מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

גליונות שבועיים להורדה. עצה ותושיה בעניינים טכניים
אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי בית מדרש עליון

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ו' יוני 05, 2020 3:30 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 37
פרשת בהעלותך תש"פ
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "נעילת המנעלים בשעת אמירת הקדיש"

ובענין "קדירת חמין שהיתה מבושלת כל צרכה קודם יום טוב ונתן בה מים ביום טוב ערב שבת ואין זמן שיוכל להתבשל ביום טוב
האם צריך לשפכן
"

ובענין "אם מי שאינו עושה מלאכה מיו"ט לשבת אם יכול לעשות עירובי תבשילין בברכה"

ובענין "אם אפשר לקרוא קריאת המפטיר במוספין קודם קריאת חובת היום"

ובענין "מי שלא יישן אם מוציא הישן בברכת אלוקי נשמה"

ודברי חיזוק בענין "הדין בשבועות על פירות האילן שהוא הנשמות שפורחות מן האילן הגדול שהוא יוצר הכל וישראל הם בניו של מקום"

ובענין "השמחה והעונג בתורה הוא בלומד על מנת לקיים את התורה ויראתו קודמת לחכמתו"

ובענין "אמונה בקדושת המועדים משפעת על האדם את הקדושה לפי גודל אמונתו"

ובענין "כמה שמעריך המצוה כן היא נותנת לו עוז ותעצומות"

ובענין "התורה נתנה לנו באהבה רבה ובקשתינו ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים"

ובענין "שכל מדרגת האדם תלוי בשאיפותיו ורצונו"
קבצים מצורפים
37. מעדני כהן, פרשת בהעלותך תש''פ.pdf
(809.23 KiB) הורד 324 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי בית מדרש עליון

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ו' יוני 12, 2020 10:56 am

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 38
פרשת שלח תש"פ
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "ברכת מעין שבע למתפללים חוץ לבית הכנסת"

ובענין "ריבוי בשעורים לגבי הדלקת המנורה ולגבי מליחת הקרבן ובישול מיו"ט לשבת"

ודברי חיזוק בענין "נדרשתי ללא שאלו נמצאתי ללא בקשוני"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 38.pdf
(852.95 KiB) הורד 265 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי בית מדרש עליון

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ג' יוני 16, 2020 11:47 am

ישמח לב מבקשי השם

מצו"ב הקונטרס הנפלא
מעדני כהן
בחצרות אלוקינו יפריחו
ובו שאלות שנתבררו בימי מגיפת הקורונה

שיצא לאור
לרגל השמחה הגדולה השרויה בבית רבינו
הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

מראשי ישיבת "בית מדרש עליון" ו"דעת משה"
ורב קהילת "חניכי הישיבות" רוממה ירושלים
לרגל נשואי בתו הכלה המהוללה שתחי'

בברכת התורה
מערכת גליון "מעדני כהן"

ניתן להצטרף לרשימת התפוצה, לקבל את הגליון מדי שבוע - במייל 3126877@gmail.com
קבצים מצורפים
קונטרס בחצרות אלקינו יפריחו - מעדני כהן.pdf
(1.02 MiB) הורד 288 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי בית מדרש עליון

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ג' יוני 23, 2020 12:36 am

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 39
פרשת קרח תש"פ
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "מצות קידוש ה' בפני עשרה ומחלל שבת בפרהסיא אי בעינן שיהיו כל העשרה במקום אחד"

ובענין "הברכה שנתנה תורה על הפרשת חלה אם הוא גם על הפרשת חלה מדרבנן, ואם הברכה היא על ההפרשה או על הנתינה"

ודברי חיזוק בענין "בעניין הציצית שהוא חותם שאנחנו עבדי ד'"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 39.pdf
(865.81 KiB) הורד 278 פעמים

.השוחט
הודעות: 878
הצטרף: א' פברואר 17, 2019 7:23 pm

Re: עלונים שעל ידי בית מדרש עליון

הודעהעל ידי .השוחט » ג' יוני 23, 2020 1:27 am

אשרי יושבי ביתך כתב:מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 31
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

ובענין אם בירך ברכת המזון בלא כוס אם חוזר ואוכל כדי לברך על הכוס""

ודברי חיזוק בענין "המצב בעולם כהיום הוא קריאה של הקב"ה אלינו שנתקרב אליו"


זה היה גם בקונטרס שחולק בחתונה. הלא הוא ה"בחצרות" הנ"ל. הכותרת הזו מאד מטעה. הרי כפשוטה זה מגוחך ממש.
המעיין יראה שהנידון על ליל הסדר. ודוק.

