מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

להקים שם על נחלתו (זיהוי המחבר האמיתי של ספרי ראשונים)

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
כנסת ישראל
הודעות: 390
הצטרף: ה' ינואר 06, 2011 3:04 am

להקים שם על נחלתו (זיהוי המחבר האמיתי של ספרי ראשונים)

הודעהעל ידי כנסת ישראל » ד' יולי 15, 2015 2:59 pm

ראיתי לנכון לרכז אשכול לזיהוי ספרים שנדפסו שלא על שם מחברם

ואתחיל במצוה בב' ספרים

א. תלמידי רבינו יונה על ברכות המחבר הוא רבי שלמה בן עלי משוריה? שהיה תלמיד רבינו יונה אבל גם תלמיד הרמב"ן ומביא בספרו גם ממנו. [יש שרצו להוכיח מזה דתרי רבינו יונה הוו...].
(מקור: ספר הקבלה לרבי אברהם בן שלמה מטרוטיאל סדר חכמים נוייבואר ח"א עמ' 103, מחקרי מבוא במפרשי הרי"ף ע' שבט ע' 73 בדפי אוצר החכמה)

ב. תלמיד הרשב"א והרא"ש על מסכת בבא קמא, הוא לרבי אברהם ב"ר אסמעיל רבו של רבינו ירוחם.
נערך לאחרונה על ידי כנסת ישראל ב ד' יולי 15, 2015 6:50 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

עדיאל ברויאר
הודעות: 3341
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: להקים של על נחלתו

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » ד' יולי 15, 2015 3:24 pm

חידושי המאירי לעירובין - והם לתלמידו (לא מזוהה, אפשר להעלות השערות לא וודאיות)

חידושי הר"ן למגילה - והם לר' יצחק ב"ר אברהם הנרבוני (קרקושה), המכונה תלמיד הרמב"ן

קטעי תוספות ר"פ לעירובין - והם קטעים מתוספות שאנץ.

תוס' ר"י הזקן על קידושין - והוא ר"א מן ההר.

תוס'/שיטה לחד מקמאי על יבמות - והוא ספר ההשלמה.

בקרו טלה
הודעות: 3686
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: להקים של על נחלתו

הודעהעל ידי בקרו טלה » ד' יולי 15, 2015 3:49 pm

עי' ידיעות נכבדות למרן הגאון ר' אלחנן ווסרמן זצ"ל [הודפס בקובץ הערות יבמות] מתוך קובץ מאמרים ב,ג
ויש"כ להרב מה שנכון נכון על סייועו בזה
קבצים מצורפים
קובץ.PDF
(531.94 KiB) הורד 315 פעמים

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 13185
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: להקים של על נחלתו

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' יולי 15, 2015 6:30 pm

פירוש ר"ש משאנץ על עדיות ואינו לו.
ר"ש משאנץ לתו"כ ואינו לו.
ר"ח להוריות בד' ווילנא, ואינו לו.
ראב"ד למסכת תמיד ואינו לו
או"ה לרבינו יונה ואינו לו.
וכמובן תוס' ר"י חסיד לברכות ואינו לו.

עדיאל ברויאר
הודעות: 3341
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: להקים של על נחלתו

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » ד' יולי 15, 2015 6:38 pm

כנסת ישראל כתב:תלמידי רבינו יונה על ברכות המחבר הוא רבי שלמה בן עלי משוריה?


המטרה בהבאת העניין הייתה משום שמו? אם כן, יעוי' במבוא לפירוש תלמיד ר' יונה על ע"ז (נמצא באוצר ובהיברובוקס), שהוא באמת מי שכתבת (או שם דומה). אך כמדומני שאין הכרח שאותו תלמיד פירש את ברכות ואת ע"ז, ואם כן, אין ראייה מי המחבר על ברכות. אמנם לא עיינתי במקורות שציין ע' שבט בדבריו שם.

איש_ספר כתב:פירוש ר"ש משאנץ על עדיות ואינו לו.
ר"ש משאנץ לתו"כ ואינו לו.
ר"ח להוריות בד' ווילנא, ואינו לו.
ראב"ד למסכת תמיד ואינו לו
או"ה לרבינו יונה ואינו לו.
וכמובן תוס' ר"י חסיד לברכות ואינו לו.


ר"ח הוריות בד' וילנא - הוא לר' ברוך ב"ר שמואל הספרדי/מארץ-יוון (סיכום הידוע עליו נכתב ע"י ש' עמנואל במבוא לספר "אור הגנוז" על קידושין הוצ' מכון אופק, שם נדפסו דפים מפירושו לקידושין. עוד כתב עליו תא-שמע בכנסת מחקרים לאחר מכן. כל שאר המקורות עליו מובאים בדבריהם).
תוס' ר"י החסיד לברכות - הוא לר"י שירליאון (ועל שמו נדפס במהד' זק"ש)

עוד יש לציין - או"ה לר' ירוחם, הוא אכן לחכם צרפתי, תלמיד של ר' פרץ, בשם ר' ירוחם, אך הוא אינו ר' ירוחם ב"ר משולם בעל ספר מישרים ותולדות או"ח (שהיה מאוחר לרא"ש). כפי שהוכיח תא שמע במאמרו, וגם ש' עמנואל כתב על כך בשברי לוחות בקצרה.

