מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

האם היו מצויים קופים בארץ ישראל בתקופת בית שני, המשנה, והתלמוד

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
אישצפת
הודעות: 1205
הצטרף: א' יולי 16, 2017 2:43 pm
שם מלא: אברהם ישעיהו דיין

האם היו מצויים קופים בארץ ישראל בתקופת בית שני, המשנה, והתלמוד

הודעהעל ידי אישצפת » ג' מאי 07, 2019 8:05 pm

בס"ד
בנביא (מלכים א' פרק י' פסוק כב) נזכר שפעם בשלש שנים נשלחו קופים לארץ ישראל מאפריקה (ע"פ תרגום יונתן)
כִּי֩ אֳנִ֨י תַרְשִׁ֤ישׁ לַמֶּ֙לֶךְ֙ בַּיָּ֔ם עִ֖ם אֳנִ֣י חִירָ֑ם אַחַת֩ לְשָׁלֹ֨שׁ שָׁנִ֜ים תָּב֣וֹא׀ אֳנִ֣י תַרְשִׁ֗ישׁ נֹֽשְׂאֵת֙ זָהָ֣ב וָכֶ֔סֶף שֶׁנְהַבִּ֥ים וְקֹפִ֖ים וְתֻכִּיִּֽים

אולם בפשטות גודלו הם בבית המלך ולא חיו בין האנשים.
במשניות נזכר הקוף לענין הנהגה בכלאים (כלאים פרק ח' משנה ו')
הפיל והקוף מין חיה ואדם מותר עם כולם למשוך ולחרוש ולהנהיג

ולענין נטילת ידים על ידו במסכת ידים (פרק א' משנה ה').
ומשמע שגידלו קופים ואימנו אותם למלאכות, אולם אפשר שלא היה זה נפוץ בארץ ישראל רק שכתבה המשנה היאך יהיה דינם לענין כלאים ונטילת ידים. ועל כל פנים לא מבואר שהיו מצויים בין האנשים כחולדות ועכברים שהיו מצויים בזמנם.
לעומת זאת מהתלמוד הירושלמי (מגילה פרק ד' הלכה א') נראה שבתקופת בית שני היו מצויים בין האנשים. וז"ל שם:
הוא התקין (עזרא הסופר) שתהא אשה חוגרת בסינר בין מלפניה בין מלאחריה, א"ר תנחום בר חייה מפני מעשה שאירע מעשה באשה שבעלה קוף מכדרכה ושלא כדרכה

ואם היה זה מקרה נדיר שקוף הגיע למקום ישוב, וכי יגזור גזירה למקרה רחוק ביותר?. ואמנם בתלמוד בבלי (ב"ק צב.) לא הובא המעשה עם הקוף הנ"ל, רק נכתב שתיקן לחגור משום צניעות, וכמה ראשונים פירשו דהיינו בתוך ביתה. אבל במסכת יבמות (נט:) מופיע מקרה דומה שאירע בהיתלו
מעשה בריבה אחת בהיתלו שהיתה מכבדת את הבית, ורבעה כלב כופרי מאחריה, והכשירה רבי לכהונה

ובחלק מכתה"י המעשה אירע עם 'קוף' וכ"ה בבה"ג (סימן כט), [וכנראה לא היתה חגורה בסינר על אף שהיה זה זמן רב לאחר תקנת עזרא הסופר, שהרי בא מעשה לפני רבי]. מ"מ שם היה זה בתוך ביתה וכנראה היה זה קוף מאולף דומיא דכלב כופרי שלדעת רש"י הוא כלב ציד.

ממזרח שמש
הודעות: 70
הצטרף: ג' מאי 07, 2019 2:47 pm

Re: האם היו מצויים קופים בארץ ישראל בתקופת בית שני, המשנה, והתלמוד

הודעהעל ידי ממזרח שמש » ג' מאי 07, 2019 8:24 pm

עיין בבא בתרא נח. כקוף בפני אדם.

