מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
מלבב
הודעות: 2508
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

הודעהעל ידי מלבב » ג' אוקטובר 15, 2019 12:08 am

כי לא מצינו דין זה רק במחיצה

כח עליון
הודעות: 496
הצטרף: ה' דצמבר 08, 2016 8:08 pm

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

הודעהעל ידי כח עליון » ג' אוקטובר 15, 2019 1:30 am

אין הגיון לחלק
ואדרבה מצינו הלכות 'קבע' שצריך בסכך יותר מאשר בדפנות
ראה למשל תוס' כג. ד"ה על גבי בהמה (שאין דין קבע לר' יהודה אלא בסכך אבל לא בדפנות והקרקע)

חיים שמעון
הודעות: 138
הצטרף: ה' דצמבר 22, 2011 1:56 am

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

הודעהעל ידי חיים שמעון » ג' אוקטובר 15, 2019 3:54 am

קבע לא קשור לענין כמובן
אמנם ברור שיש בסכך דיני מחיצה וכמו שמבואר בכמה מקומות לדוג' לענין פרוץ כעומד בסוכה טו ועוד
והדין מפורש בכמה מקומות

כח עליון
הודעות: 496
הצטרף: ה' דצמבר 08, 2016 8:08 pm

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

הודעהעל ידי כח עליון » ג' אוקטובר 15, 2019 1:31 pm

כמובן ממה?

עי' רש"י יא. מטה לגבי סוכה אהל עראי הוא, שמסלקין אותה ממקום למקום.
רש"י כא: שאין לה קבע - שמטלטלת על ידי מטה, ור' יהודה לטעמיה דאמר: סוכה דירת קבע בעינן.

דבר העשוי להטלטל ע"י האדם קרינן ביה ארעי, אבל ע"י רוח מצויה קרינן ביה קבע? אתמהה

מלבב
הודעות: 2508
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

הודעהעל ידי מלבב » ג' אוקטובר 15, 2019 2:34 pm

חיים שמעון כתב:קבע לא קשור לענין כמובן
אמנם ברור שיש בסכך דיני מחיצה וכמו שמבואר בכמה מקומות לדוג' לענין פרוץ כעומד בסוכה טו ועוד
והדין מפורש בכמה מקומות

מפרוץ כעומד אין עדיין ראיה שזה דין מחיצה, יתכן שזה רק שמדמים דיני סכך לדיני מחיצה לעניין רוב ומיעוט, אבל עדיין אין זה מחיצה.
ומסתימת הגמרא והפוסקים משמע שאין זה דין בסכך, ועוד מדין סכך המתייבש שאין פסול רק מדרבנן רואים שאין זה דין בסכך.

ביליצר
הודעות: 1659
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

הודעהעל ידי ביליצר » ג' אוקטובר 15, 2019 4:52 pm

מלבב כתב:כי לא מצינו דין זה רק במחיצהעיין שו"ת 'אבן ישראל' ח, מד לרי"י פישר זצ"ל ,אבל רבים חולקים עליו

חיים סגל
הודעות: 476
הצטרף: ב' ספטמבר 11, 2017 2:12 pm

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

הודעהעל ידי חיים סגל » ג' אוקטובר 15, 2019 7:01 pm

שפת אמת סוכה כ"ג ע"א:
אכן יש לעיין ההיא יכולה לעמוד אי קאי על הדפנות כההיא עובדא דרע"ק דלמחר נשבה הרוח ועקרתה או אפי' אם הסכך בלבד א"י לעמוד ע"י הרוח פסול אף שהסוכה חזקה כדמצינו לעיל בירקות דמפרכי ונפלי ע"ש, גם י"ל מה היא השיעור לעמידה זו אי כל שא"י לעמוד כל ז' ע"י רוח מצוי' מיפסל אף שיום א' תוכל לעמוד ולפ"ז נימא ג"כ דכל שא"י לעמוד ברוח המצוי להיות פעם א' בז' ימים תיפסל או הפי' שא"י לעמוד כלל בפני רו"מ וכשיבא רק רוח מצוי' יעקרנה מיד וצ"ע:

