מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

לא יחבול רחים ורכב כי נפש הוא חובל = חתן וכלה ?

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
מתעניין
הודעות: 173
הצטרף: ו' מאי 13, 2011 4:56 pm

תרגום יונתן לפסוק "לא יחבול ריחים ורכב"

הודעהעל ידי מתעניין » ה' אוגוסט 30, 2012 2:01 am

בפרשת כי תצא, פרק כד פס' ו מתרגם ר' יונתן בן עוזיאל "ולא יהוי גבר אסר חתנין וכלין בחרשין ארום נפשא דעתיד למיפק מנהון הוא מחבל".
ובתרגום ירושלמי שם כתב כעין זה וסיים ארום כל דעבד אלין כפר בחיי עלמא דאתי.
ובפירוש יונתן שם כתב בתוך הדברים - ויען כי העון פלילי הוא רגיל בדורות הללו וכו'.
האם נזכר במקומות נוספים אודות המנהג ותפוצתו?

ישבב הסופר
הודעות: 2740
הצטרף: ו' אוקטובר 22, 2010 7:37 pm

Re: תרגום יונתן לפסוק "לא יחבול ריחים ורכב"

הודעהעל ידי ישבב הסופר » ה' אוגוסט 30, 2012 3:35 am

כידוע רח"ו מזכיר שנקשר למשך ששה חודשים ע"י מכשפה אחת. (ספר החזיונות ח"ד ס"ו).
בפירוש יונתן הובא גמ' ירושלמי סנהדרין פ"ז הי"ג בענין זה.
כמדומני שבספר חסידים, אולי בקב הישר, ואולי בפלא יועץ מוזכר ענין קשירת חתנים וכלות.

חכם באשי
הודעות: 9984
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: תרגום יונתן לפסוק "לא יחבול ריחים ורכב"

הודעהעל ידי חכם באשי » ה' אוגוסט 30, 2012 11:13 am

יש הרבה הרבה חומר בעניין.
ראה במאמרו של רצהבי המצורף

ועי' גם: י' הררי, הכישוף היהודי הקדום: מחקר, שיטה, מקורות, ירושלים תשע, ע"פ המפתח.

גם בספר חסידים נזכר כישוף זה בכמה מקומות:
סי' שצא:
איש שלקח אשה וכשפו אותן שאין יכולין ליזקק יחדו ועסקו בשביל רפואה שנה או שנתים או שלש ולא הועיל להם עון להם שיהיו יחדיו.


סי' תמז:
צדיק אחד היה נוטה למות ובא אחד שנעשה לו כשפים לו ולאשתו שלא תהיה הרה וביקש כשילך לפני הקדוש ברוך הוא תחלה שיבקש לו שתהר ונדר לו ומת באותה שנה התירה הכשפים לו והרתה.


ובעוד כמה מקומות.
מאידך הוא מזכיר כישוף הפוך 'לקשור לב האיש לאשה'. עי' לדוגמא, סי' תצו, תתשסז.
כישוף כזה נזכר כבר בירושלמי, נזיר, ח א, שם הובאו דברי ריש לקיש, שאדם יכול להתגונן מפני אישומו בניאוף, בטענה: "נאנסתי [לנאוף] מפני כשפים שעשת לי".
ועי' עוד במאמרו המקיף של י' הררי, ''לאשה שתבוא אחריך': כשפי אהבה במגיה היהודית הקדומה', קבלה, ה (תשס), עמ' 264-247.

מתעניין
הודעות: 173
הצטרף: ו' מאי 13, 2011 4:56 pm

Re: תרגום יונתן לפסוק "לא יחבול ריחים ורכב"

הודעהעל ידי מתעניין » ו' אוגוסט 31, 2012 1:47 am

ייש"כ לעונים ובפרט ח"ב על התשובות המחכימות.

לייטנר
הודעות: 5468
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: תרגום יונתן לפסוק "לא יחבול ריחים ורכב"

הודעהעל ידי לייטנר » ו' אוגוסט 31, 2012 5:55 pm

מטעם זה, כלות בוכריות נוהגות לשים בכיסן (יש כיס בשמלת כלה?) סיכת בטחון סגורה.

ישבב הסופר
הודעות: 2740
הצטרף: ו' אוקטובר 22, 2010 7:37 pm

Re: תרגום יונתן לפסוק "לא יחבול ריחים ורכב"

הודעהעל ידי ישבב הסופר » ו' אוגוסט 31, 2012 7:22 pm

מנהג זה קדם להמצאת סיכת הביטחון?

לייטנר
הודעות: 5468
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: תרגום יונתן לפסוק "לא יחבול ריחים ורכב"

הודעהעל ידי לייטנר » ו' אוגוסט 31, 2012 7:35 pm

ישבב הסופר כתב:מנהג זה קדם להמצאת סיכת הביטחון?


