מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

פולמוס העופות תשע"ז

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
שמואל בארג
הודעות: 97
הצטרף: ב' פברואר 15, 2016 10:32 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי שמואל בארג » ב' ספטמבר 09, 2019 4:04 pm

אמרי שפר כתב:
בעל אחריות כתב:אתה יכול לעשות בעצמך כמו שאחרים עשו, נא לוקח בידך הקורניש, הנקבה והזכר ביחד, ותלך משוחט לשוחט, ותמצא מסורה ברורה עליה, מכל שו"ב מומחה שהי' לו איזה קבלה ממסורת. שכולם אומרים שנראה כתרנגול רגיל, וששחטו אותו

אך שמעתי מעד נוכח שהחדב"ן עם ר' שמ"ו עשו מבחן הנ"ל עם השוחט הישיש ר' יחזקאל גליק לאוי"ט, בתקוה שהותצאות יהיה כנ"ל, ואמר שאם היה מזדמן לפניו הקורניש לא היה שוחטו שמעולם לא ראה שישחטו אותו.
ובכך הרשימה מן אנשים שמעידים כזה הולך ומתארך
לפי האמת אין מן הצורך להביא ראיות על דבר פשוט זה, וגם מהלך הזה אין מקורו מדברי רבותינו שמפיהם אנו חיים, ובאתי רק להעיר על לשון הכותב מן עובדא שאך התקיימה.


ביררתי את זה מכלי שני (ובעז"ה אלך לעד ראי' לברר עוד), והעובדא היא להיפך ממה ששמעת, בני ר' יחזקאל הוליכו אותו ביחד עם כמה רבנים לאחד שיש לו ליל עם כמה מיני תרנגולין, והוא ידע בפשיטות כל הפרטים מהעופות מה שאנו כבר טורחין כמה שנים...

וכשהגיעו להקורניש השחור, לא רק העיד ששחטו אותו, אלא גם סיפר שמהנוצות הי' עושין הכובע להחיילים 'אונגערישע דזשאנדארן'.

אמרי שפר
הודעות: 56
הצטרף: ד' אוגוסט 21, 2019 6:18 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי אמרי שפר » ג' ספטמבר 10, 2019 5:29 am

שמואל בארג כתב:
אמרי שפר כתב:
בעל אחריות כתב:אתה יכול לעשות בעצמך כמו שאחרים עשו, נא לוקח בידך הקורניש, הנקבה והזכר ביחד, ותלך משוחט לשוחט, ותמצא מסורה ברורה עליה, מכל שו"ב מומחה שהי' לו איזה קבלה ממסורת. שכולם אומרים שנראה כתרנגול רגיל, וששחטו אותו

אך שמעתי מעד נוכח שהחדב"ן עם ר' שמ"ו עשו מבחן הנ"ל עם השוחט הישיש ר' יחזקאל גליק לאוי"ט, בתקוה שהותצאות יהיה כנ"ל, ואמר שאם היה מזדמן לפניו הקורניש לא היה שוחטו שמעולם לא ראה שישחטו אותו.
ובכך הרשימה מן אנשים שמעידים כזה הולך ומתארך
לפי האמת אין מן הצורך להביא ראיות על דבר פשוט זה, וגם מהלך הזה אין מקורו מדברי רבותינו שמפיהם אנו חיים, ובאתי רק להעיר על לשון הכותב מן עובדא שאך התקיימה.


ביררתי את זה מכלי שני (ובעז"ה אלך לעד ראי' לברר עוד), והעובדא היא להיפך ממה ששמעת, בני ר' יחזקאל הוליכו אותו ביחד עם כמה רבנים לאחד שיש לו ליל עם כמה מיני תרנגולין, והוא ידע בפשיטות כל הפרטים מהעופות מה שאנו כבר טורחין כמה שנים...

וכשהגיעו להקורניש השחור, לא רק העיד ששחטו אותו, אלא גם סיפר שמהנוצות הי' עושין הכובע להחיילים 'אונגערישע דזשאנדארן'.

יתכן שעשו כובעים מהנוצות, וגם יתכן שהכובעים עשו לחיילים, אבל אמר בברירות שאם היה מזדמן לפניו לא היה שוחטו, כיון שמעולם לא ראוהו נשחט!, שמעתי מאחד שנכח במקרה, (והנ"ל אוכל הפטם), וכמובן אלו שהשקר נר לרגלם משתדלים להוציא קול שאמר שיש לו מסורה.
אני מבהיר עוה"פ שבאמת לא מצינו כל המהלך הזה בדברי רבותינו, וחדשה היא לגמרי, ואכמ"ל, ובאנו רק בבחינת מטונך.

