מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

אשכול אביעה חידות

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
לבנון
הודעות: 780
הצטרף: א' ספטמבר 01, 2013 11:00 am

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי לבנון » ה' יולי 21, 2022 11:15 pm

.השוחט כתב:היכי משכ"ל שאם הנתבע ת"ח הרי הוא חייב, ואם ע"ה הוא, הרי הוא פטור.

שו"ע חו"מ רצב ס"כ:
המפקיד ס"ת אצל חבירו, גוללו פעם אחת לי"ב חדש. ואם כשהוא גוללו פתחו וקרא בו, מותר; אבל לא יפתח בגלל עצמו ויקרא. והוא הדין שאר ספרים. ואם פתח (וקרא) וגלל בגלל עצמו, הרי שלח יד בפקדון ונתחייב באונסים. הגה: וכמו שאסור לקרות ממנו, כך אסור להעתיק ממנו אות אחת. והני מילי בעם הארץ; אבל ת"ח שאין לו ספר כיוצא בזה, מותר לקרות ולהעתיק ממנו, כי ודאי אדעתא דהכי הפקידו אצלו

ומבואר שם שדינו כמו מפקיד מעות אצל שולחני שאם אינם חתומין ישתמש בהן.
ובמפקיד מעות אצל שולחני כתוב שם בסעיף ז', שבמקום שמותר לו להשתמש בהן נעשה עליהן שומר שכר.
וא"כ המפקיד ספר אצל ע"ה הוא פטור מגניבה ואבידה, ואילו ת"ח חייב.

.השוחט
הודעות: 878
הצטרף: א' פברואר 17, 2019 7:23 pm

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי .השוחט » ו' יולי 22, 2022 3:53 am

יפה מאד. אבל זו היכי תימצי עקיפה שלא נזכרה להדיא
וכבר ציינתי לגמרא מפורשת.

יאיר
הודעות: 10758
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי יאיר » א' יולי 24, 2022 4:17 am

היכן מצינו שהקב"ה בעצמו "נגע" כביכול במישהו?

עזריאל ברגר
הודעות: 11268
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' יולי 24, 2022 11:31 am

יאיר כתב:היכן מצינו שהקב"ה בעצמו "נגע" כביכול במישהו?

בהפטרת אמש, פסוק ט.

עזריאל ברגר
הודעות: 11268
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' יולי 24, 2022 11:33 am

חידה לפרשת פינחס (ע"פ גמרא במסכת קידושין, שמכריעה הלכה בהלכות קדשים):
חוסר שלמות בתורה, אומר שהשלמות הינה הכרחית אצל מקיימיה/מלמדיה.

כדכד
הודעות: 6698
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי כדכד » א' יולי 24, 2022 1:54 pm

חידה נוספת: איפה כתוב שרבע הוא אחד מחמשה?

צופה_ומביט
הודעות: 2116
הצטרף: ד' אפריל 29, 2015 5:26 pm

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי צופה_ומביט » א' יולי 24, 2022 1:57 pm

חידה נוספת: ואיפה כתוב שחצי הוא רבע?

[הבהרה: לא מקרה שחצי ממרכיב כלשהו הוא רבע מהמנה כולה, אלא שכתוב חצי כלפי המנה כולה ובאמת הוא רק רבע ממנה].

עזריאל ברגר
הודעות: 11268
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' יולי 24, 2022 8:01 pm

כדכד כתב:חידה נוספת: איפה כתוב שרבע הוא אחד מחמשה?

יש מי ששאל זאת אחרת: איך ארבעה ועוד רבע הם חמשה?
ותירץ שמסתמא בלעם בכשפיו עשה זאת...
(הרב יחזקאל סופר, בספרו "אביעה חידות")

עזריאל ברגר
הודעות: 11268
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' יולי 24, 2022 8:03 pm

שני אנשים בתורה, ששמותיהם זהים, ושניהם נהרגו בידי יהודים.
אחד מהם - יהודי, והשני - להבדיל - גוי (מצאצאי אברהם אבינו).
מיהם?

צופה_ומביט
הודעות: 2116
הצטרף: ד' אפריל 29, 2015 5:26 pm

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי צופה_ומביט » א' יולי 24, 2022 8:09 pm

חור בן מרים וחור מלך מדין.

עזריאל ברגר
הודעות: 11268
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' יולי 24, 2022 8:23 pm

צופה_ומביט כתב:חור בן מרים וחור מלך מדין.

מדויק.

לבנון
הודעות: 780
הצטרף: א' ספטמבר 01, 2013 11:00 am

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי לבנון » ב' יולי 25, 2022 12:13 am

צופה_ומביט כתב:חידה נוספת: ואיפה כתוב שחצי הוא רבע?

