מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

משה רבינו אוהב ישראל היה

הלכות חג בחג. חקרי הלכה ומנהג. מאמרים לעיון והורדה.
מתעמק
הודעות: 543
הצטרף: ג' יוני 08, 2010 5:58 am

משה רבינו אוהב ישראל היה

הודעהעל ידי מתעמק » ג' יוני 07, 2011 1:04 am

אמרו חז"ל במנחות דף סה
תנו רבנן אלין יומיא דלא להתענאה בהון ומקצתהון דלא למספד בהון, מריש ירחא דניסן עד תמניא ביה וכו', מתמניא ביה ועד סוף מועדא איתותב חגא דשבועיא, דלא למספד, שהיו בייתוסין אומרים עצרת אחר השבת, ניטפל להם רבן יוחנן בן זכאי ואמר להם שוטים מנין לכם, ולא היה אדם אחד שהיה משיבו, חוץ מזקן אחד שהיה מפטפט כנגדו ואמר משה רבינו אוהב ישראל היה ויודע שעצרת יום אחד הוא עמד ותקנה אחר שבת כדי שיהו ישראל מתענגין שני ימים, קרא עליו מקרא זה אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר ואם משה רבינו אוהב ישראל היה למה איחרן במדבר ארבעים שנה, אמר לו רבי בכך אתה פוטרני, אמר לו שוטה ולא תהא תורה שלמה שלנו כשיחה בטילה שלכם כתוב אחד אומר וכו'.

והקושיות רבו כמו רבו בברייתא זו. חדא יש לתמוה על מה שרבי יוחנן בן זכאי התייצב דווקא להפריך היות משה אוהב ישראל, ולא הסתפק באמור לו יש לי ראיה מהכתובים כמו שסיים, וכי גנות היא ח"ו לומר שמשה רבינו אוהב ישראל עד שיש להתווכח עם דיעה כזו. גם לא מובן כ"כ הראיה ממה ששהו ישראל במדבר ארבעים שנה, והיה לבייתוסי להשיבו שאדרבה במרגלים התפלל משה באהבתו לישראל לבטל גזירת מיתה מהם.
כמו כן יש לתמוה, שבמסכת עירובין דף כב: מצינו מושג זה עצמה על יהושע בן נון, יהושע אוהב ישראל היה, והוציאו מזה הלכה למעשה שכל דרך שלא ניחא תשמישתיה אינו רשות הרבים כי יהושע לא מסר לרבים דרכים כאלו (להבנת הסוגיא שם עיין בשו"ת אהל אברהם - שאג, סימן פ'). ויש לשאול למה על משה אין לומר שאוהב ישראל היה, ועל יהושע זה דבר פשוט במקום שיש בזה נפקותא בהלכה.

ויש לומר לבאר הדברים על פי מה שאמרו חז"ל (ספרי ריש מטות, הובא ברש"י שם) שכל הנביאים נתנבאו בכה אמר ה', מוסף עליהם משה שנתנבא בזה הדבר. ולכאורה יש לשאול, אם מעלת משה שדיבר בדיוק דברי ה' בלי שינוי וגרעון, למה התנבא גם בכה אמר ה', היה לו לומר תמיד רק בזה הדבר.
ויתבאר לענ"ד על פי מה שכתב הרמב"ן בריש ספר הגאולה, וז"ל
וידוע לכל יודעי ספר כי תורתינו איננה דברי עתידות וחידות דברי הנביאים גם הכתובים, וכי משה רבינו ע"ה הוא לבדו נביא המצות, על ידו באו והגיעו אלינו, ואין נביא רשאי לחדש בהם דבר מעתה. ולכן אין רוב דבריו להודיע לנו הבאות, רק שיאמר הצרות שהן עתידות לבוא בדרך אזהרה והטובות והנחמות בדרך הזירוז וכולם על תנאי, החיים הטוב בעבדנו, המות והרע במרדנו.

