מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

חיפושי מקורות וכדומה
יעקל
הודעות: 662
הצטרף: ג' אפריל 05, 2022 12:09 pm

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי יעקל » ה' מאי 19, 2022 11:02 pm

מה הפירוש "וחרב הוצאת מתערה" מהו החרב פה, מהו התער ? סמלים של מה ?

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1933
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ש' מאי 28, 2022 10:19 pm

האם דובר כאן בפורום על השיטות הסוברות דבמקום ספק ברכה וכיו"ב יכול לומר: "ויברך דויד את ה' לעיני כל הקהל ויאמר דויד ברוך אתה השם" - ואומר הברכה. דומני שהי' גדול שנהג כן לגבי 'ברוך שחלק מחכמתו ליראיו'. אשמח לכל ציון בנושא.

יבנה
הודעות: 3139
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי יבנה » ש' מאי 28, 2022 11:06 pm

אשרי יושבי ביתך כתב:האם דובר כאן בפורום על השיטות הסוברות דבמקום ספק ברכה וכיו"ב יכול לומר: "ויברך דויד את ה' לעיני כל הקהל ויאמר דויד ברוך אתה השם" - ואומר הברכה. דומני שהי' גדול שנהג כן לגבי 'ברוך שחלק מחכמתו ליראיו'. אשמח לכל ציון בנושא.

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=43936

פסקי תשובות אורח חיים סימן רט אות ז
ג. יאמר51 הפסוק (דברי הימים א' כ"ט) "ויברך דוד את ה' לעיני כל הקהל ויאמר דוד ברוך אתה ה' אלהי ישראל אבינו מעולם ועד "עולם", ויסיים מענין הברכה שצריך לברך.

פסקי תשובות הערות סימן רט הערה 51
51. שו"ת חת"ס או"ח סי' קנ"ו (ובחת"ס שם בשם גאון אחד ששמו דוד שנתקבל למו"צ ונסתפק לברך שהחיינו (עיין לקמן סי' רכ"ג אות ה') ואמר ויברך דוד את ה' לעיני כל הקהל ויאמר דוד ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שהחיינו וקימנו וכו', וכבר נתחבט בשד"ח מערכת ביהכ"נ אות י"ב איך שינה מלשון הכתוב אלקי ישראל וכו' ואמר אלהינו, ובשו"ת מנח"י בהקדמה לחלק ה' מאריך בזה ומסכם דאולי הזכיר אלקינו עם אות קו"ף, וכיון ששם הראשון הזכיר כהוגן די בכך מדינא (וכדלקמן סי' רי"ד משנ"ב סק"ד) או אפשר שהזכיר אלהינו, אך כיון שבפסוק כתוב אלהי לא חשש להוסיף 'נו' (ועיי"ש דאין לחשוש דמפסיק באמצע פסוק, כיון שעושה זאת לצורך), ובס' הליכות שלמה פכ"ב הערה ל"ט מביא בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל דנראה שהחת"ס זצ"ל לא דקדק לכתוב כל הלשון ושפיר כיון לנוסח הפתחי תשובה דלהלן כנוסח הפסוק), פתחי תשובה יו"ד סי' שכ"ח סק"א בשם פרי תבואה (ובס' הליכות שלמה שם בשם הגרש"ז זצ"ל שאם כי בפ"ת שם כותב לומר גם ההמשך לך ה' הגדולה וכו' לך ה' הממלכה והמתנשא לכל לראש, ואח"כ לסיים הברכה, וכנראה כדי להזכיר מלכות, אך אין המנהג כן, אלא סמכינן שהזכרת אבינו מעולם ועד עולם שפיר הוי כמלכות).

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1933
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ש' מאי 28, 2022 11:49 pm

יבנה כתב:
אשרי יושבי ביתך כתב:האם דובר כאן בפורום על השיטות הסוברות דבמקום ספק ברכה וכיו"ב יכול לומר: "ויברך דויד את ה' לעיני כל הקהל ויאמר דויד ברוך אתה השם" - ואומר הברכה. דומני שהי' גדול שנהג כן לגבי 'ברוך שחלק מחכמתו ליראיו'. אשמח לכל ציון בנושא.

viewtopic.php?t=43936

יישר כח!

עושה חדשות
הודעות: 11348
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' יולי 10, 2022 11:24 pm

למה זמן הביעור של ענבים הוא עד הפסח.

מעט דבש
הודעות: 3769
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי מעט דבש » א' יולי 10, 2022 11:42 pm

עושה חדשות כתב:למה זמן הביעור של ענבים הוא עד הפסח.

