מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

תיקונים בפירש"י על התלמוד

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

תיקונים בפירש"י על התלמוד

הודעהעל ידי י. אברהם » ב' מרץ 14, 2016 12:34 pm

בבא קמא נג, א

רבה אמר הכא במאי עסקינן במתהפך דנפל אאפיה ואתהפיך ונפל אגביה דהבלא דאהני ביה אהני ביה.
ופרש"י: דאהני ביה. הבלא שנכנס בו בתחילת נפילתו והועילה בו להמית היא המיתתו.

הנה לשון רש"י שלפנינו מגומגם כאשר יראה המעיין.
אך באו"ז איתא: דאהני ביה הבלא שנכנס בו בתחילת נפילתו והיא המיתתו.

ועדיין אין דברי רש"י מתיישבים היטב בלשון הגמרא דהבלא דאהני ביה אהני ביה. ויתכן שגי' רש"י בתלמוד הי': דאהני ביה הבלא. מבלי ההוספה שלפנינו: אהני ביה, (ותיבת הבלא היא חלק מד"ה). וע"ז פירש"י שנכנס בו כו'. וא"ש.
נערך לאחרונה על ידי י. אברהם ב ד' ינואר 16, 2019 7:58 pm, נערך 2 פעמים בסך הכל.

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: אשכול תיקונים בפירש"י על התלמוד - והמסתעף

הודעהעל ידי י. אברהם » ב' מרץ 14, 2016 3:36 pm

יומא ב, א

בד"ה כלי גללים. צפיעי בקר מפרש להו במנחות כו'. וצ"ע דלא מפרש התם מידי.

ובתוס' ר"י הלבן כתב כלי גללים דצפיעי בקר משמע במס' מנחות כו'. ובודאי כעין זה צ"ל גם ברש"י.

ופירושו כמש"כ בתוס' ר"י הלבן דכיון דבעי התם פיל שבלע כפיפה מצרית והקיאה דרך בית הרעי כו' הוה לי' ככלי גללים "משמע דכלי גללים קרי לדבר הנעשה מן הרעי שלבהמה".

וכן הוכיחו ממנחות, בתוס' (מנחות שם) ובר"ש השלם (ריש פ"י דכלים) ובתוס' הרא"ש (שבת טז:) ובתוס' ר"י הזקן (שבת שם), ובשו"ת תשב"ץ (ח"א סי' קכא). ולהוציא מהפירוש דהם כלי שיש.

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: אשכול תיקונים בפירש"י על התלמוד - והמסתעף

הודעהעל ידי י. אברהם » ב' מרץ 14, 2016 10:15 pm

מאמרו של ר' יעקב שפיגל

רש''י -דיבור המתחיל.pdf
(2.99 MiB) הורד 312 פעמים

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17503
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm

Re: אשכול תיקונים בפירש"י על התלמוד - והמסתעף

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ג' מרץ 15, 2016 12:22 am

י. אברהם כתב:בבא קמא נג, א

רבה אמר הכא במאי עסקינן במתהפך דנפל אאפיה ואתהפיך ונפל אגביה דהבלא דאהני ביה אהני ביה.
ופרש"י: דאהני ביה. הבלא שנכנס בו בתחילת נפילתו והועילה בו להמית היא המיתתו.

הנה לשון רש"י שלפנינו מגומגם כאשר יראה המעיין.
אך באו"ז איתא: דאהני ביה הבלא שנכנס בו בתחילת נפילתו והיא המיתתו.

ועדיין אין דברי רש"י מתיישבים היטב בלשון הגמרא דהבלא דאהני ביה אהני ביה. ויתכן שגי' רש"י בתלמוד הי': דאהני ביה הבלא. מבלי ההוספה שלפנינו: אהני ביה, (ותיבת הבלא היא חלק מד"ה). וע"ז פירש"י שנכנס בו כו'. וא"ש.אני בעניותי לא הבנתי מה מגומגם ברש"י. להיפך לשון רש"י כמו שהוא לפנינו מתיישב היטב עם לשון הגמרא.

