עמוד 1 מתוך 58

פולמוס העופות תשע"ז

פורסם: ד' יולי 26, 2017 7:57 pm
על ידי אורי אגסי
מישהו יודע לספר משהו בענין???

היה איזה נסיון לגדל עופות מארץ רחוקה שטוענים שהם ללא חשש הכלאות. היה משקיע כבר והיה אצל רבנים, וכעת יש מערערים וטוענים שאין מסורת לעוף זה.

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ה' יולי 27, 2017 2:41 am
על ידי גבול ים
ישנו מגדל אלא שאין שיווק מסחרי כמעט

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ה' יולי 27, 2017 8:49 am
על ידי פלגינן
דומני שב'המעין' החדש יש מאמר על כך.

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ה' יולי 27, 2017 2:22 pm
על ידי תוכן
העופות של היום הן צאצאים שהכליאו אותם מכמה מינים, ביניהם עופות שאין עליהם מסורת. יש ניסיון למצוא עופות שלא הכליאו אותם ויש עליהם מסורת, ועל זה מדובר כאן. מכתבו של ר' משה ברנסדורפר מחטיא את המטרה.

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ה' יולי 27, 2017 2:45 pm
על ידי אורי אגסי
נכון שזה הנסיון, אבל הוא טוען (וצריך לברר מה טוענים המצדדים בעד) שזה עוף שונה מהתרנגולים המוכרים לנו שנים רבות וזה זן חדש שאין עליו כלל מסורת.

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ה' יולי 27, 2017 3:17 pm
על ידי תוכן
הוא לא צודק.

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ה' יולי 27, 2017 3:39 pm
על ידי שש ושמח
דברי ר"מ ברנדסופר הם דוגמא אופיינית לתופעה של תשובות הלכתיות שאינם אלא פשקווילים. המתירים טוענים שזה ממש תרנגול [וכמובן שיש שינויים מסויימים, וגם בתרנגולים שלנו יש שינויים בין זן לזן, אך יתכן שאינו משמעותי], והוא מניח בפשיטות לא כך בלי שום ביסוס ומאריך לבאר שאין לאכול עופות חדשים בלי מסורת וכו', בעוד שברור שאף אחד לא בא להתיר עוף חדש בלי מסורת אלא בא לטעון שזהו ממש התרנגול הישן.
[אין לי מושג מי צודק, יתכן שבאמת זה אינו תרנגול, אך הרמ"ס לא הסביר כלל מה הראיה לקביעה הזו, ולפי מה קובעים לדעתו מה נחשב אותו מין ומה לא].

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ה' יולי 27, 2017 5:46 pm
על ידי הא לחמא עניא
האם זה קשור להרב חזקיהו כהן מבית שמש המתעסק בענינים אלו???

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: א' יולי 30, 2017 9:59 am
על ידי אורי אגסי
הכל בסדר, רק לענ"ד אפשר לוותר על ה"מטורפים".

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: א' יולי 30, 2017 10:45 am
על ידי תוכן
צריך לדעת לגבי הברקל, כי זן זה כמעט נכחד, ונשארו ממנו רק חמשה זוגות, ומהם נוצר הזן מחדש. וקשה לדעת, אם באמת לא היו הכלאות לפני כן.

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ג' אוגוסט 01, 2017 9:25 pm
על ידי בנחת נשמעים
אורי אגסי כתב:הכל בסדר, רק לענ"ד אפשר לוותר על ה"מטורפים".


מצער מאד וחילול ה' נורא שיהודי משתמש בתואר "רב" עם "בלאנק"
בכדי לקדם את יצר הנקמנות שלו על שלא נתנו לו תפקיד שביקש, והסתבך בעקבות כך עד שסילקוהו מלהמנות כ"רב" בתוך שורתיהם
ולכך מנסה להתנגח בהם כל כמה חודשים בכל מיני דרכים בטענות ומענות שונים ומשונים כאילו יש בעיה הלכתית בדרכם לדבריו
אוי לדור שכך עלתה בימיו
צריך להפסיק עם זה לאלתר מי יודע להיכן יוביל מעשה תעתועים זה

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ד' אוגוסט 02, 2017 7:28 am
על ידי גימפעל
נמחק משום ביזוי ת"ח ומורה הוראה.

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ד' אוגוסט 02, 2017 1:43 pm
על ידי פלוריש
לא זכיתי עדיין להבין בעניין זה כלל, אבל אני מעלה מאמרים שקיבלתי
(חלקם קשורים לסוגיה הכללית, ולא לעופות הספציפיים שדיברו עליהם באשכול זה)

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ד' אוגוסט 02, 2017 6:15 pm
על ידי הא לחמא עניא
רציתי לברר האם הרב חזקיהו כהן שגר כיום בבית שמש הוא מטעם העדה החרדית???