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=256256#p256256

הפך לבן
הודעות: 43
הצטרף: ב' נובמבר 21, 2016 7:16 am
מיקום: לייקווד

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי הפך לבן » ג' יולי 12, 2022 1:39 pm

יחוס ספר הזכרונות למהר"ש אבוהב, אם יש מי שפקפק על זה וכו' - נמצא בפורום?

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 14363
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' יולי 26, 2022 7:01 pm

על פי' האדרא שיוחס בטעות לרמ"מ מוויטבסק ואינו אלא לרמ"מ משקלוב. איפה היה בפורום?

מחולת המחנים
הודעות: 3135
הצטרף: ה' דצמבר 13, 2012 12:49 pm

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי מחולת המחנים » ג' יולי 26, 2022 7:06 pm

איש_ספר כתב:על פי' האדרא שיוחס בטעות לרמ"מ מוויטבסק ואינו אלא לרמ"מ משקלוב. איפה היה בפורום?

viewtopic.php?p=9621&sid=96d9b4a9adbc12fb0e6b85ee71bc0337#p9621

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 1933
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ב' אוגוסט 08, 2022 1:48 pm

האם דיברו כאן בפורום על חקירת הגרעק"א לגבי שומר שכר שנרדם ולא שמר על החפץ (ולא אירע דבר) , אם מקבל שכרו.
האם החיוב הוא על טירחת השמירה וכאן ל"ש, או דהחיוב הוא על שנתחייב לשלם בגנו"א, וזה שפיר יש.

קרית מלך
הודעות: 814
הצטרף: ד' מרץ 09, 2016 1:50 am

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי קרית מלך » ד' אוגוסט 10, 2022 12:01 pm

לאחרונה ראיתי בפורום אודות כוונות על שטר כתובה שכתב הרמח"ל
אינני מצליח למצוא היכן, אשמח לציון מקומו. המציין יתברך בכל הטוב

פולסברג
הודעות: 1587
הצטרף: ג' אפריל 21, 2020 6:26 am

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי פולסברג » ו' אוגוסט 12, 2022 10:46 pm

ראשונים ואחרונים שלא ידעו כל הש''ס - הב''י כתב שו''מ בגמרא - הבינה לעיתים לא הי''ל אלא ג' מסכתות.

ייש''כ גדול!

בברכה המשולשת
הודעות: 13223
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ד' אוגוסט 24, 2022 11:19 am

הנחיית החזו"א שלא להוציא בחור מישיבה אם לא ווידאו שיש לו ישיבה אחרת

לבי במערב
הודעות: 8573
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: עקב צמצום שהותי כאן בע"ה, לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה פרטית. תודה מראש.

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' אוגוסט 24, 2022 7:44 pm

שמואל דוד כתב:הלשונות רשאי, יכול, צריך.

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=39939

יעקל
הודעות: 662
הצטרף: ג' אפריל 05, 2022 12:09 pm

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי יעקל » ה' אוגוסט 25, 2022 7:54 pm

יש אמרה בשם הרב חיים הלוי סאלאווייציק ז"ל מבריסק דליטא :

"מען דארף פארשטיין וואס שטייט, פארוואס - ניט."

צריך להבין מה כתוב (בתורה שבכתב ושבע"פ), למה - לא (נדרש מהאיש הישראלי).

ושמעתי לא זכור לי איפה, שאחד מתלמידיו הרב שמעון יהודה הכהן שקאפ ז"ל מגראדנא בעל "שערי יושר" חלק על רבו בזה ואמר שכן צריך להבין את ה"למה" ויותר לחדור לעומק הדברים.

במאי פליגי ? מה מקורן של שיטת הרב ושיטת התלמיד ?

שילה צבי
הודעות: 107
הצטרף: ה' נובמבר 12, 2020 7:42 am
שם מלא: שילה

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי שילה צבי » א' אוגוסט 28, 2022 2:59 pm

האם דנו כאן בדיני ה"עמוד" של הש"ץ, מה מקורו (כידוע אצל הספרדים החזן עומד בבימה) ומה הלכותיו (ראיתי רק אשכול בהקשר של העמוד מאחורי הכהנים). האם יש חובה לעשותו בביכנ"ס חדש ואם יש בזה אל תטוש.
אם אין אשכול אשמח למי שיכול להפנות למקורות

בברכה המשולשת
הודעות: 13223
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ב' אוגוסט 29, 2022 8:58 am