ואני לא מבין את המהלך שלך. אתה משנה את רש"י ואז אתה שואל הרי זה לא מתיישב עם הגמרא (שמתאימה לגירסה הקיימת של רש"י) והתירוץ הוא שרש"י (בגירסתך) גרס אחרת בגמרא?

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: אשכול תיקונים בפירש"י על התלמוד - והמסתעף

הודעהעל ידי י. אברהם » ג' מרץ 15, 2016 7:46 am

אחר שרש"י כתב והועילה בו להמית, מה זה מוסיף בביאור, 'היא המיתתו'?

ואם מפני ל' הגמ' דאהני בי' אהני בי', הוה לי' למימר, הבלא כו' והועילה בו להמית, היא הועילה, ולמה מכפיל בדבריו ענין המיתה.

ובלאו הכי הו"ל לרש"י למינקט בד"ה, דהבלא דאהני ביה.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17503
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm

Re: אשכול תיקונים בפירש"י על התלמוד - והמסתעף

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ג' מרץ 15, 2016 9:02 am

אני לא מבין. למה רש"י צריך להתנסח בדיוק בלשון שאתה רוצה.

בגמרא יש כאן כפילות והיא צריכה ביאור שהיו יכולים לומר דהבלא דמעיקרא אהני ביה והגמרא נקטה הבלא דאהני ביה (כלומר שהועיל בו כפירש"י), אהני ביה (מה אהני? אהני להמיתו!) וזה מה שפירש רש"י בדיוק.
לבאר את כוונת הגמרא זה כבר עניין אחר.

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: אשכול תיקונים בפירש"י על התלמוד - והמסתעף

הודעהעל ידי י. אברהם » ג' מרץ 15, 2016 12:17 pm

כך היא אכן הפי' הפשוט של הגי' שלפנינו, שרש"י בא לפרש את הגמ' כך: הבלא שנכנס בו בתחילת נפילתו והועילה בו להמיתו, היא הועילה בו להמיתו.

אך הקושי הוא למה צריך רש"י להכפיל דבריו, הרי את ההמשך (היינו פי' אהני ביה), יבין כל לומד לבדו. וכי כך דרכו, סתם לדקלם את דברי הגמ' כביאורי זמנינו? ולבאר את הכפילות הוא ענין אחר?

והבוחר יבחר.

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד - והמסתעף

הודעהעל ידי י. אברהם » א' מאי 15, 2016 8:15 pm

ב"ק נו:
לא צריכא דקמו לה באפה. פירש"י שלא משכוה אלא עמדו בפניה לכל צד שלא תלך אנה ואנה אלא לקָמָה לאכול.
וצ"ע מש"כ אלא לקמה לאכול, דהא הכא מיירי בהוציאוה לגוזלה, ורב מתנה הוא דמיירי במעמיד על קמה לאכול.

ובמראה אש נדחק דצ"ל דקם לה באפה, ודיבור זה צ"ל אחר הדיבור של מעמיד. ובזכר יהודה נדחק לפרש שעמדו בפניה מכל צד כדי לגוזלה, והי' בזה סבה לאכול. ובפני יהושע (תוס' ד"ה וליסטים) פי' דר"ל דלא איירי שהוציאוה לגוזלה אלא ע"מ שתאכל הקמה גרידא, ועי' מהר"ם שיף.

והנה באו"ז ליתא לתיבת לאכול, ואם כך הוא הנוסח הנכון ברש"י אתי שפיר היטב. וצריך לנקד הקו"ף בפתח אלא לקַמָה, פירוש, לפניה.

