עמוד 1 מתוך 1

"ובדבר ישועה ורחמים חוס וחננו'' - מתוך יעלה ויבוא.

פורסם: ד' אפריל 18, 2018 11:45 am
על ידי שייף נפיק
תמיד היה אצלי הנוסח הזה כחידה, מהו 'ובדבר ישועה ורחמים', כאילו היתה כאן אסיפה, ובתחילתה עלה הנידון לגבי ישועה ורחמים, ולאחר דיונים נוספים חוזרים אל מה שעסקו בו מקודם, וזה לשון מענינת.
אם הכונה באמת כמו במשל, וכבר מקודם בקשנו על ישועה ורחמים (''והושיענו בו לחיים'' ''ורחם עלינו'')
הלא ישנן עוד בקשות רבות, ולמה בחרו מתקני התפילה לחזור ולהזכיר את ישועה ורחמים דוקא?
אתמהה! ואני בחפזי לא מצאתי כעת ביאור להניח דעתי העניה

Re: "ובדבר ישועה ורחמים חוס וחננו'' - מתוך יעלה ויבוא.

פורסם: ד' אפריל 18, 2018 12:38 pm
על ידי אוצר החכמה
ובדבר ישועה ורחמים אין פירוש כמו שאומרים ובנושא פלוני כך וכך.
אלא פירושו
ובדיבור של ישועה ורחמים חוס וחננו.

Re: "ובדבר ישועה ורחמים חוס וחננו'' - מתוך יעלה ויבוא.

פורסם: ד' אפריל 18, 2018 2:16 pm
על ידי שייף נפיק
א. איפה מצאנו בתנ"ך נוסח כזה שעל פיו מתבססת הלשון הזו.
ב. וגם על דבריך צ"ב למה בדבור של ישועה ורחמים דוקא ולא דבור אחר של לשונות של גאולה הצלה והצלחה.

Re: "ובדבר ישועה ורחמים חוס וחננו'' - מתוך יעלה ויבוא.

פורסם: ד' אפריל 18, 2018 2:28 pm
על ידי אוצר החכמה
א. לא הבנתי התנ"ך מלא במילה דבר כשמשמעותה דיבור.
ב. זה לא קושיה אפשר להגיד הרבה דרושים אבל מה הקושיה.

Re: "ובדבר ישועה ורחמים חוס וחננו'' - מתוך יעלה ויבוא.

פורסם: ד' אפריל 18, 2018 5:50 pm
על ידי קאצ'קלה
בסדר זכרונות של מוסף לראש השנה נמצא גם כן "ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים".
גם ביהי רצון שאומרים לפני פרשת העקדה נאמר "ופקדנו בפקודת ישועה ורחמים משמי שמי קדם".
'פקודת ישועה ורחמים' הוא בדיוק כמו 'דבר ישועה ורחמים'.
ההשתמשות במטבע של "ישועה ורחמים" נמצא גם בנוסח "וימלא משאלותינו במדה טובה ישועה ורחמים".
ואגב, בסידור רס"ג, אצל יעלה ויבא, נראה כי "בדבר ישועה ורחמים" עולה למה שלפניו (ואינו מוכרח):
רב סעדיה.JPG
רב סעדיה.JPG (113.85 KiB) נצפה 1267 פעמים

Re: "ובדבר ישועה ורחמים חוס וחננו'' - מתוך יעלה ויבוא.

פורסם: ב' אפריל 23, 2018 11:38 pm
על ידי וונדרבר
נוסח הספרדים: "בדבר ישועה ורחמים", (בלי ו' במילה "בדבר"),
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 168&hilite
(וכמדומה שכך הוא הנוסח בכל סידורי הספרדים).
וכן הנוסח בסדר התפילות ברמב"ם (מהדורת ש. פרנקל עמ' שכ"ח), ובאבודרהם (בערבית של פסח, ראה אבודרהם השלם עמ' רי"ג), ועוד קדמונים.
ולפי זה אין הכרע אם שייך לפניו או לאחריו.

Re: "ובדבר ישועה ורחמים חוס וחננו'' - מתוך יעלה ויבוא.

פורסם: ד' אוקטובר 16, 2019 12:37 pm
על ידי 135DVIR
מה שלכאורה עדיין קשה הוא מדוע דווקא בישועה ורחמים מתיחסים ל"דבר"-שיהיה לישועה מה שלא נאמר באף בקשה אחרת כמו "זכרוננו לטובה" ולא לדבר טובה וכו'

Re: "ובדבר ישועה ורחמים חוס וחננו'' - מתוך יעלה ויבוא.

פורסם: ד' אוקטובר 16, 2019 12:58 pm
על ידי סגי נהור
וונדרבר כתב:נוסח הספרדים: "בדבר ישועה ורחמים", (בלי ו' במילה "בדבר"),
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 168&hilite
(וכמדומה שכך הוא הנוסח בכל סידורי הספרדים).
וכן הנוסח בסדר התפילות ברמב"ם (מהדורת ש. פרנקל עמ' שכ"ח), ובאבודרהם (בערבית של פסח, ראה אבודרהם השלם עמ' רי"ג), ועוד קדמונים.
ולפי זה אין הכרע אם שייך לפניו או לאחריו.

מנהג הספרדים, עכ"פ חלקם, שהציבור אומר אמן אחר "בדבר ישועה ורחמים" (כמו אחר זכרנו כו' לטובה, כו' לברכה, כו' לחיים טובים).

Re: "ובדבר ישועה ורחמים חוס וחננו'' - מתוך יעלה ויבוא.

פורסם: ה' אוקטובר 17, 2019 7:21 pm
על ידי אחד הרבנים
יעו''י במועדים הינו משום חצוצרות וכן בעת צרה