מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מנורת המאור

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
ושא_נס
הודעות: 1335
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

מנורת המאור

הודעהעל ידי ושא_נס » א' מרץ 05, 2017 4:11 pm

ידוע ומפורסם כי יש שני ספרים בשם מנורת המאור, האחד לר' ישראל אלנקאוה, והשני לר' יצחק אבוהב.
כבר צונץ, ואחרים, ענלאו, ואחרון (כפי הידוע לי) פרופ' תא שמע, דנו בספרים ובזיקה ביניהם.
לדברי ענלאו ספרו של ר"י אלנקאוה הוא המקורי, ואילו ספרו של ר"י אבוהב מבוסס עליו.
לדברי תא שמע אין הכרח שר"י אבוהב העתיק מר"י אלנקאוה, ויתכן ההפך ור"י אלנקאוה העתיק מר"י אבוהב, ואפשר גם לכאורה ששניהם העתיקו ממקור אחר.

יש מישהו שהשיב על דברי תא שמע?

לענ"ד עם כל הדחוקים שתא שמע מונה בדברי ענלאוו, יש לי ראיה שר"י אבוהב העתיק מר"י אלנקאוה.

במנורת המאור לר"י אלנקאוה (ח"ד עמ' 349), העתיק מאמר ממדרש השכם (נראה כי הוא באמת מאמר אמיתי ומקורי ממדרש השכם שאבד, ויש לי סיוע אחר לזה ממ"א), ואחריו מאמר מבבלי ערכין, ואחריו מאמר בלי מקור המתחיל "א"ר אלעזר משום ר' יוסי בן זמרא רמ"ח אברים יש בו באדם...", ועל מאמר זה האחרון לא ציין מקורו, וגם ענלאו לא ציין מקורו, אבל ברור שמקורו ויקרא רבה פרשה טז פיסקא ד, והוא בשינוי גם במדרש תהלים מזמור נב (יש לתקן במנורת המאור הנדפס "רבוצים" תחת "רצוצים", וכפי שהוא בויק"ר. ואולי ענלאו לא דייק בהעתקה, ואין כתב היד מצוי אצלי עתה).
וראו זה פלא במנורת המאור לר"י אבוהב סימן נא מביא המאמר הנ"ל מערכין, ואחריו מביא ויק"ר הנ"ל (שכאמור ר"י אלנקאוה לא ציין מקורו, והוא נראה כביכול כהמשך למאמר שהעתיק מערכין) בשם "מדרש השכם"! ומשם התגלגל למדרש השכם של גרינהוט.
לע"ד במקום לדחוק ולומר שבאמת מאמר ויק"ר זה מופיע גם במדרש השכם (כאן מצאה החקירה מקום לנוח אם מדרש השכם אסף מאמרים סתם מספרות חז"ל, או שתמיד שינה בהם. ומשני קטעים בו שהעמקתי מוכח שלא העתיק סתם אלא הוסיף ושינה. וזה יוסף אומץ שאין זה מאמר מקורי במדרש השכם), עדיף לומר שר"י אבוהב ראה הכל בספר מנורת המאור לר"י אלנקאוה. ואת מאמר מדרש השכם האמיתי שהביא ר"י אלנקאוה לא העתיק ר"י אבוהב, אך כן העתיק את המאמר שבערכין, וכיון שידע שהמאמר הבא אחר כך בספרו של ר"י אבוהב אינו בערכין, ייחסו אדלעיל למדרש השכם הנזכר לעיל בספרו של ר"י אלנקאוה. אך באמת כאמור אין מקורו מדרש השכם אלא ויק"ר. כמובן אפשר לדחוק ולומר שגם מאמר הויק"ר מובא בהשכם, ואז נצטרך לדחוק ולומר שר"י אלנקואה חצץ מאמרי השכם במאמר מן הבבלי, וכפי שהבין ר"י אבוהב. לענ"ד זה דוחק, והרבה יותר מתקבל על הדעת כי ר"י אבוהב כנ"ל העתיק מר"י אלנקאוה.
אם איני טועה, כל מאמרי השכם בספרו של ר"י אבוהב, מובאים גם בספרו של ר"י אלנקאוה (צריך כמובן לבדוק זאת), כך שמוזר יהיה לומר שדוקא כאן אין חפיפה, בפרט שהמאמר מופיע בויק"ר. ואפילו אם נקבל שבאמת המאמר מופיע גם במדרש השכם, צריך יהיה טעם גדול מדוע חצץ ר"י אלנקאוה מאמרי השכם במאמר מערכין בכזו צורה. ועדיף היה לו להעתיק אחרי המאמר ממדרש השכם (שכנראה הוא באמת השכם) את המאמר הנוסף ממדרש השכם (בהנחה שזה באמת מדרש השכם) שכאמור נמצא גם בויק"ר, ואחריו להביא המאמר מערכין.

