מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

◆ מפתח פורום 'אלול וימים נוראים' ◆

מפתחות לכלל הפורומים למצוא דברי חפץ
חוקי הפורום
מפתחות בלבד ולא הודעות
סמל אישי של המשתמש
גבאי האוצר
מנהל האתר
הודעות: 225
הצטרף: ג' אוגוסט 09, 2016 3:07 pm

◆ מפתח פורום 'אלול וימים נוראים' ◆

הודעהעל ידי גבאי האוצר » א' ספטמבר 25, 2016 3:55 pm

מעודכן ל-05/10/16

אלול
אלול – ויאללון
מאי אלול (מ' ימי רצון או ל"ט)
ראשי התיבות של אלול
ראש חודש אלול – יום צער ליצה"ר!
מדוע מזל חודש אלול הוא בתולה
- - - - -
המלך בשדה
האם נמצא מקור למטבע הלשון "אפילו דגים שבים רועדים"?
אמירת תהלים באלול
מעלת אמירת תיקוני זוהר
רוממות הימים הנשגבים – אז נדברו
- - - - -
עלוני לב המועדים עניני חודש אלול – להורדה
ס' בית המלך על חודש אלול - להורדה
קובץ עניני אלול - להורדה
- - - - -
מנהג התקיעות באלול מתי החל?
תקיעת שופר באלול
עוד בהנ"ל
תקיעת שופר באלול ע"י ספרדי
מה טעם למנהג שהיה, לתקוע שופר בלילה באלול
- - - - -
ע"ד האיחול "כתיבה וחתימה טובה", והמסתעף
מנהג אגרות שנה טובה
מקור בבקשה
הנהגת הפני יהושע לפני יום הדין
האם עדיף לתת צדקה באלול או בעשי"ת?


תשובה
דרשת שובה להגר''ח ברלין - להורדה
ביאור המשל של המחתרת והתשובה
'כל היום יעסוק במעשים טובים'
שאלה בדברי רבינו יונה בשערי תשובה
המעלה להתוודת לפני 'גדול בתורה'
קבלה לעתיד כנגד 'יודעים שאמיתי הוא'
הילפותא ש'אין ישראל נגאלים אלא בתשובה'
אסור לעשות תשובה בשבת?
העולם נברא 'בשביל התשובה'
עשיית התשובה אינה מניחה לישון
נשברו טהרו – הדימוי לבעל תשובה
עלי' בקרבת ה' ולא שינוי בבת אחת
כוחות הנפש במצות תשובה

לדוד ה' אורי
על המנהג לאומרה
בישיבה או בעמידה?

סליחות
זמן אמירת הסליחות – בחצות, באשמורת הבוקר, לפני התפלה בישיבה
סליחות בלילה
סליחות בציבור או בזמנה?
שינויי מנהגי הסליחות – לפי זמן מנהג קימה?
האם נשים חייבות לומר סליחות?
- - - - -
מחשבות ליום א' דסליחות
'יום ראשון של סליחות פוסקים לומר פסוד"ז במתון'
סליחות עשרה ימים לאשכנזים
סדר הסליחות מנהג אשכנז - להורדה
בקשת סליחות או אמירת סליחות?
להבין את הסליחות
חזן של סליחות 'יגמור' ויגש לכל התפילות?
- - - - -
סדר הסליחות המקורי
גם הסליחות והקינות היו בתחילה קרובות?
פסוקי דרחמי שבין הפיוטים והסליחות
הערות לשוניות בסליחות
כלינו כסדום בשפל קול הטחנה (סליחות ליום א)
הסליחה רבת צררוני – מעשה באיל או בתיש
וְכָל חַטֹּאת עַמְּךָ בֵּית יִשְֹרָאֵל תַּשְׁלִיךְ וכו' – מי יסד את הפסוק שאינו פסוק
ותשליך במצולות ים – ביאור נחמד מהשם משמואל
שמע קולנו – אמירת פסוק אל תעזבנו וגו', חזן וקהל
עוד בהנ"ל
תא שמע מרי דעלמא – סליחה מופלאה לרבי אפרים מבונא
- - - - -
הגרי"ט - סליחות
סליחות נוסח צהר, האם מותר לשנות נוסחאות התפלה?
מי חיבר את הוידוי
ס' בית המלך על סליחות
- - - - -
מתי לימד ה' את משה את י''ג מדות?
ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקם
ביאורים לי"ג מדות
אמירת י"ג מדות בלא כוונה
חילוק מנהגים בי"ג דמות
י"ג מדות בספר מיכה
- - - - -
מקומות בסליחות שלכאו' יש לשנות הלשון כדי לא להיות דובר שקרים
סליחות המקוצר
סליחות – האם בחורי ישיבות פטורים מלאמרם
אמירת סליחות רק פעם אחת


ערב ראש השנה
תיקון לליל ערב ר"ה
סיום ערב ר"ה
המנהג בזמנינו לגבי תענית ערב ראש השנה
סליחות - עקידה
הכל יהיו מותרים לך הכל מחולים לך וכו'
קונ' בענין נוסח התרת נדרים - להורדה
נוסח התרת נדרים הקצר להגראי"ל שטיינמן
יום כיפור קטן בערב ר"ה
משלוח מנות בערב ר"ה