מלבב
הודעות: 2508
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

הודעהעל ידי מלבב » ב' אוקטובר 21, 2019 8:43 pm

הראו לי שזה מחלוקת תוספת והרשבא בעירובין דף ג עמוד א

כח עליון
הודעות: 496
הצטרף: ה' דצמבר 08, 2016 8:08 pm

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

הודעהעל ידי כח עליון » ב' אוקטובר 21, 2019 11:22 pm

מלבב כתב:הראו לי שזה מחלוקת תוספת והרשבא בעירובין דף ג עמוד א

תודה מרובה

מלבב
הודעות: 2508
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

הודעהעל ידי מלבב » ג' אוקטובר 22, 2019 12:13 am

רק יתכן ששם מדובר שוודאי לא יעמוד אפילו ברוח קל, ולא דווקא ברוח מצוייה שספק אם תבא, כי אם לא כן קצת קשה לדעת התוספת למה כתוב דין עומר ברוח מצוייה רק במחיצה.

כח עליון
הודעות: 496
הצטרף: ה' דצמבר 08, 2016 8:08 pm

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

הודעהעל ידי כח עליון » ג' אוקטובר 22, 2019 2:05 am

סתם 'רוח מצויה' - בודאי באה

בכל אופן הרשב"א שמקיל וסובר שהסוכה כשרה למרות שבהמשך עתיד הסכך להסתלק מהרוח, קשה מאד
א. ממה שאמרו שאין לסכך בירקות, וכבר מעתה חשיבי אויר. ב. מה שאמרו דבעינן ראויה לז' (לשיטת הריטב"א והפוסקים)

עושה חדשות
הודעות: 9633
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' אוקטובר 25, 2019 12:57 am

ע"ע יד אליהו (רגולר) א,כד.

שומע ומשמיע
הודעות: 2794
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » א' אוקטובר 27, 2019 10:26 pm

כח עליון כתב:
מלבב כתב:
כח עליון כתב:
מלבב כתב:הראו לי שזה מחלוקת תוספת והרשבא בעירובין דף ג עמוד א

תודה מרובה

רק יתכן ששם מדובר שוודאי לא יעמוד אפילו ברוח קל, ולא דווקא ברוח מצוייה שספק אם תבא, כי אם לא כן קצת קשה לדעת התוספת למה כתוב דין עומר ברוח מצוייה רק במחיצה.

סתם 'רוח מצויה' - בודאי באה

בכל אופן הרשב"א שמקיל וסובר שהסוכה כשרה למרות שבהמשך עתיד הסכך להסתלק מהרוח, קשה מאד
א. ממה שאמרו שאין לסכך בירקות, וכבר מעתה חשיבי אויר. ב. מה שאמרו דבעינן ראויה לז' (לשיטת הריטב"א והפוסקים)

כמו שהוכחת לא עלה על דעת הרשב"א שכשרה כשיכולה לעוף ברוח, וכל כוונתו שקלישה הוא דבר המתחדש.

מלבב
הודעות: 2508
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

הודעהעל ידי מלבב » ב' אוקטובר 28, 2019 11:56 am

הרי הרשבא אומר מפורש שמה שיתבטל ע"י הרוח זה לא סיבה לפסול עכשיו לפני שבאה הרוח.

מלבב
הודעות: 2508
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

הודעהעל ידי מלבב » ב' אוקטובר 28, 2019 12:00 pm

כח עליון כתב:
מלבב כתב:
כח עליון כתב:
מלבב כתב:הראו לי שזה מחלוקת תוספת והרשבא בעירובין דף ג עמוד א

תודה מרובה

רק יתכן ששם מדובר שוודאי לא יעמוד אפילו ברוח קל, ולא דווקא ברוח מצוייה שספק אם תבא, כי אם לא כן קצת קשה לדעת התוספת למה כתוב דין עומר ברוח מצוייה רק במחיצה.

