מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

קדמונים שחקרו למה נברא אדם באופן שיצטרך לאכילה

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
הפלא ופלא
הודעות: 362
הצטרף: ב' מאי 10, 2010 3:24 pm

קדמונים שחקרו למה נברא אדם באופן שיצטרך לאכילה

הודעהעל ידי הפלא ופלא » א' פברואר 01, 2015 3:20 pm

האם מצאנו כבר בקדמונים שחקרו למה נברא האדם באופן שיצטרך לאכילה?

תודה

ליכא מידי
הודעות: 17
הצטרף: ו' דצמבר 12, 2014 5:46 pm

Re: קדמונים שחקרו למה נברא אדם באופן שיצטרך לאכילה

הודעהעל ידי ליכא מידי » א' פברואר 01, 2015 3:30 pm

לקוטי תורה שלח לו,ג
הנה כתיב כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה' וגו' וצריך להבין היתרון שבלחם והלא האדם ג"כ במאמר נברא כמ"ש נעשה אדם כו' ולמה צריך האדם לקבל חיותו מהלחם דוקא. אך הענין הוא כי מוצא פי ה' שבדצ"ח הוא ענין הרפ"ח ניצוצי' שנפלו בשבירת הכלים והאדם הוא מהתיקון ולכן צריך האדם לקבל חיותו מדצ"ח דוקא. לפי ששר[ש](ה) הרפ"ח ניצוצין הוא מאד נעלה כמבואר במ"א. וכמו כן ענין ירידת הנשמה לעוה"ז השפל דוקא הוא כדי לאכפייא לסטרא אחרא בכדי שעי"ז אסתלק יקרא דקוב"ה כיתרון אור הבא מן החשך דוקא.
נערך לאחרונה על ידי ליכא מידי ב ו' יוני 12, 2015 3:59 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

מה שנכון נכון
הודעות: 10294
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: קדמונים שחקרו למה נברא אדם באופן שיצטרך לאכילה

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » א' פברואר 01, 2015 4:05 pm

ע"ע ברוח חיים אבות פ"ג מ"ג.

תשובות נוספות [שאיני זוכר להם כעת מקור], כדי שיהיו עיניו תלויות תמיד לה' לצורך חיותו, וכדי ליתן מקום לבחירה ולשכר ועונש במאכלות מותרות ואסורות, וברדיפת המותרות [העולם נברא בשביל ישראל].

אליבא דחלק מהראשונים אין מקום לשאלות מסוג זה. הן בגלל שלא נוכל ליתן טעם לכל מה שאנו רואים בבריאה [וא"א להסיק על חלק מדבר שלם מבלי שמכירים ומבינים את כולו], והן משום שלעולם נוכל לשאול ולמה נברא באופן שיהיה צורך כזה. אלא כך רצה ה' ותו לא.
נערך לאחרונה על ידי מה שנכון נכון ב א' פברואר 01, 2015 4:09 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

בקרו טלה
הודעות: 3572
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: קדמונים שחקרו למה נברא אדם באופן שיצטרך לאכילה

הודעהעל ידי בקרו טלה » א' פברואר 01, 2015 4:07 pm

הפלא ופלא כתב:האם מצאנו כבר בקדמונים שחקרו למה נברא האדם באופן שיצטרך לאכילה?

