מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12704
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי איש_ספר » א' אפריל 19, 2015 2:55 pm

אישי כתב:
אחימעץ כתב:האמת, וכמדומני שהיה זה כשהג"ר יהודה שפירא זצוק"ל נפטר בחוהמ"פ, ערכו לו הספד בימים הראשונים של חדש אייר בכדי שיצא חדש ניסן ועדיין לא יגיעו ל' יום קודם הרגל, וכל החזו' נשתבחו אז באומרם ראו מה בינינו לאחרים שהיו מקילים בכל טצדקי להספיד, ואנחנו שומרים על ההלכה הצרופה בלי להתחכם.

אצל הגר"י שפירא זצ"ל הספידו בחוה"מ מדין חכם בפניו, ע"פ הגרנ"ק שהספידו בעצמו. ואילו בחוג הגרח"ג מחמירים כהסוברים שאין חכם בזמן הזה, [וכמדומה שיש להם קבלה שהגר"ח מוואלוזין לא הספיד את הגר"א בחוה"מ מטעם זה]. ואכן גם את הגרח"ג אין מספידים אלא בימים שני ושלישי ורביעי הבעל"ט, וזה משום ל' יום קודם הרגל.
הטענות שנטענו על מה שעוררו לבכי בלווייה של הגרח"ג, הם אכן במקומם, [לפחות אלו שטענו בכבוד הראוי ולא בהשתלחות וד"ל], וכבר כתבתי שמשום כבוד התורה, ומשום דלא איירינן בחוה"מ אלא בחדש ניסן שהוא רק מנהג, היתה החלטה לומר דברי שבח ולעורר מעט לבכי, אבל לא להרבות בכך. וכעי"ז הביאו כאן בשם החוט שני, שבחדש ניסן יש להספיד מעט אם הוא ת"ח עי"ש.
יצויין שהגר"מ גריינימן הכין דברים ארוכים יותר, וקיצר אותם ע"פ בקשת בני הגרח"ג.


יש היתירים מהיתרים שונים, רק שאי אפשר גם להשתמש בהיתרים וגם לנופף כמחמירים, וגרוע מכך לבקר אחרים שלא החמירו, ואם לא ראיתי לא האמנתי.
ר"מ גריינימן דרכו באריכות תמיד, וגם אם היה מספיד בת"ב, מן הסתם היו מבקשים ממנו שלא להאריך.
ומה שהספידו רק שניהם, אין לזה שום קשר לניסן, כמו ששמעתי ממי שהיה בסוד הדיונים.

זלמניו כתב:
איש_ספר כתב:לגבי הוויכוח עם המעשה של הרב וואזנר בחתונה.
אפשר פשוט להרים טלפון אל החתן דנן, ה"ה הרה"ג ר' נפתלי כ"ץ.

לא רבי נפתלי כץ שליט"א אלא אחד מגיסיו.
הנפטר היה אבי הכלה, הגאון החסיד רבי אברהם ארי' כץ זצ"ל, ידידו הטוב של השבה"ל עוד מימי יח"ל. [הוא אמנם עבד כאן בדואר ישראל, לפרנסתו, אבל היה גאון מבהיל והרב וואזנר התייחס אליו כאחד הגדולים ועד סוף ימיו סיפר ממנו]

יש"כ. אני מכיר חתן אחד בשם קובנר (בנו של ר"י פורת יוסף ברחובות), אבל זה לא הוא.

נוה הלבנון
הודעות: 558
הצטרף: ב' דצמבר 08, 2014 3:12 pm

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי נוה הלבנון » א' אפריל 19, 2015 3:05 pm

יערוסלב כתב:
איש_ספר כתב:כשאני טועה אני אומר טעיתי בפה מלא, ואפשר לעשות חיפוש בהודעתי ולמצוא כהנה וכהנה.
האגדה כאילו כתוב באיזה מקום/ירושלמי/ בבלי כת"י/ אבן עזרא/ תרגום קהלת/ פשיטתא/ מגילות קומראן/ יוסיפון.
שיש לצדיקים זמן תפילה משלהם. כבר הופרכה בלי סוף פעמים. ואפס קצה תראה במאמר של שפיגל.
(אולי צריך להסביר לידידי, שהתרגום שהבאת כתוב בו שחכמים הם שקבעו זמן תפילה, ותל"מ).
הסיפור כאן כנראה לא הובא כנימוק הלכתי, אבל בודאי שרוב מביאיו התכוונו שיש בזה כדי לבאר מעשים של צדיקים שאסור לבארם.
אני לא חשבתי לרגע שהרב וואזנר משקר, ובודאי אם אמר שכך שמע מהגרא"ז, אז כך היה, וזה לא משנה את העובדה שהמימרא הזו, שכאמור כל פעם מולבשת על מישהו אחר, להד"ם.
ואכן: זמן תפילה, נוהג בזכרים ובנקבות, בממזרים ובמיוחסין, ברשעים ובצדיקים.

הסיפור של הרב אונגר (רשומים בשמך ומשם בקדושתו של אהרן שבאוצר) לא שונה מהותית, אבל הסיפור אחר. עי"ש.

כבוד הרב איש ספר הגם שאני מפחד קצת מהארס שבעטך (כידוע ליודעי האתר), אבל כשקריתי את השורת המושפלות הנ"ל נזכרתי מהגמרא פסחים דף מט: תניא אמר רבי עקיבא כשהייתי עם הארץ אמרתי מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור וכו' ועד שם: תנא רבי חייא כל העוסק בתורה לפני עם הארץ כאילו בועל ארוסתו בפניו שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה אל תקרי מורשה אלא מאורסה גדולה שנאה ששונאין עמי הארץ לתלמיד חכם יותר משנאה ששונאין עובדי כוכבים את ישראל ונשותיהן יותר מהן.
פירוש כל העוסק בחסידות לפני...... וכו' וגדולה שנאה שונאין.......לרבותינו הקדשים מאורי החסידות יותר.... וד"ל.
וגם קרח היה לא טענות הלכתיות [לשיטתו] נגד משה רבינו, וגם עוד היה פקח כמותך, אז תזהר לא לילך בעקבותיו, כדי לא להגיע למקום שהוא הגיע!
כל טוב!

הכי פשוט וקל זה להאשים את השני בשנאה, זה ודאי מפלט מעולה כשהענייניות (אצלך) מגיעה למבוי סתום.

לא ידען
הודעות: 1091
הצטרף: ו' יוני 22, 2012 1:16 am

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי לא ידען » א' אפריל 19, 2015 3:48 pm

עוד ניסיון להחזיר את האשכול למקורו:
קראתי שאמר הרב ואזנר כי העולם רגילים לומר שצריך ללמוד את החלק החמישי בשו''ע לפני שמתמנים כרב, 'איך לנהוג עם אנשים'.
אני, כך אמר הרב ואזנר , כבר בקי גם בחלק השישי, איך מתנהגים עם כאלה שהם לא בני אדם...
ואיך באמת התנהג?
מספר בנו, כי פעם חייב בדין תורה והלך החייב המתין לשעת הכושר והיה זה בעת קריאת התורה כשקיבל עליה אחת לפני הרב ואזנר ושניהם במרומי הבימה במרכז ביהכנ''ס והחל מגדפו ומחרפו ואילו הרב ואזנר השפיל ראשו ושתק כל העת ולא הניח לאיש להשתיקו בתקיפות.

גם זו לטובה
הודעות: 2425
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי גם זו לטובה » א' אפריל 19, 2015 3:53 pm

נוה הלבנון כתב:
יערוסלב כתב:
איש_ספר כתב:כשאני טועה אני אומר טעיתי בפה מלא, ואפשר לעשות חיפוש בהודעתי ולמצוא כהנה וכהנה.
האגדה כאילו כתוב באיזה מקום/ירושלמי/ בבלי כת"י/ אבן עזרא/ תרגום קהלת/ פשיטתא/ מגילות קומראן/ יוסיפון.
שיש לצדיקים זמן תפילה משלהם. כבר הופרכה בלי סוף פעמים. ואפס קצה תראה במאמר של שפיגל.
(אולי צריך להסביר לידידי, שהתרגום שהבאת כתוב בו שחכמים הם שקבעו זמן תפילה, ותל"מ).
הסיפור כאן כנראה לא הובא כנימוק הלכתי, אבל בודאי שרוב מביאיו התכוונו שיש בזה כדי לבאר מעשים של צדיקים שאסור לבארם.
אני לא חשבתי לרגע שהרב וואזנר משקר, ובודאי אם אמר שכך שמע מהגרא"ז, אז כך היה, וזה לא משנה את העובדה שהמימרא הזו, שכאמור כל פעם מולבשת על מישהו אחר, להד"ם.
ואכן: זמן תפילה, נוהג בזכרים ובנקבות, בממזרים ובמיוחסין, ברשעים ובצדיקים.