[גם לפי' הפנ"י ע"כ צריך לפרש המציאות, א) שעמדו בפני' כדי שתלך לפני' ותצא מהדִיר, ב) שאח"כ עמדו בפני' כדי שתלך לקמה. וא"כ תמוה שדילג רש"י ולא פי' רק את הענין השני].
נערך לאחרונה על ידי י. אברהם ב ב' מאי 16, 2016 7:49 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

גימפעל
הודעות: 3114
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד - והמסתעף

הודעהעל ידי גימפעל » א' מאי 15, 2016 10:09 pm

סוגיית הגמ' שם שהגזלן חייב בתשלומי נזק של שן ורגל של הצאן.

גימפעל
הודעות: 3114
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד - והמסתעף

הודעהעל ידי גימפעל » ב' מאי 16, 2016 7:54 am

אפרש את שיחתי,
סוגיית הגמ' היא על המשנה שהוציאוה ליסטים ליסטים חייבין, וע"ז מקשה הגמ' פשיטא שאם גזלוה היינו שקנו בקניין משיכה של גזילה הוי שלהם, ופשיטא שחייבים, וע"ז הת' שקמו לה באפה, והיינו שלא משכוה אלא כיוונו אותה לקמה בלא לזכות בה ואינה שלהם ולכן חייבים בתשלומי נזקה, ומייתי סייעתא מרב מתנה אמר רב.

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד - והמסתעף

הודעהעל ידי י. אברהם » ב' מאי 16, 2016 7:50 pm

אה"נ כן פי' במהר"ם שיף ובפנ"י לפי הגי' שלפנינו.
אך אם נוסח האו"ז הוא גירסתו ברש"י (ולא ט"ס), ניתן לפרש ברש"י כמו שפי' המהר"ם שיף בדעת תוס', דהגמ' מתרץ דאיקרי משיכה בכך.

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

הודעהעל ידי י. אברהם » ד' נובמבר 20, 2019 8:52 pm

תיקונים והערות בפירש"י בבא מציעא דף ה - דף ט
רובו ככולו מכתבי יד

תיקונים והערות ברש''י ב''מ ה-ט.pdf
(125.97 KiB) הורד 177 פעמים

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1616
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ד' נובמבר 20, 2019 9:35 pm

מה פתאום להעדיף גירסאות אחרות מהנוסח שהשי"ת כיוון שהתקבל ובו לומדים כולם? אמנם אם יש קושיה מסוימת יש מקום לבדוק אם גירסה אחרת עדיפה ולהציע זאת, כמו כן להביא באופן מלוקט "רק" מה שנראה למלקט ופעם מכתב יד זה ופעם מאחר, הוא דבר פסול ומכאן קצרה הדרך עד להגהה מסברא כמו שיש מקומות בודדים מתוך הדוגמאות של 4 הדפים שהבאת, יש אכן מקום להצגת כל שינויי הגרסאות של "כל" כתבי היד והדפוסים המוקדמים, כעין זה קיים כבר במאגר הספריה למחקר תלמודי על הגמרא עצמה, ומקום הניחו להתגדר ולעשות עבודה כעין זו על רש"י ותוס

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

הודעהעל ידי י. אברהם » ד' נובמבר 20, 2019 9:50 pm

דעת כבודו כבר ידוע ממקום אחר בפורום...

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1616
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ד' נובמבר 20, 2019 10:00 pm

נכון אכן נזכרתי
viewtopic.php?f=7&t=27395&p=577505#p576946

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

הודעהעל ידי י. אברהם » ד' נובמבר 20, 2019 10:12 pm

דף י ע''א.PNG
דף י ע''א.PNG (31.49 KiB) נצפה 6704 פעמים

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

הודעהעל ידי י. אברהם » ב' ינואר 20, 2020 8:18 pm

ב"מ טו.
אלא מעתה מתנה דלא כתיב ליה הכי ה"נ דלא טריף שבחא, א"ל אין, וכי יפה כח מתנה ממכר, א"ל אין יפה ויפה.
וברש"י
זבנתיה.PNG
זבנתיה.PNG (13.5 KiB) נצפה 6387 פעמים

ונתקשו במהרש"א ומהרש"ל בל' זבנתיה, דהא במתנה עסקינן. במהרש"ל תיקן קבלתיה ובמהרש"א כ' דמתנה כמכר דאי לאו דארצי קמיה לא יהיב לי' מתנה.
בכת"י וטיקן אי' אמאי יהבתא ניהליה, בכת"י בריטיש אי' זבינתיה (ותוקן בין השורות קבילתיה).