וראה גם מלבים שמואל א, א יח ופניה לא היה לה עוד, משוח"ט שהיו פניה כקוף ונתרפאו.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17502
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm

Re: האם היו מצויים קופים בארץ ישראל בתקופת בית שני, המשנה, והתלמוד

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ג' מאי 07, 2019 8:31 pm

את הראיה מתקנת עזרא יש לדחות. שהתקנה הוא עניין צניעות והרבעה קוף או כלב כופרי הוא ראיה על חוסר הצניעות שבזה ולא שחשש שיקרה הדבר שוב.

סמל אישי של המשתמש
חלמישצור
הודעות: 2513
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: האם היו מצויים קופים בארץ ישראל בתקופת בית שני, המשנה, והתלמוד

הודעהעל ידי חלמישצור » ג' מאי 07, 2019 8:34 pm

אישצפת כתב:אולם בפשטות גודלו הם בבית המלך ולא חיו בין האנשים.

י"מ מפרשים את הכתוב "שממית בידים תתפש והיא בהיכלי מלך", כמוסב על הקוף. ועוד יש להוסיף כי הן השכל הישר והן הארכאולוגיה והמציאות העכשווית מלמדים שהקופים היו חיות להנאת מלכים וגבירים, הובאו במיוחד מן היערות כמתנה ומנחה ולא שוטטו להם בין הבתים בערים.

כעת מצאתי התייחסות כאן https://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=9073

יבנה
הודעות: 2479
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: האם היו מצויים קופים בארץ ישראל בתקופת בית שני, המשנה, והתלמוד

הודעהעל ידי יבנה » ג' מאי 07, 2019 9:19 pm

תוספתא מסכת עבודה זרה (צוקרמאנדל) פרק ב
ר' שמעון בן אלעזר אומ' מוכרין כלב' כופריים וחולדות הסנאות וחתולות והקופות דברים המנקין את הבית.
ומובא בב"ק פ:

זאב ערבות
הודעות: 6196
הצטרף: ו' יוני 22, 2018 3:47 am
מיקום: מאנסי נ.י.
שם מלא: זאב וגנר

Re: האם היו מצויים קופים בארץ ישראל בתקופת בית שני, המשנה, והתלמוד

הודעהעל ידי זאב ערבות » ד' מאי 08, 2019 12:27 am

בספר שלמה משנתו על מסכת ברכות (נו ע"ב, נמצא באוצר) כותב את הדברים הבאים בענין קופים (מה שנראה כטעות מופיע כך במקור): טעם על מה שאחז"ל כל החיות יפין לחלום חוץ מן הפיל והקוף, שהן הן שנהפכו לבהמה, וכן אישי היער, ואותן שהלכו לאמיריקה בדור המבול נמלטו מהמבול, כי לא היה (המבול) רק בחצי הכדור העליון הזה, ונשארו בדמות הזה עד היום, אבל נח ובניו שנמלטו כמו כן מהמבול התחילו לילד בצלם אלהים כמקדם. וזה שמצא קולומבוס באמיריקה את הפראים אישי היער, ובטלה בזה קושיית הפילוסופים... מאין באו הפראים... ולכן יש בפילין ובקופין בינה יתירה יותר מבכל הברואים, ולפיכך הוי חלום רע שמראין לו שהוא רשע רע כדור אנוש והפלגה וזה שאמר שכל מיני חיות יפין לחלום.
ומכאן ראיה שהיו קופים, שאם לא כן מנין לחלום על קופים? או במלים אחרות, אדם שלא ראה קוף מימיו ורואה מין יצור דמות קוף בחלום, מנין לו לדעת בהקיצו שראה קוף בחלומו?