הסיפור של הרב אונגר (רשומים בשמך ומשם בקדושתו של אהרן שבאוצר) לא שונה מהותית, אבל הסיפור אחר. עי"ש.

כבוד הרב איש ספר הגם שאני מפחד קצת מהארס שבעטך (כידוע ליודעי האתר), אבל כשקריתי את השורת המושפלות הנ"ל נזכרתי מהגמרא פסחים דף מט: תניא אמר רבי עקיבא כשהייתי עם הארץ אמרתי מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור וכו' ועד שם: תנא רבי חייא כל העוסק בתורה לפני עם הארץ כאילו בועל ארוסתו בפניו שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה אל תקרי מורשה אלא מאורסה גדולה שנאה ששונאין עמי הארץ לתלמיד חכם יותר משנאה ששונאין עובדי כוכבים את ישראל ונשותיהן יותר מהן.
פירוש כל העוסק בחסידות לפני...... וכו' וגדולה שנאה שונאין.......לרבותינו הקדשים מאורי החסידות יותר.... וד"ל.
וגם קרח היה לא טענות הלכתיות [לשיטתו] נגד משה רבינו, וגם עוד היה פקח כמותך, אז תזהר לא לילך בעקבותיו, כדי לא להגיע למקום שהוא הגיע!
כל טוב!

הכי פשוט וקל זה להאשים את השני בשנאה, זה ודאי מפלט מעולה כשהענייניות (אצלך) מגיעה למבוי סתום.


אפשר לבקר את "איש ספר", אבל לכל דבר יש גבול, חושבני שמותר ל"איש ספר" למחוק הודעות כנ"ל ואין לו לחוש מ"נגיעה"...

מחולת המחנים
הודעות: 2956
הצטרף: ה' דצמבר 13, 2012 12:49 pm

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי מחולת המחנים » א' אפריל 19, 2015 4:07 pm

הרב וואזנר זצ"ל היה משיירי יוצאי קהילות אשכנז (אויבערלאנד) ונהג כמנהגיהם, הוא עצמו התפלל בנוסח אשכנז, בתי כנסיות שבט הלוי הם כמעט היחידים שנוהגים בהם לומר פיוטי 'מערבית' כמנהג אשכנז.
לפני כמה שנים שמע הרב וואזנר שבקהילת דושינסקיא המתנהגת ביסודה עפ"י מנהג אשכנז (אויבערלאנד) נוהגים בליל שבת לומר לפני תפילת ערבית לומר הן במה מדליקין כמנהג אשכנז והן כגונא כנוסח ספרד, מצא המנהג הזה חן בעיניו והנהיגו גם בקהילתו.

אגב, כיצד היה הרב וואזנר גיסו של האדמו"ר מתולדות אהרן זצ"ל?
בהסכמה לספר 'חסד נעוריך' לאדמו"ר מתו"א שליט"א הוא כותב עליו בן גיסי)

נוטר הכרמים
הודעות: 7710
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' אפריל 19, 2015 4:10 pm

לא ידען כתב:עוד ניסיון להחזיר את האשכול למקורו:
קראתי שאמר הרב ואזנר כי העולם רגילים לומר שצריך ללמוד את החלק החמישי בשו''ע לפני שמתמנים כרב, 'איך לנהוג עם אנשים'.
אני, כך אמר הרב ואזנר , כבר בקי גם בחלק השישי, איך מתנהגים עם כאלה שהם לא בני אדם...
ואיך באמת התנהג?
מספר בנו, כי פעם חייב בדין תורה והלך החייב המתין לשעת הכושר והיה זה בעת קריאת התורה כשקיבל עליה אחת לפני הרב ואזנר ושניהם במרומי הבימה במרכז ביהכנ''ס והחל מגדפו ומחרפו ואילו הרב ואזנר השפיל ראשו ושתק כל העת ולא הניח לאיש להשתיקו בתקיפות.

הענין דשו"ע החמישי מקורו כידוע ברבינו החת"ס, והמליצה דשו"ע השישי - עם כאלו שאינם בנ"א מסופר על תלמיד החת"ס ששב אליו לאחר כהונת רבנות שנשלח אליה על ידו לאחר ששימש אצלו גם בשו"ע החמישי... (הגרמ"מ הלוי שולזינגר סיפר זאת בחריפותו הידועה בהספדו הכביר על אחיו הרב דקרית אתא זצ"ל, והוסיף שהיה בקי בששת חלקי השו"ע...).

לא ידען
הודעות: 1091
הצטרף: ו' יוני 22, 2012 1:16 am

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי לא ידען » א' אפריל 19, 2015 4:35 pm

מחולת המחנים כתב:הרב וואזנר זצ"ל היה משיירי יוצאי קהילות אשכנז (אויבערלאנד) ונהג כמנהגיהם, הוא עצמו התפלל בנוסח אשכנז, בתי כנסיות שבט הלוי הם כמעט היחידים שנוהגים בהם לומר פיוטי 'מערבית' כמנהג אשכנז.
לפני כמה שנים שמע הרב וואזנר שבקהילת דושינסקיא המתנהגת ביסודה עפ"י מנהג אשכנז (אויבערלאנד) נוהגים בליל שבת לומר לפני תפילת ערבית לומר הן במה מדליקין כמנהג אשכנז והן כגונא כנוסח ספרד, מצא המנהג הזה חן בעיניו והנהיגו גם בקהילתו.

אגב, כיצד היה הרב וואזנר גיסו של האדמו"ר מתולדות אהרן זצ"ל?
בהסכמה לספר 'חסד נעוריך' לאדמו"ר מתו"א שליט"א הוא כותב עליו בן גיסי)


במה מדליקין כבר אומרים שם שנים רבות. נדמה לי גם 'כגוונא'. יכול להיות שהסיפור היה לפני שנים רבות.

הרבנית השנייה היא לבית קאהן והיא אחות האדמו''ר מתולדות אהרון זצ"ל.
בנישואיה הראשונים נדמה לי שמה היה פריינד. ביתה היא הרבנית למברגר אלמנת ר' מנדל למברגר ז''ל ממאקאווא ירושלים.

זלמניו
הודעות: 645
הצטרף: ד' נובמבר 17, 2010 7:31 pm

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי זלמניו » א' אפריל 19, 2015 4:39 pm

לא ידען כתב:
מחולת המחנים כתב:הרב וואזנר זצ"ל היה משיירי יוצאי קהילות אשכנז (אויבערלאנד) ונהג כמנהגיהם, הוא עצמו התפלל בנוסח אשכנז, בתי כנסיות שבט הלוי הם כמעט היחידים שנוהגים בהם לומר פיוטי 'מערבית' כמנהג אשכנז.
לפני כמה שנים שמע הרב וואזנר שבקהילת דושינסקיא המתנהגת ביסודה עפ"י מנהג אשכנז (אויבערלאנד) נוהגים בליל שבת לומר לפני תפילת ערבית לומר הן במה מדליקין כמנהג אשכנז והן כגונא כנוסח ספרד, מצא המנהג הזה חן בעיניו והנהיגו גם בקהילתו.

אגב, כיצד היה הרב וואזנר גיסו של האדמו"ר מתולדות אהרן זצ"ל?
בהסכמה לספר 'חסד נעוריך' לאדמו"ר מתו"א שליט"א הוא כותב עליו בן גיסי)


במה מדליקין כבר אומרים שם שנים רבות. נדמה לי גם 'כגוונא'. יכול להיות שהסיפור היה לפני שנים רבות.

הרבנית השנייה היא לבית קאהן והיא אחות האדמו''ר מתולדות אהרון זצ"ל.
בנישואיה הראשונים נדמה לי שמה היה פריינד. ביתה היא הרבנית למברגר אלמנת ר' מנדל למברגר ז''ל ממאקאווא ירושלים.

