מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
א. חיים
הודעות: 759
הצטרף: ו' מרץ 11, 2016 4:53 am

תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי א. חיים » ב' מאי 30, 2016 4:39 am

באשכול זה יובאו הגהות ותיקונים למהדורת עוז והדר. [לבסוף גם לדפוסים שקדמו לעוז והדר]
כמדומה שרוב הצעירים דהיום לומדים מתוכה, ולכן הגהת גמ' זו נצרכת למען הדורות הבאים ...
אני מתנדב לכתוב את ההגה הראשונה, והיא כפי הסדר הראוי - בתחילת מסכת ברכות (עד לשם הגעתי ...).
בספר המאור ריש ברכות נכתב בדפוסים הישנים (ה ע"ב):
מאי מברך, אמר רב יהודה אמר שמואל על דברי תורה, ור' יוחנן אמר הערב נא ... ורב המנונא אמר אשר בחר בנו. אמר רב פפא הלכך נימריהו לכולהו. פי', ג' ברכות דרבי יהודה ורבי יוחנן ורב המנונא, כנגד תורה ומשנה ומדרש רבי ישמעאל בי"ג מדות. אבל בספר תורה אנו תופסין כדרב המנונא שהיא מעולה שבברכות.
התיבות "רבי ישמעאל בי"ג מדות" אינן מובנות בהקשרם כאן. ואכן משיטת ריב"ב על הדף, שנוהג להעתיק את לשון דודו הרז"ה, אנו לומדים שנשמטה כאן שורה בטעות הדומות, וכך צ"ל:
כנגד תורה ומשנה ומדרש, וזה שאנו מברכים אותם בכל שחרית על פרשת תמיד ופרק איזהו מקומן של זבחים ומדרש רבי ישמעאל בי"ג מדות.
הבעל המאור מפרש, שאכן ג' סוגי הלימוד לאחר ברכות התורה הם מכוונים כנגד שלשת הברכות, לימוד א' לכל ברכה. ובאמת בספר רבי זרחיה הלוי (ר"י תא שמע, הוצאת מוסד הרב קוק, עמ' 28 בהערה) מביא בנוסח זה מכת"י ותיקן של ספר המאור.
גם במהדורת עוז והדר, חיפשו לתקן, אלא שלמרבה הצער, גם קילקלו, וכך כתבו (עמוד יד):
כנגד תורה ומשנה ומדרש רבי ישמעאל בי"ג מדות, [וזה שאנו מברכים אותם בכל שחרית על פרשת תמיד ופרק איזהו מקומן של זבחים ומדרש רבי ישמעאל בשלש עשרה מדות].

פלתי
הודעות: 2294
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: תלמוד בבלי מהדורת עוז והדר - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי פלתי » ב' מאי 30, 2016 7:34 am


השואל מרבו
הודעות: 368
הצטרף: א' מאי 29, 2016 1:32 pm

Re: תלמוד בבלי מהדורת עוז והדר - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי השואל מרבו » ה' יוני 02, 2016 10:13 am

רי"ף ציצית עמ' מ"ב: ואיתלו להו בהא דאמרינן סלקא דעתך כדרבא". לא צויין איפה "אמרינן". ויתכן שסברו שהכוונה למנחות ל"ט ב', וממילא אין צורך לציין. אבל זה טעות, אמנם עיקר המימרא של רבא איתא שם, אבל לא הלשון "סלקא דעתך כדרבא" וכו'. אלא המקור הוא יבמות ד' ב'. וכן ציין המעדני יו"ט על הרא"ש סי' י"ז אות ת'.

באמת אני קצת מתפלא שאשכול זה לא קיבל עוד תגובות. וצ"ע.