ראש השנה
עלוני לב המועדים ר"ה, תשליך - להורדה
פרי צדיק – עניני ר"ה – מהד' חדשה ומוערת - להורדה
קונ' מקיף על מהות ר"ה ותקיעת שופר מהפשט אל העומק - להורדה
קונטרס הכנה לראש השנה - להורדה
קובץ יחלק שלל על ירח האיתנים
תפלות והנהגות לר"ה ויה"כ מאת הרה"ג בןציון מוצפי - להורדה
קובץ ממרן הרב שטיינמן - להורדה
הגר"י לנדא – ימים נוראים
קונטרס מראי מקומות להלכות ר"ה
ראש השנה והניסים הנסתרים
תמצית הלכות ר"ה משולבות בהתעוררות לקדושת הימים
- - - - -
מדוע ר"ה לפני יוה"כ ולא להיפך?
ספרי ליקוטים לר"ה
ספרים לימים נוראים
כוונת הצירוף - בתשרי, אימתי?
הערות באבינו מלכינו (מס' מועד לכל חי)
אבינו מלכינו
הזכרת חטא בר"ה
ר"ה: המלכת המלך או בקשת צרכיו
מהו מהות ר"ה, ענין המלכות או ענין הזכרון?
מנהגי ביהכ"נ הישנה דק"ק פוזנא לימים נוראים וסוכות
השלמה לשי' הרמב"ם בדין שמחה בר"ה
בדין שמחה בר"ה - מקורות
שנה שרשה בתחילתה
מקור לנוסח "לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום"
נוהגים להיות נעורים בליל ר"ה
ניהוג ב' ימים של ר"ה בעיר העתיקה
נסיעה לאומן לר"ה


יום הדין
הבנת העצה ליום הדין: להעביר על מדותיו
הדין בר"ה אימתי?
העמידה הדחוקה בדין של ר"ה
הפתיחה בזכות, במשפט העולם בר"ה
'ספרי חיים וספרי מתים' – מתים ממש!
קו' בשיטת הגר"א בכל באי עולם נדונין בר"ה ונחתמין ביו"כ
האם גם את האומות העולם דנים בר"ה על פרנסתם?
צדיקים בינונים רשעים
'מחנהו' הם בינונים – בקשת הסבר


סימנים (ועוד)
דברי המאירי בענין הסימנים
סימנים – מפני שהוא תחילת השנה
מתי נוהגים לאכול את הסימנים
טיבול בדבש
האם טובלים רק בדבש או גם במלח?
שהכל על תפוח בדבש
שהחיינו נפרד על הרימון
שירבו זכויותנו כרימון
סימנא טבא – עם הזכרות או לאו
מקור למנהג אכילת מצה בליל ר"ה


תפלת ראש השנה
זכרינו לחיים
עוד בהנ"ל
שכח המלך הקדוש – ברכותיו לבטלה?
כיון דאיכא ציבור דקא מצלי – מכאן ק' על הגרשז"א ז"ל
ובכן
אמירת ובכן תן פחדך בעשי"ת וביו"כ
ובכן תן פחדך – תקיעתא דבי רב?
ויבין כל "יצור" – בקמץ או בשוא
מה פי' ודברך אמת וקיים לעד?
מנהג אמירת לדוד, אחרי מעריב ר"ה, מן האר"י יצא?
לעלא לעלא מכל וכו' – נוסח אר"י בתפילות ימים נוראים
ידעם היך יפארו – איך או היך?
והנחילנו בשמחה ובששון משפטי צדקך
ש"ץ מתחיל המלך במקומו
נוסח אשכנז ב'המלך' בר"ה ויה"כ
ואל תבוא במשפט עמנו – בשו"א ולא בפתח
תפילת הנני העני ממעש בקול רם
פתיחת הארון לפני חזרת הש"ץ, ע"י הש"ץ
לנורא תהלות ביום דין, והלא כל השנה אנו אומרים נורא תהלות?
ותוציא כאור משפטינו היום/איום קדוש
תגיד ליעקב דבר חק – הד' בקמ"ץ ולא בשו"א
עלינו לשבח בחזרת הש"ץ
כשהיו שומעים היו משתחוים
פשט בוידוי של הכהן גדול
- - - - -
למה אין נעילה בראש השנה?
מחזור לימים נוראים ע"פ מנהג חב"ד
ניגוני ימים נוראים בימות השנה – מעוררים דינים?


ונתנה תוקף
בר"ה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון – חידוש מפליא מהנצי"ב
מי יעני ומי יעשיר
ומלאכים יחפזון – מלאכים רעים שנוצרו מעבירות
ונתנה תוקף קול אוכלי נבילות וטריפות
ונתנה תוקף באריכות - מעורר דינים
תשובה או תפלה או צדקה
ואין לשער מרכבות כבודך – הערה על משמעות הביטוי


מלכויות זכרונות ושופרות
פסוקי מז"ש לצאת ידי כל השיטות
ביאור לכוונה בפסוקי מלכיות זכרונות ושופרות
אמירת מלכיות זו"ש, וכן הוידויים, הם חיוב בפנ"ע או חלק מחיוב התפלה?


מלכויות
תחילת ברכת מלכויות היכן היא?
פסוקי מז"ש לצאת ידי כל השיטות
ביאור לכוונה בפסוקי מלכיות זכרונות ושופרות
ותמלוך אתה ה' לבדך – מלכויות לשיטת ריב"נ!


זכרונות
מי לא נפקד כהיום הזה
וגם את נח באהבה זכרת – פי' נאה
זכר עשה לנפלאותיו
הבן יקיר לי אפרים...?


שופרות
אמרו לפני שופרות כדי ש...