הרבה יותר מתקבל על הדעת שר"י אלנקאוה העתיק מאמר מדרש השכם האמיתי, ואחריו מערכין מאמר ר"י בשם ר"י בן זימרא, ואחריו אגב והביא מאמר ר"י בשם ר"י בן זימרא (בעניני לשון הרע) הביא מאמרו של ר"א בשם רבי יוסי בן זימרא (גם הוא בעניני לשון הרע) מויק"ר.

מעיקרא צריך לבדוק אם כל מאמרי מדרש השכם שבמנורת המאור לר"י אלנקאוה, אינם נמצאים במדרשים שבידינו, ולכן הביאם דוקא ממדרש זה. ואם אכן כך הדבר, זו ראיה נצחת שלכאורה אין מאמר זה מאמר מדרש השכם אלא ויק"ר, ור"י אבוהב נמשך אחר ר"י אלנקאוה. ואת הקושיות של תא שמע - צריך לברר.

נטיית לבי יותר לסמוך על ענלאו שעסק רבות במנורת המאור, מאשר על תא שמע שעם שהעמיק כפי כוחו ולא "הרגיש" ו"חש" הספר כמו ענלאו.

אגב אעיר כידוע כי מאמרים רבים מספרו של אלנקאוה הועתקו בספר ראשית חכמה (מהם מאמרי אדר"נ נוסחא ב', וזה נעלם משכטר באדר"נ שלו על אף שהכיר את כ"י של ר"י אלנקאוה. ולו היה מוצא מובאות אלו בר"ח לפחות היה יודע לחפשן אצל אלנקאוה. והיה עוזר לו במקומות שנתקשה בטקסט של נו"ב. שכטר במבואו רשם את מאירת עינים לר"ע מן האדומים כמי שהכיר אדר"נ, ומה הרבותא בזה? ר"ע מן האדומים השתמש בדפוס, ובדפוסים השתמשו עוד רבים ואפילו יותר מוקדמים וסמוכים לשנת ש"י בה נדפס אדר"נ לראשונה. מצאתי כבר ציון לאדר"נ הנדפס דומני בשנת שי"ב או שי"ג, וכן בשנת שי"ז, והרבה קודם שנדפס ספרו של ר"ע מן האדומים).

למנורת המאור לר"י אלנקאוה שרד רק כ"י אחד, ושרדו כמה פרקים בכתבי יד אחרים, ודומני כי לא נוצלו והושוו עד היום. וחבל. לשמחתי לבקשתי קטעים אלו קוטלגו היום יותר בהרחבה בקטלוג הספריה הלאומית.

דרך לימודי מצאתי שגיאות העתקה לא מעטות במהדורתו של ענלאו, וצריך בה זהירות, ותמיד עדיף לבדוק בכ"י היחידי השלם (אוקספורד).

כמו כן יש מאמרים רבים שענלאו לא מצא מקורם, והיום עם המחשבים אפשר בקלות רבה לאתרם, כמו המאמר בנ"ד שהוא לענ"ד ויקרא רבה, ור"י אבוהב ייחסו למדרש השכם.

בשנת תרפ"ז ענלאו הדפיס "מדרש השכם", מן הסתם יש שם את כל המאמרים שנדפסו אצל גרינהוט ממנורת המאור אבוהב (וממקורות אחרים שכבר אסף בובר), רק שהוא בטח הביאם ממקורם ממנורת המאור לר"י אלנקאוה, לשיטתו שהוא הקדמון, וגם אם לא בטח מצא שם מאמרים נוספים שאינם אצל אבוהב. לצערי מדרש השכם זה אינו נמצא במאגרים, אם יש למישהו קובץ PDF או הספר עצמו, אהיה לו אסיר תודה. וכמובן זה המקום לבקש מאוצר החכמה שיצרפו הספר למאגרם המשובח.