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תלמוד בבלי מהדורת עוז והדר - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי י. אברהם » ה' יוני 02, 2016 1:27 pm

אפשר לשלוח תיקונים ישירות לעוז והדר
הרב יוסף סמט
5377225@gmail.com
נערך לאחרונה על ידי י. אברהם ב ד' יוני 22, 2016 7:39 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

שש ושמח
הודעות: 1537
הצטרף: א' דצמבר 13, 2015 3:57 pm

Re: תלמוד בבלי מהדורת עוז והדר - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי שש ושמח » ה' יוני 02, 2016 2:51 pm

יש כמה סיבות לפרסם את התיקונים בפורום ולא [רק] לשלוח ישירות לעוז והדר
א. למה יגרעו כל אלו שקנו את המהדורות הקודמות שלהם ולא יזכו לדעת את התיקון? [מעודי לא זכיתי להבין את כל אלו שמדפיסים ספר ואח"כ מפרסמים שהוציאו מהדורה חדשה עם הרבה תיקונים וכו', ולא מעלים על דעתם לתת רשימת התיקונים לכל אלו שקנו המהדורה הראשונה ממיטב כספם. העד כדי כך עדיף כבוד ההוצאה על פני טובת הלקוחות והאחריות להוצאה מתוקנת?]
ב. ע"י כך ההוצאות למיניהם יתאמצו יותר להשתפר.
ג. לפעמים המו"ל מתעקש ועומד על שלו, למה לתת לו את זכות ההכרעה הבלעדית?

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2375
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: תלמוד בבלי מהדורת עוז והדר - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » א' יוני 05, 2016 1:15 am

ב"מ רא"ש פ"א סי' כ"ו:
הגהה מכת"י "אני רוצה לזכות בה דמדחזר לא כזכי דמי", צ"ל דמדתנה לא כזכי דמי.

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תלמוד בבלי מהדורת עוז והדר - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי י. אברהם » א' יוני 05, 2016 7:03 am

האם אפשר לראות רא"ש כת"י ברשת ?

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2375
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: תלמוד בבלי מהדורת עוז והדר - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » א' יוני 05, 2016 9:15 am

אינני יודע. גם אם הטעות היא בכת"י יש לתקנה, משום שברור שזו הכוונה, והמעתיק או הזעצער טעו. פשוט גם שהמילה מדתנה מתחלפת בנקל בכת"י במילה השגויה מדחזר.

א. חיים
הודעות: 759
הצטרף: ו' מרץ 11, 2016 4:53 am

Re: תלמוד בבלי מהדורת עוז והדר - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי א. חיים » ג' יוני 21, 2016 6:32 am

במסכת פסחים, על דף הרי"ף עמ' כו-כז, מובא ענין ארוך תחת הכותרת: השגות הראב"ד על הרי"ף. וכן בעמ' לט מובא ענין ארוך תחת הכותרת: ביאור הסוגיא לראב"ד.
אולי מי מהקוראים יודע להשיב - מה מקורם של "ענינים" אלו, האם הם נדפסו מקודם באיזה מקום, או שלפחות פורסם מקודם על גילויים ?

פרי יהושע
הודעות: 3079
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: תלמוד בבלי מהדורת עוז והדר - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי פרי יהושע » ג' יוני 21, 2016 10:37 pm

עירובין כד:
בציורים שבסוף מסכת עירובין על שמעתתא דרחבה כ"ד ב' ציירו "שביל של כרמים" שכתב רש"י שיש בו דיורין, כאילו שמספיק בית אחד, בעוד דבעי בתים וחצירות פתוחים לתוכו ועי' תוס' ורשב"א.

שם בדף כ"ה א' עין משפט אות ו' ז', טעות הרמב"ם לא בפרק י"ז אלא בט"ז, ואות ז' בכלל טעות כיון והרמב"ם לא העתיק שם מה שנמצא בג' הגמ' שלפנינו ועי' שם במ"מ, [הטעות הזו כבר בדפוסים הישנים.

א. חיים
הודעות: 759
הצטרף: ו' מרץ 11, 2016 4:53 am

Re: תלמוד בבלי מהדורת עוז והדר - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי א. חיים » ד' יוני 22, 2016 8:23 am

א. חיים כתב:במסכת פסחים, על דף הרי"ף עמ' כו-כז, מובא ענין ארוך תחת הכותרת: השגות הראב"ד על הרי"ף. וכן בעמ' לט מובא ענין ארוך תחת הכותרת: ביאור הסוגיא לראב"ד.
אולי מי מהקוראים יודע להשיב - מה מקורם של "ענינים" אלו, האם הם נדפסו מקודם באיזה מקום, או שלפחות פורסם מקודם על גילויים ?

נדפסו בכל מהדורות "כתוב שם" השלם.

