מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
ונתנו ידידים
הודעות: 1219
הצטרף: ה' יולי 14, 2016 9:27 am

Re: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆

הודעהעל ידי ונתנו ידידים » ג' אפריל 30, 2024 6:34 pm

יעקל כתב:מצד אחד דרשו ז"ל על ליל שימורים ומכת הבכורות ועברתי וגו' והיכתי וגו' אני ולא מלאך וכו' אני הוא ולא אחר, ומצד שני כתוב לאמור ויהי בחצי הלילה וה' היכה כל בכור וגו' ופירש"י הקב"ה ובית דינו - מבואר שכבר לא מדובר באני הוא ולא אחר... ?!

יכולת להקשות מפסוק אחר מפורש ולא יתן למשחית וגו וכבר רבו הקולמוסים על זה

עזריאל ברגר
הודעות: 13385
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' אפריל 30, 2024 6:35 pm

יעקל כתב:
עזריאל ברגר כתב:
יעקל כתב:מהפסוקים מבואר שגילוי המלאך אל יהושע המוזכר בהפטרה של יום ראשון של פסח היה רק כדי להורות לו שיוריד את נעליו. ותו לא ... ?!

כאשר המלאך נגלה בסנה למשה, חוץ מלהגיד לו של נעליך, היה הרבה יותר....

ולכן חז"ל הוסיפו ודרשו וכו'.


גבי משה או גבי יהושע ?

ממליץ לך לעיין במפרשי המקרא, בדגש על רש"י, או בליקוטים שליקטו את מדרשי חז"ל על הפסוק, כגון ילקוט שמעוני או ילקוט מעם לועז.
ומסתמא לפחות בחלקם תמצא תירוץ לקושייתך זו (ואולי זהו פתרון טוב גם לעוד כמה קושיות שהובאו באשכול זה).

יעקל
הודעות: 1236
הצטרף: ג' אפריל 05, 2022 12:09 pm

Re: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆

הודעהעל ידי יעקל » א' מאי 05, 2024 11:48 am

בפ' עריות הפריד הכתוב בין כל ערווה וערווה בפ"ע ע"י פרשה סתומה או פתוחה, כאשר בפ' איש איש וגו' אשר ישחט שבה מבוארים ג' מצוות נפרדות - שחוטי חוץ, איסור אכילת דם וכיסויו - וכולן בפרשה אחת ללא הפסק פרשה ...

וכילה מכפר - ות"א וישיצי ובעונש כרת מתרגם אונ' אותו תרגום. מהו הקשר בין עונש כרת וכיליון, איך ענוש הכרת כלה ? כיליון עניינו היעלמות, היעדרות הדרגתית (ע"ד מה שאמרו דקא כליא קרנא)

יהודה בן יעקב
הודעות: 3011
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ב' מאי 06, 2024 9:33 am

ויקרא פרק יח פסוק ט (פרשת אחרי מות)
מוֹלֶ֣דֶת בַּ֔יִת א֖וֹ מוֹלֶ֣דֶת ח֑וּץ
תרגם אונקלוס "דילידא מן אבוך מן אתא אוחרי או מן אמך מן גבר אחרן"
וכתבו תוס' [יבמות ב, ב ד"ה בתו]
ואר"י דלא דמי דהתם לא איירי קרא אלא באחותו שאינה מן האב ומן האם דבת אביך או בת אמך משמע מן האב שלא מן האם ומן האם שלא מן האב, וכדמפרש קרא בהדיא מולדת בית או מולדת חוץ (ויקרא יח) דמתרגמינן דילידא מן אבוך מן איתתא אוחרת או מן אמך מן גבר אוחרא, ואע"ג דדרשינן (לקמן כג.) מולדת בית וגו' בין שאומרים לאביך קיים בין שאומרים לאביך הוצא מ"מ אין מקרא יוצא מידי פשוטו

לא הבנתי לבי' התרגום מה התוספת במילים אלו? וכי מהמילים "בת אביך או בת אמך" לא היינו מבינים זאת?

יעקל
הודעות: 1236
הצטרף: ג' אפריל 05, 2022 12:09 pm

... ומושל ברוחו מלוכד עיר

הודעהעל ידי יעקל » א' מאי 19, 2024 2:06 pm

תינח רישא דקרא - מפשט הכתוב מבואר להדיא שמדובר במי שכובש את כעסו, טוב ארך אפיים מגיבור.