שמואל בארג
הודעות: 97
הצטרף: ב' פברואר 15, 2016 10:32 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי שמואל בארג » ג' ספטמבר 10, 2019 11:56 pm

נו נו, יש וידאו מהביקור, אני משתדל להשיגו, ונראה למי הצדק.

אמרי שפר
הודעות: 56
הצטרף: ד' אוגוסט 21, 2019 6:18 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי אמרי שפר » ה' ספטמבר 12, 2019 2:14 am

אדרבה נא להעלות. ייש"כ

בעל אחריות
הודעות: 118
הצטרף: ב' אוגוסט 28, 2017 3:47 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי בעל אחריות » ג' ספטמבר 17, 2019 11:12 pm

אורח חדש כתב:כבוד הרבנים אמרי שפר, תוכן, אראל, ושאר החברים החשובים שמנסים כאן בכל יום - ללא הצלחה - ללמד עם הגאון הגדול והבקי הנפלא הרב בעל אחריות את הא' ב' והדברים הפשוטים בסדר גידול וטיפוח עופות בהמאה ושישים שנים אחרונות:
ראיתי את כל השקו''ט ביניכם ולענ''ד חבל על כל טיפת דיו שנכתב בזה ומופנה אליו, כי הוא מתעקש באופן נפלא וטורח כדי שלא להבין,
אבל כמדומני שנקודה חשובה לא מצאתי אף בדבריכם, והוא ששום אחד מהרבנים שהוא מונה כאן לא ראו ''צורת העוף הלעגהארען בכלל'', ורק העורך ערך שאלה והתחיל לכתוב עליו בירור הלכה והעיר מדברי הערוגה''ב וע''ז העירו הרבנים האחרים בהמחברות הבאים כדרכה של תורה אם גדלות וקטנות מיקרי שינוי או לא.
וטעות העורך בעצמו נמשך, או כמו שכבר נזכר לעיל שבישוב איקלאד כבר נתרגל להעופות החדשים שהיו יותר גדולים מהעופות הישנים,
ולענ''ד נראה שטעותו היה נמשך מכך שלא היה בקי בהמציאות שהגוים טרחו ועשו וביררו כמה וכמה סוגי ברידס (breed בלע''ז) מהעופות הישנים, ושם לעגהארען אינו מין חדש אלא זן שהגוים ביררו ושיבחו מיניה וביה, וכמו שהסביר והרחיב באריכות עורך ירחון תל תלפיות (שג''כ טעה בתחילה בזה) אל הגאון בעל התעוררות תשובה את טעותו בענין כזה עיי''ש ותמצא נחת
ושוב עוה''פ נא ונא להפסיק הוויכוח עם מי שאין לו אחריות וכשם שמצוה לומר דבר הנשמע וכו'. וד''ב.


מש"כ הרב אורח חדש
ששום אחד מהרבנים שהוא מונה כאן לא ראו ''צורת העוף הלעגהארען בכלל'', ורק העורך ערך שאלה והתחיל לכתוב עליו בירור הלכה והעיר מדברי הערוגה''ב וע''ז העירו הרבנים האחרים בהמחברות הבאים כדרכה של תורה אם גדלות וקטנות מיקרי שינוי או לא

הנה הרב מאיקלאד ור"מ דעש, בוודאי ראה העוף כמבואר בפירוש מדבריו, ויתכם דגם שאר הרבנים הרב דומ"ץ סאטמאר, והרב מערדאד ומלפנים אב"ד ניגרעשט, ראו העוף הלעגהארן, ואיך שיהי' אם ראו או לא ראו, מ"מ ברור שלא הי' בנמצא עד אז באייראפא עוף הלעגהארן, דאם הי' להם העוף הזה עם השינויים שהזכיר הרב מאיקלאד ור"מ דעש, הי' להם לענות דאנו ראינו התרנגול הזה אצלינו, ועל כרחך שהסכימו שהוא עוף חדש לגמרי שלא הי' באייראפא בכלל עד בערך שנת תרפ"ז-תרצ"ג, והי' לה כמה שינויים מהעוף שהי' רגילין בה באותן המקומות, והחליטו כולם שאין לנו מסורה עליה.
ומש"כ
וכמו שהסביר והרחיב באריכות עורך ירחון תל תלפיות (שג''כ טעה בתחילה בזה) אל הגאון בעל התעוררות תשובה את טעותו בענין כזה עיי''ש ותמצא נחת

הבאתי כבר דהגאון בעל התעוררות תשובה אב"ד ערלוי, לא קיבל המצאה וחידוש זה מאת העורך תל תלפיות, והכריע לאסור העוף החדש הלעגהארן, אף שראה סברא זו בדברי העורך תל תלפיות, וכתב אליו שראה דבריו ולא נתקבל סברתו אצלו, וכיון שאין לנו עליה מסורה החליט לאסרו.
(ומש"כ אורח חדש מי שאין לו אחריות, לא הבנתי דבריך).