ונראה בדרך אפשר לקיים נוסח דידן, שהוא גם גירסת תוס' חכמי אנגליה ברש"י (ע"ש שהק' ותי' כעין תי' מהרש"א)
דפי' אמאי זבינתיה היינו אמאי קניתיה, והרי באמת שוה מקבל מתנה ללוקח דשניהם צריכים לעשות קנין, דמקבל מתנה אינו זוכה מאליו בקרקע אלא צריך לעשות קנין "בא' מן הדרכים שהקונה זוכה בהן במקחו".

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

תיקונים בפירש"י פרק שנים אוחזין

הודעהעל ידי י. אברהם » א' מרץ 29, 2020 7:08 pm

תיקונים ברש''י פרק שנים אוחזין.pdf
(116.21 KiB) הורד 171 פעמים

יוצא פוניבז'
הודעות: 1538
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: תיקונים בפירש"י פרק שנים אוחזין

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » א' מרץ 29, 2020 10:17 pm

י. אברהם כתב:
תיקונים ברש''י פרק שנים אוחזין.pdf

נפלא ביותר!
השאלה הנשאלת היא האם מקור התיקונים הם מהשוואה לכת"י אחד ותו לא, והאם נבדקו גם נוסחאות דפו"ר וכת"י נוספים.

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

הודעהעל ידי י. אברהם » א' מרץ 29, 2020 10:20 pm

רק בהשוואה ל2 כת"י. בריטיש, וטיקן.
תפסת מועט תפסת

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1616
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' מרץ 30, 2020 1:30 am

בחלקם קילקולים. אז אולי יותר נכון לכתוב בכותרת שינויי גירסאות ברש"י ע"פ סוגי כתב יד הנבחרים לפי רצון המלקט והבנתו!!!
בכל אופן הצלחה

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

הודעהעל ידי י. אברהם » ב' מרץ 30, 2020 7:23 am

אהרן תאומים כתב:בחלקם קילקולים. אז אולי יותר נכון לכתוב בכותרת שינויי גירסאות ברש"י ע"פ סוגי כתב יד הנבחרים לפי רצון המלקט והבנתו!!!
בכל אופן הצלחה

אשמח אם בטוב לבך תצביע על הקלקולים למען אוכל להסירם במהרה ולא אוסיף להכשיל את בני ישראל.
עיקר דעתו של כבודו כבר נכתב למעלה ולא נתחדש כלום.

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1616
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' מרץ 30, 2020 8:23 pm

לדוגמא זה :
דף ו
אביי אמר וכו' ויכפור והולך ותוקף בכת"י והלך ותקף
זה קילקול ואינו תיקון עיין בדף ג' ע"א בגמרא

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

הודעהעל ידי י. אברהם » ב' מרץ 30, 2020 8:47 pm

ר' יוחנן לחוד ואביי לחוד.
ע"ע בפרישה ובמלאכת שלמה "והלך ותקף".

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1616
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' מרץ 30, 2020 9:13 pm

י. אברהם כתב:ר' יוחנן לחוד ואביי לחוד.
ע"ע בפרישה ובמלאכת שלמה "והלך ותקף".

לא עיינתי, אולי בלילה אחפש ואעיין, אבל אין צורך לשנות כי מבחינה לשונית ותחבירית זה המשך לתיאור של רש"י את דברי אביי, ומתאר מה שאדם זה יעשה "ויכפור" "והולך" ותוקף

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

הודעהעל ידי י. אברהם » ב' מרץ 30, 2020 9:20 pm

"ויכפור" קאי על זה שנגזל טליתו "והולך ותוקף/והלך ותקף" קאי על החוטף.