לא פריינד אלא דייטש

הפלא ופלא
הודעות: 362
הצטרף: ב' מאי 10, 2010 3:24 pm

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי הפלא ופלא » א' אפריל 19, 2015 4:42 pm

היתה פריינד [סאסרעגן], אח"כ דייטש [א"ח הג"ר שמערל דייטש], ואח"כ נישאה להגר"ש

מחולת המחנים
הודעות: 2956
הצטרף: ה' דצמבר 13, 2012 12:49 pm

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי מחולת המחנים » א' אפריל 19, 2015 4:50 pm

בעיתונות שהופיעה לאחר פטירתו נכתב שהתייחס לרבי יהונתן אייבשיץ ולבעל פנים מאירות.
האם יש לידיעות אלו מקורות וסדר יוחסין?

מה שנכון נכון
הודעות: 10095
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » א' אפריל 19, 2015 4:54 pm

מחולת המחנים כתב:בעיתונות שהופיעה לאחר פטירתו נכתב שהתייחס לרבי יהונתן אייבשיץ ולבעל פנים מאירות.
האם יש לידיעות אלו מקורות וסדר יוחסין?

לשון "זקני" עליהם נמצאת תמיד בשבה"ל.
סדור יחוסו לפמ"א מופיע בעץ היחס שבספר כתנות אור מהדורת מכון פמ"א [אין באוצר].

מה שנכון נכון
הודעות: 10095
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » א' אפריל 19, 2015 4:54 pm

נוטר הכרמים כתב:הענין דשו"ע החמישי מקורו כידוע ברבינו החת"ס.

בכמה מקומות מובא בשם ר משה מקוברין.

גם זו לטובה
הודעות: 2425
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי גם זו לטובה » א' אפריל 19, 2015 4:55 pm

אישי כתב:
אחימעץ כתב:האמת, וכמדומני שהיה זה כשהג"ר יהודה שפירא זצוק"ל נפטר בחוהמ"פ, ערכו לו הספד בימים הראשונים של חדש אייר בכדי שיצא חדש ניסן ועדיין לא יגיעו ל' יום קודם הרגל, וכל החזו' נשתבחו אז באומרם ראו מה בינינו לאחרים שהיו מקילים בכל טצדקי להספיד, ואנחנו שומרים על ההלכה הצרופה בלי להתחכם.

אצל הגר"י שפירא זצ"ל הספידו בחוה"מ מדין חכם בפניו, ע"פ הגרנ"ק שהספידו בעצמו. ואילו בחוג הגרח"ג מחמירים כהסוברים שאין חכם בזמן הזה, [וכמדומה שיש להם קבלה שהגר"ח מוואלוזין לא הספיד את הגר"א בחוה"מ מטעם זה]. ואכן גם את הגרח"ג אין מספידים אלא בימים שני ושלישי ורביעי הבעל"ט, וזה משום ל' יום קודם הרגל.
הטענות שנטענו על מה שעוררו לבכי בלווייה של הגרח"ג, הם אכן במקומם, [לפחות אלו שטענו בכבוד הראוי ולא בהשתלחות וד"ל], וכבר כתבתי שמשום כבוד התורה, ומשום דלא איירינן בחוה"מ אלא בחדש ניסן שהוא רק מנהג, היתה החלטה לומר דברי שבח ולעורר מעט לבכי, אבל לא להרבות בכך. וכעי"ז הביאו כאן בשם החוט שני, שבחדש ניסן יש להספיד מעט אם הוא ת"ח עי"ש.
יצויין שהגר"מ גריינימן הכין דברים ארוכים יותר, וקיצר אותם ע"פ בקשת בני הגרח"ג.


א' כמד' שהגרנ"ק אמר על הגרג"נ שאף שמבואר שאין כיום ת"ח, מ"מ יש יוצאים מהכלל כגרג"נ. [ברם לא נאמר לעניין דינא, אלא כשבח בהספד]
ב' בעניין הגר"א אשמח לדעת מה מקור השמועה, דכמד' יש בו קצת מהזרות למימר שהגר"ח סבר שלגר"א אין דין ת"ח.
ג' לכ' סברת תלמידי הגרש"ו פשוטה דיש להתיר בחודש ניסן בק"ו מל' יום קודם החג.
ד' המ"ב כתב בשם העולת שמואל "מותר לעשות הספד על אדם גדול אפילו על שמועה רחוקה אם לא היתה שעת הכושר מקודם" ומעתה היכא דהיה שעת הכושר מקודם אין להקל, ולכן כדין נוהגים בני הגרח"ג שאין מספידים לאחר יום רביעי.
ה' ז"ל הגרד"ל "הנה אמנם חודש ניסן הוא כעת, ואין מספידין בו ,אבל לומר דברי שבח בפניו על גברא רבה נעלה מאוד כמורינו ורבינו... [כאן מנה מעלותיו הגדולות] סבורני שחובה של כבוד התורה לומדיה וחכמיה, בעיקר בדורנו זה, לשאת דברים בשבחו ושבח מעשיו הנפלאים. עכ"ל
לא עיינתי עדיין בסוגיא כדבעי, ואשמח לדעת מהו החילוק בין שבח להספד, והיכן מצינו חילוק זה, [באחרונים הוזכר חילוק בין "לדרוש עליו" ל"הספד"] ומשמע מדבריו דאף דברי שבח לא התיר אלא בפניו ודוקא ב"גברא רבה כזה", [הגר"מ כמובן נשא הספד ממש, בקול בכי וכו' וכאמור לעיל אות ג' יש לו על מה לסמוך]

אישי
הודעות: 189
הצטרף: ב' ינואר 12, 2015 10:38 am

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי אישי » א' אפריל 19, 2015 6:32 pm

איש_ספר כתב:יש היתירים מהיתרים שונים, רק שאי אפשר גם להשתמש בהיתרים וגם לנופף כמחמירים, וגרוע מכך לבקר אחרים שלא החמירו, ואם לא ראיתי לא האמנתי.
ר"מ גריינימן דרכו באריכות תמיד, וגם אם היה מספיד בת"ב, מן הסתם היו מבקשים ממנו שלא להאריך.
ומה שהספידו רק שניהם, אין לזה שום קשר לניסן, כמו ששמעתי ממי שהיה בסוד הדיונים.

אף אחד לא ביקר אחרים, ולא התנשא עליהם. סך הכל הביאו דעה שונה, ונכון שגם הם הקילו לפי ההכרח של שעת חימום, אבל עדין ההיתר היה בדוחק ולא בשופי. דברי הגרד"ל שהובאו כאן, לא היו מס שפתיים, הס מלהזכיר.

אישי
הודעות: 189
הצטרף: ב' ינואר 12, 2015 10:38 am

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי אישי » א' אפריל 19, 2015 6:39 pm

גם זו לטובה כתב:ה' ז"ל הגרד"ל "הנה אמנם חודש ניסן הוא כעת, ואין מספידין בו ,אבל לומר דברי שבח בפניו על גברא רבה נעלה מאוד כמורינו ורבינו... [כאן מנה מעלותיו הגדולות] סבורני שחובה של כבוד התורה לומדיה וחכמיה, בעיקר בדורנו זה, לשאת דברים בשבחו ושבח מעשיו הנפלאים. עכ"ל
לא עיינתי עדיין בסוגיא כדבעי, ואשמח לדעת מהו החילוק בין שבח להספד, והיכן מצינו חילוק זה, [באחרונים הוזכר חילוק בין "לדרוש עליו" ל"הספד"] ומשמע מדבריו דאף דברי שבח לא התיר אלא בפניו ודוקא ב"גברא רבה כזה", [הגר"מ כמובן נשא הספד ממש, בקול בכי וכו' וכאמור לעיל אות ג' יש לו על מה לסמוך]

אולי משום שדברי שבח בפניו, ניכר בהם שהם נאמרים לכבוד התורה, ולא מתוך רצון לעורר בכי וצער גרידא.
אמנם צ"ב מה התכוין באומרו "בעיקר בדורנו זה", וכי בדורות קודמים לא היה ענין של כבוד התורה?

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2807
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי נהר שלום » א' אפריל 19, 2015 6:48 pm

יצאו כבר ספרים על הגר"ש וואזנר?

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2807
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי נהר שלום » א' אפריל 19, 2015 6:52 pm

http://www.kaduri.net/?CategoryID=468&ArticleID=3569
כשעה לאחר התקדש ליל חג הפסח, הלך לעולמו הרה"ג רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל, בעל 'שבט הלוי' ● בנו, ששהה בחו"ל לרגל עסקיו, הספיק לקבל את הבשורה המרה לפני כניסת החג בארה"ב, ולא יצטרך לשבת שבעה לאחר החג ● הלווייתו יצאה מישיבת חכמי לובלין בבני ברק

אבל כבד בקרב תלמידי הרב וואזנר, עם היוודע הבשורה הקשה על פטירתו של הרב שמואל הלוי וואזנר זצ"ל בעל ה'שבט הלוי', גאב"ד זכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין בבית החולים 'מעיני הישועה' בבני ברק, לאחר שהשיב את נשמתו ליוצרה כשהוא בן 102 בפטירתו.