אמרי שפר
הודעות: 56
הצטרף: ד' אוגוסט 21, 2019 6:18 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי אמרי שפר » ד' ספטמבר 18, 2019 4:39 pm

כמדומה שכבר העירו על דבריך למעלה ששקר אינו חוזר להיות אמת "גם כשחוזרים עליה הרבה פעמים" (ובשכל הישר שלך לא הבנת מש"כ בעל אורח חדש, גם לא הבנת דברי הרב בסדר אודות תורה החדשה רח"ל)
אורח חדש כתב:
כבוד הרבנים אמרי שפר, תוכן, אראל, ושאר החברים החשובים שמנסים כאן בכל יום - ללא הצלחה - ללמד עם הגאון הגדול והבקי הנפלא הרב בעל אחריות את הא' ב' והדברים הפשוטים בסדר גידול וטיפוח עופות בהמאה ושישים שנים אחרונות:
ראיתי את כל השקו''ט ביניכם ולענ''ד חבל על כל טיפת דיו שנכתב בזה ומופנה אליו, כי הוא מתעקש באופן נפלא וטורח כדי שלא להבין,
אבל כמדומני שנקודה חשובה לא מצאתי אף בדבריכם, והוא ששום אחד מהרבנים שהוא מונה כאן לא ראו ''צורת העוף הלעגהארען בכלל'', ורק העורך ערך שאלה והתחיל לכתוב עליו בירור הלכה והעיר מדברי הערוגה''ב וע''ז העירו הרבנים האחרים בהמחברות הבאים כדרכה של תורה אם גדלות וקטנות מיקרי שינוי או לא.
וטעות העורך בעצמו נמשך, או כמו שכבר נזכר לעיל שבישוב איקלאד כבר נתרגל להעופות החדשים שהיו יותר גדולים מהעופות הישנים,
ולענ''ד נראה שטעותו היה נמשך מכך שלא היה בקי בהמציאות שהגוים טרחו ועשו וביררו כמה וכמה סוגי ברידס (breed בלע''ז) מהעופות הישנים, ושם לעגהארען אינו מין חדש אלא זן שהגוים ביררו ושיבחו מיניה וביה, וכמו שהסביר והרחיב באריכות עורך ירחון תל תלפיות (שג''כ טעה בתחילה בזה) אל הגאון בעל התעוררות תשובה את טעותו בענין כזה עיי''ש ותמצא נחת
ושוב עוה''פ נא ונא להפסיק הוויכוח עם מי שאין לו אחריות וכשם שמצוה לומר דבר הנשמע וכו'. וד''ב.

בעל אחריות
הודעות: 118
הצטרף: ב' אוגוסט 28, 2017 3:47 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי בעל אחריות » ה' ספטמבר 19, 2019 3:37 am

תוכן כתב:בפשטות כל הדיבורים על מסורה אינם שוים כלום, אם הכליאו אותם במין ללא מסורה.

כל החשש שהקורניש הכליאו אותם הוא דמיונות שוה של גוים, ואין לנו לחוש עליהם ועל דבריהם כלל וכלל, וכיון שיש לנו מסורה ברורה על הקורניש, שוב אין חשש כלל, ואף בענין צורות הכרבולת אין חשש, דהרי יש לנו על העוף הזה מסורה עם כל הפרטים אשר עליה ותבנית הכרבולת בתוך המסורה. ופשוט.

תוכן
הודעות: 5367
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי תוכן » ה' ספטמבר 19, 2019 9:10 am

בעל אחריות כתב:
תוכן כתב:בפשטות כל הדיבורים על מסורה אינם שוים כלום, אם הכליאו אותם במין ללא מסורה.

כל החשש שהקורניש הכליאו אותם הוא דמיונות שוה של גוים, ואין לנו לחוש עליהם ועל דבריהם כלל וכלל, וכיון שיש לנו מסורה ברורה על הקורניש, שוב אין חשש כלל, ואף בענין צורות הכרבולת אין חשש, דהרי יש לנו על העוף הזה מסורה עם כל הפרטים אשר עליה ותבנית הכרבולת בתוך המסורה. ופשוט.


