מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

ספר המצוות לרס"ג

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
הגהמ
הודעות: 1278
הצטרף: א' אוגוסט 07, 2011 5:49 pm

Re: ספר המצוות לרס"ג

הודעהעל ידי הגהמ » ד' דצמבר 18, 2019 6:27 pm

הוגה ומעיין כתב:
הגהמ כתב:חשוב לי לדעת, האם יש בספר התייחסות מצד רס"ג לפסוק בפר' בהר (ויקרא כה:לה): 'וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך'?

לא. רק לפסוק שאחריו. בפרק י"ג כותב רס"ג חובה לסייעו במזון כדי שיחיו שניהם כאמרו "וחי אחיך עמך".

ייש"כ. האם ידוע לך ממקו"א אם סבר רס"ג שמצות 'והחזקת בו' משמעה צדקה/הלואה כדעת הרמב"ם?

סליחות
הודעות: 1004
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 5:52 am

Re: ספר המצוות לרס"ג

הודעהעל ידי סליחות » ד' דצמבר 18, 2019 9:23 pm

למי אפוא מתכוון הרמב"ם בסה"מ כאן?
דע שעניין זה לא היה צריך להעיר עליו, כי הוא ברור. שהרי כיון שלשון התלמוד הוא: "שש מאות ושלוש עשרה מצוות נאמרו לו למשה בסיני" איך נאמר בדבר שהוא מדרבנן שהוא מכלל המנין?
אלא העירונו על כך, מכיון שכבר טעו בזה ומנו נר חנוכה ומקרא מגילה בכלל מצוות עשה, וכן מאה ברכות בכל יום וניחום אבלים וביקור חולים וקבירת מתים והלבשת ערומים וחישוב תקופות ושמונה-עשר יום לגמור בהם את ההלל.
אכן יש להסתכל בתמהיהה במי שומע את דבריהם "נאמרו לו למשה בסיני" ו[בכל זאת] מונה קריאת ההלל, שבו שבח דוד לפני השם יתעלה, [כאילו] בזה נצטווה משה; ומונה נר חנוכה, שקבעו אותו חכמים בבית שני, וכן מקרא מגילה! אבל [שנניח] שנאמר למשה בסיני שיצווה אותנו, שאם בסוף מלכותנו יקרה לנו עם היוונים כך וכך שנתחייב להדליק נר חנוכה - אינני חושב שמישהו ידמה זאת ולא יעלה בדמיונו.

האם אין כוונתו לרס"ג גם כן? (אני מחפש לדעת אם רס"ג גם כן כתב במקום כלשהו בפירוש שקריאת הלל היא מ"ע דאורייתא)

הוגה ומעיין
הודעות: 1643
הצטרף: ג' יולי 06, 2010 2:02 pm

Re: ספר המצוות לרס"ג

הודעהעל ידי הוגה ומעיין » ה' דצמבר 19, 2019 8:49 am

הגהמ כתב:
הוגה ומעיין כתב:
הגהמ כתב:חשוב לי לדעת, האם יש בספר התייחסות מצד רס"ג לפסוק בפר' בהר (ויקרא כה:לה): 'וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך'?

לא. רק לפסוק שאחריו. בפרק י"ג כותב רס"ג חובה לסייעו במזון כדי שיחיו שניהם כאמרו "וחי אחיך עמך".

ייש"כ. האם ידוע לך ממקו"א אם סבר רס"ג שמצות 'והחזקת בו' משמעה צדקה/הלואה כדעת הרמב"ם?


הרי דעתו עולה מתוך התפסיר, וכפי שציין הרב קאפח. לדעתו פירוש "והחזקת בו גר ותושב עמך" הוא לארח אותו ולתת לו לגור בביתך.