הקשר ברור. ייתכן שלפני כן היה מנעול סגור או סתם חוט קשור. אינני יודע. אינני בוכרי.

ערער בערבה
הודעות: 494
הצטרף: ש' נובמבר 19, 2011 11:18 pm

Re: תרגום יונתן לפסוק "לא יחבול ריחים ורכב"

הודעהעל ידי ערער בערבה » א' ספטמבר 02, 2012 12:15 am

מתעניין כתב:ובתרגום ירושלמי שם כתב כעין זה וסיים ארום כל דעבד אלין כפר בחיי עלמא דאתי.

בדע"ז מבעה"ת בפר' בראשית הובא תרגום ירושלמי הנ"ל, ומבואר שם שכוונת התרגום שלא יעגן אדם את ארוסתו אלא ימהר לישאנה. ולא מענין כשפים כלל.

צביב
הודעות: 1880
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: תרגום יונתן לפסוק "לא יחבול ריחים ורכב"

הודעהעל ידי צביב » א' ספטמבר 02, 2012 4:31 pm

מטעם זה יש נוהגים להסיר כל קשר מהחתן

לייטנר
הודעות: 5468
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: תרגום יונתן לפסוק "לא יחבול ריחים ורכב"

הודעהעל ידי לייטנר » א' ספטמבר 02, 2012 6:07 pm

הנצי"ב כתב שם:
סמיכות האזהרות הרחוקות מאד בענין ניתן לידרש, וכבר נדרש זה בתרגום יונתן

והמכיר אורחו של הנצי"ב יודע כי עצם אזכור דברי פרשן על ידו, מהווה ראיה כי הנצי"ב ראה בו ערך, אע"פ שמיד הוא מציין כי אין זה פשוטו של מקרא לדידו.

קו ירוק
הודעות: 5042
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

לא יחבול רחים ורכב כי נפש הוא חובל = חתן וכלה ?

הודעהעל ידי קו ירוק » א' ספטמבר 15, 2019 12:30 am

בפרשת כי תצא (דב' כד ו) 'לא יחבל רחים ורכב כי נפש הוא חבל'.
ובתרגום יונתן: לא ימשכן גבר ריחיא וריכבא ארום צורכי דבהון מתעביד מזון לכל נפשא הוא ממשכן, ולא יהוי גבר אסר חתנין וכלין בחרשין ארום נפשא דעתיד למיפק מנהון הוא מחבל. וראה כתר יונתן: ולא יהיה איש אוסר חתנים וכלות בכישוף כי נפש שעתיד לצאת מהם הוא מחבל.
וכן בתרג' ירו' על הגליון (וגם בכת"י נאופיטי ב-3 הנוסחאות): לא תמשכנון ריחיא וריכביא ארום צורכי נפשא הוא ממשכן, ולא תהוון איסורי חתנין וכלין ארום כל דעבד אילין כפר בחיי עלמא דאתי.

האם היה מנהג כזה אצל המכשפות?
עוד ראיתי אחד שכתב שאסור לאסור בבית האסורים חתן שלא בא על כלתו. זה כבר להוציא הלכה למעשה מדרוש.

יש לכל דרשה זו שעל הפסוק - חבר בחז"ל, במקום אחר?
נערך לאחרונה על ידי קו ירוק ב א' ספטמבר 15, 2019 12:42 am, נערך פעם 1 בסך הכל.


קו ירוק
הודעות: 5042
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: לא יחבול רחים ורכב כי נפש הוא חובל = חתן וכלה ?

הודעהעל ידי קו ירוק » א' ספטמבר 15, 2019 12:49 am

יישר כח על ההפניה
וכעת מישהו שלח לי בפרטי:

מוכר אצל הספרדים. והיה מצוי כפה"נ אצל חכמי בבל.

בסוף ספר רבינו האור לציון על רב"צ א"ש, הובא שקיבל מסורת מזקני המקובלים של כוונה מיוחדת להתיר 'קשר' זה. גם באחד המבואות של ר"י שובי נפשי לספרי הגרח"פ כתב בענין זה.

היה גם שהיו עושים את החופה במעמד עשרה בצהרי היום, ובשעת החופה היו רק מברכים שבע ברכות (ועל הברכות האחרות לא היה שמים לב), כך שמעתי גם כמדומני (!) שנהג חכם יהודה צדקה זצ"ל כאשר קידש את רבי יהודה כהן (ר"י יקרי ירושלים, או מישהו אחר ממשפחתו).

