עמוד 1 מתוך 1

כתיבת מגילת איכה

פורסם: ג' יולי 03, 2018 7:07 am
על ידי אוהב עמו
שאלני יקר א' שליט"א על תורם שתרם ד' מגילות לבית הכנסת שבו הוא מתפלל, אך נמנע מלתרום מגילת איכה דמהרה יבנה המקדש וט' באב יהפך למועד, ומסתפק התורם האם זו הדרך הנכונה או שאע"פ כן יש לכתוב מגילת איכה מהודרת על קלף לקיים בה מצוות קריאת מגילה.
זה הזכיר לי את מנהג שנהג בק"ק לזרוק לגניזה את הקינות במוצאי ט' באב.

מה דעת חו"ר את"ק הדין בשאלה זו?

Re: כתיבת מגילת איכה

פורסם: ג' יולי 03, 2018 10:49 am
על ידי דרומי
הלבוש או"ח סי' תקנט סעיף א כותב את הסברא שהזכרת, עיי"ש

Re: כתיבת מגילת איכה

פורסם: ג' יולי 03, 2018 11:06 am
על ידי קו ירוק
ומה עם המשכן, ומה עם כמה וכמה דברים שהיו ואינם עוד.
הכל זה תורה ונבואה מהשמים.

Re: כתיבת מגילת איכה

פורסם: ג' יולי 03, 2018 11:12 am
על ידי ארזי הלבנון
אוהב עמו כתב:שאלני יקר א' שליט"א על תורם שתרם ד' מגילות לבית הכנסת שבו הוא מתפלל, אך נמנע מלתרום מגילת איכה דמהרה יבנה המקדש וט' באב יהפך למועד, ומסתפק התורם האם זו הדרך הנכונה או שאע"פ כן יש לכתוב מגילת איכה מהודרת על קלף לקיים בה מצוות קריאת מגילה.
זה הזכיר לי את מנהג שנהג בק"ק לזרוק לגניזה את הקינות במוצאי ט' באב.

מה דעת חו"ר את"ק הדין בשאלה זו?


פורסם ב'דברי שיח':
עם גמר הכנתו לדפוס של הספר 'שיח נחמה' ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א – על עניני בין המצרים וט' באב – פנה המו"ל ליהודי בעל ממון בבקשה שיאות לסייע במצוה ולעזור בהדפסת הספר.

היהודי העשיר שמע את הבקשה ומיד השיב: "לא אתרום! כי תבין, הלא אנו מבקשים כל יום שיבנה בית המקדש בקרוב, והכל מאמינים שאכן בכל רגע עתיד אליהו הנביא לבשר על בוא משיח צדקנו ובית המקדש יבנה, ואם כן חבל להדפיס ספר על עניני החורבן ותשעה באב, הרי בעז"ה בקרוב כל הספר יהיה מיותר לגמרי, אף אחד לא יביט בו... לא אזרוק את כספי לריק!" סיים האיש.

הדברים הגיעו לאוזני רבנו, ומיד הגיב: "האיש אינו צודק! גם כשיבוא משיח צדקנו ימשיכו להסתכל לללמוד בכל הספרים המדברים אודות החורבן, וההלכות של בין המצרים לא ימחקו מהשולחן ערוך... תורת משה קיימת לעד. והסיבה שיסתכלו בספר על החורבן היא, כדי לדעת ולזכור תמיד איזה דברים גרמו לנו את הגלות והחורבן, לדעת כיד לתקן את עצמנו ולראות מה החטא גורם".

ובהקדמת הספר ישנו קטע, בו מובא ברמז המעשה הנ"ל:

"קודם הדפסת הספר אמר רבנו, כי אי"ה בקרוב יבנה המקדש, ואז כל המדרשים והספרים המדברים אודות החורבן והצרות השייכות לזה – לא יגנזו חלילה, אלא אדרבה, יעיינו בזה וילמדו כמו בכל חלק מחלקי התורה הקדו', כדי לדעת ולהעריך ולשמוח בבנין בית ה' ולזכור איזה חטאים גרמו לחורבן".

Re: כתיבת מגילת איכה

פורסם: ג' יולי 03, 2018 11:25 am
על ידי לייטנר
בדומה לכך, אמר בפעם הגר"מ אליהו זצ"ל ביחס לאלה הקונים בכל שנה קינות חדשות (כי את הקודמות השליכו לגניזה במוצאי ת"ב אשתקד), שגם כשיבוא המשיח נלמד מהקינות על גודל הצער והסיבות לכך קודם שבא.