הפירוש לרי"ף גיטין, סוף פרק ד ופרק ה, אינו שייך לנמוק"י, אלא כנראה לתלמיד הרשב"א (כך כתב ע' שבט בדוקטורט שלו הנ"ל, עמ' 62, כמדומני באוצר זה יוצא עמ' 82. סע' 46).
נערך לאחרונה על ידי עדיאל ברויאר ב ד' יולי 15, 2015 6:50 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

חכם באשי
הודעות: 9982
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: להקים של על נחלתו

הודעהעל ידי חכם באשי » ד' יולי 15, 2015 6:42 pm

בנוגע להרבה ספרי ראשונים שנדפסו שלא על שם מחברם האמיתי, הוער על כך בספר 'שרי האלף' שעדיין אין לו תחליף (אע"פ שהוא רחוק מלהיות מעודכן).

בקרו טלה
הודעות: 3686
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: להקים של על נחלתו

הודעהעל ידי בקרו טלה » ד' יולי 15, 2015 6:53 pm

שם הגדולים - חלק גדולים - מערכת רש"י ועיי"ש עוד
רש"י פירש תנ"ך אך פירוש דברי הימים אינו מרש"י כדכתיבנא בעניותין בספרי הקטן שער יוסף דף ק"ד, ודלא כקורא הדורות דף ח' ודף ט'. והתוספות ביומא דף ט' ע"א כתבו וה"ר יעקב בש"ה ז"ל בשם רב יקותיאל הלוי מוירמישא דעזריה לא היה בימי שלמה. ושוב מצאתי כן בפי' ד"ה שפירשו תלמידי רב סעדי' עכ"ל. וכן הוא בפי' ד"ה א' סימן ה' שבידינו. ובסדר הדורות ריש דף קע"ז כתב דבפירוש איוב שבידינו מזכיר לרש"י, וא"כ גם פי' איוב אינו מרש"י. אך כעת לא מצאתי זה. וכן מטבע הלשון של פי' איוב נראה שאינו מרש"י. וכבר קדם לנו שפי' דברי הימים אינו מרש"י וכן רמז הרב סדר הדורות:
שמעתי דיש מי שכתב דפירוש נביאים שבידינו המיוחס לרש"י אינו מרש"י, וטעמו שהוא ראה פירוש כ"י על נביאים וכתוב עליו שהוא מר' יוסף קרא, והוא פירש"י דנביאים ממש והאריך בזה עכ"ד. ואני אומר שאין האמת כן, ופירש"י שבידינו על נביאים וכתובים ממקור קדוש חוצב מחכמתא דשלמה רבתי רש"י ז"ל, ומי יאמין לאשר כתוב בקובץ הנז' שכתב על הפירוש שהוא מר' יוסף קרא, ודילמא טעה וסבר שהוא מר' יוסף קרא והוא מרש"י או שרבי יוסף קרא העתיקו מרש"י והיה הפירוש ביתה יוסף והמעתיק מכתיבתו סבר שהוא שלו:

כנסת ישראל
הודעות: 390
הצטרף: ה' ינואר 06, 2011 3:04 am

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי כנסת ישראל » ד' יולי 15, 2015 6:56 pm

חשבתי להתרכז בספרים אנונימיים, וכמובן שיש להוסיף גם זיהויים מוטעים.

פירוש תלמידי רבינו יונה לע"ז הוא מתלמיד אחר ר' מאיר ב"ר יוסף אביסרוי כמו שמוזכר שם להדיא.

חלק מהידיעות נכבדות של ר' אלחנו כבר נדפס היום על שם נחלתם, וחלקם הזיהוי שלו מוטעה.

או"ה לרבינו יונה כמדומני שאכן מחברו שמו רבי יונה אבל אינו רבינו יונה גירונדי.

מחולת המחנים
הודעות: 3016
הצטרף: ה' דצמבר 13, 2012 12:49 pm

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי מחולת המחנים » ד' יולי 15, 2015 7:08 pm

פירוש רש"י על הרי"ף ועל מדרש רבה בראשית ככל הנראה אינם שלו.
פירוש רש"י על מס' אבות - היעב"ץ טען בשם הגדולים שאינו לרש"י, אך הרב חיד"א הביא בשם הגדולים שכבר הטור כתבו בשם רש"י, ויש עמי כמה הוכחות שמן הנראה שהוא מרש"י.

חידושי הריטב"א לגיטין - נודע היום שכנראה יצא מרבינו קרשקש.
וכמובן תשובות הרשב"א המיוחסת להרמב"ן.