אישצפת
הודעות: 1205
הצטרף: א' יולי 16, 2017 2:43 pm
שם מלא: אברהם ישעיהו דיין

Re: האם היו מצויים קופים בארץ ישראל בתקופת בית שני, המשנה, והתלמוד

הודעהעל ידי אישצפת » ד' מאי 08, 2019 4:35 am

אפשר שראהו איזה פעמים אצל מגדלים פרטיים כדוגמת שרים ואנשים חשובים וכמו שהובא לעיל.
ולכאורה מלשון הגמרא בברכות (נח) שעל הקוף מברך משנה הבריות. נראה שלא היה מצוי ביניהם. דומיא דשאר דברים הנזכרים שם לענין ברכת משנה הבריות שאינם מצויים, וכתבו הפוסקים לדון האם ברכה זו נתקנה לפעם הראשונה שרואה אותם בחייו או משלשים יום לשלשים יום כל שלא ראהו ביניהם.

מתון
הודעות: 314
הצטרף: ב' מאי 18, 2015 5:15 pm

Re: האם היו מצויים קופים בארץ ישראל בתקופת בית שני, המשנה, והתלמוד

הודעהעל ידי מתון » ה' מאי 09, 2019 12:21 am

במס עירובין לא ב ובמעילה כא א מובא ברייתא שאם נתנו לקוף שיוליך לו עירובו לאיזה מקום, ואכן הגיע שם והניח, אינו עירוב. ובמאירי שם הביא בשם תלמוד המערב שאפשר ללמדם שבעים לשון וכעי"ז זכורני בעוד ראשונים שם שאפשר ללמדם לעשות דברים וכן היה הסדר.

מכל זה משמע שהיה מצוי בימיהם, ועשוי שימוש עמהם.

אישצפת
הודעות: 1205
הצטרף: א' יולי 16, 2017 2:43 pm
שם מלא: אברהם ישעיהו דיין

Re: האם היו מצויים קופים בארץ ישראל בתקופת בית שני, המשנה, והתלמוד

הודעהעל ידי אישצפת » ו' מאי 10, 2019 12:17 pm

בס"ד
האם העובדה שנשלחו לשלמה פילים וקופים כל שלש שנים מלמדת שתוחלת החיים שלהם בארץ לא היתה גדולה מסיבת אקלים שונה וכדומה, ולשם כך היה צורך במשלוח חדש כל 3 שנים בדומה לשאר הדברים שנשלחו באותו משלוח זהב וכסף?.
הלא אם היו פרים ורבים בארץ ויוצרים דור המשך לא היה צורך להביא משלוח כל 3 שנים.

אישצפת
הודעות: 1205
הצטרף: א' יולי 16, 2017 2:43 pm
שם מלא: אברהם ישעיהו דיין

Re: האם היו מצויים קופים בארץ ישראל בתקופת בית שני, המשנה, והתלמוד

הודעהעל ידי אישצפת » ג' מאי 14, 2019 5:14 am

אוצר החכמה כתב:את הראיה מתקנת עזרא יש לדחות. שהתקנה הוא עניין צניעות והרבעה קוף או כלב כופרי הוא ראיה על חוסר הצניעות שבזה ולא שחשש שיקרה הדבר שוב.

אפריון נמטייה למר שכן מצאתי בספר עלי תמר על הירושלמי שם.

מעשה באשה שבעלה קוף מכדרכה ושלא כדרכה. הנה עיקר התקנה היא משום צניעותא כמ"ש בב"ק, כי רק מועטים היו מגדלים קופים, כמ"ש במדרש דלהלן, אבל אירע פעם מעשה באשה שבעלה קוף מה שחזק תקנה זו. ובמדרש קהלת סוף פ"ו, כי יש דברים מרבים הבל, מה יותר לאדם, כגון מגדלי קופות וחתולות וחולדות הסנאין ואדני שדה וכלב הים, מה הנאה אית להון מנהון, או חד אמכותי או חד מעוקצי וכו', וכאן מבואר תוצאה יותר חמורה מגידול קוף כחיה ביתית. ובמדרש ילמדנו המובא בערוך ערך דבר ב', כי יש דברים המרבים הבל וכו', אבל המגדל קוף או כלב אין בהם מאכל, ועוד הם מבקשים לאכול וכו'. אולם לשם קבלת מעט פיצויים למדם והרגילם לכמה מלאכות פשוטות. עיין בידים סוף פ"ק, הקוף נוטל לידים ור"י פוסל, ובתוספתא חולין פ"א, שחיטת הקוף פסולה שנאמר וזבחת ואכלת וכו'. ובביצה פ"א ה"ג, קערה שחקק קוף. ובב"ק ק"א ע"א שהיו צובעים צמר. וכלאים סוף פ"ח שהיו מושכים עגלה, וכדומה. עיין בתפא"י כלאים פ"ח ה"ה.