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ד' אוגוסט 02, 2017 6:19 pm
על ידי אורי אגסי
לא.

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ד' אוגוסט 02, 2017 10:26 pm
על ידי פלוני אלמוני
למעלה העתק דף א' מספר/קונטרת 'מסורת טהרות עופות', נא להעלות המאמר השלם.

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: א' אוגוסט 06, 2017 12:20 pm
על ידי הא לחמא עניא
בעופות הודו יש ג"כ את הבעיה הזאת???

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: א' אוגוסט 06, 2017 1:12 pm
על ידי מחולת המחנים
תרנגולתא דאגמא.pdf
(252.51 KiB) הורד 556 פעמים

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: א' אוגוסט 06, 2017 8:41 pm
על ידי יראה- שלם
גימפעל כתב:קיבלתי באישי.

היות ויש כמה מטורפים שרוצים להכניס עוף חדש לאכילה
'עוף ה-נזיר' מאזור בראקל (אינו נקרא תרנגול אלא עוף)
באומרם בשקר חצופה ומצח נחושה שכל ישראל במדינות אירופה ובארה"ק! אכלוהו לפני השואה מצ"ב העתק מהדברים שנכתבו (ולמטה בכל עמוד חותם הכשרות העדה החרדית)

הראב"ד שליט"א אומר לכמה נוכחים באמצע השבעה: שמעולם לא התיר שגעון כזה, השקיעו שתי מיליון דולר?. פעם הבא שישאלו אותי לפני שמשקיעים לא אחרי.

ואף הוציאו חוברת מיוחדת עם דברי הבל וסתירות רבות (קודם אוסר גם זכר שללא מסורת נגד הוראת הראב"ד הרב פישר והבד"ץ זי"ע ואח"כ מתיר בעצמו זכר ללא מסורת אז מה הועילו בתקנתם הלא הנקבות שלנו גם בוודאי טהור בעיית ההכלאות זה רק הזכר וזה גם אצלם)

זה שכל הרבנים וגדולים שלנו אוכלים עופות שלנו בטיש בפני כל עם ועדה זה אינו שום ראיה למסורת, רק מה שרב אחד מב"ב יש לו נכד אחד שאומר שפעם אחת הביא לסבא לאכול מהעוף החדש "ה'נזיר מבראקל" נדמה לו שאכל רק זה מסורת לשיטתם

(עם מכתב מהבד"ץ (עדיין צריך ביאור למה אין כל החתימות) הינו רק על עצם הכלאות ולא שום היתר להביא עוף זן חדש בשם "עוף ה'נזיר מבראקל" רח"ל)

לכן מתבקשים כל אלו שיש להם הורים מבוגרים מעל גיל 80 להראות להם התמונה האם אכן נכון הדבר שאכלו באירופה וארה"ק לפני השואה עוף ה'נזיר' ראשו וצאורו מגודל בשער זקן ארוך ושאר גופו בנוצות בצבע זברה

כי מחפשים עם נרות מי שיכול להעיד שאכלוהו


חוברת עוף ה-נזיר (2).jpg
עוף ה-נזיר מבראקל.jpgמכתב מבד'ץ בענין הכלאות.pdf


איזה קונטרס העלית? ואם תוכל בטובך להעלותו בשלימותו.

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: א' אוגוסט 06, 2017 11:16 pm
על ידי מחולת המחנים
התקבל במייל:

בשליחות סודית של מרן הראב"ד שליט"א
ירד הגאון הגדול רבי שמואל ברנדסדורפר שליט"א
רב השחיטה של העדה החרדית לבדוק העופות בלול
ומסר עדות אישית

מצ"ב
מכתב הגר"ש ברנדסדורפר שליט"א
מכתב מרן הראב"ד שליט"אעדות הגר'ש.pdf
(144.81 KiB) הורד 637 פעמים

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: א' אוגוסט 06, 2017 11:17 pm
על ידי מחולת המחנים
IMG_1863.JPG
IMG_1863.JPG (4.27 MiB) נצפה 13895 פעמים


IMG_1919.JPG
IMG_1919.JPG (3.58 MiB) נצפה 13896 פעמים

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ב' אוגוסט 07, 2017 12:10 am
על ידי הוגה ומעיין
בתחילה סברתי שהתמונה האחרונה הובאה כדי להראות שחולק אצבעותיו, אך אי משום הא - האם זו אכן תכונת חולק אצבעותיו, או דווקא כשלופת את הענף/המוט, דהיינו שעומד לרחבו ולא לארכו, ואז חולק שתי אצבעות קדימה ושתים אחורה? והאם יש הבדל בזה?

