מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

לטרוח לתפילה בציבור יותר מהשיעור

חיפושי מקורות וכדומה
אשרי יושבי ביתך
הודעות: 676
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

לטרוח לתפילה בציבור יותר מהשיעור

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ו' מרץ 27, 2020 12:05 pm

שמעתי ספק נפלא, בהא דקיי"ל בשו"ע או"ח סי' צ' דההולך בדרך ילך לתפילה בציבור - לפניו עד ד' מילין, ולאחוריו עד מיל.
ובמשנ"ב שם ס"ק נ' מבואר דלצדדין דינו כלאחוריו, דכל שמעכבו מן הדרך - ה"ז כלאחוריו שרק עד מיל חייב ללכת.

ויל"ע במי שרוצה להחמיר ע"ע ולילך יותר מהשיעור, מי נקרא חסיד או דהוא בכלל הפטור מדבר ועושהו נקרא הדיוט.

דהנה הגר"א בפי' לברכות בשנות אליהו ברכות פ"א מ"ג דן דמצד אחד אי' בחז"ל דהפטור מדבר ועושהו נקרא הדיוט ומצד שני מצינו בש"ס כמ"פ מידת חסידות, וביאר דדבר שבעצם ראוי ומשובח לעשות כן ותועלת ודאי דמצוה להחמיר, אבל אם אין שום תועלת וענין (כמו ב"ש דס"ל שבערב יקרא בהטיה ובבוקר לעמוד, דלב"ה אין בזה שום ענין, וע"ז נאמר דנקרא הדיוט), ולפי"ז לכאו' הכ"נ דלתפי' בצבור יכול לטרוח יותר.

וראה בשו"ת תשובות והנהגות להגר"מ שטרנבוך שליט"א ח"א סי' צ"ח כ' שאפי' דבמשנ"ב כ' שא"צ להוציא כסף על תפי' בציבור, ומ"מ ראוי להוציא אם רוצה.

אך שמעתי ממו"ר מרן הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א כי נמצא בבה"ג בהל' תפילה, שכ' שאין להחמיר יותר מהשיעור אלא יתפלל במקומו. ולע"ע לא מצאתי דברי הבה"ג הללו, ואשמח מאוד אם ידוע לאחד מהלומדים היכן מקור דברי בה"ג הללו, או כל דבר חידוש בספק זה -שיעלה לתועלת הרבים.

אך אמר מו"ר מרן הגר"י זילברשטיין שליט"א בשם גיסו מרן שר התורה הגרח"ק שליט"א שמי שקיבל ע"ע שלא להפסיד בשו"א תפילה בציבור רשאי לטרוח טובא (ומשמע דהסכים עם עצם הדין שבלא זה אין להחמיר יותר מהשיעור).

וצ"ע בכל זה

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 676
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: לטרוח לתפילה בציבור יותר מהשיעור

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ו' מרץ 27, 2020 2:21 pm

ביפה עיניים בפסחים מ"ו א' הביא הירושלמי בברכות פ"ח ה"ב וחלה פ"ב ה"א דאין מטריחין אותו לילך, ומבואר דרק אין מטריחין ואם רוצה יכול. וצ"ע.

עושה חדשות
הודעות: 9441
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: לטרוח לתפילה בציבור יותר מהשיעור

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' מרץ 27, 2020 2:24 pm

אשרי יושבי ביתך כתב:שמעתי ממו"ר מרן הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א כי נמצא בבה"ג בהל' תפילה, שכ' שאין להחמיר יותר מהשיעור אלא יתפלל במקומו. ולע"ע לא מצאתי דברי הבה"ג הללו,
גם אני לא. למה לא תשאל את מור"ך בעצמו?

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 676
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: לטרוח לתפילה בציבור יותר מהשיעור

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ו' מרץ 27, 2020 3:08 pm

אכן כן. ברצוני לשאול את מו"ר מרן הגר"י זילברשטיין שליט"א, אולם לע"ע שהמצב אינו מאפשר,
ברצוני לשאול את הת"ח דהכא - מאי ידעי בהאי עניינא.

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 676
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: לטרוח לתפילה בציבור יותר מהשיעור

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » ד' אפריל 01, 2020 1:41 pm

אולי על פי דברי התוס' (כמדומני בברכות טו או טז.) שביאר דברי הגמ' שאביי קילל מי שמהדר אחר מים בזמן התפילה, מחמת חשש שיעבור זמן תפילה, וא"כ יש סברא כזאת גם לגבי מנין, עיי"ש בתוס' לגבי מנין.

אשרי יושבי ביתך
הודעות: 676
הצטרף: ב' מרץ 16, 2020 1:29 pm

Re: לטרוח לתפילה בציבור יותר מהשיעור

הודעהעל ידי אשרי יושבי ביתך » א' אפריל 05, 2020 10:40 pm

בס"ד גדולה מצאתי דברי הבה"ג, מצו"ב.
קבצים מצורפים
ספר רב עמרם גאון מביא זאת בפירוט.png
ספר רב עמרם גאון מביא זאת בפירוט.png (27.34 KiB) נצפה 514 פעמים
בה''ג נוסח כתב רומי - דפוס ברלין, עמ' 36.png
בה''ג נוסח כתב רומי - דפוס ברלין, עמ' 36.png (21.97 KiB) נצפה 514 פעמים


חזור אל “מנא הני מילי?”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 20 אורחים