מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

פולמוס העופות תשע"ז

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
שמואל בארג
הודעות: 72
הצטרף: ב' פברואר 15, 2016 10:32 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי שמואל בארג » ב' ספטמבר 09, 2019 4:04 pm

אמרי שפר כתב:
בעל אחריות כתב:אתה יכול לעשות בעצמך כמו שאחרים עשו, נא לוקח בידך הקורניש, הנקבה והזכר ביחד, ותלך משוחט לשוחט, ותמצא מסורה ברורה עליה, מכל שו"ב מומחה שהי' לו איזה קבלה ממסורת. שכולם אומרים שנראה כתרנגול רגיל, וששחטו אותו

אך שמעתי מעד נוכח שהחדב"ן עם ר' שמ"ו עשו מבחן הנ"ל עם השוחט הישיש ר' יחזקאל גליק לאוי"ט, בתקוה שהותצאות יהיה כנ"ל, ואמר שאם היה מזדמן לפניו הקורניש לא היה שוחטו שמעולם לא ראה שישחטו אותו.
ובכך הרשימה מן אנשים שמעידים כזה הולך ומתארך
לפי האמת אין מן הצורך להביא ראיות על דבר פשוט זה, וגם מהלך הזה אין מקורו מדברי רבותינו שמפיהם אנו חיים, ובאתי רק להעיר על לשון הכותב מן עובדא שאך התקיימה.


ביררתי את זה מכלי שני (ובעז"ה אלך לעד ראי' לברר עוד), והעובדא היא להיפך ממה ששמעת, בני ר' יחזקאל הוליכו אותו ביחד עם כמה רבנים לאחד שיש לו ליל עם כמה מיני תרנגולין, והוא ידע בפשיטות כל הפרטים מהעופות מה שאנו כבר טורחין כמה שנים...

וכשהגיעו להקורניש השחור, לא רק העיד ששחטו אותו, אלא גם סיפר שמהנוצות הי' עושין הכובע להחיילים 'אונגערישע דזשאנדארן'.

אמרי שפר
הודעות: 41
הצטרף: ד' אוגוסט 21, 2019 6:18 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי אמרי שפר » ג' ספטמבר 10, 2019 5:29 am

שמואל בארג כתב:
אמרי שפר כתב:
בעל אחריות כתב:אתה יכול לעשות בעצמך כמו שאחרים עשו, נא לוקח בידך הקורניש, הנקבה והזכר ביחד, ותלך משוחט לשוחט, ותמצא מסורה ברורה עליה, מכל שו"ב מומחה שהי' לו איזה קבלה ממסורת. שכולם אומרים שנראה כתרנגול רגיל, וששחטו אותו

אך שמעתי מעד נוכח שהחדב"ן עם ר' שמ"ו עשו מבחן הנ"ל עם השוחט הישיש ר' יחזקאל גליק לאוי"ט, בתקוה שהותצאות יהיה כנ"ל, ואמר שאם היה מזדמן לפניו הקורניש לא היה שוחטו שמעולם לא ראה שישחטו אותו.
ובכך הרשימה מן אנשים שמעידים כזה הולך ומתארך
לפי האמת אין מן הצורך להביא ראיות על דבר פשוט זה, וגם מהלך הזה אין מקורו מדברי רבותינו שמפיהם אנו חיים, ובאתי רק להעיר על לשון הכותב מן עובדא שאך התקיימה.


ביררתי את זה מכלי שני (ובעז"ה אלך לעד ראי' לברר עוד), והעובדא היא להיפך ממה ששמעת, בני ר' יחזקאל הוליכו אותו ביחד עם כמה רבנים לאחד שיש לו ליל עם כמה מיני תרנגולין, והוא ידע בפשיטות כל הפרטים מהעופות מה שאנו כבר טורחין כמה שנים...

וכשהגיעו להקורניש השחור, לא רק העיד ששחטו אותו, אלא גם סיפר שמהנוצות הי' עושין הכובע להחיילים 'אונגערישע דזשאנדארן'.

יתכן שעשו כובעים מהנוצות, וגם יתכן שהכובעים עשו לחיילים, אבל אמר בברירות שאם היה מזדמן לפניו לא היה שוחטו, כיון שמעולם לא ראוהו נשחט!, שמעתי מאחד שנכח במקרה, (והנ"ל אוכל הפטם), וכמובן אלו שהשקר נר לרגלם משתדלים להוציא קול שאמר שיש לו מסורה.
אני מבהיר עוה"פ שבאמת לא מצינו כל המהלך הזה בדברי רבותינו, וחדשה היא לגמרי, ואכמ"ל, ובאנו רק בבחינת מטונך.