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי בית מדרש עליון

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ו' יוני 26, 2020 11:34 am

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 40
פרשת חוקת תש"פ
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "מחיצה שקופה בתוך בית מדרש האם הוי מחיצה לחלוק לענין צירוף עשרה"

ובענין "אמאי לא הותר לדבר לשון הרע על עדת קרח משום שהם היו כופרים בנבואת משה ובתורה מן השמים"

ודברי התעוררות בענין "הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו והבורח מן הכבוד הכבוד רודף אחריו", ועוד.
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 40.pdf
(11.65 MiB) הורד 247 פעמים
נערך לאחרונה על ידי אשרי יושבי ביתך ב א' יולי 05, 2020 9:36 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי בית מדרש עליון

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » א' יולי 05, 2020 9:36 am

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 41
פרשת בלק תש"פ
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "קדוש לבנה תחת כפת השמים או בעשרה הי מינייהו עדיף"

ובענין "אם עשו עיסה פחות מכשיעור והפרישו חלה בלא ברכה ואחר כך הוסיפו עוד עיסה קטנה וצרפוה לשעור חלה האם אפשר להפריש בברכה"

ובענין "אם כשעושה סעודת בר מצווה לאחר כמה חדשים האם נחשב כסעודת מצוה, והאם שייך לאכול כמה סעודות מצווה על סיום מסכת אחד"

ובענין "האם האוחז באמצע אז ישיר יכול לדלג לישתבח כדי לומר ברכו ולהתחיל יוצר אור עם החזן"

ובענין "וילון אם חשיב דלת לענין חיוב מזוזה"

ובענין "שתיית מלוא לוגמיו בקידוש היום ובענין שתיית הכוסות בשבע ברכות"

ודברי חיזוק בענין "גנות ופרדסים שגדלו במדבר על ידי בארה של מרים לא היה בהם פסולת"

ובענין "ביאור הפיוט יען אשר נוקש בעשר נחרתו בו מיתות עשר"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 41.pdf
(627.38 KiB) הורד 195 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי בית מדרש עליון

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ו' יולי 10, 2020 11:12 am

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 42
פרשת פנחס תש"פ
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "אם במקום דאמרינן הממע"ה האם מותר לקחת לכתחלה ולומר הממע"ה"

ובענין "אם שני חפצים של שני אנשים שנתערבו האם הם נעשים שותפין זה עם זה"

ובענין "מי ששלח בנו הקטן להביא תבניות ביצים עבורו ועבור שכניו ונשברו חלק מהתבניות"

ובענין "מי ששתה יין פחות מכשיעור קודם סעודה ושינה מקומו בתוך סעודתו אם צריך לברך על היין"

ובענין "הבימה של בית הכנסת שצריך שתהיה מוגבהת"

ודברי התעוררות בענין "שהאדם לא יאמר אני איני ראוי לגדולה שאין לי כוחות להצליח שכל אדם הוא חכם לכשירצה"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 42.pdf
(645.29 KiB) הורד 191 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי בית מדרש עליון

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ו' יולי 17, 2020 1:26 am

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 43
פרשת מטות מסעי תש"פ
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "האם מי שאינו מתענה יכול לקרות בתורה בד' תעניות"

ובענין "אכל פרי האדמה וז' המינים ובירך מעין שלש על הז' מינים אם פטר פרי האדמה בברכתו על הארץ ועל הפירות"

ובענין "רחיצת כל גופו בתשעת הימים לכלה תוך שלושים יום מנשואיה"

ודברי התעוררות בענין "עשיית רצונו יתברך שזהו עיקר התורה"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 43.pdf
(13.83 MiB) הורד 201 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי בית מדרש עליון

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ד' יולי 22, 2020 9:31 pm

מצו"ב גליון "עיונים" - גליון 18
תשעה באב תש"פ
מתורת הגאון רבי ישראל אדלשטיין שליט"א
[בן מרן ראש הישיבה הגרי"ג שליט"א]

בענין "נט"י בת"ב ביוצא מביהכ"ס וידיו נקיות"

ובענין "נטילה ג' פעמים בת"ב ביוצא מבית הכסא"

ובענין "היתר רחיצת פנים לכלה בתשעה באב"
קבצים מצורפים
עיונים, גליון תב תשפ 18.pdf
(218.82 KiB) הורד 205 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי בית מדרש עליון

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ו' יולי 24, 2020 3:51 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 44
פרשת דברים תש"פ
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "בדין תענית בזמן המגפה האם ראוי לאכול פחות מכשיעור כדי לקיים מצוות התענית"

ובענין "מתענה ואינו משלים אם מקיים מצוות התענית"

ובענין "אם מי ששכח ואכל בתענית ציבור אם יכול לעלות לתורה"

ובענין "כיבוס ותספורת במוצאי ת"ב כשחל ביום שישי"

ובענין "אם מותר ללבוש בגדי זיעה הסמוכים לבשר מכובסים בשבוע שחל בו ת"ב"

