מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מהר"ל על צנזורה וסתימת פיות

דיונים ועניינים בענייני השקפה, מצוות מתחדשות, ארץ ציון וירושלים.
עקביה
הודעות: 3726
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

מהר"ל על צנזורה וסתימת פיות

הודעהעל ידי עקביה » א' ספטמבר 22, 2019 7:00 pm

בשבת האחרונה קראתי דברים אלה, ומכיון שהופתעתי למדי אמרתי להעלותם כאן.

הסוגריים המרובעות ממני, בחלקם ע"פ פירושו של הרב נויגרשל לספר באר הגולה.

ספר באר הגולה באר השביעי פרק ז
...ואף חכמי האומות, והם חכמי המחקר, הסכימו על זה. וכתב החוקר בספר שמים ועולם [-אריסטו], וזה לשונו: ואז נתחיל ונביא דעות הקדמונים החולקים עלינו בזה, ונביא טענותיהם, וזה לשני ענינים; האחד, שטענותיהם הם ספיקות על המופתים שנביאם אנחנו, ומשלימות המופת התרת הספיקות הבאות עליו. הענין השני, שמאמרינו יהיה יותר רצוי ויותר מקובל אצל אוהב אמת. וכל שכן כשנסדר תחלה טענות החולקים, ואחר כך נבטלם. ולא נהיה אשמים בזאת הפעולה, ולא נהיה נחשדים שרצוננו לאמת דעתנו ולא נשגיח בדעת זולתנו ונבזה אותם, וכל שכן אם היות בעל ריבנו נעלם התוכחות [-אינו כאן כדי שנוכל להתווכח אתו]. ולזה כשנביא דעתנו וטענותינו בלתי טענות החולקים עלינו, יהיה קבול דברינו אצל אוהבי האמת יותר חלוש, ושמעם אליו יותר מועט, וחושדים לנו יותר גדול. וראוי מי שירצה לדון בדין האמת, שלא יהיה מכעיס לבעל מחלקותו, שונא לו, אך ראוי שיהיה מודה לו, חומל עליו, ומדבר עמו בנחת. וגדר ההודאה שיודה במאמרים, מעביר מהם מה שיודה לעצמו [-מסכים אתו באותן נקודות עליהן אין ויכוח ומציין את הנקודות בהן בעל מחלוקתו מודה לו]. עד כאן. כמו שכתבנו והארכנו בזה למעלה.

והדברים אשר כתב הם בענין הדת גם כן. ועם כל זה כתב שאין ראוי שישנא דבריו, רק יקרבם בתכלית הקירוב. וכתב שם שאם לא יעשה כך, ולא יקבל דברי החולקים עליו באהבה, רק ידחם, דבר זה בודאי חולשת דבריו, שאומרים עליו שלכך דוחה דבריו, כי החלש אין לו קיום עם המתנגד אליו. ולכך אין ראוי להרחיק שום דבר המתנגד אל דעתו לאהבת החקירה והידיעה. ובפרט אותו שלא כוון לקנתר, רק להגיד האמונה אשר אתו, אף אם הדברים הם נגד אמונתו ודתו, אין לומר אליו 'אל תדבר ותסתום דברי פיך', שאם כן לא יהיה בירור הדת. ואדרבא, דבר כמו זה אומרים 'תדבר ככל חפצך, וכל אשר אתה רוצה וחפץ לומר', ולא תאמר 'אם היה אפשר לי לדבר הייתי מדבר יותר' [-כלומר על חשבון הזמן של השני, שלא יוכל לדבר]. כי אם עושה זה, שסותם את פיו שלא ידבר זה, הוא מורה על חולשת הדת, כמו שאמרנו. ולכך דבר זה הפך מה שחושבים קצת בני אדם; כי חושבים כאשר אין רשאי לדבר על הדת, הוא חזוק הדת ותוקף שלו. ואין זה כך, כי העלם דברי המתנגד בדת אין זה רק בטול וחולשת הדת, כאשר אומרים 'סגור פיך מלדבר'.

