מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

שאול בן הכנענית וקורח צדיקים?

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
אישצפת
הודעות: 1205
הצטרף: א' יולי 16, 2017 2:43 pm
שם מלא: אברהם ישעיהו דיין

שאול בן הכנענית וקורח צדיקים?

הודעהעל ידי אישצפת » ש' דצמבר 23, 2017 7:20 pm

ידוע ומפורסם שלדעת יונתן בן עוזיאל שאול בן הכנענית הוא זמרי בן סלוא שעשה מעשה כנענים. וכן דעת רבי יוחנן בסנהדרין פב:. וכן במדרש שכל טוב למה נקרא שמו שאול שנשאל לעבודה זרה. ובספר הישר כתב ששמה של הכנענית 'בונה'. (ושם כתב ששאר הבנים של שמעון נולדו מדינה. וזה שלא כהמפרשים שנכתב כאן בן הכנענית היינו דינה שנבעלה לכנעני).
ומכל מקום לא יצא מתוך מחלוקת אם צדיק הוא אם לאו. ועל כן לא זכיתי להבין מדוע בספר שמות הצדיקים נכתב שאול עם שאר בני שמעון.
גם נזכר שם קורח שכידוע נחלקו בפרק חלק אם יש לו חלק לעולם הבא. אבל לא נאמר שנפטר צדיק אלא הקדיח תבשילו. ולא מצינו שיקראו אנשים על שמו.
וזכורני שראיתי לחתם סופר בתשובה שכתב שאירע לקורח מה שאירע בעבור שלא נזהר אביו לקרותו כשם אלופי עשיו. וכן מה ששאול רדף אחרי דוד ורצה להורגו נמשך לו זה משמו שלא נזהרו לקרותו כשאול בן הכנענית.

בקרו טלה
הודעות: 3624
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: שאול בן הכנענית וקורח צדיקים?

הודעהעל ידי בקרו טלה » ש' דצמבר 23, 2017 7:36 pm

אישצפת כתב:וזכורני שראיתי לחתם סופר בתשובה שכתב שאירע לקורח מה שאירע בעבור שלא נזהר אביו לקרותו כשם אלופי עשיו. וכן מה ששאול רדף אחרי דוד ורצה להורגו נמשך לו זה משמו שלא נזהרו לקרותו כשאול בן הכנענית.

שו"ת חתם סופר חלק אה"ע חלק ב תשובה כב
ובית לוי שקרא בנו זמה, אולי לא ידעו עדיין מה שאמר דהע"ה ברה"ק אשר שם שמות בארץ [תהלים מ"ו ט' וברכות ז' ע"ב], ולא נזהרו, שהרי קראו בנו קרח והוא שם אלופי אדום, ולא נזהרו בושם רשעים ירקב, וחזי מה עלתה ביה בקרח. עוד נמצא בד"ה הנ"ל [ט'] בבני לוי שם שאול, לא ידעתי אם הוא זה נקרא קודם שאול בחיר ה' או אחריו, יהיה איך שיהיה לא נזהרו לקרוא בשם שאול מרחובות הנהר [בראשית ל"ו ל"ז] ממלכי אדום אשר מלכו לפני מלוך מלך לבני ישראל, ושאול בן הכנענית עיין מס' סנהדרין פ"ב ע"ב. ועיי' מ"ש טיב גיטין בשם שאול שרגילין לקרותו שואל, ואין ספק שהוא מטעם הנ"ל. וחנה קראה בנה שמואל כי מה' שאלתיו [ש"א א' כ'], ולא קראתו שאול מלשון שאלתיו, והפסיקה התיבה במ"ם, אין ספק אצלי כי היתה נזהרת בזה מטעם הנ"ל. וקיש אבי שאול לא נזהר וחזי מה עלתה ביה. וכי האי גווני בש"ס ס"פ אמר להם הממונה [ל"ח ע"ב] גבי דואג בן יוסף. עכ"פ אין ללמוד מדורות הראשונים וחלילה שיקרא אדם שמו זמה:

אישצפת
הודעות: 1205
הצטרף: א' יולי 16, 2017 2:43 pm
שם מלא: אברהם ישעיהו דיין

Re: שאול בן הכנענית וקורח צדיקים?