סתם 'רוח מצויה' - בודאי באה

בכל אופן הרשב"א שמקיל וסובר שהסוכה כשרה למרות שבהמשך עתיד הסכך להסתלק מהרוח, קשה מאד
א. ממה שאמרו שאין לסכך בירקות, וכבר מעתה חשיבי אויר. ב. מה שאמרו דבעינן ראויה לז' (לשיטת הריטב"א והפוסקים)

1. יש רוח מצויה תמיד, ויש רוח נדיר, ויש רוח שהוא לא תמידי ולא נדיר, זה לא וודאי שתוך ז ימי החג יהיה רוח שהוא לא מצויה תמיד אבל גם לא נדיר.

2.ירקות שאני שהם וודאי, ועוד שהם מצד עצמם מתפרקים ולא מצד אחר כמו רוח.

3. סוכה ראויה לז' הוא מצד עצמו ולא מדבר צדדי כמו רוח, ועוד שרוח לא וודאי וכנ"ל.

כח עליון
הודעות: 496
הצטרף: ה' דצמבר 08, 2016 8:08 pm

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

הודעהעל ידי כח עליון » ב' אוקטובר 28, 2019 3:46 pm

1. מאיפה לקחת את זה? התוס' מדבר על רוח שתבוא והרשב"א עונה ע"ז שלא דנים את ההמשך!
2. מצד עצמם? ע"י השמש העולה ממזרח
3. המקור לראויה לז' הוא בסוגיית ר"ג ור"ע ברוח עי' כג.

שומע ומשמיע
הודעות: 2794
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » ב' אוקטובר 28, 2019 7:01 pm

מלבב כתב:הרי הרשבא אומר מפורש שמה שיתבטל ע"י הרוח זה לא סיבה לפסול עכשיו לפני שבאה הרוח.

הרשב"א מדבבר במפורש על אופן שאם יקליש את הסכך שלמעלה מכ' אז הרוח תמעט את הסכך.

מלבב
הודעות: 2508
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

הודעהעל ידי מלבב » ד' אוקטובר 30, 2019 7:41 am

לא הבנתי

מלבב
הודעות: 2508
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

הודעהעל ידי מלבב » ד' אוקטובר 30, 2019 7:44 am

כח עליון כתב:
מלבב כתב:
כח עליון כתב:
מלבב כתב:
כח עליון כתב:
מלבב כתב:הראו לי שזה מחלוקת תוספת והרשבא בעירובין דף ג עמוד א

תודה מרובה

רק יתכן ששם מדובר שוודאי לא יעמוד אפילו ברוח קל, ולא דווקא ברוח מצוייה שספק אם תבא, כי אם לא כן קצת קשה לדעת התוספת למה כתוב דין עומר ברוח מצוייה רק במחיצה.

סתם 'רוח מצויה' - בודאי באה

בכל אופן הרשב"א שמקיל וסובר שהסוכה כשרה למרות שבהמשך עתיד הסכך להסתלק מהרוח, קשה מאד
א. ממה שאמרו שאין לסכך בירקות, וכבר מעתה חשיבי אויר. ב. מה שאמרו דבעינן ראויה לז' (לשיטת הריטב"א והפוסקים)

1. יש רוח מצויה תמיד, ויש רוח נדיר, ויש רוח שהוא לא תמידי ולא נדיר, זה לא וודאי שתוך ז ימי החג יהיה רוח שהוא לא מצויה תמיד אבל גם לא נדיר.

2. ירקות שאני שהם וודאי, ועוד שהם מצד עצמם מתפרקים ולא מצד אחר כמו רוח.

3. סוכה ראויה לז' הוא מצד עצמו ולא מדבר צדדי כמו רוח, ועוד שרוח לא וודאי וכנ"ל.