מעט אחרי התקדש ליל חג הפסח, בשעה 19:32, נדם לבו. הידיעה התפשטה בליל החג בבני ברק, והגיעה אף לחו"ל עוד טרם כניסת החג - שם הספיק לשבת 'שבעה' בנו הרב יוסף צבי וואזנר בבורו פארק.

הגר"ש וואזנר זצ"ל אושפז בליל פורים דמוקפין בבית החולים לאחר שסבל מדלקת ראות ומים בריאותיו.

הרבנים הראשיים לישראל, פרסמו הודעות אבל על פטירת ה'שבט הלוי' זצ"ל.

הראשון לציון הרב יצחק יוסף פסק שעל פי ההלכה מי שהיה מורה הוראות לרבים, צריכים להשתתף בהלוויתו, לכן כל מי שיש באפשרותו צריך להשתתף בהלווית הגר"ש וואזנר זצ"ל.

בהודעתו של הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו נאמר כי "עם הסתלקותו של הרב וואזנר זצ"ל, איבד עם ישראל את אחד מגדולי פוסקי ההלכה שהיו לנו בדורות האחרונים, שהיה ידוע בצדקותו המופלגת ומחשובי תלמידם של גדולי התורה בפולין.

"פסיקותיו ההלכתיות וסדרת ספריו הידועים "שבט הלוי", שהקיפו את כל תחומי החיים, היוו אבן יסוד בעולם ההלכה זה עשרות בשנים".

עוד הוסיף הרב לאו כי "רק לפני שלושה חודשים זכיתי להתייעץ עימו בנושא סבוך אודות ממזרים ובסוגיות סבוכות נוספות. הסתלקותו היא אובדן וכאב גדול לעם ישראל ומי ייתן לנו תמורתו".

בתנועת ש"ס הוציאו הודעת אבל על פטירתו: "מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס, רבנן ותלמידהון, יו"ר התנועה הרב אריה דרעי, נציגי התנועה ופעיליה, מבכים יחד עם כלל ישראל בארץ ובתפוצות, את הסתלקותו של הגר"ש וואזנר זצוק"ל, בעל שו"ת שבט הלוי, גאב"ד זכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין.

"נודע בגאונותו המופלגת בכל מכמני התורה ובפסקיו ששוגרו לקצוות עולם והאירו נתיבותיהם של קהילות רבות. עמד בקשרי ידידות אמיצים עם הגר"ע יוסף זצ"ל ובקשר ארוך של חליפת מכתבים בעמקות ההלכה והפסק".

"תנועת ש"ס אבלה יחד עם כל בית ישראל על האבדן הגדול לעולם התורה. ומן השמים ננוחם וה׳ ירפא את שבר עמו אכי"ר".

גם במפלגת יהדות התורה הביעו אבל על פטירת השבט הלוי זצ"ל. ח״כ יעקב ליצמן אמר כי "העם היהודי איבד את גדול פוסקי ההלכה, הגאון רבי שמואל ואזנר זצ״ל. עמדותיו בהלכה, פסיקותיו גם בסוגיות הרגישות והמורכבות ביותר וגאונותו הגדולה, הפכו לאבני יסוד בעולם התורה.

"זכיתי לקבל הוראותיו בתחומי הלכה שונים ביניהם עניני רפואה סבוכים. מורשתו הרוחנית תלווה את כלל ישראל לדורות״.

ח"כ מאיר פרוש אמר כי, "דלתו של הרב וואזנר הייתה תמיד פתוחה, וגם אנו נעננו בעצה ובתושיה במגוון רחב של נושאים, ולאחרונה במיוחד בבעיית גיוס בני הישיבות. זו אבידה כלל עולמית דמותו הטהורה והבהירה תחסר".

מ'חכמי לובלין' ועד זכרון מאיר • תולדותיו

הגר"ש וואזנר זצ"ל נולד בווינה שבאוסטריה בב' אלול תרע"ג להוריו הרב יוסף צבי הלוי וואזנר זצ"ל ולאמו מרת רחל ע"ה לבית משפחת שיף. אותם מכנה הגר"ש זצ"ל בהקדמתו לספרו "שו"ת שבט הלוי" – "אבותי התמימים והישרים".

אודות אמו מסופר, כי בצעירותה ניחנה אמו בקול נדיר ומיוחד אשר נשא חן באוזני כל שומעיו, שמועה זו הגיעה לאוזני אחד ממנהלי המקהלות החשובות באירופה, כשמיד פנו אליה בהצעה מזהירה להצטרף ולשיר כסולנית במקהלה, מה תפקיד שמן הסתם היה מכובד מאוד, הגיעה הנערה לביתה ושחה באוזני הוריה את ההצעה הקוסמת, אביה היה אובד עצות ולא ידע מה הוא יכול לעשות בכדי למנוע מביתו לשיר באופרה.

באותו הזמן שהה בוינה כ"ק האדמו"ר מבויאן זצ"ל. הלך האב לשאול את פי האדמו"ר מה עליו לעשות. השיב לו הרבי, כי ברצונו לפגוש את הנערה.

כשהגיע הנערה לפני הרבי שאל אותה הרבי, למה רוצה את לשיר באופרה? השיבה לו, כי לדעתה זהו יהיה קידוש ד' מאוד גדול, כשיראו בת חרדית שיכולה לשיר כמו גדולי הזמר שלהם.

השיב לה הרבי, נעשה עסקה. את רוצה לשיר, כדי שישמעו את הקול שלך... אם את מוכנה לוותר על זה, אני מבטיח לך שיהיה לך בן, שיזכה להאיר את עיני ישראל בתורתו שישמעו עליו מתחילת העולם ועד סופו!

בוינה למד תורה ממורו ורבו, אותו כינה הגר"ש זצ"ל – מורי ורבי אלוף – הגה"צ רבי שמואל דוד הלוי אונגר זי"ע בעמ"ס נאות דשא, וכן מרבו הגה"צ רבי יוסף אלימלך כהנא זי"ע בעמ"ס שו"ת מהרי"א הכהן.

בחרותו

את לימודיו ועמלו בתורה בימי בחרותו עשה הגר"ש זצ"ל בישיבת חכמי לובלין, שם קנה את תורתו מהגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל אשר נודע לימים כמחולל רעיון הדף היומי, אותו החזיק הגר"ש זצ"ל לרבו המובהק, והיה מעלה את זכרו בכל הזדמנות, כשגולת הכותרת היתה הקמת ישיבת חכמי לובלין, כפי שיסופר בהמשך, בבחינת שם ושארית לזכרו של מורו ורבו. כיום נחשב הגר"ש זצ"ל לאחרון תלמידיו. כמו כן נקשר הגר"ש זצ"ל בקשר מיוחד למשגיח הישיבה הגאון רבי שמעון מזליכוב זצ"ל אשר נודע בקנאותו ובחריפות דעתו, עליו כותב הגר"ש זצ"ל לימים "שהיה ס"ת שלם בנגלה ובנסתר".

נישואיו

הגר"ש זצ"ל נישא בזיווג ראשון לרעייתו הרבנית מרת רבקה ע"ה למשפחת גלבר החשובה, אשר יחד איתה הקים את ביתו וממנו ילדיו וצאצאיו, כמו כן עמדה לצידו בנאמנות ובהקרבה גדולה בכל שנות הרבצת התורה והעמדת הישיבה, הגר"ש מעיד על רעיתו בהקדמה לספרו "שו"ת שבט הלוי" כי היא "עומדת אתי בכל התקופות, והיא אשר זכותה הוא שאוכל להרביץ תורה לרבים מעודי עד היום". לאחר זמן מה מעת נישואיו עלה הגר"ש זצ"ל לארץ ישראל והתיישב בעיה"ק ירושלים.

