מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

◆ חיפוש מקור ◆

חיפושי מקורות וכדומה
אורח
הודעות: 625
הצטרף: ה' יולי 21, 2011 8:14 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי אורח » ו' ינואר 24, 2020 12:29 am

יוסף חיים אוהב ציון כתב:
דרופתקי דאורייתא כתב:
ברוז כתב:
וכיון שכל יום הערב שבת הוא בתרדימת הבלי עולם האיך אפשר שיטעם לו נועם שבת ושירגיש בלבו איזה חמדה לכבוד יום השבת. משל לחביות של דבש כל שאתה מכניס אצבעו כו'.

על איזה משל כוונתו?


ע"ד אפשר,
שמא הוחלף שמן בדבש? כי לגבי שמן יש בשיר השירים רבה עה"פ שמן תורק שמך, שאם הייתה כוס מלאה שמן ונכנס טיפת מים יוצא שמן, כך תורה זה שמן ואם נכנס ליצנות יוצא התורה.


היכן בשהש"ר?


ראה שם פ"א ס"ב: ד"א לריח: מה השמן הזה כוס מלא אינו מזרזיף כשאר כל המשקים, כך דברי תורה אין מזרזפים בדברי ליצנות, מה השמן הזה כוס מלא שמן בידך ונפל לתוכו טיפה של מים ויצאת כנגדה טיפה של שמן, כך אם נכנס דבר של תורה ללב יצא כנגדו דבר של ליצנות, נכנס ללב דבר של ליצנות יצא כנגדו דבר של תורה,

עזריאל ברגר
הודעות: 9556
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' ינואר 26, 2020 9:39 pm

שימו לב:
נפתח פורום "מנא הני מילי" - viewforum.php?f=72
לכן מעתה ואילך נא לא לפתוח כאן שאלות חדשות של חיפוש מקור, אלא לפתוח אשכול חדש.

צעיר הלויים
הודעות: 49
הצטרף: ו' אוקטובר 04, 2019 3:21 pm
שם מלא: הלוי אשר בשעריך

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי צעיר הלויים » ב' פברואר 03, 2020 1:41 pm

הגיונות כתב:
צעיר הלויים כתב:
צעיר הלויים כתב:לברך לפני הסעודה שהכל מפני הספק,
ומדוע אין בזה משום ברכה שאינה צריכה?

?

שאלתך לא ממש ברורה.

בכל אופן, על הפתרון לברך 'שהכל' בכדי לצאת מהספק (למשל על ברכת אורז), השתברו קולמוסים רבים. ראה למשל אצל הר' רסקין ב'סידור רבינו הזקן עם מקורות וציונים', לקראת סופו.יש נוהגים לברך שהכל לפני נט"י. מה המקור לזה?
ומדוע אין בזה משום ברכה שא"צ?

עזריאל ברגר
הודעות: 9556
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' פברואר 03, 2020 4:42 pm

איני יודע מהו המקור הראשון להנהגה זו, אך ההסבר שלה הוא: כדי לצאת מספק ברכות על המשקין שבסעודה, שי"א שצריך לברך עליהם ברכה ראשונה.

כדכד
הודעות: 5408
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי כדכד » ב' פברואר 03, 2020 5:57 pm

דומני שכבר מרן השו"ע כתב את זה (יש לשער שאינו הראשון)

עזריאל ברגר
הודעות: 9556
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ה' פברואר 06, 2020 6:00 pm

עזריאל ברגר כתב:שימו לב:
נפתח פורום "מנא הני מילי" - viewforum.php?f=72
לכן מעתה ואילך נא לא לפתוח כאן שאלות חדשות של חיפוש מקור, אלא לפתוח אשכול חדש.

איתן נוי
הודעות: 465
הצטרף: ד' נובמבר 06, 2019 2:28 pm
שם מלא: k1100

Re: שמירת הנפש

הודעהעל ידי איתן נוי » ב' אפריל 13, 2020 9:38 pm

יוסף חיים אוהב ציון כתב:
איתן נוי כתב:מה המקור להוציא מכוס השתיה לפני ששותים?

גמ' חולין ק"ה.