פיוטים
הפיוטים בר"ה ויה"כ
הערות בפיוטי הימים הנוראים
מקור פיוטי הימים הנוראים
אמירת הפיוטים שיטת האר"י הקדוש, והאם זה הפסק?
מסוד חכמים ללא אמירת פיוטים
הופיע – פיוטי הקליר לר"ה – מהדורה אקדמית
מנהג הדילוגים בפיוטי הימים הנוראים


שופר
שופר מיעל פשוט?
הידור מצוה בשופר גדול
באיזה צורה מונח השופר ע"ג האיל?
שופר מצופה לכה
טבילת השופר במקוה, ושאר כלי מצוה


תקיעת שופר
אכילה או טעימה קודם תקיעת שופר
לאכול לפני תקיעת שופר אפי' יותר מכביצה כי אין קביעת סעודה
קפיצה לשמיעת שופר – בקשת מקור
מקור לאמירת למנצח לבני קרח
מי גילה לנו מה הם פסוקי קר"ע שט"ן הנאמרים לפני התקיעות
החזרת ס"ת לפני התקיעות
שהחיינו בתקיעת שופר ביום ב' דר"ה
- - - - -
הלכות תקיעת שופר - הרב מושקוביץ - להורדה
קונטרס בעניני תקיעת שופר
קונטרס סדר התקיעות (רא"ח עדס) - להורדה
טעמי מצות תקיעת שופר וייחוסם לרס''ג
שופר – מצוה לשמוע או גם לתקוע?
תקיעת שופר רשות? (בד' ר"י מלוניל)
שלושת התקיעות כנגד שלושת האבות
תרגום המילה "טרומיטין"
מספר התקיעות המינימלי מה"ת
שופר כתפלה
רחמנא אמר תקעו
- - - - -
מנהג כיסוי השופר בשעת התקיעות – מאמר בירושתינו להורדה
שופר בימין
שופר כלפי מעלה או כלפי מטה
ישיבת בעל תוקע
- - - - -
כשרות השברים דבני ליטא
מה הן עיקרי הדינים לבעל תוקע ומה הן החומרות
אתקין רבי אבהו תשר"ת
מהיכן ילפינן 'שלש' יבבות?
שיעור אורך התקיעות - בשניות
'נקודה נפלאה' בשורש שכחת מצות תרועה
הפסק בתקיעות
שח באמצע התקיעות
האיסור לדבר עד סוף המאה קולות
מאמר בענין נתקל בתקיעות
תקע בראשונה והאריך בשני' כשנים – הרמב"ם ושיבוש תרגום
ענין לשמוע תרועה תימני והנהגת הגריש"א ז"ל
תקיעה גדולה בסיום מאה קולות
עמידה בתקיעות שניות
- - - - -
לשמוע קול מוסף? – הריצ"ג והגרי"ז
גזירה שמא יעבירנו בבין השמשות
לערבב את השטן
השטן מערבב את השופר
פשט בתוס' במס' ר"ה
תקיעות בבריסק, כל היום.
חזקה דרבא, להוציא את הנשים בתקיעת שופר
תקיעת שופר ברחוב להוציא את הנשים והחולים
בעל תוקע שאינו מוציא נשים המביאות ילדים המפריעים
שופרו של משיח


קריאת התורה
ובעודו יקרא בתורה יתן כל איש לבו לשוב
וירא והנה איל – מוכן מששת ימי בראשית
קריאת גירוש ישמעאל בר"ה


סעודת יו"ט
קידושא רבה של יום ר"ה
חלות עגולות בימי הדין
קטניות בר"ה
להוציא מאכל מהמקפיא ביום א' לצורך יום ב', וביו"ט לצורך שבת
אמירת הרחמן הוא ינחילנו ליום שכולו טוב


צום גדלי'
צום גדלי' ג' תשרי?
סליחות בצום גדלי' אחרי תפלת שחרית


עשרת ימי תשובה
שיר המעלות ממעמקים
עושה השלום בברכת המזון בעשי"ת
עצה לזכור התוספות של עשי"ת
התוספת בעשי"ת של זכרינו באבות, ושל וכתוב בהודאה
עצה נחמדה לניצול ימי עשי"ת לתפילה
גמר חתימה טובה, מה משמעות הברכה?
מצוה לאכול בשר בעשי"ת
הוספה משכילית בתוך מגן האלף – הסיפור סביב חיבור זרובבל
ביאורים בפיוטי הסליחות
הסליחות: שלישיה ושלמונית
באיזה ר"ה דנים על עשרת ימי תשובה
ספר בית המלך על עשי"ת ויוה"כ – להורדה
בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)


מנהג כפרות
המלאך חת"ך – על מה הופקד?
מנין נוצר המנהג שרק מסבבים את הכפרות?
כפרות למעוברת (ויודע עפ"י אולטרא-סאונד אם זכר או נקבה)


ערב יום כיפור
כמה סעודות חייבים לאכול בערב יוה"כ
האם נשים חייבות לאכול בערב יו"כ
טבילת נשים בעיוה"כ
לחם משנה בסעודה המפסקת
והמוחל לא יהא אכזרי מלמחול אם לא שמכוון לטובת המבקש מחילה
המצאה מחודדת בדין טבילה בעיו"כ


