מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

בניו של משה לא הלכו בדרכו - מקור

חיפושי מקורות וכדומה
מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

בניו של משה לא הלכו בדרכו - מקור

הודעהעל ידי מורה צדק » ב' אוקטובר 25, 2010 10:48 pm

אני מחפש מקור למאמר שבניו של משה לא הלכו בדרכו - ולכך לא ירשו אותו בכהונתו הרמה.

מוטיבןשלום
הודעות: 7
הצטרף: ב' אוקטובר 25, 2010 10:58 pm

Re: בניו של משה לא הלכו בדרכו - מקור

הודעהעל ידי מוטיבןשלום » ב' אוקטובר 25, 2010 11:25 pm

באבות דרני נתן ( פרק לד או לז תלוי בנוסח), ירושלמי סנהדרין פרק יא, אוצר המדרשים עמוד קצד, שו"ת רדב"ז חלק ו סימן ב אלפים קסח, תוספתא סנהדרין פרק יד,בבא בתרא דף קט עמוד ב, ורד"ק שופטים פרק יז פסוק ז, מבואר כי יהונתן נכדו של משה אחז מעשה מנשה, לפיכך יחוס אביו גרשום הלך אחר מנשה תחת משה. ואם היה ביזיון ביחוסו למשה עד שהוצרך לשנות ייחוסו ואת שם אביו לא שינה, ש"מ שבנו של משה כבר לא היה בדרכי אביו ולכן יכל הפסוק לתלות הנכד בבן אך לא בסב.

מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

Re: בניו של משה לא הלכו בדרכו - מקור

הודעהעל ידי מורה צדק » ב' אוקטובר 25, 2010 11:30 pm

חזק וברוך.

זה לא כתוב להדיא בשום מקום?

זקן ששכח
הודעות: 2736
הצטרף: ג' מאי 25, 2010 12:03 am

Re: בניו של משה לא הלכו בדרכו - מקור

הודעהעל ידי זקן ששכח » ב' אוקטובר 25, 2010 11:37 pm

מו"צ המקור הנ"ל היה לנגד עיני, אבל סברתי שהנך מחפש יותר את הסיפא של המאמר שמפני זה לא המשיכו בניו את ההנהגה אחריו, {וזאת לצערי לא ידעתי המקור}. הלא כן?!

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: בניו של משה לא הלכו בדרכו - מקור

הודעהעל ידי אליהוא » ג' אוקטובר 26, 2010 2:54 pm

אין דבר כזה.
יש רק במדרש עה"פ יפקוד ה' אלוקי הרוחות (במדבר כ"ז) שמשרע"ה רצה שבניו ירשו את גדולתו, וע"ע בספרי פרשת כי תבא.

זקן ששכח
הודעות: 2736
הצטרף: ג' מאי 25, 2010 12:03 am

Re: בניו של משה לא הלכו בדרכו - מקור

הודעהעל ידי זקן ששכח » ג' אוקטובר 26, 2010 9:21 pm

אליהוא כתב:אין דבר כזה.

אשרינו שבקרבנו ילודי אשה היכולים להעיד על כל התורה ש'אין דבר כזה'.
פותח האשכול שמא תואיל ותועיל בהביאך ציטוט מדוייק?

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: בניו של משה לא הלכו בדרכו - מקור

הודעהעל ידי אליהוא » ד' אוקטובר 27, 2010 1:06 am

אם חכמה אין כאן זקנה יש כאן.
כונתי כמובן לדברי חז"ל, ברחבי אוצר החכמה הכל יכול להיות כתוב.

מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

Re: בניו של משה לא הלכו בדרכו - מקור

הודעהעל ידי מורה צדק » ד' אוקטובר 27, 2010 10:01 pm

זקן ששכח כתב:פותח האשכול שמא תואיל ותועיל בהביאך ציטוט מדוייק?


ראיתי בספר א' כ"י שביאר מש"נ בצפורה אשת משה ואת שני בניה, שהזכירם על שם אימם ולא על שם משה שהוא משום שלא הלכו בדרכו. ציטוט יותר מדויק מזה אין לי.

זקן ששכח
הודעות: 2736
הצטרף: ג' מאי 25, 2010 12:03 am

Re: בניו של משה לא הלכו בדרכו - מקור

הודעהעל ידי זקן ששכח » ו' אוקטובר 29, 2010 12:52 am

מורה צדק כתב:
זקן ששכח כתב:פותח האשכול שמא תואיל ותועיל בהביאך ציטוט מדוייק?


ראיתי בספר א' כ"י שביאר מש"נ בצפורה אשת משה ואת שני בניה, שהזכירם על שם אימם ולא על שם משה שהוא משום שלא הלכו בדרכו. ציטוט יותר מדויק מזה אין לי.

אבל מהיכן נטלת שזוהי הסיבה שלא המשיכוהו בהנהגת העם?
אגב, הקטע הנ"ל אף הוא טעון ביאור וביהור, וכי ציפורה היא זו שהיתה להם דוגמא בדרכם?

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: בניו של משה לא הלכו בדרכו - מקור

הודעהעל ידי אליהוא » ו' אוקטובר 29, 2010 12:54 am

ר"ל מסתמא בדרכי אביה שפיטם עגלים לע"ז.

מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

Re: בניו של משה לא הלכו בדרכו - מקור

הודעהעל ידי מורה צדק » א' אוקטובר 31, 2010 10:32 pm

וכי הם ירשו את מעמדה של ציפורה?

מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

Re: בניו של משה לא הלכו בדרכו - מקור

הודעהעל ידי מורה צדק » ש' נובמבר 20, 2010 11:09 pm

במד"ר כא יד.
וידבר משה אל ה' לאמר יפקד ה' אלהי הרוחות כל מי שמבקש צרכי צבור כאלו בא בזרוע, יפקד ה' מה ראה לבקש הדבר הזה אחר סדר נחלות אלא כיון שירשו בנות צלפחד אביהן אמר משה הרי השעה שאתבע בה צרכי אם הבנות יורשות בדין הוא שירשו בני את כבודי אמר לו הקב"ה (משלי כז) נוצר תאנה יאכל פריה בניך ישבו להם ולא עסקו בתורה וכו'

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: בניו של משה לא הלכו בדרכו - מקור

הודעהעל ידי אליהוא » א' נובמבר 21, 2010 4:00 am

הוא המדרש שציינתי לעיל, ועי"ש בהמשך שמבואר הכונה שלא הגיעו למדרגת יהושע, וודאי שלא לחינם סבר מרע"ה שיש למנותם למנהיגים.

שמר
הודעות: 631
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 2:30 am

Re: בניו של משה לא הלכו בדרכו - מקור

הודעהעל ידי שמר » ג' אוגוסט 20, 2019 11:50 am

בכלי יקר (במדבר כז, יב) כ' וז"ל :
עלה אל הר העברים הזה וגו'. צריך עיון למה נסמכה פרשה זו לכאן, ולמה קרא להר נבו הר העברים, וכשאמר משה יפקוד אלהי הרוחות איש על העדה למה לא בקש שינחיל שררתו לבניו:
והקרוב אלי לומר בזה, לפי שנאמר למעלה והעברתם את נחלתו לבתו, פירש"י שלכך נאמר והעברתם ללמדך שכל מי שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מלא עליו עברה, ויש לדקדק ליורשו למה לי הל"ל כל מי שאינו מניח בן, אלא שר"ל אע"פ שמניח בן אבל אינו ראוי ליורשו דהיינו שאינו ראוי לירש מעלת אביו בתורה וחכמה ושררה, אז הקב"ה מלא עברה עליו על שלא הדריך את בנו שיהיה ראוי למלא את מקומו ומנ"ל לרש"י זה, כי מצלפחד ליכא למילף שהרי לא היו לו בנים כלל אלא שסמך על סמיכת פרשת עלה אל הר העברים הזה, שלכך קרא הקב"ה שמו הר העברים כי עליו נתמלא ה' עברה על משה על שלא הדריך את בניו שיהיו ראויין ליורשו, שררתו ונבואתו התלויה בהכנת כח המקבל, ומלשון זה הבין משה שלא ירד אחריו כבודו לבניו. וכן פירש משה הדבר שאמר (דברים ג כו-כח) ויתעבר ה' בי למענכם וגו' וסמיך ליה וצו את יהושע וגו' הורה באצבע שזהו העברה שנתעבר ה' בו שינחיל שררתו ליהושע ולא לבניו, ומאחר שהרגיש שהדבר נמנע אמר מיד יפקוד אלהי הרוחות וגו' ועיין למעלה פר' לך לך (טו ד) בפסוק לא יירשך זה. ואע"פ שליורשו לא יתישב על זה האופן אצל צלפחד מ"מ נקט לשון זה בעבור משה כאמור, מבואר שמצד עצמם ראויין לירש גדולתו אך הבעיה בכך שלא הדריכם לכך.
נערך לאחרונה על ידי שמר ב ה' אוקטובר 03, 2019 1:51 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

ישראליק
הודעות: 1079
הצטרף: ב' ספטמבר 03, 2012 8:18 pm

Re: בניו של משה לא הלכו בדרכו - מקור

הודעהעל ידי ישראליק » ג' אוגוסט 20, 2019 2:31 pm

ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן קד:

אִיתָא בַּמִּדְרָשׁ (הובא בספר חסידים סי' קלז, ובראשית חכמה שער ענוה פרק ה): בִּשְׁבִיל שֶׁאָמַר מֹשֶׁה לִבְנֵי גָד: תַּרְבּוּת אֲנָשִׁים חַטָּאִים, נֶעֱנַשׁ שֶׁבֶּן בְּנוֹ עָבַד לְפֶסֶל מִיכָה. וְהַדָּבָר קָשֶׁה, מָה עִנְיָן זֶה שֶׁל תַּרְבּוּת אֲנָשִׁים חַטָּאִים, לָעֹנֶשׁ שֶׁלּוֹ שֶׁיַּעֲבֹד בֶּן בְּנוֹ עֲבוֹדָה זָרָה. וְהַתֵּרוּץ, כִּי אָמְרוּ חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (כתובות קי:): כָּל הַדָּר בְּחוּץ לָאָרֶץ כְּאִלּוּ אֵין לוֹ אֱלוֹהַּ, וְאָמְרוּ חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (שבת צז): הַחוֹשֵׁד בִּכְשֵׁרִים לוֹקֶה בְּגוּפוֹ. וּמֹשֶׁה הָיָה חוֹשֵׁד אוֹתָם, שֶׁבְּנֵי רְאוּבֵן וּבְנֵי גָד אֵינָם רוֹצִים בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל שׁוּם חֵלֶק, נִמְצָא שֶׁאֵין לָהֶם אֱלוֹהַּ, בִּשְׁבִיל זֶה נֶעֱנַשׁ בְּבֶן בְּנוֹ שֶׁלֹּא הָיָה לוֹ אֱלוֹהַּ, כִּי הֵם כְּשֵׁרִים הָיוּ בְּדָבָר, כִּי רָצוּ לִטֹּל חֵלֶק בָּאָרֶץ גַּם כֵּן, כַּמּוּבָא:

לייטנר
הודעות: 5278
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: בניו של משה לא הלכו בדרכו - מקור

הודעהעל ידי לייטנר » ג' אוגוסט 20, 2019 3:21 pmחזור אל “מנא הני מילי?”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 29 אורחים