מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

סעודה שלישית בשבת ערב חג השבועות

הלכות חג בחג. חקרי הלכה ומנהג. מאמרים לעיון והורדה.
ביקוש האמת
הודעות: 52
הצטרף: ה' אפריל 26, 2012 9:33 pm

סעודה שלישית בשבת ערב חג השבועות

הודעהעל ידי ביקוש האמת » ב' מאי 21, 2012 2:35 am

א' מהרי"ל הלכ' יו"ט נראה שלכתחילה יש לאכול לפני שעה עשירית -אבל בדיעבד שלא אכל -יכול לאכול אחרי שעה עשירית ולסמוך על השיטות שמותר כל ער"ש ויו"ט לאכול אחרי שעה עשירית-
והרמ"א סתם בס' תקכ"ט (ע"פ דברי מהרי"ל) דמותר לאכול אחרי שעה עשירית -ויהי הדבר לפלא- וכמד' דכל תירוצי האחרונים דחוקים עד למאוד.

ב' לאידך גיסא יש להעיר דהמהרי"ל כל טעמו לחשוש ולאסור אכילה אחרי שעה עשירית משום מחלוקת הראשונים האם קיי"ל כר' יוסי או כר' יהודה אולם אנן בס' רמ"ט
קיי"ל ר' יוסי ומותר מעיקר דינא לאכול אחרי שעה עשירית - כלומר דכל טעם מהרי"ל להחמיר לא שיייכא לדידן וא"כ האחרונים שכתבו להחמיר ע"פ דברי מהרי"ל- דבריהם מופלאים.

ג ברם דבס' רמט פסקינן את דעת הרמב"ם דמ"מ מצווה וכו' ומעתה יש לדון מחדש האם משום האי מצווה עדיף לאכול לפני שעה עשירית או דילמא דבמקום שאין בזה כ"כ עונג שבת או דסעודה שלישית תאכל לתאבון יותר בזמנה וכ' אפשר להקל [ומהרי"ל לא דן בזה כלל] ואולי כל האי מצווה הוי רק ביום חול אבל בשבת שלפני יו"ט ליכא אפילו מצוה ומותר לכתחילה

ד. ויש לדון לאידך גיסא - דמהרי"ל שהכריע לאכול פת ולא מיני תרגימא טעמו דרוב הראשונים פסקו כר' יוסי ואף דחשש לר' יהודה מ"מ היינו לכתחילה אבל בדיעבד עדיף לקיים בפת ולסמוך על רוב הראשונים- וכ"ז לשיטתו דלא חשש כלל לדברי הרמב"ם דמצווה לא לאכול אחר שעה עשירית- אבל לדידן דקיי"ל בס' רמט כדעת הרמב"ם- שמא האי מצווה עדיפא- ועדיף לקיים סעודה שלישית במיני תרגימא. [בלוח א"י כתב לאכול מיני תרגימא- והגרשז"א פירסם לא לסמוך על דבריו- ולהנ"ל יש קמצ מקום לפסק הגרימ"ט]

לא באתי כעת לדון בדברי האחרונים ופוסקים המאוחרים אלא להעיר על יסודות הסוגיא

ביקוש האמת
הודעות: 52
הצטרף: ה' אפריל 26, 2012 9:33 pm

Re: סעודה שלישית בשבת ערב חג השבועות

הודעהעל ידי ביקוש האמת » ד' מאי 23, 2012 1:52 am

טעיות האחרונים מפני שלא ראו דברי המהרי"ל
א' מג"א בס' תרפט - כתב פלפול שלם בדעת מהרי"ל- שאין לו התחלה למי שרואה את דברי המהרי"ל בפנים. [כדכתב הא"ר]

ב' בשער הציון סק"ט נתקשה מדוע לכתחילה אסר מהרי"ל לאכול לאחר שעה עשירית וכתב בזה טעם, ואולם פשוט דמהרי"ל חשש לדעת ר' יהודה שאסור לאכול כלל אחר שיעה עשירית ולפ"ז לדידן דלא קיי"ל כר' יהודה ל"ש טעמא דמהרי"ל.

ג' בשער הציון יא כתב דאף לשיטת הבה"ג ליכא איסורא לאכול אחרי סעודה עשירית רק שיער קביעות סעודה- וזה אינו דבמהרי"ל להדיא מבואר אף אכילת כזית אסורה לדעת הבה"ג.

שבטיישראל
הודעות: 1828
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 12:37 am

Re: סעודה שלישית בשבת ערב חג השבועות

הודעהעל ידי שבטיישראל » ד' מאי 23, 2012 10:42 pm

הענין מוזכר בזוה"ק פ' אמור (דף צ"ד:)

ביקוש האמת
הודעות: 52
הצטרף: ה' אפריל 26, 2012 9:33 pm

Re: סעודה שלישית בשבת ערב חג השבועות

הודעהעל ידי ביקוש האמת » ב' מאי 28, 2012 1:41 am

יש"כ עיינתי בזוהר ולא כ"כ הבנתי את דבריו אולם ראיתי במתוק מדבש שמבאר את דברי הזוהר כמו שכתבת ויש לברר האם זהו הפירוש היחידי בדברי הזוהר


חזור אל “בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 28 אורחים