[הבהרה: לא מקרה שחצי ממרכיב כלשהו הוא רבע מהמנה כולה, אלא שכתוב חצי כלפי המנה כולה ובאמת הוא רק רבע ממנה].

בפרשת מטות:
ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחן מלך האמרי ואת ממלכת עוג מלך הבשן הארץ לעריה בגבלת ערי הארץ סביב

חצי השבט שנחל בעבר הירדן כלל רק שתי משפחות מתוך שמונה, מכיר וגלעד, שזה רבע השבט מבחינת המשפחות. ואילו ששת המשפחות האחרות נחלו בארץ, כמבואר בספר יהושע.

צופה_ומביט
הודעות: 2116
הצטרף: ד' אפריל 29, 2015 5:26 pm

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי צופה_ומביט » ב' יולי 25, 2022 12:49 am

נכון מאד, וזה לשון הרמב"ן במדבר לב, לג:
וטעם "ולחצי" - חלק אחד מהם, וכן אז יחלק העם ישראל לחצי חצי העם היה אחרי תבני בן גינת להמליכו והחצי אחרי עמרי (מלכים א טז כא). והענין כי בני מנשה היו שמונה בתי אבות ככתוב בפרשת הפקודים (לעיל כו כט-לב) ומשפחת המכירי ומשפחת הגלעדי ירשו בארץ הזאת כי היו אנשי חיל ולכדו אותה לעצמם ונתן להם חלק רב מהם ושש המשפחות עברו את הירדן דכתיב ביהושע (יז ב) ויהי לבני מנשה הנותרים למשפחותם לבני אביעזר ולבני חלק ולבני אשריאל ולבני שכם ולבני חפר ולבני שמידע.


ועוד הוסיף הרמב"ן, שמבחינת משפחות היו "חצי" המנשה שבעבר הירדן המזרחי רבע השבט, אבל מבחינת מספר האנשים הם היו עוד פחות: עשירית השבט בלבד [או אולי חלק אחד מ11, לא הבנתי בדיוק ולא עיינתי בזה כה"צ].
וזהו מה שכתוב שם (פסוק ה) ויפלו חבלי מנשה עשרה לבד מארץ הגלעד והבשן אשר מעבר לירדן, והטעם כי עשו מן הארץ תשעה חלקים שוים לתשעת המטות ולא יכלו לתת למטה מנשה הנותרים חלק שלם ולא חצי חלק כי רובם נשארו והנה עשו מן השבט כולו חלקים ומצאו כי עשירית השבט בלבד נחלו בארץ הבשן ועשר הידות נשארו ונתנו לו מחלק שבט שלם עשרה חבלים והאחד נשאר. ואולי בעבור היות שתי המשפחות האלה המכירי והגלעדי המועטות בשבט רצו להפרד משבטם כדי שתהיה להם נחלה רבה מהם כי ילכדוה בחרבם וכמו שנאמר (יהושע יז א) כי הוא היה איש מלחמה ויהי לו הגלעד והבשן על כן הזכיר בשבט הזה חבלים ולא הזכיר כן בשאר השבטים כך נראה לי פירוש הכתוב הזה על דרך הפשט

חלא בר חמרא
הודעות: 100
הצטרף: ו' יוני 24, 2022 12:20 am

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי חלא בר חמרא » ג' יולי 26, 2022 7:10 pm

חידה חדשה-
הוא אחד מארבעה, אבל באמת הוא כעשירית

עזריאל ברגר
הודעות: 11268
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' יולי 27, 2022 12:05 pm

עזריאל ברגר כתב:חידה לפרשת פינחס (ע"פ גמרא במסכת קידושין, שמכריעה הלכה בהלכות קדשים):
חוסר שלמות בתורה, אומר שהשלמות הינה הכרחית אצל מקיימיה/מלמדיה.

כהן בעל מום שעבד - עבודתו פסולה, שנאמר "הנני נותן לו את בריתי שלום" - כשהוא שלם ולא כשהוא חסר.
והדרשה שלם במקום שלום - מגיעה מזה שהו' של שלום - קטועה.
(קידושין סו,ב)

כדכד
הודעות: 6698
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי כדכד » א' יולי 31, 2022 6:17 pm

חידה נוספת:
אבי עם מאומות העולם
נקרא בשמו גם נשיא שבט מישראל
הכולל (שם השבט) את האותיות שבשם העם מאומות העולם

צופה_ומביט
הודעות: 2116
הצטרף: ד' אפריל 29, 2015 5:26 pm

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי צופה_ומביט » א' יולי 31, 2022 6:22 pm

כדכד כתב:חידה נוספת:
אבי עם מאומות העולם
נקרא בשמו גם נשיא שבט מישראל
הכולל (שם השבט) את האותיות שבשם העם מאומות העולם

קמואל.
אבי ארם.
נשיא אפרים.

