מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

למען ייטב לך ויאריכון ימיך

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
אורח
הודעות: 627
הצטרף: ה' יולי 21, 2011 8:14 pm

למען ייטב לך ויאריכון ימיך

הודעהעל ידי אורח » א' אוגוסט 09, 2015 3:46 pm

בעשרת הדברות דפרשת יתרו (שמות כ יב): כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר ד' אלהיך נתן לך. ובעשרת הדברות דפרשת ואתחנן (דברים ה טז): כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך ד' אלהיך למען יאריכן ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר ד' אלהיך נתן לך.

ועמדתי על כי בלוחות ראשונות לא נאמר למען ייטב לך, וראה בבא קמא (נה.), ומצאתי בפירוש חזקוני שדיבר בזה, וכן בשפתי כהן והעמק דבר עיי"ש.

בלוחות ראשונות כתוב יארכון מלא ו' וחסר י', ובלוחות שניות יאריכן חסר ו' ומלא י', וראה רש"י סוטה (מט.): משמת רבי עקיבא בטל כבוד תורה, שהיה נותן לבו לדרוש כל קוץ וקוץ של כל אות וכל שכן תיבות יתירות ואותיות יתירות, כגון בת ובת אני דורש (סנהדרין דף נא) וזהו כבוד תורה גדול שאין בה דבר לבטלה".

ב. מצינו עוד מצוות פרטיות שהתורה הבטיחה שמתן שכרן אריכות ימים, מצות שילוח הקן (דברים כב ז): שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך למען ייטב לך והארכת ימים".

מאי טעמא כאן כתוב למען ייטב לך לפני והארכת ימים, ולא ככתוב במצות כיבוד אב ואם שהקדימה התורה למען יאריכון ימיך ואחר כך ולמען ייטב לך. ועוד וכאן נאמר והארכת ימים, ובכיבוד אב ואם למען יאריכון ימיך.

ג. מצינו מצוה נוספת שהתורה הבטיחה ששכרה אריכות ימים, מצות צידוק המידות והמשקלות ככתוב (דברים כה טו): אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך למען יאריכו ימיך על האדמה אשר ד' אלהיך נתן לך".

מאי טעמא כאן במצוה זו נאמר רק למען יאריכו ימיך ותו לא, ולא נזכר כלל וכלל למען ייטב לך, כאשר כתבה התורה במצות כיבוד אב ואם דפרשת ואתחנן, וכן במצות שילוח הקן, ועוד כאן נאמר יאריכו, ולא יאריכון ככתוב במצות כיבוד אב ואם.

חברי הפורום יסבירו, ויישר כח.

סיפרון
הודעות: 252
הצטרף: ד' יולי 13, 2011 4:54 pm

Re: למען ייטב לך ויאריכון ימיך

הודעהעל ידי סיפרון » א' אוגוסט 09, 2015 10:12 pm

מה ש"אורח" דייק נכון מדוע בכיבוד אב ואם כתוב למען יאריכון ימיך, ואילו בשילוח הקן כתוב והארכת ימים הנה כך לשון הפסוק: "שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך למען ייטב לך והארכת ימים", ובתוספות על התורה שם לפענ"ד יש חידוש פלא
וזה לשונם: הארכת ימים, הפשט למען ייטב לך אם תשלח את האם, כי תוליד [האם] בריכות [ר"ל גוזלות] אחרות ותמצאם, והארכת ימים לאם", ולפי זה והארכת ימים הוא פועל יוצא שעל ידי שתשלח האם בזה תאריך ימיה שלה, והארכת ימים לא קאי על האדם המקיים מצות שילוח הקן, אלא על האם העוף היושבת על האפרוחים שהיא תאריך ימים, ולפי זה היינו דאמר כאן הפסוק "והארכת" ימים ולא אמר "יאריכון" ימיך כמו שאמר במצות כיבוד אב ואם.

עוד ראיתי כי "אורח" כיון לדברי החתם סופר ז"ל על התורה שם (עמ' צ"א טור א', מהדורת הרב שטרן ז"ל): כי יקרא קן צפור וגו' למען ייטב לך והארכת ימים, ובכיבוד אב ואם נאמר למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך, דהכא ייטב לך היינו בעולם הזה כדפירש רש"י שיזכה לבית וכרם ושדה ע"ש, ועל ידי אותה ההטבה בעולם הזה יזכה לקנות שלימות ליום שכלו ארוך כמבואר שלהי מסכת חולין ע"ש, אמנם בכיבוד אב ואם הכל מיירי מעולם הבא שכולו טוב וכולו ארוך - ואמרו חז"ל אורך ימים בימינה למיימינים ובשמאלה עושר וכבוד [שבת ס"ג.], והיינו בשני לוחות הברית ימין הלוח מסיים למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך, ושמאל מסיים עבדו וביתו ושורו ומורו וכל אשר לרעך היינו עושר וכבוד.

למען ייטב לך והארכת ימים, ובכיבוד אב ואם כתיב בהיפוך למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך, ועוד התם כתיב יאריכון ימיך והכא והארכת ולא יאריכון, אבל אתי שפיר לפי מה שכתב רש"י [שבת קה ב] אריכות ימים היינו לבלות אורך שניו בטוב ונחת, ורוב אלו האנשים מפסידים עולם הבא וישמן ישורון ויבעט, על כן הבטיח הקב"ה בכיבוד אב ואם למען יאריכון ימיך בעושר נכסים וכבוד ואפילו הכי למען ייטב לך בעולם שכלו טוב, אמנם שלוח הקן שכרו מרובה יותר והוא אחר שיודע בעצמו שכרו מרובה בעולם הבא ומוכן לחיי עד מכל מקום חפץ בחיי עולם הזה כי יפה לו שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא כמשה רבנו ע"ה, על כן אף על גב דייטב לך בעולם שכולו טוב, מכל מקום והארכת ימים תחפוץ אתה להאריך ימים בעולם הזה לעבוד ה' יתברך עכ"ל.

דרך אגב גירסת רש"י לפנינו בשבת שם: ימים האריכו שכלו ימיהם בטוב דחשיב אריכות ימים עכ"ל, ומדברי החתם סופר נראה שגרס שבלו ימהם ולא שכלו כנדפס לפנינו.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 106 אורחים