עמוד 4 מתוך 7

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: ו' נובמבר 23, 2018 4:29 am
על ידי זאב ערבות
המנהג בערוך השולחן והמנהג במשנה ברורה - מאמר מאת לוי קופר.

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: ו' נובמבר 23, 2018 3:59 pm
על ידי זאב ערבות
מנהגי הפטרת וישלח

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: ב' נובמבר 26, 2018 6:01 pm
על ידי זאב ערבות
מענה חכם - ליישב את דברי בעל הויואל משה במאמר שלש שבועות... ובסופו מכתבים ומסמכים מהאדמו"ר מבעלז, מהחזו"א ותשובות מהרב בנימין מנדלסון.
חסר שם מחבר, תשס"ז

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: ב' נובמבר 26, 2018 9:40 pm
על ידי לבי במערב
זאב ערבות כתב:מענה חכם - ליישב את דברי בעל הויואל משה במאמר שלש שבועות... ובסופו מכתבים ומסמכים מהאדמו"ר מבעלז, מהחזו"א ותשובות מהרב בנימין מנדלסון.
חסר שם מחבר, תשס"ז

נמצא מכבר ע"ג הרשת (הובא בעבר באתרא קדישא הדין).
כותב האגרת הינו (כמצוין באשכול שם) הר"י קאהן שליט"א, 'חוזר' תורתו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.
ככל הידוע לי, הודפס שלא בידיעתו והסכמתו.
*
וכמדומה, שראיתי (באוצה"ס דחב"ד שבשכונתי) מהדורה מאוחרת (מתשע"ב, כמדומה) מקונטרס זה בה נדפס שם המחבר (בצירוף תארים ושבחים רבים, יותר מכפי המקובל).
וא"כ, ה"ז שייך לאשכול זה - כיון שנכלל בקטגוריית "צנזורא תורנית"...

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: ד' נובמבר 28, 2018 6:42 pm
על ידי זאב ערבות
מאן דהוא שלח לי את הקובץ המצורף: צורבא מרבנן - מארחים ומתארחים בחנוכה.

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: ג' דצמבר 04, 2018 1:58 am
על ידי זאב ערבות
עוד מעט מתקרב ליל הניטל ולאלו שמהדרים לא ללמוד תורה בלילה הזה הנה שני קונטרסים מאת הרב שלמה וולבה (מעניין ששמו מופיע עליהם) כל אחד בן 4 דפים ויקרי המציאות: הראשון נקרא המסיון - למה? והשני: למה יהודים אינם בעד ישו?
ראו כאן viewtopic.php?f=7&t=41255&p=649668#p649668

דברי הערכה על רב גדליה נדל

פורסם: ד' דצמבר 05, 2018 6:48 am
על ידי זאב ערבות
מילי דהספידא ודברי הערכה על רב גדליה נדל, ב"ב תשס"ה
בקובץ המקורי חלק מעמודי ההסכמות נחתך ומופיעים בקובץ השני

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: ה' דצמבר 06, 2018 4:09 am
על ידי זאב ערבות
ספר יותר מהמה בני הזהר - שלמה מן סטון, ב"ב תשס"ט.
על הלכות ספרים החיצוניים שהוזכרו בחז"ל ובפוסקים וההשלכות לימינו.

Re: דברי הערכה על רב גדליה נדל

פורסם: ה' דצמבר 06, 2018 8:21 am
על ידי זאב ערבות
זאב ערבות כתב:מילי דהספידא ודברי הערכה על רב גדליה נדל, ב"ב תשס"ה
בקובץ המקורי חלק מעמודי ההסכמות נחתך ומופיעים בקובץ השני

כעת לאחר שהקובץ הורד כ50 פעם ביממה אחת ניתן להוסיף שמן הסתם כולכם או רובכם מודעים מה הסיפור מאחרי ספר זה, ואם לא איני יודע אם אני רשאי לומר (ותעיינו בעמ' קנ"ו - קנ"ז).

