מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

ל"ג בעומר - יום שפסקו תלמידי ר"ע למות - לפי איזו שיטה זה מסתדר?

הלכות חג בחג. חקרי הלכה ומנהג. מאמרים לעיון והורדה.
בן מלך
הודעות: 224
הצטרף: ד' ספטמבר 15, 2010 9:59 pm

ל"ג בעומר - יום שפסקו תלמידי ר"ע למות - לפי איזו שיטה זה מסתדר?

הודעהעל ידי בן מלך » א' מאי 22, 2016 1:01 pm

אקדים שאיני נכנס לכל השיטות בעניין האבלות בספירת העומר, אלא נקודתית לשיטות לגבי ל"ג בעומר.

בנושא ל"ג בעומר יש כמה שיטות שבעצם חולקות מתי מתו תלמידי ר"ע ומתי פסקו למות:
1) המנהיג בשם בעל המאור: פסקו למות ט"ו יום קודם שבועות. לפי"ז כותב ר"י אבן שועיב שמסתפרים רק בל"ד בבוקר שמקצת היום ככולו, והתשב"ץ מוסיף שלפי הרמב"ן גם מקצת הלילה ככולו.
2) ארחות חיים: מתו מפסח עד עצרת, והאזכור של המספר ל"ג הוא בגלל שלמעשה אין אבלות נוהגת אלא ל"ג ימים בניכוי הימים שאין אומרים בהם תחנון.
3) מהרי"ל: מתו רק בימים שאומרים בהם תחנון, ובניכוי הימים הללו נשארו רק 32 ימים שמתו בהם, ולכן נוהגים אבלות רק 32 ימים. הב"ח מתקן אותו שבתוך ז' ימי הפסח (ואני מבין שמשום מה הם מחשבים גם את יו"ט שני של גלויות למרות שתלמידי ר"ע מתו בא"י. מצד שני גם בא"י לא אומרים תחנון ביו"ט שני של גלויות כך שזה לא כ"כ קשה) יש גם שבת אחת, ולכן מתו 33 ימים, אבל כיון שמקצת היום ככולו מסתפרים בל"ג בבוקר.

אבל המהרי"ל מוסיף גם שעושים שמחה בל"ג בעומר, ובטעם הדבר כותב "לכן כשכלו אותן ל"ב ימים שמתו עושין למחרתן שמחה לזכר". והגר"א משווה את זה לגמ' בסוף תענית שט"ו באב הוא יו"ט מכיון שכלו מתי מדבר. וזה משתלב עם דברי האריז"ל בשער הכוונות של"ג בעומר הוא יום שמחת רשב"י כי אז התחיל ללמוד אצל ר"ע (לא לפי הגרסה של ר"מ פופראש בפרע"ח שזה יום שמת רשב"י, ולא אכנס לזה).
וזה לא מובן, שהרי בל"ב (או ל"ג לפי תיקון הב"ח) לא הפסיקו למות, אלא רק עבר המנין של הימים שמתו, אבל מבחינת התאריך הפסיקו למות רק בשבועות, ומה הדמיון למתי מדבר? וגם תמוה מה שהאריז"ל אומר שרשב"י התחיל ללמוד אצל ר"ע בל"ג בעומר, כי זה רק ציון מספר הימים שמתו, אבל רשב"י שהתחיל ללמוד אחרי שהפסיקו למות זה היה רק אחרי שבועות.
וא"א לומר שזה הולך לפי בעל המאור, משתי סיבות. א) המהרי"ל עצמו כותב את הסיבה שמתו רק בימים שאומרים בהם תחנון. ב) לפי בעל המאור הפסיקו למות רק בל"ד בעומר.

אשמח לעזרה.

יבנה
הודעות: 2190
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: ל"ג בעומר - יום שפסקו תלמידי ר"ע למות - לפי איזו שיטה זה מסתדר?

הודעהעל ידי יבנה » ב' מאי 23, 2016 12:26 am

לא כתבת קבלת המאירי מהגאונים ביבמות סב: שפסקו למות בל"ג בעומר וכן כתבו כמה ראשונים שהנוהגים היתר בל"ג בעומר סוברים שפסקו למות, כגון בטור סי' תצ"ג אבודרהם ועוד. ולדבריהם ל"ג כולו מותר, ואינם כדעת המנהיג בשם המאור דגרס פרוס העצרת, שלשיטתו ל"ג כולו ומקצת ל"ד אסורים וכמבואר בב"י.
למהרי"ל תלמידי ר"ע מתו עד עצרת וכלשון הגמ' וכפי שנהג בעצמו איסור בתספורת עד עצרת. ובכ"ז סבר שמתו במשך ל"ב ימים מפני שסבור שלא מתו בימים שאין אומרים בהם תחנון. ושמחים על הרמז לכך בחלוף ל"ב ימים אלו אף שבל"ג עצמו מתו והמשיכו למות עד עצרת.