הוגה ומעיין
הודעות: 1643
הצטרף: ג' יולי 06, 2010 2:02 pm

Re: ספר המצוות לרס"ג

הודעהעל ידי הוגה ומעיין » ה' דצמבר 19, 2019 8:52 am

למי אפוא מתכוון הרמב"ם בסה"מ כאן?
דע שעניין זה לא היה צריך להעיר עליו, כי הוא ברור. שהרי כיון שלשון התלמוד הוא: "שש מאות ושלוש עשרה מצוות נאמרו לו למשה בסיני" איך נאמר בדבר שהוא מדרבנן שהוא מכלל המנין?
אלא העירונו על כך, מכיון שכבר טעו בזה ומנו נר חנוכה ומקרא מגילה בכלל מצוות עשה, וכן מאה ברכות בכל יום וניחום אבלים וביקור חולים וקבירת מתים והלבשת ערומים וחישוב תקופות ושמונה-עשר יום לגמור בהם את ההלל.
אכן יש להסתכל בתמהיהה במי שומע את דבריהם "נאמרו לו למשה בסיני" ו[בכל זאת] מונה קריאת ההלל, שבו שבח דוד לפני השם יתעלה, [כאילו] בזה נצטווה משה; ומונה נר חנוכה, שקבעו אותו חכמים בבית שני, וכן מקרא מגילה! אבל [שנניח] שנאמר למשה בסיני שיצווה אותנו, שאם בסוף מלכותנו יקרה לנו עם היוונים כך וכך שנתחייב להדליק נר חנוכה - אינני חושב שמישהו ידמה זאת ולא יעלה בדמיונו.

האם אין כוונתו לרס"ג גם כן? (אני מחפש לדעת אם רס"ג גם כן כתב במקום כלשהו בפירוש שקריאת הלל היא מ"ע דאורייתא)[/quote]

כנראה לא לרס"ג אלא אחד הגאונים האחרים. אם זה היה רס"ג, הוא לא היה כותב "כבר טעו בזה" אלא "ואיני סבור שידמה מי שהוא או שיעלה על לבו"; "ואיני זוכר שמישהו טעה בכלל הזה"; "וזה ממה שלא טעה בו שום אדם ולא חשב אחרת". לא ברור אם הסיבה שכך הוא מתייחס לרס"ג היא משום כבודו, או להיפך, שסבר שדבריו הם פחות מטעות. כך או כך, יש סגנון עקבי בהתייחסותו של הרמב"ם לרס"ג וזה לא הסגנון כאן בעניין הלל.

סליחות
הודעות: 1004
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 5:52 am

Re: ספר המצוות לרס"ג

הודעהעל ידי סליחות » ה' דצמבר 19, 2019 12:17 pm

האם רס"ג כלל את חנוכה וקריאת המגילה במ"ע דאורייתא?
בשני המאמרים הבאים התייחסות לדעתו של רס"ג בנושא (בקצרה, התשובה לשאלה הנ"ל: כן. ולכן לא ברור מדוע יש לסבור שהרמב"ם בדבריו בסה"מ לא התכוון לרס"ג; למרות כל הכבוד שרחש לו).

1. "הנצטווינו בתורה לחוג את החנוכה; עיון בכתבי רב סעדיה גאון ובפולמוסו" - מאת הרב יהודה צבי שטמפפר. מאמר זה הועלה בפורום כאן)
2. "האם הכיר הרמב"ם את ספר המצוות השלם לרס"ג?" (מאמר זה לפי הבנתי קודם לראשון בזמן) מאת הרב חיים סבתו ממהדירי סה"מ לרס"ג, מאמר זה נמצא כאן.

מתוך המאמר הראשון (עמ' 418):
"בפיוט של רס"ג, המכונה גם 'אזהרות', כתב:
וערוך נר חנוכה עד שמינית,
עד זאת זכרון בספר ונוסף חוק עלי תוכנית
לקיים את אגרת הפורים הזאת השנית.

הגר"י פערלא עשה נט-ס מתייחס לזה וכותב:
כתוב זאת רמז מגילה. ונר ימי חנוכה עד כלות. פשוט דכוונת רבינו הגאון ז"ל כאן למצות קריאת מגילה בפורים. ולמצות הדלקת נר חנוכה. וכן באזהרותיו אשר על סדר עשרת הדברות (בדבור זכור) כתב וז"ל וערוך נר חנוכה עד שמינית. עד זאת זכרון בספר ונוסף חוק עלי תכנית. לקיים את אגרת הפורים הזאת השנית עכ"ל עיין שם. וזה כמעט דברים אחדים ושפה אחת עם האמור כאן.


