מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

והימים הספורים בינתים כחולו של מועד

הלכות חג בחג. חקרי הלכה ומנהג. מאמרים לעיון והורדה.
עושה חדשות
הודעות: 9615
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

והימים הספורים בינתים כחולו של מועד

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' אפריל 17, 2016 11:10 pm

רמב"ן ויקרא פרק כג פסוק לו -
"עצרת היא", כי שם נעצר הכל. וצוה בחג המצות שבעה ימים בקדושה לפניהם ולאחריהם כי כולם קדושים ובתוכם ה', ומנה ממנו תשעה וארבעים יום שבעה שבועות כימי עולם, וקדש יום שמיני כשמיני של חג, והימים הספורים בינתים כחולו של מועד בין הראשון והשמיני בחג, והוא יום מתן תורה שהראם בו את אשו הגדולה ודבריו שמעו מתוך האש. ולכך יקראו רבותינו ז"ל בכל מקום חג השבועות עצרת, כי הוא כיום שמיני של חג שקראו הכתוב כן

האם יש לזה משמעות שהימים הללו הם כחוה"מ? או שזה רק הסבר איך שבועות מתקשר לפסח?
--פעם שמעתי מהגר"מ שפירא שביאר כי עד פטירת תלמידי ר"ע באותו הזמן, היו ימים אלו כחוה"מ ממש, והאריך בזה טובא. ולכאו' חידוש הוא!

סעדיה
הודעות: 1489
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: והימים הספורים בינתים כחולו של מועד

הודעהעל ידי סעדיה » ב' אפריל 18, 2016 12:44 am

עושה חדשות כתב:--פעם שמעתי מהגר"מ שפירא שביאר כי עד פטירת תלמידי ר"ע באותו הזמן, היו ימים אלו כחוה"מ ממש, והאריך בזה טובא. ולכאו' חידוש הוא!

כך ראיתי בשמו בספר אפיקי מים סי' ט"ז וכמדומני שהדברים (איך שמובא שם) לא ניתנו להיאמר.

עושה חדשות
הודעות: 9615
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: והימים הספורים בינתים כחולו של מועד

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' אפריל 18, 2016 11:37 am

סעדיה כתב:כך ראיתי בשמו בספר אפיקי מים סי' ט"ז

מצו"ב.
קבצים מצורפים
אפיקי מים - יו''ט של ל''ג בעומר - חוה''מ של ימי הספירה.PDF
(251.37 KiB) הורד 267 פעמים

עושה חדשות
הודעות: 9615
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: והימים הספורים בינתים כחולו של מועד

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' אפריל 21, 2016 11:17 pm

שמעתי שמנהג קרלין לומר חסל סידור פסח בחג השבועות.

סעדיה
הודעות: 1489
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: והימים הספורים בינתים כחולו של מועד

הודעהעל ידי סעדיה » ב' אפריל 25, 2016 3:30 am

סעדיה כתב:
עושה חדשות כתב:--פעם שמעתי מהגר"מ שפירא שביאר כי עד פטירת תלמידי ר"ע באותו הזמן, היו ימים אלו כחוה"מ ממש, והאריך בזה טובא. ולכאו' חידוש הוא!

כך ראיתי בשמו בספר אפיקי מים סי' ט"ז וכמדומני שהדברים (איך שמובא שם) לא ניתנו להיאמר.

אפרש שיחתי: לפי"ד יוצא שזאת לפנים בישראל - מי שמת לו מת אחרי חצות של ער"פ ישב שבעה ימים אחרי חג השבועות!

עושה חדשות
הודעות: 9615
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: והימים הספורים בינתים כחולו של מועד