וכן מתבאר מדברי בית הלוי על התורה (פרשת נח)
וירא אלהים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. אמרו במס' סנהדרין (דף ק"ח) מלמד שהרביעו בהמה על חיה וחיה על בהמה וכולם על אדם ואדם על כולם, ובמדרש רבה פרשת בראשית (כח ח) אמר דכלם קלקלו מעשיהם הכלב הולך אצל זאב והתרנגול אל הטווס הה"ד כי השחית כל בשר את דרכו. ומדברי המדרש משמע שמאליהם עשו כן, ועי' במהרש"א בסנהדרין שם. ויש להבין דבשלמא האדם הוא בעל בחירה אבל הבהמה הרי אין לה יצה"ר לעניינים כאלו ועשייתה הוא רק בטבעה והיאך תעשה כדברים הללו. והגם דמצינו מעשה כאלו בפרט וכדאיתא בגמרא (יבמות נ"ט ע"ב) ורבעה כלב כופרי, זהו ע"פ מקרה והזדמנות וגם כי היה מלומד

ואף שלגירסתו מדובר בכלב כופרי ולא בקוף וגם אינו מדבר מתקנת עזרא, מכל מקום מתוך דבריו אתה למד שהחשש שיקרה שוב הוא רחוק מאוד ולפי זה לא היו מתקנים תקנה, אלא ודאי שזה רק חיזוק לתקנה. וגם ממבוא התלמוד למהר"ץ חיות (פרק ט) נראה שהוא חשש רחוק, אלא שהוא כתב שבעבור שבא מעשה לידם תיקנו גם במקרים רחוקים ( ומשמע שנקט כהירושלמי דמשום מעשה תיקן עזרא תקנה זו).
קבצים מצורפים
מבוא התלמוד.pdf
(49.19 KiB) הורד 114 פעמים
נערך לאחרונה על ידי אישצפת ב ג' מאי 14, 2019 5:44 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

לייטנר
הודעות: 5478
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: האם היו מצויים קופים בארץ ישראל בתקופת בית שני, המשנה, והתלמוד

הודעהעל ידי לייטנר » ג' מאי 14, 2019 12:36 pm

על הקוף כבעל חיים בעל יכולת לביצוע מלאכות, ראו:
כלאיים פ"ח מ"ו (ובמקבילות), ידיים פ"א מ"ה, יומא כט ע"ב, ב"ק קא ע"א, זבחים יד ע"א, מנחות ז ע"א, שם ק ע"ב, תוספתא עירובין פ"ב הי"ב, תוספתא חולין פ"א ה"א, ירושלמי ביצה פ"א ה"ג.
(אך אין מכך הוכחה שהקוף היה מצוי, כי בעירובין לא ע"א ובמעילה כא ע"א מופיעה מלאכת קוף לצד מלאכת הפיל, ודומני שאין מי שיטען שהפילים היו שכיחים בארץ).

על מראה פני הקוף (שעירות?), ראו:
ב"ב נח ע"א (ובמקבילות), מדרש שמואל ב ז, ילק"ש שמואל עח, ילק"ש דבה"י תתרעב.

על מראה הקוף כהולך על שתיים (ולכן גם דומה לאדם), ראו:
ספרא שמיני פרשה ד, מדרש ילמדנו דד"ה ויהי כל הארץ (ובמקבילות).

על התנהגותו של הקוף כבזויה (כבעל חיים קרקסי?), ראו:
שמחות פ"א ה"ג, ברכות נו ע"ב (?), קהלת רבה א (ובמקבילות), תנחומא נח יג (ובמקבילות), תנחומא פקודי ג.