בארץ ישראל

בירושלים התגורר הגר"ש זצ"ל ברחוב הושע. שם למד אצל המהרי"ץ דושינסקי זי"ע, ועשה שימוש חכמים אצל הרב מטעפליק הגאון רבי שמשון אהרן פולונסקי זי"ע. כן כיהן כמו"צ העדה החרדית בשכונת כרם אברהם (איזור גאולה) וכן למד בכולל "אהל תורה" יחד עם הגרי"ש אלישיב זצ"ל, יצוין כי באחד מביקוריו האחרונים אצל הגרי"ש זצ"ל העלה הגר"ש זצ"ל את זכרונותיו מתקופת לימודיהם בכולל בשנת תש"ד, באומרו "זכורני שכשלמדנו יחד בכולל "אהל תורה" היה הרב אלישיב לומד כל שעות היום בעמידה ברציפות, ואף פעם לא ישב, כמו שלמדו תורה בזמן חז"ל". בירושלים הוציא הגר"ש זצ"ל את ספרו הראשון ס' הלקט על הרמב"ם.

בראשות הישיבה ורבנות זכרון מאיר

את סיפור תולדות יסוד הישיבה ורבנות שכונת זכרון מאיר גולל הגר"ש זצ"ל בעת משאו בכינוס תלמידיו לרגל מלאות שישים שנה ליסוד ישיבת "חכמי לובלין", "בפועל נוסדה הישיבה בשנת תש"ז אך בכח - במחשבה בשנת תש"ו, כשעדיין גרתי בירושלים עיה"ק הגיע אלי שליח מצווה מהחזון איש זי"ע ועכ"י (ככה"נ רבי יעקב הלפרין. מ"ו) שקורא לי לזכות ולבוא לזכרון מאיר שנתייסד על שם מורי ורבי מלובלין זי"ע לקבל עלי את עול הרבנות בזכרון מאיר והסביבה, ואת עסק הרבצת התורה במסגרת ישיבת חכמי לובלין". יצוין כי רבנות זו של הגר"ש זצ"ל היא היחידה אותה מינה החזון איש זי"ע בארץ ישראל. מיני אז לא משה ידו של הגר"ש זצ"ל מתחת ידו של בעל החזו"א.

לאחר פטירתו, הורה אף מרן החזו"א זי"ע, כי הגר"ש זצ"ל הוא זה שיהיה אחראי על חלוקת צוואתו. לימים, בעקבות סיפור שנתפרסם לאחר פטירת מרן החזו"א זיע"א שאמר, כי לחזו"א לא היה ש"ס והיה לומד מהש"ס של אנשים אחרים, כותב הגר"ש זצ"ל במכתב כי סיפור זה הוא שקר מוחלט, וכי הוא, הגר"ש זצ"ל, היה זה שחילק את ספריו של החזו"א ואכן היה לו למרן החזו"א ש"ס פרטי.

את תפקיד רבנותו כמרא דאתרא קיבלו וכיבדו כל תושבי שכונת 'זכרון מאיר' ואף מחוצה לה, ליטאים כחסידים, פולנים כיוצאי הונגריה, אשר היו משחרים לפתחו לשמוע דבר ה' זו הלכה, הן בענייני איסור והיתר והן בהלכות טומאה וטהרה ובכל מקצועות התורה.

יצוין עוד לדוגמא כי לישיבת פוניבז' השוכנת בתחום הגיאוגרפי של שכונת 'זכרון מאיר' היה לגר"ש זצ"ל קשר מיוחד ואיתן, דבר זה התבטא כשבכל מאורע שהתקיים בישיבה, היה הגר"ש זצ"ל לראשון הדוברים מדין מרא דאתרא. קשרים מיוחדים נודעו לו עם ראשי הישיבה וכן עם תלמידיה אשר היו באים לשמוע את שיעוריו בהלכה ובאגדה. זכורים לכל ביקוריו של האבי עזרי זיע"א במעונו של הגר"ש זצ"ל בכל חג ומועד, כמו כן היה נוהג בעל האבי עזרי זיע"א בכל ערב פסח לעלות לביתו של הגר"ש זצ"ל למכור את חמצו אצל הגר"ש זצ"ל כדין מרא דאתרא.

מלבד משרתו הרמה של הגר"ש זצ"ל כמרא דאתרא על כל המשתמע מכך, כיהן הגר"ש זצ"ל כראש ישיבה במתכונת מלאה, תוך מסירת שיעורים ושיחות והעמדת תלמידים לתורה ותעודה. כשבין בוגרי הישיבה נודעים הגר"מ הלברשטאם זצ"ל חבר בד"צ העדה החרדית הגרמ"ש קליין דיין בבית דינו של הגר"ש זצ"ל ורבה של שכונת אור החיים הגרש"א שטרן ועוד.

יצוין כי במכון "מעיינות הלוי" ישנה ספריית קלטות ובה למעלה מחמשת אלפים משיעוריו של הגר"ש זצ"ל שנמסרו לציבור הרחב שומעי לקחו ולתלמידי הישיבה.

נישואיו השניים

בעש"ק כ' טבת תשנ"ו נסתלקה לבית עולמו רעייתו הרבנית מרת רבקה ע"ה. הגר"ש זצ"ל היה שבור עד למאוד בעקבות פטירת רעייתו אשר היתה עזר כנגדו בכל מפעל הרבצת התורה וההוראה. מסופר כי בעת שהגיע הגה"ק המקובל רבי חיים משה מנדל זצוק"ל, אשר לו היה קשר מיוחד עם הגר"ש זצ"ל, לביקור תנחומים אצל הגר"ש זצ"ל, פנה למשמשיו באומרו "עוד מעט הוא התחתן", וחזר על כך שוב. ואכן לא עברו ימים ארוכים והגר"ש זצ"ל בא בקשרי השידוכין עם הרבנית הצדקנית מרת חנה יוטא תבלחט"א בת הגה"צ רבי אהרן דוד הכהן קהאן זצ"ל ואחות כ"ק האדמו"ר רבי אברהם יצחק מתולדות אהרן זצוק"ל. כשכעת נעשה הגר"ש לדודם של האדמורי"ם לבית תולדות אברהם יצחק ותולדות אהרן שליט"א.

קהילות "שבט הלוי"

במשך כל השנים, במקביל להתפתחות הישיבה התפתחה לה קהילת "שבט הלוי" כשמו של ספרו של הגר"ש זצ"ל, בה התקבצו תלמידי וחסידיו של הגר"ש זצ"ל תחת הנהגתו, כשלקהילה זו מלבד מרכזה בעיר בני ברק ישנם סניפים רבים ברחבי הארץ והעולם, כשכולם עומדים תחת מנהיגותו והדרכתו. קהילות כאלה קיימות בירושלים בשכונת גבעת משה שם היה נוהג הגר"ש זצ"ל לשהות כמידי שנה מספר שבועות, וכמו כן באשדוד, באלעד, במודיעין עילית, בביתר עילית, בבית שמש ובארצות הברית. כשהמוסדות כוללים בעיקר בתי כנסת וכוללי אברכים. כשאת ילדיהם שולחים תלמידיו בדרך כלל למוסדות כלל חסידיים.

בבני ברק מחנכים בני הקהילה את ילדיהם בתלמוד תורה "חוג חת"ם סופר" בעיר, אשר נוסד ועמד במשך שנים רבות תחת הנהגתו של הרב ברנפלד, שהיה חבר בבית דינו של הגר"ש זצ"ל, וכיום עומד תחת נשיאותו והכוונתו של הגר"ש זצ"ל, כשהגר"ש זצ"ל נוהג לפקוד את הת"ת באירועים ובהזדמנויות שונות.

בהנהגת הכלל

אהדה רבה זכה הגר"ש בכל חלקי הציבור החרדי והדתי כולו, דעותיו והשקפת עולמו התקבלו אצל כל בני היהדות החרדית כולם. דברים שנשא הגר"ש זצ"ל בכינוס התלמידים בשנת תשס"ז נותנים טעם לדברים האמורים, באותו הכינוס פרס הגר"ש זצ"ל את משנתו והנהגתו בהרבצת ובהנחלת התורה לרבים באומרו: "מעולם לא חילקתי בין קהילה לקהילה או בין מדינה למדינה, כי אם לומדים תורה לשמה, שוב אין לחלק בין סגנון לימוד התורה בין אשכנז לפולין וליטא וכיו"ב, כפי שמורגל בפי הבריות, כי הרי תורה לשמה הוא מטבע העובר בכל הארצות".

דברים מיוחדים אלו המסבירים את דרכו של הגר"ש זצ"ל בהרבצת התורה לכל רבדי הציבור החרדי כולו, מבטאת את אהדה הרבה לה זכה הגר"ש מכלל הציבור החרדי כולו, אהדה זו אשר חצתה מגזרים, ליטאים חסידים בני עדות המזרח כשאף בחוגי הדתי לאומי התקבל הגר"ש זצ"ל כפוסק בכל קנה מידה.

