מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מסורת הגננות

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
קו ירוק
הודעות: 4879
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי קו ירוק » א' נובמבר 05, 2017 9:26 pm

ואני סברתי שהכוונה עוגות מצות

מצליח
הודעות: 473
הצטרף: א' יולי 12, 2015 6:46 am

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי מצליח » א' נובמבר 05, 2017 9:29 pm

בפרשה זו הגננת מדייקת שסולת הוא דק וקמח גס והאמת היא להיפוך עי' סוף מנחות.

מעט דבש
הודעות: 3389
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי מעט דבש » א' נובמבר 05, 2017 9:36 pm

קו ירוק כתב:ואני סברתי שהכוונה עוגות מצות.

בפיוט לליל הסדר 'ואמרתם זבח פסח':
"הסעיד נוצצים עוגות מצות בפסח".

ובחזקוני:
ועשי עגות לפי שהיו נחפזים לדרכם לעשות שליחותם ולא יכלו להתמהמה עד שתחמיץ.וב'שכל טוב':
שכל טוב (בובר) בראשית פרשת וירא פרק יח סימן ו
ופשוטו שאין אורחים יכולין להתעכב עד שתחמיץ הבצק, ושהיה יום הפסח, ובקבלה היה שומר כל התורה, שנא' אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצותי חקותי ותורתי (בראשית כו ה):


וראה עוד בדברי הרב 'אברהם' בקובץ 'זעיר קטף' על וירא:
viewtopic.php?p=314112#p314112

מעט דבש
הודעות: 3389
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי מעט דבש » א' נובמבר 05, 2017 9:40 pm

מצליח כתב:בפרשה זו הגננת מדייקת שסולת הוא דק וקמח גס והאמת היא להיפוך עי' סוף מנחות.

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=364009#p364009
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=364087#p364087

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי אוצר החכמה » א' נובמבר 05, 2017 9:41 pm

עיין תוספות ר"ה יא א.

מעט דבש
הודעות: 3389
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי מעט דבש » א' נובמבר 05, 2017 9:45 pm

אוצר החכמה כתב:עיין תוספות ר"ה יא א.

יישר כח!

מתוך דבריהם:
סוגיא דשמעתא מוכח דבתשרי נמול אברהם אבינו... ורבי מאיר שליח צבור יסד במעריב של פסח ומצות אפה ויאכלו בלילי חג פסח ואמרי' בבראשית רבה לושי ועשי עוגות הדא אמרת שפסח היה...

פרי יהושע
הודעות: 3047
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי פרי יהושע » ב' נובמבר 06, 2017 12:41 am

אני מצרף כאן איזה מכתב שכתבתי פעם למרכז הפדגוגי של חינוך עצמאי על טעויות גדולות וקטנות שמצאתי בחוברת "מושגים ביהדות":

בסייעתא דשמיא שבט תש"ע

לכבוד

חברי המזכירות הפדגוגית של חינוך העצמאי

שלום רב למעלתכם

בתי שתחי' לומדת באחד ממוסדות "בית יעקב" שבהנהלתכם ובשומעי אותה משננת לקראת מבחן "מושגים ביהדות" כי מעשר בהמה הוא לכהן [עמוד 15 מושג 72 ] נזעקתי כי זו טעות גמורה! מעשר בהמה נאכל כולו לבעלים כקרבן פסח, וכך אנו שונים במשנת איזהו מקומן "שינה באכילתן הבכור נאכל לכהנים והמעשר לכל אדם".

כיון וכך וכבר נטלתי את החוברת לידי עברתי על כולה בשים לב ונוכחתי כי נפלו עוד אי אלו טעיות אולי קטנות יותר, אך ראיתי חובה לעצמי להעיר גם עליהם כיון והחומר נלמד ומשונן ע"י רבבות תלמידות במוסדותיכם וחבל שתצא תקלה מתחת ידכם בעבודת קודש זו, ובטוחני שתקבלו זאת בשמחה.

בעמוד 9 34- ספרי קודש, באותיות הקטנות, ספר "חפץ חיים" אינו ספר מוסר אלא ספר הלכה בהל' שמירת הלשון, מצורף לו עוד ספר שמירת הלשון שהוא ספר מוסר.

בעמוד 11 46- קדושה, אינה תפילה, וגם אינה נאמרת בברכת המתים אלא לאחריה, והיא חלק מברכת אתה קדוש, [הפסוק של ימלוך ה' אינו ממש חלק מהקדושה כיון ולא הוזכר בישעי' עם קדושת המלאכים ואכמ"ל].

שם 49 סליחות אינם קטעי תפילה אלא בקשת סליחה, ועיקרם באמירת י"ג מידות דבר שלא הודגש כדבעי, משא"כ הוידוי שאינו חלק מהסליחות ורק חלק מהמסגרת החיצונית של הסליחות.