אפשר לחבר את האשכולות

קו ירוק
הודעות: 5042
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: תרגום יונתן לפסוק "לא יחבול ריחים ורכב"

הודעהעל ידי קו ירוק » א' ספטמבר 15, 2019 12:50 am

ערער בערבה כתב:בדע"ז מבעה"ת בפר' בראשית הובא תרגום ירושלמי הנ"ל, ומבואר שם שכוונת התרגום שלא יעגן אדם את ארוסתו אלא ימהר לישאנה. ולא מענין כשפים כלל.

יתכן שבמקומותיהם של בעלי התוס' כבר לא נודע דבר שכזה.

כולל יונגערמאן
הודעות: 426
הצטרף: ו' דצמבר 10, 2010 9:09 pm

Re: לא יחבול רחים ורכב כי נפש הוא חובל = חתן וכלה ?

הודעהעל ידי כולל יונגערמאן » א' ספטמבר 15, 2019 7:00 am

המיקום של הפסוק לא יחבול ריחים ורכב אכן צריך ביאור - ולכו"ע במשנה תורה המיקום זה לא בכדי

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17502
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm

Re: לא יחבול רחים ורכב כי נפש הוא חובל = חתן וכלה ?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » א' ספטמבר 15, 2019 8:42 am

קו ירוק כתב:בפרשת כי תצא (דב' כד ו) 'לא יחבל רחים ורכב כי נפש הוא חבל'.
ובתרגום יונתן: לא ימשכן גבר ריחיא וריכבא ארום צורכי דבהון מתעביד מזון לכל נפשא הוא ממשכן, ולא יהוי גבר אסר חתנין וכלין בחרשין ארום נפשא דעתיד למיפק מנהון הוא מחבל. וראה כתר יונתן: ולא יהיה איש אוסר חתנים וכלות בכישוף כי נפש שעתיד לצאת מהם הוא מחבל.
וכן בתרג' ירו' על הגליון (וגם בכת"י נאופיטי ב-3 הנוסחאות): לא תמשכנון ריחיא וריכביא ארום צורכי נפשא הוא ממשכן, ולא תהוון איסורי חתנין וכלין ארום כל דעבד אילין כפר בחיי עלמא דאתי.

האם היה מנהג כזה אצל המכשפות?
עוד ראיתי אחד שכתב שאסור לאסור בבית האסורים חתן שלא בא על כלתו. זה כבר להוציא הלכה למעשה מדרוש.

יש לכל דרשה זו שעל הפסוק - חבר בחז"ל, במקום אחר?


תראה את פירוש יונתן שם שטוען שהעוון הפלילי הזה מצוי בימיו.

עקביה
הודעות: 4129
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: לא יחבול רחים ורכב כי נפש הוא חובל = חתן וכלה ?

הודעהעל ידי עקביה » א' ספטמבר 15, 2019 8:46 am

ספר חרדים מצוות לא תעשה פרק ה
(מא - מב) לא יחבול רחיים ורכב כי נפש הוא חובל תרגום ירושלמי לא תהון אסיר חתנין וכלתין וזו קבלה למשה מסיני וזה טעם סמיכות הפסוק לדלעיל מניה דכתיב כי יקח איש אשה חדשה ושמח את אשתו אשר לקח דהיינו מצות עונה כדכתיבנא לעיל וסמך לו לא יחבול רחיים ורכב זו אזהרה שלא ימנע אחר עונתן לא יקשור הרחיים שהוא רמז לאשה ולא הרכב שהוא רמז לאיש ואשכחן לשון טחינה באשה שנאמר תטחן לאחר אשתי ועון פלילי הוא זה והרשע העושה זה אין לו כפרה עולמית ואין לו חלק לעולם הבא כדמסיים בפסוק זה התרגום ירושלמי, ושמעתי מפי החכם ר' עובדיה בנו של ר' זכריה שמעשה היה באדם אחד שקשר יהודי א' ונכרת בתוך שנתו ולא היה אדם יודע רק הרשע הגיד בשעת מיתתו אני קשרתי את פלוני החתן והנה לפני מלאך המות וחרבו שלופה בידו אומר לי שהעון הזה גרם מיתתי וגם אין לי חלק לעוה"ב ומיד פרחה נשמתו, ע"מ:

קו ירוק
הודעות: 5042
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: לא יחבול רחים ורכב כי נפש הוא חובל = חתן וכלה ?

הודעהעל ידי קו ירוק » א' ספטמבר 15, 2019 11:26 am

אוצר החכמה כתב:תראה את פירוש יונתן שם שטוען שהעוון הפלילי הזה מצוי בימיו.

לשונו בדורות 'הללו' נראית כוונתו לדורם של חז"ל.
אא"כ מפאת העתקתו את החרדים הוא נסמך על הסיפור שהוא הביא.

