עמוד 1 מתוך 1

''אבינו מלכנו'' מה פשר הסדר?

פורסם: ד' אוקטובר 02, 2019 12:54 am
על ידי שייף נפיק
מה פשר הסדר של אבינו מלכינו?
הרי ברור למשל, שראוי קודם לבקש 'החזירנו בתשובה שלימה לפניך' ורק לאחר מכן 'מחה והעבר חטאותינו ופשעינו מנגד עיניך'?
וזה לדוגמא בעלמא. אפשר לשאול עוד.
עכ''פ מי סידר את הסדר כך, ולמה?

Re: ''אבינו מלכנו'' מה פשר הסדר?

פורסם: ד' אוקטובר 02, 2019 1:44 am
על ידי חד ברנש
הסדר אמור להיות כסדרן של ברכות העמידה, עד אחרי 'שומע תפילה' אלא שישנן לא מעט סטיות מסדר זה, לנוסח המקובל היום.

Re: ''אבינו מלכנו'' מה פשר הסדר?

פורסם: ד' אוקטובר 02, 2019 6:27 am
על ידי אצרן
מה בדיוק אנו מתפללים באבינו מלכינו נקום לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך?

מה בדיוק אנו רוצים לראות במו עינינו:
נקמת הרשע אדולף היטלר ימ״ש או נקמת טיטוס הרשע בעלמא הדין או בעלמא דקשוט?

Re: ''אבינו מלכנו'' מה פשר הסדר?

פורסם: ד' אוקטובר 02, 2019 9:06 am
על ידי בברכה המשולשת
אצרן כתב:מה בדיוק אנו מתפללים באבינו מלכינו נקום לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך?

מה בדיוק אנו רוצים לראות במו עינינו:
נקמת הרשע אדולף היטלר ימ״ש או נקמת טיטוס הרשע בעלמא הדין או בעלמא דקשוט?


שימותו כל הגויים ימש"ו ששעבדו את עמ"י בגלותו והרגו בזדון יהודים רבים.