נוה הלבנון
הודעות: 558
הצטרף: ב' דצמבר 08, 2014 3:12 pm

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי נוה הלבנון » ד' יולי 15, 2015 8:08 pm

'תורה לשמה' למרן הבא"ח

אביאסף
הודעות: 387
הצטרף: ה' אוגוסט 16, 2012 4:25 am

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי אביאסף » ד' יולי 15, 2015 9:10 pm

יש להעיר כי לעתים הקמת שם רעה גדולה היא, למשל חידושי הריטב"א לב"מ והר"ן לשבת הישנים מאז שזוהו כמיוחסים בטעות ונדפסו החיבורים האמיתיים פסקה הדפסתם לחלוטין (מלבד בתוך הסטים הישנים שכבר אינם נפוצים) וגם הלימוד בהם פחת מאוד.
[יש שיאמרו אולי שראויים הם להילמד פחות אך לא תמיד הדבר נכון, הריטב"א הישן לב"מ הוא חיבור חשוב ביותר אשר המאירי מצטט ממנו כסדר ולפעמים בלשונו ממש, מלבד מה שמשוקעים בו דברי גדולי חכמי פרובנס הראב"ד, הרשב"א מן ההר, ר' אשר מלוניל ועוד].
עוד תופעה שראוי להזכיר בהקשר זה היא כי לעיתים ספרים שכבר זוהו חוזרים ונדפסים ללא שם מחברם משיקולים מסחריים, 'תלמיד הרשב"א והרא"ש' על ב"ק ממשיך להידפס בשם זה למרות שכבר זוהה לפני שנים רבות כי זה שם קליט בהרבה מאשר 'ר' אברהם בן אסמעאל' שאינו מוכר כל כך בציבור.

[אין כוונתי להפחית מהערך של זיהוי חיבורים שאין צורך למנות את רוב מעלותיו, אבל ראוי להצביע גם על צדדים נוספים של עניין זה].

יעקובי
הודעות: 1041
הצטרף: ו' אוגוסט 01, 2014 12:46 pm

Re: להקים של על נחלתו

הודעהעל ידי יעקובי » ד' יולי 15, 2015 9:20 pm

איש_ספר כתב:וכמובן תוס' ר"י חסיד לברכות ואינו לו.

יחוס מוטעה נוסף באותו ספר (ברכה משולשת) - שיטמ"ק ברכות לרב"א. השאלה היא מהו היחוס המוטעה הבא של החיבור, ר"א אלשבילי או הריטב"א. (או שאינה שאלה...)
נערך לאחרונה על ידי יעקובי ב ד' מאי 17, 2017 8:10 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 13185
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי איש_ספר » ד' יולי 15, 2015 9:31 pm

יש באמת הכרעה בענין של הריטב"א - שיטה לר"א אלשבלי - "שיטמ"ק" לברכות?

בברכה המשולשת
הודעות: 12582
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ד' יולי 15, 2015 10:32 pm

מחולת המחנים כתב:פירוש רש"י על הרי"ף ועל מדרש רבה בראשית ככל הנראה אינם שלו.
פירוש רש"י על מס' אבות - היעב"ץ טען בשם הגדולים שאינו לרש"י, אך הרב חיד"א הביא בשם הגדולים שכבר הטור כתבו בשם רש"י, ויש עמי כמה הוכחות שמן הנראה שהוא מרש"י.

חידושי הריטב"א לגיטין - נודע היום שכנראה יצא מרבינו קרשקש.
וכמובן תשובות הרשב"א המיוחסת להרמב"ן.


א. כמדומני שהיום מקובל שפירוש רש"י על הרי"ף הוא ליקוט מתוך פירוש רש"י ויש בו גם גרסאות חשובות לבירור נוסח רש"י.
ב. הפירוש המיוחס לרש"י על אבות נדון הרבה- האם כתר"ה יכול להעלות לכאן את ההוכחות שיש לו בנדון?
ג. בתוך תשובות הרשב"א המיוחסות לרמב"ן יש מס' תשו' של הרמב"ן

עדיאל ברויאר
הודעות: 3341
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » ד' יולי 15, 2015 11:10 pm

איש_ספר כתב:יש באמת הכרעה בענין של הריטב"א - שיטה לר"א אלשבלי - "שיטמ"ק" לברכות?


ר' אליהו ליכטנשטיין במבוא לריטב"א שבועות הוצ' מוה"ק עמ' 15-16 חלק על הייחוס של החיבור הזה לריטב"א.
באשכול אחר הפנה "משהד" למאמר הזה - http://asif.co.il/?wpfb_dl=926

מה שנכון נכון
הודעות: 10476
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ה' יולי 16, 2015 12:11 am

מחולת המחנים כתב:פירוש רש"י על הרי"ף ועל מדרש רבה בראשית ככל הנראה אינם שלו.

על רש"י לרי"ף יעויין מש"כ הר"א חבצלת במוריה קז, ותא שמע בכנסת מחקרים ח"ד עמוד 95.
על רש"י לבראשית רבה יעויין מש"כ הריח"ס במנוחת שלום ח"ד סימן טו.