מסתמא לשון החרדים שזה קבלה למשה מסיני, זה לאו בדוקא, כי אין לזה לכאורה חבר בחז"ל, אלא מעיד על כישוף ידוע בימיהם - דרך דרוש.

לב חיים

Re: לא יחבול רחים ורכב כי נפש הוא חובל = חתן וכלה ?

הודעהעל ידי לב חיים » א' ספטמבר 15, 2019 2:28 pm

הגרב"צ א"ש קיבל נוסח להתיר קשר זה מהגרב"צ חזן. ויש אומרים שהגרב"צ א"ש העבירו לר' עזריאל מנצור ראש ישיבת שובי נפשי.

קו ירוק
הודעות: 5042
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: לא יחבול רחים ורכב כי נפש הוא חובל = חתן וכלה ?

הודעהעל ידי קו ירוק » א' ספטמבר 15, 2019 2:40 pm

ההגיון והנסיון שכיום בודאי אין יכולת כזו בידי אדם להרע, כי הדורות ירדו.
אבל נלמד מכאן שישנו הד, עוד היום, של חשש לזה מהעבר, כדברי חז"ל בתרגום ירושלמי.
שמא שמירה של חתן-כלה דהאידנא, גם שייך לזה?

יוֹסֵפֶר
הודעות: 276
הצטרף: ה' יוני 13, 2019 10:35 pm

Re: לא יחבול רחים ורכב כי נפש הוא חובל = חתן וכלה ?

הודעהעל ידי יוֹסֵפֶר » ד' ספטמבר 18, 2019 1:25 am

קו ירוק כתב:מוכר אצל הספרדים. והיה מצוי כפה"נ אצל חכמי בבל.

מתוך הספר המאיר לארץ להר' נהוראי שמעונוב רב קהילת בוכרה בתל אביב
קבצים מצורפים
20190918_011750-1.jpg
20190918_011750-1.jpg (1.83 MiB) נצפה 4152 פעמים

גביר
הודעות: 1591
הצטרף: ה' אפריל 03, 2014 4:33 pm

Re: לא יחבול רחים ורכב כי נפש הוא חובל = חתן וכלה ?

הודעהעל ידי גביר » ד' ינואר 08, 2020 9:41 am

סקירה על 'קשירת חתנים' עם הרבה הפניות ומ"מ - יעקב בזק, למעלה מן החושים, תל אביב תשמ"ו, עמ' 56-52.

חד ברנש
הודעות: 4288
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 11:48 am

Re: לא יחבול רחים ורכב כי נפש הוא חובל = חתן וכלה ?

הודעהעל ידי חד ברנש » ד' ינואר 08, 2020 11:11 am

ליהודה רצהבי יש מאמר יפה בעניין.

גביר
הודעות: 1591
הצטרף: ה' אפריל 03, 2014 4:33 pm

Re: לא יחבול רחים ורכב כי נפש הוא חובל = חתן וכלה ?

הודעהעל ידי גביר » ד' ינואר 08, 2020 11:32 am

חד ברנש כתב:ליהודה רצהבי יש מאמר יפה בעניין.

האם כוונת מר למאמרו מוטיב כשפים בשירי חתנים.‏
תרביץ סא,א (תשנב)
עמ'125-117 ?
למאמר -
https://www.jstor.org/stable/pdf/23598923.pdf

חד ברנש
הודעות: 4288
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 11:48 am

Re: לא יחבול רחים ורכב כי נפש הוא חובל = חתן וכלה ?

הודעהעל ידי חד ברנש » ד' ינואר 08, 2020 11:41 am

כן.
והנה המאמר לטובת החסומים.

שייף נפיק
הודעות: 2750
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: לא יחבול רחים ורכב כי נפש הוא חובל = חתן וכלה ?

הודעהעל ידי שייף נפיק » ו' ינואר 10, 2020 1:13 am

וראה עוד ספר אמת ואמונה לרבי יוסף צובירי עמ' ה' -ח' ובהערות ''מראש אמנה'' שם.

מחשב מסלול
הודעות: 130
הצטרף: ו' מאי 01, 2020 11:24 am
מיקום: ירושלים
יצירת קשר:

Re: לא יחבול רחים ורכב כי נפש הוא חובל = חתן וכלה ?

הודעהעל ידי מחשב מסלול » ד' מאי 05, 2021 12:42 am

הנה מה שראיתי בהקדמת ראש ישיבת שובי נפשי המעיי"ן שליט"א לספר חיים בירושלם למרן החבי"ף זיע"א
קבצים מצורפים
IMG_0009.JPG
IMG_0009.JPG (512.39 KiB) נצפה 282 פעמים
IMG_0010.JPG
IMG_0010.JPG (483.14 KiB) נצפה 282 פעמים


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 30 אורחים