לפי זה גם השו"ת של הרב מאיקלאד שנדפס על ידי גוים אי אפשר לסמוך עליהם, וא"כ לעולם לא מצאנו ערעור על הלעגהארן.

אמרי שפר
הודעות: 56
הצטרף: ד' אוגוסט 21, 2019 6:18 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי אמרי שפר » ה' ספטמבר 19, 2019 9:54 pm

וכ"ז מלבד אשר כבר נתברר כאן היטב שאין עליה מסורה כלל וכלל, אך מה נעשה ש"בעל האחריות"! אינו מסוגל להפסיק הוויכוח גם כשאין לו מה לענות

הצעיר באלפי
הודעות: 864
הצטרף: ו' יוני 24, 2016 7:35 am

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי הצעיר באלפי » א' ספטמבר 22, 2019 10:01 pm

מכתב חדש מאת הגאון רבי יעקב מנחם שטייף שליט"א דומ"ץ התאחדות הרבנים ומח"ס עוף השמים.
מתייחס לכל הטענות שהעלו נגד עוף הלעגהורן, ומעמיד דברים על מכונם
מכתב ג לעגהארן - Copy.pdf
(235.9 KiB) הורד 266 פעמים
בבהירות

שמואל בארג
הודעות: 97
הצטרף: ב' פברואר 15, 2016 10:32 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי שמואל בארג » א' ספטמבר 22, 2019 10:58 pm

ייש"כ

תוכן
הודעות: 5367
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי תוכן » א' ספטמבר 22, 2019 11:33 pm

הצעיר באלפי כתב:מכתב חדש מאת הגאון רבי יעקב מנחם שטייף שליט"א דומ"ץ התאחדות הרבנים ומח"ס עוף השמים.
מתייחס לכל הטענות שהעלו נגד עוף הלעגהורן, ומעמיד דברים על מכונם
מכתב ג לעגהארן - Copy.pdf
בבהירות


מה שהוא כותב שלא היה בנמצא עוף שלא היה ספק לגביו אם היה מוכלא אם לאו ומביא על זה שו"ת מכתב סופר, קשה להאמין שזה היה המצב בעיירות הקטנות של רוסיא ואוקראינה וכיוצא. אלא זה היה המצב דוקא אצל מגדלי העופות המסחריים. וכן מה שכתב שהוכחש כוחו של העוף וממילא הפסיק להטיל ביצה בכל יום, בזה טעה. אלא מדובר בזנים שונים, שאחד מתאים לגידול ביצים והשני לבשר. ומעולם היו זנים שונים של עוף, ורק הלעגהארן היה מפורסם שהיה מטיל ביצה כמעט בכל יום.

ומה שכתב שהתרנגולים החדשים אינם עזים, הלא ההיפך הוא הנכון, שהתרנגולים מהמזרח עזים הרבה יותר מהלעגהארן, אלא שהתרנגולים של היום אינם עזים, כי הם חולים ברובם.

ומה שאמר שהגוים בשנים עברו לא הבחינו בין המינים, זה פשוט לא נכון.

ועוד הרבה יש לדון בדבריו, וחבל שהתחיל בעבודה זו, ובאמת עשה עבודה נפלאה, אבל לא השקיע כדרוש בבירור כל הפרטים.

צפנת פענח
הודעות: 112
הצטרף: ה' דצמבר 30, 2010 10:59 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי צפנת פענח » ב' ספטמבר 23, 2019 12:04 am

ממה שמתפרסם בקובץ עץ חיים החדש - אלול תשע"ט
קבצים מצורפים
שיינפלד חלק א.pdf
(2.5 MiB) הורד 207 פעמים

שמואל בארג
הודעות: 97
הצטרף: ב' פברואר 15, 2016 10:32 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי שמואל בארג » ה' נובמבר 14, 2019 11:51 pm

קבלתי במייל, מכתב מהרב אברהם לויפער מדאראג, ולדבריו שחטו תרנגולים מהלעגהארן כשהי' עליהם חשש טריפות, משום שחתכו את הכרבולת כמה שבועות לפני זה.