לר' יוחנן מתאר מה שכל א' יעשה לאביי מתאר מה שאדם זה עשה.

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1616
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' מרץ 30, 2020 9:56 pm

י. אברהם כתב:"ויכפור" קאי על זה שנגזל טליתו "והולך ותוקף/והלך ותקף" קאי על החוטף.

לר' יוחנן מתאר מה שכל א' יעשה לאביי מתאר מה שאדם זה עשה.

לכן הדגשתי מבחינה תחבירית ברגע שזה יכפור אז זה הולך ותוקף, ובודאי מדובר לאחר מעשה שאז על הכל אפשר לספר בדרך של "וכפר" זה וזה הלך ותקף, אלא שרש"י נתפס לסגנון הלשון שנקטו "בגמרא" לרבי יוחנן ומתאימו לדברי אביי ללא חלוקות נוספות

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

הודעהעל ידי י. אברהם » ב' מרץ 30, 2020 10:01 pm

מחילה, אינו יודע מה הוא שח

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1616
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' מרץ 30, 2020 10:22 pm

גם אם כותבים בקטן זה לא מחזק את דרך התגובה ראוי לכתוב לגופם של דברים ולדוגמא במקום "אינו יודע מה הוא שח" הדברים אינו נכונים הדברים לא מובנים וכד', ולעצם הענין הנה בפירוט דברי רש"י ופירושם לדעתי הנתון בסוגריים
רש"י - אביי אמר. טעמא דמתניתין (שנשבע) לאו כדר' יוחנן (שאומר בדף ג ע"א שבועה זו תקנת חכמים היא שלא יהא כל אחד ואחד הולך ותוקף בטליתו של חבירו ואומר שלי הוא ) דאי הוה חשיד לן אהולך ותוקף בטלית חבירו - חנם -(ללא שום איזה מו"מ וכדומה ביניהם אלא זו הייתה גניבה) הוה לן חשוד אשבועה (ובכזה מצב של אדם חשוד בגניבה הרי הוא גם חשוד על השבועה) אלא חיישינן שמא (לראובן) מלוה ישנה יש לו עליו - על זה (על שמעון שהטלית הייתה ברשותו) ו(ראובן)מכיר בו(בשמעון) ששכחה (מהלואתו שחייב לראובן כסף) ו(ולכן)יכפור בו, ו(לפיכך ראובן)הולך ותוקף בטליתו ו(אף יסכים להיות)נשבע שיש לו בה דמי חציה, וטלית זו שלו (ואיננו גנב) דהא אפילו גלימא דעל כתפיה שעביד ליה: אי הכי. אמאי רמו עליה שבועה כיון דאי לא הוי עליה לא הוי תפיס בה:

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

הודעהעל ידי י. אברהם » ב' מרץ 30, 2020 10:41 pm

ב"מ קיב
קבצים מצורפים
קיב.PNG
קיב.PNG (31.29 KiB) נצפה 5750 פעמים

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

הודעהעל ידי י. אברהם » ו' אפריל 24, 2020 4:29 pm

בבא מציעא כא-כב
במ.PNG
במ.PNG (38.59 KiB) נצפה 5104 פעמים

ממזרח שמש
הודעות: 70
הצטרף: ג' מאי 07, 2019 2:47 pm

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

הודעהעל ידי ממזרח שמש » ד' יוני 03, 2020 6:47 pm

רש"י שבת פו א
דקאמר רב הונא - דאין משמשין ביום, דכתיב (משלי יט) בוזה דרכיו ימות - דבעי צניעותא שלא יסתכלו.
תלמיד חכם - שהוא צנוע ולא יסתכל - סגי ליה במאפיל בטליתו.