שמואל בארג
הודעות: 72
הצטרף: ב' פברואר 15, 2016 10:32 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי שמואל בארג » ג' ספטמבר 10, 2019 11:56 pm

נו נו, יש וידאו מהביקור, אני משתדל להשיגו, ונראה למי הצדק.

אמרי שפר
הודעות: 41
הצטרף: ד' אוגוסט 21, 2019 6:18 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי אמרי שפר » ה' ספטמבר 12, 2019 2:14 am

אדרבה נא להעלות. ייש"כ

בעל אחריות
הודעות: 104
הצטרף: ב' אוגוסט 28, 2017 3:47 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי בעל אחריות » ג' ספטמבר 17, 2019 11:12 pm

אורח חדש כתב:כבוד הרבנים אמרי שפר, תוכן, אראל, ושאר החברים החשובים שמנסים כאן בכל יום - ללא הצלחה - ללמד עם הגאון הגדול והבקי הנפלא הרב בעל אחריות את הא' ב' והדברים הפשוטים בסדר גידול וטיפוח עופות בהמאה ושישים שנים אחרונות:
ראיתי את כל השקו''ט ביניכם ולענ''ד חבל על כל טיפת דיו שנכתב בזה ומופנה אליו, כי הוא מתעקש באופן נפלא וטורח כדי שלא להבין,
אבל כמדומני שנקודה חשובה לא מצאתי אף בדבריכם, והוא ששום אחד מהרבנים שהוא מונה כאן לא ראו ''צורת העוף הלעגהארען בכלל'', ורק העורך ערך שאלה והתחיל לכתוב עליו בירור הלכה והעיר מדברי הערוגה''ב וע''ז העירו הרבנים האחרים בהמחברות הבאים כדרכה של תורה אם גדלות וקטנות מיקרי שינוי או לא.
וטעות העורך בעצמו נמשך, או כמו שכבר נזכר לעיל שבישוב איקלאד כבר נתרגל להעופות החדשים שהיו יותר גדולים מהעופות הישנים,
ולענ''ד נראה שטעותו היה נמשך מכך שלא היה בקי בהמציאות שהגוים טרחו ועשו וביררו כמה וכמה סוגי ברידס (breed בלע''ז) מהעופות הישנים, ושם לעגהארען אינו מין חדש אלא זן שהגוים ביררו ושיבחו מיניה וביה, וכמו שהסביר והרחיב באריכות עורך ירחון תל תלפיות (שג''כ טעה בתחילה בזה) אל הגאון בעל התעוררות תשובה את טעותו בענין כזה עיי''ש ותמצא נחת
ושוב עוה''פ נא ונא להפסיק הוויכוח עם מי שאין לו אחריות וכשם שמצוה לומר דבר הנשמע וכו'. וד''ב.


מש"כ הרב אורח חדש
ששום אחד מהרבנים שהוא מונה כאן לא ראו ''צורת העוף הלעגהארען בכלל'', ורק העורך ערך שאלה והתחיל לכתוב עליו בירור הלכה והעיר מדברי הערוגה''ב וע''ז העירו הרבנים האחרים בהמחברות הבאים כדרכה של תורה אם גדלות וקטנות מיקרי שינוי או לא

הנה הרב מאיקלאד ור"מ דעש, בוודאי ראה העוף כמבואר בפירוש מדבריו, ויתכם דגם שאר הרבנים הרב דומ"ץ סאטמאר, והרב מערדאד ומלפנים אב"ד ניגרעשט, ראו העוף הלעגהארן, ואיך שיהי' אם ראו או לא ראו, מ"מ ברור שלא הי' בנמצא עד אז באייראפא עוף הלעגהארן, דאם הי' להם העוף הזה עם השינויים שהזכיר הרב מאיקלאד ור"מ דעש, הי' להם לענות דאנו ראינו התרנגול הזה אצלינו, ועל כרחך שהסכימו שהוא עוף חדש לגמרי שלא הי' באייראפא בכלל עד בערך שנת תרפ"ז-תרצ"ג, והי' לה כמה שינויים מהעוף שהי' רגילין בה באותן המקומות, והחליטו כולם שאין לנו מסורה עליה.
ומש"כ
וכמו שהסביר והרחיב באריכות עורך ירחון תל תלפיות (שג''כ טעה בתחילה בזה) אל הגאון בעל התעוררות תשובה את טעותו בענין כזה עיי''ש ותמצא נחת

הבאתי כבר דהגאון בעל התעוררות תשובה אב"ד ערלוי, לא קיבל המצאה וחידוש זה מאת העורך תל תלפיות, והכריע לאסור העוף החדש הלעגהארן, אף שראה סברא זו בדברי העורך תל תלפיות, וכתב אליו שראה דבריו ולא נתקבל סברתו אצלו, וכיון שאין לנו עליה מסורה החליט לאסרו.
(ומש"כ אורח חדש מי שאין לו אחריות, לא הבנתי דבריך).