יש עבודות ומחקרים עדכניים על מדרש השכם וטיבו? מקורותיו? מבנהו? מעבר למה שיש אצל גרינהוט (ובטח אצל ענלאוו בספרו הנדפס בתרפ"ז, אלא שכאמור אינו תחת ידי. ואני מקוה שמבואותיו באו בלשון קדשנו ולא באנגלית כהערותיו למנורת המאור אשר אין לי ספק שיש לומדים שמתקשים בזה ומאבדים ידיעות הרגשות והערות בגלל מגבלת השפה)

לסיום: על מעלותיו וחשיבותו של ספרו של ר"י אלנקאוה אין להאריך, וידוע הדבר אצל היודעים והלומדים כמה חשוב הוא, וכמה נוסחאות משובחות נשתמרו בו של מאמרים רבים מאד, ומהם מדרש השכם הנדון כאן שאבד מאתנו. מהדורתו של ענלאו היא יחסית טובה מאד, ורק כבר רמזתי שיש בו קצת שיבושי העתקה ומקורות שלא ידע מהם. חוסר נוחות נוסף הוא פיצולו של הספר לכמה וכמה כרכים, דבר שהוא מאוד לא נוח שכל פעם צריך לרוץ מכרך לכרך. ובפרט במהדורה הראשונה שהם כרכים עבים ביותר לעובי הנייר.
יש מקום כיום למהדורה חדשה של מנורת המאור לר"י אלנקאוה, על בסיס עבודתו של ענלאו, כמובן כשכ"י אוקספורד יהווה בסיס, ועליו ירשמו השינויים משרידי כתבי היד החשובים ששרדו, עם חשיפת המקורות כראוי, והשוואה למובאות בספר ראשית חכמה (יש לבדוק את מידת שימושו בספר וכמה שינה לשונות וכו') ואולי אצל חכמים נוספים (במידה ויש), וכמובן עם ספרו של ר"י אבוהב, וכך לדעתי ללא ספק תפתר תעלומת מי העתיק ממי...

יבואו החכמים פה ויאירו העינים

עדיאל ברויאר
הודעות: 3433
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: מנורת המאור

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » א' מרץ 05, 2017 5:39 pm

קראתי בזריזות את עיקרי דבריך, ויישר כחך.

רק אציין שיש מהדורה חדשה של מנורת המאור לר"י אלנקווה שיצאה בשנת תש"ע ע"י אחד מצאצאיו: http://aleph.nli.org.il:80/F/?func=dire ... base=NNL01

מסופקני אם מהדורה זו הוסיפה דבר (הוא בוודאי לא השתמש בכה"י הנוספים). לפחות חלק מהערות ענלאו תורגמו לעברית.

ושא_נס
הודעות: 1335
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: מנורת המאור

הודעהעל ידי ושא_נס » א' מרץ 05, 2017 8:42 pm

תודה, לא ידעתי ממהדורה זו. הלוואי והיא תכנס לאוצר החכמה.

כתב לי חכם אחד: על מנורת המאור של ר"י אבוהב ראה גם בדברים הישנים-חדשים של צונץ.
יט"ל צונץ, מנהגי תפילה ופיוט בקהילות ישראל, תרגם מגרמנית ז' ברויאר, ערך א' פרנקל, ירושלים תשע"ו, עמ' 236-227

פלגינן
הודעות: 3183
הצטרף: ג' יולי 17, 2012 10:46 pm

Re: מנורת המאור

הודעהעל ידי פלגינן » א' מרץ 05, 2017 9:06 pm

עדיאל ברויאר כתב:קראתי בזריזות את עיקרי דבריך, ויישר כחך.

רק אציין שיש מהדורה חדשה של מנורת המאור לר"י אלנקווה שיצאה בשנת תש"ע ע"י אחד מצאצאיו: http://aleph.nli.org.il:80/F/?func=dire ... base=NNL01

מסופקני אם מהדורה זו הוסיפה דבר (הוא בוודאי לא השתמש בכה"י הנוספים). לפחות חלק מהערות ענלאו תורגמו לעברית.

עד כמה שזכור לי עבודה ברמה נמוכה יחסית, כלומר מושלמת והכל מנוקד היטב.. אבל רחוקה מלהיות מדעית ומחקרית, ומן הסתם לא הוסיף כלום.