Re: דברי הערכה על רב גדליה נדל

פורסם: ה' דצמבר 06, 2018 4:32 pm
על ידי יבנה
זאב ערבות כתב:
זאב ערבות כתב:מילי דהספידא ודברי הערכה על רב גדליה נדל, ב"ב תשס"ה
בקובץ המקורי חלק מעמודי ההסכמות נחתך ומופיעים בקובץ השני

כעת לאחר שהקובץ הורד כ50 פעם ביממה אחת ניתן להוסיף שמן הסתם כולכם או רובכם מודעים מה הסיפור מאחרי ספר זה, ואם לא איני יודע אם אני רשאי לומר (ותעיינו בעמ' קנ"ו - קנ"ז).

כוונתך לספר בתורתו של ר' גדליה שהוציא ר' שילת http://seri-levi.com/admin/nadel.pdf.
הוא כבר הוציא את זה במהדורה שניה http://s.ybm.org.il/hebrew/Product.aspx ... Category=5.
שם כתב
"פתח דבר להדפסה השניה

לפני כשמונה שנים, זמן קצר אחרי הסתלקותו של מו"ר הגאון המופלא ר' גדליהו נדל זצ"ל, הוצאתי לאור ספר זה, שבו כינסתי, כפי שכתבתי בפתיחה, מעט מן המעט מתורתו המיוחדת. קוה קיויתי שיהיה זה חלק ראשון, ואחריו יבואו עוד חלקים, מתוך מה שנשאר משיעוריו למשמרת בקלטות (בדרך כלל התנגד להקלטת השיעורים, באומרו שתורה צריך ללמוד כל פעם בעמל מחודש, ולא לסמוך על סיכומים, אך בשנים האחרונות שינה קצת ממנהגו והרשה להקליט). לצערי, מסיבות של חששות כאלה ואחרים, נמנעים המחזיקים בקלטות שיעוריו מלהוציאם לאור, ומונעים טוב מבעליו, דהיינו מכל שוחרי תורת אמת, וזאת למרות צוואתו המפורשת של הרב זצ"ל שביקש בערוב ימיו לכתוב את מה שבקלטות, כי הדברים חשובים (ראה מה שכתבתי בסוף ההקדמה, עמ' ט'. אין כוונתי שדוקא אני צריך לשכתב את הקלטות. אדרבה, יעשו זאת אחרים ואשמח בהם. ידוע לי שיש קלטות לפחות על עניני תערובות ועל עניני ירושה משיעורים שמסר בכולל חזון איש, על חלק ראשון מ'מורה נבוכים' משיעור יומי שמסר בביתו, על שער הגמול לרמב"ן ועל הפרשיות הראשונות של ספר שמות, וכן קלטות של שיעורים שמסר בשטרסבורג שבצרפת]. מצוה לקיים דברי המת, כל שכן דבריו של מי שבמיתתו נקרא חי."

Re: דברי הערכה על רב גדליה נדל

פורסם: ה' דצמבר 06, 2018 4:45 pm
על ידי זאב ערבות
יבנה כתב:
זאב ערבות כתב:
זאב ערבות כתב:מילי דהספידא ודברי הערכה על רב גדליה נדל, ב"ב תשס"ה
בקובץ המקורי חלק מעמודי ההסכמות נחתך ומופיעים בקובץ השני

כעת לאחר שהקובץ הורד כ50 פעם ביממה אחת ניתן להוסיף שמן הסתם כולכם או רובכם מודעים מה הסיפור מאחרי ספר זה, ואם לא איני יודע אם אני רשאי לומר (ותעיינו בעמ' קנ"ו - קנ"ז).

כוונתך לספר בתורתו של ר' גדליה שהוציא ר' שילת http://seri-levi.com/admin/nadel.pdf.
הוא כבר הוציא את זה במהדורה שניה http://s.ybm.org.il/hebrew/Product.aspx ... Category=5.
שם כתב
"פתח דבר להדפסה השניה