לבנון
הודעות: 780
הצטרף: א' ספטמבר 01, 2013 11:00 am

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי לבנון » ג' אוגוסט 02, 2022 11:15 am

מילה בתנ"ך שיש בה ארבעה שו"אים, וכולם נחים

חלא בר חמרא
הודעות: 100
הצטרף: ו' יוני 24, 2022 12:20 am

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי חלא בר חמרא » ג' אוגוסט 02, 2022 4:03 pm

חלא בר חמרא כתב:חידה חדשה-
הוא אחד מארבעה, אבל באמת הוא כעשירית

שו"ע חלק אהע"ז. 178 סימנים מתוך 1703 סימנים בכלל חלקי השו"ע.

צופה_ומביט
הודעות: 2116
הצטרף: ד' אפריל 29, 2015 5:26 pm

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי צופה_ומביט » ג' אוגוסט 02, 2022 6:02 pm

לבנון כתב:מילה בתנ"ך שיש בה ארבעה שו"אים, וכולם נחים

וּבְתַחְפַּנְחֵס?

יאיר
הודעות: 10758
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי יאיר » ג' אוגוסט 02, 2022 6:24 pm

צופה_ומביט כתב:
לבנון כתב:מילה בתנ"ך שיש בה ארבעה שו"אים, וכולם נחים

וּבְתַחְפַּנְחֵס?

אבל פה יש רק שלושה
(או שהתכוונת גם לס'?)

צופה_ומביט
הודעות: 2116
הצטרף: ד' אפריל 29, 2015 5:26 pm

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי צופה_ומביט » ג' אוגוסט 02, 2022 6:26 pm

יאיר כתב:
צופה_ומביט כתב:
לבנון כתב:מילה בתנ"ך שיש בה ארבעה שו"אים, וכולם נחים

וּבְתַחְפַּנְחֵס?

אבל פה יש רק שלושה
(או שהתכוונת גם לס'?)

כן

יאיר
הודעות: 10758
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי יאיר » ג' אוגוסט 02, 2022 6:26 pm

חלא בר חמרא כתב:
חלא בר חמרא כתב:חידה חדשה-
הוא אחד מארבעה, אבל באמת הוא כעשירית

שו"ע חלק אהע"ז. 178 סימנים מתוך 1703 סימנים בכלל חלקי השו"ע.

יפה

לבנון
הודעות: 780
הצטרף: א' ספטמבר 01, 2013 11:00 am

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי לבנון » ג' אוגוסט 02, 2022 7:43 pm

צופה_ומביט כתב:
יאיר כתב:
צופה_ומביט כתב:
לבנון כתב:מילה בתנ"ך שיש בה ארבעה שו"אים, וכולם נחים

וּבְתַחְפַּנְחֵס?

אבל פה יש רק שלושה
(או שהתכוונת גם לס'?)

כן

כוונתי למילה שיש בה ארבעה שו"אים, לא כולל אותיות שאינן מנוקדות כמו הס' של ובתחפנחס.

יאיר
הודעות: 10758
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי יאיר » ג' אוגוסט 02, 2022 8:37 pm

"רִבּוֹנִי קַבֵּיל מִנִּי אֲרַע שָׁוְיָא אַרְבַּע מְאָה סִלְעִין דִּכְסַף בֵּינָא וּבֵינָךְ מָא הִיא וְיָת מִיתָךְ קְבַר"

יאיר
הודעות: 10758
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי יאיר » ה' אוגוסט 04, 2022 5:09 pm

לבנון כתב:מילה בתנ"ך שיש בה ארבעה שו"אים, וכולם נחים

ילמדנו מר מה התשובה

לבנון
הודעות: 780
הצטרף: א' ספטמבר 01, 2013 11:00 am

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי לבנון » ה' אוגוסט 04, 2022 10:32 pm

לבנון כתב:מילה בתנ"ך שיש בה ארבעה שו"אים, וכולם נחים

עזרא ד, פסוקים ז, ח, יא.
אַרְתַּחְשַׁשְׂתְּ

עזריאל ברגר
הודעות: 11268
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ה' אוגוסט 11, 2022 11:18 am

כידוע, בדרך כלל כאשר אומרים לקיים מצווה בלא ברכה, זה מגיע מא' מג' טעמים:
א. זוהי מצווה שאין מברכים עליה - לדוגמא נתינת צדקה.
ב. יש ספק בחובת המצווה וכדו' - לדוגמא ספירת העומר ביום אחרי ששכח בלילה.
ג. חיוב המצווה הוא פחות מהרגיל - לדוגמא סוכה בשמע"צ.