באמונתו
הודעות: 1890
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 6:52 pm

Re: מנורת המאור

הודעהעל ידי באמונתו » ה' אוקטובר 18, 2018 10:29 pm

לעניות דעתי, ראיות תא שמע לקדמות מנורת המאור - ר"י אבוהב, מצ"ב, מכריעות.

אני מעתיק הימנו את הרקע לדברים: ראש לחוקרי הספר היה... צונץ... ומחקרו נדפס לראשונה בשנת 1859. לדבריו , לאחר שעסק בחקר הספר שנים לא מעטות , הגיע למסקנה שאין לזהות את המחבר עם הרב יצחק אבוהב שחי בספרד ערב הגירוש , כפי שהיה מקובל בכרונוגרפיה העברית הקודמת , וכי לפנינו חכם ספרדי אחר , לא ידוע , ושמו כשמו , אשר חי בין השנים 1300- 1320. שיקוליו של צונץ היו כדלהלן...

בשנת 1929 החל ענעלאו להוציא לאור את מהדורת ספר "מנורת המאור" האחר , מאת הרב ישראל אלנקאווה ( ניו יורק , 1932-1929 ) המקיים דמיון מפתיע בתוכן ( ובשם )! עם ספרו של אבוהב . במבואותיו המפורטים חלק ענעלאו בתוקף על הנחותיו וראיותיו של צונץ . לדעתו , שנתקבלה מאז ואילך על דעת החוקרים , חיקה הרב אבוהב , ואף העתיק מלוא חופניו , מספרו של הרב אלנקאווה , שהיה מן המשפחות הנכבדות שבטולדו ומן הנהרגים על קידוש השם בגזרות קנ"א ( 1391 ). מכיוון שאין דרך להכחיש , לדעתו , את הזיקה הספרותית בין שני הספרים , ממילא אי אפשר לומר כי אבוהב נפטר בראשית המאה הי"ד , כדעת צונץ , ועל כן יש להתייחס אל "אבוהב הראשון" כדמות דמיונית , יצירת רוחו של צונץ . ואפשר מאוד — אף כי ענעלאו מהסס לומר זאת כדעה מוחלטת — כי מחבר ספר "מנורת המאור" אינו אלא הרב יצחק אבוהב האחרון , שפעל במחצית השנייה של המאה הט"ו (1433–1493; ה'קצ"ג - ה'רנ"ג)...

שם מוכיח תא שמע בבירור, גם מתוך גילוי הספר "שולחן הפנים" לר"י אבוהב בעל מנורת המאור, שענעלאו טעה בהחלט בהבדל של סביבות 150 שנה!
המתברר שר"י אבוהב, בעל "מנורת המאור", "ארון העדות" ו"שולחן הפנים", תלמיד רבי יהודה בן הרא"ש ז"ל היה. הרי ר"י בן הרא"ש ז"ל כיהן ראש ישיבת טולדו , משנת פ"א (אחרי פטירת אביו הרא"ש) עד פטירתו בשנת ק"ט. רבי ישראל אלנקאווה, המחבר של מנורת המאור השני, מן הנהרגים על קידוש השם בגזירות קנ"א היה.
חיבור אחרון הנזכר אצל ר"י אבוהב הוא הרא"ש, בעוד ר"י אלנקאווה הרבה להעתיק דברי הטור.
ר"י אבוהב אינו מזכיר את ספר זוהר הקדוש אפילו פעם אחת, כשר"י אלנקאווה הביא משם רבות.
וכן על זה דרך ראיות אחרות, אשר רבות מתוכם לא עמדו בפני ענעלאו, והדברים מדברים בעד עצמם.

מצד השני, ראיית "ושא נס" ממדרש השכם, בלתי משכנעת לעניות דעתי, שכן כנראה המדרש השכם, מדרש מאוחר בזמן הוא, אשר אסף מאמרים רבים מהתלמוד ומדרשים מוקדמים לפניו, וכפי הרגיל במדרשים קטנים מאוחרים רבים, אשר מקצתם אבדו. הלא אותו מאמר גופו במנורת המאור - אלנקאווה, פרק י"ח - לשון הרע עמוד 349: ועוד גרסי' במדרש השכם וימותו האנשים מוציאי דבת הארץ רעה במגפה לפני ה', ומה ארץ, שאין בה פה לדבר ולא פנים להתבייש, תבע הב"ה עלבונה מן המרגלים, המדבר דברים כנגד חבירו, ומביישו, על אחת כמה וכמה. נמצא לפנינו בלשונו באבות דרבי נתן פרק ט': כיוצא בו וימותו האנשים מוציאי דבת הארץ רעה במגפה לפני ה'. והלא דברים ק"ו ומה ארץ שאין לה לא פה לדבר ולא פנים ולא בשת בקש הקדוש ברוך הוא עלבונה מן המרגלים המדבר דברים כנגד חבירו ומבייש אותו על אחת כמה וכמה שיבקש הקדוש ברוך הוא עלבונו:

מאידך, לדעת "ושא נס" שהעתיק ר"י אבוהב בטעות מר"י אלנקאווה, ושגה וחשב אשר גם דבריו בהמשך (לאחר שכתב: ועוד גרסי' בפ' יש בערכין א"ר יוחנן משום ר' יוסי בן זמרה, מאי דכתיב מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה, אמ' הב"ה ללשון, כל איבריו של אדם זקופין ואתה מוטל, כל איבריו של אדם מבחוץ ואתם מבפנים, ולא עוד אלא שהקפתי עליך שתי חומות, אחת של בשר ואחת של עצם, מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה). א"ר אלעזר משום ר' יוסי בן זמרה, מאתים וארבעים ושמונה איברים יש בו באדם, מהן זקופין ומהם רצוצים, ולשון זה נתון בין שני לחיים, ומכופל כמה כפולות, בוא וראה כמה שריפות שורף, אלו היה זקוף, על אחת כמה וכמה. ע"כ. הוא ממדרש השכם, מדוע לא העתיק גם מאמר "וימותו האנשים" וכולו הנ"ל, שרלוונטי מאוד לעניינו, ומדוע דילג עליו.

מסתבר אפוא שהמציאות כי "ספר "מנורת המאור" לרב יצחק אבוהב שייך לקלסיקה של ספרי המוסר העבריים , ולרוב חביבותו חזר ונדפס במשך הדורות כמאה ועשרים פעם , בשלמות , בקיצורים ובתרגומים ליידיש וללדינו" . היא לא מזל בעלמא, אלא באמת מדובר בספר מנורת המאור המקורי, מאחד הראשונים ר"י אבוהב מתלמידי ר"י בן הרא"ש, שאף חיבר ספרי הלכה חשובים, ארון העדות ושולחן הפנים, והנח להם לישראל, אם אינם נביאים - בני נביאים הם!
קבצים מצורפים
מנורת המאור - תא שמע.pdf
(952.13 KiB) הורד 75 פעמים
נערך לאחרונה על ידי באמונתו ב ב' יולי 05, 2021 4:26 pm, נערך 2 פעמים בסך הכל.

פייביש אופטובסקי
הודעות: 847
הצטרף: ב' אפריל 07, 2014 1:40 pm

Re: מנורת המאור

הודעהעל ידי פייביש אופטובסקי » ו' אוקטובר 19, 2018 12:03 am

1. אילו היו שני המחברים מכירים איש את ספרו של רעהו - כיצד קרא האחד בשמו של ספרו של רעהו בשעה ששני הספרים זהים מבחינה רעיונית.
2. ב'משנת רבי אליעזר' (מהדורת תשס"ה, עם הערות 'משנה שלמה') בסופו מובא רשימת המקומות -ורבים הם- שמביא מנורת המאור של ר"י אלנקאוה את המדרש משנת רבי אליעזר.
3. רצוף בזה דף מהמבוא למדרש הנ"ל במהדורה הנ"ל, ראה למעלה ובהערה כד - אודות אופיו של מנוה"מ לר"י אלנקאוה.
קבצים מצורפים
מבוא משנת רא.jpg
מבוא משנת רא.jpg (1.63 MiB) נצפה 4234 פעמים

ושא_נס
הודעות: 1335
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

Re: מנורת המאור

הודעהעל ידי ושא_נס » ו' אוקטובר 19, 2018 2:17 am

ייש"כ על הדברים הנ"ל. החכמנו.

בעצם הדברים יש להרחיב ולהאריך, מכמה צדדים ואופנים, ואין זה המקום. ועם הזמן שמעתי ראיה די אלימתא להוכיח כי מנורת המאור לר"י אבוהב מאוחר לשל ר' ישראל אלנקאוה. ודומני כי מי שימשש וישוה הלשונות של מאמרי חז"ל בין שניהם, בעומק רב מול כתבי היד של אותם מאמרים, אף הוא יסכים בכך.