עוד מהמאמר הראשון (עמ' 421):
הרב חיים סבתו שההדיר את ספר המצוות לרס"ג התלבט בשאלה, אם הרמב"ם ראה חיבור זה, שהרי כתב שאינו סבור שמישהו יעלה על לבו דברים שכתב רס"ג מפורשות עם זאת, ציין הרב סבתו, שיש ראיות ברורות ממקורות אחרים שלפיהם הרמב"ם הכיר את ספר המצוות לרס"ג. נראה לומר, שהדמיון בין נוסח רס"ג בספר המצוות שלו לבין דברי החולק, שאליו מתייחס הרמב"ם, מביא למסקנה שהרמב"ם הכיר את דברי רס"ג. הכיר, וחלק עליו דרך כבוד. במקום לצאת מפורשות נגד אחד מגדולי הגאונים, העדיף הרמב"ם להצניע את שמו ולכתוב באופן סתמי שלא ייתכן שמישהו יעלה דעה זו.


בשורה התחתונה (בין אם נאמר שהרמב"ם ראה או לא ראה, זה לא ממש משנה לעניינינו) רס"ג סבר שחנוכה ומגילה מדאורייתא. ולאחר שנתבררה נקודה זו, שוב נשאל מהתמצאים בתורת הרס"ג:
האם הרס"ג גם כן מונה קריאת הלל מדאורייתא (וכסברת בה"ג) ?

מדברי הגר"י פערלא (שם) נראה שבה"ג ורס"ג לא היו בעלי שיטה זהה במניית המצוות:
ואמנם יש כאן מקום עיון בדברי הגאון ז"ל. דלפי הנראה מדבריו כאן שמנה מגילה ונר חנוכה במנין תרי"ג. אזיל בשיטת הבעל הלכות גדולות וסייעתו ז"ל בזה למנות גם מצות דרבנן במנין תרי"ג מצות. ואם כן יש לתמוה אמאי לא מנה ג"כ מצות נר שבת ושאר מצות דרבנן שמנו הבעל הלכות גדולות וסייעתו.


ועדיין, אני מחפש אחר דעתו של רס"ג ספציפית לגבי קריאת הלל (או שמא גם דבר זה בכלל "שאר מצוות דרבנן שמנו הבעל הלכות גדולות וסייעתו" שהגר"י פערלא מזכיר?!).

הוגה ומעיין
הודעות: 1643
הצטרף: ג' יולי 06, 2010 2:02 pm

Re: ספר המצוות לרס"ג

הודעהעל ידי הוגה ומעיין » ה' דצמבר 19, 2019 1:18 pm

מעכ"ת האריך בדברים הפשוטים מתוך שלא הבין את כוונתי.

בה"ג קדם לרס"ג והוא שחידש למנות נר חנוכה ומגילה, ונמשכו אחריו רוב ככל הגאונים, והרמב"ם נאבק במגמה זו ש"נעמדו השכלים אצלו". לכן דבריו על מניית נר חנוכה ומגילה אינם מכוונים לרס"ג אלא לבה"ג וכל הנמשכים אחריו ובכללם רס"ג. מה שכתבתי הוא, שכשהרמב"ם מתייחס רק לרס"ג, יש לו סגנון מיוחד. ולכן אין קשורה לכך שיטת רס"ג בנר חנוכה ומגילה.

והנפ"מ לענייננו, שמה שהביא הרמב"ם לענין הלל, שלא מצאנוהו אצל בה"ג, מ"מ אין לנו לחפשו אצל רס"ג ולהניח שהרמב"ם התייחס רק אליו.

ולמעשה אין בספר המצוות של רס"ג התייחסות להלל.

הגהמ
הודעות: 1278
הצטרף: א' אוגוסט 07, 2011 5:49 pm

Re: ספר המצוות לרס"ג

הודעהעל ידי הגהמ » ה' דצמבר 19, 2019 2:20 pm

הוגה ומעיין כתב:
הגהמ כתב:
הוגה ומעיין כתב:
הגהמ כתב:חשוב לי לדעת, האם יש בספר התייחסות מצד רס"ג לפסוק בפר' בהר (ויקרא כה:לה): 'וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך'?

לא. רק לפסוק שאחריו. בפרק י"ג כותב רס"ג חובה לסייעו במזון כדי שיחיו שניהם כאמרו "וחי אחיך עמך".

ייש"כ. האם ידוע לך ממקו"א אם סבר רס"ג שמצות 'והחזקת בו' משמעה צדקה/הלואה כדעת הרמב"ם?