לפני כשמונה שנים, זמן קצר אחרי הסתלקותו של מו"ר הגאון המופלא ר' גדליהו נדל זצ"ל, הוצאתי לאור ספר זה, שבו כינסתי, כפי שכתבתי בפתיחה, מעט מן המעט מתורתו המיוחדת. קוה קיויתי שיהיה זה חלק ראשון, ואחריו יבואו עוד חלקים, מתוך מה שנשאר משיעוריו למשמרת בקלטות (בדרך כלל התנגד להקלטת השיעורים, באומרו שתורה צריך ללמוד כל פעם בעמל מחודש, ולא לסמוך על סיכומים, אך בשנים האחרונות שינה קצת ממנהגו והרשה להקליט). לצערי, מסיבות של חששות כאלה ואחרים, נמנעים המחזיקים בקלטות שיעוריו מלהוציאם לאור, ומונעים טוב מבעליו, דהיינו מכל שוחרי תורת אמת, וזאת למרות צוואתו המפורשת של הרב זצ"ל שביקש בערוב ימיו לכתוב את מה שבקלטות, כי הדברים חשובים (ראה מה שכתבתי בסוף ההקדמה, עמ' ט'. אין כוונתי שדוקא אני צריך לשכתב את הקלטות. אדרבה, יעשו זאת אחרים ואשמח בהם. ידוע לי שיש קלטות לפחות על עניני תערובות ועל עניני ירושה משיעורים שמסר בכולל חזון איש, על חלק ראשון מ'מורה נבוכים' משיעור יומי שמסר בביתו, על שער הגמול לרמב"ן ועל הפרשיות הראשונות של ספר שמות, וכן קלטות של שיעורים שמסר בשטרסבורג שבצרפת]. מצוה לקיים דברי המת, כל שכן דבריו של מי שבמיתתו נקרא חי."

אכן לכך כוונתי. בראש ההודעה אתה כותב "שהוציא לאור ר' שילת" ואח"כ "הוצאתי לאור" - האם הוציא והוצאתי זה היינו הך? בכל אופן ספר זה צועד במהרה לקראת תואר רב המכר באשכול. ספר טוב הוא ספר טוב.

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: ה' דצמבר 06, 2018 4:47 pm
על ידי זאב ערבות
קונטרס החודש הזה - אוסף הלכות מעשיות לחודש הארגון בתנועות הנוער

Re: דברי הערכה על רב גדליה נדל

פורסם: ה' דצמבר 06, 2018 4:47 pm
על ידי לבי במערב
זאב ערבות כתב:
יבנה כתב:"פתח דבר להדפסה השני'
לפני כשמונה שנים, זמן קצר אחרי הסתלקותו של מו"ר הגאון המופלא ר' גדלי' נדל זצ"ל, הוצאתי לאור ספר זה . . "

אכן לכך כוונתי. בראש ההודעה אתה כותב "שהוציא לאור ר' שילת" ואח"כ "הוצאתי לאור" - האם הוציא והוצאתי זה היינו הך?

הוא מצטט את דברי ר"י שילת בהקדמתו למהדורא השני'. הא ותול"מ.

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: ה' דצמבר 06, 2018 4:51 pm
על ידי זאב ערבות
ענייני חנוכה מהספר הדורות מראש - רב אברהם זילבער, ניו יורק תשי"ט

Re: דברי הערכה על רב גדליה נדל

פורסם: ש' דצמבר 08, 2018 11:56 pm
על ידי לענין
יבנה כתב:
זאב ערבות כתב:
זאב ערבות כתב:מילי דהספידא ודברי הערכה על רב גדליה נדל, ב"ב תשס"ה
בקובץ המקורי חלק מעמודי ההסכמות נחתך ומופיעים בקובץ השני

כעת לאחר שהקובץ הורד כ50 פעם ביממה אחת ניתן להוסיף שמן הסתם כולכם או רובכם מודעים מה הסיפור מאחרי ספר זה, ואם לא איני יודע אם אני רשאי לומר (ותעיינו בעמ' קנ"ו - קנ"ז).

כוונתך לספר בתורתו של ר' גדליה שהוציא ר' שילת http://seri-levi.com/admin/nadel.pdf.
"


דבר שיצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו-
1111111.PNG
1111111.PNG (16.61 KiB) נצפה 6915 פעמים


הוא לא הבין [או לא גילה] שמדובר בקצירת חטים לפסח????

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: א' דצמבר 09, 2018 3:25 am
על ידי זאב ערבות
כמה עצות מועילות מהגר"ש דבליצקי זצ"ל:
ד. מה לעשות כאשר יש רפיון בעבודת ה'... ולהתרחק מכל ריח של מפלגות ופוליטיקה וכו'
ב. שלא תהיה פתי מאמין לכל דבר...
ג. שק גדול ועליו רשום קבלה והאריז"ל

Re: דברי הערכה על רב גדליה נדל

פורסם: א' דצמבר 09, 2018 5:48 pm
על ידי לבי במערב
לענין כתב:הוא לא הבין [או לא גילה] שמדובר בקצירת חטים לפסח????