עמוד 24 124- חמץ, אסור מהתורה כידוע גם בבל יראה ובל ימצא ולא רק באכילה והנאה.

עמוד 33 173- אפשר להוסיף על מצוות עשה שהז"ג מדרבנן שנשים חייבות משום שהיו באותו הנס, גם ארבעה כוסות והגדה.

שם 176 טבל כפשוטו הוא מלשון ערבוב כלשון התורה "טבל הוא" האמור לעניין עריות, וכאן הוא לעניין שמעורב בחולין תרומה שלא הופרשה שאסורה באכילה.

שם יש להוסיף לעניין מעשר שני ורבעי שבזמן הזה מחללים על פרוטה, וחייבים לבערה בזמן הביעור.

עמוד 34 178- בהגדרת מים ראשונים נכלל רק נט"י שלפני הסעודה, ולא נטילת ידים בהשכמת הבוקר וכו'.

שם 180 רביעית אינה שיעור שתיה אלא שיעור הכוס של ברכה [שיעור שתיה בכוס של ברכה הוא טעימה של מלא לוגמיו ובד' כוסות רוב כוס או רוב רביעית].

עמוד 35 193- בשר חלק פירושו שנמצאו הריאות חלקות למגע הבודק בלי שום סירכא דהיינו ריר שנמצא עליהן לפעמים כשהבהמה מצוננת, [סירכא הוא חשש טריפה שמא נעשה שם או עתיד להעשות באותו מקום חור כתוצאה מכך], ואף שלדעת הרמ"א אפשר להכשיר כשהן מתמעכות ביד משתדלים להחמיר בזה כדעת הב"י.

עמוד 36 198- אונאה, אין פירושה המילולי רמאות ולא גניבת דעת שאסורה אפי' לגוי, אלא פירושה צער וכמו שאונאת דברים אסרה תורה על צער חבירו הישראלי, כן במקח אסרה תורה לצער ולנצל או להטעות את חבירו הישראלי במחיר, ודין אונאה הוא אפי' אם נגרמה ההונאה בטעות.

כדאי לבדוק בשנית את כל החומר ולעבד מחדש עד כמה שאפשר בעבודת צוות, צריך גם שימת לב מרובה מה להכניס ומה לא, כי כפי שאני למד החוברת התעבתה הרבה וצריך שימת לב.
ואצא בברכת כבוד


יש לציין שהם החזירו לי מכתב שבישיבת צוות הבאה הם יישבו על המדוכה ויתקנו הצריך תיקון, (אני מקווה כי אכן תוקן לא בדקתי).

מעט דבש
הודעות: 3389
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי מעט דבש » ב' נובמבר 06, 2017 2:29 am

פרי יהושע כתב:שם 176 טבל כפשוטו הוא מלשון ערבוב כלשון התורה "טבל הוא" האמור לעניין עריות, וכאן הוא לעניין שמעורב בחולין תרומה שלא הופרשה שאסורה באכילה.

צ"ל 'תבל עשו' (ויקרא כ, יב).
אמנם אין זה ברור, לא בלשון 'טבל', ולא בלשון הפסוק. שכן בשניהם יש פירושים אחרים.
בלשון הכתוב, פירש רש"י בפירושו הראשון שהוא לשון גנאי (ובפירושו השני פירש אמנם שהוא לשון ערבוב).
ובלשון 'טבל' - יש בזה פירושים נוספים. ראה לשון רבנו מנוח (הל' חמץ ומצה ו, ז):
טבל הוא שם לכל דבר שלא הוציאו ממנו דבר מן המתנות שחייב להפריש ממנו והיא מלה מורכבת טב לא אי נמי כדאמרינן טבלא של עץ או של מתכת כלומר הרי הוא כטבלה של עץ שאין אדם יכול לאכול ממנה א"נ מלשון הערב שקורין לדבר מעורב מטבל:


============

פרי יהושע כתב:שם 180 רביעית אינה שיעור שתיה אלא שיעור הכוס של ברכה [שיעור שתיה בכוס של ברכה הוא טעימה של מלא לוגמיו ובד' כוסות רוב כוס או רוב רביעית].

הנידון היה כנראה על שיעור שתיה כדי לברך ברכה אחרונה, ששיעור שתיה זו היא רביעית (שו"ע או"ח רי, א).

מעט דבש
הודעות: 3389
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי מעט דבש » ב' נובמבר 06, 2017 4:04 am

פרי יהושע כתב:בתי שתחי' לומדת באחד ממוסדות "בית יעקב" שבהנהלתכם ובשומעי אותה משננת לקראת מבחן "מושגים ביהדות" כי מעשר בהמה הוא לכהן [עמוד 15 מושג 72 ] נזעקתי כי זו טעות גמורה! מעשר בהמה נאכל כולו לבעלים כקרבן פסח, וכך אנו שונים במשנת איזהו מקומן "שינה באכילתן הבכור נאכל לכהנים והמעשר לכל אדם".

