עמוד 1 מתוך 1

"האמונות והדעות" לרס"ג, יוזפוב תרמ"ו, עם ביאור שביל האמונה (קיטובר)

פורסם: ד' דצמבר 09, 2020 5:58 pm
על ידי צופה_ומביט
באוצר חסרים 2 העמודים הראשונים בהקדמת המבאר (עמ' ג5 - 6).

יש שם חומר חשוב על רס"ג.

Re: "האמונות והדעות" לרס"ג, יוזפוב תרמ"ו, עם ביאור שביל האמונה (קיטובר)

פורסם: ב' ינואר 11, 2021 11:47 pm
על ידי צופה_ומביט
שנת ההדפסה תרמ"ו המצוינת בתוכנת האוצר (שאותה כתבתי בכותרת אשכול זה) לכאורה אינה נכונה.

הספר נדפס בשנת "האמונה והדעת בלבבי" לפ"ק כנדפס בשער הספר, דהיינו שנת תרל"ח, ולא שנת תרמ"ו.

פרט מעניין וצ"ב:

בסוף הסכמת הרה"ק מטוריסק נכתב שהיא ניתנה בשנת "חיים לישראל" לפ"ק, שהיא שנת תרל"ט. בהסכמה נאמר שהיא ניתנה בטרם יצא הספר בדפוס.

Re: "האמונות והדעות" לרס"ג, יוזפוב תרמ"ו, עם ביאור שביל האמונה (קיטובר)

פורסם: ג' ינואר 12, 2021 12:15 am
על ידי לבי במערב
כך (1885) מופיע בכיתוב הרוסי שבתחתית השער (תצלומו בה"ב נהיר וברור יותר).

כידוע, לעיתים קרובות ארכה מלאכת ההדפסה שנים מספר, כך שאין כל תימה בדבר.

Re: "האמונות והדעות" לרס"ג, יוזפוב תרמ"ו, עם ביאור שביל האמונה (קיטובר)

פורסם: ג' ינואר 12, 2021 8:49 am
על ידי צופה_ומביט
לבי במערב כתב:כך (1885) מופיע בכיתוב הרוסי שבתחתית השער (תצלומו בה"ב נהיר וברור יותר).

כידוע, לעיתים קרובות ארכה מלאכת ההדפסה שנים מספר, כך שאין כל תימה בדבר.


צודק, ויישבת את שתי השאלות בחדא מחתא...

באמת ניסיתי להבין מה כתוב ברוסית למטה, ראיתי 188, והחלטתי שזה לא קשור לנושא. לא עלה על דעתי לבדוק בסריקה טובה יותר.

יישר כוח!

מעתה, אציין פרט מעניין לאידך גיסא:

הרב קאפח בשער מהדורתו, בסקירה הקצרה שלו על מהדורות האמונות והדעות, מציין את שנת ההדפסה ביוזעפאף כשנת תרל"ח.

Re: "האמונות והדעות" לרס"ג, יוזפוב תרמ"ו, עם ביאור שביל האמונה (קיטובר)

פורסם: ג' ינואר 12, 2021 6:59 pm
על ידי לבי במערב
צופה_ומביט כתב:הרב קאפח בשער מהדורתו, בסקירה הקצרה שלו על מהדורות האמונות והדעות, מציין את שנת ההדפסה ביוזעפאף כשנת תרל"ח.
מתוך שלא הכיר את דרכי ההדפסה שם. ראיתי עוד שטעו בכעי"ז.

Re: "האמונות והדעות" לרס"ג, יוזפוב תרמ"ו, עם ביאור שביל האמונה (קיטובר)

פורסם: ד' ינואר 13, 2021 12:03 am
על ידי צופה_ומביט
לבי במערב כתב:
צופה_ומביט כתב:הרב קאפח בשער מהדורתו, בסקירה הקצרה שלו על מהדורות האמונות והדעות, מציין את שנת ההדפסה ביוזעפאף כשנת תרל"ח.
מתוך שלא הכיר את דרכי ההדפסה שם. ראיתי עוד שטעו בכעי"ז.


כן, אבל איך פספס את ה 1885 שמתנוסס שם בתחתית העמוד.

Re: "האמונות והדעות" לרס"ג, יוזפוב תרמ"ו, עם ביאור שביל האמונה (קיטובר)

פורסם: ד' ינואר 13, 2021 12:06 am
על ידי לבי במערב
כיון שלא ידע רוסית (ולא הורגל בספיה"נ הטמאה).

Re: "האמונות והדעות" לרס"ג, יוזפוב תרמ"ו, עם ביאור שביל האמונה (קיטובר)

פורסם: ד' ינואר 13, 2021 4:43 am
על ידי לבי במערב
בשולי הדברים:

א. יש בכרמנו אשכול על המחבר, ר"י קיטובר.

ב. כפי שציין שם לנכון הרב 'חלמישצור', המהדורה המדוברת היא משנת תרמ"ה (דהיינו 1885 כנז'. וכ"ה בספה"ל וכו'). ואת זה יש לתקן באוצר הטוב.

ג. שם ביאר הרב 'חלמישצור' טעם ציון השנה בשער כ'האמונה והדעת בלבבי', מפני שגוף הספר צולם ממהדו' תרל"ח.
אך לדידי לא נהירא, ובפרט שהרי ל"מ לפו"ר מהדורא משנה זו.

Re: "האמונות והדעות" לרס"ג, יוזפוב תרמ"ו, עם ביאור שביל האמונה (קיטובר)

פורסם: ד' ינואר 13, 2021 9:03 am
על ידי צופה_ומביט
לגבי תרמ"ה ולא תרמ"ו, מה ההכרח?

אני מצטט מויקי: ה'תרמ"ה (5645) או בקיצור תרמ"ה היא שנה עברית אשר החלה ביום א' בתשרי, אור ל-20 בספטמבר 1884, והסתיימה ביום כ"ט באלול, 9 בספטמבר 1885.

כלומר, מ10 בספטמבר 1885 היתה זו כבר שנת תרמ"ו (כמעט 4 חודשים עד תום שנת 1885).

אולי גמר ההדפסה היה ברבע האחרון של שנת 1885 והיה זה כבר שנת תרמ"ו.

Re: "האמונות והדעות" לרס"ג, יוזפוב תרמ"ו, עם ביאור שביל האמונה (קיטובר)

פורסם: ד' ינואר 13, 2021 3:45 pm
על ידי לבי במערב
אין הכרח, אך כך מקובל להמיר (ולשנות רק במקום שיש ראי').

אגב: כ"ה בכל שנה, ולא ב-1885 לבדה...