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' מאי 24, 2016 11:25 pm

רבינו בחיי מוסיף על הרמב"ן הנ"ל עוד נקודה, ז"ל בספר כד הקמח - עצרת:
והנה ז' ימי הסכות שמיני של חג אחריהם הרי הוא כז' ימי הפסח שממנו אנו מונין שבעה שבועות ויום חמשים של מתן תורה אחריהם והימים הספורים באמצע הם כחולו של מועד בין הראשון והשמיני ועל כן קורין רז"ל לחג שבועות עצרת כח' של חג שקראו הכתוב כן. הא למדת ששמיני של חג זה שקול כיום מתן תורה ושניהם נקראים עצרת, היום הזה קראו הכתוב עצרת על שם שהשכינה עוצרת לישראל להקריב לפניו פר אחד כי צדיק אוכל לשובע נפשו. ויום מתן תורה קורין אותו חכמי האמת עצרת לפי שבו ביום נגלית שכינה על הר סיני וישראל שקבלו התורה היו נעצרים לחלקו וקבלו עליהם אלהותו וגזירותיו, ועל כן הוקבע החג הזה ביום שמיני לפי שהוא שמינית אף על פי שהיא העשירית, והמשכיל יבין כי כנסת ישראל בת זוגו של שבת ומזה תמצא סוד הכתוב האומר עצרת היא פירושו עצרת של היא כלומר של שבת הנקראת היא שנאמר (שמות לא) ביני ובין בני ישראל אות היא כי היא אצולה מן השבת הגדול. ומה שהיה עצרת של מתן תורה רחוק מז' ימי הפסח ויהיה עצרת של שמיני חג סמוך לשבעת ימי הסכות כבר משלו רז"ל משל נאה למלך שהיו לו בנות נשואות במקום קרוב אית ביומיא דייזלון וייתון אמר המלך אני ואתם נשמח יום אחר, כך בפסח על ידי שישראל יוצאין מן החורף לקיץ לפיכך רחוקה ממנו נ' יום דאית ביומיא דייזלון וייתון אבל בחג על ידי שישראל יוצאין מן הקיץ לחורף טרחות דרכים קשה לפיכך אינה רחוקה ממנו חמשים יום דלית ביומא דייזלון וייתון

וע"ע בפי' מאירת עינים לר"י דמן עכו וכן בפי' הר"מ אבוסאולה מש"כ בד' הרמב"ן הנ"ל בפ' אמור שם.

וע"ע תורת המנחה ליום הכיפורים - דרשה פ.

עושה חדשות
הודעות: 9615
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: והימים הספורים בינתים כחולו של מועד

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' אוקטובר 14, 2016 4:09 pm

ז"ל דעת זקנים פ' פנחס -
ומן הראוי היה להיות חג העצרת חמשי' יום אחר סוכות כמו ששבועות חמשים יום אחר הפסח אלא שאחר הפסח באין ימי הקיץ ואין טורח לעלות לרגל אבל אחר סוכות באין ימי הגשמים והיה טורח לעלות לפיכך קבעו ית' מיד אחר סוכות משל למלך שנושא שתי נשים אחת ממקום קרוב ואחת ממקום רחוק לאותה שהיא ממקום קרוב אומר לה עכשיו נעשה השידוכין ולאחר שלשה חדשים אחזור הנה ונעשה הנשואין כי קרוב אלי המקום ולאותה שהיא ממקום רחוק אומר לה נעשה עכשיו השידוכין והנשואים ביחד כי רחוק המקום ולא אוכל לטרוח לשוב פה פעם אחרת וזהו שייסד הפייט בשמיני חג העצרת חקר לאספו עד שבעה מפני טורח יולדת השבעה וישראל נקראו כן שנאמר אומללה יולדת השבעה על שם שילדה שבעה מלכים לגיהנם.
שו"ר בתנחומא שם -
ולמה התירו חכמים להפטר מן הסוכה ביום טוב האחרון, אלא כל שבעת ימי החג היו מתפללין לטללים, ויום האחרון מתפללין על הגשמים, לכך נפטרים מן הסוכה, כדי שיתפללו בלב שלם על הגשמים, ואעפ"כ יום טוב האחרון עולה לימות החג, למה שכך כתיב עצרת תהיה לכם, והיתה ראויה להיות אחר החג חמשים ימים, כשם שעצרת אחר הפסח חמשים ימים, אלא אמר הקדוש ברוך הוא חורף הוא, ואינן יכולים להניח בתיהם ולבא לכאן, אלא עד שהן אצלי יעשו עצרת, מנין ממה שקראו בענין ביום השמיני עצרת.
וכן בפסיקתא ובילקוט -
את מוצא כשם שעצרת של פסח רחוקה חמשים יום אף זאת היתה צריך להיות רחוק חמשים יום. ולמה היא סמוכה לחג, א"ר יהושע בן לוי למה הדבר דומה, למלך שהיו לו בנים הרבה, מהם נושאים במקום רחוק, מהם נושאים במקום קרוב, כשהיו מבקשים אותם שהיו נושאין במקום קרוב באין אצלו, וכשהיו מבקשים לילך היה מנוחם. למה כן, שהדרך קרובה ובכל יום שהם מבקשים לילך ולחזור היו הולכים ובאין, אבל אותם שהיו נושאים במקום רחוק באין אצלו וכשהיו מבקשים לילך היה כובשן עוד יום אחד אצלו. כך בפסח ימי הקיץ והם עולין בעצרת לירושלם אחר חמשים יום, אבל עכשיו אחר החג ימות הגשמים הן והדרכים טרחות. לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא עד שהם כאן יעשו את העצרת הוי ביום השמיני עצרת תהיה לכם.
וע"ע עבודת ישראל (קוזניץ) - דברים לשמיני עצרת.