מתוך ההערות למהרי"ט אלגאזי עמ' נח:

מעשר בהמה לכהנים.PNG
מעשר בהמה לכהנים.PNG (58.02 KiB) נצפה 7171 פעמים


דברי הריטב"א הם בבבא מציעא (ז. ד"ה ה"נ עשירי), וכן הוא בשיטמ"ק (שם ד"ה מפריש) בשם הרדב"ז.

והמשנה שהמעשר נאכל לכל אדם, אין ממנה ראיה ואפשר לומר שהמעשר ניתן לכהנים, אלא שמותר לזר לאכול (וכמו מעשר ראשון, שניתן ללויים, ומותר לזר).

וראה עוד:
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=284101#p284101

עזריאל ברגר
הודעות: 9183
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' נובמבר 06, 2017 7:02 am

פרי יהושע כתב:עמוד 33 173- אפשר להוסיף על מצוות עשה שהז"ג מדרבנן שנשים חייבות משום שהיו באותו הנס, גם ארבעה כוסות והגדה.

הגדה דאורייתא.

אבא יודן
הודעות: 1170
הצטרף: ב' אוגוסט 10, 2015 2:34 pm

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי אבא יודן » ב' נובמבר 06, 2017 3:40 pm

מצליח כתב:בפרשה זו הגננת מדייקת שסולת הוא דק וקמח גס והאמת היא להיפוך עי' סוף מנחות.

אולי יותר קרוב לציין לאבות ה: נפה שמוציאה את הקמח וקולטת את הסולת.
היא מכוונת למאכל גס, ומאכל עדין בדרך אפשר.

פרי יהושע
הודעות: 3047
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי פרי יהושע » ב' נובמבר 06, 2017 11:27 pm

ייש"כ על כל ההערות המועילות:
ואענה מעט (באמת זה היה לפני זמן רב), מש"כ ר' עזריאל על הגדה דאו', נכון, אבל החיוב בה מצד אף הן היו באותו הנס ומצורף לארבע כוסות כמש"כ התוס'.
מש"כ שכן יש רא' שמע"ב לכהנים ידוע לי, וראיתי ע"ז מאמר ארוך גם מהרב מצגר בפי' ר"י מלוניל על מסכת שבת שהוציא עי' שם, אמנם בוודאי ששם נחשב טעות שנובעת ממסורת הגננות.
מש"כ "מעט דבש" "תבל הוא" (ייש"כ על התיקון ט"ס), צריך לקרוא שוב מה נכתב שם ואינו לפני, עכ"פ ייש"כ על עצם ההעשרה.
ומש"כ ששם הייתה הכוונה לברכה אחרונה, לא היא שם היה על כוס של ברכה זה זכור לי בברור, (אבל מאי נפק"מ?)

מעט דבש
הודעות: 3389
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי מעט דבש » ב' נובמבר 06, 2017 11:40 pm

לגבי הגדה:

אנציקלופדיה תלמודית כרך ח, הגדה (של פסח) [טור קעז]
הנשים, כתבו ראשונים שאף הן חייבות במצות הגדה (39), ואף על פי שמצות עשה שהזמן גרמא היא שהנשים פטורות בה (40), מכל מקום חייבות הן מפני שאף הן היו באותו הנס (41), אלא שלפי זה הדבר תלוי במחלוקת ראשונים אם הטעם של אף הן היו באותו הנס נאמר רק למצוות שמדרבנן, או אף למצוות של תורה, ואפילו אם גם במצוות של תורה נאמר טעם זה שוב הדבר תלוי במחלוקת ראשונים אם מדרבנן בלבד חייבו אותן מטעם זה או שאף מן התורה חייבות מפני כך (42). ויש מהאחרונים שכתב הטעם שנשים חייבות בהגדה, מפני שחייבות בארבע-כוסות* (43), והכוסות ששתאן שלא על הסדר לא יצא (44), ולכן ממילא חייבות בהגדה, כדי שישתו על הסדר (45).