על מודעות לתקופת הריון הקוף (וגם מכאן אין להוכיח על שכיחותו בארץ, בהשוואה לבעלי חיים אחרים שמוזכרים באותה רשימה), ראו תוספתא בכורות פ"א ה"י (ובמקבילות).

על גידול הקוף בבית (האם ברשימת בעלי חיים קטנים?), ראו ב"ק פ ע"א.

על בעילת אשה ע"י קוף, ראו ד"א ה"ז (ובמקבילות)

אישצפת
הודעות: 1205
הצטרף: א' יולי 16, 2017 2:43 pm
שם מלא: אברהם ישעיהו דיין

Re: האם היו מצויים קופים בארץ ישראל בתקופת בית שני, המשנה, והתלמוד

הודעהעל ידי אישצפת » ד' מאי 15, 2019 2:05 pm

מענין לענין באותו ענין.
ראיתי בפירוש רבי זכריה בן שלום החלפוני המכונה 'המזרחי' למשנה ברכות (עמוד עט) שכתב
הפיל שנמצא בארץ הודו, והקוף הוא הידוע בכל מקום שיש לו לסתות כאדם, והקסוף (נראה דצ"ל והקפוף) הוא הינשוף שמלאכתו בנשף כן פירש הרד"ק בספר ישעיה ויש לו לסתות כאדם.

אלא שצריך עיון במה שכתב על הקוף 'שיש לו לסתות כאדם' אם אין זו טעות המעתיקים, כי תיאור זה ניתן לקיפוף, ואילו הקוף דומה לבני האדם לא רק בלסתות.

אישצפת
הודעות: 1205
הצטרף: א' יולי 16, 2017 2:43 pm
שם מלא: אברהם ישעיהו דיין

Re: האם היו מצויים קופים בארץ ישראל בתקופת בית שני, המשנה, והתלמוד

הודעהעל ידי אישצפת » ג' דצמבר 15, 2020 12:57 pm

אוצר החכמה כתב:את הראיה מתקנת עזרא יש לדחות. שהתקנה הוא עניין צניעות והרבעה קוף או כלב כופרי הוא ראיה על חוסר הצניעות שבזה ולא שחשש שיקרה הדבר שוב.

היום חפשתי נושא אחר ומצאתי בדרך אגב להרב רצון ערוסי דיבר על המקרה הנ"ל וביאר כיצד זה שתיקנו תקנה לחשש רחוק.
קבצים מצורפים
הרב ערוסי האם מתקנים תקנות על מעשה רחוק.mp3
(1.44 MiB) הורד 24 פעמים

תלמיד-חכמים
הודעות: 237
הצטרף: ד' יוני 03, 2020 2:03 pm

Re: האם היו מצויים קופים בארץ ישראל בתקופת בית שני, המשנה, והתלמוד

הודעהעל ידי תלמיד-חכמים » ג' דצמבר 15, 2020 5:37 pm

הרמב"ם בפה"מ כלאים ח, ה לגבי 'אדני השדה' כתב שהוא: "בעל חי דומה לאדם, אומרים בעלי הספורים שהוא מדבר הרבה דברים ואינו שותק ודבורו דומה לדבור האדם ושמו 'אלנסנאס', ומסופר עליו הרבה בספרים" (וראה הרחבה בזה ב'המדריך המספיק' לר' תנחום הירושלמי ערך אדן). ובפה"מ ידים א, ה כתב שהקוף הוא אשר נקרא במצרים 'אלנסנאס' (וצ"ע, שהרי הקוף נזכר בכלאים שם מ"ו, וא"כ אין לומר ש'אדני השדה' הוא קוף).
הקוף הובא גם בתוס' (ב"ב כ. ד"ה כיון) ומשמע שהיו רגילים להשתעשע איתו: "וי"ל דמיירי בקוף וכל דדמי ליה דמנח התם לטיולי ביה".


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 170 אורחים