מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

האם מותר לקרוא מגילת רות לפני התפילה

הלכות חג בחג. חקרי הלכה ומנהג. מאמרים לעיון והורדה.
שלח
הודעות: 1537
הצטרף: ד' אפריל 03, 2013 11:16 am

האם מותר לקרוא מגילת רות לפני התפילה

הודעהעל ידי שלח » ה' מאי 16, 2013 3:47 pm

המנהג ידוע לקרוא,לפני קריאת התורה,בזמנים האחרונים בגלל שאנשים עיפים מהלילה,יש מקומות שנוהגים לקרוא לפני התפילה,האם ראוי הדבר?
חיפשתי במנהגים,ורק מובא לקרוא בשבועות אז אולי מותר הדבר,אבל המנהג הוא רק לפני קריאת התורה,אז האם אין פה שינוי מזיק?

חיס
הודעות: 1101
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: האם מותר לקרוא מגילת רות לפני התפילה

הודעהעל ידי חיס » ו' מאי 17, 2013 5:29 pm

לפי מנהג חב"ד וגור שאין אומרים מגילת רות בסדר התפילה, מותר לקרות מגילת רות במשך כל היום וגם לפני התפילה.

נצחנות בעלמא?
הודעות: 78
הצטרף: ו' מרץ 14, 2014 12:23 am

Re: האם מותר לקרוא מגילת רות לפני התפילה

הודעהעל ידי נצחנות בעלמא? » ה' מאי 01, 2014 12:35 pm

הגה"צ ר"ש דבליצקי שליט"א מייעץ לעשות כן למניינים שזמנם בהול אחרי היותם ניעורים לילה תמים ורוצים לעשות כהפמ"ג שפסקו המ"ב (הובא באשכול סמוך) ולהתפלל בעמוה"ש, ותוכ"ד דאכתי מפסידים מעלת תפילה כותיקין ויצא שכרם בהפסדם,
לכן עצתו אמונה שיקראו מגילת רות קודם התפילה והיינו משעלה עמוה"ש ואין בזה שום פקפוק ואח"כ יתפללו עם הנץ (כמובן הנראה) ושכרם הרבה מאד.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: האם מותר לקרוא מגילת רות לפני התפילה

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ה' מאי 01, 2014 12:37 pm

מי יבא אחר המלך, אבל קצת מפריע להנהיג הנהגות חדשות שלא כסדר שנהגו אבותינו.

לומד_בישיבה
הודעות: 1763
הצטרף: ד' נובמבר 06, 2013 7:20 am

Re: האם מותר לקרוא מגילת רות לפני התפילה

הודעהעל ידי לומד_בישיבה » ה' מאי 01, 2014 1:03 pm

ידוע שאצל הרב הצדיק רבי שלמה מן ההר ז"ל הנהיג בישיבותו לומר מעלות השחר שזה פטום הקטורות ועוד ועוד כדי שילכו לישון. וכבר היה על זה אשכול בזמנו.

קולמוס הסופר
הודעות: 882
הצטרף: א' נובמבר 24, 2013 7:41 pm

Re: האם מותר לקרוא מגילת רות לפני התפילה

הודעהעל ידי קולמוס הסופר » ו' מאי 02, 2014 4:32 pm

בס"ד
ירושלים במועדיה שבועות 190.JPG
ירושלים במועדיה שבועות 190.JPG (33.6 KiB) נצפה 2091 פעמים

תשובות והנהגות ב שנא.JPG
תשובות והנהגות ב שנא.JPG (55.55 KiB) נצפה 2091 פעמים

פרי יהושע
הודעות: 2984
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: האם מותר לקרוא מגילת רות לפני התפילה

הודעהעל ידי פרי יהושע » ג' מאי 23, 2017 5:08 am

משהו מכיר מאמר של הגרד"צ הילמן זצ"ל על טעם הקדמת קריאת המגילות לקריאת התורה אודה לו מאד אם יעלה או יתן מ"מ כאן

בתודה מראש

עובדיה חן
הודעות: 1195
הצטרף: א' מאי 21, 2017 7:27 am

Re: האם מותר לקרוא מגילת רות לפני התפילה

הודעהעל ידי עובדיה חן » ג' מאי 23, 2017 8:52 am

אוצר החכמה כתב:מי יבא אחר המלך, אבל קצת מפריע להנהיג הנהגות חדשות שלא כסדר שנהגו אבותינו.

המלך לא הנהיג,אלא עיצה בדיעבד לבהולים בתפילה ולעוגת הגבינה.