הרמב"ן מחלק בין שני סוגי הנבואה, נבואת הנביאים כולם היתה נבואה להגיד עתידות ולא לחדש המצוות ולכך אף אינם רשאים לחדש דבר, לא כן נבואת משה רבינו היא על המצוות ולא על העתידות.
ועל פי דבריו יתבאר לנו גם שינוי הסגנון בין זה הדבר לכה אמר ה'. כי שאר הנביאים נשלחו להודיע עתידות, ובהם לא יתחייב דקדוק בדברי הנביא, אדרבה ניתן מפי הקב"ה להנביא לתבל הדברים ולשנות הנהגת העולם על ידו, וכמו שנאמר בריש ספר ירמיהו "ראה הפקדתיך היום על הגוים ועל הממלכות לנתוש ולתנוץ ולהאביד ולהרוס לבנות ולנטוע", כלומר על פי הנביא יהיה הדבר, כי דבר ה' בפיו ובידו להמתיק הדבר במקצת או להחריפו. וכן מצינו ביאשיהו המלך ששלח לחולדה הנביאה, ואמרו חז"ל (מגילה יד:) ויאשיה גופיה היכי שביק ירמיה ומשדר לגבה, אמרי דבי רבי שילא מפני שהנשים רחמניות הן. הרי לנו שרחמנות הנביא אפשר שימתיק הנבואה על העתידות. (ועין באר מים חיים פרשת בלק עה"פ לינו פה הלילה, אך יש שם ט"ס כנראה, ובמקום "לא חפץ הקב"ה" צ"ל "לא יפץ יאשיהו", ודו"ק). לא כן נבואת משה רבינו ע"ה, שמטרתה ללמד לעם ה' את מצוות התורה, יתחייב בזה דקדוק בלי שינוי על פי הרגש אף דקה מן הדקה, ולכן נתנבא משה בזה הדבר, לא פחות ולא יותר. אך גם משה רבינו נשלח במצרים אל פרעה להזהיר לו ולהגיד עתידות, ואז אכן נתנבא בכה אמר ה', ובשביל יראת כפירת אצטגנוני פרעה אכן שינה במעט בנבואתו ואמר כחצות.

נמצא לנו מזה, שזה הבייתוסי חשב שהמצוות בידי משה רבינו, אילו המצוות הם רצוניות שמשה באהבתו יכול לשנותם, ובאהבתו את ישראל ישנה מצוה מן המצוות חלילה. והרי זה כאומר על קן צפור יגיעו רחמיך שמשתקין אותו, וכמו שאמרו בגמרא "מפני שעושה מדותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינן אלא גזירות". ולכן השתיקו רבי יוחנן בן זכאי כי הס כי לא להזכיר על המצוות שמשה רבינו אוהב ישראל היה ולקבוע מזה גדר המצוה, ואין שינוי שייך בנבואת משה רבינו. וראיה לדבר הביא ריב"ז ממה שהניעם משה במדבר ארבעים שנה על פי ציווי השי"ת, ולא המרה את פי ה' חלילה מחמת אהבת ישראל לצדד עם המעפילים.
אך על יהושע בן נון, שהוא מנביאים שאחרי משה, ואצלו כבר נאמר שאין נביא רשאי לחדש בה דבר (וכמו שאמר לו הקב"ה אחר שנשכחו ההלכות בימי אבלו של משה), ואדרבה הוא תיקן תקנות לטובת ישראל שאינם מהמצוות, אצלו שפיר ייאמר יהושע אוהב ישראל היה ולכן קבע חלוקת הארץ באופן שתהיה לטובת ישראל.

אדג
הודעות: 1521
הצטרף: ה' מאי 13, 2010 11:11 am
מיקום: צפת, אה"ק תובב"א
יצירת קשר:

Re: משה רבינו אוהב ישראל היה

הודעהעל ידי אדג » ג' יוני 07, 2011 1:45 am

הכפירה היא הרבה יותר בסיסית: כל האומר אפילו אות אחת בתורה שאינה מפי הגבורה, אלא משה מפי עצמו אמרה - הרי הוא כופר, ולפיכך דחאו בקש.

דראל
הודעות: 698
הצטרף: ה' ספטמבר 16, 2010 8:55 pm

Re: משה רבינו אוהב ישראל היה

הודעהעל ידי דראל » ג' יוני 07, 2011 2:02 am

ומה נעשה לשיטות הסוברות שיהושע כתב בתורה, אמנם לא מצוות?