בן מלך
הודעות: 224
הצטרף: ד' ספטמבר 15, 2010 9:59 pm

Re: ל"ג בעומר - יום שפסקו תלמידי ר"ע למות - לפי איזו שיטה זה מסתדר?

הודעהעל ידי בן מלך » ב' מאי 23, 2016 8:25 am

אכן, כנראה התשובה היא דברי המאירי.
וראיתי לזה הסבר יפה אצל הגר"ל מינצברג: "לדעת המנהג המבואר ברמ"א, הפירוש 'פרוס העצרת' היינו פרוסה של שליש... דהיינו שנחלק ונפרוס את ימי הספירה כולם לשלושה חלקים, ויוצא שכל חלק הוא ט"ז ושליש... ומכיון שט"ז ימים ושליש לפני העצרת הוא באמצע יום ל"ג בעומר, נמצא שפסקו מלמות בעצם יום ל"ג בעומר".

יבנה
הודעות: 2190
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: ל"ג בעומר - יום שפסקו תלמידי ר"ע למות - לפי איזו שיטה זה מסתדר?

הודעהעל ידי יבנה » ג' מאי 24, 2016 12:16 am

בן מלך כתב:אכן, כנראה התשובה היא דברי המאירי.
וראיתי לזה הסבר יפה אצל הגר"ל מינצברג: "לדעת המנהג המבואר ברמ"א, הפירוש 'פרוס העצרת' היינו פרוסה של שליש... דהיינו שנחלק ונפרוס את ימי הספירה כולם לשלושה חלקים, ויוצא שכל חלק הוא ט"ז ושליש... ומכיון שט"ז ימים ושליש לפני העצרת הוא באמצע יום ל"ג בעומר, נמצא שפסקו מלמות בעצם יום ל"ג בעומר".

אם כוונתך שהמנהג להתיר ל"ג בעומר הוא כמאירי אתה צודק. אבל קודם שאלת על המהרי"ל, והרי חולק להדיא על המאירי.
דברי רל"מ הם דברי תימה, הרי כל הראשונים שהביאו ענין דפרוס העצרת אמרו שהכוונה לט"ו ימים ודא"כ אין היתר בל"ג בעומר עצמו ורק הותר ביום ל"ד, וביניהם ר"י שועיב ותשב"ץ שהובאו בב"י. ומקור הדברים הם במנהיג שכתב להדיא דפרוס הוא פלגא שהם ט"ו ימים. ולהדיא אמרו בבכורות נח. דפרוס הוא פלגא, וכן בירו' שקלים פ"ג ה"א א"ר אבהו כל הן דתנינן פרס פלגא פלגא דל' יום קודם למועד שדורשים בהלכותיו, כל היכן שכתוב במשנה פרס ר"ל חצי. וכ"ה בערוך ערך פרס ועוד, ולא נמצא מי שאמר שפרוס הוא שליש בין כאן ובין בעלמא.

בן מלך
הודעות: 224
הצטרף: ד' ספטמבר 15, 2010 9:59 pm

Re: ל"ג בעומר - יום שפסקו תלמידי ר"ע למות - לפי איזו שיטה זה מסתדר?

הודעהעל ידי בן מלך » ג' מאי 24, 2016 1:16 am

לא ממש אותו דבר אבל דומה:

מהרש"א מועד קטן כח א:
וזכר לדבר שאנו מדקדקים לעשות י"ט קצת בל"ג בעומר לזכר שבו עברו רוב ימים שהן ב' חלקים ממ"ט ימי ספירה

הא לחמא עניא
הודעות: 1681
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: ל"ג בעומר - יום שפסקו תלמידי ר"ע למות - לפי איזו שיטה זה מסתדר?

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » ד' מאי 02, 2018 5:41 pm

דברים נפלאים כתב הרמ"ע מפאנו בספרו מעין גנים (דף מ"ב טור א'):
"הנהגת הדין גרמה מיתה לתלמידי ר"ע, יצאו ו' ימי הפסח וג' ימי שבתות אחריהם שהם ט' ימים שעברו גנון והציל [שאז לא מתו כלל], נשארו כ"ד ימים שמתו בהם אלף תלמידים בכל יום וכו' ואף בו ביום [יום ל"ג בעומר] מתו וכו', ועדיין קשה אם גם ביום ל"ג מתו האלף האחרונים מאי פסקה המיתה כדקאמרן, אלא ידוע במקומו שאף על רבן [ה"ה רבי עקיבא] נקנסה מיתה לבו ביום ופסקה בשבילו שבטלה הגזירה, דין הוא לשמוח ביום שהרב ניצול".


חזור אל “בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 12 אורחים