ובענין "לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שנים מקרא ואחד תרגום ואפי' עטרות ודיבן"

ודברי התעוררות בענין "בביאור ואנחנו נחלץ חושים ובתרגום מבעין וברש"י פירש מהירין"

ובענין "בביאור רש"י שפירש הבו לכם אנשים חכמים – כסופים, והשאיפות לתורה הוא תנאי לחכמת התורה"

ובענין "עוד פירוש חכמים כסופים דהיינו נכספים ומשתוקקים"

ובענין "בעניין האמונה במה שאמרה תורה בשכר ועונש וכל ייעודי התורה"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 44.pdf
(807.06 KiB) הורד 209 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי בית מדרש עליון

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ב' יולי 27, 2020 10:11 pm

מצו"ב קונטרס מיוחד - "מעשה תקפו", ובו חבורות בסוגיית "תקפו כהן" מבני ישיבת "בית מדרש עליון".

- פנינה יקרה בתחילת הקובץ:

מאמר מיוחד במעלת כתיבת חידושי תורה, ובסופו דברי הדרכה שהתקבלו במיוחד עבור הקובץ מאת מרן הגרב"מ אזרחי שליט"א.

הורידו ותחי נפשכם!
קבצים מצורפים
קונטרס מעשה תקפו.pdf
(1.3 MiB) הורד 321 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ד' יולי 29, 2020 1:20 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 45
פרשת ואתחנן - תשעה באב תש"פ
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "לבישת בגד ציצית מכובס בתשעה באב או בשבוע שחל בו ת"ב לצורך קיום מצות ציצית"

ובענין "רחיצת פניו ידיו ורגליו אם אסור משום אבילות וראיה מדברי הרא"ש"

ובענין "האם כשיש צורך לחזור על פסוק פעמים בקריאת התורה אריך למיעבד הכי"

ובענין "כהן שהלבין פני חבירו ברבים האם יכול לישא כפיו, והאם מלבין פני חבירו ברבים אמרינן ביה דיהרג ואל יעבור"

ובענין "האם מותר לכהן לעבור לפני המתפלל בשביל לעלות לדוכן ובשביל נטילת ידים לנש"כ בת"ב"

ודברי התעוררות בענין "ביאור הקרא דובקשתם משם את ד' אלוקיך כי תדרשנו בכל לבבך"

ובענין "הדרך להעמיד ולחנך בית ישראל הוא ההנהגות שנוהג בעצמו הוא המחנך את בניו אחריו"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 45.pdf
(604.11 KiB) הורד 241 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » א' אוגוסט 02, 2020 6:02 pm

מצו"ב גליון "עיונים" - גליון 19
אב תש"פ
מתורת הגאון רבי ישראל אדלשטיין שליט"א
[בן מרן ראש הישיבה הגרי"ג שליט"א]

בענין "ברכת ראיית מלך כשאינו מכירו"

ובענין "זר בנשיאות כפים במכוין שלא לשם מצוה"

ובענין "פתיחה בלא חתימה בברכות שמונה עשרה"

ובענין "איסור אכילה קודם מצוה כשהוא אנוס לפי שעה על עשייתה"

ובענין "בענין ברכה על מצוה קודם שנתחייב בה"
קבצים מצורפים
עיונים גליון 19.pdf
(260.97 KiB) הורד 214 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ה' אוגוסט 06, 2020 9:47 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 46
פרשת עקב תש"פ
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "מה שהחזיק ר' ישמעאל כהן גדול את ראשו של רבן שמעון בן גמליאל אחר מיתתו"

ובענין "מי שצריך למסור נפשו על קידוש ד' אם צריך להזדרז בזה או דחיי שעה עדיף מזריזים"

ובענין "קריאת שם פלאי של אביו לאדם אחר שלא בפני האב"

ובענין "כבוד אשת אביו לאחר מיתתו ובעל אמו לאחר מיתת אמו"

ובענין "בין השמשות ותוספת דת"ב לענין אבילות דידיה"

ודברי התעוררות בענין "עין רעה הוא שרש הרע לכל הרעות שבעולם"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 46.pdf
(792.21 KiB) הורד 185 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ו' אוגוסט 14, 2020 1:15 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 47
פרשת ראה תש"פ
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "קיפול הטלית אחר הבדלה"

ובענין "תינוק שחלה בקורונה ואין יכולין למולו האם צריך לבדוק בכל יום ובכל שעה אם אפשר לעשות ברית"

ובענין "אם אפשר לתת לסב החתן והכלה שעומד ברשות אחרת לברך שתי ברכות ראשונות של ברכת נשואין"

ובענין "מה שאומרים באב הרחמים שמסרו נפשם על קדושת השם מנשרים קלו"