איני יודע במה הענין, אך קושיית כת"ר אינה מובנת לי כל צרכה:
הר"י שילת כתב:בסוף אחד השיעורים, סמוך לחג מתן תורה . .

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: א' דצמבר 09, 2018 5:55 pm
על ידי אוצר החכמה
קושייתו מובנת מאד והרב שילת אחר מחילת כבודו נסחף כאן אחר דמיונו.

הגרג"נ דבר על קצירת חטים למצות מצווה (לפסח הבא כמובן) דבר שהרבה ת"ח בדורינו ובדורות קודמים עשו. איפה הוא ראה כאן את כאחד התנאים שמלאכתם בארץ...

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: א' דצמבר 09, 2018 11:27 pm
על ידי הוה אמינא
אוצר החכמה כתב:קושייתו מובנת מאד והרב שילת אחר מחילת כבודו נסחף כאן אחר דמיונו.

הגרג"נ דבר על קצירת חטים למצות מצווה (לפסח הבא כמובן) דבר שהרבה ת"ח בדורינו ובדורות קודמים עשו. איפה הוא ראה כאן את כאחד התנאים שמלאכתם בארץ...גם אני חושב כדברי כ"ת,

אמנם בעקבות ההוה אמינא של ר"י שילת בל אמנע מלהוסיף קושט מהרהורי ליבי העתיקים ותחושתי הדמיונית בשעת מעשה כשהייתי עם הגרג"נ זצ"ל בקצירת חיטים ביד עם מגלים למצות פסח שמורה בסביבות סוף אייר [זה היה כמדו' בתשמ"ו וקצר כפול גם בשביל פסח תשמ"ז וגם לתשמ"ח כי לא יוכל לקצור בתשמ"ז בגלל שביעית] עם הר' בורר ובניו, והגרג"נ נשכב בסוף כשהתעייף מהמלאכה לנוח בצל כובע קש ענק לראשו, ודיבר בדברי תורה, שהנה כך היו נראים הבע"ב בזמן ביהמ"ק או התנאים ששלחו יד במלאכת כפיים...

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: ב' דצמבר 10, 2018 2:21 am
על ידי זאב ערבות
מי יחיה ומי ימות.... לקורותיו של רב ישראל גוסטמן בשואה מאת חיים שלם.

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: ו' דצמבר 14, 2018 4:35 am
על ידי זאב ערבות
קונטרס עושה רצון בעלה. האשה עפ"י השקפת התורה - ר' דוב בער ווייסמאן

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: ג' דצמבר 18, 2018 4:31 am
על ידי זאב ערבות
התשובה המיוחסת לרמב"ם בענין בספירת העומר - י' צבי לנגרמן

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: ג' דצמבר 18, 2018 6:29 am
על ידי זאב ערבות
באוצר החכמה מופיע ספר בשם מטל השמים - פירוש על מסכת אבות מאת ר' יצחק אייזיק טאובר (כצ"ל ולא טאבר כפי שמופיע באוצר ויש לתקן). המחבר הוא אבי סבתי מרת בילה וגנר. הספר המופיע באוצר הוא מהדורה א' ושם לא מופיע שם המחבר רק באחת ההסכמות כתוב טאביר. בקובץ המצורף צילום דף שער המהדורה השניה (מהדורת צילום) שי"ל בת"א תשכ"ד, וכן הדפים הראשונים מהמהדורה השלישית המסודרת מחדש ר"ג תשנ"ו.
הפרט המעניין אותו ראוי להדגיש הוא שבעמ' האחרון יש כמה דברים מאת המהדיר (שהוא דודי צבי וגנר שסיפרתי לכם עליו באשכול על קהתי) ושם הוא כותב שהמחבר אהב את א"י בכל נימי נפשו ובסוף ימיו עלה לארץ ונפטר בצפת בפורים תרס"ב! עוד בת קטנה נפתרה ממחלה בארץ ונקברה על ידו ע"י צפת והאלמנה עם שאר ילדיהם חזרו לרומניה - כעת שלא היה מפרנס למשפחה. גם דודי בגיל 17 עזב את משפחתו בשנת 33 ועלה לארץ בגפו. גם סבי ר' ישראל וגנר קנה בית בפתח תקוה ובשנת 38 עמד לעלות לארץ וברגע האחרון משהו גרם לו לשנות את החלטתו כשכבר היו על האניה בנמל! סבתי עוד זכתה לעלות לארץ בשנית לאחר המלחמה, כך שעשתה עליה פעמיים, פעם בתור ילדה, ופעם בתור אלמנה.
מדוע אני כותב כל זאת? שיש הסטוריה במשפחתינו של אהבת ישראל ומסירות נפש לחיות בה. זוכרים את האשכול הזה viewtopic.php?f=55&t=43278 קריאה עדכנית ליהודי הגולה: עלו לארץ הקודש!.