אני סברתי שאמר זאת כי התורה חסה על ממונן של ישראל.

Re: כתיבת מגילת איכה

פורסם: ג' יולי 03, 2018 11:34 am
על ידי דרומי
ויש את הסיפור הידוע על זה שנכנס לחנות וקונה 40 קינות במרוכז. התפלא המוכר למה הוא צריך כל כך הרבה, והשיב שאין לו כח לבוא כל שנה מחדש לקנות... ולכן הוא קונה מראש ל-40 שנה.

[לעצם הענין יש כמובן סודות ורמזים במגילת איכה מעבר לפשט הפשוט של הצער והקינה, וה'צמח צדק' בכתביו מפרש כמה וכמה פסוקים באופן חיובי ולמעליותא, וכנראה כך ילמדו את איכה לעתיד לבוא]

Re: כתיבת מגילת איכה

פורסם: ג' יולי 03, 2018 1:01 pm
על ידי הוגה ומעיין
רס"ג בהקדמתו לפירושו לאיכה (שיצא בעז"ה מהדפוס בשבוע הבא) עומד בזה, ומבאר את התועליות שמלימוד מגילת איכה, ומהן גם השייכות אחר הגאולה, כגון שרבים מייעודי הגאולה לא נאמרו במפורש בדברי הנביאים אלא נלמדים מהיפוך ענייני הגלות והחורבן. והוא מרחיב ומדגים זאת.

Re: כתיבת מגילת איכה

פורסם: ג' יולי 03, 2018 1:06 pm
על ידי י. אברהם
היכן יצא לאור? באיזה קובץ?

Re: כתיבת מגילת איכה

פורסם: ג' יולי 03, 2018 3:35 pm
על ידי סגי נהור
ארזי הלבנון כתב:והסיבה שיסתכלו בספר על החורבן היא, כדי לדעת ולזכור תמיד איזה דברים גרמו לנו את הגלות והחורבן, לדעת כיד לתקן את עצמנו ולראות מה החטא גורם.

או כדי לשמוח בכפליים בשמחת הגאולה כיתרון האור מן החושך.
או בעומק יותר, כדי להיווכח למפרע איך תהפוכות החורבן והגלות היו שלבים של הכנה בדרך אל הגאולה, ואזי נודה על יסורי הגלות כדכתיב והיה ביום ההוא אודך ה' כי אנפת בי.

Re: כתיבת מגילת איכה

פורסם: ג' יולי 03, 2018 3:57 pm
על ידי ארזי הלבנון
סגי נהור כתב:
ארזי הלבנון כתב:והסיבה שיסתכלו בספר על החורבן היא, כדי לדעת ולזכור תמיד איזה דברים גרמו לנו את הגלות והחורבן, לדעת כיד לתקן את עצמנו ולראות מה החטא גורם.

או כדי לשמוח בכפליים בשמחת הגאולה כיתרון האור מן החושך.
או בעומק יותר, כדי להיווכח למפרע איך תהפוכות החורבן והגלות היו שלבים של הכנה בדרך אל הגאולה, ואזי נודה על יסורי הגלות כדכתיב והיה ביום ההוא אודך ה' כי אנפת בי.

כעין מה שמצינו בברכות יב: - יג.

Re: כתיבת מגילת איכה

פורסם: ג' יולי 03, 2018 10:10 pm
על ידי הוגה ומעיין
י. אברהם כתב:היכן יצא לאור? באיזה קובץ?

זה לא מאמר בקובץ, אלא ספר בפנ"ע בן כ-400 עמ'.

Re: כתיבת מגילת איכה

פורסם: ג' יולי 03, 2018 10:33 pm
על ידי י. אברהם
איזה הוצאה? היכן יהי' ניתן להשיג?
האם נתן שם לספר איכה כמו לשאר ספרי נ"ך?

Re: כתיבת מגילת איכה

פורסם: ג' יולי 03, 2018 10:35 pm
על ידי הוגה ומעיין
י. אברהם כתב:איזה הוצאה? היכן יהי' ניתן להשיג?
האם נתן שם לספר איכה כמו לשאר ספרי נ"ך?

בהוצאת "האוצר" בעז"ה.
אכן, שם ספרו לאיכה הוא "ספר המידות".