מכתב י''ב חשון.pdf
(359.39 KiB) הורד 161 פעמים


הא לך תמונה מהעוף האמור להיות נשחט עם חששות הנ"ל
קבצים מצורפים
KIMG0148 (1).JPG
KIMG0148 (1).JPG (612.16 KiB) נצפה 5898 פעמים

אראל
הודעות: 1821
הצטרף: ג' יוני 01, 2010 8:48 am

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי אראל » ו' נובמבר 15, 2019 12:19 am

אם לשיטתו זה העוף אין לו מסורה, מה ענין 'חשש טריפות' לכאן???
אלא מאי......, מתחיל לרדת מן העץ...

בלום
הודעות: 87
הצטרף: ו' יולי 10, 2015 10:16 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי בלום » ה' דצמבר 19, 2019 12:30 am

זכורני מגירסא דינקותא, לטעמייהו דרבנן קאמר וליה לא סבירא ליה, לדידי וכו', אלא לדידך אודו לי מיהת וכו'.

שמואל בארג
הודעות: 97
הצטרף: ב' פברואר 15, 2016 10:32 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי שמואל בארג » ה' דצמבר 19, 2019 6:38 pm

מכתב הביד"ץ והכחשת הגר"י ראזענבערגער

Bes Din.jpg
Bes Din.jpg (125.28 KiB) נצפה 5379 פעמים


R. Shia.png
R. Shia.png (1.04 MiB) נצפה 5379 פעמים

שמואל בארג
הודעות: 97
הצטרף: ב' פברואר 15, 2016 10:32 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי שמואל בארג » ו' דצמבר 20, 2019 6:40 pm

מהגרמ"ז זארגער שליט"א
קבצים מצורפים
RMZ.PNG
RMZ.PNG (72.94 KiB) נצפה 5324 פעמים

גימפעל
הודעות: 3024
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי גימפעל » א' דצמבר 22, 2019 4:28 pm

להתוודע ולהגלות.jpg
להתוודע ולהגלות.jpg (1.39 MiB) נצפה 5242 פעמים

IMG-20191222-WA0022.jpg
IMG-20191222-WA0022.jpg (146.43 KiB) נצפה 5242 פעמים

גימפעל
הודעות: 3024
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי גימפעל » א' דצמבר 22, 2019 4:28 pm

תשובה היכל.pdf
(168.21 KiB) הורד 191 פעמים

מלבב
הודעות: 2509
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי מלבב » א' דצמבר 22, 2019 9:21 pm

גימפעל כתב:
תשובה היכל.pdf

הלגהורן שמוכרים בארה״ב הוא לא אותו לגהורן של הביצים?

הכהן מקולוניא
הודעות: 40
הצטרף: ו' ספטמבר 17, 2010 12:39 am

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי הכהן מקולוניא » א' דצמבר 22, 2019 9:58 pm

לא

שמואל בארג
הודעות: 97
הצטרף: ב' פברואר 15, 2016 10:32 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי שמואל בארג » א' דצמבר 22, 2019 10:04 pm

על זה אנו דנין, המתירים אומרים שזהו הלעגהארן המקורי, והאוסרים סוברין שהוא עוף חדש משום כמה שינויים.

(רוב רבנים היושבים על מדין כמה שנים ובפרט בעניני שחיטה, אינם לא מן האוסרים ולא מן המתירים, שאין זה לבן או שחור אלא מסובך כמו הברוילער)

מלבב
הודעות: 2509
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי מלבב » א' דצמבר 22, 2019 10:43 pm

מי עוד אוסר חוץ מרבי משה ברנסדורפר?

שמואל בארג
הודעות: 97
הצטרף: ב' פברואר 15, 2016 10:32 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי שמואל בארג » ב' דצמבר 23, 2019 7:09 pm

לזה התכוונתי, שאינם רוצים לאסור אפילו אלו שנוטים לומר שימנעו מזה. (כמו הג"ר חיים דוד כ"ץ משחיטת סאטמאר, הג"ר שמעון משה וואלדמאן משחיטת בני יואל, והאדמו"ר מגאלנטא שהתפטר עצמו לאחרונה מהשגחת התאחדות הרבנים)

מלבב
הודעות: 2509
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 4:48 am

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי מלבב » ב' דצמבר 23, 2019 7:13 pm

ואיך באמת מסבירים את הסיפור עם חיתוך הכרבולת?

אמרי שפר
הודעות: 56
הצטרף: ד' אוגוסט 21, 2019 6:18 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי אמרי שפר » ו' דצמבר 27, 2019 5:47 pm

שמואל בארג כתב:על זה אנו דנין, המתירים אומרים שזהו הלעגהארן המקורי, והאוסרים סוברין שהוא עוף חדש משום כמה שינויים.