עושה חדשות
הודעות: 9615
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: והימים הספורים בינתים כחולו של מועד

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' אפריל 09, 2017 11:58 pm

וכך אי' בשיר השירים רבה -
א"ר יהושע בן לוי ראויה היתה העצרת של חג שתהא רחוקה חמשים יום כנגד העצרת של פסח, אלא עצרת של חג על ידי שהן יוצאים מן הקיץ לחורף לית ביומיהו דייזלון וייתון, משל למה"ד למלך שהיו לו בנות הרבה, מהן נשואות במקום קרוב, ומהן נשואות למקום רחוק, יום אחד באו כלם לשאול שלום המלך אביהם, אמר המלך אלו שנשואות במקום קרוב אית בעונתה למיזל ולמיתי, ואלין שנשואות במקום רחוק לית בעונתה ליזיל ולמיתי, אלא עד דאינון כלהון אצלי הכא נעבד כלן חד יום טב ונחדי עמן, כך עצרת של פסח עד דאינון נפקין מהחורף לקיץ אמר הקדוש ברוך הוא אית ביומא למיזל ולמיתי, אבל עצרת של חג על ידי שהן יוצאין מהקיץ לחורף, ואבק דרכים קשה, וידות דרכים קשות, לפיכך אינה רחוקה חמשים יום, אמר הקדוש ברוך הוא לית ביומיא למיזל ולמיתי, אלא עד דאינון הכא נעבד כלן חד יום טב ונחדי, לכך משה מזהיר לישראל ואומר להם (במדבר כ"ט) ביום השמיני עצרת תהיה לכם, הוי אומר מה יפו פעמיך בנעלים.

אבי 1000
הודעות: 233
הצטרף: ה' מרץ 30, 2017 3:27 pm

Re: והימים הספורים בינתים כחולו של מועד

הודעהעל ידי אבי 1000 » ב' אפריל 10, 2017 12:43 am

עושה חדשות כתב:רמב"ן ויקרא פרק כג פסוק לו -
"עצרת היא", כי שם נעצר הכל. וצוה בחג המצות שבעה ימים בקדושה לפניהם ולאחריהם כי כולם קדושים ובתוכם ה', ומנה ממנו תשעה וארבעים יום שבעה שבועות כימי עולם, וקדש יום שמיני כשמיני של חג, והימים הספורים בינתים כחולו של מועד בין הראשון והשמיני בחג, והוא יום מתן תורה שהראם בו את אשו הגדולה ודבריו שמעו מתוך האש. ולכך יקראו רבותינו ז"ל בכל מקום חג השבועות עצרת, כי הוא כיום שמיני של חג שקראו הכתוב כן

האם יש לזה משמעות שהימים הללו הם כחוה"מ? או שזה רק הסבר איך שבועות מתקשר לפסח?
--פעם שמעתי מהגר"מ שפירא שביאר כי עד פטירת תלמידי ר"ע באותו הזמן, היו ימים אלו כחוה"מ ממש, והאריך בזה טובא. ולכאו' חידוש הוא!


מילתא דבדיחותא

נמצא שיש ב' טעמים לכך שנוהגים לא להסתפר ולא לישא אחת מטעם אבלות ואחת מטעם ימי מועד.
ואולי דברי המדרשים שייכים כשהיה העומר אך לדברי הסוברים שבטלה המצוה [תוס' ור"ן] א"כ גם בטלו ימי המועד שבהכרח הדברים נכרכים זה בזה.