הודעהעל ידי אישצפת » ש' דצמבר 23, 2017 7:48 pm

יישר כח שהשבת לי אבידתי

שבע
הודעות: 1545
הצטרף: ג' יוני 14, 2011 10:22 am

Re: שאול בן הכנענית וקורח צדיקים?

הודעהעל ידי שבע » ש' דצמבר 23, 2017 8:08 pm

שאול - אחד משבעים נפש, וגם הוא בכלל הכתוב "יצב גבולות עמים למספר בני ישראל". והמבין יבין כי אי אפשר לחסרם!

וראה במאמר "פסיעותיו של אברהם" למהרח"ו (הנדמ"ח זה עתה בספר "שער המאמרים", ע"י מכון "אהבת שלום", י-ם תשע"ז, עמ' רלו - רלז).

ועל קרח - נודעו דברי האר"י על הכתוב "צדיק כתמר יפרח" (ס"ת קרח).

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17502
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm

Re: שאול בן הכנענית וקורח צדיקים?

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ש' דצמבר 23, 2017 8:13 pm

איני יודע כוונת האריז"ל. אבל ברור שקרח היה רשע כמו שאמר משה רבינו בפירוש סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה וכתיב בתריה ויעלו מעל משכן קרח דתן ואבירם.

אישצפת
הודעות: 1205
הצטרף: א' יולי 16, 2017 2:43 pm
שם מלא: אברהם ישעיהו דיין

Re: שאול בן הכנענית וקורח צדיקים?

הודעהעל ידי אישצפת » ש' דצמבר 23, 2017 8:15 pm

שבע כתב:שאול - אחד משבעים נפש, וגם הוא בכלל הכתוב "יצב גבולות עמים למספר בני ישראל". והמבין יבין כי אי אפשר לחסרם!

וראה במאמר "פסיעותיו של אברהם" למהרח"ו (הנדמ"ח זה עתה בספר "שער המאמרים", ע"י מכון "אהבת שלום", י-ם תשע"ז, עמ' רלו - רלז).

ועל קרח - נודעו דברי האר"י על הכתוב "צדיק כתמר יפרח" (ס"ת קרח).

זה שהוא נמנה עם שבעים נפש לא בהכרח מורה שהוא צדיק. גם מה שכבודו כתב בשם האריז"ל [ואם אפשר לכתוב מקור] אפשר שבעתיד יחשב צדיק. וכאותה אגדה שהחזיר יותר לעתיד. אבל בעת הזאת לא נכלל בצדיקים.

דרומי
הודעות: 7363
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: שאול בן הכנענית וקורח צדיקים?

הודעהעל ידי דרומי » ש' דצמבר 23, 2017 8:23 pm

(מתוך מאמר שהתפרסם בענין זה)