1. מאיפה לקחת את זה? התוס' מדבר על רוח שתבוא והרשב"א עונה ע"ז שלא דנים את ההמשך!
2. מצד עצמם? ע"י השמש העולה ממזרח
3. המקור לראויה לז' הוא בסוגיית ר"ג ור"ע ברוח עי' כג.

1. 2. צודק, צריך עיון, אולי יש לחלק שמדובר על דברים שמתייבשים גם מצד עצמם גם כשמעונן.
3. שם מדובר על דין מחיצה לא על סוכה.

כח עליון
הודעות: 496
הצטרף: ה' דצמבר 08, 2016 8:08 pm

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

הודעהעל ידי כח עליון » ד' אוקטובר 30, 2019 2:26 pm

3. בשבת קנז: מבואר (עכ"פ ברש"י) שחלק מאיסור השימוש בסוכה הוא מחמת רגילות השימוש בסכך, א"כ אף הסכך אוסר כשאינו ראוי לז', א"כ אינו דין בגדר מחיצה דוקא. אמנם מצאתי שכדבריך כתב בשו"ת האלף לך שלמה (או"ח סימן שעח). ייש"כ.

מלבב
הודעות: 2508
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

הודעהעל ידי מלבב » ה' אוקטובר 31, 2019 11:15 am

כח עליון כתב:3. בשבת קנז: מבואר (עכ"פ ברש"י) שחלק מאיסור השימוש בסוכה הוא מחמת רגילות השימוש בסכך, א"כ אף הסכך אוסר כשאינו ראוי לז', א"כ אינו דין בגדר מחיצה דוקא. אמנם מצאתי שכדבריך כתב בשו"ת האלף לך שלמה (או"ח סימן שעח). ייש"כ.

לא מצאתי כלום בשבת

כח עליון
הודעות: 496
הצטרף: ה' דצמבר 08, 2016 8:08 pm

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

הודעהעל ידי כח עליון » ו' נובמבר 01, 2019 12:37 am

מלבב כתב:
כח עליון כתב:3. בשבת קנז: מבואר (עכ"פ ברש"י) שחלק מאיסור השימוש בסוכה הוא מחמת רגילות השימוש בסכך, א"כ אף הסכך אוסר כשאינו ראוי לז', א"כ אינו דין בגדר מחיצה דוקא. אמנם מצאתי שכדבריך כתב בשו"ת האלף לך שלמה (או"ח סימן שעח). ייש"כ.

לא מצאתי כלום בשבת

טעיתי לא קנז: אלא קנד:
(כבר העיר בשעה"צ שלא הוזכר סוגיא זו בפוסקים ולא נפסקה להלכה)

שומע ומשמיע
הודעות: 2794
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » א' אוקטובר 04, 2020 2:15 pm

נשמע שאלה פשוטה אבל אני הבור לא מצאתי שמדברים בזה:
תמיד דנים בסכך על כך שהרוח לא תעיפהו, אבל האם איש הקפדה שלא יזוז ברוח? כמדומה שלא מקפידים בזה.
והאמת שגם במחיצה הסברא צ"ב מה בכך שהיא נדה, ולפי דברי הגר"א וייס שהובאו כאן יובן גם החילוק מסכך.

כח עליון
הודעות: 496
הצטרף: ה' דצמבר 08, 2016 8:08 pm

Re: האם גם הסכך צריך להיות עומד בפני רוח מצויה

הודעהעל ידי כח עליון » א' אוקטובר 04, 2020 9:50 pm

לא יודע משהו מדויק
אמנם באם הרוח מנידה את הסכך יותר מג' טפחים (לגובה או לצד) אולי אפשר ללמוד מסוגיית הכשר סכך שניתן בפסול, שמועיל להכשירו ע"י נענוע (נחלקו ראשונים בגדר הנענוע, האם צריך להגביה או סגי להרחיק ממקומו), מכאן שמשתנה צורת הנחתו, ונחשבת הסוכה כלא מסוככת לפי נידון האשכול כאן.


חזור אל “סוכות ושמנ"ע”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 14 אורחים