(באופן כללי אחת מהטענות הגדולות של האוסר את המוכלאים - רח"י כהן - היא מכך שבעופות שלנו יש הרבה מקרים של חולק אצבעותיו).

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ב' אוגוסט 07, 2017 1:40 am
על ידי פעלעד
אחד שמעורה היטב בנושא אמר לי היום שהגר"ש וואזנר אמר בזמנו כשדיברו על ההשקעה הזאת שכל מה שמותר לאכול היום את העופות שלנו שכולם מהונדסים וכו' זה בדיעבד גדול, וברגע שיהיה עופות נקיים מזן ישן, יצטרכו לאסור את כל העופות שרגילים היום ולעבור רק לעוף הנקי והישן.
כמו"כ הוא אמר לי שהאדמו"ר משטערנאביל שליט"א מב"ב ביקש שיביאו לו מהעוף החדש הזה ברגע שיהיה ניתן להשיג, וכבר שחטו מהעוף הזה בארץ.

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ב' אוגוסט 07, 2017 1:45 am
על ידי חיים ושלו'
פעלעד כתב:אחד שמעורה היטב בנושא אמר לי היום שהגר"ש וואזנר אמר בזמנו כשדיברו על ההשקעה הזאת שכל מה שמותר לאכול היום את העופות שלנו שכולם מהונדסים וכו' זה בדיעבד גדול, וברגע שיהיה עופות נקיים מזן ישן, יצטרכו לאסור את כל העופות שרגילים היום ולעבור רק לעוף הנקי והישן.
כמו"כ הוא אמר לי שהאדמו"ר משטערנאביל שליט"א מב"ב ביקש שיביאו לו מהעוף החדש הזה ברגע שיהיה ניתן להשיג, וכבר שחטו מהעוף הזה בארץ.

כ"ק אדמו"ר מטשערנאביל כבר התחרט על זה.

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ב' אוגוסט 07, 2017 1:50 am
על ידי אראל
האם זה לא אותו הנושא שעליה חיבר הרה"ג ר' חזקיה כהן את ספרו 'אבני חן' [ג' כרכים, לא נמצא באוצה"ח, אבל ב'אוצרות התורה' יש]

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ב' אוגוסט 07, 2017 11:52 am
על ידי יראה- שלם
פעלעד כתב:אחד שמעורה היטב בנושא אמר לי היום שהגר"ש וואזנר אמר בזמנו כשדיברו על ההשקעה הזאת שכל מה שמותר לאכול היום את העופות שלנו שכולם מהונדסים וכו' זה בדיעבד גדול, וברגע שיהיה עופות נקיים מזן ישן, יצטרכו לאסור את כל העופות שרגילים היום ולעבור רק לעוף הנקי והישן.
כמו"כ הוא אמר לי שהאדמו"ר משטערנאביל שליט"א מב"ב ביקש שיביאו לו מהעוף החדש הזה ברגע שיהיה ניתן להשיג, וכבר שחטו מהעוף הזה בארץ.


אחד שנו"נ בזה שנים רבות ישב עם הגר"ש וואזנר זצ"ל ואמר לו שתנאי קודם למעשה להתחיל לשווק עופות אלו הוא רק אם לא יעלו מחירם יותר מהמחיר הרגיל. ודי בזה.

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ב' אוגוסט 07, 2017 12:20 pm
על ידי גבול ים
ומאידך הגר"ש ואזנר לעצמו לא אכל עופות מחמת חשש ההכלאות

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ב' אוגוסט 07, 2017 1:38 pm
על ידי אורי אגסי
אם אפשר קצת הסברים:
1. מיהם כל המסובים על שולחן הראב"ד?
2. האם גם העוף הצבעוני יותר הוא הבראקל? או שהוא הבלאדי או מין אחר?
3. והאם הצבעוני מוחזק כמי שיש עליו מסורת או איפכא?

ובכלל, מהם כעת דעות גדולי הרבניים מי בעד? מי נגד? והאם הרב הגרמ"ש קליין עדיין מצדד בעד הבראקל? ומי עוד מעורב בענין?

ובקשר להגר"ש וואזנר זצוק"ל, לפי הידוע לי הוא מעולם לא הפסיק לאכול את העופות הרגילים (שעליהם היה חשש הכלאות) עד לפטירתו.

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ב' אוגוסט 07, 2017 2:20 pm
על ידי עמקן
http://www.ivelt.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=34662
גם עבור אלו שאינם קוראים אידיש, יש שם מכתבים שלא הובאו כאן.