אבל מסיפא דקרא אפשר אולי להבין שמדובר במי שמוותר על ה"קבלו דעתי" בשעת ויכוח בין אדם לחבירו ובין איש לאשתו, שמי שלא משתמש בכוח להכריע את הוויכוח לצידו אלא מוותר ע"ז - מושל ברוחו -ואינו לוכד את העיר, סוף סוף עתיד הדבר שיכריעו כמותו לאחר זמן...

השאילה אם הפשט הזה תואם את המציאות...

ובל נשכח שהרב אלעזר מנחם מן שך כתב במכתב ש"נער הייתי וגו' ולא ראיתי מוותר מפסיד" שודאי לדבר הזה יש לו שורש במקורות ...

עפר תחת רגליכם
הודעות: 55
הצטרף: א' אוגוסט 21, 2016 8:00 am

Re: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆

הודעהעל ידי עפר תחת רגליכם » ג' מאי 28, 2024 6:16 am

בפרשת השבוע, פרק כ"ו, מפסוק מ' התורה עוברת מלשון נוכח ללשון נסתר. לא מצאתי במפרשים מענה לסיבה לכך. אשמח למענה.

יעקל
הודעות: 1236
הצטרף: ג' אפריל 05, 2022 12:09 pm

Re: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆

הודעהעל ידי יעקל » ג' מאי 28, 2024 5:26 pm

בפ' בהר כתוב לאמור אני ה"א אשר הוצאתי אתכם ןגו' לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלדים.

ובסוף פ' ציצית אשר אנו קוראים מידי יום - משום מה הושמט המימד הזה של נתינת ארץ כנען ...

נחומצ'ה
הודעות: 1056
הצטרף: א' מאי 24, 2020 8:17 pm

אותיות הפרשיות

הודעהעל ידי נחומצ'ה » ה' יוני 27, 2024 6:23 pm

בסדר הפרשיות של חומש במדבר, אנו מוצאים ג' אותיות בסדר עוקב מסויים.

והם אותיות ל' ח' ק'

ל' מופיעה כאות אמצעית בפרשיות בהעלותך, שלח, בלק
ח' מופיעה כאות תחילה וסוף, היינו שלח, קרח, חקת
ק' מופיעה בסדר עוקב. קרח, חקת בלק.

מישהו מכיר פרשן/דרשן בנושא זה?

אותיות ל' וק' הם היוצאות למעלה ומטה.
על אות ק' ניתן לדרוש כעין שקר אין לו רגליים, דהיינו לקרח ובלק אין מעמד
[משא"כ בחקת שהיא פרשת טהרה, שאפשר להעמידה באמצעה...]

כדכד
הודעות: 8594
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: אותיות הפרשיות

הודעהעל ידי כדכד » ה' יוני 27, 2024 6:42 pm

ואנכי איש חלק

דרומי
הודעות: 9228
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆

הודעהעל ידי דרומי » ה' יוני 27, 2024 11:37 pm

לגבי האותיות ח' וק' בשם 'קרח' וכן בשם 'חקת' יש בכתבי חב"ד אריכות, אבל לא לגבי הל'

נחומצ'ה
הודעות: 1056
הצטרף: א' מאי 24, 2020 8:17 pm

Re: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆

הודעהעל ידי נחומצ'ה » ו' יוני 28, 2024 1:40 pm

דרומי כתב:לגבי האותיות ח' וק' בשם 'קרח' וכן בשם 'חקת' יש בכתבי חב"ד אריכות, אבל לא לגבי הל'

היכן?

יעקל
הודעות: 1236
הצטרף: ג' אפריל 05, 2022 12:09 pm

Re: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆

הודעהעל ידי יעקל » ד' יולי 10, 2024 8:30 am

לגבי מאי דכתיב בפ' בראשית ויקרא האדם את שם אשתו חווה, מבואר מרש"י שהפסוק ההוא נכתב בדווקא שם אחרי החטא. ולכאו' אפשר לומר אחרת, וליכתבי' מקמי החטא, אחרי זאת הפעם עצם מעצמי וגו' ומיד לפני ויהיו שניהם ערומים כדי לסיים את עניין קריאת השמות בבריאה, כולל שם האישה - חווה כי הייתה אם כל חי...?

רש"י לא מסביר למה לכאור' קריאת שם האישה לכאור' קשור בעצם למצבם שלאחרי החטא ...


חזור אל “מקרא ותרגום”מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 31 אורחים

cron