-------------------------

(39) החינוך שם. ובטוש"ע תעב יד בדרך כלל שכל המצוות הנוהגות בלילה זה אף הנשים חייבות.
(40) ע"ע אשה כרך ב עמ' רמד. ועי' מנ"ח שם שתמה על החינוך למה מצות הגדה נוהגת בנשים.
(41) ברכ"י או"ח תעג טו.
(42) ברכ"י שם, ע"פ תוס' פסחים קח ב ד"ה היו ומגילה ד א ד"ה שאף, וע"ע אשה כרך ב עמ' רמז. ועי' שו"ע הרב תעב כה שמלבד אכילת מצה שמן התורה חייבות בשאר הדברים שבלילה זה מדרבנן מפני שאף הן היו באותו הנס.
(43) ע"ע.
(44) ע"ע ארבע כוסות.
(45) חיי אדם כלל קל דין יב בפי' ד' התוס' סוכה לח א ד"ה מי שהיה. ועי' חי' חשק שלמה פסחים קטז ב שהמציא לימוד חדש לחייבן מה"ת שהוקשה מצות סיפור יציאת מצרים לאיסור אכילת חמץ בפסוק אחד: זכור את היום וגו' ולא יאכל חמץ, ועי' בסמוך כעין זה בשם שו"ת תורת חסד בסומא.

מידע
הודעות: 39
הצטרף: ה' דצמבר 22, 2016 2:48 am

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי מידע » ג' נובמבר 07, 2017 3:28 pm

איני יודע אם קשור כל כך לכאן,
אבל כך אמרו בשם הרה''ק רבי יחזקאל משינווא זצוק''ל, ששאל, אדם רואה בחלום מהרהורי ליבו,
וכיצד פרעה זוכה לראות בחלום בעלי חיים טהורים - פרות,
ויישב, שכתוב עולות מן היאור, וכל שביבשה יש כנגדו בים, ואין להם סנפיר וקשקשת,
( ובזה מבואר מה שאכלו את הפרות, כדרך הדגים, ובשבלים לפעמים כך הדרך כמו בכלאים)

סגי נהור
הודעות: 4559
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי סגי נהור » ג' נובמבר 07, 2017 3:40 pm

מידע כתב:( ובזה מבואר מה שאכלו את הפרות, כדרך הדגים, ובשבלים לפעמים כך הדרך כמו בכלאים)

לא הבנתי. דגים אוכלים פרות?

מידע
הודעות: 39
הצטרף: ה' דצמבר 22, 2016 2:48 am

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי מידע » ג' נובמבר 07, 2017 4:05 pm

דגים בולעים דגים (ע''ז דף ד.)
נערך לאחרונה על ידי מידע ב ד' נובמבר 08, 2017 12:06 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

מנצפך
הודעות: 446
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2016 11:05 pm

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי מנצפך » ג' נובמבר 07, 2017 11:20 pm

מידע כתב:איני יודע אם קשור כל כך לכאן,
אבל כך אמרו בשם הרה''ק רבי יחזקאל משינווא זצוק''ל, ששאל, אדם רואה בחלום מהרהורי ליבו,
וכיצד פרעה זוכה לראות בחלום בעלי חיים טהורים - פרות,
ויישב, שכתוב עולות מן היאור, וכל שביבשה יש כנגדו בים, ואין להם סנפיר וקשקשת,
( ובזה מבואר מה שאכלו את הפרות, כדרך הדגים, ובשבלים לפעמים כך הדרך כמו בכלאים)

אולי אפשר להסמיך גם על הגמ' בע"ז לט. 'תורא דימא אסיר'

מענה איש
הודעות: 802
הצטרף: ה' יולי 06, 2017 12:14 pm

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי מענה איש » ד' נובמבר 15, 2017 8:39 am

האם יש מסורת לגננות לא ללמד על עקידת יצחק בגילאי הגן 3-6 :
עברתי על התיקיות של הילדים וסיפור העקידה נשמט, למעט גננת אחת שסיפרה להם על העקידה באופן הזה:

הקב''ה מבקש מאברהם לתת לו את יצחק במתנה במקום שאני אראה לך אברהם אבינו קם בבוקר וכו' ואז שם את יצחק על המזבח לתת אותו מתנה לה' ואז ה' אומר לו אל תשלח ידך וכו'

עושה רושם שסיפור העקידה קשה לעיכול ולכן נמנעים מלספרו או שמספרים אותו בצורה ידידותית וכנ''ל

בקרו טלה
הודעות: 3371
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי בקרו טלה » ד' נובמבר 15, 2017 10:46 am

מענה איש כתב:האם יש מסורת לגננות לא ללמד על עקידת יצחק בגילאי הגן 3-6 :
עברתי על התיקיות של הילדים וסיפור העקידה נשמט, למעט גננת אחת שסיפרה להם על העקידה באופן הזה:
הקב''ה מבקש מאברהם לתת לו את יצחק במתנה במקום שאני אראה לך אברהם אבינו קם בבוקר וכו' ואז שם את יצחק על המזבח לתת אותו מתנה לה' ואז ה' אומר לו אל תשלח ידך וכו'
עושה רושם שסיפור העקידה קשה לעיכול ולכן נמנעים מלספרו או שמספרים אותו בצורה ידידותית וכנ''ל

עי' בעלוני קול החינוך

עובדיה חן
הודעות: 1393
הצטרף: א' מאי 21, 2017 7:27 am

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי עובדיה חן » ד' נובמבר 15, 2017 10:49 am

וסיפור מכירת יוסף קל לעיכול?