שילה צבי כתב:האם דנו כאן בדיני ה"עמוד" של הש"ץ, מה מקורו (כידוע אצל הספרדים החזן עומד בבימה) ומה הלכותיו (ראיתי רק אשכול בהקשר של העמוד מאחורי הכהנים). האם יש חובה לעשותו בביכנ"ס חדש ואם יש בזה אל תטוש.
אם אין אשכול אשמח למי שיכול להפנות למקורות


למיטב זכרוני יש על זה תשובה של רבינו אליהו גוטמכר מגריידיץ

הפך לבן
הודעות: 43
הצטרף: ב' נובמבר 21, 2016 7:16 am
מיקום: לייקווד

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי הפך לבן » ג' ספטמבר 13, 2022 10:05 am

בעקבות קריאת המעשה המוזר המובא בשו"ת ריב"ש (סימן ס') איך שבהספדים על חכם מסוים עמד אחד מן המספידים, ואחר שתקף המספידים לפניו, שלדבריו שיקרו והגזימו בשבחי הנפטר וכו', אמר כמה דברי בוז על הנפטר. אני מחפש הספדים וכדו' שבם גינו הספדנים את הנפטר, נמצא אשכול על זה?

פולסברג כתב:ראשונים ואחרונים שלא ידעו כל הש''ס - הב''י כתב שו''מ בגמרא - הבינה לעיתים לא הי''ל אלא ג' מסכתות.

ייש''כ גדול!

אם והיכן הוא בפורום איני יודע, אבל אציין שנמצא תשובה נפלאה בזה מהדברי מלכיאל בחלק ו' שיצא ע"י מוסד הרב קוק, אולי כבר ידוע לכת"ר. ומענין לענין, עיין בכסף נבחר עה"ת בסוף ההקדמה לחידושי ש"ס, שהמגיני שלמה היה כל הש"ס שגור על פיו, אבל לא שיבחו חכמי הדור בזה, אלא התפעלו מכח פלפולו וכו', ואילו בזמננו (למד בחבורה א' עם בן הש"ך) עושים עסק גדול מזה וכו' עיי"ש.

פולסברג
הודעות: 1587
הצטרף: ג' אפריל 21, 2020 6:26 am

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי פולסברג » ד' ספטמבר 14, 2022 12:51 am

viewtopic.php?t=33886

אשמח אם תציין בדיוק מקומו של הדברי מלכיאל, ייש''כ!

לבי במערב
הודעות: 8573
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: עקב צמצום שהותי כאן בע"ה, לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה פרטית. תודה מראש.

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' ספטמבר 14, 2022 12:59 am

לכאו' הכוונה לסי' פג (ע' רמז ואילך).

לבי במערב
הודעות: 8573
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: עקב צמצום שהותי כאן בע"ה, לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה פרטית. תודה מראש.

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' ספטמבר 14, 2022 1:12 am

פולסברג כתב:ראשונים ואחרונים שלא ידעו כל הש''ס
לכאורה שייך לאשכול זה.

פולסברג
הודעות: 1587
הצטרף: ג' אפריל 21, 2020 6:26 am

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי פולסברג » ד' ספטמבר 14, 2022 6:43 am

לבי במערב כתב:
פולסברג כתב:ראשונים ואחרונים שלא ידעו כל הש''ס
לכאורה שייך לאשכול זה.

תודה, אך אני התכוונתי לאשכול עם הדוגמאות שהבאתי.

הפך לבן
הודעות: 43
הצטרף: ב' נובמבר 21, 2016 7:16 am
מיקום: לייקווד

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי הפך לבן » ד' ספטמבר 14, 2022 9:03 am

פולסברג כתב:https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=33886

אשמח אם תציין בדיוק מקומו של הדברי מלכיאל, ייש''כ!

ייש"כ!

לבי במערב כתב:לכאו' הכוונה לסי' פג (ע' רמז ואילך).

כן הוא, לא היה תחת ידי בעת כתיבתי.

גימפעל
הודעות: 3467
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי גימפעל » ד' ספטמבר 14, 2022 1:47 pm

הפך לבן כתב:בעקבות קריאת המעשה המוזר המובא בשו"ת ריב"ש (סימן ס') איך שבהספדים על חכם מסוים עמד אחד מן המספידים, ואחר שתקף המספידים לפניו, שלדבריו שיקרו והגזימו בשבחי הנפטר וכו', אמר כמה דברי בוז על הנפטר. אני מחפש הספדים וכדו' שבם גינו הספדנים את הנפטר, נמצא אשכול על זה?

