מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

דברי הרש"ש הם דעת האר"י - ברכת מעין שבע בפסח

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
מ.ל.
הודעות: 611
הצטרף: ה' אוגוסט 01, 2013 6:20 pm

דברי הרש"ש הם דעת האר"י - ברכת מעין שבע בפסח

הודעהעל ידי מ.ל. » ה' אפריל 21, 2016 7:07 pm

ראיתי בקונט' מהגר"י הלל שליט"א ראש ישיבת אהבת שלום ירושת"ו, על ברכת מעין שבע בליל פסח שחל בשבת, שכתב
ידוע כי הדעה הקובעת והמכרעת והמוסכמת בין המקובלים לענין קביעת ההלכה והמנהג על דרך הסוד היא דעת האר"י ז"ל, אבל בהאי נידון דידן לא גילה דעתו להדיא בשום דוכתא מכתביו אם אומרים ברכת מעין שבע וכו', והנה לענין הקביעות לגבי הבנת וביאור דעת האר"י ז"ל, כשאנו מסופקים בכוונתו, ובכגון הא דלא גילה לנו דעתו בפירוש, מוסכם הדבר שהבר-סמכא הגדול ביותר הוא מרן הרש"ש ז"ל, ויכלה הזמן והמה לא יכלו אם היינו מלקטים בכאן האומרים כן, וכבר חיברתי על זה ספר בשם "אהבת שלום" לך שם וראה דברים כהוויתם. ובפרט שכן העד העיד בנו מרן הרש"ש ז"ל בעצמו שכל דבריו הם דברי האר"י ז"ל לא זולתו, ואפילו במקום שכותב לכאורה דבר חידוש שלא נמצא מקורו בהשקפה ראשונה בהכתבים הקדושים, באמת מקורו מעומק תורתו של האר"י ז"ל, וכמ"ש בנהר שלום (לב:) וז"ל אמנם חלותי היא שיתנו לב בדברים האמורים שם [בסידור נהר שלום], ובפרט במה שכתבתי בהקדמה [רחובות הנהר], שבה נכללו ונסתמו דברים גדולים וסודות נעלמים, להשקיף עליהם פעם ושתים בהשקפה טובה כראוי וכנכון, כי לא דבר ריק הוא, והנה עדי בשמים וסהדי במרומים כי כל הכתוב שם כולם דברי אלהים חיים האמורים מפי האר"י ז"ל למהרח"ו ז"ל ואין עוד מלבדו וכו', ולפיכך אמרתי שיעיינו בהם שהם דברי האר"י ז"ל, עכ"ל. ועוד כתב (לד.) וז"ל: ואני קצרתי בענין זה כל מה שאפשר, כי יראתי פן יפלו דפים אלו ביד מי שעדיין לא למד דברי האר"י ז"ל כראוי ויחשדני שלמדתי בספרים אחרים, ולא כן הוא, עכ"ל. הרי קמן יקר סהדותיה של מרן הרש"ש ז"ל גופיה על דרכו בקודש נהדר שהיא דרך האר"י ז"ל, וכו', שנוכל לומר בפה מלא שדעת האר"י ז"ל היא שצריך לומר ברכת מעין שבע בליל פסח שחל בשבת.

אין לי יד בנסתרות, וגם לא ראיתי דבר הרש"ש הנ"ל, אבל לומר שתורת האר"י היתה בפי הרש"ש, עד כדי שנוכל לומר בפה מלא שדעת האר"י ז"ל שצריך לומר ברכת מעין שבע בליל פסח שחל בשבת, נראה לי זר ומרוחק בתכלית, ודומני שכוונת הרש"ש היתה רק לומר שדבריו הם על פי דעתו וכוונתו של האר"י, וכמו שידוע שהבר-סמכא בתורת האר"י הוא רק תלמידו מהרח"ו, ולא תלמידיו האחרים, כמו כן כתב הרש"ש, שדבריו אין בהם חשש וזרות בדרך האמת.