ובענין "מי שאכל סעודת שבת כשלא היה לו תאבון לאכילה אם יצא קדוש במקום סעודה, ובעניין מי שאינו מרגיש טעם באכילתו והרי הוא כטועם עפר אם מברך על אכילתו"

ובענין "שניים שעשאוה לכל המצוות"

ודברי התעוררות בענין "השמחה של מצוה ושכרה בעולם הזה, והתענינות בדברים הבלים מונע ההתענינות בדברי תורה"

ובענין "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים"

ובענין "מתנת הבחירה מאת הבורא יתברך בכל יום מחדש"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 47.pdf
(791.42 KiB) הורד 238 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ה' אוגוסט 20, 2020 5:51 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 48
פרשת שופטים תש"פ
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "שומע כעונה חצי ברכה לעניין ברכת מעין שבע וברכה אחת מעין שלש"

ובענין "הערה נפלאה בעניין אם מברכין על בליעת המאכל בלא הנאת החיך"

ובענין "אם בירך ולעס ודיבר קודם הבליעה ואחר כך פלט המאכל האם הברכה חלה על הלעיסה או שלא חלה כלל וצריך לחזור ולברך"

ובענין "המשלים סעודת שבת של לילה ביום אם חוזר על הזכרת רצה ואם מקדש ב' פעמים דהיינו שצריך לקדש גם בסעודה שניה"

ודברי התעוררות בענין "בעניין גדולה לגימה שמשרה שכינה אפי' על עובדי הבעל, חיזוק לקבל בברכה בחורים הבאים לישיבה"

ובענין "וגילחה את ראשה אלו הדעות רעות"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 48.pdf
(898.25 KiB) הורד 199 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ו' אוגוסט 28, 2020 4:35 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 49
פרשת כי תצא תש"פ
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "איסור בל תוסיף בנשיאות כפיים ומה שעיקר ברכת כהנים הוא בשם השם"

ובענין "התפלה של השקיפה שאומרים הכהנים אחר ברכת כהנים אמאי אין עוברין בבל תוסיף"

ובענין "אם מוסיף קודם המצוה אם עובר בבל תוסיף לגבי אמירת הגדה, ולגבי תקיעת שופר באלול ולגבי אכילת מצה בערב פסח"

ובענין "אם השוכח יעלה ויבוא בסעודה שניה שאוכל ביום טוב להשלים סעודת הלילה אם חוזר לברך"

ודברי התעוררות בענין "העבודה החביבה לפניו הוא ביטול האנוכיות של האדם"
קבצים מצורפים
גליון מעדני כהן 49.pdf
(636.71 KiB) הורד 204 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ו' ספטמבר 04, 2020 3:17 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 50
חודש הרחמים והסליחות תש"פ
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "ברכת כהנים האם בעינן שכל היד יהיה כנגד הכתפיים ולעניין זר שבירך את ישראל ולעניין בל תוסיף"

ובענין "הערה בעניין התקיעה בימי אלול אם נראה כבל תוסיף והטעם שמפסיקין לתקוע בערב ר"ה"

ובענין "יישוב אמאי אי אפשר לומר דפרשת יפת תואר איירי במלחמת מצוה והתורה התירה גם איסור לא תחיה כל נשמה"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 50.pdf
(549.82 KiB) הורד 182 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ו' ספטמבר 04, 2020 3:24 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 51
פרשת כי תבא תש"פ
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "אשה שקבלה שבת וצריכה לעשות עבור בעלה דבר שאסור לעשותה בשבת אם הוא חשוב בינו לבינה"

ובענין "יחיד ששומע התקיעות בר"ה אם שומע קודם מוסף או אחר מוסף"

ובענין "הא דאע"פ שאין שומעין הברכות מהש"ץ במוסף יכול לצאת בתקיעות שאחר התפלה"

ובענין "האם מי שאנוס מלבוא לבית הכנסת יכול לצאת יד"ח מן הש"ץ שחוץ לעירו"

ודברי התעוררות בענין "השמחה של מצוה"

ניתן לקבל את הגליון מדי שבוע בכתובת מייל
3126877@gmail.com
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 51.pdf
(612.32 KiB) הורד 164 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ה' ספטמבר 10, 2020 10:15 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 52
פרשת נצבים וילך תש"פ
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "הפסקה בעניין התקיעות בין השברים והתרועה"

ובענין "הזכרת מוספי יום הזכרון אם הוא לעיכובא"

ובענין "קושית רעק"א אמאי אין מעשרין הדמאי ביום טוב שני משום ספק ספיקא"

ובענין "הנשאל על התרומה אחר שאכלה אם מהני להיפטר ממיתה ביד"ש"

ודברי התעוררות בענין "להסיר מעמנו קללת המגערת ולהיות מרוצה מעבודתו לפניו יתברך"

