מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

◆ מפתח פורום 'סוכות ושמנ"ע' ◆

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
סמל אישי של המשתמש
גבאי האוצר
מנהל האתר
הודעות: 87
הצטרף: ג' אוגוסט 09, 2016 3:07 pm

◆ מפתח פורום 'סוכות ושמנ"ע' ◆

הודעהעל ידי גבאי האוצר » ה' אוקטובר 13, 2016 11:17 pm

מעודכן ל-14/10/2016

חג הסוכות
הימים שבין יוה"כ לסוכות
קובץ לחג הסוכות – להורדה
בית מועד על סוכות – להורדה
הערות ושאלות בעניני חג הסוכות
בדברי הגר"א מדוע נקבע חג הסוכות בתשרי ולא בפסח
בנ"י ישבו באהלים או בסוכות?
למה הוצרכו לסוכות במדבר הרי הי' להם ענני הכבוד
לדעת הב"ח, מה כיוונו בני ישראל במדבר?
המלאכים ביקרו אצל אברהם בחג הסוכות ממש?
-----
אמירת תחנונים ביו"ט לדעת הגר"א
מדוע נתקן הרחמן מיוחד לסוכות
עיון בתפלת שלש רגלים
קדושת היום "אף ברי אותת", ו"בדעתו אביע החידות"
השתחוואה ברגלים
כלל בתורה שבו נצא לאורה
מלחמת גוג ומגוג בחוה"מ סוכות


יום טוב שני של גלויות
קושיא גדולה על ברכת שהחיינו ביו"ט שני דסוכות
בר מצוה ביו"ט שני של גלויות


ארבע מינים
כמה ראוי להדר בקניית ד' מינים
מספר הפריטים של כל א' מד' המינים
היתר נטילת ב' לולבים וב' הדסים
ד' מינים שגדלו בעציץ שאינו נקוב/נקוב
שאול בשאר הימים
הקונה ד' מינים יפים זוכה לחיים
המנהג המוזר שבחורים אינם נוטלים ד' מינים


אתרוג
הקפדה על אתרוג מהודר
יחוסי זני האתרוגים למינם
בירור על אתרוגים זן חזו"א
צבע צהוב בהיר באתרוג
זרע מאתרוג מורכב
קנית אתרוג סגור בקופסא
אתרוג מרוקאי מקורי
פתרון הגר"ע יוסף זצ"ל לדברי הגר"ח זלל"ה
"נעבד" "מצוה הב"ע" באתרוגי היתר מכירה וב"ד הגרנ"ק
אתרוג של ערלה
נשיכת הפיטם למעוברת – מה המקור?


לולב
הידור מצוה בלולב ארוך
לולב שעליו פתוחים
לתקן לולב שאינו הדר לעשותו הדר
נעיצת הלולב באגודת ההדסים והערבות
אין מרחיק הקשר יותר מג' אצבעות
אלף זוז לשון גוזמא?
עזרה בסוגיא דנחלקה התיומת


נטילת לולב
בדין לכם – שלכם, ביום הראשון ובכותל
כיוון שדרת הלולב בנטילה
דעת הגר"א בענין שעת נטילת לולב
נטילת לולב שלא אחרי תפלת שחרית
סדר הנענועים לצאת כל השיטות – תמי' בדברי הביכורי יעקב
שנים אוחזין בלולב
נטילת לולב עם טבעות על הידים
האם כהן קודם ליטול לולב – קושיא מהאדר"ת
פנינים מתוך שערי דעה להגאון העילוי רח"ל סוסניצער
לולב ככלי מלחמה
נענועים רק בלולב?
עד מתי לאחוז בד' מינים בתפלה
הפיכת האתרוג בנשים


הדסים
מעיקר נמי לאסא הושענא קרו ליה
האקלים המתאים לגידול הדס וערבה
תורה ובוטניקה
הדס מצראה הוא הדס שוטה לדעת האבן עזרא?


ערבות
האקלים המתאים לגידול הדס וערבה
ערבות עם לבלוב – מעלה או חסרון?
הקפת הר גריזים או הר הזיתים


סוכה
בל תוסיף לפני החג
הזהיר במצות סוכה מובטח לו שלא תהי' מריבה
סוכה כעין גלות - להשלמת גלות מצרים
המקיים מצות סוכה נעשה שותף להקב"ה
בחינת הגלות שבסוכה – דברי ס' המנהיג
-----
חוברת דופן סוכה כהלכה - להורדה
בית דוד על הל' סוכה וד' מינים
חזקה בסוכה
עשה סוכה נאה – ד' דפנות!
מדוע סוכה עגולה כשרה והעשויה כצריף פסולה?
דופן א' ישרה ואחת עגולה רבע עיגול
סוכה עם חלל אויר באמצע ללא דפנות למטה
מוט עץ על עמודי ברזל בסוכה
צורת הפתח ודופן עקומה
פרגולה
מעמיד דמעמיד (פולמוס עינבל - בראון)
אזיקון – נחשב למעמיד?
האם אומרים ב' הלכות ביחד בסוכה
תרתי דסתרי בהכשר סוכה
סימון דפנות הסוכה
חשש גדול במי שסוכותו בתוך הבית
תשמיש חולין בחדר סמוך ונראה המחובר לסוכה
-----
מנהג תליית שבעת המינים
קישוטים נוצצים - האם אסורים?