לא הבנתי מה מיוחד באדר"נ נוסח צרפת שהומצא לעיל ביחס למצוי בדפוסים המצויים (לראשונה ויניציאה ש"י) פרק ט: "וימותו האנשים מוציאי דבת הארץ רעה במגפה לפני ה' והלא דברים ק"ו ומה ארץ שאין לה לא פה לדבר ולא פנים ולא בשת בקש הקב"ה עלבונה מן המרגלים המדבר דברים כנגד חבירו ומבייש אותו על אכ"ו שיבקש הקב"ה עלבונו".

פשוט שיסודו של המאמר במדרש השכם ממסכת אדר"נ. ומה בכך?

**
לעיל כתבתי כי אין תחת ידי כ"י של מנורת המאור גבי השינוי "רבוצים - רצוצים". עתה בדקתי גם בכתב היד השלם דף 324 ע"א (אינו ברשת), וגם שם בשיבוש: "רצוצים". והנדפס כאן נאמן למקור, אלא שהמהדיר לא ידע כי מקור המאמר ויק"ר, ולא תיקן על פיו.

העבודה במנורת המאור הנדפס גדולה ונאה וחשובה הרבה, אך היום בדורנו אפשר להגיע ליותר, ולוואי מישהו יהדיר הספר כראוי בחן בכרך אחד גדול ועבה או בשני כרכים, אך לא במתכונת הקטנה הקיימת שמטריחה הרבה באיתור ומציאת הדברים.

זכורני כי יש מאמר בספר מנורת המאור שבכתב היד לנכון "רבי יהושע", וכן צריך להיות, והוא ר' יהושע ן' חנניה, ובנדפס בשגיאה "רבי יהושע בן לוי". מה שגם מצד התוכן אי אפשר אחר שנזכר שם דו שיח עם ריב"ז רבו של רבי יהושע (שרש המאמר באדר"נ פ"ד יש לנו כפרה אחרת וכו').

באמונתו
הודעות: 1890
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 6:52 pm

Re: מנורת המאור

הודעהעל ידי באמונתו » ב' נובמבר 05, 2018 2:46 pm

לגבי האבות דרבי נתן, נכונו דבריכם, אבל מתברר רק יותר שמדרש השכם אסף גם דברי מדרש ידועים ורווחים וחברם יחד.

מ"מ, ברור שכל דיון רציני כלפי שאלת שני "מנורות המאור", צריך להתייחס ולהתמודד מול טענות תא שמע המוכיחות והברורות! (אגב, אציין ל"ספר המוסר" - ר"י כלץ, שלדברי המו"ל מדובר בקיצור מנורת המאור - ר"י אלנקוה).

לעניות דעתי, אף גם מנורת המאור - ר"י אבוהב, על כל מהדורותיו ותרגומיו הרבים, לא זכה עדיין להוצאה מוגהת, מדויקת ומהודרת כראוי, אל ספר יסוד משך דורות רבים דוגמתו. (הוצאת מוסד ה"ק - שנת תשכ"א בודדת מדויקת, אך רב עוד המקום להדר ולשפר).

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 14260
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: מנורת המאור

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' נובמבר 05, 2018 3:37 pm

ושא_נס כתב:תודה, לא ידעתי ממהדורה זו. הלוואי והיא תכנס לאוצר החכמה.
בעז"ה תכנס. סבי זצ"ל היה קורא בה בכל ערב אחר תיקון חצות. קבלתי רשותו של המו"ל שיח' והכנסתי ספרים אלה לאוצר.

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 4042
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

ספר מנורת המאור

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » א' יוני 14, 2020 2:16 pm

הנה בספר קדוש זה מביא פעמים הרבה אמרו ז"ל, וגמרתי חיפוש מחיפוש ולא מצאתי. מה פשר דבר?

חד ברנש
הודעות: 5205
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 11:48 am

Re: מנורת המאור

הודעהעל ידי חד ברנש » א' יוני 14, 2020 2:59 pm

האם זהו הספר היחידי שמצאת מאמרים המיוחסים לחז"ל שאינם לפנינו?!

י. אברהם
הודעות: 2287
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: מנורת המאור

הודעהעל ידי י. אברהם » ג' אפריל 06, 2021 9:54 pm

במנורת המאור, כלל ב חלק ב סוף פרק ד, הלשון נראה לי מגומגם. מי יודע פשר דבר?

