מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

פולמוס העופות תשע"ז

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
גימפעל
הודעות: 3031
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי גימפעל » ה' פברואר 20, 2020 8:01 am

מכתב ר' יהודא שיין.pdf
(74.17 KiB) הורד 175 פעמים

אראל
הודעות: 1830
הצטרף: ג' יוני 01, 2010 8:48 am

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי אראל » ה' פברואר 20, 2020 3:31 pm

תשובת הרב ישעי' בנימין האלצער שליט"א ממאנסי, בעד הלעגהארן, ונגד הרב לויפער

https://drive.google.com/file/d/13s0_Zb ... sp=sharing

אראל
הודעות: 1830
הצטרף: ג' יוני 01, 2010 8:48 am

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי אראל » ה' פברואר 20, 2020 3:40 pm

גימפעל כתב:
מכתב מהגה''צ אבדק''ק אודווארי שליט''א.pdf
.pdf[/attachment]


לשיטתו הוא מחמיר מאוד מאוד, ולדבריו שכל שינוי דק נחשב לשינוי, ועוד מחזיק בעדות שכן היה מנהג היראים לבדוק העופות אם יש בהם חלילה שינוים דקים כאלו, לפי"ז יש לדון אם עי"ז שויא אנפשי' חתיכה דאסירא, ולאסור כל העופות עד שיעברו בדיקה יסודית אם יש בהם שינוי, ובאמת הרי ידוע שלא כל הברוילער"ס דומים זל"ז, והברוילע"ר שמשתמשים בו בא"י יש בו שינוים דקים מהברוילער"ס כאן בארה"ב, ואנחנו לא נדע על איזה ברוילע"ר יש לו מסורה?, אם על הקאב 500 או על הקאב 100 או על הקאב 700 או על הברוילער"ס מהפירמא של רא"ס, והדרא קושיא לדוכתא, האיך נרהיב עוז לאכול את הברוילער בשופי, והרי יש שינויים ביניהם.
ולפי דבריו לא מצינו ידינו ורגלינו בביהמ"ד ואסור לאכול שום עוף, שמי הוא שיכיר כעת האיך הי' נראה בדיוק העוף באייראפ"ה, בקערעסטיר אצל הרה"ק ר' ישעי' מקערעסטיר זצ"ל, והרי אמו שהעידה כבר שחל"ח, ואינה עוד לפנינו כאן שנוכל לשאול אותה ולברר אצלה, [חוץ אם יש לו ידיעות מה שאי אפשר לברר אצל שום שוחט אחר, ואם שכן הרי עליו לפרסם הדברים כראוי עם תמונות וכו', ולא מספיק בפרסום שמות העופות בלא תמונה מהם, למען יעמדו ימים רבים למשמרת, ולמען ידעו דור אחרון כזה ראה וקדש].
ובפרט שלדעתו הלעגהארן של הפירמ"א דיקאלב אין לו מסורה, ואם כן אוסר עליו לאכול רובא דרובא מהביצים השכיחים בשוקא, והם הרבה יותר ממיעוט המצוי, ואפשר לברורי, וכמו כן אסור לדעתו לאכול מכל בתי אופה שמשמשים בהם עם ביצים של דיקאלב, ואין בדבריו רק איסור גדול על כל התרנגולים, ועל רובא דמינכרא מהביצים המצוים בשוק, כי מי בדק ההורים של הברוילער"ס, אם אין בו שינויים הדקים הללו, שמחזיק בשיטתו ששינויים כאלה אוסרים העופות.
ומה שמעיד על הה"ק מסקולעני זצ"ל, יש לברר אם עדיין נמצא בינינו אחד שהי' נוכח בשנת תש"ל בקראון הייטס והי' רגיל אצל הרה"ק מסקולען אם ג"כ זוכר הדברים כמו שהוא כותב, ואולי אחד מנכדיו האדמור"י סקולען שליט"א, יודעים מכל זה.
ומה שכותב שהקארני"ש השחור והאדום הי' עוף השכיח לשחוט, לא ידע מה קאמר, כזה לא אמר שום אדם, ואם השינוי בכרבולת נחשב לדעתו שינוי, וכמו שכתב לגבי הלעגהארן, כש"כ שנחשב שינוי אצל כרבולת הקארני"ש, המשונה ביותר מכרבולת הברוילע"ר, ועל איזה כרבולת יש לו מסורה? על כרבולת הברוילע"ר או על כרבולת הקארני"ש? ואיזה הי' הכרבולת השכיח בתרנגול המצוי? וצ"ע.

