מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מסכת ראש השנה - דיוקים ורמזים בלשון רש״י

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
שמואל דוד
הודעות: 5813
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

מסכת ראש השנה - דיוקים ורמזים בלשון רש״י

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' אוקטובר 10, 2021 8:07 pm

ב.

רש״י ד״ה מתני' ארבעה ראשי שנים: למלכים - רגילים היו למנות זמן שטרותיהם לשנות המלך משנה שעמד בה המלך כדאמרינן במסכת גיטין (ד' פ.) משום שלום מלכות וקבעו חכמים אחד בניסן לתחלת שנתו ואפילו עמד בשבט או באדר כלתה שנתו משהגיע ניסן ויתחילו למנות לו שנה שניה

לכאורה הול״ל ״אפילו באדר״ שזהו החידוש, ומדוע הוסיף בשבט.

שמואל דוד
הודעות: 5813
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת ראש השנה - דיוקים ורמזים בלשון רש״י

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' אוקטובר 10, 2021 8:12 pm

ב.

רש״י ד״ה לנטיעה - למנין שני ערלה ואפילו נטעה באב כלתה שנתה הראשונה לסוף אלול ובכולהו מפרש טעמא בגמרא

ולעיל בד״ה מתני׳ כתב ״כשהגיע ניסן״ וצ״ע מדוע לא כתב ״לסוף אדר״ כמו שכתב כאן.

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1775
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: מסכת ראש השנה - הערות ודיוקים בלשון רש״י

הודעהעל ידי אהרן תאומים » א' אוקטובר 10, 2021 8:29 pm

תירוץ אפשרי לגבי שני הדיוקים הנאים דלעיל:
לגבי מלך כל תחילת שנה חשובה, שמונים שנה חדשה, משא"כ לגבי נטיעה שחשוב מה שעבר כבר שנה,
ואפשר שלגבי מלך כתב שבט או אדר ובנטיעה כתב "אב" כי בנטיעה צריך להיות זמן מינימום בשביל שיחשב שנה, ולכן לא כתב נטע באלול ובתחילת תשרי נחשב שנה שניה, וכתב אב וסוף אלול, ובשביל שנבחין בכך כתב גבי מלך שבט או אדר כין משמעות לכמות הזמן שהיה בשנה ראשונה וכבר בתחילת ניסן מונים לה שנה שנייה

תלמוד_ישן
הודעות: 121
הצטרף: ו' אוקטובר 02, 2020 7:49 pm
מיקום: talyashan@gmail.com

Re: מסכת ראש השנה - דיוקים ורמזים בלשון רש״י

הודעהעל ידי תלמוד_ישן » ב' אוקטובר 11, 2021 12:51 am

שמואל דוד כתב:ב.

רש״י ד״ה מתני' ארבעה ראשי שנים: למלכים - רגילים היו למנות זמן שטרותיהם לשנות המלך משנה שעמד בה המלך כדאמרינן במסכת גיטין (ד' פ.) משום שלום מלכות וקבעו חכמים אחד בניסן לתחלת שנתו ואפילו עמד בשבט או באדר כלתה שנתו משהגיע ניסן ויתחילו למנות לו שנה שניה

לכאורה הול״ל ״אפילו באדר״ שזהו החידוש, ומדוע הוסיף בשבט.

ע' חשק שלמה (נדפס בש"ס וילנא)

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1775
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: מסכת ראש השנה - הערות ודיוקים בלשון רש״י

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' אוקטובר 11, 2021 2:59 am

גם בפני יהושע ביאר זאת

שמואל דוד
הודעות: 5813
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת ראש השנה - הערות ודיוקים בלשון רש״י

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' אוקטובר 13, 2021 5:09 am

ג.