ובפרט שהחיד"א ז"ל כתב בברכי יוסף (או"ח סימן תרמ"ב, שיורי ברכה) וז"ל: "ואני שמעתי שעל פי האר"י זצ"ל אין לומר ברכה מעין שבע בליל פסח". [ויעו' בקונט' הנ"ל מה שנדחק הגר"י הלל בזה].

יבואו החכמים ויחכימונו.

יעקובי
הודעות: 1002
הצטרף: ו' אוגוסט 01, 2014 12:46 pm

Re: דברי הרש"ש הם דעת האר"י - ברכת מעין שבע בפסח

הודעהעל ידי יעקובי » ה' אפריל 21, 2016 10:03 pm

הרש"ש בהחלט נתכוין לומר באותם קטעים, כי כל דבריו מיוסדים על דברי האר"י לרח"ו ולא שאר התלמידים. אך תוכן דבריו המורחב הוא (כפי שיראה המעיין בפנים), שהגם שתראו בדברי ענינים שיראו לכם מחודשים ואין ידוע לכם מקורם, אל תחשבו ששאבתי מבורות אחרים (שאר תלמידים), אלא אך ורק ע"פ דברי האר"י לרח"ו, ואם תעיינו היטב כראוי תבינו מהיכן מוצא דברי בכתבי הרח"ו.

עפ"ז יש גם מקום לומר, שהגם שברכת מעין שבע בליל ש"ק ופסח הוא דבר הנראה מחודש כי לא נזכר בדברי הרח"ו בשם האר"י, מ"מ המעיין יפה יבין כי הוא דבר הנצרך ע"פ סברת האר"י.

הכרח גמור בפה מלא לא הייתי אומר, אך יתכן...

מה שנכון נכון
הודעות: 9373
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: דברי הרש"ש הם דעת האר"י - ברכת מעין שבע בפסח

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ה' אפריל 21, 2016 10:50 pm

יש הבדל גדול בין הכללים היסודות וההקדמות לבין הפרטים והתולדות הבנויות ע"ד האר"י, ויש גם חלוקים הנובעים מאופן הבנת דבריו.
האם נמצא כה"ג בספרים שדנו את כל דברי הרש"ש כדברי האר"י??
ומש"כ שם בדעת החיד"א תמוה מאד.

יעקובי
הודעות: 1002
הצטרף: ו' אוגוסט 01, 2014 12:46 pm

Re: דברי הרש"ש הם דעת האר"י - ברכת מעין שבע בפסח

הודעהעל ידי יעקובי » ה' אפריל 21, 2016 11:23 pm

מה שנכון נכון כתב:האם נמצא כה"ג בספרים שדנו את כל דברי הרש"ש כדברי האר"י??

הרי לפי דברי הר"ח פאלאג'י לגבי עצם נידון זה (לב חיים ח"ב סי' צ"ה) הרש"ש איהו גופיה האר"י (כמעט...)

מה שנכון נכון כתב:ומש"כ שם בדעת החיד"א תמוה מאד.

עכ"פ שמועת החיד"א בזה הינה פלאית, שהרי מסורת המקובלים שלפניו היתה לאומרה, כמו שכתבו ר"י צמח והחמ"י (גם הרמ"ע מפאנו כתב שאם לא אומרים הלל בביה"כ צריכים לאומרה, ואם אומרים הלל אין צריכים אך אם ירצו לאומרה שפיר דמי). גם הרש"ש לא היה נד מהוראת האר"י לו הוה שמיע ליה. והחיד"א יחידאה הוא בשמועה (די תמוהה) זו.
נערך לאחרונה על ידי יעקובי ב א' אפריל 24, 2016 2:12 pm, נערך 2 פעמים בסך הכל.

מה שנכון נכון
הודעות: 9373
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: דברי הרש"ש הם דעת האר"י - ברכת מעין שבע בפסח

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ה' אפריל 21, 2016 11:30 pm

ועכ"ז כתב הלב חיים שם שאם יש מקור מהאר"י נגד הרש"ש אפשר לחלוק עליו.