הרי דעתו עולה מתוך התפסיר, וכפי שציין הרב קאפח. לדעתו פירוש "והחזקת בו גר ותושב עמך" הוא לארח אותו ולתת לו לגור בביתך.

נראין דבריך אבל על פי לשונו של הר"י קאפח שם: 'אמץ אותו שיהא אצלך מתגורר או מתארח כדי שיחיה עמך', חשבתי שניתן לפרש בכוונתו אמץ אותו בתמיכה כספית כדי שיכול לשבת ולגור בתוככם (ולא יצטרך ליקח מקל נדודים בידו להיות נע ונד בבקשו משען לחם).

הוגה ומעיין
הודעות: 1643
הצטרף: ג' יולי 06, 2010 2:02 pm

Re: ספר המצוות לרס"ג

הודעהעל ידי הוגה ומעיין » ה' דצמבר 19, 2019 2:52 pm

רס"ג כותב: פאשדדה באן יכון לך סאכנא וצ'יפא פיעיש מעך. הרי להדיא שחיזוקו יהיה בכך שיהיה לך תושב וגר עמך.

סליחות
הודעות: 1004
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 5:52 am

Re: ספר המצוות לרס"ג

הודעהעל ידי סליחות » ה' דצמבר 19, 2019 2:54 pm

הוגה ומעיין כתב:מעכ"ת האריך בדברים הפשוטים מתוך שלא הבין את כוונתי.

בה"ג קדם לרס"ג והוא שחידש למנות נר חנוכה ומגילה, ונמשכו אחריו רוב ככל הגאונים, והרמב"ם נאבק במגמה זו ש"נעמדו השכלים אצלו". לכן דבריו על מניית נר חנוכה ומגילה אינם מכוונים לרס"ג אלא לבה"ג וכל הנמשכים אחריו ובכללם רס"ג. מה שכתבתי הוא, שכשהרמב"ם מתייחס רק לרס"ג, יש לו סגנון מיוחד. ולכן אין קשורה לכך שיטת רס"ג בנר חנוכה ומגילה.

והנפ"מ לענייננו, שמה שהביא הרמב"ם לענין הלל, שלא מצאנוהו אצל בה"ג, מ"מ אין לנו לחפשו אצל רס"ג ולהניח שהרמב"ם התייחס רק אליו.

ולמעשה אין בספר המצוות של רס"ג התייחסות להלל.

יישר כוח על הבהרת הדברים.

אריק
הודעות: 47
הצטרף: ד' מרץ 08, 2017 3:45 pm

Re: ספר המצוות לרס"ג

הודעהעל ידי אריק » א' דצמבר 22, 2019 6:31 pm

לשון רס"ג בפרק כ:

וקבעה הקבלה שיהיה יום שיושיענו מבן עמלק יקבעוהו חג: "ויאמר ה' אל משה כתב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים", ושכאשר ינחיל ה' ניצחון לבני לוי במלחמתם בקמים עליהם יכבדו את אותו זמן, כפי שאמר: "ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה מחץ מתנים קמיו ומשנאיו מן יקומון", ולא מצאנו שהם נלחמו אלא ביוונים.

האם עד המלחמה ביוונים היו תרי"ב מצוות בלבד? והאם לעתיד לבוא לא יהיה יום חג על הגאולה?

בברכה המשולשת
הודעות: 10973
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: ספר המצוות לרס"ג

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » א' דצמבר 22, 2019 6:49 pm

אולי זה מעין דברי החת"ס רק בצירוף קבלה פרטנית.

אריק
הודעות: 47
הצטרף: ד' מרץ 08, 2017 3:45 pm

Re: ספר המצוות לרס"ג

הודעהעל ידי אריק » א' דצמבר 22, 2019 7:41 pm

ספרתי את המצוות בפרק ומהמנין עולה שחנוכה ופורים הן שתי מצוות נפרדות. לדעת החתם סופר הם אמורות להיות מצווה אחת.
נערך לאחרונה על ידי אריק ב א' דצמבר 22, 2019 7:51 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

בברכה המשולשת
הודעות: 10973
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: ספר המצוות לרס"ג

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » א' דצמבר 22, 2019 7:43 pm

אמת. אם כן באמת זה מקום לדיון.
אגב, רס"ג מונה נר שבת?