עזריאל ברגר
הודעות: 9183
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' נובמבר 15, 2017 4:56 pm

מענה איש כתב:האם יש מסורת לגננות לא ללמד על עקידת יצחק בגילאי הגן 3-6 :
עברתי על התיקיות של הילדים וסיפור העקידה נשמט, למעט גננת אחת שסיפרה להם על העקידה באופן הזה:

הקב''ה מבקש מאברהם לתת לו את יצחק במתנה במקום שאני אראה לך אברהם אבינו קם בבוקר וכו' ואז שם את יצחק על המזבח לתת אותו מתנה לה' ואז ה' אומר לו אל תשלח ידך וכו'

עושה רושם שסיפור העקידה קשה לעיכול ולכן נמנעים מלספרו או שמספרים אותו בצורה ידידותית וכנ''ל

ה' ירחם...

מעט דבש
הודעות: 3389
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי מעט דבש » ש' נובמבר 18, 2017 11:12 pm

מכאן:
טוב לי כתב:פגשתי בידידי שהוא מלמד תשב"ר ותיק ומוכשר מאד בציור, ובידו תכריך ציוריו על פרשות השבוע,
בעלעולי כה וכה ראיתי בפרשת תולדות
והנה מי שאמור להיות יעקב אבינו מאכיל את עשו מנזיד העדשים... בכף...
מיד נזעקתי: הרי עשו אמר "הלעיטני נא", ובכל ציורי הגן רואים את יעקב מלעיט את עשו ישירות מהסיר?
ענה הוא לעומתי: והיכן כתוב שיעקב נענה לו בזה? פתח פסוק ותראה את הכתוב:
"ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים" ולא נאמר: "ויעקב הלעיט לעשו".
ונשתתקתי.

ואז סיפר הוא לי שביום מן הימים זכה להכניס את תכריך ציוריו הזה לעיני מרן הגרי"ש,
[בעקבות ידידותו עם אחד מנכדי מרן]
לפי עדותו מרן דפדף בין הציורים בענין רב,
ומשהגיע לציור הזה הפנה נכדו הנ"ל את תשומת לבו לשינוי הזה,
ומשהצייר הסביר את הענין כאמור לעיל,
נענה מרן ואמר:
"פשוט אזיי!!"

ראה עוד:
viewtopic.php?f=46&t=37421#p415850

שמר
הודעות: 643
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 2:30 am

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי שמר » ד' דצמבר 06, 2017 1:39 am

אראל כתב:
הרוצה להחכים כתב:אברך אחד הרצה באזני במהלך השבת העעל"ט פירוש על דברי רש"י "להגיד שבחו של אהרן שלא שינה" שלמרות שהקטורת מעשרת ואהרן היה חפץ להקטיר את הקטורת כדי להעשיר, מ"מ לא שינה והדליק את המנורה בכל לילה כפי משנצטווה "שאתה עומד ומדליק את הנרות".
כמדומני בשם "בנין דוד-אוהעל".
וא"כ בדורו של אהרן כן הדליק רק הכהן גדול את המנורה בכל לילה ולילה. [לחידודא בעלמא].

כמדומה שייחודו של אהרן היה בזה שהיה 'מדליק ומטיב' את הנרות [כך לשון רש"י], והטבת הנרות לכו"ע אינה כשרה רק בכהן ולא בזר
[ואגב, יש לבאר לשונו הזהב של רש"י הק', 'מדליק ומטיב' שהרי ההטבה היה קודם ההדלקה, וצ"ב]