Re: כתיבת מגילת איכה

פורסם: ד' יולי 04, 2018 12:34 am
על ידי עושה חדשות
הוגה ומעיין כתב:רס"ג בהקדמתו לפירושו לאיכה (שיצא בעז"ה מהדפוס בשבוע הבא) עומד בזה, ומבאר את התועליות שמלימוד מגילת איכה, ומהן גם השייכות אחר הגאולה, כגון שרבים מייעודי הגאולה לא נאמרו במפורש בדברי הנביאים אלא נלמדים מהיפוך ענייני הגלות והחורבן. והוא מרחיב ומדגים זאת.
אפשר אולי לטעום מהעמוד הזה?

Re: כתיבת מגילת איכה

פורסם: ד' יולי 04, 2018 1:38 pm
על ידי הוגה ומעיין
עושה חדשות כתב:
הוגה ומעיין כתב:רס"ג בהקדמתו לפירושו לאיכה (שיצא בעז"ה מהדפוס בשבוע הבא) עומד בזה, ומבאר את התועליות שמלימוד מגילת איכה, ומהן גם השייכות אחר הגאולה, כגון שרבים מייעודי הגאולה לא נאמרו במפורש בדברי הנביאים אלא נלמדים מהיפוך ענייני הגלות והחורבן. והוא מרחיב ומדגים זאת.
אפשר אולי לטעום מהעמוד הזה?


בבקשה:

Re: כתיבת מגילת איכה

פורסם: ד' יולי 04, 2018 2:15 pm
על ידי לענין
אשרי מי שיתפוס שכתיבת הנביאים וכתובים, אותה החזיר עטרת ראשינו ומאור עינינו הגר"א זיע"א, לא היתה מכוונת לשם קריאת ההפטרות והמגילות בלבד, אלא עצם המושג של תורה שבכתב הוא בהיותה כתובה כדינה, בדיו על קלף.
אשרי המאמין ליום יבא כי לא יאחר, וישני עולם יקיצו, יקומו הנביאים וישאלו - היש בידכם את ספרינו? נוכל להראות להם את ספריהם בקדושתם? מה נראה להם? את נ"ך מקראות גדולות עם שבעים הפירושים?

Re: כתיבת מגילת איכה

פורסם: ד' יולי 04, 2018 2:45 pm
על ידי ארזי הלבנון
לענין כתב:יקומו הנביאים וישאלו - היש בידכם את ספרינו? נוכל להראות להם את ספריהם בקדושתם? מה נראה להם? את נ"ך מקראות גדולות עם שבעים הפירושים?

לכאו' כן...

Re: כתיבת מגילת איכה

פורסם: ד' יולי 04, 2018 3:03 pm
על ידי י. אברהם
הוגה ומעיין כתב:בבקשה:
דוגמה רס''ג איכה - תועליות כתיבת איכה ולימודה.pdf

יישר כח!
תזכה להוסיף תדיר פעלים לתורה

Re: כתיבת מגילת איכה

פורסם: ד' יולי 04, 2018 9:08 pm
על ידי לענין
הוגה ומעיין כתב:
עושה חדשות כתב:
הוגה ומעיין כתב:רס"ג בהקדמתו לפירושו לאיכה (שיצא בעז"ה מהדפוס בשבוע הבא) עומד בזה, ומבאר את התועליות שמלימוד מגילת איכה, ומהן גם השייכות אחר הגאולה, כגון שרבים מייעודי הגאולה לא נאמרו במפורש בדברי הנביאים אלא נלמדים מהיפוך ענייני הגלות והחורבן. והוא מרחיב ומדגים זאת.
אפשר אולי לטעום מהעמוד הזה?


בבקשה:
דוגמה רס''ג איכה - תועליות כתיבת איכה ולימודה.pdf


יפה מאד, חילכם לאורייתא.
למה לקראת סוף ההקדמה נכפלו המילים והורדתים אל עמק יהושפט

Re: כתיבת מגילת איכה

פורסם: ד' יולי 04, 2018 10:09 pm
על ידי הוגה ומעיין
תודה. זו אכן טעות, ואקווה שעוד נספיק לתקנה.
אגב, שני הדפים האחרונים הם לא מסוף ההקדמה אלא מסוף הספר, וצירפתים כיון ששם מדגים רס"ג את שכתב בהקדמה.

Re: כתיבת מגילת איכה

פורסם: ש' יולי 07, 2018 9:47 pm
על ידי י. אברהם
הוגה ומעיין כתב:בהוצאת "האוצר" בעז"ה.

זה אלו שהוציאו מפרשים על מגילת אסתר? א"כ זה יעלה כמאה ש"ח?