ולכך הראשונים, ואף אם נמצא דבר מה בספרים שהוא כנגד דתם, לא היו המתנגדים דוחים דבר זה, כי השכל מחייב שלא יהיה מניעה מזה כלל ולסגור פיו של אדם בדבר שהוא מגיע אל הדת, רק פתשגן הדת נתונה אל הכל. ובפרט הכתוב, כי הכותב בספר אין כוונתו רק ללמוד, ואין כאן דבר שיהיו מכוונים להכעיס כדי לקנטר, ולכך הדבר הזה אין לסתום ולבטל. ולא מצינו מעולם שיהיו מונעים ומוחים בדבר זה כלל, ולא היה כאן פוצה פה ומצפצף (עפ"י ישעיה י, יד) בדבר זה. ולמה לא תהיה תלונה זאת על ספרי הפלסופים, אשר הלכו אחר חקירתם, בגדו וכחשו ואמרו כי העולם קדמון, ולא היה לו בריאה כלל, עם כל זה הם לוקחים ספרים ההם ולא דחו אותם. רק שכך הוא ראוי כדי לעמוד על האמת, לשמוע הטענות שאמרו לפי הדעת אשר אתם, ולא כוונו לקנטר. ולכך אין ראוי לדחות דברי זולתו המתנגד לו, אבל ראוי לקרב אותם ולעיין בדבריו, וכמו שהתבאר באריכות. והדבר שנכתב בספר, לא נכתב כאילו היה אחד מדבר נגד הדת, רק שהוא נכתב ללמד את האדם, ודבר כמו זה אין לסגור כלל, יהיה מה שיהיה. ואם יהיה נסגר, יאמר אותו שהוא נגדו, שאם היה לו רשות לדבר בכל הצורך, היה סותר הכל. ואין האדם מדבר, רק הספר מדבר, וכי יש לאדם שיש בו החכמה לשפוך חמתו על הנייר וקלף. ומכל שכן על מי שכתב הדברים בספר, שלא היה כוונתו על הדבור, רק הלמוד, אשר יש לשמוע מכל, ואין לדחות דברי זולתו, כמו שנתבאר למעלה מדברי החוקרים. ועל ידי זה האדם בא אל תוכן אמתת הדברים, ולעמוד על האמת הגמור, ואין הסגר לדברים כמו אלו. כי כל גבור שרוצה להתנגד על אחד להראות גבורתו, הוא חפץ מאוד שאותו שבא כנגדו יתגבר ככל אשר יוכל, ואז אם ינצח אותו הגבור שבא להתגבר כנגדו, נראה שהמנצח גבור ביותר. אבל מה גבורה מראה כאשר אותו שבא כנגדו אין רשאי לעמוד על נפשו וללחום כנגדו. דודאי האדון שגובר על עבדו, אין האדון מראה שום גבורה, כי אין יכול ואין רשאי העבד ללחום נגד אדון שלו. ולכך אין לסתום פי מי שבא לדבר נגד הדת לומר אליו 'אל תדבר כך'. ואדרבא, אם עושה כך זה עצמו חולשתו.

...וכי אין ידוע בודאי כאשר לא יאמינו בדת, ומרוחקים הם מן הדת, שאין להם דעת אחת ולב אחד בדת ההיא. ומטעם זה לא נמצא תלונה זאת אצל הראשונים. כלל הדבר, כי דבר זה הוא רחוק מאוד מאוד להיות נועל דלת הספרים, שלא ידברו מדברים כמו אלו. לכך הראשונים לא נמצא שמנעו דבר זה, כי דבר זה אין ראוי. אף כי המעיין בדבריהם אין כאן הוכחה כלל שהיו מדברים בספרים על דת אחר. מפני כי תורת משה עליו השלום ארוכה מארץ מדה, ודי להם לדבר מתורת משה, אשר אי אפשר לדבר מזה די. רק אם הוא מעיין בדרך העברה בלבד, אז חשוב עליהם כך.