בעניין זה, ושלא מעניין האשכול.
פרש"י : למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו אמר לו הקב"ה חייך שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את הנרות.
והנה יש לדון הלא סדר הדברים הפוך הוא קודם הטבת הנרות ולאחמ"כ הדלקתם ומדוע כ' שאתה מדליק ומטיב את הנרות.
הנה עבודת ההטבה כוללת בתוכה שתי שלבים האחד ניקוי הבזיכים מהפתילות ומהאפר של הדלקת היום הקודם והשני הכנת הפתילות להדלקה נוספת, ונחלקו הראשונים מה גדרה של עבודת הטבת הנרות דעת רש"י (עי' יומא יד: ד"ה ומטיב) שהכנת הפתילה איננה חלק מהטבת הנרות אלא רק הניקוי מההדלקה הקודמת וזה כשר רק בכהן ולא בזר לעומת הכנת הפתילות הכשרה אף בזר .
ולפי"ז י"ל דהא הכא מיירי בהדלקה הראשונה שנעשתה במנורה ללא כל הדלקה לפניה וא"כ אי"צ להטבת הנרות (ניקיון הבזיכים) קודם ההדלקה כיוון שאין שאריות המצריכות ניקוי מיום האתמול, וא"כ א"ש שנכתב "שאתה מדליק ומטיב" הדלקה קודם הטבה.
ולכאורה עדיין יש להבין הא ציווי זה הוא לדורות ובשאר הימים הלא ההטבה קודמת להדלקה, ואפשר לומר דשיגרא דלישנא נקט כלומר כעת אתה מדליק ומטיב ולאחר מכן אתה מטיב ומדליק ודיבר הקב"ה לאהרון בהווה.
ועוד י"ל הנה הקשו התוס' ישנים (יומא כד:) הלא הדלקה כשרה בזר וא"כ במה ניחמו שאמר לו שאתה מדליק את הנרות, והניח בשאלה, ושני גאוני דוויינסק ה"משך חכמה" (כאן) והרוגוצ'ובר (צפנת פענח ) ביארו דאע"ג דהדלקה כשרה בזר הכא שאני דמיירי בחינוך המנורה והדלקה זו ניתנה רק לאהרון ובזה ניחמו, עיי"ש. (ראה בחזו"א מנחות ס' ל סק"ח).
וא"כ י"ל דכל מה שאמר לו הקב"ה חייך שאתה מדליק ומטיב את הנרות נתייחד הדבר רק בפעם הראשונה, ומדוייק א"ש מדוע בפעם הראשונה דווקא הוקדמה הדלקה להטבה וכמש"נ.

טברייני
הודעות: 788
הצטרף: ב' פברואר 29, 2016 8:59 am
מיקום: טבריה, ישראל
שם מלא: עמוס חדד

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי טברייני » ד' דצמבר 06, 2017 8:30 am

מענה איש כתב:האם יש מסורת לגננות לא ללמד על עקידת יצחק בגילאי הגן 3-6 :
עברתי על התיקיות של הילדים וסיפור העקידה נשמט, למעט גננת אחת שסיפרה להם על העקידה באופן הזה:

הקב''ה מבקש מאברהם לתת לו את יצחק במתנה במקום שאני אראה לך אברהם אבינו קם בבוקר וכו' ואז שם את יצחק על המזבח לתת אותו מתנה לה' ואז ה' אומר לו אל תשלח ידך וכו'

עושה רושם שסיפור העקידה קשה לעיכול ולכן נמנעים מלספרו או שמספרים אותו בצורה ידידותית וכנ''ל


ואולי טוב שכך,
בצורה כזו הילד לא גודל עם הבנות מוטעות וקטנוניות על עקידת יצחק ומכירת יוסף ועוד.

בקרו טלה
הודעות: 3371
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי בקרו טלה » א' דצמבר 17, 2017 11:02 am

מה שנכון נכון כתב:המנהג לאכול סופגניות בחנוכה מוזכר אצל ר' מימון אבי הרמב"ם כמנהג קדמונים.

אכילת סופגניות סגולה לפרנסה??

מעט דבש
הודעות: 3389
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי מעט דבש » א' דצמבר 17, 2017 4:35 pm

הסיפור על דתן ואבירם שפיזרו מן בשבת, אינו מדרש, אלא מקורו מגדולי החסידות:
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=72415#p72415
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=206389#p206389
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=206548#p206548

שמר
הודעות: 643
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 2:30 am

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי שמר » ש' דצמבר 23, 2017 8:26 pm

סרח בת אשר - "עוד יוסף חי הוא מלך המצרים יש לו שני בנים מנשה ואפרים" ע"י כינור.
ישנם מקורות לכל הנ"ל?

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ש' דצמבר 23, 2017 8:46 pm

אתה מחפש מקור לכינור או לחרוזים?

שמר
הודעות: 643
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 2:30 am

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי שמר » ש' דצמבר 23, 2017 8:51 pm

אוצר החכמה כתב:אתה מחפש מקור לכינור או לחרוזים?

א. שהיא ניגנה.
ב. ע"י כינור.
ג. שהיא סיפרה לו על מנשה ואפרים.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ש' דצמבר 23, 2017 9:06 pm

אני באמת לא מבין את זה. מה אתה רוצה שגננת תספר לילדים?

שמר
הודעות: 643
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 2:30 am

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי שמר » ש' דצמבר 23, 2017 9:12 pm

אוצר החכמה כתב:אני באמת לא מבין את זה. מה אתה רוצה שגננת תספר לילדים?