תודה

אור החיים במדבר פרק יד פסוק ט
כי לחמנו הם - טעם שהוציאו הדבר בלשון לחם, יתבאר על פי דברי אנשי אמת שחקרו במעשה ה' אשר עשה בהרכבת הבעלי חיים, שכל חי אוכל ושותה, שהיה ה' יכול עשות שיתקיימו בעלי חיים בלא מאכל, והנה לפניך מין בריה ששואפת רוח והיה לה למזון, ואם ככה היה ה' עושה, היו ישראל נפנים לעסק התורה ולמצות, גם היו נמנעים מכמה מעשים בלתי הגונים אשר יסובבו מצורכי המחיה והכלכלה:
ולזה הייתי מתרץ מעצמי כי רצה ה' לזכות ישראל בתרי"ג מצות אשר רובם תלוים במיני המאכל והמשתה, תרומות מעשרות, חלה, מצות שמיטה, ושבזריעה, ושבחרישה, ושבקצירה, וכדומה:
אבל חכמי האמת הוסיפו בזה טעם לשבח בדרך כלל, כי כל עיקרי הנבראים, מעלין בקודש, בסוד הבירורין של ניצוצי הקדושה, הן הנה המתבררים באמצעות המאכלים, ומעתה ניצוצי הקדושה יקראו לחם עם ה':
גם אמרו ז"ל כי כל נברא יש בו ניצוץ קדוש, ואפילו בנבראים בלתי טהורים, והאנשים הרשעים, וגם בס"מ הרשע, אין מהם שאין בו חלק החיוני שהוא בחינת הטוב, שהוא דבר המעמיד שזולתו לא יתקיים כל דבר, ובהפרד ניצוץ החיוני ממקומו יתבטל ויאבד כל הבנין גם אמרו כי בחינת הקדושה בטבעה להמשיך מינה כאבן השואבת, ובזה תשכיל להבין מאמרם ז"ל (שבת לד) שאמרו יהיב ביה עיניה ונעשה גל של עצמות, והבן:
ועל פי הדברים יכוין אומרו אל תיראו וגו' כי לחמנו הם, וחזרו ופירשו (מין) [מה] הלחם שאנו אומרים הוא סר צלם מעליהם, והוא ניצוץ המחיה אותם כבר הוסר מעליהם, ועוד וה' אתנו שהוא בחינת כללות הקדושה, ובזה נעשה כאבן השואבת לכל ניצוצין המחיים אותם ונאבדים כלם יחד, ומעתה אין מקום לירא מהם כאומרו אל תיראום:

פי' המיוחס לבעש"ט על פרק ק"ז שבתהלים
רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף. פירש בכאן סוד גדול ונורא, והוא, למה ברא הקדוש ברוך הוא עניני מאכל ומשתה שאדם תאב להם לאכול ולשתות, והטעם שהם ממש ניצוצי אדם הראשון שהם מתלבשים בדומם ובצומח ובחי ובמדבר, ויש להם חשק לדבק בקדושה, והן מעוררין מיין נוקבין, בסוד (זוה"ק פינחס דרמ"ז ע"ב) אין טיפה יורדת מלמעלה שאין טפיים עולים כנגדה מלמטה, וכל אכילה ושתיה שאדם אוכל ושותה הוא ממש חלק ניצוצות שלו, שהוא צריך לתקן, וזהו שאמר הכתוב רעבים גם צמאים, כשאדם רעב וצמא להם, למה זה, וזהו שאמר נפשם בהם תתעטף.

ועי' עוד מה שכתב החיד"א על נותן לחם לכל בשר
קבצים מצורפים
שמחת הרגל לחיד''א על הגדש''פ.pdf
(410.36 KiB) הורד 398 פעמים
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב א' פברואר 01, 2015 7:35 pm, נערך 2 פעמים בסך הכל.

הפלא ופלא
הודעות: 362
הצטרף: ב' מאי 10, 2010 3:24 pm

Re: קדמונים שחקרו למה נברא אדם באופן שיצטרך לאכילה

הודעהעל ידי הפלא ופלא » א' פברואר 01, 2015 5:21 pm

זייער גוט

תודה לכולכם

עושה חדשות
הודעות: 10020
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: קדמונים שחקרו למה נברא אדם באופן שיצטרך לאכילה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' יוני 20, 2017 8:59 pm

בקרו טלה כתב:...תרי"ג מצות אשר רובם תלוים במיני המאכל והמשתה, תרומות מעשרות, חלה, מצות שמיטה, ושבזריעה, ושבחרישה, ושבקצירה, וכדומה...
יש עוד שכ' כך מלבד האוה"ח הנ"ל?

סגי נהור
הודעות: 4835
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: קדמונים שחקרו למה נברא אדם באופן שיצטרך לאכילה

הודעהעל ידי סגי נהור » ג' יוני 20, 2017 11:48 pm

ליכא מידי כתב:לקוטי תורה שלח לו,ג
הנה כתיב כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה' וגו' וצריך להבין היתרון שבלחם והלא האדם ג"כ במאמר נברא כמ"ש נעשה אדם כו' ולמה צריך האדם לקבל חיותו מהלחם דוקא. אך הענין הוא כי מוצא פי ה' שבדצ"ח הוא ענין הרפ"ח ניצוצי' שנפלו בשבירת הכלים והאדם הוא מהתיקון ולכן צריך האדם לקבל חיותו מדצ"ח דוקא. לפי ששר[ש](ה) הרפ"ח ניצוצין הוא מאד נעלה כמבואר במ"א. וכמו כן ענין ירידת הנשמה לעוה"ז השפל דוקא הוא כדי לאכפייא לסטרא אחרא בכדי שעי"ז אסתלק יקרא דקוב"ה כיתרון אור הבא מן החשך דוקא.