Re: כתיבת מגילת איכה

פורסם: א' יולי 15, 2018 9:13 pm
על ידי אבא יודן
הוגה ומעיין כתב:רס"ג בהקדמתו לפירושו לאיכה (שיצא בעז"ה מהדפוס בשבוע הבא) עומד בזה, ומבאר את התועליות שמלימוד מגילת איכה, ומהן גם השייכות אחר הגאולה, כגון שרבים מייעודי הגאולה לא נאמרו במפורש בדברי הנביאים אלא נלמדים מהיפוך ענייני הגלות והחורבן. והוא מרחיב ומדגים זאת.

נו,
יצא כבר? ואיפה?

Re: כתיבת מגילת איכה

פורסם: ד' יולי 18, 2018 4:48 pm
על ידי הוגה ומעיין
אבא יודן כתב:
הוגה ומעיין כתב:רס"ג בהקדמתו לפירושו לאיכה (שיצא בעז"ה מהדפוס בשבוע הבא) עומד בזה, ומבאר את התועליות שמלימוד מגילת איכה, ומהן גם השייכות אחר הגאולה, כגון שרבים מייעודי הגאולה לא נאמרו במפורש בדברי הנביאים אלא נלמדים מהיפוך ענייני הגלות והחורבן. והוא מרחיב ומדגים זאת.

נו,
יצא כבר? ואיפה?

לדברי המו"ל, עכב עיכובים של הסכמות והנצחות ועוד - יצא מבית הדפוס רק בשבוע שאחרי תשעה באב.
יעזור ה' ויהפוך לשמחה ולששון.

Re: כתיבת מגילת איכה

פורסם: ד' יולי 18, 2018 8:02 pm
על ידי אבא יודן
הוגה ומעיין כתב:
אבא יודן כתב:
הוגה ומעיין כתב:רס"ג בהקדמתו לפירושו לאיכה (שיצא בעז"ה מהדפוס בשבוע הבא) עומד בזה, ומבאר את התועליות שמלימוד מגילת איכה, ומהן גם השייכות אחר הגאולה, כגון שרבים מייעודי הגאולה לא נאמרו במפורש בדברי הנביאים אלא נלמדים מהיפוך ענייני הגלות והחורבן. והוא מרחיב ומדגים זאת.

נו,
יצא כבר? ואיפה?

לדברי המו"ל, עכב עיכובים של הסכמות והנצחות ועוד - יצא מבית הדפוס רק בשבוע שאחרי תשעה באב.
יעזור ה' ויהפוך לשמחה ולששון.

לחובבי תורת הרס"ג, ובפרט אחרי שהוא קורא את ספרו ספר המדות, הוא חשוב גם מוצאי תשעה באב.
נ.ב. צביון הספר נראה לכאורה כאילו מייצג ספר חרדי, אך ההערות [אשר הורשו לי לקרותו] מלאות דברי הבל של כל מיני פרופסרים ורופאים למיניהם [מדעי בלעז], ובכן למי בדיוק נועד הספר?

Re: כתיבת מגילת איכה

פורסם: ד' יולי 18, 2018 10:04 pm
על ידי הוגה ומעיין
אינני יודע מה קראת, אבל אין בהערות שום דברים מפרופסורים ורופאים למיניהם, ואינו כתוב בסגנון המקובל על האקדמיה כלל וכלל.

Re: כתיבת מגילת איכה

פורסם: ה' יולי 19, 2018 2:46 am
על ידי אבא יודן
הוגה ומעיין כתב:אינני יודע מה קראת, אבל אין בהערות שום דברים מפרופסורים ורופאים למיניהם, ואינו כתוב בסגנון המקובל על האקדמיה כלל וכלל.

איני רוצה לעשות זה, טרם יציאת הספר לאור, לכן אחכה בעז"ה.

Re: כתיבת מגילת איכה

פורסם: ה' יולי 19, 2018 4:59 am
על ידי תרגימא
ע"פ האמור לעיל בעניין אודך ה',
עלה בדעתי זה זמן רב לומר,
שבביאת גואל צדק, נאמר בוודאי הלל,
והלל זה יהיה נוסח הקינות,
שאז יתגלה העומק הטוב שבדברים...

Re: כתיבת מגילת איכה

פורסם: ג' אוגוסט 28, 2018 10:24 pm
על ידי הוגה ומעיין

Re: כתיבת מגילת איכה

פורסם: ש' ספטמבר 22, 2018 8:44 pm
על ידי עושה חדשות
ע"ע מג"א תקנב-יב על ספר איכה בימי בית שני.