קריאת הקללות קודם עצרת ור"ה

הלכות חג בחג. חקרי הלכה ומנהג. מאמרים לעיון והורדה.
עושה חדשות
הודעות: 6586
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

קריאת הקללות קודם עצרת ור"ה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' מאי 24, 2016 12:11 am

מגילה לא: -
תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם ראש השנה מאי טעמא אמר אביי ואיתימא ריש לקיש כדי שתכלה השנה וקללותיה בשלמא שבמשנה תורה איכא כדי שתכלה שנה וקללותיה אלא שבתורת כהנים אטו עצרת ראש השנה היא אין עצרת נמי ראש השנה היא דתנן ובעצרת על פירות האילן

שמעתי מהגר"מ שפירא בכמה הזדמנויות, דתקנה זו היתה נוהגת גם לאלו שהשלימו את קריאת התורה אחת לג' שנים, והמכוון בה הוא שאפי' אם קודם שבועות אחזו לדוג' באמצע חומש שמות, מ"מ הוסיפו קריאה נוספת של הקללות.

האם זאת הפשטות, האם יש מקורות לכאן או לכאן?

גם זו לטובה
הודעות: 2196
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: קריאת הקללות קודם עצרת ור"ה

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ג' מאי 24, 2016 3:29 am

עושה חדשות כתב:מגילה לא: -
תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם ראש השנה מאי טעמא אמר אביי ואיתימא ריש לקיש כדי שתכלה השנה וקללותיה בשלמא שבמשנה תורה איכא כדי שתכלה שנה וקללותיה אלא שבתורת כהנים אטו עצרת ראש השנה היא אין עצרת נמי ראש השנה היא דתנן ובעצרת על פירות האילן

שמעתי מהגר"מ שפירא בכמה הזדמנויות, דתקנה זו היתה נוהגת גם לאלו שהשלימו את קריאת התורה אחת לג' שנים, והמכוון בה הוא שאפי' אם קודם שבועות אחזו לדוג' באמצע חומש שמות, מ"מ הוסיפו קריאה נוספת של הקללות.

האם זאת הפשטות, האם יש מקורות לכאן או לכאן?


תקנת עזרא ודברי התנאים יכולים להתייחס רק למנהג בבל?

סעדיה
הודעות: 1152
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: קריאת הקללות קודם עצרת ור"ה

הודעהעל ידי סעדיה » ג' מאי 24, 2016 7:26 am

עושה חדשות כתב:מגילה לא: -
תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם ראש השנה מאי טעמא אמר אביי ואיתימא ריש לקיש כדי שתכלה השנה וקללותיה בשלמא שבמשנה תורה איכא כדי שתכלה שנה וקללותיה אלא שבתורת כהנים אטו עצרת ראש השנה היא אין עצרת נמי ראש השנה היא דתנן ובעצרת על פירות האילן

שמעתי מהגר"מ שפירא בכמה הזדמנויות, דתקנה זו היתה נוהגת גם לאלו שהשלימו את קריאת התורה אחת לג' שנים, והמכוון בה הוא שאפי' אם קודם שבועות אחזו לדוג' באמצע חומש שמות, מ"מ הוסיפו קריאה נוספת של הקללות.

האם זאת הפשטות, האם יש מקורות לכאן או לכאן?

עי' במהר"ץ חיות על אתר וכן בפנ"י סוף מגילה ונר' דכ"ה דעת הרא"ם ר"פ ויחי, ומנגד עי' באור הישר במגילה שם.

בברכה המשולשת
הודעות: 9094
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am

Re: קריאת הקללות קודם עצרת ור"ה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' מאי 24, 2016 8:15 am

במחקר עסקו בזה פליישר ונאה במאמריהם בעניין זה, כידוע

עושה חדשות
הודעות: 6586
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: קריאת הקללות קודם עצרת ור"ה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' מאי 22, 2017 9:01 pm

שאלה אחרת:

ארבעה ראשי שנים הם ובארבעה פרקים העולם נידון, למה דוקא לפני הדין של שבועות תיקן עזרא לקרוא בקללות, הרי גם בפסח נידונים על התבואה וכו', ולא מקדימים לזה 'תכלה שנה וקללותיה'?

אני מחפש תשובה על דרך הפשט, או אולי למצוא מי ברבותינו המפרשים דן בשאלה פשוטה זו.
לגבי דרך הדרש והרמז וכו' אני מודע למיוחדות של "הדין על פירות האילן" הנעשה בשבועות.