מיכאל1
הודעות: 736
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:17 pm

Re: האם מותר לקרוא מגילת רות לפני התפילה

הודעהעל ידי מיכאל1 » ג' מאי 23, 2017 9:04 pm

קצת תמוה לומר שההבדל של שעת התפילה והלל כל כך משמעותי לעניין העייפות, וכמדומה שמצויים בין הלומדים כאלה הנרדמים לכל אורך הלילה וא"כ איני יודע אם מניעת ההירדמות תהיה יסוד מוסד לבנות עליו להקדים את קריאת המגילה קודם התפילה.
כמובן שהבהילות לעוגת הגבינה כבודה במקומה מונח ובני ישראל אדוקים במצוות עונג יום טוב כמש"כ הביאור הלכה סי' רנג.

אשי ישראל
הודעות: 317
הצטרף: א' נובמבר 30, 2014 12:52 am

Re: האם מותר לקרוא מגילת רות לפני התפילה

הודעהעל ידי אשי ישראל » ה' מאי 25, 2017 4:15 pm

סיכום שרשמתי לעצמי (לא מוגה, אשמח לתיקונים):

ברמ"א (תצ, ט) לא מבואר שהמנהג הוא דווקא לאומרו על סדר התפילה.
בכתבי האר"י מוזכר לקרוא 'רות' במהלך התיקון, אך בשל"ה וסדר היום השמיטו זאת, והיה מקום לשער שהטעם להשמטה הוא משום שבא"י קוראים בבוקר את מגילת רות [וראה כעי"ז במנהגי החת"ס פי"א א-ב שלא היה אומר סדר תרי"ג מצוות כי עלה השחר וסמך על האזהרות שאומרים לפני מוסף], ולפי סברא זאת הרי שדי לאומרה בלילה ול"צ להוסיף ולאומרה בתפילה. אמנם יש להקשות על סברא זו מכך שהרמ"ק הזכיר לקרוא ב'רות' למרות שהיה חי בא"י.
בנטעי גבריאל הביא שבחב"ד וגור המנהג שאינה נאמרת על סדר התפילה.

בלוח דבר בעתו כתב שניתן למתפללים ותיקין לחסוך זמן ולקרותה מיד אחרי עלוה"ש (וכן ראיתי בירושלים במועדיה שבועות לרב נבנצאל שניתן להנהיג כן 'בשעת הצורך') "ויש קוראים אותה אחה"צ אלא שאז מבטלים התקנה לקרותה לפני קריאת התורה". ומשמע שהבין שהתקנה לפני קריאת התורה אך לאו דווקא לאחר שחרית,
ולא הבנתי מנין הסיק כך שהרי במחזור ויטרי סי' שיב רואים שהמנהג היה לקרותו אחרי הלל לפני קריאת התורה. גם במנהיג הל' סוכה עמ' תטז-תיז (או עמ' נח) נראה שנהגו לקרות המגילות "לפני קריאת התורה", וברוקח סי' רצו "מנהג לקרות רות בעצרת קודם קריאת התורה", ונראה לענ"ד ברור ע"פ הויטרי שכוונתם סמוך לפני קריאת התורה, כלומר – לאחר ההלל (וכן במפורש הובא בלבוש תצד ב).
[באבודרהם (הל' קריאת התורה במועדים, או בהלכות תפילת הפסח) לא כתב אימתי המגילות נקראות, וכך גם במנהגים טירנא (חג שבועות אות נב) וברמ"א הנ"ל, ובשועה"ר תצד, יג. אך לא נראה שיש מזה ראיה, אלא שלא נחתו לפרט אימתי בדיוק הקריאה].
במסכת סופרים יד, טז: "אמר ר' לוי מגילת אסתר צריך לקרותה בלילה ולשנותה ביום... לפיכך נהגו לקרותה במוצאי שבתות שתים... ונהגו העם לאומרה במוצאי שבתות של אדר ... בשיר השירים, קורין אותו בלילי שני ימים טובים של גליות האחרונים, חציו בלילה אחד, וחציו בלילה השני. ברות, במוצאי יום טוב הראשון של עצרת עד חציו, ומשלים במוצאי יום טוב האחרון, ויש אומרים בכולן מתחילין במוצאי שבת שלפניהם. ונהגו כן העם, שאין הלכה נקבעת עד שיהא מנהג, וזה שאמרו מנהג מבטל הלכה, מנהג וותיקין, אבל מנהג שאין לו ראייה מן התורה, אינו אלא כטועה בשיקול הדעת"
ראיתי באוצר החכמה בפורום שהביאו מהתשובות והנהגות ב, שנא שסבר שאם במהלך התפילה לא יהיה מגילה כשירה אזי עדיף לקרוא במגילה כשירה לפני התפילה, אמנם כשלא מרויחים עי"ז קריאה במגילה כשירה בזה כתב ש"אין לשנות מנהג ישראל שנהגו לקרוא לפני התפילה".