פרי יהושע
הודעות: 3079
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי פרי יהושע » ג' אוגוסט 02, 2016 2:20 pm

עדין יש השמטות מהספר "כתוב שם" שנתקלתי בפ' בכל מערבין על מתני דנתנו באילן.

עין משפט לא תוקן גם שם בסוגי' עירובין ל"ב ב' אות ג' ציינו לרמב"ם שלא קיים.

יהודה בן יעקב
הודעות: 2252
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ד' אוגוסט 03, 2016 12:21 am

האם יש הסבר לתופעת ההשמטה של חלק מהגהות רבי אלעזר משה הורביץ זצ"ל [המכונה אצלם ע"ש ספרו "אהל משה"], זכורני כי כמה פעמים נתקלתי בזה, בפרט בריש מס' פסחים, אך כעת אין הגמרות שלהם תח"י, ואין לי רשימה מסודרת ומדויקת בעניין.

לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ד' נובמבר 23, 2016 11:51 am

(נערך - תוקן כבר במהדורה שאח"כ)

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי י. אברהם » ב' ינואר 09, 2017 10:00 pm

מכות י:
אמר מר בשגגה בא לידו. פשיטא דאי במזיד בר גלות הוא. אין והא תניא ר' יוסי בר יהודה אומר בתחלה א' שוגג וא' מזיד מקדימין לערי מקלט כו'.
והעיר לי ידיד שי' דכיון דפי' והא תניא כאן הוא בניחותא, הו"ל לרש"י לפרש זאת כדרכו, (וכדרך שהקשה במהרש"א סוף פ"ב דיבמות, ע"ש 'וזה הביאני שבדקתי בתוספתא').
ובדק"ס מביא גי' כתי"מ והאי תנא הוא דתניא (וכ"ה בילקוט ובד' ווינציא, והגיהו המהרש"ל).
גם בתוס' לפנינו אי' והא תניא רבי יוסי בר יהודה, אך בדפוס ווינציא איתא וכדתניא.

שמואל דוד
הודעות: 5704
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' מאי 01, 2017 7:23 am

והתניא - קושיא
והא תניא בניחותא

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי י. אברהם » ב' מאי 01, 2017 1:53 pm

עי' מגדים חדשים חגיגה כ, א מה שתמה על הכלל הזה.
מגדים חגיגה כ.PDF
(440.62 KiB) הורד 247 פעמים

עדיאל ברויאר
הודעות: 3341
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » ג' מאי 02, 2017 12:59 am

שמואל דוד כתב:והתניא - קושיא
והא תניא בניחותא


מזכיר לי אמירה שכשיש וכו'/וגו' אז עיקר העניין נמצא במה שלא הובא (אולי האמירה היא שבאחד מהם זה כך ובשני זה לא כך).
בכה"י יש כ"כ הרבה הבדלים בנושאים הללו וכ"כ הרבה חוסר אחידות, שברור שאי אפשר לומר כללים שכאלה.

איש גלילי
הודעות: 2576
הצטרף: ג' יולי 08, 2014 3:28 pm
מיקום: הגליל העליון

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי איש גלילי » ג' מאי 02, 2017 2:36 am

עדיאל ברויאר כתב:
שמואל דוד כתב:והתניא - קושיא
והא תניא בניחותא


מזכיר לי אמירה שכשיש וכו'/וגו' אז עיקר העניין נמצא במה שלא הובא (אולי האמירה היא שבאחד מהם זה כך ובשני זה לא כך).
בכה"י יש כ"כ הרבה הבדלים בנושאים הללו וכ"כ הרבה חוסר אחידות, שברור שאי אפשר לומר כללים שכאלה.

גם לא שייך כל כך לזלזל בכלל הזה שמקורו בשטמ"ק.

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי י. אברהם » ג' מאי 02, 2017 4:51 am

מקיצור דברי הרב שמואל דוד הוה משמע לי' להרב עדיאל, שרש''ד הוא זה שהמציא את הכלל, וזלזול אין כאן.

בכל אופן, משתיקת רש''י בכל מקום מבואר דליה לא סבירא ליה להכלל הזה.

''מקורו בשטמ''ק''
א. האם הכוונה לשטמ''ק עמ''ס ביצה אשר יחוסו לרב''א אינו ברור?
ב. האם הביאו בעל השטמ''ק בכללי התלמוד דיליה?