מלבב
הודעות: 2509
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי מלבב » ש' פברואר 22, 2020 11:56 pm

עדיין לא למדת, כל העופות שאין בהם שינוי גדול מתרנגול עם מסורת הם בסדר גמור, רק העופות שהמערערים מביאים צריך לבדוק היטב היטב וכל שינוי קטן שמוצאים בו הופכו למין אחר ולכמה דעות גם לעוף טמא.

אמרי שפר
הודעות: 56
הצטרף: ד' אוגוסט 21, 2019 6:18 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי אמרי שפר » ב' פברואר 24, 2020 5:31 am

גימפעל כתב: תשובה א' וב' מהגאון הגדול הרב לנדא זצ''ל.pdf[/attachment]

כמדומה שזה גילוי מדהים לכו"ע, כאן מוכח בפירוש שהרב לונדו סבר שרק הקורניש הלבן יש לו מסורה!!!, [היפך מה שהתפרסם לשעבר על שמו, (ודי בזה לבעל אחריות שחביריו הידועים כתבו הרבה מכתבים על שמות אחרים בלי שבעלי הדברים יעברו על תוכן הדברים קודם פירסומם)], וגם סבר כאילו יש מציאות של קורניש תעשיתי ולא היה מודע כלל להעובדא הפשוטה שהחברות אינם עובדים כלל ביצור זנים, וכל מגמתם רק ליקח עופות המעובדים כבר לפטמים (וכמו שכותבים להדיא במכתבם ואכמ"ל), להכליאם בההכלאה המשובחת ביותר, ובכל אופן סבר להדיא שהזן המוכר לנו הנקרא קורניש פשוט אין לו מסורה רח"ל!!, וכמו שכתב ג"כ בעל שבט הלוי ש"נתברר למעלה מכל ספק" שהמין שמרכיבים לפעמים הזכר היא מין שאין עליו מסורה..., וכפי שמעידים תלמידיו שהכוונה היתה להקורניש, (והשתדל שלא לאכול רק העופות של כביר "שאמרו לו" ששם לא מרכיבים עם הקורניש) אלא שמאיזה סיבה ידועה לא היה הרב לונדו מודע בפרטי המציאות של חברות המייצרים העופות, וכמדומה שכעת די בזה, ועוד חזון בכל זה, ויש עוד רבות בענין.
נ.ב. כמובן שחברינו הידוע בעיקשותו עדיין יתעקש, אבל היא גולוי למבקשי האמת

מלבב
הודעות: 2509
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי מלבב » ב' פברואר 24, 2020 7:16 pm

איך קרא למומחה כזה גדול כזה טעות שכל המתעסקים בדבר יודעים שאינו כן?

גימפעל
הודעות: 3031
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי גימפעל » ה' מרץ 12, 2020 2:34 pm

אודווארי סעודת שלישית.pdf
(235.88 KiB) הורד 151 פעמים

אודווארי.pdf
(137.28 KiB) הורד 137 פעמים

גימפעל
הודעות: 3031
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי גימפעל » ו' מרץ 13, 2020 8:52 am


גימפעל
הודעות: 3031
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי גימפעל » ד' יוני 10, 2020 11:39 pm

האשל ברמה - מסורת העוף.pdf
(2.93 MiB) הורד 186 פעמים

אמרי שפר
הודעות: 56
הצטרף: ד' אוגוסט 21, 2019 6:18 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי אמרי שפר » ד' יוני 17, 2020 3:25 am

סיכום הפולמוס ומענה גדולי ישראל שליט"א על טענת המערערין, מאד מעניין
קבצים מצורפים
קונטרס האמת והצדק.pdf
(2.29 MiB) הורד 328 פעמים

גימפעל
הודעות: 3031
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי גימפעל » ג' יוני 30, 2020 7:14 am

כנף רננים נעלסה.pdf
(1.06 MiB) הורד 151 פעמים

בלום
הודעות: 87
הצטרף: ו' יולי 10, 2015 10:16 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי בלום » ב' יולי 27, 2020 12:05 am

מלבב כתב:
בלום כתב:חתום אצלי. אולי תוכל להביאו כאן?