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: ד' דצמבר 19, 2018 1:08 am
על ידי זאב ערבות
שלשה קבצים בענין אות צ'
צדיק יבחן, צדי ע"פ האר"י ומהדורה חדשה של הספר פשר חזון.

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: ד' דצמבר 19, 2018 1:13 am
על ידי תם מה הוא אומר
אגב, בכת"י של הרמב"ם שהוצג לאחרונה במוזיאון ישראל מהוותיקאן, רואים שכתב אות צ' כהספרדים.

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: ד' דצמבר 19, 2018 1:33 am
על ידי זאב ערבות
תם מה הוא אומר כתב:אגב, בכת"י של הרמב"ם שהוצג לאחרונה במוזיאון ישראל מהוותיקאן, רואים שכתב אות צ' כהספרדים.

האם זאת אומרת שכל ספרי האשכנזים פסולים?

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: ד' דצמבר 19, 2018 1:37 am
על ידי תם מה הוא אומר
זאב ערבות כתב:
תם מה הוא אומר כתב:אגב, בכת"י של הרמב"ם שהוצג לאחרונה במוזיאון ישראל מהוותיקאן, רואים שכתב אות צ' כהספרדים.

האם זאת אומרת שכל ספרי האשכנזים פסולים?

לא יודע אם לעיכובא, וגם אם כן זה דעת הרמב"ם.
החידוש בזה הוא שהחזו"א סבר שהצ' הספרדית פסולה, ומתגלה שכך הוא בכת"י של הרמב"ם.

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: ד' דצמבר 19, 2018 4:17 am
על ידי זאב ערבות
חד ברנש כתב:טעות בידיך, ידידי ר' זאב,
ר' שאול שפר הוא אדם אמתי, בשר ודם, אלא שהוא שכר את ר"ש אשכנזי שיכתוב עבורו את הספרים.
והשאלה היא, האם אחרי שר"ש אשכנזי קיבל ממון על עבודתו ועל שימכרנה לר"ש שפר, כיצד מותר לו לנכס את ספרו לעצמו?
וכבר דנו בזה באחד האשכולות על ר"ש אשכנזי.

כתבה על רב שאול שפר

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: ה' דצמבר 20, 2018 2:51 am
על ידי זאב ערבות
מאחרי הספר הזה יש סיפור קצר ובקשה. בביקורי האחרון בארץ לפני כחצי שנה, ערב אחד נגשתי לשבוע הספר בככר רבין. מנהגי בד"כ לבוא בתקופת שבוע הספר ומספיק שאקנה 100 ספרים שבין כה וכה רציתי לקנות וזה מכסה את הכרטיס פחות או יותר. בדוכן ידיעות אחרונות במדור ספרי קודש עומד לו בחור צעיר, ותוך כדי הסתכלות בספרים צדה עיני ספר שכותרתו "הכי בסיסי" מאת איתמר אדלשטיין, וכותרת משנה: שאלות ותשובות על מסורת, אמונה ומנהגי היום יום היהודיים. המלה מנהגי ענינה אותי ועלעלתי בספר והנה הבחור אומר לי שהוא מחבר הספר בכבודו ובעצמו. לאחר שיחה קצרה מתברר שהוא בחור דתי בן 23 בעל כיפה סרוגה ששירת בצבא, והרבה חיילים היו שואלים אותו שאלות, ובכדי לתת תשובות אמינות היה חוקר ודורש את הנושא (כל זה ניתן לקרוא בהקדמה) וכאשר השתחרר חשב להוציא את הדברים במתכונת ספר - וכעת לכבוד שבוע הספר יצא לאור. אם לא הייתם יודעים מי עומד מאחרי הספר לא הייתם מאמינים שבחור (עוד לא היה נשוי) בן 23 מחבר ספר כזה. מצורף בקובץ ההסכמות וההקדמות וכן פרק בענין קברי צדיקים הקשור לפרשת השבוע ויחי.
ומה הבקשה? אמרתי שאשמור אתו קשר ונתן לי את כתובת המייל שלו, אך אבד לי הפנקס בו היו רשומים כל הטלפונים והכתובות של ידידי בארץ שלא היו רשומים עדיין בגוגל. כך שאם מישהו מכיר את מחבר הספר - אודה לו מאוד אם ימסור לי איזה מידע עליו.
עמ' 104 נסרק בטעות פעמיים.