שוב הרחבתי היריעה במקורות והסברים נוספים:
א. שו"ע הרב שמירת הגוף והנפש סעי' ד וכף החיים סי' קנז אות י.
ב. ולאחר זמן מצאתי ככל הנראה מקור נוסף אך בלי נימוק מהמשנ"ב סימן רו ס"ק יב: "הרוצה לשתות מים ששופך קצת ממנו ישפוך תחלה ואח"כ יברך". ע"כ.
ג. וכן ציין כה"ח סופר כאן ס"ק כ"ב. וכן בסימן קנ"ז סק"י (בסופו) "...וטוב לשפוך מעט מן המים קודם שישתה (שער המצות פרשת עקב ד"ה ונחזור לעניין ראשון באמצעו , אור צדיקים סימן כ"ג אות ח"י ועיין לקמן סימן ק"ע אות ל"ג) וכו'.
ד. ועוד מצאתי בספר התשב"ץ קטן סימן תקמט שכתב: וכשאדם שותה מים שהביאו מן הנהר צריך לשפוך קצת מן המים שהביאו לארץ קודם שישתה וכמו כן צריך לשפוך לאחר השתיה אם יש בני אדם אצלו:
ה. וכן מצאתי שכתב כנ"ל הסמ"ק מצוה ע"ט אות רכ.
ו. בחולין דף קה עמוד ב: "ההוא בר שידא דהוה בי רב פפא, אזל לאתויי מיא מנהרא - איעכב, כי אתא, אמרו ליה: אמאי איעכבת? אמר להו: עד דחלפי מים הרעים; אדהכי חזנהו דקא שדו מיא מפומא דחצבא, אמר: אי הוה ידענא דרגיליתו למיעבד הכי - לא איעכבי. (היינו אמר להם אותו השד אילו הייתי יודע שבין כך ובין כך אתם שופכים מעט מים מהחבית שאני מביא לא הייתי מתעכב עד שיעברו המים הרעים).
ז. וכנ"ל כן הביא והאירך עוד במקורות נוספים בפסקי תשובות הערות סימן רו הערה 40. ומקורו בגמ' חולין (ק"ה ב) משום שד ומזיקין, ובאור צדיקים סי' כ"ג אות ח"י כדי שלא יזיקו לו המגולגלים שבתוך המים, והובא מנהג זה בשו"ע הרב הל' שמירת גוף ונפש סעי' ד' ובכה"ח סי' קנ"ז סק"י וסי' ק"ע סקפ"ב ובדרכ"ת יו"ד סי' קט"ז סקע"ב, ונהוג עלמא (אלו המקפידים על כך) דווקא במים ולא בשאר משקין, אמנם בדרכי חיים ושלום אות רפ"א מביא שהגה"ק ממונקאטש זצ"ל נהג במנהג זה בכל משקה שיש בו מים, ובדרכ"ת (שם) עפ"י התוס' חולין (ק"ו א) ד"ה חזינהו דדווקא השותה בעצמו ידקדק לשפוך מהמים ולא איש אחר ישפוך עבורו, ודע שדי בשפיכה מעט מן המעט וכ"כ בכה"ח (למהר"ח פאלגי זצ"ל) סי' כ"ד סקי"ב ומוסיף שיעשה זאת כלאחר יד שלא יהא נראה לעין כל. (אולי משום יוהרא).
איתן נוי

לבי במערב
הודעות: 6244
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי לבי במערב » ג' אפריל 14, 2020 12:14 am

כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע נהג לשפוך מכל משקה, מלבד יין ויי"ש.

לבי במערב
הודעות: 6244
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי לבי במערב » ג' אפריל 14, 2020 2:54 am

צעיר הלויים כתב:יש נוהגים לברך שהכל לפני נט"י . .


איש_ספר כתב: . . כמובן בירך [הגרש"ד זלה"ה] על המשקים לפני סעודה לצאת ידי הסוברים שחייבים לברך . .

וראה גם כאן.

א גאליציאנער
הודעות: 603
הצטרף: ד' יולי 23, 2014 7:31 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי א גאליציאנער » א' אפריל 19, 2020 3:23 pm

ראיתי מביאים ווארט בשם הקצות החושן, על חכמת המילדות העבריות, שטען להם פרעה למה עברו על דברו ותחיינה את הילדים, ואמרו לו כשיטת רבינו תם, [כמדומה שהיא שיטת תוס' בבא קמא - אך לא חיפשתי מקורה עדיין] שדינא דמלכותא דינא הוא רק כשהגזירה חלה על כל העם, וכאן, - לא כנשים המצריות העבריות, ואין הן מחויבות לקיים גזירתו, לכן מיד - ויצו פרעה על כל עמו כל הבן היילוד וכו'.
אולי יודע מאן דהו היכן מקור הווארט הנחמד הלזה? כי ראיתיו מובא בשם ספר שב שמעתתא ולא מצאתיו שם.
בתודה למפרע
בברכה שלימה ונאמנה
א גאליציאנער

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 2806
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » א' אפריל 19, 2020 3:27 pm

בס' פנינים משולחן גבוה שמות.
https://tablet.otzar.org/he/book/book.p ... pagenum=78
עמ' פ"א.

עזריאל ברגר
הודעות: 9556
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' אפריל 19, 2020 3:38 pm

שימו לב:
נפתח פורום "מנא הני מילי" - viewforum.php?f=72
לכן מעתה ואילך נא לא לפתוח כאן שאלות חדשות של חיפוש מקור, אלא לפתוח אשכול חדש.


חזור אל “מנא הני מילי?”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 21 אורחים

cron