יום הכיפורים
יום הכיפורים – לשון רבים
תמצית הלכות יוה"כ משולבות בהתעוררות לקדושת היום
שמחה ביוה"כ
וידוי אשמנו, בכניסת יוה"כ
מנין שיש למהר לסיים את השהחיינו לאחר כל נדרי
אימתי זמן החתימה ביוה"כ?
רוח רעה ביוה"כ, לגדולים ולקטנים
מחזור חדש ליום כיפור
מעין החתימה בתפלת יום הכיפורים
מלך מוחל וסולח וכו' מקדש ישראל ויוה"כ, שתי חתימות בברכה?
אמירת אין כאלוקינו ופיטום הקטורת ביו"כ
ידיעה חשובה בהגדרת וידוי
הדפיקה על הלב באשמנו, האם בכל הרשימה?
פירוש "על חטא שחטאנו לפניך בתמהון לבב"
פתיחת הארון, מתי?
מעשה רב, הנהגת הרמב"ם ליוה"כ
קינות של תשעה באב בסוף מוסף
מה הטעם לאמירת עלינו במוסף
תפלת כהן גדול ביום הכיפורים - רק על גשמיות?!
הערה בסדר העבודה - אמיץ כח
השלמת סדר העבודה והסליחות ליחיד
פיוט יום זה משקל כל חטאתי כו' ובעל גורן ארנ"ן
נתאמים, וגלגול רחמים
כחוט השני – פיוט ליוה"כ
מה בין יוה"כ לעשרה הרוגי מלכות?
סליחות בשחרית ומנחה
היתכן שהראה לו הקב"ה כסדר הזה
מרא"מ מתוך כתבי הרב קוק לסדר העבודה – להורדה
נר המערבי דלק בכל לילות וימי יוה"כ?
בשיטת רבי דיו"כ מכפר בלא תשובה - קו' של השערי דעה
עשאוהו כנרדף במנחה?


עינוי דאכילה
חולה שצריך לאכול חצי שיעור ואכל כשיעור
מנהג לידא
[חולה] - ברי (שימות) ושמא (לא יחיה) ברי עדיף?!
החושש משלותו הנפשית הותר לו שלא לצום?
קידוש על הכוס ביוה"כ
תענית למי שעבר 'קיצור קיבה' (שרוול)
יוה''כ לשעות ליולדת


נעילה
מה עדיף נעילה מפלג המנחה או סליחות אחר התפלה
בקשת עזרה - מאמר בענין זמן תפלת נעילה
מתי פותחים ארון הקודש בנעילה?
בו ובם בשמונה עשרה דנעילה שחל בשבת
תשר"ת במוצאי יוה"כ?!
כפרה על חילול ה'
מנהג מוזר של המגורשים במרוקו בנעילה
מ"נעילה" ל"בראשית"
תקיעת שופר בסוף נעילה – במשוך היובל המה יעלו בהר
ברכו אחרי עלינו ערבית מוצאי יו"כ
האם הגרח"ס הי' צם עד קרוב לחצות?
סוף מ' יום גזרו תענית ולנו בתעניתם – מה הפירוש?
לאחל "גו"ט" יו"ט במוצאי יוה"כ

שאלת תם
הודעות: 107
הצטרף: ג' ספטמבר 20, 2016 4:57 am

Re: ◆ מפתח פורום 'אלול וימים נוראים' ◆

הודעהעל ידי שאלת תם » א' ספטמבר 25, 2016 4:17 pm

יישר כח!!!
נפלא ביותר! שיעמוד לך לזכות לימי הדין להכתב ולהחתם בספרן של צדיקים גמורים לשנה טובה ומתוקה.

סמל אישי של המשתמש
ר_חיים_הקטן
הודעות: 1819
הצטרף: ו' ספטמבר 23, 2011 1:56 pm
מיקום: ביתר עילית (שכונת הרב שך)
שם מלא: הק' ראובן חיים קליין
יצירת קשר:

Re: ◆ מפתח פורום 'אלול וימים נוראים' ◆

הודעהעל ידי ר_חיים_הקטן » א' ספטמבר 25, 2016 9:12 pm

יישר כחך!!

א גאליציאנער
הודעות: 626
הצטרף: ד' יולי 23, 2014 7:31 pm

Re: ◆ מפתח פורום 'אלול וימים נוראים' ◆

הודעהעל ידי א גאליציאנער » ב' ספטמבר 26, 2016 3:15 am

השלמה לשי' הרמב"ם בדין שמחה בר"ה
viewtopic.php?f=30&t=29143


משמע כאן שישנו אשכול שהוא העיקר - דלהכי נקרא זה 'השלמה', אינו מוצאו לאשכול זה ושמא יוכל מר לכווני אליו? ישר כח!
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער

סגי נהור
הודעות: 5454
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: ◆ מפתח פורום 'אלול וימים נוראים' ◆

הודעהעל ידי סגי נהור » ב' ספטמבר 26, 2016 3:27 am

גבאי האוצר כתב:
המלך בשדה
viewtopic.php?f=30&t=15096

הקישור מוביל אל "סליחות המקוצר". ויש לתקן.

סמל אישי של המשתמש
גבאי האוצר
מנהל האתר
הודעות: 225
הצטרף: ג' אוגוסט 09, 2016 3:07 pm

Re: ◆ מפתח פורום 'אלול וימים נוראים' ◆

הודעהעל ידי גבאי האוצר » ב' ספטמבר 26, 2016 6:48 am

א גאליציאנער כתב:
השלמה לשי' הרמב"ם בדין שמחה בר"ה
viewtopic.php?f=30&t=29143


משמע כאן שישנו אשכול שהוא העיקר - דלהכי נקרא זה 'השלמה', אינו מוצאו לאשכול זה ושמא יוכל מר לכווני אליו? ישר כח!
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער

אכן כך משמע מכותרת האשכול, אך אינו כן. (צריך לפנות אל מחבר האשכול)

סמל אישי של המשתמש
גבאי האוצר
מנהל האתר
הודעות: 225
הצטרף: ג' אוגוסט 09, 2016 3:07 pm

Re: ◆ מפתח פורום 'אלול וימים נוראים' ◆

הודעהעל ידי גבאי האוצר » ב' ספטמבר 26, 2016 6:49 am

סגי נהור כתב:
גבאי האוצר כתב:
המלך בשדה
viewtopic.php?f=30&t=15096

הקישור מוביל אל "סליחות המקוצר". ויש לתקן.