(רוב רבנים היושבים על מדין כמה שנים ובפרט בעניני שחיטה, אינם לא מן האוסרים ולא מן המתירים, שאין זה לבן או שחור אלא מסובך כמו הברוילער)

עובדא שאין שייך לדון עליו הוא: שהיא פשוט נלקח מאחד מהחברות המוכרים בליוני ביצים בשנה, והיא מציאות פשוט.
אך המטשטשים רוצים לומר שיש חברות שהם יותר גדולים....., ומסתמא... נראים שונים, כמובן במציאות אין חילוקים שאנשים יכולים לראות בעין, הגם כי כל חברה מצטיין באיזה מעלות.
עופות הנ"ל נשחטים כמעט בכל בתי שחיטה של היראים בחו"ל, ואין עליו מתירים ואוסרים כלל, רק ישנם הסוברים שהפטם הי בעייתי וצריכים להדר על הלגורן, וישנם הסוברים שהפטם היא הכי טוב ששייך ועל כן אין שייך שיהיה טוב יותר.

אמרי שפר
הודעות: 56
הצטרף: ד' אוגוסט 21, 2019 6:18 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי אמרי שפר » ו' דצמבר 27, 2019 5:49 pm

גימפעל כתב:
להתוודע ולהגלות.jpg

IMG-20191222-WA0022.jpg

האם אחד יכול להסביר המציאות המוזרה מי שחותם על מכתב זה?? היכן הם שאר הרבנים ובראשם רב השחיטה הגרש"י הירש שליט"א? והיכן היא מנהל וועד השחיטה ושאר ההנהלה?

אמרי שפר
הודעות: 56
הצטרף: ד' אוגוסט 21, 2019 6:18 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי אמרי שפר » ו' דצמבר 27, 2019 5:51 pm

אמרי שפר כתב:
שמואל בארג כתב:על זה אנו דנין, המתירים אומרים שזהו הלעגהארן המקורי, והאוסרים סוברין שהוא עוף חדש משום כמה שינויים.

(רוב רבנים היושבים על מדין כמה שנים ובפרט בעניני שחיטה, אינם לא מן האוסרים ולא מן המתירים, שאין זה לבן או שחור אלא מסובך כמו הברוילער)

עובדא שאין שייך לדון עליו הוא: שהיא פשוט נלקח מאחד מהחברות המוכרים בליוני ביצים בשנה, והיא מציאות פשוט.
אך המטשטשים רוצים לומר שיש חברות שהם יותר גדולים....., ומסתמא... נראים שונים, כמובן במציאות אין חילוקים שאנשים יכולים לראות בעין, הגם כי כל חברה מצטיין באיזה מעלות.
עופות הנ"ל נשחטים כמעט בכל בתי שחיטה של היראים בחו"ל, ואין עליו מתירים ואוסרים כלל, רק ישנם הסוברים שהפטם הי בעייתי וצריכים להדר על הלגורן, וישנם הסוברים שהפטם היא הכי טוב ששייך ועל כן אין שייך שיהיה טוב יותר.

ליתר בהירות כמדומה שלא ימצא שום רב מהסוברים שהפטם בעייתי, שיאמר שאין שום מעלה בלגורן

אמרי שפר
הודעות: 56
הצטרף: ד' אוגוסט 21, 2019 6:18 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי אמרי שפר » ו' דצמבר 27, 2019 5:57 pm

אמרי שפר כתב:
גימפעל כתב:
להתוודע ולהגלות.jpg

IMG-20191222-WA0022.jpg

האם אחד יכול להסביר המציאות המוזרה מי שחותם על מכתב זה?? היכן הם שאר הרבנים ובראשם רב השחיטה הגרש"י הירש שליט"א? והיכן היא מנהל וועד השחיטה ושאר ההנהלה?

ומה היא מחלוקתם עם הבד"ץ האם כל העופות כשרים או רק מקוב? אגב פלא שמכתב שמקורו אמור להיות בארץ נכתב באנגלית, וכנראה ש....