אדג
הודעות: 1521
הצטרף: ה' מאי 13, 2010 11:11 am
מיקום: צפת, אה"ק תובב"א
יצירת קשר:

Re: משה רבינו אוהב ישראל היה

הודעהעל ידי אדג » ג' יוני 07, 2011 2:28 am

ואף הוא מפי הגבורה כתבם.

דראל
הודעות: 698
הצטרף: ה' ספטמבר 16, 2010 8:55 pm

Re: משה רבינו אוהב ישראל היה

הודעהעל ידי דראל » ג' יוני 07, 2011 2:39 am

אדג כתב:ואף הוא מפי הגבורה כתבם.


ברור. אין עוררין על כך.

תולעת ספרים07
הודעות: 1557
הצטרף: א' פברואר 06, 2011 12:36 am

Re: משה רבינו אוהב ישראל היה

הודעהעל ידי תולעת ספרים07 » ג' יוני 07, 2011 1:33 pm

----------
נערך לאחרונה על ידי תולעת ספרים07 ב ג' יוני 07, 2011 4:58 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

דראל
הודעות: 698
הצטרף: ה' ספטמבר 16, 2010 8:55 pm

Re: משה רבינו אוהב ישראל היה

הודעהעל ידי דראל » ג' יוני 07, 2011 3:39 pm

________
נערך לאחרונה על ידי דראל ב ו' יוני 10, 2011 4:48 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

תולעת ספרים07
הודעות: 1557
הצטרף: א' פברואר 06, 2011 12:36 am

Re: משה רבינו אוהב ישראל היה

הודעהעל ידי תולעת ספרים07 » ג' יוני 07, 2011 5:00 pm

א). מדבריו של מתעמק יצא לנו פירוש נפלא ליישב את מה שהתקשו בה כל המפרשים מדוע טורחת הגמ' לפרש
"...וכיון דמשה הוה ידע למה ליה למימר כחצות - משה קסבר שמא יטעו אצטגניני פרעה ויאמרו משה בדאי הוא..."
שהיה לה לגמ' לפרש כדברי רש"י בחומש...
כחצת הלילה. כהחלק הלילה, כחצות, כמו (מלכים א' יט כה) כעלות, (תהלים קכד ג) בחרות אפם בנו, זהו פשוטו לישבו על אפניו.
אלא הכוונה בזה שהוקשה להם לחז"ל מדוע התנבא משה בכה אמר ועל כן הוצרכו לפרש כפי שפירשו - ולא ניחא להו בפירושו של רש"י בחומש כחצות - כהיחלק הלילה.

אם כי שאין הדברים כפשוטן כלל ועיקר - דלא יתכן כדבר הזה שיפקיעו חז"ל מפשוטו של מקרא אלא בכדי שהוקשה להם מדוע התנבא כאן משה רבינו ע"ה בכה אמר.
ויש לדון.

ב). ובמה שכתב מתעמק שאין הנביאים מחדשים דבר אלא מנבאים עתידות ולכן התנבאו בכה אמר – יש לעיין מדברי הגמ' הללו.
לטובה אי לרעה המוותר על דברי נביא מנא ידע דאיענש דיהב ליה אות והא מיכה דלא יהיב ליה אות ואיענש היכא דמוחזק שאני דאי לא תימא הכי אברהם בהר המוריה היכי שמע ליה יצחק אליהו בהר הכרמל היכי סמכי עליה ועבדי שחוטי חוץ אלא היכא דמוחזק שאני ...
האם כל אלו הנביאים שחידשו הוראת שעה - אם התנבאו בזה הדבר או בכה אמר...
שהרי באותו מידה שמשה רבינו ע"ה שינה בלשונו ופעם אמר זה הדבר ופעם כה אמר - הוא הדין היה להם לנביאים שחידשו הוראת שעה לדבר בלשון זה הדבר כאשר התנבאו כדי לחדש דבר.
ויש ליישב...

ג). מה שכתב מתעמק שמרע"ה לא שינה כלום ולכן התנבא בזה הדבר לכאו' יש להרחיב בזה
ממה שאמרו בגמ':
דתניא ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו הוסיף יום אחד מדעתו [=ושינה משה ואמר לשלושת ימים - וראה במפרש"י יתרו י"ט פסוק ט"ו] ופירש מן האשה ושבר את הלוחות...
הרי לנו מקום נוסף שמרע"ה שינה ממה שקיבל.