ובענין "האמונה במעלת התפלה וכל שמחשיב הדבר זוכה לחשיבות אותו דבר אבל כשלא מחשיבו אינו חשוב אצלו כמו שיכול להיות"

ובענין "אמירת הלל בי"ב ר"ח כמבואר בשבלי הלקט והרי בר"ה אין אומרים הלל"
קבצים מצורפים
גליון מעדני כהן 52.pdf
(779.03 KiB) הורד 200 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ה' ספטמבר 10, 2020 11:25 pm

מצו"ב גליון "עיונים" - גליון 20
ראש השנה תש"פ
מתורת הגאון רבי ישראל אדלשטיין שליט"א
[בן מרן ראש הישיבה הגרי"ג שליט"א]

בענין "בדין דיחוי בשופר של עולה"

ובענין "בדין שהתוקע מיושב הוא יתקע גם מעומד"

ובענין "אכילה בין תקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד"

ובענין "תקיעות דמעומד ומיושב באיזה מהן יוצאין את הדאוריתא"

ובענין "המכוין לתקיעות דרבנן אם סגי בזה לתקיעות דאוריתא"

ובענין "כונה למצוה דרבנן אי חשיב כונה לעבור בבל תוסיף שלא בזמנו"

ובענין "נשבע על שופר מסוים או על מצה מסוימת"

ובענין "שבועה על תקיעות דמיושב ומעומד"

ובענין "שבועה על תקיעת שופר דלהוי כולל משום תרועות המסופקות"

ובענין "שכח לומר בספר חיים"
קבצים מצורפים
עיונים, ראש השנה, גליון 20.pdf
(275.17 KiB) הורד 176 פעמים

עושה חדשות
הודעות: 11201
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' ספטמבר 12, 2020 10:55 pm

כל הגליונות נפלאים מאד! יישר כוחך!

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ה' ספטמבר 17, 2020 1:31 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 53
שבת ראש השנה תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "מי שהתפלל מוסף של ראש השנה שחל להיות בשבת ושכח להזכיר של שבת בכל התפלה"

ובענין "נסתפק אם הזכיר של שבת בחתימת הברכה או בתוך הברכה"

ובענין "אם אפשר לתקוע בבין השמשות של יו"ט ראשון של ראש השנה שחל להיות בשבת"

ובענין "תקיעת הקטן להתלמד אם יכול הגדול לצאת ממנו המצוה של תקיעת שופר בשבת"

ובענין "הטבילה בבריכה בראש השנה עם בגד סמוך לבשרו אם יש חשש סחיטה"

ובענין "השוכח רצה בברכה"מ של ראש השנה אם חוזר והשוכח רצה בשבת שובה אם חוזר"

ודברי התעוררות בענין "עבודת המלכיות בראש השנה"

ובענין "ההכנה ליום הדין הוא למה שאנחנו זוכים לעמוד לפניו יתברך ביום ר"ה ולזה צריך הכנה רבה"

ובענין "שההודאה היא הדרך לקבלת הישועה וחיזוק לאמירת פסוקי דזמרא"
קבצים מצורפים
גליון מעדני כהן 53.pdf
(753.79 KiB) הורד 166 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ו' ספטמבר 25, 2020 11:32 am

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 54
שבת שובה - ויום הכיפורים תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "חולה שכדי להתענות צריך לבדוק עצמו בבדיקת דם האם מותר לעשותו ביוה"כ כדי שיוכל להתענות"

ובענין "הערות בסדר העבודה: בעניין מה שרץ הכהן גדול להניח דם הפר והשעיר בכן, ובענין מה שכתב ושחטו כסדר"

ובענין "עמידה לפני ד' בר"ה וביוה"כ"

ובענין "הזכיר קרבנות של מוסף של סוכות או של ר"ה ולא אמר של שבת אם יצא"

ובענין "חיוב שמחה בראש השנה"

ובענין "אם מי שלא שמע הברכות של השופר ונתכוון לצאת בתקיעות אם יברך על תקיעות דמעומד"

ודברי התעוררות בענין "ההנהגות בחומרות יתירות בעשרת ימי תשובה"

ובענין "ביאור מה שאומרים והכהנים והעם בעבודת כהן גדול, ועושים מזה עסק גדול"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 54.pdf
(642.26 KiB) הורד 155 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ה' אוקטובר 01, 2020 10:56 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 55
חג הסוכות תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "ציצית וסוכה הי מינייהו עדיף"

ובענין "חולה שכדי להתענות צריך להכניס נוזלים לגופו על ידי הוצאת דם האם מותר לעשותו ביוה"כ כדי שיוכל להתענות"

ובענין "אם כל שוחט עובר גם על הוצאת דם שיוצא על ידי השחיטה"

ובענין "אם היה מריקה בשחיטת הפר והשעיר של יום הכפורים"