אמנם הגר"ש זצ"ל לא התערב מעולם בענייני הבחירות לכנסת ולא הביע את דעתו על כך, וכמו כן ביתר השאלות הנוגעות לעניינים, עובדה זו הקנתה לגר"ש זצ"ל מעמד של כבוד, תוך השפעה מרובה אף בקרב חוגי סאטמאר והעדה החרדית. אך הגר"ש זצ"ל לדרכו מעולם לא השתייך לחוגים אלו באופן רשמי, כפי אשר לא ראה עצמו משויך לכל חוג מסוים אחר.

יצויין שכשהיו נושאים אשר נגעו לשמירת צביונו של הציבור החרדי בארה"ק הן בענין גזרת גיוס בחורי הישיבות, חיטוטי שכבי, גזירת ניתוחי מתים, עניין הגיורים כהלכתם ועוד, נודע הגר"ש זצ"ל כלוחם מלחמות ה' ברמה, והביע את דעתו בפומבי, וכשעמדו על הפרק עניינים אלו השתתף הגר"ש זצ"ל בעצרות מחאה שהתקיימו הן ע"י חוגי העדה החרדית והן ע"י אגודת ישראל וכדו' ושם היה בראש הדוברים.

יצויין כי הגר"ש זצ"ל כיהן אף כנשיא ועד הישיבות, וכיו"ר ועדת הרבנים של בית הרפואה מעייני הישועה, כשהגר"ש זצ"ל קובע את צורת אופיו וניהולו הרוחני של בית החולים כפי דעת התורה וההלכה. כמו כן כיהן כנשיא ועד הרבנים לענייני צדקה וקופת העיר.

ספרי שבט הלוי

הגר"ש זצ"ל נודע כפוסק הגדול ביותר בקרב הציבור החסידי ויוצאי הונגריה בפרט. גם גדולי ישראל ופוסקי הדור נועצו והתחשבו בדעתו.

לאור זאת נתחבר ספר השו"ת, שו"ת שבט הלוי, המונה למעלה מעשרה חלקים אשר אוצרים בתוכם את כל מכתבי הגר"ש זצ"ל בהלכה, אשר נשלחו לכל שומעי לקחו ושואליו ברחבי הארץ והעולם ובהם פסקים אשר הרעישו את העולם בהופעתם. יצוין עוד כי כל הספרים מדברי תורתו יצאו תחת שם זה "שבט הלוי".

בשנת תשנ"ט הוקם על ידי תלמידיו מכון "מעיינות הלוי", המופקד על ההוצאה לאור של דברי תורתו. המכון הוציא את שיעוריו מן השנים תשנ"ח - תשס"א וכן את "שבט הלוי - מפתחות" על שו"ת שבט הלוי ו"שבט הלוי - חנוכה".

מתוך סדרת הספרים "שבט הלוי על התורה", בהוצאת המכון, יצא בשנת תשע"ד החלק הראשון על חומש בראשית.

בשנת תשע"ב החלו חברי המכון להוציא לאור את שיעוריו העיוניים בסוגיות הש"ס בסדרת ספרים הקרויה גם היא "חידושי שבט הלוי" - על הש"ס.

ספרי "תורת הלוי" על הלכות סת"ם ושמיטה מתורתו, יוצאים לאור על ידי הרב שלמה יצחק שטרן, בן תלמידו הגרש"א שטרן.

ספרו "שיעורי שבט הלוי" מבוסס על סיכומי שיעורים שמסר בהלכות נידה אותו ערך וסידר לדפוס הגר"מ גרוס גאב"ד חניכי הישיבות בני ברק אשר נודע כתלמידו המובהק של הגר"ש זצ"ל.

בניו וצאצאיו

זכה הגר"ש זצ"ל שנתקיים בו בחיי חיותו המאמר "כל מי שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם ובן בנו תלמיד חכם מובטח לו שאין תורה פוסקת מזרעו לעולם שנאמר לא ימושו מפיך ומפי זרעך וכו". כשרובם המכריע של בניו ורבים מנכדיו מכהנים במשרות תורניות נכבדות בהרבצת תורה ודרכי ההוראה לאלפי ישראל, ובכך ממשיכים את השושלת המפוארת לתפארת הדורות.

בכור בניו הינו הגאון רבי חיים מאיר הלוי וואזנר אשר כיהן לצידו כר"מ בישיבת חכמי לובלין, עד עזיבתו לכהן פאר כרב קהל חסידי סאטמאר בלונדון. כשבשנת תשס"ט עלה חזרה לארה"ק להתגורר לצד אביו הגר"ש זצ"ל לעמוד לימינו בהנהגת הישיבה וקהילות שבט הלוי בארה"ק.

וכן בניו הנוספים הגאון רבי יוסף צבי, הגאון רבי משה יהודה, הגאון רבי בן ציון וואזנר המכהן כרבה של קהילת שבט הלוי בבית שמש, הגאון רבי אברהם אליהו וואזנר - המכהן כרבה של קהילת שבט הלוי במודיעין עילית, הגאון רבי מרדכי אלימלך וואזנר - מכהן כרבה של קהילת שבט הלוי בבורו פארק שבברוקלין. חתנו הגאון רבי אברהם יעקב איצקוביץ, מכהן כרבה של קהילת שבט הלוי בירושלים.

גם זו לטובה
הודעות: 2425
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי גם זו לטובה » א' אפריל 19, 2015 10:03 pm

אישי כתב:
גם זו לטובה כתב:ה' ז"ל הגרד"ל "הנה אמנם חודש ניסן הוא כעת, ואין מספידין בו ,אבל לומר דברי שבח בפניו על גברא רבה נעלה מאוד כמורינו ורבינו... [כאן מנה מעלותיו הגדולות] סבורני שחובה של כבוד התורה לומדיה וחכמיה, בעיקר בדורנו זה, לשאת דברים בשבחו ושבח מעשיו הנפלאים. עכ"ל
צ"ב מה התכוין באומרו "בעיקר בדורנו זה", וכי בדורות קודמים לא היה ענין של כבוד התורה?


וכי גם אנשי החוג לא מבינים? ברור שבדורנו מכבדים הרבה רבנים וכו' אבל לפי השקפת הגרד"ל חסר בזה כבוד התורה אליבא דאמת, שלא מכבדים את מה (מי) שצריכים לכבד, ויותר אין להאריך ברבים.

אמרתי אחכמה
הודעות: 1867
הצטרף: א' נובמבר 21, 2010 6:05 pm

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי אמרתי אחכמה » א' אפריל 19, 2015 10:19 pm

בראיון שהעניק בנו יוסף צבי וואזנר לעיתון Ami Magazine,
הוא טוען "חי וקיים" שאביו נולד אלול תרע"ב, ולא אלול תרעג,
ונמצא שהיה בגיל 102 כשנפטר.

מגיה
הודעות: 65
הצטרף: ב' מרץ 03, 2014 9:20 pm

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי מגיה » ב' אפריל 20, 2015 2:24 am

לא ידען כתב:
אחד הסיפורים המעניינים מאוד: סיפר שהיה אצל ר' איסר זלמן מלצר (הגדיר אותו בהגדרה נפלאה וממצה, אלא שבשל נקיות הלשון בה נתייחד אני חושב שלא היה ניחא דעתו שאכתוב כאן)
והקנאים הם הלא קנאים ( בחיוך) באו בצעקה לרא''ז מלצר אודות הרבי מבעלז המתפלל שלא בזמן תפילה.
רא''ז השיבם: שטייט און אבן עזרא קוהלת שזמן תפילה הוא בליבם של צדיקים.

והנה נוסח הסיפור כפי המובא בבירורי חיים ח"ד.
קבצים מצורפים
זמן תפילה.PNG
זמן תפילה.PNG (195.8 KiB) נצפה 8383 פעמים
נערך לאחרונה על ידי מגיה ב ב' אפריל 20, 2015 8:40 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

ברזילי
הודעות: 3235
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:23 am

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי ברזילי » ב' אפריל 20, 2015 10:28 am

נוטר הכרמים כתב:... ההד הרב שלו זכו פסקיו במישור הכי מעשי (מעבר להל' שבת, בו לא נראה כי הותיר חותם מיוחד) לכלל הציבור...
דומני שהפסק שלו בנושא חיישנים אלקטרוניים בשבת כבר הותיר ועוד עתיד להותיר חותם משמעותי (כשעם השינויים הטכנולוגיים לא יהיה מנוס מלברר את הנושא). הענין עוד יידון רבות, ללא ספק, אבל אאל"ט הוא היה הראשון מבין הפוסקים היושבים ראשונה במלכות לעסוק בזה.