המקור לזה (והוא גם יסוד פירושי אוה"ח והבעש"ט שהובאו לעיל) הוא לקוטי תורה להאריז"ל ריש פרשת עקב באריכות ובפירוט, ויעויין גם שער המצוות שם.

בינוני
הודעות: 693
הצטרף: ג' ספטמבר 13, 2016 11:50 am

Re: קדמונים שחקרו למה נברא אדם באופן שיצטרך לאכילה

הודעהעל ידי בינוני » ד' יוני 21, 2017 1:14 am

הפלא ופלא כתב:האם מצאנו כבר בקדמונים שחקרו למה נברא האדם באופן שיצטרך לאכילה?

תודה

אני לא בדקתי בקדמונים, אבל שאלתי פעם להגר"ל מינצברג שליט"א שאלה זו, והוא ענה לי תשובה אופיינית לו: הקב"ה רצה להיטיב עם הבריות לפיכך ברא להם מאכלים טובים להנות בהם בני אדם! ושאלתיו שהרי אם המושג 'אוכל' לא היה קיים לא הייתה חסרה להם ההנאה והיא הנאה רק אחרי שנודעים לה. והוא לא הסכים לשאלתי, כי לאחר הכל יש בזה הנאה גדולה לבני אדם. (לדעתי, פשטות הברכה "להנות בהם בני אדם" שנתקנה על עצי פרי מלבלבים נוטה לדבריו.)

שוב שאלתי שאלה זו למקובל חשוב, והוא ענה לי תשובה אופיינית למקובל: אם האדם לא היה תלוי באוכל כדי לחיות, הוא היה דומה מדיי למלאך, והרשעים היו מייחסים עצמם יותר לאלוהות (ע"ע פרעה, ותחשבו שבכלל לא היה צריך לאכול...).

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5452
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: קדמונים שחקרו למה נברא אדם באופן שיצטרך לאכילה

הודעהעל ידי מיללער » ד' דצמבר 13, 2017 10:56 pm

בקרו טלה כתב:
פי' המיוחס לבעש"ט על פרק ק"ז שבתהלים
רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף. פירש בכאן סוד גדול ונורא, והוא, למה ברא הקדוש ברוך הוא עניני מאכל ומשתה שאדם תאב להם לאכול ולשתות, והטעם שהם ממש ניצוצי אדם הראשון שהם מתלבשים בדומם ובצומח ובחי ובמדבר, ויש להם חשק לדבק בקדושה, והן מעוררין מיין נוקבין, בסוד (זוה"ק פינחס דרמ"ז ע"ב) אין טיפה יורדת מלמעלה שאין טפיים עולים כנגדה מלמטה, וכל אכילה ושתיה שאדם אוכל ושותה הוא ממש חלק ניצוצות שלו, שהוא צריך לתקן, וזהו שאמר הכתוב רעבים גם צמאים, כשאדם רעב וצמא להם, למה זה, וזהו שאמר נפשם בהם תתעטף.


הפירוש הזה מיוחס להבעש"ט, ומצאתי שהובא גם בספר בן יהוידע ע"י הבן איש חי, האם פירוש הזה מיוחס גם להקדמונים או שהגיע לבגדד מאוקראינא?
קבצים מצורפים
IMG-20171213-WA0076.jpg
IMG-20171213-WA0076.jpg (231.6 KiB) נצפה 2602 פעמים

דרומי
הודעות: 7295
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: קדמונים שחקרו למה נברא אדם באופן שיצטרך לאכילה

הודעהעל ידי דרומי » ה' דצמבר 14, 2017 12:04 am

הבן איש חי ידע הרבה מספרי האשכנזים

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5452
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: קדמונים שחקרו למה נברא אדם באופן שיצטרך לאכילה

הודעהעל ידי מיללער » ה' דצמבר 14, 2017 2:03 am

דרומי כתב:הבן איש חי ידע הרבה מספרי האשכנזים

מספרי חסידות גם כן?