לא מצליח להעלות

https://drive.google.com/file/d/10KMLNO ... p=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1RHjDN- ... p=drivesdk


יישר כחכם.

אראל
הודעות: 1830
הצטרף: ג' יוני 01, 2010 8:48 am

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי אראל » ב' יולי 27, 2020 12:18 am

גימפעל כתב:

וחוזר חלילה

לבי במזרח
הודעות: 23
הצטרף: ו' יולי 20, 2012 11:05 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי לבי במזרח » ד' אוגוסט 05, 2020 6:23 am

ברצוני להודיע לכל שאחר כל הפלמוס והמאבק משך שנה שלימה ויותר בענין התרנגול הלוגהרן, כבר השקיטו הצדדים, וגם קהילת סטמר מהרי"י [שבמשך כל המאבק לא רצו למכרו, כדי שלא יהא בזה הוצאת לעז על הפטם התחילו כעת למכור באיזה חניות שלהם את הלוגהרן, וכפי שכבר קהילות סטמר מהר"א מוכרים במשך כל שנה שעברה [וכל זה בנוסף שאר החניות וההכשרים]
קבצים מצורפים
65250.jpeg
65250.jpeg (62.42 KiB) נצפה 1410 פעמים
65211.jpeg
65211.jpeg (287.93 KiB) נצפה 1410 פעמים

אמרי שפר
הודעות: 56
הצטרף: ד' אוגוסט 21, 2019 6:18 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי אמרי שפר » ה' אוגוסט 06, 2020 1:02 am

מסורת רבותינו to print.pdf
(1.3 MiB) הורד 140 פעמים
קבצים מצורפים
מסורת העופות.pdf
(2.65 MiB) הורד 89 פעמים

בלום
הודעות: 87
הצטרף: ו' יולי 10, 2015 10:16 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי בלום » ה' אוגוסט 06, 2020 1:34 am

לבי במזרח כתב:ברצוני להודיע לכל שאחר כל הפלמוס והמאבק משך שנה שלימה ויותר בענין התרנגול הלוגהרן, כבר השקיטו הצדדים, וגם קהילת סטמר מהרי"י [שבמשך כל המאבק לא רצו למכרו, כדי שלא יהא בזה הוצאת לעז על הפטם התחילו כעת למכור באיזה חניות שלהם את הלוגהרן, וכפי שכבר קהילות סטמר מהר"א מוכרים במשך כל שנה שעברה [וכל זה בנוסף שאר החניות וההכשרים]


מתוך התמונה נראה לכאורה שהוא נמצא רק במקפיא (אולי מפני שאין לו קונים כ"כ).

אורח חדש
הודעות: 18
הצטרף: א' אוגוסט 06, 2017 10:10 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי אורח חדש » ב' אוגוסט 10, 2020 6:44 am

לבי במזרח כתב:ברצוני להודיע לכל שאחר כל הפלמוס והמאבק משך שנה שלימה ויותר בענין התרנגול הלוגהרן, כבר השקיטו הצדדים, וגם קהילת סטמר מהרי"י [שבמשך כל המאבק לא רצו למכרו, כדי שלא יהא בזה הוצאת לעז על הפטם התחילו כעת למכור באיזה חניות שלהם את הלוגהרן, וכפי שכבר קהילות סטמר מהר"א מוכרים במשך כל שנה שעברה [וכל זה בנוסף שאר החניות וההכשרים]
קבצים מצורפים
Scan_20200807.png
Scan_20200807.png (115.24 KiB) נצפה 1214 פעמים

אראל
הודעות: 1830
הצטרף: ג' יוני 01, 2010 8:48 am

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי אראל » ב' אוגוסט 10, 2020 7:07 am