תוקן
ייש''כ.

מנצפך
הודעות: 446
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2016 11:05 pm

Re: ◆ מפתח פורום 'אלול וימים נוראים' ◆

הודעהעל ידי מנצפך » ב' ספטמבר 26, 2016 9:29 pm

קישור לאשכול בנושא כפרות למעוברת (ויודע עפ"י אולטרא-סאונד אם זכר או נקבה)
viewtopic.php?f=7&t=11240&p=164051&

סמל אישי של המשתמש
גבאי האוצר
מנהל האתר
הודעות: 225
הצטרף: ג' אוגוסט 09, 2016 3:07 pm

Re: ◆ מפתח פורום 'אלול וימים נוראים' ◆

הודעהעל ידי גבאי האוצר » ג' ספטמבר 27, 2016 12:53 pm

הוספתי.

א גאליציאנער
הודעות: 626
הצטרף: ד' יולי 23, 2014 7:31 pm

Re: ◆ מפתח פורום 'אלול וימים נוראים' ◆

הודעהעל ידי א גאליציאנער » ג' ספטמבר 27, 2016 4:19 pm

viewtopic.php?f=30&t=29277#p304584

קישור לאשכול החדש שפתחתי ותקוותי כי יהיה בו משום קשר וכדומה לדין שמחה בר"ה הגם שאינו עוסק בשיטת הרמב"ם גופא.
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 3043
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: ◆ מפתח פורום 'אלול וימים נוראים' ◆

הודעהעל ידי נהר שלום » ד' ספטמבר 28, 2016 4:10 am

בקשת מחילה וסליחה מחברי הפורום
http://forum.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=30&t=29294

מתעניין
הודעות: 173
הצטרף: ו' מאי 13, 2011 4:56 pm

Re: ◆ מפתח פורום 'אלול וימים נוראים' ◆

הודעהעל ידי מתעניין » ג' ספטמבר 12, 2017 1:05 am

הכתובות השתנו.
להלן הכתובות המעודכנות:
גבאי האוצר כתב:מעודכן ל-05/10/16

אלול
אלול – ויאללון
מאי אלול (מ' ימי רצון או ל"ט)
ראשי התיבות של אלול
ראש חודש אלול – יום צער ליצה"ר!
מדוע מזל חודש אלול הוא בתולה
- - - - -
המלך בשדה
האם נמצא מקור למטבע הלשון "אפילו דגים שבים רועדים"?
אמירת תהלים באלול
מעלת אמירת תיקוני זוהר
רוממות הימים הנשגבים – אז נדברו
- - - - -
עלוני לב המועדים עניני חודש אלול – להורדה
ס' בית המלך על חודש אלול - להורדה
קובץ עניני אלול - להורדה
- - - - -
מנהג התקיעות באלול מתי החל?
תקיעת שופר באלול
עוד בהנ"ל
תקיעת שופר באלול ע"י ספרדי
מה טעם למנהג שהיה, לתקוע שופר בלילה באלול
- - - - -
ע"ד האיחול "כתיבה וחתימה טובה", והמסתעף
מנהג אגרות שנה טובה
מקור בבקשה
הנהגת הפני יהושע לפני יום הדין
האם עדיף לתת צדקה באלול או בעשי"ת?


תשובה
דרשת שובה להגר''ח ברלין - להורדה
ביאור המשל של המחתרת והתשובה
'כל היום יעסוק במעשים טובים'
שאלה בדברי רבינו יונה בשערי תשובה
המעלה להתוודת לפני 'גדול בתורה'
קבלה לעתיד כנגד 'יודעים שאמיתי הוא'
הילפותא ש'אין ישראל נגאלים אלא בתשובה'
אסור לעשות תשובה בשבת?
העולם נברא 'בשביל התשובה'
עשיית התשובה אינה מניחה לישון
נשברו טהרו – הדימוי לבעל תשובה
עלי' בקרבת ה' ולא שינוי בבת אחת
כוחות הנפש במצות תשובה

לדוד ה' אורי
על המנהג לאומרה
בישיבה או בעמידה?