בן אליהו
הודעות: 648
הצטרף: ב' מאי 31, 2010 10:05 pm

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי בן אליהו » ב' אפריל 20, 2015 3:54 pm

את ייחוסו לפנים מאירות מזכיר הרב וואזנר בעצמו במכתב מסויים שכתב שאין כאן מקומו להאריך בתוכנו וד"ל.
גם רבינו אשר שליט"א מיוחס לפנים מאירות האם יש קשר בין הרב וואזנר לבינו?

כל דצריך
הודעות: 109
הצטרף: ה' אפריל 02, 2015 9:38 pm

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי כל דצריך » ב' אפריל 20, 2015 5:39 pm

היום ב"עניינים בצפון" (מרשת "מרכז העניינים") תקפו בחריפות התנהגות של ללא מעט ממשתתפי הלוויה על התנהגותם שגרמה להריגתם של שניים ולפציעתם של אחרים וכן דברים שנעשו נגד פסקיו של הרב וואזנר כמו טהרה לפני הלוויה כשהקבורה לא באותו היום של הפטירה כשהרב וואזנר פסק אחר, וישיבת "שבעה" של בנו בארה"ב לאחר ששמע על פטירת אביו בערב פסח לאחר חצות, נגד פסיקת אביו שאין לשבת שבעה אם שמעו על הפטירה בערב פסח בצהריים.

לגבי טהרה רק בבית הקברות לאחר מסע הלוויה כשהקבורה אינה באותו היום של הפטירה (ואם באותו היום אז אפשר לעשות את הטהרה לפני מסע הלוויה רק כשיש טורח גדול לציבור) ראו בשו"ת "שבט הלוי" ח"י סימן ר"ז ובחי"א סימן רס"ד.

כמו כן מובא בכתבה שבניגוד למה שספסק לא אמרו בלווייתו את "עקביא בן מהללאל..." ו"ה' נתן ה' לקח..." לפי פסק הרמ"א לגבי לוויה ביום שאין בו תחנון שאין לו בו צידוק הדין אך ב"שו"ת "שבט הלוי" ח"י סימן רמ"ד פסק לומר גם ביום כזה את עקביא בן מהללאל..." ובב"ב לומר גם "ה' נתן וה' לקח...".

לגבי שאין לשבת כלל "שבעה אם שומעים שמועה על פטירה בערב פסח בצהריים ראו שם בח"ו סימן קע"ג. כתוב בכתבה שפסק זה מופיע פעם נוספת אך את המקום השני לא הביאו.
נערך לאחרונה על ידי כל דצריך ב ו' אפריל 24, 2015 3:20 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

עתניאל בן קנז
הודעות: 1960
הצטרף: ד' מאי 22, 2013 8:27 pm

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי עתניאל בן קנז » ב' אפריל 20, 2015 7:49 pm

מחולת המחנים כתב:הרב וואזנר זצ"ל היה משיירי יוצאי קהילות אשכנז (אויבערלאנד) ונהג כמנהגיהם, הוא עצמו התפלל בנוסח אשכנז, בתי כנסיות שבט הלוי הם כמעט היחידים שנוהגים בהם לומר פיוטי 'מערבית' כמנהג אשכנז.
לפני כמה שנים שמע הרב וואזנר שבקהילת דושינסקיא המתנהגת ביסודה עפ"י מנהג אשכנז (אויבערלאנד) נוהגים בליל שבת לומר לפני תפילת ערבית לומר הן במה מדליקין כמנהג אשכנז והן כגונא כנוסח ספרד, מצא המנהג הזה חן בעיניו והנהיגו גם בקהילתו.

אגב, כיצד היה הרב וואזנר גיסו של האדמו"ר מתולדות אהרן זצ"ל?
בהסכמה לספר 'חסד נעוריך' לאדמו"ר מתו"א שליט"א הוא כותב עליו בן גיסי)


לא התפלל נוסח אשכנז, אלא ספרד.

המנהג לומר 'במה מדליקין' התחיל בשנות הנ' (ולא כמנהג אשכנז, אלא כתוספת למנהג החסידים - שכן המשיך לומר 'כגוונא', בנימוק, שאין טעם מלהמנע מלאומרו גם למנהג החסידים).

המנהג לומר 'מערבית' התחיל בערך בעשור האחרון. וכפי הידוע לי היה זאת הצעה של תלמידים מסוימים, והוא הסכים לכך.

כך שההגדרה 'ונהג כמנהגיהם', רחוקה מדיוק...

ארי במסתרים
הודעות: 611
הצטרף: ג' נובמבר 29, 2011 10:25 am

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי ארי במסתרים » ב' אפריל 20, 2015 8:17 pm

נפק"מ מעניינת תהיה בפורים בשנה הבאה כאשר הבן מארה"ב יוכל לקבל משלוח מנות בעוד שאר הבנים לא יוכלו לקבל.

ארי במסתרים
הודעות: 611
הצטרף: ג' נובמבר 29, 2011 10:25 am

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי ארי במסתרים » ב' אפריל 20, 2015 8:19 pm

קבלתי במייל:

הודעה ובקשה

מכון "מעיינות הלוי" - להפצת תורתו של רבינו ה"שבט הלוי" זצוק"ל, פונה לכל מי שיש ברשותו או היודע על מכתבים ומסמכים מרבינו ה"שבט הלוי" זצוק"ל ואודותיו, יואיל נא להעבירם למכון, למען זיכוי הרבים, למייל: mayanot1@neto.bezeqint.net או למייל זה: 8033050@gmail.com

רבינו כתב בתוך מכתבו ערב חג השבועות תשס"ג: "והרני מבקש מכל תלמידי ומכירי בכל מקום שהם - שאם ישנם תחת ידם כ"י או העתקות - להביאם אל בית האוצר של מעיינות הלוי - כי אולי ימצאו בהם דבר תועלת מיד ולדורות - ובזכות זה אבנה גם אנכי גם אתם - ותשאו ברכה מאת ה' ב"ה - וזכות עצום וגדול ורם להמתעסקים לשם שמים להטיב גם לאחרים".

בכבוד רב ובברכה מרובה

וירטואלי
הודעות: 253
הצטרף: ד' ינואר 14, 2015 9:23 pm

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי וירטואלי » ב' אפריל 20, 2015 8:39 pm

ארי במסתרים כתב:נפק"מ מעניינת תהיה בפורים בשנה הבאה כאשר הבן מארה"ב יוכל לקבל משלוח מנות בעוד שאר הבנים לא יוכלו לקבל.

ודרך אגב פסק מעניין שראיתי ביום השבת בשו"ת שבט הלוי, מי שנפטר באר"י בב' באייר דרך משל לאחר צאה"כ, ומקצת בניו עמו באר"י ומקצת בניו בארה"ב שעדיין לא שקעה עליהם שמש יום האתמול א' באייר, יום היא"צ מתחלק בין הבנים שבאר"י שנוהגים אותו ביום ב' באייר לבנים שבארה"ב שנוהגים יא"צ ביום א' באייר, ולא הולכים אחר מקומו של המת אלא אחר מקומו של בן, ועיין.

בני ברקי
הודעות: 415
הצטרף: ש' מאי 11, 2013 11:21 pm

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי בני ברקי » ב' אפריל 20, 2015 9:15 pm

א.שנה הבאה זה שנה מעוברת אז כולם יוכלו לקבל משלוח מנות...
ב.חיפשתי בשבט הלוי שמי ששמע שמת לו מת בערב פסח אחר חצות לא יושב שבעה ולא מצאתי...אדרבא שמשהו יציין סימן בשבט הלוי.
ג.דווקא בנושא האם אפשר לשבת לשבת שבעה לפני הלוויה כאשר הבן לא יהיה בהלויה נחלקו בזה האחרונים(מפורסם כמחלוקת בין הנציב לר"ח מוולאזין)שזה נפק"מ בנושא דידן פסק שבט הלוי בכמה מקומות בשו"ת לשבת שבעה מיד עוד לפני ההלויה ק"ו כאשר הבן ישב שבעה פחות זמן(ממש מקרה דידן)כי באבל הלכה כדברי המיקל וכאשר יכול לשבת פחות זמן עדיף...כל זה משו"ת שבט הלוי שראיתי בחוה"פ

אחימעץ
הודעות: 126
הצטרף: ה' פברואר 19, 2015 12:26 pm

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי אחימעץ » ב' אפריל 20, 2015 9:21 pm

בני ברקי כתב:א.שנה הבאה זה שנה מעוברת אז כולם יוכלו לקבל משלוח מנות...
במחכ"ת, אבלות נוהגת יב חדש ולא יא.