'קֹרח', שעל שמו נקראת הפרשה, נחשב כסמל שלילי של מחלוקת מסוכנת. ועם זאת, חכמי הקבלה מוצאים בו גם נקודות חיוביות.
רמז ידוע, מבית מדרשו של האריז"ל, דורש על קרח את הפסוק המפורסם : "צדיק כתמר יפרח" – כשנחבר את האותיות הסופיות של המלים הללו נקבל את השם 'קרח', ומכאן רמז שבסופו של דבר – באחרית הימים – יתעלה קרח וייחשב לצדיק (כך כותב בספר הקבלי 'עמק המלך' : "אפילו קרח יקום עם עדתו בביאת המשיח .. 'צדיק כתמר יפרח' סופי תיבות 'קרח', שיפרח מן הארץ בסוף יומייא, כארז בלבנון של גן עדן ישגה").
בספרו 'פני דוד' מטעים החיד"א רמז זה:
הפסוק "צדיק כתמר יפרח" מופיע במזמור ידוע, שמתחיל במלים "מזמור שיר ליום השבת". מזמור זה הוא חלק מסדרת מזמורים שנאמרו על ידי משה רבינו (שהכותרת שלהם "תפלה למשה" ), ויחוסו למשה אף נרמז בתחילת המזמור: הנוטריקון של המלים "מזמור שיר ליום השבת" הוא "למשה".
ואכן, הפסוק הקודם (לפני המלים "צדיק כתמר יפרח") אומר : "ותבט עיני בשוּרי, בקמים עלי מרעים תשמענה אזני" – דברים המתייחסים לאויביו של משה: "ותבט עיני בשוּרי – באותם שהיו מביטים בי לגנאי (המלה "שוּרי" יש בה משמעות של ראייה והבטה); בקמים עלי מרעים – רמז לקרח, דתן ואבירם; תשמענה אזני – שהיו מתגלגלים ויורדים לפי הארץ". [וכפי שמסופר בפרשה, שכאשר נבלעו באדמה היה קול רעש גדול – "וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לקולם" ].
ועל כך ממשיך משה רבינו: "צדיק כתמר יפרח"! הכוונה הפשוטה היא לאהרן הכהן, שצדקותו הוכחה באותו מעמד, ובהמשך הפרשה אנו קוראים על כך שהמטה שלו פרח (כמו שאמר הקב"ה : "והיה האיש אשר אבחר בו – מטהו יפרח"); ובאותיות הסופיות של המלים הללו – "צדיק כתמר יפרח" - יש רמז למה שיהיה בסוף, שאז יתוקן גם קרח עצמו.

2.
מעניין שהאדמו"ר ה'צמח צדק' מליובאוויטש, מסתייג מאותו רמז שהזכרנו בשם המקובלים . הוא כותב שדברים אלה קשים לעיכול, כי נכון אמנם שבאחרית הימים יהיה תיקון להרבה רשעים ובכללם קרח, אבל עדיין קשה לומר שהמלים הנפלאות הללו – "צדיק כתמר יפרח" – מכוונות לאדם כמו קֹרח!
הוא מציע לתקן במעט את הרמז, כלומר: לשנות את הניקוד. במקום קֹרח יש לקרוא קֵרֵחַ. ולמעשה, שתי צורות הניקוד יש להן קשר, ונקדים לכך רעיון קבלי ידוע שנביא כאן בקיצור ('על קצה המזלג') :
שבט לוי מתחלק לשתי קבוצות – רוב בני השבט נקראים 'לויים', ואילו משפחת אהרן נחשבים 'כהנים'. הקבוצה הדומיננטית היא ללא ספק ה'כהנים' – הם התופסים מקום ראשי בעבודת הקודש, וה'לויים' באים בעדיפות שניה, כעוזרים ומסייעים לכהנים.
בתורת הקבלה מדברים הרבה על ההבדל שבין ה'כהנים' וה'לויים', ומסבירים שה'כהנים' שייכים למדת ה'חסד' ואילו ה'לויים' שייכים למדת ה'גבורה'. ועוד מסבירים, שלמעשה מדת ה'גבורה' יש בה עוצמה גדולה יותר מאשר במדת ה'חסד', אלא שהעולם הזה במתכונתו הנוכחית אינו מסוגל להכיל עוצמה זו ולכן נותנים עדיפות למדת ה'חסד' ולמייצגיה הכהנים;
אך באחרית הימים, גילה האריז"ל , יתהפכו היוצרות. אז תתפוס מדת ה'גבורה' את המקום הראשון, וגם בנושא שבט לוי תחול מהפכה: החשובים יותר אז יהיו דוקא ה'לויים', ואילו ה'כהנים' ייחשבו כסוג ב'...
לפי רעיון זה מקבלת מחלוקתו של קרח כנגד אהרן משמעות עמוקה יותר. מסתבר שקרח – שהיה לוי – רצה להקדים את ימות המשיח, וחשב כי כבר עכשיו אפשר להפוך את היוצרות ולתת ללויים את הכבוד והגדולה במקום אהרן ובניו הכהנים. והוא טעה – ובגדול! – כי במצב הנוכחי של העולם אין שום אפשרות לכך.
ועכשיו נבין את הרעיון של הקֵרֵחַ, זה שאין לו שערות, ואת העובדה שהוא נרמז בסופי התיבות של המלים "צדיק כתמר יפרח": ההבדל הקבלי שבין ה'כהנים' ל'לויים' קיבל משמעות מוחשית באותו דור של אהרן וקרח, שאז נצטוו הלויים להסיר את כל השערות מגופם (כמו שקראנו בפרשת בהעלותך ), בעוד אהרן נשאר עם זקנו הגדול והמפורסם . הבדל זה סימל את ההבדל שבין ה'חסד' וה'גבורה' , והדגיש עוד יותר את הבדלי המעמדות .
ובכן, לעתיד לבוא תתגלה מעלתו של ה"קֵרֵחַ" – קבוצת ה'לויים' שהיו אז ללא שערות, ותחול פריחה במעמדם ("צדיק כתמר יפרח"), עד שהם יהיו חשובים ונכבדים אף יותר מאשר חבריהם ה'כהנים'.
[ואגב, התנא הגדול רבי עקיבא מכונה בתלמוד בשם 'קֵרֵח' (ובנו של רבי עקיבא נקרא 'רבי יהושע בן קרחה') , והמקובלים מסבירים שאכן היתה לו שייכות נשמתית לקבוצה זו של ה'לויים', ולכן לא גדלו לו שערות].