חוץ מנשבע.PNG
חוץ מנשבע.PNG (48.72 KiB) נצפה 1989 פעמים

מה שנכון נכון
הודעות: 10972
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: מנורת המאור

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' אפריל 06, 2021 10:07 pm

בדקתי בא' מכתה"י, ושמא כן הוא גם בדפו"י.
"... ומקלל את חבירו בשם. למדנו שאע"פ שאינו עושה מעשה וקל בעיני בנ"א, הוא דבר חמור בפני ב"ד של מעלה ובב"ד של מטה להעניש לעובר".

י. אברהם
הודעות: 2287
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: מנורת המאור

הודעהעל ידי י. אברהם » ג' אפריל 06, 2021 10:14 pm

מה שנכון נכון כתב:בדקתי בא' מכתה"י, ושמא כן הוא גם בדפו"י.
"... ומקלל את חבירו בשם. למדנו שאע"פ שאינו עושה מעשה וקל בעיני בנ"א, הוא דבר חמור בפני ב"ד של מעלה ובב"ד של מטה להעניש לעובר".

יישר כח!
ארשום בספרי.
בדפו"י שבאוצר לא מצאתי כך.
נראה קצת שחסר גם דברי הגמ' בי"ד של מעלה אין מנקין אותו

י. אברהם
הודעות: 2287
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

הוספות במנורת המאור?

הודעהעל ידי י. אברהם » ה' יוני 24, 2021 3:28 pm

במנורת המאור נר ג' כלל א חלק א סוף פרק ב
כתוב לאמר:
מועטים.PNG
מועטים.PNG (19.09 KiB) נצפה 1484 פעמים

מש"כ "שצדיקים שבאותו הדור מועטים וקדושים" אינו מתקשר להנאמר לעיל.

יצאתי לבדוק בכת"י, וראיתי בכת"י א' דליתא כלל מ"מצאתי כתוב" עד סוף הפרק.
עיינתי בעוד כת"י וראיתי דליתא אף מ"רבינו תם" עד סוף הפרק.

האם יש הוספות במנורת המאור ממחברים מאוחרים?

י. אברהם
הודעות: 2287
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: מנורת המאור

הודעהעל ידי י. אברהם » ד' אוגוסט 17, 2022 12:27 pm

מנורת המאור נר ה כלל א ח"א פרק שני

"עליו נאמר וזכר את בוראך בימי בחורתיך וגו', ר"ל בעוד שאתה בתקפך ורשאי לעשות העברה כבראשונה ואינך עוזבה בסבת מונע אלא ביראת חטא"

לא הבנתי מש"כ "ורשאי" לעשות העברה. אולי צ"ל וראוי לעשות?

צופה_ומביט
הודעות: 2116
הצטרף: ד' אפריל 29, 2015 5:26 pm

Re: מנורת המאור

הודעהעל ידי צופה_ומביט » ד' אוגוסט 17, 2022 12:31 pm

י. אברהם כתב:מנורת המאור נר ה כלל א ח"א פרק שני

"עליו נאמר וזכר את בוראך בימי בחורתיך וגו', ר"ל בעוד שאתה בתקפך ורשאי לעשות העברה כבראשונה ואינך עוזבה בסבת מונע אלא ביראת חטא"

לא הבנתי מש"כ "ורשאי" לעשות העברה. אולי צ"ל וראוי לעשות?

בפשטות הוא היפוכו של "מונע" שכתב מיד. היינו שמצד כל סיבה טבעית וחברתית [כל סיבה שאינה דיני התורה], אתה רשאי [יכול טבעית ורשאי חברתית, והמילה 'רשאי' כוללת שניהם]. ואין לך מונע אלא ציווי הקב"ה.

י. אברהם
הודעות: 2287
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: מנורת המאור

הודעהעל ידי י. אברהם » ד' אוגוסט 17, 2022 12:35 pm

בפשטות? נו נו

צופה_ומביט
הודעות: 2116
הצטרף: ד' אפריל 29, 2015 5:26 pm

Re: מנורת המאור

הודעהעל ידי צופה_ומביט » ד' אוגוסט 17, 2022 12:38 pm

י. אברהם כתב:בפשטות? נו נו

לדידי אכן כן.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot] ו־ 123 אורחים