היכן מצינו מצווה שבדרך כלל מברכים עליה, וחיובה ברור לכו"ע, והוא בתקפו הרגיל, ואעפ"כ אומרים לאדם שיקיים אותה בלי ברכה?
(מכיר אוקימתא אחת. אולי יש עוד?)

אליהו חיים
הודעות: 722
הצטרף: ד' אוקטובר 02, 2019 9:55 pm

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי אליהו חיים » ה' אוגוסט 11, 2022 12:52 pm

עזריאל ברגר כתב:כידוע, בדרך כלל כאשר אומרים לקיים מצווה בלא ברכה, זה מגיע מא' מג' טעמים:
א. זוהי מצווה שאין מברכים עליה - לדוגמא נתינת צדקה.
ב. יש ספק בחובת המצווה וכדו' - לדוגמא ספירת העומר ביום אחרי ששכח בלילה.
ג. חיוב המצווה הוא פחות מהרגיל - לדוגמא סוכה בשמע"צ.

היכן מצינו מצווה שבדרך כלל מברכים עליה, וחיובה ברור לכו"ע, והוא בתקפו הרגיל, ואעפ"כ אומרים לאדם שיקיים אותה בלי ברכה?
(מכיר אוקימתא אחת. אולי יש עוד?)

א) אם גופו אינו נקי או שהוא במקום שאינו נקי [אלא דלומר דחיובו ברור בזה הרי זה תלוי בנידוןש בביאור הלכה סי' תקפ"ח ס"ב אם מותר לקיים מצוה כך או לא].
ב) לפי הרמ"א יו"ד סי' י"ט ס"ו אם מברך על דעת לשחוט חיה אחת והביאו לו אח"כ יותר מאותו המין אינו מברך על הנוסף. וכיו"ב לכל השיטות כשהביאו לפניו הרבה ובירך ואח"כ הביאו לו עוד כל זמן שלא גמר הראשונות אינו חוזר ומברך, (וכיו"ב בשאר מצוות כמו מזוזה) וכמואר שם סעיף ז' אך גם זה לא מוסכם עי' בש"ך וט"ז שם.

חלא בר חמרא
הודעות: 100
הצטרף: ו' יוני 24, 2022 12:20 am

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי חלא בר חמרא » ה' אוגוסט 11, 2022 1:32 pm

גזל חטים ועשה מהם עיסה וקנאה בשינוי, כשמפריש חלה לא יברך, דאי"ז אלא מנאץ, אע"פ שמחויב להפריש. [ב"ק צד. וברא"ש שם]

עזריאל ברגר
הודעות: 11268
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ה' אוגוסט 11, 2022 3:23 pm

תשובותיכם נאות, אך מצאתי אוקימתא שלא מדובר בה על מצוה שיש בה עברה, ולא על מצוה שנפטרת בברכה שבירך לפני כן (דאלת"ה - אפשר למצוא הרבה כאלו), ולא על גברא דלא חזי לברוכי (דאלת"ה - כל אילם מקיים מצוות רבות בלא ברכה, ומי שאינו נקי וכיו"ב - פומיה הוא דכייב ליה).

יאיר
הודעות: 10758
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי יאיר » א' אוגוסט 14, 2022 2:10 am

היכן מצינו בתרגום ביטוי כפול זהה (רצוף) למרות שבפס' המילים שונות?

עזריאל ברגר
הודעות: 11268
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' אוגוסט 14, 2022 10:13 am

יאיר כתב:היכן מצינו בתרגום ביטוי כפול זהה (רצוף) למרות שבפס' המילים שונות?

מסתמא יש רבים כאלו.
לדוגמא: אם מקבל יקבל קדמי קבלא אקבל קבילתיה (תרגום של: אם צעוק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו).

עזריאל ברגר
הודעות: 11268
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' אוגוסט 14, 2022 10:19 am

עזריאל ברגר כתב:תשובותיכם נאות, אך מצאתי אוקימתא שלא מדובר בה על מצוה שיש בה עברה, ולא על מצוה שנפטרת בברכה שבירך לפני כן (דאלת"ה - אפשר למצוא הרבה כאלו), ולא על גברא דלא חזי לברוכי (דאלת"ה - כל אילם מקיים מצוות רבות בלא ברכה, ומי שאינו נקי וכיו"ב - פומיה הוא דכייב ליה).