איש גלילי
הודעות: 2576
הצטרף: ג' יולי 08, 2014 3:28 pm
מיקום: הגליל העליון

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי איש גלילי » ג' מאי 02, 2017 5:44 am

א. לא התכונתי חס ושלום להתרעם על הרב עדיאל, כי אכן שיערתי שאינו יודע מהשטמ"ק. התכונתי להביא לידיעתו שלא שייך כ"כ לזלזל לגמרי בכלל זה כי מקורו טהור.
ב. אמת שלא משמע כן מרש"י, ולא זו בלבד - אלא מזה שרש"י מציין בכל פעם 'בניחותא', משמע לכאו' שלא היה לו הבדל באיות.
ג. אכן ראיתי את זה בשטמ"ק על מס' ביצה (כמדומני בדף כא), ואשמח לראות הרחבה בענין הפקפוק על יחוסו למהרב"א.

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי י. אברהם » ג' מאי 02, 2017 5:53 am

איש גלילי כתב:ג. אכן ראיתי את זה בשטמ"ק על מס' ביצה (כמדומני בדף כא), ואשמח לראות הרחבה בענין הפקפוק על יחוסו למהרב"א.

ראה לדוגמא בישורון חלק כו עמ' יז.

בקרו טלה
הודעות: 3686
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי בקרו טלה » ג' מאי 02, 2017 5:54 am

איש גלילי כתב:ג. אכן ראיתי את זה בשטמ"ק על מס' ביצה (כמדומני בדף כא)

דף כה ע"א
והא תניא בניחותא דחיה שקיננה בפרדס צריכה זימון. והא תניא גרסינן וכן הוא בספרים ולא גרסינן והתניא משום דאין קושיא אלא סיוע הוא שמביא רב נחמן לדבריו מן הברייתא

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי י. אברהם » ג' מאי 02, 2017 6:10 am

אם לא הביאו בעל השטמ''ק בכללי הש''ס דיליה [אני הק' לא מצאתיו], לכאו' מכאן עוד פקפוק ביחוס החידושים עמ''ס ביצה אליו.
אולי מן הראוי לפתוח אשכול על כללי התלמוד?

שמואל דוד
הודעות: 5704
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' מאי 02, 2017 7:09 am

אפשר לומר, שבאמת רבינא ורב אשי כתבו "והא תניא" אצל סיועא "והתניא" אצל קושיא.
אולם נשתבשו הגרסאות; ולכן בכל מקום שהגירסא הוא "והתניא" והכוונה הוא בניחותא צריך רש"י לפרש כן.
ואצל "והא תניא" לא צריך לפרש כלום שמובן מאיליו. וראיה לזה ממכות דף י. ועיין ילקוט המאירי יבמות מב:
וצריך לבדוק אם יש פעמים שכתב והא תניא בניחותא. וצ"ע בכל זה.
וגם צריך לבדוק בשנו"ס וכת"י.
אולם כלל הנ"ל הובא בכל ספרי הכללים.

IMG_20170502_004500.jpg
IMG_20170502_004500.jpg (183.66 KiB) נצפה 7106 פעמים
נערך לאחרונה על ידי שמואל דוד ב ג' מאי 02, 2017 7:46 am, נערך 3 פעמים בסך הכל.

בקרו טלה
הודעות: 3686
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי בקרו טלה » ג' מאי 02, 2017 7:12 am

שמואל דוד כתב:וצריך לבדוק אם יש פעמים שכתב והא תניא בניחותא.

זבחים קז.
והא תניא - בניחותא:
[וכן במיוחס לרש"י נדרים מט.]

שמואל דוד
הודעות: 5704
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' מאי 02, 2017 7:42 am

י. אברהם כתב:מכות י' ע''ב
אמר מר בשגגה בא לידו. פשיטא דאי במזיד בר גלות הוא. אין והא תניא ר' יוסי בר יהודה אומר בתחלה א' שוגג וא' מזיד מקדימין לערי מקלט כו'.
והעיר לי ידיד שי' דכיון דפי' והא תניא כאן הוא בניחותא, הו"ל לרש"י לפרש זאת כדרכו, (וכדרך שהקשה במהרש"א סוף פ"ב דיבמות, ע"ש 'וזה הביאני שבדקתי בתוספתא').
ובדק"ס מביא גי' כתי"מ והאי תנא הוא דתניא (וכ"ה בילקוט ובד' ווינציא, והגיהו המהרש"ל).
גם בתוס' לפנינו אי' והא תניא רבי יוסי בר יהודה, אך בדפוס ווינציא איתא וכדתניא.