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: ה' דצמבר 20, 2018 7:58 am
על ידי עפר לרגלם
זאב ערבות כתב:מאחרי הספר הזה יש סיפור קצר ובקשה. בביקורי האחרון בארץ לפני כחצי שנה, ערב אחד נגשתי לשבוע הספר בככר רבין. מנהגי בד"כ לבוא בתקופת שבוע הספר ומספיק שאקנה 100 ספרים שבין כה וכה רציתי לקנות וזה מכסה את הכרטיס פחות או יותר. בדוכן ידיעות אחרונות במדור ספרי קודש עומד לו בחור צעיר, ותוך כדי הסתכלות בספרים צדה עיני ספר שכותרתו "הכי בסיסי" מאת איתמר אדלשטיין, וכותרת משנה: שאלות ותשובות על מסורת, אמונה ומנהגי היום יום היהודיים. המלה מנהגי ענינה אותי ועלעלתי בספר והנה הבחור אומר לי שהוא מחבר הספר בכבודו ובעצמו. לאחר שיחה קצרה מתברר שהוא בחור דתי בן 23 בעל כיפה סרוגה ששירת בצבא, והרבה חיילים היו שואלים אותו שאלות, ובכדי לתת תשובות אמינות היה חוקר ודורש את הנושא (כל זה ניתן לקרוא בהקדמה) וכאשר השתחרר חשב להוציא את הדברים במתכונת ספר - וכעת לכבוד שבוע הספר יצא לאור. אם לא הייתם יודעים מי עומד מאחרי הספר לא הייתם מאמינים שבחור (עוד לא היה נשוי) בן 23 מחבר ספר כזה. מצורף בקובץ ההסכמות וההקדמות וכן פרק בענין קברי צדיקים הקשור לפרשת השבוע ויחי.

סבא בני קיים ברמ"ח אבריו את שאמר דוד בן גוריון "היה אוהב את האדם" הוא ביקש שלום ורדף אותו, אהב את הבריות כולן וקירבן לתורה

זכה בן גוריון שסבא בני קירב אנשים לתורה, והכל בזכות שאמר היה אוהב את האדם, אשריו בעולם הזה וטוב לו לעולם הבא.

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: ו' דצמבר 28, 2018 9:33 am
על ידי קראקובער
סוף סוף אפשר לפתור שאלת קו התאריך...
IMG_20181228_083517224.jpg
מתוך עלון דרשו השבוע
IMG_20181228_083517224.jpg (2.94 MiB) נצפה 6085 פעמים

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: א' דצמבר 30, 2018 6:41 am
על ידי זאב ערבות
קבלתי מידידי הרב שלום דזשייקאב ספר חדש מכ"י שהו"ל בשם זכרון יעקב על כל ששה סדרי משנה ממחבר ספר בית יעקב על עירובין רב יעקב וואליער. מצורף בקובץ ההקדמות והפירוש למסכת ברכות. מן הסתם יופיע בעדכון הבא של האוצר.