גימפעל
הודעות: 3024
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי גימפעל » ד' ינואר 08, 2020 8:10 am


גימפעל
הודעות: 3024
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי גימפעל » ו' ינואר 10, 2020 12:01 am

מכתב א כ''ח תמוז תשע''ט.pdf
(517.06 KiB) הורד 146 פעמים
מכתב ב' י''ב חשון תש''פ.pdf
(359.39 KiB) הורד 132 פעמים
מכתב ג מוצש''ק וירא.pdf
(315.07 KiB) הורד 157 פעמים
מכתב הרה''ג ר' חיים רוטר שליט''א.pdf
(197.53 KiB) הורד 153 פעמים
תשובה-אינדיג.pdf
(161.6 KiB) הורד 142 פעמים
תשובה-טשאטה.pdf
(114.97 KiB) הורד 150 פעמים

אמרי שפר
הודעות: 56
הצטרף: ד' אוגוסט 21, 2019 6:18 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי אמרי שפר » ו' ינואר 24, 2020 12:54 am

סוף לכל הבדויות!...
תשובה מהגאון האדיר רבי משה שאול קליין שליט"א ויתר רבנים וגאונים, בו מגלה את האמת ומסיר את המסוה שעומד מאחורי 'ההשגחה' , ומה היה באמת 'הביקור' במפעל של העופות הפטם.
אמת מארץ תצמח!
קבצים מצורפים
דעת תורה ופסקי הלכה בעניין העופות מדיינים בשלושה בתי דינים החשובים שבארץ ישראל - כסלו תש''פ לפ''ק.pdf
(992.98 KiB) הורד 239 פעמים

אמרי שפר
הודעות: 56
הצטרף: ד' אוגוסט 21, 2019 6:18 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי אמרי שפר » ו' ינואר 24, 2020 12:56 am

עוד קונטרסים ותשובות מעניינות בענין העופות. מאד מעניין למי שרוצה להבין את הענין על בריו.
קבצים מצורפים
מכתבי הרה''ג המפו' ר' יעקב מנחם שטייף שליט''א -ג.pdf
(449.04 KiB) הורד 147 פעמים
מכתבי הרה''ג המפו' ר' יעקב מנחם שטייף שליט''א -א-.pdf
(56.34 KiB) הורד 105 פעמים
מכתבי הרה''ג המפו' ר' יעקב מנחם שטייף שליט''א - ב.pdf
(49.18 KiB) הורד 124 פעמים
מאמר יפה -ב- שנתפרסם בקובץ עץ חיים-באבוב.pdf
(351.53 KiB) הורד 161 פעמים
מאמר יפה -א- שנתפרסם בקובץ עץ חיים-באבוב.pdf
(280.11 KiB) הורד 135 פעמים
''התאחדות הרבנים''-בשבח מפעל ''תרנגול'' של הלעגהורן 6 עמודים.pdf
(1.15 MiB) הורד 183 פעמים
נסיעה של הרבנים הגה''צ דק''ק סאטמאר-.pdf
(209.34 KiB) הורד 143 פעמים

הכהן מקולוניא
הודעות: 40
הצטרף: ו' ספטמבר 17, 2010 12:39 am

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי הכהן מקולוניא » ו' ינואר 24, 2020 9:19 am

אמרי שפר כתב:סוף לכל הבדויות!...
תשובה מהגאון האדיר רבי משה שאול קליין שליט"א ויתר רבנים וגאונים, בו מגלה את האמת ומסיר את המסוה שעומד מאחורי 'ההשגחה' , ומה היה באמת 'הביקור' במפעל של העופות הפטם.
אמת מארץ תצמח!


שמת לב שאתה בעיקר מתכתב עם עצמך?

עובדה היא שרוב הקהל הקדוש אינו מתעניין ב״שערוריה״ הזו וסומך על פסיקת הבד״צ ושאר רבנים ללא פקפוק.

עמקן
הודעות: 1584
הצטרף: ו' יוני 17, 2011 2:48 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי עמקן » ו' ינואר 24, 2020 3:07 pm

הכהן מקולוניא כתב:
אמרי שפר כתב:סוף לכל הבדויות!...
תשובה מהגאון האדיר רבי משה שאול קליין שליט"א ויתר רבנים וגאונים, בו מגלה את האמת ומסיר את המסוה שעומד מאחורי 'ההשגחה' , ומה היה באמת 'הביקור' במפעל של העופות הפטם.
אמת מארץ תצמח!


שמת לב שאתה בעיקר מתכתב עם עצמך?

עובדה היא שרוב הקהל הקדוש אינו מתעניין ב״שערוריה״ הזו וסומך על פסיקת הבד״צ ושאר רבנים ללא פקפוק.

איך אתה קובל מה מעניין אחרים? לי זה כן מעניין. לא משום שאני קבלתי צד האוסרים, אלא משום שאני אוהב תמיד לראות ולשקול צד השני, ולא להצמיד לצד אחד בעיניים עצומות.
כמובן כתבות מגמתיים אינם מעניינים אותי, וכ"ש מכתבתי פלסתר. אבל מכתבים מרבנים, ודברים הנראים כרציניים שאפשר לעמת ולאמת מול מקורות אחרות הוי דבר אחר.