כנסת ישראל
הודעות: 390
הצטרף: ה' ינואר 06, 2011 3:04 am

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי כנסת ישראל » ה' יולי 16, 2015 9:50 am

אביאסף כתב:יש להעיר כי לעתים הקמת שם רעה גדולה היא, למשל חידושי הריטב"א לב"מ והר"ן לשבת הישנים מאז שזוהו כמיוחסים בטעות ונדפסו החיבורים האמיתיים פסקה הדפסתם לחלוטין (מלבד בתוך הסטים הישנים שכבר אינם נפוצים) וגם הלימוד בהם פחת מאוד.
[יש שיאמרו אולי שראויים הם להילמד פחות אך לא תמיד הדבר נכון, הריטב"א הישן לב"מ הוא חיבור חשוב ביותר אשר המאירי מצטט ממנו כסדר ולפעמים בלשונו ממש, מלבד מה שמשוקעים בו דברי גדולי חכמי פרובנס הראב"ד, הרשב"א מן ההר, ר' אשר מלוניל ועוד].
עוד תופעה שראוי להזכיר בהקשר זה היא כי לעיתים ספרים שכבר זוהו חוזרים ונדפסים ללא שם מחברם משיקולים מסחריים, 'תלמיד הרשב"א והרא"ש' על ב"ק ממשיך להידפס בשם זה למרות שכבר זוהה לפני שנים רבות כי זה שם קליט בהרבה מאשר 'ר' אברהם בן אסמעאל' שאינו מוכר כל כך בציבור.

[אין כוונתי להפחית מהערך של זיהוי חיבורים שאין צורך למנות את רוב מעלותיו, אבל ראוי להצביע גם על צדדים נוספים של עניין זה].


אני לא התכוונתי לשנות את השמות, תלמידי רבינו יונה זה שם ראוי, כי אין חשיבות החיבור בגלל מחברו הלא מפורסם אלא משום שהיה תלמידם של רבינו יונה והרמב"ן,
אמנם בכל זאת מי הם שאת מימיהם אנו שותים ואת שמותיהם אין אנו מזכירים. [דווקא לר"א בן אסמעיל יש חשיבות מצד עצמו שהיה רבו של רבינו ירוחם.

ולסגנון זה יש להוסיף גם חידושי תלמיד הרמב"ן שהם לרבי יצחק קרקושה מנרבונה.

חידושי הר"ן הישנים לשבת מה שקורים היום 'שיטה להר"ן' עדיין לומדים בהם אם כי כמובן זכות הבכורה לרבותינו המפורסמים הריטב"א והר"ן. [אם כי שמעתי בשם הגר"ד לנדו שיש בספר זה כמה טעויות מוכחות שקשה להאמין שיצא מתחת יד א' מגדולי הראשונים].
גם חי' המיוחסים לריטב"א פחות משתמשים שאינו בסגנון הלימוד הנפוץ,

מחולת המחנים
הודעות: 3016
הצטרף: ה' דצמבר 13, 2012 12:49 pm

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי מחולת המחנים » ה' יולי 16, 2015 4:51 pm

http://mofetnet.macam.ac.il/FileFetcher ... courseFile

תופעת היחוס בטעות של חיבורים
ראינו שייחסו בטעות לרשב"א את חידושי הרמב"ן לכתובות. כמו כן חידושי מנחות שנדפסו על שם הרשב"א (ורשא תרכ"א; בני ברק תשכ"ב; בתוך אסיפת זקנים ע"י בעל "חפץ חיים" בפיעטרקוב תרס"ט) - אינם שלו. רבינוביץ ב"דקדוקי סופרים" למס' ברכות (עמ' 80, עמוד שכותרתו "שמות הספרים אשר היו בידי בעת כותבי הגהותי") כתב שהם תוספות רי"ד שמזכיר את רש"י במונח ל"ה (=לשון המורה). ר' אלחנן וסרמן כותב ב"ידיעות נכבדות" שבראש קובץ הערות יבמות בשם ה"חפץ חיים" כי חידושי מנחות שנדפסו על שם הרשב"א נראה מהסגנון שהוא תוס' רי"ד, ובשם ר' יהושעלי מקוטנא כי הרשב"א הזה הוא ר' שלמה ב"ר אברהם מן ההר רבו של רבינו יונה, וגם באגלי טל דף 114 סובר שהוא להרב ר' שלמה מן ההר.

בשנת רע"ט (1519) נדפס בונציה קובץ של 288 תשובות על שם הרמב"ן. כבר עמדו על הטעות ר' יוסף קארו (במבואו לטור) ור' בצלאל אשכנזי (שטמ"ק ב"ק, לג, ע"ב) כי מדובר למעשה בתשובות של הרשב"א.