סליחות
זמן אמירת הסליחות – בחצות, באשמורת הבוקר, לפני התפלה בישיבה
סליחות בלילה
סליחות בציבור או בזמנה?
שינויי מנהגי הסליחות – לפי זמן מנהג קימה?
האם נשים חייבות לומר סליחות?
- - - - -
מחשבות ליום א' דסליחות
'יום ראשון של סליחות פוסקים לומר פסוד"ז במתון'
סליחות עשרה ימים לאשכנזים
סדר הסליחות מנהג אשכנז - להורדה
בקשת סליחות או אמירת סליחות?
להבין את הסליחות
חזן של סליחות 'יגמור' ויגש לכל התפילות?
- - - - -
סדר הסליחות המקורי
גם הסליחות והקינות היו בתחילה קרובות?
פסוקי דרחמי שבין הפיוטים והסליחות
הערות לשוניות בסליחות
כלינו כסדום בשפל קול הטחנה (סליחות ליום א)
הסליחה רבת צררוני – מעשה באיל או בתיש
וְכָל חַטֹּאת עַמְּךָ בֵּית יִשְֹרָאֵל תַּשְׁלִיךְ וכו' – מי יסד את הפסוק שאינו פסוק
ותשליך במצולות ים – ביאור נחמד מהשם משמואל
שמע קולנו – אמירת פסוק אל תעזבנו וגו', חזן וקהל
עוד בהנ"ל
תא שמע מרי דעלמא – סליחה מופלאה לרבי אפרים מבונא
- - - - -
הגרי"ט - סליחות
סליחות נוסח צהר, האם מותר לשנות נוסחאות התפלה?
מי חיבר את הוידוי
ס' בית המלך על סליחות
- - - - -
מתי לימד ה' את משה את י''ג מדות?
ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקם
ביאורים לי"ג מדות
אמירת י"ג מדות בלא כוונה
חילוק מנהגים בי"ג דמות
י"ג מדות בספר מיכה
- - - - -
מקומות בסליחות שלכאו' יש לשנות הלשון כדי לא להיות דובר שקרים
סליחות המקוצר
סליחות – האם בחורי ישיבות פטורים מלאמרם
אמירת סליחות רק פעם אחת


ערב ראש השנה
תיקון לליל ערב ר"ה
סיום ערב ר"ה
המנהג בזמנינו לגבי תענית ערב ראש השנה
סליחות - עקידה
הכל יהיו מותרים לך הכל מחולים לך וכו'
קונ' בענין נוסח התרת נדרים - להורדה
נוסח התרת נדרים הקצר להגראי"ל שטיינמן
יום כיפור קטן בערב ר"ה
משלוח מנות בערב ר"ה


ראש השנה
עלוני לב המועדים ר"ה, תשליך - להורדה
פרי צדיק – עניני ר"ה – מהד' חדשה ומוערת - להורדה
קונ' מקיף על מהות ר"ה ותקיעת שופר מהפשט אל העומק - להורדה
קונטרס הכנה לראש השנה - להורדה
קובץ יחלק שלל על ירח האיתנים
תפלות והנהגות לר"ה ויה"כ מאת הרה"ג בןציון מוצפי - להורדה
קובץ ממרן הרב שטיינמן - להורדה
הגר"י לנדא – ימים נוראים
קונטרס מראי מקומות להלכות ר"ה
ראש השנה והניסים הנסתרים
תמצית הלכות ר"ה משולבות בהתעוררות לקדושת הימים
- - - - -
מדוע ר"ה לפני יוה"כ ולא להיפך?
ספרי ליקוטים לר"ה
ספרים לימים נוראים
כוונת הצירוף - בתשרי, אימתי?
הערות באבינו מלכינו (מס' מועד לכל חי)
אבינו מלכינו
הזכרת חטא בר"ה
ר"ה: המלכת המלך או בקשת צרכיו
מהו מהות ר"ה, ענין המלכות או ענין הזכרון?
מנהגי ביהכ"נ הישנה דק"ק פוזנא לימים נוראים וסוכות
השלמה לשי' הרמב"ם בדין שמחה בר"ה
בדין שמחה בר"ה - מקורות
שנה שרשה בתחילתה
מקור לנוסח "לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום"
נוהגים להיות נעורים בליל ר"ה
ניהוג ב' ימים של ר"ה בעיר העתיקה
נסיעה לאומן לר"ה


יום הדין
הבנת העצה ליום הדין: להעביר על מדותיו
הדין בר"ה אימתי?
העמידה הדחוקה בדין של ר"ה
הפתיחה בזכות, במשפט העולם בר"ה
'ספרי חיים וספרי מתים' – מתים ממש!
קו' בשיטת הגר"א בכל באי עולם נדונין בר"ה ונחתמין ביו"כ
האם גם את האומות העולם דנים בר"ה על פרנסתם?
צדיקים בינונים רשעים
'מחנהו' הם בינונים – בקשת הסבר


סימנים (ועוד)
דברי המאירי בענין הסימנים
סימנים – מפני שהוא תחילת השנה
מתי נוהגים לאכול את הסימנים
טיבול בדבש
האם טובלים רק בדבש או גם במלח?
שהכל על תפוח בדבש
שהחיינו נפרד על הרימון
שירבו זכויותנו כרימון
סימנא טבא – עם הזכרות או לאו
מקור למנהג אכילת מצה בליל ר"ה


תפלת ראש השנה
זכרינו לחיים
עוד בהנ"ל
שכח המלך הקדוש – ברכותיו לבטלה?
כיון דאיכא ציבור דקא מצלי – מכאן ק' על הגרשז"א ז"ל
ובכן
אמירת ובכן תן פחדך בעשי"ת וביו"כ
ובכן תן פחדך – תקיעתא דבי רב?
ויבין כל "יצור" – בקמץ או בשוא
מה פי' ודברך אמת וקיים לעד?
מנהג אמירת לדוד, אחרי מעריב ר"ה, מן האר"י יצא?
לעלא לעלא מכל וכו' – נוסח אר"י בתפילות ימים נוראים
ידעם היך יפארו – איך או היך?
והנחילנו בשמחה ובששון משפטי צדקך
ש"ץ מתחיל המלך במקומו
נוסח אשכנז ב'המלך' בר"ה ויה"כ
ואל תבוא במשפט עמנו – בשו"א ולא בפתח
תפילת הנני העני ממעש בקול רם
פתיחת הארון לפני חזרת הש"ץ, ע"י הש"ץ
לנורא תהלות ביום דין, והלא כל השנה אנו אומרים נורא תהלות?
ותוציא כאור משפטינו היום/איום קדוש
תגיד ליעקב דבר חק – הד' בקמ"ץ ולא בשו"א
עלינו לשבח בחזרת הש"ץ
כשהיו שומעים היו משתחוים
פשט בוידוי של הכהן גדול
- - - - -
למה אין נעילה בראש השנה?
מחזור לימים נוראים ע"פ מנהג חב"ד
ניגוני ימים נוראים בימות השנה – מעוררים דינים?