עושה חדשות
הודעות: 9615
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: והימים הספורים בינתים כחולו של מועד

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' אוקטובר 03, 2018 12:55 am

עושה חדשות כתב:ז"ל דעת זקנים פ' פנחס -
ומן הראוי היה להיות חג העצרת חמשי' יום אחר סוכות כמו ששבועות חמשים יום אחר הפסח אלא שאחר הפסח באין ימי הקיץ ואין טורח לעלות לרגל אבל אחר סוכות באין ימי הגשמים והיה טורח לעלות לפיכך קבעו ית' מיד אחר סוכות משל למלך שנושא שתי נשים אחת ממקום קרוב ואחת ממקום רחוק לאותה שהיא ממקום קרוב אומר לה עכשיו נעשה השידוכין ולאחר שלשה חדשים אחזור הנה ונעשה הנשואין כי קרוב אלי המקום ולאותה שהיא ממקום רחוק אומר לה נעשה עכשיו השידוכין והנשואים ביחד כי רחוק המקום ולא אוכל לטרוח לשוב פה פעם אחרת וזהו שייסד הפייט בשמיני חג העצרת חקר לאספו עד שבעה מפני טורח יולדת השבעה וישראל נקראו כן שנאמר אומללה יולדת השבעה על שם שילדה שבעה מלכים לגיהנם.

לש' הפייט לפנינו "חקר לאספו עם שבעה".

אליהו בן עמרם
הודעות: 1168
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: והימים הספורים בינתים כחולו של מועד

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ה' מאי 09, 2019 9:49 pm

עושה חדשות כתב:רמב"ן ויקרא פרק כג פסוק לו -
"עצרת היא", כי שם נעצר הכל. וצוה בחג המצות שבעה ימים בקדושה לפניהם ולאחריהם כי כולם קדושים ובתוכם ה', ומנה ממנו תשעה וארבעים יום שבעה שבועות כימי עולם, וקדש יום שמיני כשמיני של חג, והימים הספורים בינתים כחולו של מועד בין הראשון והשמיני בחג, והוא יום מתן תורה שהראם בו את אשו הגדולה ודבריו שמעו מתוך האש. ולכך יקראו רבותינו ז"ל בכל מקום חג השבועות עצרת, כי הוא כיום שמיני של חג שקראו הכתוב כן

האם יש לזה משמעות שהימים הללו הם כחוה"מ? או שזה רק הסבר איך שבועות מתקשר לפסח?
--פעם שמעתי מהגר"מ שפירא שביאר כי עד פטירת תלמידי ר"ע באותו הזמן, היו ימים אלו כחוה"מ ממש, והאריך בזה טובא. ולכאו' חידוש הוא!