תופעת היחוס בטעות נפוצה מאד בספרות התורנית. המדפיסים לא תמיד מצאו בתוך כתב היד את שמו של המחבר והזיהוי שלהם לא תמיד היה נכון. לפעמים ראשי תיבות זהים לשמות שונים גרמו לבלבול, כגון "רשב"א" הוא ר"ת של ר' שלמה בן אדרת, ושל ר' שלמה בן אברהם מן ההר, ושל רבינו שמשון בן אברהם משאנץ. היחוס בטעות הוא הרה אסון בלימוד. החיד"א עמד על זה כמה פעמים. למשל, הוא מציין כי ר' ברוך אנגיל (חכם משלוניקי) חשב שחידושי הרמב"ן לב"ב הם חידושי הרשב"א לב"ב ומצא סתירה ביניהם ובין שו"ת הרשב"א ובזבז זמנו לנסות לתרץ. החיד"א הוכיח שמדובר בחידושי הרמב"ן כי הרשב"א והריטב"א מצטטים מהם, וכן ציטט מהם מהריב"ל, ובנוסף לזה היה בידי החיד"א כ"י של חידושי הרשב"א האמיתיים (ראה החיד"א, שם הגדולים, בערכו של הרשב"א). המחקר במדעי היהדות, לפחות בנקודה זו, הוא חיוני כדי ללמוד בצורה נכונה.

כמו כן החיד"א (בערך הרמב"ן) גילה שחידושי הרשב"א לכתובות הם למעשה של הרמב"ן, וזאת מתוך הלשון, וכן מתוך ציטוטי ר' בצלאל אשכנזי בשטמ"ק לכתובות.

שיף
הודעות: 2480
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי שיף » ה' יולי 16, 2015 10:58 pm

מה שנכון נכון כתב:
מחולת המחנים כתב:פירוש רש"י על הרי"ף ועל מדרש רבה בראשית ככל הנראה אינם שלו.

על רש"י לרי"ף יעויין מש"כ הר"א חבצלת במוריה קז, ותא שמע בכנסת מחקרים ח"ד עמוד 95.
על רש"י לבראשית רבה יעויין מש"כ הריח"ס במנוחת שלום ח"ד סימן טו.

מי יעלה לנו??

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2978
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי נהר שלום » ה' יולי 16, 2015 11:29 pm

אני לא סובר כך
אבל יש אומרים שהזוהר נכתב על ידי אחד מהראשונים לא ע"י רשב"י

עדיאל ברויאר
הודעות: 3341
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » ו' יולי 17, 2015 12:13 am

זכור לי שעזרא שבט כתב איפשהו שחידושי בן הרמב"ן לביצה נתייחסו לר' נחמן בנו בלא ביסוס, אלא הוא לאחד מבניו ולא ידוע מי.
נערך לאחרונה על ידי עדיאל ברויאר ב א' דצמבר 25, 2016 4:13 pm, נערך 2 פעמים בסך הכל.

עדיאל ברויאר
הודעות: 3341
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » א' יולי 19, 2015 12:41 am

פירוש קדמון על חולין שהדפיס רמ"י בלוי (ונמצא בפרויקט השו"ת) - הוא בעצם דפים מפירוש ר"י אלמדארי על הלכות הרי"ף לחולין.
קרה שם דבר מעניין - תא-שמע הדפיס בהוצ' יד הרב נסים את החיבור עפ"י שני כת"י. כת"י אחד (בניהו) מכיל את רוב החיבור אך חסר בתחילתו, ואילו הכת"י השני (פריס) מכיל את תחילת החיבור אך רובו חסר (יתכן שאינני מדייק לגמרי במיקום של החוסר. כת"י פריס נדפס גם ע"י רמ"י בלוי כפירוש ר"י אלמדארי לחולין). ולצערנו יש גם מקום שהחיבור חסר בשני כתה"י. הקטעים שהדפיס רמ"י בלוי, מכת"י בספריית בהמ"ל בני"ו, הם חלק מהדפים שחסרים בכת"י בניהו, ונמצא בהם גם החלק החסר של החיבור! כמדומני שאחרי זה נמצא החיבור כולו בידינו. (ההשערה לזיהוי הפירוש קדמון כפירוש ר"י אלמדארי הוצעה בפני ברומר ע"י א' הורביץ, והוא הוסיף אותה בכתב ידו לקטלוג בהמ"ל בני"ו [ניתן להורידו מהאתר שלהם].
על הקשר בין כת"י בניהו והדפים בני"ו עמד גם שמחה עמנואל בהוספה שכתב בסוף המאמר המעודכן של תא-שמע על שיטותיו של ר"י אלמדארי בכנסת מחקריו של זה האחרון. אולם הוא לא ציין שהם הם הדפים שהדפיס רמ"י בלוי כפירוש קדמון)

קטע מספר הנר על מו"ק שנדפס בקובץ ראשונים על מו"ק (כמדומני הוצ' מכון הערי פישעל) - אינו אלא קטע מפירוש ר"י אלמדארי על הלכות הרי"ף מו"ק, כפי שכבר טען עזרא שבט בדוקטורט שלו, והוכחו דבריו ע"י י' פוקס במאמרו על פירוש ר"י אלמדארי לסדר מועד.

פסקי ר' יוסף (נדפס ע"י רמ"י בלוי) = קובץ של ר' מנחם הלוי (חיבור שמוזכר פעמיים במרדכי), כפי שהוכיח שמחה עמנואל בשברי לוחות עמ' 266-269.