ונתנה תוקף
בר"ה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון – חידוש מפליא מהנצי"ב
מי יעני ומי יעשיר
ומלאכים יחפזון – מלאכים רעים שנוצרו מעבירות
ונתנה תוקף קול אוכלי נבילות וטריפות
ונתנה תוקף באריכות - מעורר דינים
תשובה או תפלה או צדקה
ואין לשער מרכבות כבודך – הערה על משמעות הביטוי


מלכויות זכרונות ושופרות
פסוקי מז"ש לצאת ידי כל השיטות
ביאור לכוונה בפסוקי מלכיות זכרונות ושופרות
אמירת מלכיות זו"ש, וכן הוידויים, הם חיוב בפנ"ע או חלק מחיוב התפלה?


מלכויות
תחילת ברכת מלכויות היכן היא?
פסוקי מז"ש לצאת ידי כל השיטות
ביאור לכוונה בפסוקי מלכיות זכרונות ושופרות
ותמלוך אתה ה' לבדך – מלכויות לשיטת ריב"נ!


זכרונות
מי לא נפקד כהיום הזה
וגם את נח באהבה זכרת – פי' נאה
זכר עשה לנפלאותיו
הבן יקיר לי אפרים...?


שופרות
אמרו לפני שופרות כדי ש...


פיוטים
הפיוטים בר"ה ויה"כ
הערות בפיוטי הימים הנוראים
מקור פיוטי הימים הנוראים
אמירת הפיוטים שיטת האר"י הקדוש, והאם זה הפסק?
מסוד חכמים ללא אמירת פיוטים
הופיע – פיוטי הקליר לר"ה – מהדורה אקדמית
מנהג הדילוגים בפיוטי הימים הנוראים


שופר
שופר מיעל פשוט?
הידור מצוה בשופר גדול
באיזה צורה מונח השופר ע"ג האיל?
שופר מצופה לכה
טבילת השופר במקוה, ושאר כלי מצוה


תקיעת שופר
אכילה או טעימה קודם תקיעת שופר
לאכול לפני תקיעת שופר אפי' יותר מכביצה כי אין קביעת סעודה
קפיצה לשמיעת שופר – בקשת מקור
מקור לאמירת למנצח לבני קרח
מי גילה לנו מה הם פסוקי קר"ע שט"ן הנאמרים לפני התקיעות
החזרת ס"ת לפני התקיעות
שהחיינו בתקיעת שופר ביום ב' דר"ה
- - - - -
הלכות תקיעת שופר - הרב מושקוביץ - להורדה
קונטרס בעניני תקיעת שופר
קונטרס סדר התקיעות (רא"ח עדס) - להורדה
טעמי מצות תקיעת שופר וייחוסם לרס''ג
שופר – מצוה לשמוע או גם לתקוע?
תקיעת שופר רשות? (בד' ר"י מלוניל)
שלושת התקיעות כנגד שלושת האבות
תרגום המילה "טרומיטין"
מספר התקיעות המינימלי מה"ת
שופר כתפלה
רחמנא אמר תקעו
- - - - -
מנהג כיסוי השופר בשעת התקיעות – מאמר בירושתינו להורדה
שופר בימין
שופר כלפי מעלה או כלפי מטה
ישיבת בעל תוקע
- - - - -
כשרות השברים דבני ליטא
מה הן עיקרי הדינים לבעל תוקע ומה הן החומרות
אתקין רבי אבהו תשר"ת
מהיכן ילפינן 'שלש' יבבות?
שיעור אורך התקיעות - בשניות
'נקודה נפלאה' בשורש שכחת מצות תרועה
הפסק בתקיעות
שח באמצע התקיעות
האיסור לדבר עד סוף המאה קולות
מאמר בענין נתקל בתקיעות
תקע בראשונה והאריך בשני' כשנים – הרמב"ם ושיבוש תרגום
ענין לשמוע תרועה תימני והנהגת הגריש"א ז"ל
תקיעה גדולה בסיום מאה קולות
עמידה בתקיעות שניות
- - - - -
לשמוע קול מוסף? – הריצ"ג והגרי"ז
גזירה שמא יעבירנו בבין השמשות
לערבב את השטן
השטן מערבב את השופר
פשט בתוס' במס' ר"ה
תקיעות בבריסק, כל היום.
חזקה דרבא, להוציא את הנשים בתקיעת שופר
תקיעת שופר ברחוב להוציא את הנשים והחולים
בעל תוקע שאינו מוציא נשים המביאות ילדים המפריעים
שופרו של משיח


קריאת התורה
ובעודו יקרא בתורה יתן כל איש לבו לשוב
וירא והנה איל – מוכן מששת ימי בראשית
קריאת גירוש ישמעאל בר"ה


סעודת יו"ט
קידושא רבה של יום ר"ה
חלות עגולות בימי הדין
קטניות בר"ה
להוציא מאכל מהמקפיא ביום א' לצורך יום ב', וביו"ט לצורך שבת
אמירת הרחמן הוא ינחילנו ליום שכולו טוב