אעלה ברשותכם בתמצית את אשר חשבתי כ"תחילת באור" לדברים עמוקים אלה של רבינו הרמב"ן, והי"ת יצילנו משגיאות:
א. שבעת ימי הפסח כנגד 7 ספירות. שהן דרכי ההנהגה, ובהן גם מתגלה הקב"ה בפועל בעוה"ז באופן שרצה להתגלות. וזאת הכוונה לכאורה ל- "ובתוכם ה' ". "בתוך", אך אך אי אפשר להשיגו ממש. והרצון לומר בזה, שנדע באותם/מאותם ימים את אופן הנהגה זה.
ב. כמו כן 7 ימי הסוכות.
ג. ספירת שבעה שבועות בעומר, כנגד אותן 7 ספירות של חוה"מ. רק, שהיא מתפרטת ל-49 ימים, כלומר, ספירת העומר נועדה לתפוס ולהבין שהנהגת 7 ספירות היא רק הכלל, שמתפרט ל-7 חלקי הנהגה בתוך כל הנהגה ראשית. כגון: תפארת שבחסד וכן הלאה.
ד. שבוע ראשון של הספירה חל בימי הפסח, כנגד היום הראשון של סוכות שהוא קודש ואינו חוה"מ. ושאר 6 שבועות הספירה כנגד חולו של מועד של סוכות.
ה. תחילתה של ספירת שבוע ראשון - כנגד יום ראשון שהוא קודש, ואחריה עוד 6 השבועות - כנגד חוה"מ, אומרים, שספירת העומר נועדה להרחיב ולבאר את 7 ימי הסוכות ביתר פירוט, כפי שנתבאר.
ו. לפיכך הכוונה במילות רבינו "כחולו של מועד", שימי הספירה נועדו לבאר ביתר באור ופירוט את דרכי ההנהגה העיקריות שלמדנו אותן ב-7 ימי הסוכות והפסח. אך אין הכוונה ממש "חולו של מועד" (וממילא אין מקום לשאלות, מאי נפק"מ לדינא ולהלכה. כי אין בזה נפק"מ לדינא)
ז. באור מפורט זה של דרכי ההנהגה, הם הם ההכנה לקראת "אנוכי ה' " שנאמר במתן תורה, שאותו עצמו אי אפשר לתפוס כלל. כנגד "ובתוכם ה' ".
ח. ולכן יום החמישים איננו סופרים, כי אי אפשר להשיג אותו. כי סופרים רק מה שאנו יכולים להשיג.
ט. יום החמישים, בבחינת "כל" (בגי' 50), כנגד שער החמישים שגם משה רבינו ע"ה לא יכול היה להשיג (עיין בדברי רבינו הרמב"ן בהקדמה לבראשית). כי את ה"כל" איננו יכולים להשיג, אלא רק את הנהגותיו המפורטות ביותר (בשבעת השבועות המתפרטות ל-49 חלקי הנהגה).
י. וזה בא ללמדנו, מחד גיסא, שחובה עלינו להשיג את דרכי הנהגותיו, כולל פירוטן המלא, וזאת ההכנה לידיעת ה' הנדרשת מאיתנו. ומאידך גיסא, גם אם זכינו להגיע לפסגות אלו, את ה"בתוכם ה' " - את עצמותו - לא נוכל להשיג.

אני מקווה שלא שגיתי בהבנה, ויש משהו בדברים הנ"ל.
אשמח להערות/ראיות/פירכות.

פרי יהושע
הודעות: 3047
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: והימים הספורים בינתים כחולו של מועד

הודעהעל ידי פרי יהושע » ה' מאי 09, 2019 10:20 pm

הלא בסוף מגיעים לספירת מלכות, דהיינו מלמעלה למטה, ואיך חמישים ירמוז לנקודה הנעלמה?
אלא א"כ בסוד המלכות שהופכת לכתר?

אליהו בן עמרם
הודעות: 1168
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: והימים הספורים בינתים כחולו של מועד

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ה' מאי 09, 2019 11:52 pm

פרי יהושע כתב:הלא בסוף מגיעים לספירת מלכות, דהיינו מלמעלה למטה, ואיך חמישים ירמוז לנקודה הנעלמה?
אלא א"כ בסוד המלכות שהופכת לכתר?

חמישים נעלמה, כי לא סופרים אותה, היינו לא משיגים אותה.
החמישים מחוץ/מעבר לספירה.
רק מה שסופרים, היינו משיגים, או לכה"פ יכולים להשיג.

ולענין, סדר הספירה, שהינו "הפוך" לכאורה, זו כבר שאלה נוספת לענ"ד.
אפשר כמובן לנסות לבאר ב"סופו נעוץ בתחילתו", אבל לא בטוח.
נחשוב שוב ונקוה לסייעתא דשמיא.