ישיבת סוכה
לא לישון ערב סוכות
גדר מצות הישיבה בסוכה
טעם ישיבת סוכה – המצוה לפני הטעם?
ברכת לישב בסוכה פסולה
ברכת לישב בסוכה על אורז
שלחנו בתוך הבית
אב השומר על ילדיו הקטנים האם חייב בסוכה
עוד בהנ"ל


ליל יו"ט ראשון
חיפוש מקור לתפלה כשנכנסים לסוכה
גדר מצות אכילת כזית בליל יו"ט ראשון
לא אכל בסוכתו בליל ט"ו חייב לברך אח"כ שהחיינו?
עוד בהנ"ל
דעת הגר"א בענין קידוש ליל א'
מצות בליל יו"ט ראשון
-----
שבח המחמיר באכילת עראי – כשאין לו סוכה
סוכה בשעת ירידת גשמים, מאמר מיוחד
הקפדה על שהי' בסוכה גם אם מצטער
הפטור מדבר ועושהו נקרא הדיוט
למה לא יצטרך לבנות סוכה שאינו מצטער בה?
-----
קיתון על פניו – מאי משמע?
סברות בענין ת"ת בסוכה
הם מותר להזיז את הסכך בשבת כלאחר יד
קפנדריא בסוכה


שינה בסוכה
ישן בסוכה האם יכול לעכב את שכיניו מלשיר בסעודה?
שינה בסוכה וחשש גנבים
לישון על מטה גבוה בסוכה
נוחר בסוכה ומפריע לאחרים


אושפיזין
בענין האושפיזין
עניני אושפיזין


שמחת בית השואבה
מקורות בזוהר לשמחת בית השואבה
זכר לשמחת בית השואבה
שמשם שואבין רוה"ק – ודברי המדרש
מאמר מהגרי"ח סופר שליט"א
גזל שינה בשמחת בית השואבה
זכר לניסוך המים בזה"ז?


חול המועד
אי אמירת והוא רחום בחוה"מ
קריאת התורה בחוה"מ סוכות לדעת הרמ"א - מאמר


הושענא רבא
ערבה גדילה על המים והשייכות לנטילתה ביום השביעי
בדיקת הצל בליל הושע''ר
שכרות בהושע"ר
צורת סולם על החלות
תחיית המתים בשמיני עצרת או בהושע"ר?
סליחות אשכנזיות להושע''ר
כשעושים הקפות בהו"ר וש"ת האם צריך ס"ת על הבימה
סוכות הוא גמר החתימה טובה – בקשת מקור
מקור א גוט קוויטל
מה מקור המנהג המוזר לזרוק את הערבות על ארון הקודש


הושענות
מנהג ההושענות בקטנים?
לעורר על אמירת ההושענות בהבנה
"לבוש וכסות מחלפת בשבת"
"משמחיך בבנין שני המחודש"
מה הקשר "כהושעת אב המון"לשבת?
כהושעת לנבוכדנצר כן הושע נא?


שמיני עצרת
מה המקור לבטל קריאת שמיני עצרת בא"י


שמחת תורה
הלכות הליכות ומנהגי שמח"ת
קריאת התורה בליל שמח"ת
קטני קטנים ב"כל הנערים"
סגולה לילדים – כל הנערים
הקפה בלילה ולא בבוקר
החזקת ס"ת בשביל לשבת
היתר ריקוד בשמח"ת באר"י
מהו המקור למה שקופצים במשה אמת ותורתו אמת?
מנהג אשכנזי - יריות שמחה בשמחת תורה
היו הנערים זורקים אבטיחים – למקורו של מנהג
הקדמת מוסף לקריאת התורה
האם בישיבות לא הקפידו על זמן מוסף?
נורא בשמח"ת
טיבול בדבש בשמח"ת
הכריזו כבר במנין של ותיקין גשם מה הדין?


הקפות שניות
מנהג הקפות שניות


הקהל
מצות הקהל - מחפש מאמרים


אסרו חג
אסרו חג לבני חו"ל?

מוישי
הודעות: 496
הצטרף: ד' אוגוסט 10, 2016 11:20 am

Re: ◆ מפתח פורום 'סוכות ושמנ"ע' ◆

הודעהעל ידי מוישי » ו' אוקטובר 14, 2016 10:14 am

יש"כ. מאיר עיניים. רק העיר ברשות כת"ר, מדוע כל הקישורים נוגעים להידורי דין וחומרות ומנהגים וכמעט אין שום הערה או הארה או דיון ותמיהה על תוכן המעשים, מה הכוונה בנעועים או נשגבות הישיבה בסוכה ועוד ועוד הרבה
בעצם זו לא שאלה עליך אלא על הכותבים אבל את שיש להעיר הערתי

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: ◆ מפתח פורום 'סוכות ושמנ"ע' ◆

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ו' אוקטובר 14, 2016 10:19 am

כל אחד כותב לפי חשקו. אתה העלית קונטרס בנושא כזה, המשך להעלות עניינים אלו ותרבה הדעת.


חזור אל “סוכות ושמנ"ע”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 14 אורחים