משה פרץ
הודעות: 113
הצטרף: ב' מאי 18, 2015 5:41 pm

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי משה פרץ » א' יולי 19, 2015 6:43 pm

כנסת ישראל כתב:ראיתי לנכון לרכז אשכול לזיהוי ספרים שנדפסו שלא על שם מחברם


כפי הנראה אין הפירוש לתענית מרש״י, וכמ״ש בהגהות מהר״ץ חיות (בסוף המסכת). ע״ש. ועי' בקובץ המעין (תמוז תשנ"ט, עמ' סד).

גם פירוש רש"י למו"ק, עי' בהקדמת 'פירוש רש"י האמיתי'.

עדיאל ברויאר
הודעות: 3341
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » א' יולי 19, 2015 11:58 pm

משה פרץ כתב:
כנסת ישראל כתב:ראיתי לנכון לרכז אשכול לזיהוי ספרים שנדפסו שלא על שם מחברם


כפי הנראה אין הפירוש לתענית מרש״י, וכמ״ש בהגהות מהר״ץ חיות (בסוף המסכת). ע״ש. ועי' בקובץ המעין (תמוז תשנ"ט, עמ' סד).

גם פירוש רש"י למו"ק, עי' בהקדמת 'פירוש רש"י האמיתי'.


פירוש רש"י לתענית אינו מרש"י, וכך מפורש גם באחד מכתה"י של החיבור שנמצא בספריית ני"ו, שכתב בו הסופר שאינו מרש"י אלא מאחד מתלמידיו.

לגבי פירוש רש"י האמיתי למו"ק, קמו על כך כמה פקפוקים בדורנו בתוך עולם המחקר, אך השיב עליהם ד"ר יעקב פוקס בדוקטורט שכתב על כך.

אביאסף
הודעות: 387
הצטרף: ה' אוגוסט 16, 2012 4:25 am

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי אביאסף » ג' יולי 21, 2015 8:56 am

תוספות שאנץ על מסכת מכות כפי המקובל הן תוספות מבית מדרשו של רבינו פרץ, זכור לי מלפני הרבה שנים שיש אומרים כי הן מרבנו פרץ עצמו ואיני זוכר מי האומרים, מי יחזיר לי אבידתי?
[אין בתוספות אלו התייחסות מפורשת לרבנו פרץ בשמו או בכינוייו הנפוצים בתוספות תלמידיו כגון מורי שיחיה משי"ח וכדומה, כמו כן תוספות אלו מקבילות באופן חלקי בלבד לשני קבצי התוספות הנוספים למסכת זו שהם וודאי מתלמידי רבינו פרץ (תוספות שלנו ותוספות ישנים), כל האמור הוא מזיכרון ישן בלבד ולא בדקתי שוב כעת].

מה שנכון נכון
הודעות: 10476
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' יולי 21, 2015 10:47 am

עדיאל ברויאר כתב:פירוש רש"י לתענית אינו מרש"י, וכך מפורש גם באחד מכתה"י של החיבור שנמצא בספריית ני"ו, שכתב בו הסופר שאינו מרש"י אלא מאחד מתלמידיו.

http://primo.nli.org.il/primo_library/l ... H000054569
[ואפשר שמקור משפט זה הוא מר' יחיאל בן יקותיאל מח"ס מעלות המדות, ראה כאן.
http://primo.nli.org.il/primo_library/l ... H000054570

מרדכי וינטרויב
הודעות: 404
הצטרף: ב' דצמבר 09, 2013 7:19 pm

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי מרדכי וינטרויב » ג' יולי 21, 2015 1:05 pm

פירוש תלמיד ר' שמואל בר' שניאור על מסכת שקלים אינו לו.

אביאסף
הודעות: 387
הצטרף: ה' אוגוסט 16, 2012 4:25 am

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי אביאסף » ג' יולי 21, 2015 1:24 pm

מרדכי וינטרויב כתב:פירוש תלמיד ר' שמואל בר' שניאור על מסכת שקלים אינו לו.

מקור?
[אני דווקא סבור שפירוש רבינו משולם שנדפס באותו ספר אינו לו אלא שהוסיף כמה גליונות].

עדיאל ברויאר
הודעות: 3341
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » ג' יולי 21, 2015 2:23 pm

פירוש קדמון ממצרים על משנה תורה - שמחה עמנואל מצא את כותבו בשו"ת מהר"י בירב (סוס"י נה): "אחר זה חקרתי ודרשתי ומצאתי שפירש ספר זמנים להרמב"ם כמו מגיד משנה, והיה תלמיד מובהק מהרמב"ם שמו הרב יעקב אמאשטי, והיה לומד הלכה מפיו. וזה לשונו". הדברים נמצאים בפירוש הנ"ל בפרק ו. הדברים הובאו בכנסת מחקרים של תא-שמע, ב, עמ' 311 ואילך; שם, ד, עמ' 74 הע' 27.
משפחת אלאמשאטי הייתה מן המשפחות החשובות במצרים, וגם מחותנו של הרמב"ם, ר' חננאל ב"ר שמואל, שהיה ממנהיגי הקהילה במצרים אחרי פטירת הרמב"ם, היה בן לאותה משפחה (וממילא גם צאצאי הרמב"ם התאחדו עם משפחה זו).