ובענין "אם מי שאינו מתענה או כשכל ישראל לא התענו אם מתפללים תפלת נעילה"

ובענין "מי שאינו מתענה ביוה"כ אם מתפלל מוסף לפני הציבור"

ודברי התעוררות בענין "אין נכבד כי אם כבדתו ואין גדול כי אם גדלתו"

ובענין "כי אין לנו מלך מוחל וסולח אלא אתה"

בברכת מועדים לשמחה!
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 55.pdf
(856.21 KiB) הורד 149 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ה' אוקטובר 01, 2020 11:06 pm

מצו"ב גליון "עיונים" - גליון 21
ראש השנה תש"פ
מתורת הגאון רבי ישראל אדלשטיין שליט"א

בענין "לשמה ושלא לשמה בסוכה בציצית ובמצה"

ובענין "איסור ספייה באכילה חוץ לסוכה"

ובענין "נטל הד' מינים שלא באגד אם יחזור ליטלן כשהם אגודים"
קבצים מצורפים
עיונים גליון 21.pdf
(224.84 KiB) הורד 151 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ה' אוקטובר 15, 2020 5:29 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 56
פרשת בראשית תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "ברכת הסוכה עובר לעשייתן, והאם שרי ליכנס לסוכה כשאינו עומד לקדש ביום ראשון של סוכות"

ובענין "האם ראוי שלא להכנס לסוכה קודם שיעשה קידוש"

ובענין "יום טוב ראשון של סוכות הוא ראשון לחשבון עוונות"

ובענין "בן חו"ל אם יכול להיות שליח ציבור בחוה"מ סוכות לבני ארץ ישראל"

ובענין "לא הזכיר שבת בתפלת ערבית של ליל חג הסוכות אם יכול לצאת תשלומין מן הש"ץ המתפלל שחרית"

ובענין "מדף טפח בסוכה אם אין לישן תחתיו דהוי כתחת המטה"

ובענין "אם סוכה הוי מצוה שהיא חובת הגוף או דהוי כמצוות ציצית ומזוזה"

ובענין "האם בכל רגע שהוא חוץ לסוכתו הוא מבטל מצוות סוכה, ובכל רגע שהוא חוץ לביתו מבטל מצוות מזוזה"

ודברי התעוררות בענין "שמירת השבת כהלכתה היא ההכרזה המושלמת כי אנו שלוחי דרחמנא בכל מלאכה שאנו עושים"

ובענין "השומע עלבונו ושותק זוכה להיות כשמש בגבורתו"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 56.pdf
(1.11 MiB) הורד 148 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ה' אוקטובר 22, 2020 12:14 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 57
פרשת נח תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "שואל ששילם על אבידת מה ששאל, ונמצא מה שנאבד לו אחר שנתייאש ממנו הבעלים והשואל, אם מחזיר להשואל".

ובענין "מי שיוצא מביתו אם אינו מקיים מצוות מזוזה, ובבית האוצר אם חייב במזוזה כשאינו דר בבית".

ובענין "ביאור כוונת רעק"א שהיוצא מביתו אינו מקיים מצות מזוזה, ולמה אינו חייב משום בית האוצר".

ובענין "נפלה המזוזה בשבת האם כשיקבע במוצ"ש צריך לחזור ולברך".

ובענין "מי שהשאיל טלית של ציצית לחבירו שיוכל לקיים מצות ציצית, האם כשמחזירו חוזר ומברך".

ובענין "להתפלל לפני העמוד או להתפלל כותיקין".

ודברי התעוררות בענין "יתגבר כארי לעבודת הבורא, וקימת שחרית".
קבצים מצורפים
גליון מעדני כהן 57.pdf
(870.79 KiB) הורד 145 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ו' אוקטובר 30, 2020 1:37 am

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 58
פרשת לך לך תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "בן חו"ל שהתפלל שמו"ע ולא ביקש טל ומטר ובאמצע שמו"ע החליט בדעתו להיות בן א"י, האם מזכיר טו"מ בשמע קולינו, ואם לא הזכיר האם חוזר לשמע קולינו"

ובענין "אם המשיך בשבת עד השיבה שופטינו ונזכר שהוא שבת אבל חיסר טל ומטר, מה יעשה"

ובענין "נפלה המזוזה בשבת וצריך לקובעה במוצאי שבת, אם קובעה אחר הבדלה"

ובענין "מצוות שבין אדם לחבירו אם מקיים בלא כוונה"

ודברי התעוררות בענין "שהקב"ה משלם שכר טוב ליראיו, ואע"פ שבתחילה נראה כרעה - לבסוף אותה רעה נעשה טובה"
קבצים מצורפים
גליון מעדני כהן 58.pdf
(962.13 KiB) הורד 153 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ו' נובמבר 06, 2020 11:24 am