עיין גאון צבי (ביבמות) שציין לרש"י שבת עט:
ובאמת היה לו להביא ראיה מיבמות דף מא. ודף פו. אולם שם שם איתא "אין והתניא" וא"כ ל"צ רש"י לפרש בניחותא, וכמו שכתב הילקוט המאירי ודברי סופרים עיין שם ודו"ק

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי י. אברהם » ג' מאי 02, 2017 7:46 am

שמואל דוד כתב:אולם כלל הנ"ל הובא בכל ספרי הכללים.

גם בכללי התלמוד לר' בצלאל אשכנזי?
נערך לאחרונה על ידי י. אברהם ב ג' מאי 02, 2017 7:56 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

שמואל דוד
הודעות: 5704
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' מאי 02, 2017 7:54 am

לא עיינתי שם.
הובא בהליכות עולם, ספר הכריתות, של"ה הקדוש, כו'

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי י. אברהם » ג' מאי 02, 2017 8:01 am

כאמור רש''י לא סבירא לי' כן.
אף אם לא כתב ספר כללים

מה שנכון נכון
הודעות: 10476
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' מאי 02, 2017 8:06 am

כללי התלמוד של רב"א (הן מה שבאוצר, והן מה שפרסם א' שוחטמן בשנתון המשפט העברי ח') אינם נמצאים בידינו בשלמותם, כך שאין מזה ראיה לענין יחוס השטמ"ק ביצה.

הכלל הנ"ל נמצא כבר במבוא התלמוד של ר' יוסף ן' עקנין.

שמואל דוד
הודעות: 5704
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' מאי 02, 2017 8:24 am

י. אברהם כתב:כאמור רש''י לא סבירא לי' כן.
אף אם לא כתב ספר כללים

אין הכרח

בברכה המשולשת
הודעות: 12582
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' מאי 02, 2017 8:37 am

שמואל דוד כתב:אפשר לומר, שבאמת רבינא ורב אשי כתבו "והא תניא" אצל סיועא "והתניא" אצל קושיא.
אולם נשתבשו הגרסאות; ולכן בכל מקום שהגירסא הוא "והתניא" והכוונה הוא בניחותא צריך רש"י לפרש כן.
ואצל "והא תניא" לא צריך לפרש כלום שמובן מאיליו. וראיה לזה ממכות דף י. ועיין ילקוט המאירי יבמות מב:
וצריך לבדוק אם יש פעמים שכתב והא תניא בניחותא. וצ"ע בכל זה.
וגם צריך לבדוק בשנו"ס וכת"י.
אולם כלל הנ"ל הובא בכל ספרי הכללים.

IMG_20170502_004500.jpg


לפי רש"י הק' רבינא ואב אשי לאו דוקא כתבו אלא ניסחו ע"פ, ואז לכאורה קשה לומר כן

עדיאל ברויאר
הודעות: 3341
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » ג' מאי 02, 2017 1:33 pm

א. השיטמ"ק לביצה אינה לרב"צ אשכנזי. יתכן שהיא למחבר המיוחסים לר"ן על שבת שאולי הוא גם המחבר של שיטה על מגילה הוצ' מכון אופק, יעוי' בדבריהם שם לקראת סוף המבוא (בקצרה).
ב. לא התכוונתי לזלזל באומר, אבל גם אם הכלל הזה היה נכון מעיקרא, הוא חסר משמעות היום כי אין דרך לדעת מהי הצורה המקורית של הדבר לפנינו (די דומה לכלל תנן/תניא המופיע בגאונים, וכאן זה עוד יותר קיצוני).
ג. בכל כלל כזה השאלה שצריכה להישאל תמיד - האם מקורו במסורת או בסברה. אם מקורו בסברה, אז גם אם הוא נאמר ע"י גדול ועצום, אין תוקפו אלא מחמת ההיגיון שבו (ואמירה זו נכונה לרוב "כללי הפוסקים" שנמצאים היום בספרים ומקורם ברבותינו האחרונים).