שסרח סיפרה ליעקב בשקט בשקט לאט לאט.....
ואם היא לא יכולה לספר את זה, תמיד אפשר לחזור לשמלת השבת של חנהל'ה
בכל אופן לא להמציא, ולכן נפתח אשכול זה, לענ"ד

עבד הזמן
הודעות: 278
הצטרף: ה' דצמבר 14, 2017 12:13 pm

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי עבד הזמן » ש' דצמבר 23, 2017 9:22 pm

כיוון שהיו כמה סתירות אצל הילדים שיחיו איש על מחנהו ואיש על דגלו אבקש מקורות מהציבור הקדוש:
מה בדיוק עשו יהודה ומנשה (ולגי' אחת זה היה אפרים) כדי להראות את כוחם
בעטו בקירות הבית שנזדעזעו או לקחו אבן וריסקוה לחול?

מעט דבש
הודעות: 3389
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי מעט דבש » ש' דצמבר 23, 2017 9:33 pm

בענין סרח בת אשר - לגופו של ענין:

רש"י שמואל ב פרק כ פסוק יט
אנכי שלומי אמוני ישראל - אני מבני העיר ששלמים ונאמנים לישראל ולמלך ומדרש אגדה סרח בת אשר היתה אני השלמתי נאמן לנאמן ע"י נגלה ארונו של יוסף למשה אני הגדתי ליעקב כי יוסף חי:


הכינור הוזכר בספר הישר פרק יד.

וראה עוד:
viewtopic.php?p=253430#p253430

שמר
הודעות: 643
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 2:30 am

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי שמר » ש' דצמבר 23, 2017 9:40 pm

מעט דבש כתב:בענין סרח בת אשר - לגופו של ענין:

רש"י שמואל ב פרק כ פסוק יט
אנכי שלומי אמוני ישראל - אני מבני העיר ששלמים ונאמנים לישראל ולמלך ומדרש אגדה סרח בת אשר היתה אני השלמתי נאמן לנאמן ע"י נגלה ארונו של יוסף למשה אני הגדתי ליעקב כי יוסף חי:


הכינור הוזכר בספר הישר פרק יד.

וראה עוד:
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=253430#p253430

יש"כ על המקור מספר הישר.
על עצם סיפורה של סרח ליעקב אודות יוסף לא היה נושא.
כעת נשאר לברר אם ההמשך יש לו שני בנים וכו' בר מקור הוא.
אגב, היא ניגנה בכינור ובמקביל שרה, או דילמא עצם הנגינה הרגיעה את יעקב ומימלא היה מוכן לקבל הבשורה, דלפי צד א' יל"ע הא קול באישה ערווה (ואפי' נכדתו ממש לא היתה לת"א).

מעט דבש
הודעות: 3389
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי מעט דבש » ש' דצמבר 23, 2017 10:14 pm

עבד הזמן כתב:כיוון שהיו כמה סתירות אצל הילדים שיחיו איש על מחנהו ואיש על דגלו אבקש מקורות מהציבור הקדוש:
מה בדיוק עשו יהודה ומנשה (ולגי' אחת זה היה אפרים) כדי להראות את כוחם
בעטו בקירות הבית שנזדעזעו או לקחו אבן וריסקוה לחול?

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויגש פרשה צג , ו-ז
אמר רבי חנין בשעה שהיה יהודה מעלה חמה היו שערות לבו בוקעות כליו ויוצאות והיה נותן עששיות של ברזל לתוך פיו ומוציאן כאבק, כי כמוך כפרעה, מה פרעה גוזר ואינו מקיים אף את גוזר ואינך מקיים, מה פרעה להוט אחר הזכרים אף אתה כן, מה פרעה מלך ואתה שני לו בארץ מצרים, כך אבא מלך בארץ כנען ואני שני לו, ואם שולף אני את חרבי ממך אני מתחיל, ובפרעה רבך אני מסיים, אלו אמר מפרעה אני מתחיל היה מניחו, כיון שאמר ממך אני מתחיל רמז למנשה ורפש חד רפש וזעת כל פלטין, אמר דין רפש מן בית אבא כיון דחמי מיליה כן שרי משתעי מילין רכיכין אדוני שאל.

