מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

בראשית - אל האשה אמר

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
שמואל דוד
הודעות: 5456
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

בראשית - אל האשה אמר

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' אוקטובר 24, 2019 12:52 am

אֶל הָאִשָּׁה אָמַר הַרְבָּה אַרְבֶּה עִצְּבוֹנֵךְ וְהֵרֹנֵךְ בְּעֶצֶב תֵּלְדִי בָנִים וְאֶל אִישֵׁךְ תְּשׁוּקָתֵךְ וְהוּא יִמְשָׁל בָּךְ

פירש"י עצבונך. זה צער גידול בנים (עירובין ק:)
והרנך. זה צער העבור:
בעצב תלדי בנים. זה צער הלידה:
ואל אישך תשוקתך. לתשמיש, ואף על פי כן אין לך מצח לתובעו בפה, אלא הוא ימשול בך, הכל ממנו ולא ממך.

לכאורה צ"ע בסדר זה, הרי מתחילה תשמיש, ואח"כ עיבור,ואח"כ לידה, ולבסוף גידול בנים.

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 2382
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: בראשית - אל האשה אמר

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » ה' אוקטובר 24, 2019 1:10 am

תורה תמימה שם.
ויש להעיר למה סידר הענינים שלא כסדר הזמנים, שהרי עבור קודם לגידול, וא"כ הול"ל להיפך, הרונך ועצבונך, וע' בחא"ג. ונראה בזה משום דבאמת יש לפרש ע"ד הפשט דעצבונך והרונך אינם שני ענינים נפרדים ושונים, אלא דעצבונך הוא פירושו של הרונך, וכמו עצבונך של הרונך, דכן מצינו ו' משמש במקום המלה של, כמו ואון ותרפים (ש"ב ט"ו) און של תרפים [לדעת קצת מפרשים] ובלשון חז"ל (כלאים פ"ע מ"ז) הבאים מחוף הים וממדינת הים, שפירושו מחוף הים של מדינת הים, ובנזיר נ"ד א' ואהל ורבע עצמות, שפירושו אהל של רבע עצמות, ובסוטה מ"ד ב' דריש ר"ש זקניך ושופטיך – זקניך של שופטיך, דהיינו המיוחדים שבשופטיך, ולפי זה הלא הוכרח הכתוב לכתוב עצבונך קודם, ואחרי שחז"ל באו לדרשא הוכרחו לדרוש כפי סדר הלשון הכתוב לפי פשוטו, ודו"ק
קהלת יצחק בראשית פרק ג פסוק טז
אל האשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרנך בעצב תלדי בנים וגו':
ופי' רש"י עצבונך זה צער גידול בנים והרנך זה צער העיבור. והוא מגמרא דעירובין (ק' ע"ב) וקשה לפי זה אמאי הקדים קרא המאוחר דהיינו צער גידול בנים קודם צער הריון (ועיין במהרש"א ז"ל בחידושי אגדות במסכת עירובין בדף הנ"ל):
ושמעתי בשם הגאון האמיתי המפורסם בקצוי ארץ מו"ה חיים מוואלאזין נ"ע, שאמר דבזה נכלל עוד קללה אחרת, והוא, שאמר לה הקדוש ברוך הוא, דבעוד שאת עוסקת בצער גידול בניך הקטנים לטפחן ולרבותן, אתן לך הריון, אשר אז גדול יותר צער הגידול בנים, בהיות לה צער הריון, ואיבריה כבדים עליה, וקשה לה אז הטורח מאוד, ולא אמתין מלתת לה הריון עד שתגדל את בניה הראשונים, והיא קללה מכופלת, וזהו שאמר הרבה ארבה עצבונך בכפל לשון, להורות על כפל הקללה הזאת, ומפרש היאך יהיה כפל הקללה הזאת, והרנך, דבעוד שיהי' לך צער גידול בנים, אתן לך צער הריון כנ"ל

שמואל דוד
הודעות: 5456
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: בראשית - אל האשה אמר

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' אוקטובר 24, 2019 1:23 am

יישר כח גדול!

ואני חשבתי לתרץ, דהנה צער גידול בנים ארוך הרבה - כל החיים! עיבור - 9 חדשים. לידה - כמה שעות. ודו"ק.

שייף נפיק
הודעות: 2724
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: בראשית - אל האשה אמר

הודעהעל ידי שייף נפיק » ה' אוקטובר 24, 2019 2:39 am

הרבה פירשו כי אז כבר ילדה, ולכן קדם צער גידול בנים להריון. ואין זה מיישב על תשמיש. רק שזה דבר תמידי ולכן נמנה בפני עצמו.