אמרי שפר
הודעות: 41
הצטרף: ד' אוגוסט 21, 2019 6:18 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי אמרי שפר » ד' ספטמבר 18, 2019 4:39 pm

כמדומה שכבר העירו על דבריך למעלה ששקר אינו חוזר להיות אמת "גם כשחוזרים עליה הרבה פעמים" (ובשכל הישר שלך לא הבנת מש"כ בעל אורח חדש, גם לא הבנת דברי הרב בסדר אודות תורה החדשה רח"ל)
אורח חדש כתב:
כבוד הרבנים אמרי שפר, תוכן, אראל, ושאר החברים החשובים שמנסים כאן בכל יום - ללא הצלחה - ללמד עם הגאון הגדול והבקי הנפלא הרב בעל אחריות את הא' ב' והדברים הפשוטים בסדר גידול וטיפוח עופות בהמאה ושישים שנים אחרונות:
ראיתי את כל השקו''ט ביניכם ולענ''ד חבל על כל טיפת דיו שנכתב בזה ומופנה אליו, כי הוא מתעקש באופן נפלא וטורח כדי שלא להבין,
אבל כמדומני שנקודה חשובה לא מצאתי אף בדבריכם, והוא ששום אחד מהרבנים שהוא מונה כאן לא ראו ''צורת העוף הלעגהארען בכלל'', ורק העורך ערך שאלה והתחיל לכתוב עליו בירור הלכה והעיר מדברי הערוגה''ב וע''ז העירו הרבנים האחרים בהמחברות הבאים כדרכה של תורה אם גדלות וקטנות מיקרי שינוי או לא.
וטעות העורך בעצמו נמשך, או כמו שכבר נזכר לעיל שבישוב איקלאד כבר נתרגל להעופות החדשים שהיו יותר גדולים מהעופות הישנים,
ולענ''ד נראה שטעותו היה נמשך מכך שלא היה בקי בהמציאות שהגוים טרחו ועשו וביררו כמה וכמה סוגי ברידס (breed בלע''ז) מהעופות הישנים, ושם לעגהארען אינו מין חדש אלא זן שהגוים ביררו ושיבחו מיניה וביה, וכמו שהסביר והרחיב באריכות עורך ירחון תל תלפיות (שג''כ טעה בתחילה בזה) אל הגאון בעל התעוררות תשובה את טעותו בענין כזה עיי''ש ותמצא נחת
ושוב עוה''פ נא ונא להפסיק הוויכוח עם מי שאין לו אחריות וכשם שמצוה לומר דבר הנשמע וכו'. וד''ב.

בעל אחריות
הודעות: 104
הצטרף: ב' אוגוסט 28, 2017 3:47 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי בעל אחריות » ה' ספטמבר 19, 2019 3:37 am

תוכן כתב:בפשטות כל הדיבורים על מסורה אינם שוים כלום, אם הכליאו אותם במין ללא מסורה.

כל החשש שהקורניש הכליאו אותם הוא דמיונות שוה של גוים, ואין לנו לחוש עליהם ועל דבריהם כלל וכלל, וכיון שיש לנו מסורה ברורה על הקורניש, שוב אין חשש כלל, ואף בענין צורות הכרבולת אין חשש, דהרי יש לנו על העוף הזה מסורה עם כל הפרטים אשר עליה ותבנית הכרבולת בתוך המסורה. ופשוט.

תוכן
הודעות: 4841
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי תוכן » ה' ספטמבר 19, 2019 9:10 am

בעל אחריות כתב:
תוכן כתב:בפשטות כל הדיבורים על מסורה אינם שוים כלום, אם הכליאו אותם במין ללא מסורה.

כל החשש שהקורניש הכליאו אותם הוא דמיונות שוה של גוים, ואין לנו לחוש עליהם ועל דבריהם כלל וכלל, וכיון שיש לנו מסורה ברורה על הקורניש, שוב אין חשש כלל, ואף בענין צורות הכרבולת אין חשש, דהרי יש לנו על העוף הזה מסורה עם כל הפרטים אשר עליה ותבנית הכרבולת בתוך המסורה. ופשוט.


לפי זה גם השו"ת של הרב מאיקלאד שנדפס על ידי גוים אי אפשר לסמוך עליהם, וא"כ לעולם לא מצאנו ערעור על הלעגהארן.