רש״י ד״ה כדריש לקיש - כי גוע נתינת טעם הוא לדבר שלפניו נתגלו העדה לפי שגוע אהרן שלשון כי בד' לשונות משמש במקרא פעמים בא במקום אם פעמי' בא במקום דילמא שמא פעמי' בא במקום דהא שנותן טעם לדבר פעמים בא במקום אלא וסותר את דבור שלפניו כי יהיה להם דבר (שמות יח) כי תפגע (שם כג) כי יקרא קן (דברים כב) כולן לשון אם הם וכן כי תבאו (שמות יב) כי תלכון (שם ג) כי תכלה (דברים כו) כי תשא (שמות ל) וכל המשמשין במקום כאשר ובמקום אשר כולן לשון אם הם שמצינו בכמה מקומות אם משמש לשון כאשר ולשון אשר כמו ואם יהיה היובל (במדבר לו) שהרי בודאי יהיה ואם תקריב מנחת בכורים (ויקרא ב) הרי זה וכאשר תקריב שהרי חובה הוא וכן אם כסף תלוה (שמות כב) אם יבלענו ממקומו (איוב ח) המדבר בשלות רשעים דילמא כגון כי תאמר בלבבך (דברים ז) שמא תאמר רבים הגוים האלה לא תאמר כן לא תירא מהם כי תאמרו מה נרדף לו (איוב יט) וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית (ויקרא כה) כי תראה חמור שונאך וחדלת (שמות כג) (כי תראה והתעלמת) והרבה כאלו לשון שמא הן לא צחקתי כי יראה (בראשית יח) ה"ז לשון דהא לפי שיראה ויאמר לא כי צחקת (שם) ה"ז לשון אלא כי גוע אהרן כשאתה קורא וייראו הרי זה לשון דהא הודו לה' כי טוב (תהלים קיח) שהרי טוב לא תקפוץ את ידך וגו' (דברים טו) אלא פתוח תפתח

צ״ע באריכות לשון רש״י, מדוע צריך להביא כ״כ הרבה דוגמאות. ועוד צ״ע בסדר הפסוקים שנקט. האם יש למישהו שופ הסבר או מראי מקום בזה?

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1775
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: מסכת ראש השנה - הערות ודיוקים בלשון רש״י

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ד' אוקטובר 13, 2021 5:22 am

כעין רש"י זה נמצא בשינויים בגיטין דף צ. ויש מקום לדון בשיטה מסודרת בעניין כי משמש בד' לשונות, וכן עשרות הפעמים שרש"י עה"ת מזכיר זאת, וכמדומני שראיתי בעבר מאמר שמנסה לסדר את השיטה בזה בפשט הדברים כי הרי יש 4/6 לשונות כי/אם/אלא/דלמא -שמא/דהא -הרי/כאשר -אשר, וצריך להבדיל בין כי ל -אם, ואפשר שהמפתח להבין בדיוק את השיטה נעוץ בחילוק בין המקומות ראש השנה וגיטין ובסדר הדברים, והלוואי שיהיה בידי את הזמן והסייעתא דשמיא לירד לשורש הדברים, ועוד חזון למועד

תלמוד_ישן
הודעות: 121
הצטרף: ו' אוקטובר 02, 2020 7:49 pm
מיקום: talyashan@gmail.com

Re: מסכת ראש השנה - הערות ודיוקים בלשון רש״י

הודעהעל ידי תלמוד_ישן » ד' אוקטובר 13, 2021 9:35 am

אהרן תאומים כתב:כעין רש"י זה נמצא בשינויים בגיטין דף צ. ויש מקום לדון בשיטה מסודרת בעניין כי משמש בד' לשונות, וכן עשרות הפעמים שרש"י עה"ת מזכיר זאת, וכמדומני שראיתי בעבר מאמר שמנסה לסדר את השיטה בזה בפשט הדברים כי הרי יש 4/6 לשונות כי/אם/אלא/דלמא -שמא/דהא -הרי/כאשר -אשר, וצריך להבדיל בין כי ל -אם, ואפשר שהמפתח להבין בדיוק את השיטה נעוץ בחילוק בין המקומות ראש השנה וגיטין ובסדר הדברים, והלוואי שיהיה בידי את הזמן והסייעתא דשמיא לירד לשורש הדברים, ועוד חזון למועד