בקרו טלה
הודעות: 3572
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: קדמונים שחקרו למה נברא אדם באופן שיצטרך לאכילה

הודעהעל ידי בקרו טלה » ה' דצמבר 14, 2017 4:51 am

מיללער כתב:הפירוש הזה מיוחס להבעש"ט, ומצאתי שהובא גם בספר בן יהוידע ע"י הבן איש חי

הוא מביא זאת ג"כ בספרו בן איש חיל דרוש א' ובריש ספר לשון חכמים

ניים ושכיב
הודעות: 558
הצטרף: ה' ינואר 16, 2014 2:21 pm

Re: קדמונים שחקרו למה נברא אדם באופן שיצטרך לאכילה

הודעהעל ידי ניים ושכיב » ה' דצמבר 14, 2017 5:08 pm

אני לא בטוח שלזה כיון פותח האשכול, אבל חוה"ל (ד,ג) חוקר באופן יותר עמוק, למה בכלל צריך השתדלות, ועומק הענין הוא למה בכלל יש צרכים. והוא עונה שתי תשובות עמוקות מאוד:
והעילה אשר בעבורה חייב הבורא את האדם לחזר ולסבב על סיבות הטרף, ושאר מה שהוא צריך אליו, לשני פנים.

אחד מהם, מפני שחייבה החכמה בחינת הנפש בעבודת האלוהים ובהמרותו, בחן אותה במה שמראה זו ממנה, והוא הצורך והחיסרון אל מה שהוא חוץ לה ממאכל ומשתה ומלבוש ומעון ומשגל, וציווה אותם לחזר עליהם להביאם בסיבות המוכנות להם, על פנים מיוחדים ועתים ידועים.
ומה שגזר הבורא שייגמר לאדם מהם, ייגמר וישלם בהשלמת הזדמנות הסיבות.
ואשר לא גזר לו להיגמר בהם, לא ייגמר, וימנעו ממנו הסיבות.
ונתבררו ממנו העבודה והעבירה בכוונה ובבחירה לאחת מהנה מבלתי האחרת. ויתחייב אחר זה הגמול והעונש, ואפילו לא גמר בהם המעשה.

והשני, כי אילו לא הוצרך האדם לטרוח ולחזר ולסבב להבאת טרפו, היה בועט ורודף אחר העבירות, ולא היה משגיח על מה שהוא חייב בו על טובת האלוהים עליו.
כמו שכתוב (ישעיה ה) והיה כינור ונבל תוף וחליל ויין משתיהם, ואת פועל ה' לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו.
ואמר (דברים לב) וישמן ישורון ויבעט. שמנת עבית כשית ויטוש אלוה עשהו.
וכו' עיי"ש.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5452
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: קדמונים שחקרו למה נברא אדם באופן שיצטרך לאכילה

הודעהעל ידי מיללער » ה' דצמבר 14, 2017 8:14 pm

בקרו טלה כתב:
מיללער כתב:הפירוש הזה מיוחס להבעש"ט, ומצאתי שהובא גם בספר בן יהוידע ע"י הבן איש חי

הוא מביא זאת ג"כ בספרו בן איש חיל דרוש א' ובריש ספר לשון חכמים

אפשר להעתיק? הוא מביאו בשם מישהו?

בקרו טלה
הודעות: 3572
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: קדמונים שחקרו למה נברא אדם באופן שיצטרך לאכילה

הודעהעל ידי בקרו טלה » ה' דצמבר 14, 2017 8:26 pm

מיללער כתב:אפשר להעתיק? הוא מביאו בשם מישהו?

לשון חכמים עמ' 17 https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx? ... 2142023985
בן איש חיל עמ' 19 https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx? ... 2142023985
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב ג' דצמבר 19, 2017 4:52 am, נערך 2 פעמים בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5452
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: קדמונים שחקרו למה נברא אדם באופן שיצטרך לאכילה

הודעהעל ידי מיללער » ה' דצמבר 14, 2017 8:38 pm

בקרו טלה כתב:
מיללער כתב:אפשר להעתיק? הוא מביאו בשם מישהו?

לשון חכמים עמ' 17 https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx? ... 2142023985
בן איש חיל עמ' 19 https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx? ... 2142023985

תודה רבה - בבן איש חיל הוא כותב "ופירשו המפרשים" מעניין אם הפירוש הזה מובא במקור קדום להבעש"ט

תוכן
הודעות: 5537
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: קדמונים שחקרו למה נברא אדם באופן שיצטרך לאכילה

הודעהעל ידי תוכן » ו' דצמבר 15, 2017 9:20 am

תעשה חיפוש על עם הארץ אסור לאכול בשר, ותמצא נחת.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 171 אורחים