ד"א ויגש אליו יהודה, זו היא שנאמר ברוח הקודש על ידי שלמה (קהלת ז) החכמה תעוז לחכם וגו', כנגד מי אמר שלמה המקרא הזה לא אמרו אלא כנגד יוסף הצדיק, אמר רבי יוחנן בשעה שתפס יוסף הצדיק את בנימין ואמר להם לאחיו האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד אמר לו יהודה בנימין את תפוס ושלום בבית אבא, מיד כעס יהודה ושאג בקול גדול והלך קולו ד' מאות פרסה עד ששמע חושים בן דן וקפץ מארץ כנען ובא אצל יהודה ושאגו שניהם ובקשה ארץ מצרים ליהפך, עליהם אמר איוב (איוב ד) שאגת אריה וקול שחל, שאגת אריה, זה יהודה, שכתוב בו גור אריה יהודה, וקול שחל, זה חושים בן דן, ששניהם נמשלו כארי, שנאמר (דברים לג) ולדן אמר דן גור אריה, שיני כפירים נתעו, אלו גבוריו של יוסף שכיון שכעס יהודה נשרו שיניהם של כולם, אמר רבי יהושע בן לוי אף אחיו כיון שראו יהודה שכעס אף הם נתמלאו חמה ובעטו בארץ ועשו אותה תלמים תלמים, שנאמר (איוב ד) ליש אובד מבלי טרף, זה יהודה שמסר עצמו על בנימין אמר שמא ימחול הקדוש ברוך הוא על אותו עון שהטעיתי את אבא ואמרתי לו אני מביאו לך, באותה שעה נתמלא חמה על יוסף כיון שראה יוסף סימנין של יהודה מיד נזדעזע ונבהל אמר אוי לי שמא יהרגני, ומה הן סימנין שהיו בו ביהודה של בית שילו אמרו שני שילטונין זולגות דם, ויש אומרים כמין שליטי הגבורים וחמשה לבושים היה לובש, נימה אחת היתה לו בלבו כיון שהיה כועס קורע את כולם, מה עשה יוסף באותה שעה אותו עמוד של אבן שהיה יושב עליו בעט בו ועשאו גל של צרורות, מיד תמה יהודה ואמר זה גבור ממני באותה שעה אחז יהודה חרבו לשולפה מתערה ואינה נשלפת לו אמר יהודה ודאי זה ירא שמים הוא, לכך נאמר (קהלת ז) החכמה תעוז לחכם.

געצל אזולאי
הודעות: 39
הצטרף: ש' נובמבר 25, 2017 7:38 pm

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי געצל אזולאי » א' דצמבר 24, 2017 1:09 am

שמר כתב:"יש לו שני בנים מנשה ואפרים".
ישנם מקורות לכל הנ"ל?

קראתי בעבר ספר "אבותינו" לאחד בשם ר' אהרן ווקסלשטיין מרמת שלמה, ואאל"ט שם הוזכר שספרה ליעקב על מנשה ואפרים (אינו באוצר).
דרך אגב: ספר יפה עם מקורות רבים (אמנם כותב שם שיהודה בדבריו ליוסף (בתחילת הפרשה דסלקינן מינה) זעק: "געוואלד" ולזה אין מקור...).

גביר
הודעות: 1413
הצטרף: ה' אפריל 03, 2014 4:33 pm

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי גביר » א' דצמבר 24, 2017 8:46 am

בקרו טלה כתב:
מה שנכון נכון כתב:המנהג לאכול סופגניות בחנוכה מוזכר אצל ר' מימון אבי הרמב"ם כמנהג קדמונים.

אכילת סופגניות סגולה לפרנסה??

על אכילת סופגניות בחנוכה יעוין גם כאן:
https://books.google.co.il/books?id=ZFI ... 9F&f=false

געצל אזולאי
הודעות: 39
הצטרף: ש' נובמבר 25, 2017 7:38 pm

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי געצל אזולאי » ה' ינואר 04, 2018 8:38 pm

געצל אזולאי כתב:
שמר כתב:"יש לו שני בנים מנשה ואפרים".
ישנם מקורות לכל הנ"ל?

קראתי בעבר ספר "אבותינו" לאחד בשם ר' אהרן ווקסלשטיין מרמת שלמה, ואאל"ט שם הוזכר שספרה ליעקב על מנשה ואפרים (אינו באוצר).
דרך אגב: ספר יפה עם מקורות רבים (אמנם כותב שם שיהודה בדבריו ליוסף (בתחילת הפרשה דסלקינן מינה) זעק: "געוואלד" ולזה אין מקור...).

כעת הזדמן לידי הספר ומציין שם למדרש הגדול מה.‏

בקרו טלה
הודעות: 3371
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי בקרו טלה » ה' ינואר 04, 2018 8:44 pm

-
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב ו' ינואר 05, 2018 3:49 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

שמר
הודעות: 643
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 2:30 am

Re: מסורת הגננות

הודעהעל ידי שמר » ו' ינואר 05, 2018 2:56 am

געצל אזולאי כתב:
געצל אזולאי כתב:
שמר כתב:"יש לו שני בנים מנשה ואפרים".
ישנם מקורות לכל הנ"ל?

קראתי בעבר ספר "אבותינו" לאחד בשם ר' אהרן ווקסלשטיין מרמת שלמה, ואאל"ט שם הוזכר שספרה ליעקב על מנשה ואפרים (אינו באוצר).
דרך אגב: ספר יפה עם מקורות רבים (אמנם כותב שם שיהודה בדבריו ליוסף (בתחילת הפרשה דסלקינן מינה) זעק: "געוואלד" ולזה אין מקור...).

כעת הזדמן לידי הספר ומציין שם למדרש הגדול מה.‏

יש"כ.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 50 אורחים