תורה מפוארת
הודעות: 562
הצטרף: ד' פברואר 20, 2019 12:29 pm

Re: והימים הספורים בינתים כחולו של מועד

הודעהעל ידי תורה מפוארת » ו' מאי 10, 2019 12:32 am

שפת אמת אמור תרמ"ב:
ימי הספירה נזכרים תוך המועדות שהמה ימים טובים כמו חול המועד שיש קדושה לפניהם ולאחריהם מיצ"מ עד קבלת התורה. וכתי' תמימות תהיינה ובמד' אימתי הן תמימות כשעושין רצונו של מקום. כדאיתא ע"פ יודע ה' ימי תמימים כשם שהם תמימים כך שנותיהם תמימים. כמו כן קאי על ימים אלו דכתי' תמימות תהיינה ונק' ימי תמימים. ונזכרים למעלה כמ"ש יודע ה'. לכן הם בכלל מועדי ה' והרי נקראו בפ' שבע שבתות. מכלל שכל הימים אלו יש להם בחי' שבתות בצד מה. והימים הללו מסייעין טהרה כמ"ש בא לטהר מסייעין אותו. ואחר יצ"מ שנעשין כקטן שנולד ויצאנו מידי סט"א. יש לנו לבקש טהרה. לכן הכין לנו הש"י אלה הימים דכתי' וספרתם לכם שהיא מתנה לטובתינו שנוכל לבוא לטהרה. וכל השנה תלוי באלה הימים כמו שגידול כל התבואות בימים אלו כן חיות האדם מתגלה עתה כי הכל רק רמז אל הנהגה הפנימיות ועי' במדרש בפ' העומר:

פרי יהושע
הודעות: 3047
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: והימים הספורים בינתים כחולו של מועד

הודעהעל ידי פרי יהושע » ש' מאי 11, 2019 11:16 pm

אליהו בן עמרם כתב:
פרי יהושע כתב:הלא בסוף מגיעים לספירת מלכות, דהיינו מלמעלה למטה, ואיך חמישים ירמוז לנקודה הנעלמה?
אלא א"כ בסוד המלכות שהופכת לכתר?

חמישים נעלמה, כי לא סופרים אותה, היינו לא משיגים אותה.
החמישים מחוץ/מעבר לספירה.
רק מה שסופרים, היינו משיגים, או לכה"פ יכולים להשיג.

ולענין, סדר הספירה, שהינו "הפוך" לכאורה, זו כבר שאלה נוספת לענ"ד.
אפשר כמובן לנסות לבאר ב"סופו נעוץ בתחילתו", אבל לא בטוח.
נחשוב שוב ונקוה לסייעתא דשמיא.

גם קשה שהרי בספירות עליונות כחכמה בינה יש בהם השגה.
ולמה חמישים נעלם?

יונת אלם
הודעות: 299
הצטרף: ג' יוני 13, 2017 1:58 pm

Re: והימים הספורים בינתים כחולו של מועד

הודעהעל ידי יונת אלם » א' מאי 12, 2019 8:46 am

בקובץ המצורף דברים שאמר בשבוע שעבר בפתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' מו"ר הגרב"ד פוברסקי שליט"א הוא מתייחס לדברי הרמב"ן על ספירת העומר
קבצים מצורפים
מרן ראש הישיבה הגרב''ד פוברסקי בפתיחת זמן קיץ.pdf
(52.22 KiB) הורד 119 פעמים

עושה חדשות
הודעות: 9615
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: והימים הספורים בינתים כחולו של מועד

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' יוני 06, 2019 2:31 pm

במורה נבוכים ג,מג מבאר למה חג הפסח וחג הסוכות הם שבעת ימים, ולעומתם שבועות הוא רק יום אחד, עי"ש. ולכאו' לפי הרמב"ן א"ש טפי, (וכמו ששמיני עצרת הוא רק יום אחד).

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2795
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: והימים הספורים בינתים כחולו של מועד

הודעהעל ידי נהר שלום » ו' יוני 07, 2019 6:16 am

עושה חדשות כתב:במורה נבוכים ג,מג מבאר למה חג הפסח וחג הסוכות הם שבעת ימים, ולעומתם שבועות הוא רק יום אחד, עי"ש. ולכאו' לפי הרמב"ן א"ש טפי, (וכמו ששמיני עצרת הוא רק יום אחד).

א"כ אין ג' רגלים...

עושה חדשות
הודעות: 9615
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: והימים הספורים בינתים כחולו של מועד

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' אוגוסט 12, 2020 1:44 am

עושה חדשות כתב:במורה נבוכים ג,מג מבאר למה חג הפסח וחג הסוכות הם שבעת ימים, ולעומתם שבועות הוא רק יום אחד, עי"ש. ולכאו' לפי הרמב"ן א"ש טפי, (וכמו ששמיני עצרת הוא רק יום אחד).

טעמים נוספים -
רבי דוסא היווני תלמיד מהר''ש מנוישטט.png
רבי דוסא היווני תלמיד מהר''ש מנוישטט.png (32.66 KiB) נצפה 995 פעמים


חזור אל “בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 11 אורחים