יעקובי
הודעות: 1002
הצטרף: ו' אוגוסט 01, 2014 12:46 pm

Re: דברי הרש"ש הם דעת האר"י - ברכת מעין שבע בפסח

הודעהעל ידי יעקובי » ה' אפריל 21, 2016 11:33 pm

אכן. מסתמא לזה אמר "כמעט".

מ.ל.
הודעות: 611
הצטרף: ה' אוגוסט 01, 2013 6:20 pm

Re: דברי הרש"ש הם דעת האר"י - ברכת מעין שבע בפסח

הודעהעל ידי מ.ל. » ה' אפריל 21, 2016 11:35 pm

יעקובי כתב:הרי לפי דברי הר"ח פאלאג'י לגבי עצם נידון זה (לב חיים ח"ב סי' צ"ה) הרש"ש איהו גופיה האר"י (כמעט...)

דברי הר"ח פלאג'י [גם בספרו תוכחת חיים, ח"ב, סדר תצוה, צ"ו:] ידועים לי, ואולי זה בעצם מה שעומד מאחורי דברי הגר"י הלל, על אף שלא הזכירם בהקשר זה.

נושא שמועת החיד"א שווה אשכול נפרד.

מה שנכון נכון
הודעות: 9373
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: דברי הרש"ש הם דעת האר"י - ברכת מעין שבע בפסח

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ה' אפריל 21, 2016 11:38 pm

מ.ל. כתב:
יעקובי כתב:הרי לפי דברי הר"ח פאלאג'י לגבי עצם נידון זה (לב חיים ח"ב סי' צ"ה) הרש"ש איהו גופיה האר"י (כמעט...)

דברי הר"ח פלאג'י [גם בספרו תוכחת חיים, ח"ב, סדר תצוה, צ"ו:] ידועים לי, ואולי זה בעצם מה שעומד מאחורי דברי הגר"י הלל, על אף שלא הזכירם בהקשר זה.

ברור שזו גישתו, והאריך בה בספרו אהבת שלום כפי שציין שם. (וע"ש שניסה לדחות את מש"כ הלב חיים שאפשר לחלוק ע"ד הרש"ש ע"י מקור מהאר"י).

מ.ל.
הודעות: 611
הצטרף: ה' אוגוסט 01, 2013 6:20 pm

Re: דברי הרש"ש הם דעת האר"י - ברכת מעין שבע בפסח

הודעהעל ידי מ.ל. » ה' אפריל 21, 2016 11:45 pm

אני מודה שאין ברשותי הספר הנ"ל.

מה שנכון נכון
הודעות: 9373
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: דברי הרש"ש הם דעת האר"י - ברכת מעין שבע בפסח

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ה' אפריל 21, 2016 11:57 pm

אשכול בנושא משנה שעברה.
viewtopic.php?f=27&t=21660

אהרון 37
הודעות: 251
הצטרף: ב' אפריל 13, 2015 9:10 pm

Re: דברי הרש"ש הם דעת האר"י - ברכת מעין שבע בפסח

הודעהעל ידי אהרון 37 » א' אפריל 24, 2016 10:34 pm

העניין הוא שהרש"ש בתשובתו על ברכה מעין שבע לא מתייחס לעניין מהפן הקבלי, אלא מהפן של הנגלה, שבגמ' מוזכר שאומרים ברכת מעין שבע ביו"ט שחל בשבת ולא הוזכר חילוק בזה, ולכן בכה"ג אי"ז ברור שזה שייך לדעת האר"י.

הרב הלל שליט"א בשו"ת שלו וישב הים מנסה לדייק דיוקים בלשונו , שהתכוון גם מצד הקבלה, אבל בפשטות דבריו לא מוזכר כל עניין קבלי.