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: א' דצמבר 30, 2018 9:19 am
על ידי שייף נפיק
[quote="זאב ערבות"]עוד מעט מתקרב ליל הניטל ולאלו שמהדרים לא ללמוד תורה בלילה הזה הנה שני קונטרסים מאת הרב שלמה וולבה (מעניין ששמו מופיע עליהם) כל אחד בן 4 דפים ויקרי המציאות: הראשון נקרא המסיון - למה? והשני: למה יהודים אינם בעד ישו?[/quote
לכאורה אי"ז יקר המציאות כי נדפס בסוף ספר בין ששת לעשור

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: א' דצמבר 30, 2018 6:19 pm
על ידי זאב ערבות
שייף נפיק כתב:
זאב ערבות כתב:עוד מעט מתקרב ליל הניטל ולאלו שמהדרים לא ללמוד תורה בלילה הזה הנה שני קונטרסים מאת הרב שלמה וולבה (מעניין ששמו מופיע עליהם) כל אחד בן 4 דפים ויקרי המציאות: הראשון נקרא המסיון - למה? והשני: למה יהודים אינם בעד ישו?[/quote
לכאורה אי"ז יקר המציאות כי נדפס בסוף ספר בין ששת לעשור

במהדורה השלישית שלפני משנת תשל"ט (ק"פ עמ' עם דף תאריכים ופרטים) לא נמצא ומעניין לדעת באיזו מהדורה הוסיפו. בכל אופן ליקר המציאות יש כמה משמעויות והמקור ממנו סרקתי יקר המציאות ובין ששת לעשור לא נמצא באוצר.

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: ב' דצמבר 31, 2018 1:44 am
על ידי זאב ערבות
באוצר החכמה מופיע ספר בשם אמרי יצחק על מסכת נדה מאת הרב יצחק חיים פוס (נכד הגרש"ז). נדפס בירושלים תשנ"ז אך נראה שדף השער עבר עריכה, שכן במהדורת תשנ"א מופיע בדף השער שנלוה קונטרס חמודי יצחק על התורה והמועדים ואף אינו מופיע באוצר בפני עצמו!
ברשותי מהדורה בתרא של הקונטרס שניתנה לי ע"י המחבר אך איני יודע אם יש רשות להעלותה כאן (אם מישהוא מכיר את המחבר ויכול לברר אעלה), אז לעת עתה מצורף פרשיות שמות וארא ממהדורה קמא.

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: א' ינואר 06, 2019 2:26 am
על ידי זאב ערבות
לבקשת הרב דמשק אני מעלה את הקונטרס המלא מוסף לספר שעורי ר"ח הלוי כמובא כאן:
viewtopic.php?p=514152#p514152
ייש"כ לת"ח החפץ בעילום שמו שהועיל בטובו למסור את הקובץ לתועלת חברי הפורום (וכן לכל מי שאינו חבר בפורום שמוריד קבצים מכאן ובפרט לחברי פורום בו"ל היקרים, ודי לחכימא ברמיזא).

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: א' ינואר 06, 2019 1:20 pm
על ידי דמשק
ייש"כ ר' זאב אתה איש טוב ומטיב.

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: ב' ינואר 07, 2019 6:37 am
על ידי זאב ערבות
קונטרס קטן (בגודל לוח שנה כיס) בשם הבה נלך בדרכי אבותינו, חש"מ, חש"ד, חמ"ד.
כולל עובדות והנהגות מגדולי ישראל ודברי חיזוק בענין שמירת העינים.
האם ידוע מי המחבר?

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: ב' ינואר 07, 2019 6:57 pm
על ידי מתון
זאב ערבות כתב:קבלתי מידידי הרב שלום דזשייקאב ספר חדש מכ"י שהו"ל בשם זכרון יעקב על כל ששה סדרי משנה ממחבר ספר בית יעקב על עירובין רב יעקב וואליער. מצורף בקובץ ההקדמות והפירוש למסכת ברכות. מן הסתם יופיע בעדכון הבא של האוצר.

האם כבר נמצא בחנויות הספרים בחו"ל?

האם אפשר לך לשלוח לי [באישי] את הטלפון של המו"ל?

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

פורסם: ב' ינואר 14, 2019 10:04 pm
על ידי זאב ערבות
קונטרס הגהות הכולל הגהות רע"א על צל"ח לברכות, הגהות בעל ברוך טעם על שו"ת פנים מאירות, הגהות הגר"א קוטלר על שו"ת באר יצחק. ניו יורק תשל"ב
לא נמצא באוצר החכמה ובהברו בוקס אך יתכן שכבר נדפסו בקבצים אחרים אך יש כאן הקדמות שאולי אין שם.
4 דפים לא צולמו כראוי והם נמצאים בקובץ השני