אמרי שפר
הודעות: 41
הצטרף: ד' אוגוסט 21, 2019 6:18 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי אמרי שפר » ה' ספטמבר 19, 2019 9:54 pm

וכ"ז מלבד אשר כבר נתברר כאן היטב שאין עליה מסורה כלל וכלל, אך מה נעשה ש"בעל האחריות"! אינו מסוגל להפסיק הוויכוח גם כשאין לו מה לענות

הצעיר באלפי
הודעות: 742
הצטרף: ו' יוני 24, 2016 7:35 am

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי הצעיר באלפי » א' ספטמבר 22, 2019 10:01 pm

מכתב חדש מאת הגאון רבי יעקב מנחם שטייף שליט"א דומ"ץ התאחדות הרבנים ומח"ס עוף השמים.
מתייחס לכל הטענות שהעלו נגד עוף הלעגהורן, ומעמיד דברים על מכונם
מכתב ג לעגהארן - Copy.pdf
(235.9 KiB) הורד 85 פעמים
בבהירות

שמואל בארג
הודעות: 72
הצטרף: ב' פברואר 15, 2016 10:32 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי שמואל בארג » א' ספטמבר 22, 2019 10:58 pm

ייש"כ

תוכן
הודעות: 4841
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי תוכן » א' ספטמבר 22, 2019 11:33 pm

הצעיר באלפי כתב:מכתב חדש מאת הגאון רבי יעקב מנחם שטייף שליט"א דומ"ץ התאחדות הרבנים ומח"ס עוף השמים.
מתייחס לכל הטענות שהעלו נגד עוף הלעגהורן, ומעמיד דברים על מכונם
מכתב ג לעגהארן - Copy.pdf
בבהירות


מה שהוא כותב שלא היה בנמצא עוף שלא היה ספק לגביו אם היה מוכלא אם לאו ומביא על זה שו"ת מכתב סופר, קשה להאמין שזה היה המצב בעיירות הקטנות של רוסיא ואוקראינה וכיוצא. אלא זה היה המצב דוקא אצל מגדלי העופות המסחריים. וכן מה שכתב שהוכחש כוחו של העוף וממילא הפסיק להטיל ביצה בכל יום, בזה טעה. אלא מדובר בזנים שונים, שאחד מתאים לגידול ביצים והשני לבשר. ומעולם היו זנים שונים של עוף, ורק הלעגהארן היה מפורסם שהיה מטיל ביצה כמעט בכל יום.

ומה שכתב שהתרנגולים החדשים אינם עזים, הלא ההיפך הוא הנכון, שהתרנגולים מהמזרח עזים הרבה יותר מהלעגהארן, אלא שהתרנגולים של היום אינם עזים, כי הם חולים ברובם.

ומה שאמר שהגוים בשנים עברו לא הבחינו בין המינים, זה פשוט לא נכון.

ועוד הרבה יש לדון בדבריו, וחבל שהתחיל בעבודה זו, ובאמת עשה עבודה נפלאה, אבל לא השקיע כדרוש בבירור כל הפרטים.

צפנת פענח
הודעות: 111
הצטרף: ה' דצמבר 30, 2010 10:59 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי צפנת פענח » ב' ספטמבר 23, 2019 12:04 am

ממה שמתפרסם בקובץ עץ חיים החדש - אלול תשע"ט
קבצים מצורפים
שיינפלד חלק א.pdf
(2.5 MiB) הורד 77 פעמים

שמואל בארג
הודעות: 72
הצטרף: ב' פברואר 15, 2016 10:32 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי שמואל בארג » ה' נובמבר 14, 2019 11:51 pm

קבלתי במייל, מכתב מהרב אברהם לויפער מדאראג, ולדבריו שחטו תרנגולים מהלעגהארן כשהי' עליהם חשש טריפות, משום שחתכו את הכרבולת כמה שבועות לפני זה.

מכתב י''ב חשון.pdf
(359.39 KiB) הורד 31 פעמים


הא לך תמונה מהעוף האמור להיות נשחט עם חששות הנ"ל
קבצים מצורפים
KIMG0148 (1).JPG
KIMG0148 (1).JPG (612.16 KiB) נצפה 418 פעמים

אראל
הודעות: 1154
הצטרף: ג' יוני 01, 2010 8:48 am

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי אראל » ו' נובמבר 15, 2019 12:19 am

שמואל בארג כתב:קבלתי במייל, מכתב מהרב אברהם לויפער מדאראג, ולדבריו שחטו תרנגולים מהלעגהארן כשהי' עליהם חשש טריפות, משום שחתכו את הכרבולת כמה שבועות לפני זה.

מכתב י''ב חשון.pdf


הא לך תמונה מהעוף האמור להיות נשחט עם חששות הנ"ל


אם לשיטתו זה העוף אין לו מסורה, מה ענין 'חשש טריפות' לכאן???
אלא מאי......, מתחיל לרדת מן העץ...


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 57 אורחים