שבע
הודעות: 1545
הצטרף: ג' יוני 14, 2011 10:22 am

Re: שאול בן הכנענית וקורח צדיקים?

הודעהעל ידי שבע » ש' דצמבר 23, 2017 8:46 pm

המעיין בספר רואה שרבי נתן לא הציג שמות אלו בתור יחידים, אלא הביאם תוך כדי שהוא מצטט פסוקים שלמים, וכנראה לא ראה צורך להשמיט את שמותיהם (הראשון - מתוך מנין שבעים נפש, והשני - מתוך משפחת הלוי הנמנית בפ' וארא, וכנראה סמך על דברי האר"י שבסוף יתוקן קרח, והרמז לכך בסופי תיבות דווקא של הפסוק שהזכרתי לעיל).

קושיא דומה מעט - ידועה בספרים על המשנה במסכת אבות: אלישע בן אבויה אומר, ואכמ"ל.

מצ"ב סריקה מתוך ספר המדות, מהדורת תקפ"א, שהדפיס רבי נתן בביתו:
קבצים מצורפים
מהדורת תקפ''א.jpg
מהדורת תקפ''א.jpg (461.98 KiB) נצפה 4391 פעמים

אישצפת
הודעות: 1205
הצטרף: א' יולי 16, 2017 2:43 pm
שם מלא: אברהם ישעיהו דיין

Re: שאול בן הכנענית וקורח צדיקים?

הודעהעל ידי אישצפת » א' דצמבר 24, 2017 3:25 am

שבע כתב:המעיין בספר רואה שרבי נתן לא הציג שמות אלו בתור יחידים, אלא הביאם תוך כדי שהוא מצטט פסוקים שלמים, וכנראה לא ראה צורך להשמיט את שמותיהם (הראשון - מתוך מנין שבעים נפש, והשני - מתוך משפחת הלוי הנמנית בפ' וארא, וכנראה סמך על דברי האר"י שבסוף יתוקן קרח, והרמז לכך בסופי תיבות דווקא של הפסוק שהזכרתי לעיל).

קושיא דומה מעט - ידועה בספרים על המשנה במסכת אבות: אלישע בן אבויה אומר, ואכמ"ל.

