עמוד 1 מתוך 1

המיוחד בז' סיון

פורסם: א' מאי 27, 2012 11:29 pm
על ידי גאולה בקרוב
א. יו"ט שני של גלויות
ב. איסרו חג
ג. יום טיבוח, קרבנות של שבועות
ד. לדיון המהרי"ט אלגאזי והמנח"ח, שא"א להביא ביכורים בשבועות עצמו בגלל שזקוק לקרבן שאינו דוחה יו"ט, א"כ ז' סיון היום הראשון לביכורים
ה. יום מתן תורה לרבי יוסי
ו. יום שיכול לחול בו שבועות, כשקידשו ע"פ הראיה

זהו בינתיים, ואולי שכחתי עוד דברים.

Re: המיוחד בז' סיון

פורסם: ב' מאי 28, 2012 12:17 am
על ידי גאולה בקרוב
מלוה מלכה במוצאי יו"ט, הנהגת החזו"א, כמדומה כבר נידונה פעם באתרא הדין

Re: המיוחד בז' סיון

פורסם: ב' מאי 28, 2012 1:26 pm
על ידי חיס
ב"ה

יש לציין מדברי בעל ה"קדושת לוי" זי"ע (על שבועות ד"ה בש"ע בסופו) וזה לשונו קדשו: ויותר קדוש אסרו חג של עצרת מכל אסרו חג של שאר המועדות. ראה שם גם לפי הטעמים הנ"ל.