עמוד 1 מתוך 1

אפילו שדים?

פורסם: ד' אוקטובר 18, 2017 1:38 pm
על ידי מביט ומבין
רשי אומר וכל החי: אפילו שדים.
אולי מישהו יוכל להסביר לי למה השדים צריכים להכנס לתיבה?
הם לא יכולים לשרוד לבד?, הרי הם כמלאכים, לא?

אמנם הגמ' בחגיגה אומרת שבשלושה דברים הם כמלאכים ושלושה כבני אדם.
אך מדוע נידונים כבני אדם?
הרי באותה מידה ששווים למלאכים שווים גם לבני אדם אותו דבר, לא?

Re: אפילו שדים?

פורסם: ד' אוקטובר 18, 2017 1:41 pm
על ידי תוכן
כתוב בחגיגה שהם אוכלים ושותים כאדם. אז מאיפה להם אוכל אם לא יכנסו לתיבה?

Re: אפילו שדים?

פורסם: ד' אוקטובר 18, 2017 1:46 pm
על ידי מביט ומבין
דגים
ושתיה יש בשפע

Re: אפילו שדים?

פורסם: ד' אוקטובר 18, 2017 1:48 pm
על ידי בברכה המשולשת
מביט ומבין כתב:דגים
ושתיה יש בשפע


מי המבול היו רותחים, הלא כן?

Re: אפילו שדים?

פורסם: ד' אוקטובר 18, 2017 1:51 pm
על ידי קראקובער
מביט ומבין כתב:רשי אומר וכל החי: אפילו שדים.
אולי מישהו יוכל להסביר לי למה השדים צריכים להכנס לתיבה?
הם לא יכולים לשרוד לבד?, הרי הם כמלאכים, לא?

אמנם הגמ' בחגיגה אומרת שבשלושה דברים הם כמלאכים ושלושה כבני אדם.
אך מדוע נידונים כבני אדם?
הרי באותה מידה ששווים למלאכים שווים גם לבני אדם אותו דבר, לא?

השד יודע למה..

Re: אפילו שדים?

פורסם: ד' אוקטובר 18, 2017 1:55 pm
על ידי מה שנכון נכון
ושקרא ופחתא?

Re: אפילו שדים?

פורסם: ד' אוקטובר 18, 2017 3:20 pm
על ידי שייף נפיק
כל שאר השדים שלא היו בתיבה מתו. עיין חת"ס פרק ז פסוק כ חמש וגו' גברו המים וגו', הא שגברו כל כך ללא צורך דוודאי באיזה ימים כבר נימוח ונימוק כל אשר בארץ, נראה לכלות כל השדים אשר באויר העולם שגם הם נימוחו דהרי משו"ה באו אל התיבה כפירש"י.
מתוך "אוצר המלאכים - חלק עניני שדים - שתח"י א' מידידי.

Re: אפילו שדים?

פורסם: ד' אוקטובר 18, 2017 6:13 pm
על ידי מביט ומבין
בברכה המשולשת כתב:
מביט ומבין כתב:דגים
ושתיה יש בשפע


מי המבול היו רותחים, הלא כן?


השאלה מאיזה בחינה הם אוכלים ושותים כבני אדם

Re: אפילו שדים?

פורסם: ג' אוקטובר 24, 2017 12:13 am
על ידי שיף
ידידי הי"ו שאל לפני כשנתיים את הגרח"ק שליט"א באיזה קומה היו השדים בתיבת נח וענה לו מסתמא עם הזבל
אמנם הגארי"ל באילת השחר כתב שהיו בקומה האמצעית עם בע"ח
גם האריך שם בענין הזה שדומים לבנ"א וכן על השקר עי"ש דבלא שנכנסו לתיבה היו מתכלים

Re: אפילו שדים?

פורסם: ד' אוקטובר 25, 2017 12:47 pm
על ידי שייף נפיק
שייף נפיק כתב:כל שאר השדים שלא היו בתיבה מתו. עיין חת"ס פרק ז פסוק כ חמש וגו' גברו המים וגו', הא שגברו כל כך ללא צורך דוודאי באיזה ימים כבר נימוח ונימוק כל אשר בארץ, נראה לכלות כל השדים אשר באויר העולם שגם הם נימוחו דהרי משו"ה באו אל התיבה כפירש"י.
מתוך "אוצר המלאכים - חלק עניני שדים - שתח"י א' מידידי.

עוד. ביפה תואר כ' שמא מריח הגפרית מתו, כי משביעי השדים אומרים שמבריחים אותם בריח הגפרית, וריח גפרית היה במבול.
ונזר הקודש כתב שמתו מההבל. עוד כתב, שאף מלאך המוות הרג במבול, ויתכן שהוא שהרג לשדים.

כמה שדים נכנסו, ואיזה שדים מתו.

פורסם: ד' אוקטובר 25, 2017 12:59 pm
על ידי שייף נפיק
לכאורה נכנסו כמו בע"ח טמאים. ויל"ע אם נכנסו מינים שונים, ומכל מין שניים. וצ"ע. (אם נאמר שרק שניים נכנסו אם כן נכנסו רק השקר והפחתא כידוע ממדרש תהילים.)
עוד יל"ע, האם כל השדים מתו או לא, והנה, בספר בעלי התוספות השלם מביא שמתו כי היו מבני אדם או מבני לילית, ומשמע שאלו שלא היו מבני אדם לא מתו, כי הרי יש שדים שנבראו בער"ש בין השמשות, והם לא מתו במבול.
וביאור הדבר, כמו שכתב ר' ראובן מרגליות במרגליות הים סנהדרין קט א' מביא שיש חילוק בין השדים שנבראו בער"ש בין השמשות לבין בנ"א שנהיו לשדים (וכמו בדור הפלגה), שאלו השדים שנתהוו מגופים יתיחסו להם פעולות הגוף. ומציין לזוהר אחרי עו ב, יעו"ש עוד הרבה מראי מקומות. ולפי זה השדים שנבראו ולא נתהוו מחמת בנ"א אינם מתים ולא הוצרכו להכנס לתיבה.

Re: אפילו שדים?

פורסם: ו' נובמבר 01, 2019 2:42 pm
על ידי שייף נפיק
מכל החי - השדים בדור המבול.docx
(29.8 KiB) הורד 152 פעמים

Re: אפילו שדים?

פורסם: א' נובמבר 03, 2019 6:43 am
על ידי אצרן
כמה שדים נכנסו לתיבה ב או ז׳

Re: אפילו שדים?

פורסם: א' נובמבר 03, 2019 11:51 am
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
מסתמא ב' מדוע לא?

Re: אפילו שדים?

פורסם: א' נובמבר 03, 2019 1:11 pm
על ידי שייף נפיק
ראו במאמר ורוו נחת.

Re: אפילו שדים?

פורסם: א' נובמבר 03, 2019 7:47 pm
על ידי נוטר הכרמים
משונה בעיני שעל מדור השדים בתיבה אם בין מקום בני אדם מושבם או עם בעלי החיים,
לא נמצאו מקורות קדומים יותר אלא אילת השחר ור"י טשזנר שליט"א,
ושניהם מסברא ילפוה.