שבטיישראל
הודעות: 1811
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 12:37 am

Re: האם מותר לקרוא מגילת רות לפני התפילה

הודעהעל ידי שבטיישראל » ה' מאי 25, 2017 9:49 pm

אשי ישראל כתב:סיכום שרשמתי לעצמי (לא מוגה, אשמח לתיקונים):

ברמ"א (תצ, ט) לא מבואר שהמנהג הוא דווקא לאומרו על סדר התפילה.
בכתבי האר"י מוזכר לקרוא 'רות' במהלך התיקון, אך בשל"ה וסדר היום השמיטו זאת, והיה מקום לשער שהטעם להשמטה הוא משום שבא"י קוראים בבוקר את מגילת רות [וראה כעי"ז במנהגי החת"ס פי"א א-ב שלא היה אומר סדר תרי"ג מצוות כי עלה השחר וסמך על האזהרות שאומרים לפני מוסף]

מהיכי תיתי לומר שיש בזה חילוק בין א"י שבו קורין מגילת רות ביום א' דשבועות מחמת כורח המציאות לחו"ל בו קורין מגילת רות ביום דשבועות לענין אמירת מגילת רות בסדר תיקון ליל שבועות ?
הרי גם האריז"ל היה בן א"י, ולק"מ הא דבשל"ה הק' ובסדר היום לא הביאו לומר מגילת רות דרבו השוינויים בין ההסדר בכתבי האריז"ל לשאר הסדרים.

ואין להביא ראי' מהחת"ס שהרי אמירת האזהרות הוא מנהג קדום מאוד מתקופת הראשונים ז"ל ולכן שפיר אמר האזהרות במקום האזהרות במקום תרי"ג מצוות שבתיקון ליל שבועות.
וצריך לקחת בחשבון שבערי אירופא הלילה קצר מאוד בתקופה זו ובמציאות א"א לגמור כל סדר התיקון.
וגם ע"פ הנהוג ברהבה מקומות לדלג על המשניות כמעט ולא מספיקים סדר התנ"ך והזוה"ק ותרי"ג מצוות עד שכבר עלה השחר.

אשי ישראל
הודעות: 317
הצטרף: א' נובמבר 30, 2014 12:52 am

Re: האם מותר לקרוא מגילת רות לפני התפילה

הודעהעל ידי אשי ישראל » ו' מאי 26, 2017 10:37 am

בחוברת 'האוצר' ד' [סיון תשעז] שהתפרסמה היום ישנו מאמר בענין זה

מי שיכול שיעשה בבקשה קישור לאשכול של החוברת

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2484
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: האם מותר לקרוא מגילת רות לפני התפילה

הודעהעל ידי נהר שלום » ב' מאי 29, 2017 3:35 am

אשי ישראל כתב:בחוברת 'האוצר' ד' [סיון תשעז] שהתפרסמה היום ישנו מאמר בענין זה

מי שיכול שיעשה בבקשה קישור לאשכול של החוברת

viewtopic.php?f=7&t=31425&start=40#p366789

יגיד דבר
הודעות: 27
הצטרף: ד' מרץ 25, 2015 9:34 am

Re: האם מותר לקרוא מגילת רות לפני התפילה

הודעהעל ידי יגיד דבר » ב' מאי 29, 2017 9:47 pm

באתר קהילת בני תורה יש על כך מאמר מאת הרב רובין

יודע_ספר
הודעות: 108
הצטרף: א' נובמבר 03, 2013 11:48 pm

Re: האם מותר לקרוא מגילת רות לפני התפילה

הודעהעל ידי יודע_ספר » ב' מאי 29, 2017 10:20 pm

יגיד דבר כתב:באתר קהילת בני תורה יש על כך מאמר מאת הרב רובין


הנני מצרפו לתועלת המעיינים

פרי יהושע
הודעות: 2984
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: האם מותר לקרוא מגילת רות לפני התפילה

הודעהעל ידי פרי יהושע » ב' מאי 29, 2017 11:55 pm

כקונטרה אולי יש לקרוא את המאמר בירחון האוצר הנ"ל המשתדל להציג את הצד השני.


חזור אל “בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 2 אורחים