כנסת ישראל
הודעות: 390
הצטרף: ה' ינואר 06, 2011 3:04 am

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי כנסת ישראל » ג' יולי 21, 2015 2:57 pm

אביאסף כתב:תוספות שאנץ על מסכת מכות כפי המקובל הן תוספות מבית מדרשו של רבינו פרץ, זכור לי מלפני הרבה שנים שיש אומרים כי הן מרבנו פרץ עצמו ואיני זוכר מי האומרים, מי יחזיר לי אבידתי?
[אין בתוספות אלו התייחסות מפורשת לרבנו פרץ בשמו או בכינוייו הנפוצים בתוספות תלמידיו כגון מורי שיחיה משי"ח וכדומה, כמו כן תוספות אלו מקבילות באופן חלקי בלבד לשני קבצי התוספות הנוספים למסכת זו שהם וודאי מתלמידי רבינו פרץ (תוספות שלנו ותוספות ישנים), כל האמור הוא מזיכרון ישן בלבד ולא בדקתי שוב כעת].


התוספות שנדפסו על שם שאנץ ואינם תוס' שאנץ הם לתלמיד הר"ר מרדכי שמובא בתוס' תלמידי רבינו פרץ, עיין אצל יעקב ליפשיץ במבוא לליקוטי תוס' שאנץ סנהדרין (סנהדרי גדולה - מכון הרי פישל)

כנסת ישראל
הודעות: 390
הצטרף: ה' ינואר 06, 2011 3:04 am

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי כנסת ישראל » ג' יולי 21, 2015 3:07 pm

מה שנכון נכון כתב:
עדיאל ברויאר כתב:פירוש רש"י לתענית אינו מרש"י, וכך מפורש גם באחד מכתה"י של החיבור שנמצא בספריית ני"ו, שכתב בו הסופר שאינו מרש"י אלא מאחד מתלמידיו.

http://primo.nli.org.il/primo_library/l ... H000054569
[ואפשר שמקור משפט זה הוא מר' יחיאל בן יקותיאל מח"ס מעלות המדות, ראה כאן.
http://primo.nli.org.il/primo_library/l ... H000054570


כידוע וכן מבואר שם מדובר רק על הדפים הראשונים של מסכת תענית כמדומה עד דף ד' ונדפס בכמה מקומות.

כנסת ישראל
הודעות: 390
הצטרף: ה' ינואר 06, 2011 3:04 am

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי כנסת ישראל » ג' יולי 21, 2015 3:09 pm

מרדכי וינטרויב כתב:פירוש תלמיד ר' שמואל בר' שניאור על מסכת שקלים אינו לו.

היות והמחבר אנונימי מה הכוונה 'אינו לו'? שאינו תלמיד ר"ש בר"ש?

מרדכי וינטרויב
הודעות: 404
הצטרף: ב' דצמבר 09, 2013 7:19 pm

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי מרדכי וינטרויב » ג' ספטמבר 01, 2015 3:30 pm

אביאסף כתב:
מרדכי וינטרויב כתב:פירוש תלמיד ר' שמואל בר' שניאור על מסכת שקלים אינו לו.

מקור?
[אני דווקא סבור שפירוש רבינו משולם שנדפס באותו ספר אינו לו אלא שהוסיף כמה גליונות].

אתה מתבלבל - פירוש תלמיד רשבר"ש יוחס לו בגלל שני גיליונות המזכירים את רשבר"ש בתואר רבי.

מרדכי וינטרויב
הודעות: 404
הצטרף: ב' דצמבר 09, 2013 7:19 pm

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי מרדכי וינטרויב » ג' ספטמבר 01, 2015 3:31 pm

כנסת ישראל כתב:
מרדכי וינטרויב כתב:פירוש תלמיד ר' שמואל בר' שניאור על מסכת שקלים אינו לו.

היות והמחבר אנונימי מה הכוונה 'אינו לו'? שאינו תלמיד ר"ש בר"ש?

אכן, המחבר אינו תלמידו של רשבר"ש.

חכם באשי
הודעות: 9982
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי חכם באשי » ג' ספטמבר 01, 2015 3:51 pm

שלום לכולם,
עברתי על האשכול הנוכחי וכולי התפעמות מבקיאותם של החברים. אך ממש חבל שהאשכול אינו מסודר, צריך לארגן את כל החומר בקובץ וורד מסודר, כמו שעשו באשכול שעל קבצי התוספות.
מי מוכן להתנדב למלאכה חשובה זו?

אביאסף
הודעות: 387
הצטרף: ה' אוגוסט 16, 2012 4:25 am

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי אביאסף » ג' ספטמבר 01, 2015 4:15 pm

מרדכי וינטרויב כתב:
אביאסף כתב:
מרדכי וינטרויב כתב:פירוש תלמיד ר' שמואל בר' שניאור על מסכת שקלים אינו לו.

מקור?
[אני דווקא סבור שפירוש רבינו משולם שנדפס באותו ספר אינו לו אלא שהוסיף כמה גליונות].