דרומי
הודעות: 3145
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: קריאת הקללות קודם עצרת ור"ה

הודעהעל ידי דרומי » ב' מאי 22, 2017 11:31 pm

איני יודע עד כמה זה נכון ועד כמה זה בדרך הפשט... אך לפום ריהטא אולי אפשר לומר ששייך ללוחות ראשונות ולוחות אחרונות (כי ר"ה הוא התחלה של יו"כ, ואכמ"ל)

ולהעיר גם מהמנהג שקוראים פרקי אבות כהכנה לחג השבועות, ובכמה קהילות ממשיכים וקוראים פרקי אבות ומסיימים שוב לפני ראש השנה

שייך
הודעות: 61
הצטרף: ב' דצמבר 12, 2011 9:29 pm

Re: קריאת הקללות קודם עצרת ור"ה

הודעהעל ידי שייך » ה' מאי 25, 2017 3:31 am

עושה חדשות כתב:שאלה אחרת:

ארבעה ראשי שנים הם ובארבעה פרקים העולם נידון, למה דוקא לפני הדין של שבועות תיקן עזרא לקרוא בקללות, הרי גם בפסח נידונים על התבואה וכו', ולא מקדימים לזה 'תכלה שנה וקללותיה?


כמובן שהשאלה הזאת קשה רק לאור ההנחה שצוינה לעיל
אבל לפי ההבנה הפשוטה שזו תקנה של סדר, דהיינו מכיון שקוראים קללות שבתורת כהנים באזור של עצרת,
תיקן עזרא לישראל שיסדרו לקרוא קודם ראש השנה לפירות האילן, לסימן טוב לאמר הקללות מאחרינו
והוא דוגמת כל הסימנא מילתא בריש שתא,לק"מ.
ובאמת לבני מערבא לא נהג הענין הזה, כמבואר במאירי בקרית ספר,ובמ"מ לעיל.
אמנם ר' צדוק הכהן כתב כדברי הגר"מ והקשה כדבריך, עי' פרי צדיק בחוקותי ובכי תבא מה שתירץ.

ביני
הודעות: 24
הצטרף: ג' יולי 11, 2017 8:38 pm

Re: קריאת הקללות קודם עצרת ור"ה

הודעהעל ידי ביני » ב' אפריל 16, 2018 1:02 am

לכאורה צריך להבין אם נאמר שקראו בני מערבא הקקלות בתור קריאה נוספת, דמה שייך תכלה שנה וקקללותי', דבשלמא לדידן שגומרים התורה כל שנה, א"כ בכל שנה יש קריאת הקללות ולכן ע"י הקריאה יש תכלה לאותם קללות, אבל לבני מערבא דאין גומרים התורה בכל שנה, לכאורה איו צורך לקרות הקללות וגם אם קוראין מה שייך תכלה. ולכאורה, כל הקריאה היא כעין סימנא מילתא או ענין סגולי. וצ"ב. וראיתי בשו"ת מהרי"ט ח"ב סימן ד' שכתב שהקריאה צריכה שתהא באופן הניכר, דא"א להקדים דאז לא מינכר שכלו הקללות. ומשמע מזה דבעי היכר דהוי כעין סימן או ענין סגולי.

ביני
הודעות: 24
הצטרף: ג' יולי 11, 2017 8:38 pm

Re: קריאת הקללות קודם עצרת ור"ה

הודעהעל ידי ביני » ג' אפריל 17, 2018 1:17 am

עוד יש לעיין לבני מערבא, האם קראו בדוקא קללות שבתורת כהנים לפני שבועות ושל משנה תורה קודם ר"ה כמו מנהג שלנו, דלכאורה אנו עושין כן מאחר וכך יוצא סדר הפרשיות, אבל לבני מערבא שקראו הקללות בתור קריאה נוספת, יכלו לקרות קללות של משנה תורה לפני שבועות ושל תורת כהנים לפני ר"ה. אא"כ נאמר שבדוקא תיקן עזרא כן ולא סתם שכך יוצא סדר הפרשיות. אלא דאז צריך ביאור באמת למה קללות של תורת כהנים משתייכת לשבועות ושל משנה תורה לר"ה. וצ"ב.


חזור אל “בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 4 אורחים