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי י. אברהם » א' מאי 07, 2017 10:44 pm

בבא קמא פא.
עשרה תנאים התנה יהושע כו' ומהלכין בשבילי הרשות עד שתרד רביעה שניה, וברש"י
פא - עותק.jpg
פא - עותק.jpg (58 KiB) נצפה 6989 פעמים

ובתורת חיים הקשה דאם ברשות בעלים עושין, תקנת יהושע למה לי.
וברש"י כת"י בד"ה עד שתרד, זמנה בי"ז וכו', נוסף וי"ו וזמנה בי"ז. ומשמע קצת דהכל דיבור א', והכי פירושא, דסתם בני אדם נותנין רשות עד זמן הזריעה, ואתא יהושע ותיקן שלא יקפידו עד שתרד רביעה שניה. ומיושב קו' התורת חיים.
וכ"כ להדיא בפי' רבינו יהונתן: וסתם בני אדם כו' עד שעת זריעה וכו' והתנה יהושע שלא יקפידו על כך אף לאחר זריעה עד שתרד רביעה שניה, וזמנה י"ז במרחשון כו'.

א. חיים
הודעות: 759
הצטרף: ו' מרץ 11, 2016 4:53 am

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי א. חיים » א' מאי 07, 2017 11:15 pm

מעניין שבילקוט שינו"ס בספר רזא דשבתי לא הובאה גירסא נפלאה זו, האם המשמעות היא שגם העבודה שלהם אינה מושלמת ?

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי י. אברהם » א' מאי 07, 2017 11:34 pm

עבודתם היא מעולה, טוב יותר משל רבים אחרים, ומכל מקום פספוס כזה אינה פוסלת עבודתם, כי בשטח זה לעולם יש מה להוסיף, לענ"ד.

י. אברהם
הודעות: 2097
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי י. אברהם » ב' מאי 08, 2017 7:55 am

מכות טז, א
מכות טז.jpg
מכות טז.jpg (23.86 KiB) נצפה 6950 פעמים

וברש"י ד"ה משכון, משכחת לה ביטלו ששרפו.

ובנתן פריו כתב דיש לדקדק אמאי לא פירש רש"י כן על גזל דקדים למשכון, שביטלו ע"י ששרף את גזילתו, (וכן הקשו בעוד ספרים).
אך לפי גי' הכתב יד שהביא בדקדוקי סופרים מקשה ממשכון לפני גזל, ואתי שפיר דאחרי שפירש"י במשכון לא הוצרך לפרש שוב בגזל.
קבצים מצורפים
דקדוקי.jpg
דקדוקי.jpg (56.57 KiB) נצפה 6950 פעמים

שמואל דוד
הודעות: 5704
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' מאי 09, 2017 6:24 am

רשב"ם ב"ב קו:

אמר רב אשי לעולם כתחלת ארץ ישראל קונה גורל ודקשיא לך אי מה להלן כו' היינו טעמא דלא צריך כולי האי משום דגמרי בלבב שלם ומקנו למי שיעלה הגורל מיד מהני גמר דעתם עם הגורל "באורים" ותומים דמהני אפילו היכא דלא גמרי ומקנו דבההיא הנאה דצייתי להדדי ונשמעין זה לזה לחלוק בגורל כדי שיטול כל אחד חלקו בפני עצמו דאינן חפצים עוד בשותפות הלכך אין רוצין שיהא עוד עכוב בדבר וגמרו ומקנו אהדדי כן זקוק אני לפרש שהרי אין כתוב בספרים אלא אמר רב אשי הלכך לא בא לסתור טעמו של ר' אלעזר אלא לתרצו

לכאורה צ"ל כאורים ותומים בכ"ף וכ"ה במקצת גמרות. אולם עיין מהרש"ל וצע"ק
Screenshot_20170509-141842.png
חכמת שלמה
Screenshot_20170509-141842.png (45.88 KiB) נצפה 6920 פעמים

שמואל דוד
הודעות: 5704
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' מאי 18, 2017 10:11 pm

מכות ב: רד"ה ותיפוק ליה מלא תענה - כל עונשי לאוין מלקות אלא במקום שפירש לך בו עונש וכאן שאינו יכול לענשן בעונש הכתוב בהן ילקו

לכאורה נדצ"ל אי לא.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 320 אורחים