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ב' אוגוסט 07, 2017 3:00 pm
על ידי חיים ושלו'
מיהו שלמה ציפער שכתב מכתב התשובה לר' משה ברנדסדורפר.
דברים אלו נשאו חן בעיני
וליושבי הר הגעלד (ארה"ב) יאמר שאלו שעשו את הזהב לבעל לא יגעו בעופות אלו כלל! כי בזה זובחים את תועבתם לעיניהם. וד"ל

מה כוונתו?

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ב' אוגוסט 07, 2017 3:24 pm
על ידי פעלעד
חיים ושלו' כתב:מיהו שלמה ציפער שכתב מכתב התשובה לר' משה ברנדסדורפר.
דברים אלו נשאו חן בעיני
וליושבי הר הגעלד (ארה"ב) יאמר שאלו שעשו את הזהב לבעל לא יגעו בעופות אלו כלל! כי בזה זובחים את תועבתם לעיניהם. וד"ל

מה כוונתו?

כנראה כווונתן לגבירים מחו"ל שהשקיעו המון כסף בפרוייקט הזה כבר יותר משנה

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ב' אוגוסט 07, 2017 3:31 pm
על ידי חיים ושלו'
פעלעד כתב:
חיים ושלו' כתב:מיהו שלמה ציפער שכתב מכתב התשובה לר' משה ברנדסדורפר.
דברים אלו נשאו חן בעיני
וליושבי הר הגעלד (ארה"ב) יאמר שאלו שעשו את הזהב לבעל לא יגעו בעופות אלו כלל! כי בזה זובחים את תועבתם לעיניהם. וד"ל

מה כוונתו?

כנראה כווונתן לגבירים מחו"ל שהשקיעו המון כסף בפרוייקט הזה כבר יותר משנה

הרי הוא סובר כמותם.

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ב' אוגוסט 07, 2017 6:28 pm
על ידי ניים ושכיב
(סליחה על שאלה של בורות מופלגת שאני דוחף פה באמצע הדיון המלומד, מהם המקורות שחיישינן לכלאיים בעופות, דהיינו שעוף טמא ועוף טהור יכולים להוליד זמ"ז?)

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ב' אוגוסט 07, 2017 6:56 pm
על ידי ברוז
מייל שקבלתי אתמול:

נא להעביר הלאה כמה שיותר להציל ממאכלות אסורות

בס"ד
אין לאכול עופות!!!

אזהרה חמורה – אסור לאכול את העופות המצויים בשוק – מכל ההכשרים!

הפולמוס על העופות:

כל המדובר כאן הוא רק על העופות הרגילים המיועדים לאכילה, ולא על העופות שמיועדים לביצים וכן לא על הודו.

בכל השנים חשבנו שהעופות שאנו אוכלים הינם מקומיים (בכל מקום ומקום מהאזור שלו) והם אותם עופות שהיו בכל השנים.
אך מתברר שלא כך. אלא שישנם שלושה מפעלים גדולים, שניים מהם בארה"ב ואחד באנגליה שהם שולטים על שוק העופות, כלומר שהם משווקים את העופות לכל העולם.
והם, לצורך תועליות כלכליות כפי שיפורט בהמשך – הרכיבו לפני עשרות שנים את התרנגולים עם הרבה סוגי עופות שאינם מהמסורת וקרוב לומר שישנם גם מינים טמאים מדאורייתא המעורבים בעופות אלו, ה"י. וכל העת הם מרכיבים שוב ושוב עם עוד סוגי עופות, כדי לשפר את איכות העופות מבחינת הטעם ומבחינה כלכלית.
העניין בקצרה הוא – שהם מעוניינים שהחלקים הפחות שימושיים יהיו יותר קטנים, והחלקים היותר רווחיים יהיו יותר שמנים. לדוגמא, הרגליים הרי לא משתמשים בהם, ולכן הרכיבו עם סוג עוף שהרגליים שלו קטנים. וכן הנוצות הגדולות ג"כ לא משתמשים בהם, וכן הצוואר שלא כ"כ משתמשים בזה וא"כ למה שיהיה כ"כ ארוך (מבחינתם), וכו'. לעומת זאת החזה הוא החלק הכי שימושי באמריקה, ולכן הרכיבו עם סוג עוף שיש לו חזה גדול. וכן כל כיו"ב.
ועוד, שבזמן שהעוף הרגיל לוקח לו 120 יום עד שהוא גודל וניתן לשחוט אותו, הרי שהעופות המצויים גדלים ב35 יום, וכך מרוויחים שלא צריכים להאכיל אותם כ"כ הרבה, וכן חוסכים בכח אדם, וכו'.
כל מי שזוכר את העופות שהיו לפני 50 שנה יעיד שהצורה של העופות השתנו לגמרי.
העניין הובא לפני מרן הגר"ש ואזנער זצוק"ל כבר לפני כעשרים שנה ונחרד מכך חרדה גדולה וכינס את הרבנים איך לפעול בעניין זה, ומאז כמה רבנים גדולי ההוראה וביניהם הגר"נ קרליץ שליט"א הפסיקו לאכול עופות. ומרן הרב ואזנער כתב על כך תשובה שמובאת בספר שבט הלוי חלק י' סימן קי"ג (מצ"ב הצילום בחוברת), אך אז חשבו שרק הזכר מורכב ורק מסוג מסוים של עוף ולא מהרבה סוגים ואילו הנקבה אינה מורכבת, וע"כ התיר בדיעבד (מטעם זו"ז גורם וכו'), אך אמר שאסור להעמיד את כלל ישראל על דוחקים, וצריכים לטפל בעניין ולהביא לציבור עופות שאינם מורכבים.
אך לפני שש שנים כאשר התחילה התעוררות חדשה וכמה רבנים מירושלים החלו לפעול בנושא ונסעו לחו"ל לברר מקרוב את המציאות לאשורה, התברר למרבה החרדה שלא רק הזכרה מורכב אלא גם הנקבה, ולא שהרכיבו את זה רק פעם אחת עם איזה סוג מסויים של עוף אלא מהרבה סוגי עופות, וכל העת מרכיבים עם עוד סוגי עופות על מנת לשפר (כביכול) יותר ויותר, כך – שהעופות שאכלנו השנה – יתכן מאוד שהם אינם אותם עופות שאכלנו בשנה שעברה.
ולא ניתן לדעת אלו סוגים הם מרכיבים כי הם שומרים על סודיות מוחלטת ע"מ שלא יחקו אותם.