הנה הטעם שלא יסתכל, כתב רש"י נדה טז: ד"ה בוזה 'שמא יראה בה דבר מגונה'. וזה שייך רק עליו, וגם שתלמיד חכם שייך רק בו, ולא בה. וא"כ למה בד"ה הקודם כתב רש"י שלא 'יסתכלו'. וגם לשון הפסוק בוזה דרכיו, קאי רק עליו, ולמה כתב רש"י שלא יסתכלו.
אך בעיון כתב יד פאריז (PARIS BN 324) הגי' ברש"י בשניהם שלא\ולא יסתכל.
(בדקדוקי סופרים לפירש"י עמ"ס שבת מהרב בלוי השתמש בג' כת"י (ומהם וטיקן 138 וכת"י לונדון 5975 - ראה צילום להלן), ולא הבחין בתיקון הנ"ל).

כתב יד פאריז
כתי רשי שבת פו.PNG
כתי רשי שבת פו.PNG (1.14 MiB) נצפה 4540 פעמים

וכן בכת"י הוטיקן Ms. ebr. 138
כתי שבת פו 2.PNG
כתי שבת פו 2.PNG (567.36 KiB) נצפה 4513 פעמים

וכן בכת"י LON BL Or. 5975
כתי רשי שבת פו 3.PNG
כתי רשי שבת פו 3.PNG (147.6 KiB) נצפה 4510 פעמים

וכן בכת"י סנקט פטרבורג, רוסיה Ms. EVR II A 266/2
כתי שבת פו 4.PNG
כתי שבת פו 4.PNG (142.75 KiB) נצפה 4510 פעמים

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

הודעהעל ידי י. אברהם » ב' יוני 08, 2020 10:02 am

מובא ב"השלמות להגהות וציונים" בהוצאת עוז והדר

שבת פו.PNG
שבת פו.PNG (50.15 KiB) נצפה 4414 פעמים

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1616
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ג' יוני 30, 2020 10:36 pm

לדעתי הגהה זו מיותרת אף שנתמכת בכתבי יד כי רש"י כותב בדיבור הזה בתחילתו בלשון רבים דאין משמשין ביום ועל זה מסיים יסתכלו, והוא שבח לכל ישראל שאין משמשים ביום וע"כ ראוי לפרשו בלשון רבים, משא"כ בדיבור השני שהוא על יחידים תלמידי חכמים ראוי לכתוב כולו בלשון יחיד והוא נכון!

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

הודעהעל ידי י. אברהם » ג' נובמבר 10, 2020 8:00 pm

תיקונים ברש''י פרק אלו מציאות.pdf
(377.75 KiB) הורד 76 פעמים

שבע
הודעות: 1571
הצטרף: ג' יוני 14, 2011 10:22 am

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

הודעהעל ידי שבע » ה' נובמבר 12, 2020 10:45 am

אהרן תאומים כתב:לדעתי הגהה זו מיותרת אף שנתמכת בכתבי יד כי רש"י כותב בדיבור הזה בתחילתו בלשון רבים דאין משמשין ביום ועל זה מסיים יסתכלו, והוא שבח לכל ישראל שאין משמשים ביום וע"כ ראוי לפרשו בלשון רבים, משא"כ בדיבור השני שהוא על יחידים תלמידי חכמים ראוי לכתוב כולו בלשון יחיד והוא נכון!


ולדעתי אין ספק כי ההגהה צודקת לחלוטין
ובפרט כשהיא נתמכת בכתבי-היד

הרישא - מדברת על הכלל
הסיפא - מדריכה את הפרט!

אין שום טעם וריח לכתוב בסיפא ל' רבים
וזה גופא חוסר צניעות!


אין ענין לקיים דווקא את נוסח המדפיסים - ששגיאותיהם רבו מספור
אדרבא, התבוננו נא וראו טהרת לשונו של רש''י הקדוש!