אתה מתבלבל - פירוש תלמיד רשבר"ש יוחס לו בגלל שני גיליונות המזכירים את רשבר"ש בתואר רבי.

אין כאן שום בלבול אלא שלא הבנת את כוונתי, אתה העלית טענה שמחבר הפירוש המיוחס לתלמיד רשבר״ש לא היה תלמידו, לטענה זאת ביקשתי מקור ואני שב על בקשתי כעת.
בלי קשר, הערתי על פירוש נוסף שנדפס באותו ספר שלדעתי יוחס בטעות לרבינו משולם, כנראה שהוא רק הוסיף גליונות לפירושו של אחד מתלמידי אביו ר׳ דוד בן קלונימוס.

מרדכי וינטרויב
הודעות: 404
הצטרף: ב' דצמבר 09, 2013 7:19 pm

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי מרדכי וינטרויב » ג' ספטמבר 01, 2015 4:34 pm

אביאסף כתב:אין כאן שום בלבול אלא שלא הבנת את כוונתי, אתה העלית טענה שמחבר הפירוש המיוחס לתלמיד רשבר״ש לא היה תלמידו, לטענה זאת ביקשתי מקור ואני שב על בקשתי כעת.
בלי קשר, הערתי על פירוש נוסף שנדפס באותו ספר שלדעתי יוחס בטעות לרבינו משולם, כנראה שהוא רק הוסיף גליונות לפירושו של אחד מתלמידי אביו ר׳ דוד בן קלונימוס.

י' זוסמן, 'פירוש הראב"ד למסכת שקלים?: חידה ביבליוגרפית - בעיה היסטורית', מאה שערים: עיונים בעולמם הרוחני של ישראל בימי הביניים לזכר יצחק טברסקי, בעריכת ע' פליישר [ואחרים], ירושלים תשסא, עמ' 140, הע' 32.

דוב גרין
הודעות: 163
הצטרף: א' דצמבר 28, 2014 9:24 pm

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי דוב גרין » ד' ספטמבר 02, 2015 10:15 pm

הייחוס של תוס' ר"י הלבן ליומא וכתובות הוא ודאי? ראיתי מי שפקפק בזה בגלל שניכר שהוא תלמיד ריב"א. (בהקדמה ליומא כותב המהדיר שלמד 'בבית מדרשו של הריב"א' אך לא מפיו).

עדיאל ברויאר
הודעות: 3341
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » ב' אוקטובר 05, 2015 10:55 pm

ספר מזוקק שבעתיים (פירוש על משנה תורה) לר' יוסף ב"ר שאול מפרובנס - רמ"י בלוי ור"א שטרן הדפיסו פסקאות מכת"י שאינו ספר מזוקק שבעתיים האמיתי, ששרד בחלקו בכת"י אחר. כתב על כך ר"א רייף במעליות כרך כח, ועוד התייחסו לעניין פנחס רוט (שסובר שהכת"י שממנו הדפיסו רמ"י בלוי ור"א שטרן הוא בכלל פירוש לרי"ף) והרב דניאל כ"ץ בדוקטורטים שלהם.

פירוש ר' פרחיה ב"ר נסים על שבת (מחכמי מצרים בדור ר' אברהם בן הרמב"ם) - רמ"י בלוי ור"א שושנה (מכון אופק) הדפיסו (בנפרד, בו זמנית) את החיבור מכת"י. אולם הגיעו ר"א הורביץ ור"א כהנא-ליברמן וטענו שהחיבור ההוא אינו לר' פרחיה אלא רק מבוסס עליו, ושרידי החיבור המקורי של ר' פרחיה על שבת (ומסכתות נוספות) שרדו בגניזה בכתב-ידו המקורי, ונדפסו ע"י ר"א כהנא-ליברמן יחד עם פירושיו נוספים מהגניזה על שבת.

מבוא התלמוד המיוחס לר' שמואל הנגיד אינו אלא קיצור ממבואו של ר' שמואל בן חפני גאון, ואם הבנתי נכון מהמעט שקראתי על העניין, אין קשר בין ר' שמואל הנגיד ובין החיבור הזה כלל וכלל.

על ייחוס תוס' שאנץ לע"ז יש לפקפק, ואין הכרע בדבר, כמפורט באשכול המקושר - viewtopic.php?f=7&t=21113&p=207604&hilit=%D7%A9%D7%90%D7%A0%D7%A5+%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D#p207604

ר' יונה על סנהדרין אינו לר' יונה.

מה שנכון נכון
הודעות: 10476
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: להקים שם על נחלתו

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ב' אוקטובר 05, 2015 11:00 pm

עדיאל ברויאר כתב:מבוא התלמוד המיוחס לר' שמואל הנגיד אינו אלא קיצור ממבואו של ר' שמואל בן חפני גאון, ואם הבנתי נכון מהמעט שקראתי על העניין, אין קשר בין ר' שמואל הנגיד ובין החיבור הזה כלל וכלל.

viewtopic.php?f=7&t=18665


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 355 אורחים