והנה הוסר מהם כל תלונה מגדול ועד קטן, כי חכמי אמת היו, ו"אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף" (תהלים פה, יב), ויצא כאור צדקם, ומשפטם כאור נוגה. והוא יתברך יתן חלקנו עמהם, אמן וכן יהי רצון, אמן סלה.

בברכה המשולשת
הודעות: 12047
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מהר"ל על צנזורה וסתימת פיות

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » א' ספטמבר 22, 2019 7:37 pm

ויעויין מש"כ מרנא המהר"ל על ההבדל בין זה לבין יחסו לספר מאור עיניים

בן מיכאל
הודעות: 1468
הצטרף: ד' ינואר 04, 2017 2:19 pm

Re: מהר"ל על צנזורה וסתימת פיות

הודעהעל ידי בן מיכאל » א' ספטמבר 22, 2019 7:44 pm

מדהים! ישר כח.

עקביה
הודעות: 3726
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: מהר"ל על צנזורה וסתימת פיות

הודעהעל ידי עקביה » א' ספטמבר 22, 2019 8:12 pm

בברכה המשולשת כתב:ויעויין מש"כ מרנא המהר"ל על ההבדל בין זה לבין יחסו לספר מאור עיניים

הוא לא סתם למאור עיניים את הפה, אלא הביאו וסתר את דבריו.

עקביה
הודעות: 3726
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: מהר"ל על צנזורה וסתימת פיות

הודעהעל ידי עקביה » א' ספטמבר 22, 2019 8:28 pm

בן מיכאל כתב:מדהים! ישר כח.

תודה.

---

ראיתי פעם דיון מעניין מאד בין הרב פייבלזון לרב לדרמן אודות ההתמודדות עם הטכנולוגיה (מומלץ).
https://www.youtube.com/watch?v=P-o1hV5_ZKY

בין השאר מספר הרב פייבלזון על מודעה ביתד שהזהירה מפני החוברות של ירון ידען. לטענתו המודעה הזו היא נזק חינוכי גדול, שכן כל ילד רואה אותה, והיא מביאה אותו לחשוב שאביו, שעושה רושם של אדם יציב ואיתן באמונתו, אם רק יקרא מה שכתוב באותן חוברות - יוריד את הכיפה. כלומר ישנה האמונה וכל מה שהיא כוללת, אבל ישנן חוברות אסורות וסודיות שבהן נמצאת פירכה לכל התורה כולה והיהדות מפחדת מפניהן.

הוא מספר שהוא צלצל לירון ידען וביקשו שישלח לו את החוברות, ואז ישב ולמד אותן עם תלמידיו...

בברכה המשולשת
הודעות: 12047
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מהר"ל על צנזורה וסתימת פיות

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » א' ספטמבר 22, 2019 10:08 pm

עקביה כתב:
בברכה המשולשת כתב:ויעויין מש"כ מרנא המהר"ל על ההבדל בין זה לבין יחסו לספר מאור עיניים

הוא לא סתם למאור עיניים את הפה, אלא הביאו וסתר את דבריו.


הוא כתב שאסור היה למאו"ע לכתוב כן, והסביר למה זו דרישה ראויה.

עקביה
הודעות: 3726
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: מהר"ל על צנזורה וסתימת פיות

הודעהעל ידי עקביה » א' ספטמבר 22, 2019 10:30 pm

בברכה המשולשת כתב:
עקביה כתב:
בברכה המשולשת כתב:ויעויין מש"כ מרנא המהר"ל על ההבדל בין זה לבין יחסו לספר מאור עיניים

הוא לא סתם למאור עיניים את הפה, אלא הביאו וסתר את דבריו.


הוא כתב שאסור היה למאו"ע לכתוב כן, והסביר למה זו דרישה ראויה.

ודאי. הרי בקטע המובא פה הוא מדבר גם על ספרי כפירה.


חזור אל “אספקלריא”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 47 אורחים