פולסברג כתב:ראשונים ואחרונים שלא ידעו כל הש''ס - הב''י כתב שו''מ בגמרא - הבינה לעיתים לא הי''ל אלא ג' מסכתות.

ייש''כ גדול!

אם והיכן הוא בפורום איני יודע, אבל אציין שנמצא תשובה נפלאה בזה מהדברי מלכיאל בחלק ו' שיצא ע"י מוסד הרב קוק, אולי כבר ידוע לכת"ר. ומענין לענין, עיין בכסף נבחר עה"ת בסוף ההקדמה לחידושי ש"ס, שהמגיני שלמה היה כל הש"ס שגור על פיו, אבל לא שיבחו חכמי הדור בזה, אלא התפעלו מכח פלפולו וכו', ואילו בזמננו (למד בחבורה א' עם בן הש"ך) עושים עסק גדול מזה וכו' עיי"ש.

בגמרא מגילה דף כח ע"ב
ההוא דהוי תני הלכתא סיפרא וסיפרי ותוספתא ושכיב אתו ואמרו ליה לרב נחמן ליספדיה מר אמר היכי נספדיה הי צנא דמלי סיפרי דחסר
וברש"י הי צנא מלא סיפרי - אינו אלא כסל שמילאוהו ספרים ואין מבין מה בתוכה אף שונה הלכות ולא שימש ת"ח ללמוד שיבינוהו טעמי משנה ופעמים שדברי משנה סותרין זה את זה וצריך לתרצה כגון הכא במאי עסקינן וכגון הא מני רבי פלוני היא וכגון חסורי מיחסרא אינו יודע מה שונה:

תורה יהדי''ר
הודעות: 178
הצטרף: א' דצמבר 12, 2021 10:40 pm

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי תורה יהדי''ר » א' אוקטובר 02, 2022 1:14 pm

זכור לי שהיה אשכול כזה, אבל אני לא מוצא, אודה למי שימציא לי את זה.
היכן נכתב, שתלמידי חכמים לא מתים עד שיבקשו את זה מהקב"ה?

אדיר במרום
הודעות: 177
הצטרף: ד' מאי 12, 2021 1:26 pm

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי אדיר במרום » ב' אוקטובר 31, 2022 2:20 pm

היכן נכתב כאן על הגדולים שביקשו להניח את ספריהם במיטתם בהלוויתם, וכיוצ"ב? כגון החפץ חיים שיש את התמונה הידועה של המשנ"ב מונח על מיטתו

מעט דבש
הודעות: 3769
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי מעט דבש » ב' אוקטובר 31, 2022 2:55 pm

פולסברג כתב:ראשונים ואחרונים שלא ידעו כל הש''ס - הב''י כתב שו''מ בגמרא - הבינה לעיתים לא הי''ל אלא ג' מסכתות.

viewtopic.php?p=20785&sid=ab8b68ef825049231f3cd2477af66b75#p20785
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=629684#p629684

יעקל
הודעות: 662
הצטרף: ג' אפריל 05, 2022 12:09 pm

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי יעקל » ג' נובמבר 01, 2022 7:44 am

אדיר במרום כתב:היכן נכתב כאן על הגדולים שביקשו להניח את ספריהם במיטתם בהלוויתם, וכיוצ"ב? כגון החפץ חיים שיש את התמונה הידועה של המשנ"ב מונח על מיטתו


בל נשכח את הרב אברמסקי ז"ל שביקש שיעשו ג"כ עם ספריו...

הפך לבן
הודעות: 43
הצטרף: ב' נובמבר 21, 2016 7:16 am
מיקום: לייקווד

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי הפך לבן » ד' נובמבר 02, 2022 5:46 pm

היכן מוזכר בפורום ענין ההתנגדות לתוארים (מוגזמים וגם רגילים, כמו 'רב' או 'הרה"ג')?
יש אשכול מיוחד לזה?

פולסברג
הודעות: 1587
הצטרף: ג' אפריל 21, 2020 6:26 am

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי פולסברג » ה' נובמבר 10, 2022 3:22 am

מתי הפסיקו להמתין בין קידושין ונישואין

שילה צבי
הודעות: 107
הצטרף: ה' נובמבר 12, 2020 7:42 am
שם מלא: שילה

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הודעהעל ידי שילה צבי » ה' נובמבר 24, 2022 3:48 pm

האם יש אשכול על ספרי המכון להוצאת ראשונים ואחרונים של מוסד הרב קוק?


חזור אל “מנא הני מילי?”מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 22 אורחים