רמז: ההלכה נאמרה בפוסקים בהלכות שבת.
והביה"ל האריך בזה, דשמא תלוי הדבר במחלוקת ראשונים.

לבנון
הודעות: 780
הצטרף: א' ספטמבר 01, 2013 11:00 am

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי לבנון » א' אוגוסט 14, 2022 10:47 am

עזריאל ברגר כתב:
יאיר כתב:היכן מצינו בתרגום ביטוי כפול זהה (רצוף) למרות שבפס' המילים שונות?

מסתמא יש רבים כאלו.
לדוגמא: אם מקבל יקבל קדמי קבלא אקבל קבילתיה (תרגום של: אם צעוק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו).

תשובה זו לא מדויקת, כי אע"פ שבכל המילים השורש הוא קב"ל, אבל יש כאן שני שורשים שונים, קבלה וקבילה.
אולי התשובה היא 'וקטליה קטולא הוא קטלא יתקטל קטולא', בפרשת מסעי.
קטל הוא תרגום של הכאה של מיתה ושל רציחה.

עזריאל ברגר
הודעות: 11268
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' אוגוסט 14, 2022 11:48 pm

עזריאל ברגר כתב:
עזריאל ברגר כתב:תשובותיכם נאות, אך מצאתי אוקימתא שלא מדובר בה על מצוה שיש בה עברה, ולא על מצוה שנפטרת בברכה שבירך לפני כן (דאלת"ה - אפשר למצוא הרבה כאלו), ולא על גברא דלא חזי לברוכי (דאלת"ה - כל אילם מקיים מצוות רבות בלא ברכה, ומי שאינו נקי וכיו"ב - פומיה הוא דכייב ליה).

רמז: ההלכה נאמרה בפוסקים בהלכות שבת.
והביה"ל האריך בזה, דשמא תלוי הדבר במחלוקת ראשונים.

תשובה: טבילת כלים בשבת, באופן שממלא בו מים לשתיה.

יאיר
הודעות: 10758
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי יאיר » ב' אוגוסט 15, 2022 1:06 am

יאיר כתב:היכן מצינו בתרגום ביטוי כפול זהה (רצוף) למרות שבפס' המילים שונות?

דברים ו,יד לֹא תֵלְכוּן, אַחֲרֵי אֱלֹהִים אֲחֵרִים--מֵאֱלֹהֵי, הָעַמִּים, אֲשֶׁר, סְבִיבוֹתֵיכֶם.
לָא תְּהָכוּן, בָּתַר טָעֲוָת עַמְמַיָּא: מִטָּעֲוָת, עַמְמַיָּא--דִּבְסַחְרָנֵיכוֹן.

ידבר פי
הודעות: 40
הצטרף: ו' מרץ 19, 2021 12:22 pm

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי ידבר פי » ג' אוגוסט 16, 2022 1:50 am

מקדש מלך כתב:על פי המדרש, שאול בן הכנענית הוא זמרי בן סלוא (וגם שלומיאל בן צורישדי), שהרג אותו פנחס הצדיק.

ואמנם לא הייתי מגדיר אותו כרשע, אבל רש"י מפורש הוא "במקום שייחס את הצדיק לשבח ייחס את הרשע לגנאי".

ל' הגמ' סנהדרין פב ע"ב אר"נ א"ר מאי דכתי' זרזיר מתנים או תיש ומלך אלקום עמו ד' מאות ועשרים וארבע בעילות בעל אותו רשע אותו היום והמתין לו פנחס וכו'
נערך לאחרונה על ידי ידבר פי ב ג' אוגוסט 16, 2022 2:47 am, נערך 4 פעמים בסך הכל.

ידבר פי
הודעות: 40
הצטרף: ו' מרץ 19, 2021 12:22 pm

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי ידבר פי » א' אוגוסט 21, 2022 4:10 am

עזריאל ברגר כתב:מנשה - בן יוסף מסתמא צדיק,

האם בכתוב "בך יברך ישראל לאמר ישמך אלקים כאפרים וכמנשה" אין במשמעותו שהיה צדיק

עזריאל ברגר
הודעות: 11268
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: אשכול אביעה חידות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' אוגוסט 21, 2022 9:19 am

ידבר פי כתב:
עזריאל ברגר כתב:מנשה - בן יוסף מסתמא צדיק,

האם בכתוב "בך יברך ישראל לאמר ישמך אלקים כאפרים וכמנשה" אין במשמעותו שהיה צדיק

לאו דווקא. ייתכן שהברכה היא שיהיו עשירים כמותו וכדו'.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 197 אורחים