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 59
פרשת וירא תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "אשה ששכחה להתפלל מנחה, אם כשמתפללת תשלומי מנחה צריכה להתפלל ערבית"

ובענין "הזכרת טל ומטר אם הוא מעכב בתפילה או בברכה"

ובענין "מי שלא אמר טו"מ בברכת השנים באופן שלא נתחייב בטו"מ, ובשמע קולינו נעשה מחוייב בהזכרת טו"מ אם מזכיר טו"מ בשמו"ע"

ובענין "מי שעומד באמצע סעודה ג' ויש לו מנין למעריב ואם יתפלל עמהם לא יוכל לומר רצה בברהמ"ז, מה יעשה"

ובענין "מי שהתפלל בעוד שלא היה צריך לבקש על הגשמים ואח"כ נתחייב לבקש על הגשמים, אם עדיין זמן תפילה - אם צריך להתפלל שנית"

ובענין "כיבוס במכונת כביסה ביום שישי"

ודברי התעוררות בענין "המקבל ע"ע הנהגה טובה - שלא יעזבנה אלא יתמיד בהנהגתה"

ובענין "מה שעוג קיבל שכר על הצלת לוט"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 59.pdf
(871.89 KiB) הורד 160 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ה' נובמבר 12, 2020 1:19 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 60
פרשת חיי שרה תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "תפילת תשלומין אם הוי תפילה כנגד הקרבן או דאינו אלא בקשת רחמים"

ובענין "אם צריך להשלים מנין העומד להתפלל ולהפסיד סמיכת גאולה לתפילה של ערבית"

ובענין "מי שהתחיל רצה ונזכר שלא אמר טו"מ וחזר לתחילת התפילה ונזכר שיכול לחזור לברך עלינו וסיים תפילתו"

ובענין "אם מה שלא קיים א"א ברית קודם שנצטוה אם הוא משום שאין ברית בלא שנעשה בין שניים"

ודברי התעוררות בענין "הנסיונות שיש לאדם בתחילת עבודתו"

ובענין "מה שהאדם יכול לעשות מזהב חול ומחול זהב"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 60.pdf
(825.88 KiB) הורד 144 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ו' נובמבר 20, 2020 12:30 am

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 61
פרשת תולדות תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "אם עקר רגליו דהיינו היסח הדעת בהלל ומגילה חוזר לראש"

ובענין "ספיקא דרבנן לקולא אם התחיל במצוה"

ובענין "מה שכשחוזר לראש אינו חוזר לומר ד' שפתי תפתח - נראה שעדיין עומד הוא בתפלה"

ובענין "התחיל לברך ברכה ואמר ברוך אתה ד' אם יכול להמשיך הברכה כתחילת שמו"ע"

ובענין "להאכיל בעלי חיים של הפקר בשבת לצורך המאכיל"

ובענין "מי ששכח טו"מ והשלימו אחר שומע תפלה ואח"כ שכח יעו"י ונזכר אחר שאמר בא"י אם יאמר למדני חוקיך"

ובענין "השוכח להזכיר טו"מ ויעו"י ונזכר בברכת מודים - אם יכול לחזור לרצה ולא לברך עלינו"

ובענין "תפילת ערבית רשות בליל שבת"

ודברי התעוררות בענין "מעלת כתיבת ספר תורה לבית המדרש"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 61.pdf
(877.25 KiB) הורד 163 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ה' נובמבר 26, 2020 6:44 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 62
פרשת ויצא תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "מי שבירך בקריאת התורה על הקריאה של שבוע הבא, מה יעשה שלא תהא ברכתו לבטלה"

ובענין "מי שבירך על הדלקת נר חנוכה להדליק נר של שבת אם יכול להדליק נר של שבת על סמך אותה ברכה"

ובענין "עניית אמן אחר ברכת בונה ברחמיו ירושלים, אם צריך לומר ברכת אשר נתן להשלים רצה"

ובענין "מי שענה ברכו והתחיל לברך אשר יצר, אם לסיים הברכה או לשנותו לאשר בדברו מעריב ערבים"

ובענין "אם המלאכים המלוין לאדם בשבת הם המלאכים המלוין לאדם כל השבוע"

ודברי התעוררות ב"ביאור הפסוק ויעתר יצחק לד' לנוכח אשתו"

ובענין "השלימות של יעקב בתורתו ובמצוותיו"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 62.pdf
(858.1 KiB) הורד 132 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ה' דצמבר 03, 2020 5:21 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 63
פרשת וישלח תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "מי שאין לו חלון להדליק נ"ח אלא בביהכ"ס, ובענין עשיית מצוות במבואות המטונפים - ומי שננעל בביהכ"ס לענין ק"ש ותפלה"

ובענין "להדליק למטה מעשרה או למעלה מעשרה ויהא יותר פרסומי ניסא"

