מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

למה קוראים בתורה בשבועות במתן תורה?

הלכות חג בחג. חקרי הלכה ומנהג. מאמרים לעיון והורדה.
חוקר_ומקובל
הודעות: 114
הצטרף: ש' יולי 05, 2014 10:25 pm

למה קוראים בתורה בשבועות במתן תורה?

הודעהעל ידי חוקר_ומקובל » ד' מאי 06, 2015 2:51 pm

הקשה הטורי אבן מגילה דף לא א למה קורים 'בחדש השלישי' בחג השבועות וז"ל

מ"מ קשה לי וכי פסקא דשבועות חל לעולם בו' בסיון שהוא יום מתן תורה הא בפ"ק דר"ה תנא ר"ש עצרת פעמים ה' פעמים ו' פעמים ז' וכו'


ותירץ הטו"א וז"ל

וי"ל דאע"ג דעצרת פעמים ה' וכו' מ"מ רוב פעמים קביעא דירחא הוי כסדר א' מלא וא' חסר וכיון דרוב פעמים חל עצרת בו' בסיון מש"ה תקנו לקרות בעצרת ביום השלישי דאזלינן בתר רוב שנים כדאמרי' לענין נדרים כה"ג וכו'


ולא הבנתי הלא מ"מ חג השבועות ענינו משום מתן תורה, ולמה לא יקראו בחדש השלישי גם אם לא חל באותו היום?

וירטואלי
הודעות: 253
הצטרף: ד' ינואר 14, 2015 9:23 pm

Re: למה קוראים בתורה בשבועות במתן תורה?

הודעהעל ידי וירטואלי » ד' מאי 06, 2015 3:54 pm

כעין דברי הטו"א משמע בשו"ת הריב"ש סימן צו דמשמע שדווקא בזמן שמיקלע שבועות בו' בסיון אז מזכירין 'זמן מתן תורתנו' [ואולי יש לחלק דאף אם לעולם שבועות זכר למת"ת מ"מ 'זמן מתן תורתנו' צריך לאומרו דווקא בו ביום וכ"מ בד' המג"א בסימן תצד הידועים] וע"ע ריטב"א שבת פז ב, צל"ח פסחים סז ב, שו"ע הרב סימן תצד, ובשו"ת עונג יום טוב סימן מב ד"ה ונראה משום.

לגופו של ענין, יש מחלוקת בראשונים המפרשים את טעמי המקרא, הרמב"ם והחינוך לדוגמא נקטו ששבועות עיקרו נקבע על מתן תורה, ומאידך בעל העקידה כתב לפי שזכרון התורה וקבלתה אינו לזמן מיוחד כשאר ענייני המועדים, רק מצוותה בכל יום ובכל עת ובכל שעה, דכתיב: לֹא-יָמוּשׁ סֵפֶר הַתּוֹרָה הַזֶּה מִפִּיךָ וְהָגִיתָ בּוֹ יוֹמָם וָלַיְלָה, ובכל יום ויום אנו מצווים שיהיו חדשים וחביבים בעינינו כיום שניתנו בו. והאברבנאל כתב והנה לא נתנה התורה טעם לחג הזה שיהיה זכר למתן תורה, לפי שלא הוקבע החג לזכרון מתן תורתנו, כי התורה הא-לוהית אשר היתה בידינו והנבואה אשר היא בידינו עדים לעצמם, ואין צורך לקדש יום לזכור אותה. אבל היה טעם חג השבועות להיותו התחלת קציר חיטים... ואין ספק שביום חג השבועות ניתנה התורה, אבל לא נצטווה חג על זכירתה.

ויש לצרף את דברי ריה"ל בספר הכוזרי הידועים [מאמר שלישי סעיף מא] שכתב כלפי דרשת 'ממחרת השבת' וז"ל
אף אם נודה לקראים בפירושם לדברי הכתוב "ממחרת השבת" ו"עד ממחרת השבת" - כי הכוונה היא ליום ראשון בשבת, הלא נוסיף ונאמר: אחד השופטים או הכוהנים או המלכים הטובים בעיני האלוה היטיב לפרש כך, והסכימו הסנהדרין וכל החכמים על ידו, כי כוונת המספר הזה אינה כי אם לשים רווח חמישים יום בין ביכורי קציר שעורים לבין "בִכורי קציר חִטים" ולשמור על "שבעה שבֻעות", שהם "שבע שבתות תמימת". ומה שהכתוב מזכיר את היום הראשון בשבוע אינו אלא למשל - כאילו הוא אומר: אם תהיה ההתחלה - "מהחל חרמש בקמה"- באחד בשבת, אז תגיעו לסוף ספירתכם באחד בשבת; ומזה נוכל להקיש כי אם תהיה ההתחלה בשני בשבת - נספור עד לשני בשבת. אולם זמן 'החל חרמש בקמה' בידנו ניתן: כל זמן שנמצָאֶנּוּ ראוי לכך נתחיל בו ונספור ממנו - ואכן זמן זה נקבע ביום שני בפסח, דבר שאין בו סתירה לתורה. ונתחייבנו לקבל קביעה זו כמצווה, כי 'מן המקום אשר יבחר ה' ' באה, לפי התנאים שהוזכרו, וייתכן כי בנבואה מאת האלוה יתברך באה, דבר שהוא בגדר האפשרות - ובזה נסתלק מן המבוכה בה מכניסים אותנו המביכים

ואם השבת הראשונה איננה טז בניסן בדווקא אף מחרת השבת האחרונה איננה בדווקא ו בסיון.

דרך מקורית בביאור הענין כתב הרב לייב מינצברג שליט"א [בן מלך מאמר א], שבאמת מדאורייתא מתן תורה אינו שייך לשבועות, ואי"ז אלא תקנה דרבנן ראה כאן - http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... &pgnum=147

אחימעץ
הודעות: 126
הצטרף: ה' פברואר 19, 2015 12:26 pm

Re: למה קוראים בתורה בשבועות במתן תורה?

הודעהעל ידי אחימעץ » ד' מאי 06, 2015 7:55 pm

אפשר לומר שדרכו של הרב מינצברג לחדש 'דרבנן' במקום שלא נזכר היא בעצם דרכו של בעל הכוזרי הזה, וא"י אם יש בזה אילן מספיק להיתלות עליו .

חוקר_ומקובל
הודעות: 114
הצטרף: ש' יולי 05, 2014 10:25 pm

Re: למה קוראים בתורה בשבועות במתן תורה?

הודעהעל ידי חוקר_ומקובל » ד' מאי 06, 2015 10:31 pm

לא הבנתי איזה תשובה יש בדבריך על הענין? דאורייתא או דרבנן, ודאי שהיו"ט הוא על מתן תורה כמ"ש בפסחים סח הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם וכו', א"כ למה לא יקראו בתורה בפרשת 'ביום השלישי'?

חוקר_ומקובל
הודעות: 114
הצטרף: ש' יולי 05, 2014 10:25 pm

Re: למה קוראים בתורה בשבועות במתן תורה?

הודעהעל ידי חוקר_ומקובל » ה' מאי 14, 2015 12:18 am

אריכות דברים בס' תו"ש לרמ"מ כשר זצ"ל http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... &pgnum=287

האם יש למישהו את המאמר של ר' יעקב לויפר בענין שבועות חג מתן תורה? נא ונא.


חזור אל “בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 8 אורחים