צום גדלי'
צום גדלי' ג' תשרי?
סליחות בצום גדלי' אחרי תפלת שחרית


עשרת ימי תשובה
שיר המעלות ממעמקים
עושה השלום בברכת המזון בעשי"ת
עצה לזכור התוספות של עשי"ת
התוספת בעשי"ת של זכרינו באבות, ושל וכתוב בהודאה
עצה נחמדה לניצול ימי עשי"ת לתפילה
גמר חתימה טובה, מה משמעות הברכה?
מצוה לאכול בשר בעשי"ת
הוספה משכילית בתוך מגן האלף – הסיפור סביב חיבור זרובבל
ביאורים בפיוטי הסליחות
הסליחות: שלישיה ושלמונית
באיזה ר"ה דנים על עשרת ימי תשובה
ספר בית המלך על עשי"ת ויוה"כ – להורדה
בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)


מנהג כפרות
המלאך חת"ך – על מה הופקד?
מנין נוצר המנהג שרק מסבבים את הכפרות?
כפרות למעוברת (ויודע עפ"י אולטרא-סאונד אם זכר או נקבה)


ערב יום כיפור
כמה סעודות חייבים לאכול בערב יוה"כ
האם נשים חייבות לאכול בערב יו"כ
טבילת נשים בעיוה"כ
לחם משנה בסעודה המפסקת
והמוחל לא יהא אכזרי מלמחול אם לא שמכוון לטובת המבקש מחילה
המצאה מחודדת בדין טבילה בעיו"כ


יום הכיפורים
יום הכיפורים – לשון רבים
תמצית הלכות יוה"כ משולבות בהתעוררות לקדושת היום
שמחה ביוה"כ
וידוי אשמנו, בכניסת יוה"כ
מנין שיש למהר לסיים את השהחיינו לאחר כל נדרי
אימתי זמן החתימה ביוה"כ?
רוח רעה ביוה"כ, לגדולים ולקטנים
מחזור חדש ליום כיפור
מעין החתימה בתפלת יום הכיפורים
מלך מוחל וסולח וכו' מקדש ישראל ויוה"כ, שתי חתימות בברכה?
אמירת אין כאלוקינו ופיטום הקטורת ביו"כ
ידיעה חשובה בהגדרת וידוי
הדפיקה על הלב באשמנו, האם בכל הרשימה?
פירוש "על חטא שחטאנו לפניך בתמהון לבב"
פתיחת הארון, מתי?
מעשה רב, הנהגת הרמב"ם ליוה"כ
קינות של תשעה באב בסוף מוסף
מה הטעם לאמירת עלינו במוסף
תפלת כהן גדול ביום הכיפורים - רק על גשמיות?!
הערה בסדר העבודה - אמיץ כח
השלמת סדר העבודה והסליחות ליחיד
פיוט יום זה משקל כל חטאתי כו' ובעל גורן ארנ"ן
נתאמים, וגלגול רחמים
כחוט השני – פיוט ליוה"כ
מה בין יוה"כ לעשרה הרוגי מלכות?
סליחות בשחרית ומנחה
היתכן שהראה לו הקב"ה כסדר הזה
מרא"מ מתוך כתבי הרב קוק לסדר העבודה – להורדה
נר המערבי דלק בכל לילות וימי יוה"כ?
בשיטת רבי דיו"כ מכפר בלא תשובה - קו' של השערי דעה
עשאוהו כנרדף במנחה?


עינוי דאכילה
חולה שצריך לאכול חצי שיעור ואכל כשיעור
מנהג לידא
[חולה] - ברי (שימות) ושמא (לא יחיה) ברי עדיף?!
החושש משלותו הנפשית הותר לו שלא לצום?
קידוש על הכוס ביוה"כ
תענית למי שעבר 'קיצור קיבה' (שרוול)
יוה''כ לשעות ליולדת


נעילה
מה עדיף נעילה מפלג המנחה או סליחות אחר התפלה
בקשת עזרה - מאמר בענין זמן תפלת נעילה
מתי פותחים ארון הקודש בנעילה?
בו ובם בשמונה עשרה דנעילה שחל בשבת
תשר"ת במוצאי יוה"כ?!
כפרה על חילול ה'
מנהג מוזר של המגורשים במרוקו בנעילה
מ"נעילה" ל"בראשית"
תקיעת שופר בסוף נעילה – במשוך היובל המה יעלו בהר
ברכו אחרי עלינו ערבית מוצאי יו"כ
האם הגרח"ס הי' צם עד קרוב לחצות?
סוף מ' יום גזרו תענית ולנו בתעניתם – מה הפירוש?
לאחל "גו"ט" יו"ט במוצאי יוה"כ
נערך לאחרונה על ידי עזריאל ברגר ב א' ספטמבר 20, 2020 9:12 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.
סיבה: עדכון קישור

עקביה
הודעות: 4911
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: ◆ מפתח פורום 'אלול וימים נוראים' ◆

הודעהעל ידי עקביה » ד' ספטמבר 13, 2017 5:44 pm

תחת הכותרת צום גדליה אפשר להוסיף את האשכול על 'נכבית גחלת ישראל'
viewtopic.php?f=7&t=35464&p=389068&hilit=%D7%A0%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%92%D7%97%D7%9C%D7%AA+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C#p389068

ORI929
הודעות: 181
הצטרף: א' יוני 13, 2010 4:12 pm

Re: ◆ מפתח פורום 'אלול וימים נוראים' ◆

הודעהעל ידי ORI929 » ו' אוגוסט 20, 2021 12:35 am

מה עם עניני סדר עבודת יום כיפור אין שום מפתח על זה


חזור אל “מפתחות”מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 2 אורחים