בספרו על רש"י על מסכת ר"ה (עמוד 278) הביא פרופ' ארנד את לשון רש"י בשו"ת (סימן רנא):
ואם יאמר חביבי עוד יש שימוש ללשון כי, שהרי רובן משמשין במקום אשר... ועוד יש משמשים במקום כאשר

הרי שרש"י עצמו שואל את הקושיא..
והוא מיישב (כאן ג ע"א) שיש שמצינו שלפעמים אין המלה "אם" משתמשת באופן של תנאי , אלא כלשון "כאשר"

שמואל דוד
הודעות: 5813
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת ראש השנה - הערות ודיוקים בלשון רש״י

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' אוקטובר 17, 2021 6:32 am

ו:

רש״י ד״ה מיום ליום - מט"ו בניסן לחמשה עשר בניסן אם מכרה בט"ו בניסן נתעברה לו למוכר ועל כרחו של לוקח אינו נחלט עד שיגיע ט"ו בניסן

לכאורה תמוה, מדוע נקט רש״י שמכר ביום ט״ו בניסן, הרי אסור למכור ביום טוב, וצ״ע.

ועיין: http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=26702

שמואל דוד
הודעות: 5813
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת ראש השנה - דיוקים ורמזים בלשון רש״י

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' אוקטובר 19, 2021 2:47 am

ט.

רש״י ד״ה כל האוכל ושותה כו' - דהכי קאמר קרא ועניתם בתשעה אכילת תשעה אני קורא עינוי וכיון דאכילתו עינוי חשיבה כל דמפיש באכילה ושתייה טפי עדיף דהא מדקאמר בערב על כרחך לא מקפיד אעינוי דתשעה וכי קרי עינוי בתשעה אכילה ושתיה דידיה קרי עינוי

האם מכאן יש ראיה לשיטות הנוהגים למצוץ סוכריה כל היום בערב יוהכ״פ?

שמואל דוד
הודעות: 5813
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת ראש השנה - דיוקים ורמזים בלשון רש״י

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' אוקטובר 24, 2021 3:09 am

יד.

רש״י ד״ה באחד בשבט ר"ה לאילן - ואין תורמין מפירות אילן שחנטו פירותיו קודם לכן על פירות האילן שחנטו לאחר מכאן

עיין במסורת הש״ס (להגרי״ב ז״ל) שכתב שדיבור זה שייך להמשנה. אבל קשה לומר כן שהרי רש״י במשנה כבר פירש ׳ראש השנה לאילן׳ ע״ש וא״כ דיבור זה שייך כאן. אולם יש להקשות מדוע חזר רש״י ופירש כאן מש״כ במשנה. וכעין זה יש להעיר על רש״י דף יב. ד״ה ולירקות - מעשר ירק לענין חדש וישן שאין תורמין מירק הנלקט ערב ר"ה על הנלקט אחר ר"ה. מדוע חזר ופירש מש״כ במשנה. (שם לא העיר הגרי״ב ז״ל שהדיבור שייך להמשנה) וצריך עיון בזה.

שמואל דוד
הודעות: 5813
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת ראש השנה - דיוקים ורמזים בלשון רש״י

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' אוקטובר 24, 2021 3:10 am

יד:

רש״י ד״ה והרוצה לעשות וכו' - בעלמא (עירובין ו:) פרכינן סיפא ארישא ומשנינן כאן קודם בת קול כאן לאחר בת קול.

צ״ע מדוע כתב רש״י ״בעלמא״ ולא כתב להדיא ״בעירובין״ ועיין בדיבור הבא ד״ה מקולי ב"ש כו' - בעירובין מפרש לה כו׳ ששם כתב רש״י להדיא בעירובין. וצ״ע בזה


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 35 אורחים