שמואל דוד
הודעות: 5456
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: בראשית - אל האשה אמר

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' אוקטובר 24, 2019 3:27 am

יישר כח. וע״ע בני יששכר תשרי מאמר ו אות א (כ״צ הגר״ב עפשטיין ז״ל על הפרדס יוסף)

חיים שאול
הודעות: 1013
הצטרף: ג' אוגוסט 13, 2019 8:39 pm

Re: בראשית - אל האשה אמר

הודעהעל ידי חיים שאול » ה' אוקטובר 24, 2019 6:53 pm

ראיתי מביאים בשם ר׳ יהושע ליב דיסקין שרומז לגמ׳ בב"ב קמא א שבת תחילה סימן יפה לבנים, וטעם א׳ משום מגדלת את אחי׳, ולצער גידול הבת הכוונה כאן שהוא קודם לעיבור וההריון של הבנים
ובשם הגרי"ז הביאו שזה אחר שנולדו קין ותאומתו שהי׳ בלא צער עיבור והריון

ביקורת תהיה
הודעות: 2256
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: בראשית - אל האשה אמר

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ה' אוקטובר 24, 2019 10:53 pm

ופלונית היתה אומרת: חביבין צער עיבור וצער לידה, החושכים הרבה מצער גידול הבנים.
הה"ד 'הרבה ארבה עצבונך והרונך' וגו' - שטר (צער גידול בנים) ושוברו (צער עיבור ולידה) בצדו.

אש משמים
הודעות: 2065
הצטרף: ב' אפריל 24, 2017 7:14 pm

Re: בראשית - אל האשה אמר

הודעהעל ידי אש משמים » ה' אוקטובר 24, 2019 11:44 pm

שמואל דוד כתב:אֶל הָאִשָּׁה אָמַר הַרְבָּה אַרְבֶּה עִצְּבוֹנֵךְ וְהֵרֹנֵךְ בְּעֶצֶב תֵּלְדִי בָנִים וְאֶל אִישֵׁךְ תְּשׁוּקָתֵךְ וְהוּא יִמְשָׁל בָּךְ

פירש"י עצבונך. זה צער גידול בנים (עירובין ק:)
והרנך. זה צער העבור:
בעצב תלדי בנים. זה צער הלידה:
ואל אישך תשוקתך. לתשמיש, ואף על פי כן אין לך מצח לתובעו בפה, אלא הוא ימשול בך, הכל ממנו ולא ממך.

לכאורה צ"ע בסדר זה, הרי מתחילה תשמיש, ואח"כ עיבור,ואח"כ לידה, ולבסוף גידול בנים.

אולי י"ל דאחר שאין הבנים הולכים בדרך הישר ויש צער בגידולם אין שווה צער העיבור והלידה. הרי כל אשה מוכנה לסבול כדי לזכות לבנים טובים כי גדולה השמחה על העצב. אבל כשאינם הולכים בדרך טובה, למפרע לא היה שווה הצער בהביאם לעולם כי אין שמחה לאחריתו וממילא הוא עצב בלא שמחה כלל.

שמואל דוד
הודעות: 5456
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: בראשית - אל האשה אמר

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' אוקטובר 25, 2019 1:13 am

ייש״כ לכל העונים

עושה חדשות
הודעות: 9620
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: בראשית - אל האשה אמר

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' אוקטובר 25, 2019 1:30 am

מהרשום אצלי -
אל האשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרנך בעצב תלדי בנים. ובחז"ל יש כמה אופנים בפי' עצבונך דאזיל אדם בתולים ודם נידות, (ומבו' דלולי החטא לא היה לאשה הך דמים. ואולי א"ש הא דעתידה אשה שתלד בכל יום, דלע"ל תתבטל טומאת הדמים, וצ"ע מטומאת לידה. ובלא"ה כבר כ' המפרשים ד"א בזה ודאין הכוונה ע"י תשמיש כל יום). אמנם רש"י כ' (והוא מגמ' עירובין ק, ב) "עצבונך - זה צער גידול בנים: והרנך - זה צער העבור: בעצב תלדי בנים - זה צער הלידה". וצ"ע דאי"ז כסדר, עיבור לידה וגידול בנים. (שו"ר דכה"ק בפי' הטור הארוך). ויתכן שהסדר כך הוא מחמת משך זמן העונש, דזמן צער הגידול מרובה מההריון, וההריון מרובה משעת הלידה. אכן לפי פשוטו יש לפרש דהרי חוה כבר ילדה את קין והבל, וממילא היה מוקדם לה צער הגידול מצער עיבור ולידה. ובתו"ח עירובין שם כ' "עצבונך זה צער גידול בנים והרונך וכו'. שינה הכתוב סדרן דצער גידול בנים בתר הריון ולידה הוא נראה דאשמעינן שבעוד שיש לה עדיין צער גידול בנים הראשונים שעדיין קטנים הן וצריכין גידול יהיה לה צער הריון נמצא שיש לה ב' צרות בבת אחת". וע"ע בס' גן רווה, ובס' אילת השחר (בשם מוהר"ח ומהריל"ד והגרי"ז).


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 16 אורחים