אורח חדש כתב:
לבי במזרח כתב:ברצוני להודיע לכל שאחר כל הפלמוס והמאבק משך שנה שלימה ויותר בענין התרנגול הלוגהרן, כבר השקיטו הצדדים, וגם קהילת סטמר מהרי"י [שבמשך כל המאבק לא רצו למכרו, כדי שלא יהא בזה הוצאת לעז על הפטם התחילו כעת למכור באיזה חניות שלהם את הלוגהרן, וכפי שכבר קהילות סטמר מהר"א מוכרים במשך כל שנה שעברה [וכל זה בנוסף שאר החניות וההכשרים]


משהו לא מסודר פה (פאני בלע"ז..), תקרא המודעה במתינות ותראה......
הכתובות שכותבים איפה ניתן להשיג בשר הלעגהארן, אלו לא חנויות הבשר הרשמיים של הקהילה.......
[ומה שיותר תמוה... כתובת אחד (59 LEE) זה המקולין הראשי של קהילת מהר"א בוומבס"ג...]

הקיצור, או שיש כאן 'זיוף', או לכה"פ כעין 'פשרה'....

או סתם ליצנות.... [בעיתון המתנוסס על גבה 'דער איד' - יפרסם הודעה שאפשר להשיג בשר לעגהארן במקולין של קהילת מהר"א.....]

אורח חדש
הודעות: 18
הצטרף: א' אוגוסט 06, 2017 10:10 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי אורח חדש » ב' אוגוסט 17, 2020 10:32 pm

אורח חדש כתב:
לבי במזרח כתב:ברצוני להודיע לכל שאחר כל הפלמוס והמאבק משך שנה שלימה ויותר בענין התרנגול הלוגהרן, כבר השקיטו הצדדים, וגם קהילת סטמר מהרי"י [שבמשך כל המאבק לא רצו למכרו, כדי שלא יהא בזה הוצאת לעז על הפטם התחילו כעת למכור באיזה חניות שלהם את הלוגהרן, וכפי שכבר קהילות סטמר מהר"א מוכרים במשך כל שנה שעברה [וכל זה בנוסף שאר החניות וההכשרים]
קבצים מצורפים
קרית יואל וואכענשריפט.png
קרית יואל וואכענשריפט.png (93.44 KiB) נצפה 996 פעמים

בלום
הודעות: 87
הצטרף: ו' יולי 10, 2015 10:16 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי בלום » ג' אוגוסט 18, 2020 12:29 am

אראל כתב:
אורח חדש כתב:
לבי במזרח כתב:ברצוני להודיע לכל שאחר כל הפלמוס והמאבק משך שנה שלימה ויותר בענין התרנגול הלוגהרן, כבר השקיטו הצדדים, וגם קהילת סטמר מהרי"י [שבמשך כל המאבק לא רצו למכרו, כדי שלא יהא בזה הוצאת לעז על הפטם התחילו כעת למכור באיזה חניות שלהם את הלוגהרן, וכפי שכבר קהילות סטמר מהר"א מוכרים במשך כל שנה שעברה [וכל זה בנוסף שאר החניות וההכשרים]


משהו לא מסודר פה (פאני בלע"ז..), תקרא המודעה במתינות ותראה......
הכתובות שכותבים איפה ניתן להשיג בשר הלעגהארן, אלו לא חנויות הבשר הרשמיים של הקהילה.......
[ומה שיותר תמוה... כתובת אחד (59 LEE) זה המקולין הראשי של קהילת מהר"א בוומבס"ג...]

הקיצור, או שיש כאן 'זיוף', או לכה"פ כעין 'פשרה'....

או סתם ליצנות.... [בעיתון המתנוסס על גבה 'דער איד' - יפרסם הודעה שאפשר להשיג בשר לעגהארן במקולין של קהילת מהר"א.....]


אינו מוזר (פאני בלע"ז) כ"כ, כי הוא מודעה מאת הפירמא 'תרנגול' ששילמו על כך, ככל שאר המודעות, ולא מודעה רשמית מאת קהילת מהרי"י או מעתון 'דער איד'.

אראל
הודעות: 1830
הצטרף: ג' יוני 01, 2010 8:48 am

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי אראל » ג' אוגוסט 18, 2020 2:42 am

בקיצור, אין כאן שום הודאה ושום הסכמה....


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 167 אורחים