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1616
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ה' נובמבר 12, 2020 3:07 pm

מדוע רש"י חוזר בד"ה הראשון על לשון הגמרא שמדבר על כלל ישראל שאין משמשין , היה יכול לדבריך לכתוב שאין לשמש ביום ולסיים דבריו ג"כ בלשון יחיד, אלא מחוור שכל הדיבור עולה על הרבים הנתמך בפסוק המדבר אמנם בלשון יחיד וכוונתו על הרבים כלל ישראל שקדושים ואינם מסתכלים ולאו דווקא ת"ח, משא"כ בד"ה השני המדבר רק על ת"ח וברור

שבע
הודעות: 1571
הצטרף: ג' יוני 14, 2011 10:22 am

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

הודעהעל ידי שבע » ה' נובמבר 12, 2020 5:28 pm

רש''י
לא חוזר על לשון הגמ'
אלא שוזר את דברי רב הונא בדבריו (וכדרכו בכל מקום)

וגם כאן מטעה ולוקה נוסח הדפוסים שהציבו ד''ה (נפרד) ''דקאמר רב הונא''
והנכון כבכתה''י (ובעיקר הדווקני):
''דהא אמר רב הונא [ישראל קדושים הן] ואין משמשין [מטותיהן] ביום''

והכל דיבור אחד עם ד''ה ופרכינן
(אלא שהשזירה אילצה את רש''י לשנות מעט מלשון הגמ' ובמקום 'והא' המקורי - לכתוב 'דהא').

וכוונת רש''י בקטע זה לפתוח מקור לדברי רב הונא:
'דכתיב ובוזה וכו' - דבעי צניעותא שלא יסתכל' (וכמבו' בנדה טז:)
ולדידך, האם תתקן דבעו?

ומשום דבעי צניעותא, לא אחזור לפרש את תגובתי הקודמת, והמ''י

ולסיום:
בהגהת הש''ס טרחו גדולי רבותינו לסקל שיבושים משמעותיים וקשים - קרי: אבני נגף
ולרגל המלאכה לא שתו לבם לסלק שגיאות קלות ודברים פחות חשובים - קרי: אבני חצץ

ואם ספרי הראשונים זכו בדור האחרון לההדרה די-טובה
למה יגרע נחלת גדול ורבן של ראשונים - פרשן דתא?

הרי כמעט בכל דף מוצא המעיין והרגיל בכת''י - עשרות שגיאות בנוסח הדפוסים
אשר אמנם גם כתבי היד ברובן לא נמלטו מהן, אולם תשועה ברוב יועץ!

איך נבוז לעושר הרב המורעף עלינו ממעל
מתי נעשה גם אנחנו לביתנו הנצחי - ונחיה ולא נמות
והאדמה - אדמת קדש - לא תשם!
נערך לאחרונה על ידי שבע ב ה' נובמבר 12, 2020 6:02 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1616
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ה' נובמבר 12, 2020 5:56 pm

שבע כתב:רש''י
לא חוזר על לשון הגמ'
אלא שוזר את דברי רב הונא בדבריו (וכדרכו בכל מקום)

וגם כאן מטעה ולוקה נוסח הדפוסים שהציבו ד''ה (נפרד) ''דקאמר רב הונא''
והנכון כבכתה''י (ובעיקר הדווקני):
''דהא אמר רב הונא [ישראל קדושים הן] ואין משמשין [מטותיהן] ביום''

והכל דיבור אחד עם ד''ה ופרכינן
(אלא שהשזירה אילצה את רש''י לשנות מעט מלשון הגמ' ובמקום 'והא' המקורי - לכתוב 'דהא').

וכוונת רש''י בקטע זה לפתוח מקור לדברי רב הונא:
'דכתיב ובוזה וכו' - דבעי צניעותא שלא יסתכל' (וכמבו' בנדה טז:)
ולדידך, האם תתקן דבעו?

ומשום דבעי צניעותא, לא אחזור לפרש את תגובתי הקודמת, והמ''י

לא דבעי זה על הפסוק שכתוב "ובוזה" בלשון יחיד, בכל אופן העיקר שהבנת

שבע
הודעות: 1571
הצטרף: ג' יוני 14, 2011 10:22 am

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

הודעהעל ידי שבע » ה' נובמבר 12, 2020 6:03 pm

והטפל - שלא הבנת


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 39 אורחים