מצ"ב סריקה מתוך ספר המדות, מהדורת תקפ"א, שהדפיס רבי נתן בביתו:

צריך עיון לפי זה אם יהיה מותר לקרא על שם קורח. דקי"ל זכר צדיקים לברכה ושם רשעים ירקב דלא מסקינן בשמייהו.
ומלבד זה יש ליתן את הדעת אבשלום בן דוד שנכתב עליו בגמרא שהעלהו דוד משבעה מדורי גהינם ונחלקו אם זימנו לעולם הבא הושמט שמו מהאי ספר'א טבא דמאריה טב. אולם קרח שכרגע ודאי בגהינם (מקום נתבצר) ורק לעתיד יהיה צדיק נזכר?
אחרי שכבודו הציג תצלום מהספר נתתי לבי לנקודה נוספת. הוא מונה את שלומיאל בן צורישדי כאדם נוסף. ובגמרא סנהדרין פב: אמר רבי יוחנן ה' שמות יש לו זמרי ובן סלוא ושאול ובן הכנענית ושלומיאל בן צורישדי.

אישצפת
הודעות: 1205
הצטרף: א' יולי 16, 2017 2:43 pm
שם מלא: אברהם ישעיהו דיין

Re: שאול בן הכנענית וקורח צדיקים?

הודעהעל ידי אישצפת » ב' דצמבר 25, 2017 5:47 am

בליקוטי הלכות כותב מוהר"ן על קרח שהוא רשע.
קבצים מצורפים
לקוטי הלכות הלכות נטילת ידים.PDF
(150.86 KiB) הורד 177 פעמים

י. אברהם
הודעות: 2061
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: שאול בן הכנענית וקורח צדיקים?

הודעהעל ידי י. אברהם » א' יוני 17, 2018 7:43 am

ראה בארוכה במגדים חדשים פ' קרח (עמ' שמ"א-שמ"ז) "בעינן מדרגותיו של קרח לטב ולמוטב".
ובס' המספיק לרבינו אברהם בהרמב"ם בפרק על ענוה (עמ' 61-63 במהד' פלדהיים, עמ' נ"ו במהד' הרב דורי תשל"ג).

לייבעדיג יענקל
הודעות: 1035
הצטרף: ו' אפריל 04, 2014 3:57 am

Re: שאול בן הכנענית וקורח צדיקים?

הודעהעל ידי לייבעדיג יענקל » א' יוני 24, 2018 5:38 pm

האם יתכן שדברי האר"י שלעתיד יתוקן קרח מקורם בפירוש הסידור לרוקח?
ז"ל הרוקח (בפירוש למזמור שיר ליום השבת):
"צדי'ק כתמ'ר יפר'ח סופי תיבות קר"ח, שיהא כקרח בעשרו. כשם שתמר פורח כך קרח לעתיד לבא, שנאמר (ש"א ב, ו) מוריד שאול ויעל, קרח ועדתו יעלה"

שייף נפיק
הודעות: 2750
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: שאול בן הכנענית וקורח צדיקים?

הודעהעל ידי שייף נפיק » ג' יוני 26, 2018 11:28 am

בשות יהודה יעלה גם כן יש תשובה על שם שאול וכותב ששאול מרחובות הנהר היה צדיק,
ומי יעלה לנו להביאה

מקדש מלך
הודעות: 3632
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: שאול בן הכנענית וקורח צדיקים?

הודעהעל ידי מקדש מלך » ב' דצמבר 24, 2018 8:56 am

שייף נפיק כתב:בשות יהודה יעלה גם כן יש תשובה על שם שאול וכותב ששאול מרחובות הנהר היה צדיק,
ומי יעלה לנו להביאה

הנה התשובה המדוברת
קבצים מצורפים
התשובה המדוברת משות יהודה יעלה.PDF
(336.34 KiB) הורד 137 פעמים

אוהב עמו
הודעות: 835
הצטרף: ג' יוני 05, 2018 9:48 pm

Re: שאול בן הכנענית וקורח צדיקים?

הודעהעל ידי אוהב עמו » ג' דצמבר 25, 2018 6:20 am

יש להזכיר את מי השילוח מאיזביצא שזמרי היה צדיק, ולפי דברי היב"ע שזמרי הוא שאול בן הכנענית הרי שבין הצדיקים מקומו.


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 27 אורחים