אמרי שפר
הודעות: 56
הצטרף: ד' אוגוסט 21, 2019 6:18 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי אמרי שפר » ו' ינואר 24, 2020 9:13 pm

הכהן מקולוניא כתב:
אמרי שפר כתב:סוף לכל הבדויות!...
תשובה מהגאון האדיר רבי משה שאול קליין שליט"א ויתר רבנים וגאונים, בו מגלה את האמת ומסיר את המסוה שעומד מאחורי 'ההשגחה' , ומה היה באמת 'הביקור' במפעל של העופות הפטם.
אמת מארץ תצמח!


שמת לב שאתה בעיקר מתכתב עם עצמך?

עובדה היא שרוב הקהל הקדוש אינו מתעניין ב״שערוריה״ הזו וסומך על פסיקת הבד״צ ושאר רבנים ללא פקפוק.

לא שמתי לב לזה בכלל כי אין על מה לשום לב, (כנראה ממספר ההורדות שאכן יש כאלו שזה מעניין אותם), וגם זה מעניין לאלפי תושבי ארה"ק ותושבי חו"ל שלא אוכלים עוף הפטם, ועוד אלפי ישראל שלבם נוקפין באכילת עוף זה, ורוצים לדעת האמת ולהבין הענין על בריו, מפי גדולי הפוסקים בארץ ובגולה.

בעל אחריות
הודעות: 118
הצטרף: ב' אוגוסט 28, 2017 3:47 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי בעל אחריות » ג' ינואר 28, 2020 8:06 pm

הביצים של הפטם כולם הם כד חד
צריך עיון גדול איך ממציאים שקר גדול שהביצים של הפטם מצוי בהם כד כד.
והוא שקר גס במילתא דעבידי לגלוי' דלא משקרי אינשי.
הדבור ברור שלא נמצא אף אחד מן הביצים של הפטם שראשיה אינם כד חד
וזהו אחד מן הסיבות שלא נתקבל הערעור המדומה על העוף הפטם אצל הכלל ישראל, שכדי להמציא שערוריה, ממציאים שקרים וכזבים, וזהו שקר בולט במילתא דעבידי לגלוי'. וכל הרואה במכתב מהעומדים בצד המערערים על הפטם הוא בעיקר בנויה על השקר הזה.
אוי לנו כי כך עלתה בימינו.
בושה לעמוד בצד המערערים על הפטם הממציאים שקרים כאלה.
והכלל ישראל הכשרים יודעים ומרגישים עם מי החותמת ועם מי הפתילים, ועל כן ממשיכים לאכול הפטם בלי שום חשש.
עם ההכשר של הבדי''צ דהעדה החרדית, וכל בעלי המכשירים בכל העולם כולו.

פייביש אופטובסקי
הודעות: 736
הצטרף: ב' אפריל 07, 2014 1:40 pm

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הודעהעל ידי פייביש אופטובסקי » ג' ינואר 28, 2020 8:59 pm

בעל אחריות כתב:הביצים של הפטם כולם הם כד חד
צריך עיון גדול איך ממציאים שקר גדול שהביצים של הפטם מצוי בהם כד כד.
והוא שקר גס במילתא דעבידי לגלוי' דלא משקרי אינשי.
הדבור ברור שלא נמצא אף אחד מן הביצים של הפטם שראשיה אינם כד חד
וזהו אחד מן הסיבות שלא נתקבל הערעור המדומה על העוף הפטם אצל הכלל ישראל, שכדי להמציא שערוריה, ממציאים שקרים וכזבים, וזהו שקר בולט במילתא דעבידי לגלוי'. וכל הרואה במכתב מהעומדים בצד המערערים על הפטם הוא בעיקר בנויה על השקר הזה.
אוי לנו כי כך עלתה בימינו.
בושה לעמוד בצד המערערים על הפטם הממציאים שקרים כאלה.
והכלל ישראל הכשרים יודעים ומרגישים עם מי החותמת ועם מי הפתילים, ועל כן ממשיכים לאכול הפטם בלי שום חשש.
עם ההכשר של הבדי''צ דהעדה החרדית, וכל בעלי המכשירים בכל העולם כולו.


עיין כאן viewtopic.php?f=7&t=35791&start=1980


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 184 אורחים