ובענין "מי שבירך אשר קדשנו להדליק ודעתו היה לסיים נר שבת ונזכר שצריך להדליק נר חנוכה תחלה, אם יסיים נר חנוכה"

ודברי התעוררות בענין "שהאדם צריך לעשות מה שיכול אע"פ שנראה שלא יוכל להשיג"

ובענין "הולך תמים בטח - בענין מה שהעירו למה לא היה קידושי לאה קידושי טעות"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 63.pdf
(878.25 KiB) הורד 169 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » א' דצמבר 06, 2020 11:55 pm

מצו"ב גליון "עיונים" - גליון 22
חנוכה תשפ"א
מתורת הגאון רבי ישראל אדלשטיין שליט"א

וכמו"כ מצורפים הגליונות משנים קודמות

נושאי הגליון הנוכחי:

בענין "הדליק בביתו אי רשאי לעקור דירתו תוך חצי שעה"

ובענין "בגדר הדלקה מפני החשד"

ובענין "בדין ברכה על מצוה שמפני החשד, בנר חנוכה, טלית שאולה, ושחיטת בן פקועה"

ובענין "בדין ספד"ר לקולא בהדלקה אחר שתיכלה רגל מן השוק"

ובענין "כבה אחד מהנרות אי רשאי לכבות השאר"
קבצים מצורפים
22 גליון חנוכה תשפא.pdf
(247.84 KiB) הורד 137 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » א' דצמבר 06, 2020 11:55 pm

שני גליונות 'עיונים' - בענייני חנוכה משנים קודמות:
קבצים מצורפים
8 גליון חנוכה תשעט (1).pdf
(227.94 KiB) הורד 135 פעמים
14 גליון חנוכה ב תשפ.pdf
(253.86 KiB) הורד 149 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ו' דצמבר 11, 2020 12:12 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 64
פרשת וישב - שבת חנוכה תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "מי שלא בירך ברכת הבשמים וברכת הנר קודם שבירך המבדיל, אם יברך על הבשמים ועל הנר קודם שתיית היין"

ובענין "מי שלא כוון באבות וצריך להתפלל מוסף אם יתנה שאם יכוון יעלה לו לשחרית"

ובענין "הדלקת נ"ח בשמן של תרומה טמאה ואם מה שמרויח שאינו צריך להוציא שמן משלו אם חשיב כמשתרשי ליה"

ובענין "מי שלא בירך שהחיינו בשעת הדלקה אם מברך כל זמן שהנרות דולקים"

ובענין "מי שבירך שהחיינו על נרות בית הכנסת אם מברך על נרות שלו שהחיינו, ואם בירך על נרות שלו אם מברך על נרות ביהכ"נ"

ובענין "מי שהדליק נרות חנוכה ובנו רוצה לצאת ממנו ברכת ההדלקה, אם יכול להוציאו מדין יצא מוציא"

ודברי התעוררות בענין "שהאש של התורה אינה מנחת להיצר הרע להתקרב אל האדם"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 64.pdf
(870.46 KiB) הורד 132 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ה' דצמבר 17, 2020 11:42 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 65
ימי החנוכה תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "אם יוצאין יד"ח הדלקת נר חנוכה במקום שינה שאינו מקום אכילה"

ודברי התעוררות בענין "לא געלתים בימי יוונים שהעמדתי להם שמעון הצדיק וחשמונאי ובניו"

ובענין "מה יפית במזוזה ומה נעמת בנר חנוכה"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 65.pdf
(873.47 KiB) הורד 158 פעמים

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1907
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: עלונים שעל ידי ישיבת 'בית מדרש עליון'

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ה' דצמבר 17, 2020 11:46 pm

מצו"ב גליון מעדני כהן - גליון 66
פרשת מקץ תשפ"א
מתורת הגאון רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א

בענין "מי שאין לו אלא ב' נרות ביום ג' או שהדליק ביום ג' ארבע נרות"

ובענין "כמה הערות בשינוי מספר הנרות מכפי הצריך באותם הימים"

ובענין "אם יכול להשתתף עם מי שאינו אלא מהדרין"

ובענין "לטלטל מנורה של כסף של חנוכה שהניח בפתח ביתו ע"י שיעשה הבסיס לדבר האסור לדבר המותר"

ובענין "מה שנתבאר בגליון הקודם שהמדליק במקום שינה אע"פ שאינו מקום אכילה יצא"

ובענין "אם נותנין מן התמחוי לנר חנוכה"

ודברי התעוררות בענין "אין השכינה שורה אלא על חכם גיבור עשיר ועניו"
קבצים מצורפים
מעדני כהן גליון 66.pdf
(865.68 KiB) הורד 150 פעמים


חזור אל “עזר אחים”מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 2 אורחים