עמוד 1 מתוך 1

הקצאה למצוה בנטלן בזאח"ז

פורסם: א' אוקטובר 13, 2019 4:02 pm
על ידי עושה חדשות
קי"ל דבנטלן לד' מינים בזאח"ז יצא,
וד' מינים שקיימו בהם המצוה נאסרים בהנאה משום שהוקצו למצוותן. (והזמנה לאו מילתא).
א"כ יש לשאול -
כאשר נטל בזאח"ז, האם הראשון נאסר למפרע מיד בנטילתו, או רק לאחר שיצטרף לנטילת ג' המינים האחרים?
ומה הדין באופן שנטל כמה לולבים זאח"ז, ואח"כ נטל את שאר ג' המינים, איזה לולב ייאסר?

Re: הקצאה למצוה בנטלן בזאח"ז

פורסם: ג' אוקטובר 22, 2019 8:36 pm
על ידי סעדיה
עושה חדשות כתב:קי"ל דבנטלן לד' מינים בזאח"ז יצא,
וד' מינים שקיימו בהם המצוה נאסרים בהנאה משום שהוקצו למצוותן. (והזמנה לאו מילתא).
א"כ יש לשאול -
כאשר נטל בזאח"ז, האם הראשון נאסר למפרע מיד בנטילתו, או רק לאחר שיצטרף לנטילת ג' המינים האחרים?

עי' באבנ"ז או"ח סי' תצ"ג, ודו"ק.