ובפרט אצל הלוחות שעשה בהם כרצונו למרות ציוויו המפורש של השם למרע"ה למוסרם לישראל.
וכן יש לעיין ממה שעשה מרע"ה אצל מי מריבה - (ויתכן שיש עוד דוגמאות שאיני זוכר כעת).

(ובאתי בדברי להאיר בלבד)

דראל
הודעות: 698
הצטרף: ה' ספטמבר 16, 2010 8:55 pm

Re: משה רבינו אוהב ישראל היה

הודעהעל ידי דראל » ו' יוני 10, 2011 4:49 pm

תולעת ספרים07 כתב:דתניא ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו הוסיף יום אחד מדעתו [=ושינה משה ואמר לשלושת ימים - וראה במפרש"י יתרו י"ט פסוק ט"ו] ופירש מן האשה ושבר את הלוחות...


והזכרתני את תורתו של ר' נחמן (איני זוכר איזו תורה) על הצורך של מרע"ה ועמ"י למרוד בקב"ה, שהתורה תתקבל מתוך בחירה, וע"כ "מרד" מרע"ה בכך שהוסיף יום מדעתו.

ספרים
הודעות: 69
הצטרף: ה' מרץ 01, 2012 5:10 pm

Re: משה רבינו אוהב ישראל היה

הודעהעל ידי ספרים » ב' מאי 21, 2012 12:15 pm

לקראת חג השבועות הבעל"ט

אברהם
הודעות: 1332
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: משה רבינו אוהב ישראל היה

הודעהעל ידי אברהם » ד' מאי 23, 2012 12:05 am

אדג כתב:הכפירה היא הרבה יותר בסיסית: כל האומר אפילו אות אחת בתורה שאינה מפי הגבורה, אלא משה מפי עצמו אמרה - הרי הוא כופר, ולפיכך דחאו בקש.


זו טעות, כי כתבו התוס' דכונת הצדוקי דמשה אוהבן של ישראל היה וכו' והסכים הקב"ה על ידו.

ובאמת, צ"ב, למה זה תלה הדבר במשה רבינו ולא בקב"ה עצמו שהוא בודאי אוהבן של ישראל. [ובשלמא אילולי דברי התוס', י"ל דבדוקא הזכירה הגמ' שאמר כן כדי להראות שהכופרים בתושבע"פ סופם כופרים גם בתושב"כ שאינן מפי הגבורה, אבל לפמש"כ התוס' קשיא].

והביאור פשוט, דהדינים מדאורייתא טעמיהם מוחלטים, ואינם משום טעמים צדדיים כגון גזירות ותקנות או ביקוש טובתן של ישראל, דכל זה הוא מסממני דיני רבנן, שמבטלים ומחדשים דינים בשביל טעמים צדדיים, שמא ישכחנו וילך ד' אמות וכו'.
ולכך היה מוכרח הצדוקי לתלות הדבר במשה רבינו, שתיקן לישראל שיהו מונים ממחרת שבת בראשית כדי שיתענגו ב' ימים, אלא שהסכים הקב"ה על ידו ולכן נקבע זה בתורה.

מתיישב
הודעות: 109
הצטרף: ו' מרץ 14, 2014 3:12 am

Re: משה רבינו אוהב ישראל היה

הודעהעל ידי מתיישב » ד' אפריל 09, 2014 3:49 pm

מה הפשט בזה שאמר משה רבינו ע"ה כחצות שמא יאמרו וכו' וכי זה מה שיעלה להם בראש לאיצטגנין של פרעה - עוד קשיא מדוע אין הגמ' מפרשת כפי שפירש רש"י כחצות כהחלק הלילה. ומצאתי שכבר עמדו על כך באשכול זה.
אך טרם מצאתי הסבר מה הפשט כדי שלא יאמרו איצטגנין של פרעה ואם זה לא יהיה בדיוק בחצות אז לכן אין צריך להתרגש מן מכת בכורות.


חזור אל “בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 31 אורחים