אריק
הודעות: 47
הצטרף: ד' מרץ 08, 2017 3:45 pm

Re: ספר המצוות לרס"ג

הודעהעל ידי אריק » א' דצמבר 22, 2019 7:46 pm

את נר שבת הוא לא מונה, לפחות לא בפרקים העוסקים במועדים.

ראש צורים
הודעות: 38
הצטרף: ד' ינואר 13, 2016 5:03 pm

Re: ספר המצוות לרס"ג

הודעהעל ידי ראש צורים » ג' דצמבר 31, 2019 11:50 pm

האם הוא דן באיסור אבן משכית?
אם כן, האם דבריו מתאימים למשתמע מהאזהרות שיש איסור רק כשמשתחווה לע"ז ולא בכל רצפת אבנים?

אריק
הודעות: 47
הצטרף: ד' מרץ 08, 2017 3:45 pm

Re: ספר המצוות לרס"ג

הודעהעל ידי אריק » ה' ינואר 09, 2020 11:34 am

המצווה האחת עשרה להודות לו על הטובה אשר נתן לך, וזאת כגון מקרא ביכורים.
המצווה השתים עשרה, לשבחו על כל המצוות שציווה את עבדיו ולשמוח בעשייתן, כפי שצווה בווידוי מעשר.
המעניין שרס"ג לוקח מצוות שלכאורה הן פרטיות ומכליל אותן. ואולי נרמזת כאן תשובה לקראים על מקור ברכות השבח והמצוות.

אריק
הודעות: 47
הצטרף: ד' מרץ 08, 2017 3:45 pm

Re: ספר המצוות לרס"ג

הודעהעל ידי אריק » ה' ינואר 09, 2020 9:48 pm

ראש צורים כתב:האם הוא דן באיסור אבן משכית?
אם כן, האם דבריו מתאימים למשתמע מהאזהרות שיש איסור רק כשמשתחווה לע"ז ולא בכל רצפת אבנים?


לא מצאתי איסור אבן משכית.

אִיךְ-מֶיְין
הודעות: 178
הצטרף: א' יוני 26, 2016 10:26 am

Re: ספר המצוות לרס"ג

הודעהעל ידי אִיךְ-מֶיְין » ו' ינואר 10, 2020 11:59 am

דרוש לי הקטע שרס"ג מדבר על ביכורים מחמשה מינים בלבד (ולא מחיטה ושעורה).
הובא כאן:
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=34103&hilit=%D7%91%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D#p373877

הוגה ומעיין
הודעות: 1643
הצטרף: ג' יולי 06, 2010 2:02 pm

Re: ספר המצוות לרס"ג

הודעהעל ידי הוגה ומעיין » ו' ינואר 10, 2020 1:47 pm

פרק כב המצוה השמינית -
"מה שביכר מפרי האילנות מן הענבים והתאנים והרימונים והזיתים והתמרים, אלה חמשה מינים מיוחדים, חייב להעלותו למקדש ולתיתו להם, כפי שאמר "בכורי כל אשר בארצם אשר יביאו לה' לך יהיה כל טהור בביתך יאכלנו", ואם חוששים עליו שינזק, ייבשוהו ויעלוהו.

אריק
הודעות: 47
הצטרף: ד' מרץ 08, 2017 3:45 pm

Re: ספר המצוות לרס"ג

הודעהעל ידי אריק » א' ינואר 12, 2020 7:01 pm

בשבת שאלני חתני האם רס"ג מונה את מצוות סיפור יציאת מצרים בליל פסח.
בדקתי והוא לא מונה. הוא לא מונה גם מצווה להזכיר את יציאת מצרים.

אִיךְ-מֶיְין
הודעות: 178
הצטרף: א' יוני 26, 2016 10:26 am

Re: ספר המצוות לרס"ג

הודעהעל ידי אִיךְ-מֶיְין » ב' ינואר 13, 2020 1:52 pm

הוגה ומעיין כתב:פרק כב המצוה השמינית -
"מה שביכר מפרי האילנות מן הענבים והתאנים והרימונים והזיתים והתמרים, אלה חמשה מינים מיוחדים, חייב להעלותו למקדש ולתיתו להם, כפי שאמר "בכורי כל אשר בארצם אשר יביאו לה' לך יהיה כל טהור בביתך יאכלנו", ואם חוששים עליו שינזק, ייבשוהו ויעלוהו.

יש"כ, תבורך משמיא.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 54 אורחים