לא ידען
הודעות: 1091
הצטרף: ו' יוני 22, 2012 1:16 am

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי לא ידען » ג' אפריל 21, 2015 10:56 am

דברי תורה האחרונים שבוע לפני פורים, אז נלקח לבית חולים.

הילדים והגבאים סיפרו שגם כשהיה בלי הכרה כמעט אזי כאשר הניחו לו תפילין נישקם כשקרבום אליו.

מעניין מהי דעת הרב זי''ע להנחת תפילין במצב כזה.
קבצים מצורפים
תצוה התשע''ה.pdf
(55.04 KiB) הורד 295 פעמים

גלאגוזים
הודעות: 951
הצטרף: ב' ינואר 31, 2011 1:55 pm

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי גלאגוזים » ג' אפריל 21, 2015 11:36 am

איש_ספר כתב:יש"כ. אני מכיר חתן אחד בשם קובנר (בנו של ר"י פורת יוסף ברחובות), אבל זה לא הוא.


כמדומני שכן מדובר בחתונתו.

בערל פיינער
הודעות: 8
הצטרף: ג' מרץ 24, 2015 7:06 pm

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי בערל פיינער » ג' אפריל 21, 2015 9:06 pm

בעת שהותו של האדמו"ר הקודם מליובאוויטש בפורקסדורף (ליד וינה)בחורף תרצ"ה ביקר אצלו הרגש"ו כמה פעמים. כמסופר בספר "אדמו"רי חב"ד ויהדות אוסטרי'" ע' 135 וע' 188.

מכתב שכתב אדמו"ר הקודם מליובאוויטש להגרש"ו אחרי שבקרו אצלו כמה מהמשתתפים בשיעור תניא שמסר הגרש"ו בפרשבורג. ובתוכם גיסו ר' יצחק געלבער.
קבצים מצורפים
ווזנר 1.JPG
מכתב שכתב אדמו"ר הקודם מליובאוויטש להגרש"ו אחרי שבקרו אצלו כמה מהמשתתפים בשיעור תניא שמסר הגרש"ו בפרשבורג. ובתוכם גיסו ר' יצחק געלבער.
ווזנר 1.JPG (22.7 KiB) נצפה 8186 פעמים
ווזנר 2.JPG
ווזנר 2.JPG (85.43 KiB) נצפה 8186 פעמים

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2807
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי נהר שלום » ג' אפריל 21, 2015 11:39 pm

ארזי ביתר כתב:חו"ר אתרא קדישא הדין, מתבקשים כל אחד ואחד, לכתוב קצת דברים לזכר מרן פוסק הדור זצוק"ל, ולא להתרשל בהספדו.

לא ידען
הודעות: 1091
הצטרף: ו' יוני 22, 2012 1:16 am

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי לא ידען » ד' אפריל 22, 2015 12:39 am

יש כאן גם דברים טובים וגם קצת פחות.
חלק נראים מדוייקים וחלקם מעט פחות
(תרפ''ו או תרצ''ו ועוד)
קבצים מצורפים
שמועות ששמע וכתב נין רבינו ה''שבט הלוי'' זצוק''ל-1.pdf
(203.12 KiB) הורד 546 פעמים

מה שנכון נכון
הודעות: 10095
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ד' אפריל 22, 2015 3:32 am

בקול הלשון הועלה משיעוריו על ד"ח שו"ע, רמב"ם שמו"י, ודרשות. [באידיש].

לומד_בישיבה
הודעות: 1763
הצטרף: ד' נובמבר 06, 2013 7:20 am

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי לומד_בישיבה » ד' אפריל 22, 2015 3:58 am

צדיק באמונתו יחיה
...הנהגתו עם הבריות היא אחד הפלאים הגדולים של ימי חייו, אף שהוא עצמו ממש לא חי ולא נהנה מעוה"ז, ידע לדבר עם כל אחד לפי דעתו ומהותו ולהשיב לכל אחד כפי המצב והזמן. ושאלתיו, הלא רבינו בעצמו אין השקפתו כן, כאשר ידוע לי, והשיב, עלי אין קושיא, כי אין אני חי בעוה"ז, ואני מייעץ לאנשים שחיים בזה העולם.

...ערב ראש השנה של מוצאי שמיטה בא לביתי וחרדתי לקראתו, ואמר בפשטות, אני בעה"ב מתושבי זכרון מאיר ואתם הרב, עלי לעשות פרוזבול אצלכם, כתב בכי"ק נוסח הפרוזבול לדעתו, .. וחתם עצמו חותם מלא
נאום אברהם ישעי' באאמ"ו הגאון ר' שמריה יוסף.

...כח הבטחון שלו והאמונה שרק בתפילה בכוונה יכולים להעביר כל גזירה וצרה היו שגורים בפיו, ורוב פעמים השיב על ענינים כאל, נו, הקב"ה רוצה שיתפללו.

...דרכו שלא להפליג שום דבר, ואפילו שאלה פשוטה בעיני אחרים עיין בה בכל הכוב, והשיב על כל בקשה, ולא הקפיד נגד שום אדם, ואמר פעם, שאינו זוכר מה זה רוגז או הקפדה ולכל היותר אם לא השיב מאומה, סימן שלא ראה מצוה להשיב.
כשידע שהגיע זמני ללמוד עם התלמידים, הפסיק השיחה מעצמו, באמרו, אתם משועבדים להשיבה.
שמואל הלוי ואזנר
רב דזכרון מאיר

מתוך מאמרו בדגלנו

לומד_בישיבה
הודעות: 1763
הצטרף: ד' נובמבר 06, 2013 7:20 am

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי לומד_בישיבה » ד' אפריל 22, 2015 10:01 am

ערב ראש השנה של מוצאי שמיטה בא לביתי וחרדתי לקראתו, ואמר בפשטות, אני בעה"ב מתושבי זכרון מאיר ואתם הרב, עלי לעשות פרוזבול אצלכם, כתב בכי"ק נוסח הפרוזבול לדעתו, .. וחתם עצמו חותם מלא
נאום אברהם ישעי' באאמ"ו הגאון ר' שמריה יוסף.

האם ככה היא ההלכה שאם הוא גר שם והוא מתושבי זכרון מאיר עלי לעשות אצלכם

לומד_בישיבה
הודעות: 1763
הצטרף: ד' נובמבר 06, 2013 7:20 am

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי לומד_בישיבה » ד' אפריל 22, 2015 10:35 am

זכור לי שגם הסטייפלר הקפיד לעשות אצל רב השכונה, וחיפשתי הבוקר בדרך אמונה ולא מצאתי, שיש דין לעשות אצל רב השכונה, גם בדקתי בשבט הלוי ועוד ואין כל התייחסות, איזה מעמד יש לו לרב השכונה, שהחזו"א טוען שעליו לעשות אצלו דייקא.
אם מישהו יודע אשמח להחכים.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ד' אפריל 22, 2015 10:39 am

אולי לא מהלכות פרוזבול אבל מהלכות רבנות.

לומד_בישיבה
הודעות: 1763
הצטרף: ד' נובמבר 06, 2013 7:20 am

Re: בד''ה מרן הגר''ש הלוי וואזנר זצ''ל

הודעהעל ידי לומד_בישיבה » ד' אפריל 22, 2015 10:44 am

מה זה הלכות רבנות.
ענין של כבוד, מדוע דוקא אצל פרוזבול, לדוגמא על הלכות טריפות האריך הגאון רבי משה מרדכי שולזינגר בהספדו, על הויכוחים והדיונים שהיה לו עם הסטייפלער בענין צומת הגידין ועוד, מדוע דוקא בפרוזבול נזכרו לכבד את הרב, מילא מכירת חמץ יש בזה פרנסה, אבל מה יש בפרוזבול, מה גם שהוא קצת בייש אותו על הדרך כאשר הוא ביקש לעשות לעצמו נוסח ולא סמך על הרב.
ילמדינו רבינו


חזור אל “משפחות סופרים וימות עולם”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 37 אורחים

cron