מה שכן, שמצינו התייחסות מהרש"ש מהצד הקבלי, שגם בבית חתנים ובבית האבל יש לומר ברכת מעין שבע, ושם נראה מדבריו, שמצד הנסתר יש טעם נוסף לברכת מעין שבע גם בלי העניין של הסכנה, ולפי זה אז גם בליל פסח שייך עניין זה.

ישראל אליהו
הודעות: 1647
הצטרף: ב' מרץ 02, 2015 9:32 pm

Re: דברי הרש"ש הם דעת האר"י - ברכת מעין שבע בפסח

הודעהעל ידי ישראל אליהו » א' אפריל 24, 2016 10:51 pm

אהרון 37 כתב:העניין הוא שהרש"ש בתשובתו על ברכה מעין שבע לא מתייחס לעניין מהפן הקבלי, אלא מהפן של הנגלה, שבגמ' מוזכר שאומרים ברכת מעין שבע ביו"ט שחל בשבת ולא הוזכר חילוק בזה, ולכן בכה"ג אי"ז ברור שזה שייך לדעת האר"י.

הרב הלל שליט"א בשו"ת שלו וישב הים מנסה לדייק דיוקים בלשונו , שהתכוון גם מצד הקבלה, אבל בפשטות דבריו לא מוזכר כל עניין קבלי.

מה שכן, שמצינו התייחסות מהרש"ש מהצד הקבלי, שגם בבית חתנים ובבית האבל יש לומר ברכת מעין שבע, ושם נראה מדבריו, שמצד הנסתר יש טעם נוסף לברכת מעין שבע גם בלי העניין של הסכנה, ולפי זה אז גם בליל פסח שייך עניין זה.

לא מסתבר כלל שהרש"ש יחלוק על רב ניסים גאון מהפן הנגלה. [גם לענ"ד אין הגיון לומר שכוונת הרש"ש שאעפ"י שלכאו' אין לה מקום - עפ"י הסוד, מ"מ צריך לאומרה עפ"י הפשט]

בדבריו לא מוזכר גם ענין נגלה. רק כתב שלכאורה אין לה מקום. [מדוע? - נגלה/קבלה?], מ"מ צריך לאומרה [מדוע?].

לענ"ד ביאור הרש"ש הכי: אעפ"י שלכאו' אין לה מקום [כסברת הנגלה - רב ניסים גאון] מ"מ יש לאומרה [עפ"י הסוד]. וא"כ לא הוי פלוגתא כלל עם רנ"ג.
ומה שהמשיך שבש"ס לא חילקו, כוונתו שכיון שדברי הש"ס מיוסדים עפ"י הסוד (אלא שהעלימו הדברים, כנודע), אל תקשה עלי מהש"ס, כי בש"ס לא חילקו [דאם היו מחלקים, היתה כוונתם גם עפ"י הסוד]. וכיון שאני יכול להסתדר עם הש"ס, ורנ"ג אמר דבריו עפ"י הפשט, אני אומר שעפ"י הסוד יש לאומרה.

יעקובי
הודעות: 1002
הצטרף: ו' אוגוסט 01, 2014 12:46 pm

Re: דברי הרש"ש הם דעת האר"י - ברכת מעין שבע בפסח

הודעהעל ידי יעקובי » א' אפריל 24, 2016 11:23 pm

כל זה בנוסף על כך שכל דבריו שם בספרו נהר שלום סובבים הולכים רק ע"פ הסוד, ודברי פי חכם ח"ן, ובשום ענין שם לא דיבר מעולם ע"ד הפשט, וא"כ תמוה הוא שבפרט זה יסטה מדרכו. וזו היתה גם כוונת השואלים לגבי עצם נידון זה, האם יש לאומרה כדעת המקובלים. כללא, הגם שלשונו בזה קצרה וסתומה, מן הסתם כל כוונתו להצריכה ע"ד הסוד, וכדרכו מעולם. ודברי הרב ישראל אליהו נ"י נראים נכוחים למבין.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 100 אורחים