הפתרון:
לאחר שהרב ואזנער עורר על העניין, נסעו בשליחותו לכל מיני מקומות נידחים בעולם לתור אחר עופות שאינם מורכבים, והביאו לאר"י אך זה לא יצא לפועל (לא היה רשיון להכניס לארץ וכו').
בס"ד, כאשר החלה ההתעוררות החדשה בשנים האחרונות, אזי בעזרת נדיבי עם השיגו רשיון והחלו לגדל לולים בארה"ק, אך כעת אין מספיק עופות לכל הציבור בארה"ק, ובעז"ה בעוד כמה חודשים יהיו מספיק עופות לכלל הציבור החרדי בארה"ק.
ליתר הרחבה ראה בחוברת המצורפת ובחומרי הסברה נוספים וכן מכתבי גדולי הרבנים שליט"א שיפורסמו בימים הקרובים.

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ב' אוגוסט 07, 2017 6:58 pm
על ידי ברוז
מה קרה עכשיו ???
אני כבר מבולבל לגמרי !

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ב' אוגוסט 07, 2017 7:13 pm
על ידי אורי אגסי
ברוז כתב:מה קרה עכשיו ???
אני כבר מבולבל לגמרי !


אתה? מבולבל?
אתה בטח אוכל ברווזים, לא כן?

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ב' אוגוסט 07, 2017 7:21 pm
על ידי הדפסת_ספרים
מרן שר התורה הראב"ד הגר"מ שטרנבוך שליט"א פסק לאיסור, מה דעת שאר חברי הבד"ץ? הגאב"ד? הגרא"י אולמאן?

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ב' אוגוסט 07, 2017 9:18 pm
על ידי שמחו
בעקבות הפולמוס הנוכחי ובעקבות שאר פולמוסים קודמים, מתחדדת ביתר עוז תחושת החלל מהסתלקותו של אביר פוסקי דורינו רי"ש גלותא זיע"א.
בעבר שאלות מעין אלו נחתכו על שולחנו וכל העם [למעט אולי איזה יחידים] עונים אחריו מקודש מקודש.
ואילו כיום, כל מו"צ צעיר [מבלי לזלזל] הופך למאן דאמר, והבלבול רק הולך וגובר.
'איכה תפארתי מראשותי השליכו'.

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ב' אוגוסט 07, 2017 9:27 pm
על ידי אורי אגסי
מה באמת היתה דעתו כשהתעורר הענין לפני כעשרים שנה?

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

פורסם: ב' אוגוסט 07, 2017 11:38 pm
על ידי יראה- שלם
גבול ים כתב:ומאידך הגר"ש ואזנר לעצמו לא אכל עופות מחמת חשש ההכלאות


שמעתי מעד נאמן שאינו נכון.