מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

נתן <544> נעתק

פרויקט משותף של חברי מדרש אוצר החכמה, לההדרת חיבור שם הגדולים השלישי של ר'משה מרקוביץ ז"ל
סוקולקה
הודעות: 325
הצטרף: ג' אוגוסט 14, 2012 9:50 pm

נתן <544> נעתק

הודעהעל ידי סוקולקה » ה' פברואר 22, 2018 9:12 am

544a.jpg
544a.jpg (2.42 MiB) נצפה 2788 פעמים


544b.jpg
544b.jpg (354.91 KiB) נצפה 2788 פעמים
נערך לאחרונה על ידי סוקולקה ב ד' מרץ 07, 2018 8:54 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

הרע במיעוטו
הודעות: 457
הצטרף: ש' דצמבר 10, 2016 10:22 pm
מיקום: ישראל

Re: נתן <544>

הודעהעל ידי הרע במיעוטו » ב' פברואר 26, 2018 7:02 pm

ימין

מוה"ר שמחה הלוי באמבערגער אב"ד פישאך, ומו"ה שלמה הלוי אבד"ק זעננהיים בעל ספר "הגיון שלמה", והג"מ נתן הנ"ל הוא אבי של הרב הגדול מו"ה שמחה הלוי אבד"ק וואנדסבק אצל אלטונא, ואצל האמבורג, אשר הובא בשו"ת "פרי השדה" חלק שלישי בסימן קל"ב הנדפס בעיר פאקש בשנת תרע"ג, וחתנו של הגאון הנ"ל המה הרבני הגדולים מו"ה מנחם וויינבערג רב בעיר ניימארקט, ומו"ה אברהם שוויצער רב בעיר ווייקערסהיים ומוה"ר א' ווערטהיימער מוכר ספרים בעיר מינכען,
(רס"ט) הרב מו"ה נתן נטע קמחי הגאון המובהק והמפורסם אבד"ק צורין פלך מינסק, וכעת אב"ד ור"מ דק"ק ניזבאצקי מיכאללאווא פלך הורדנא, אחי הרב הג"מ מאיר קמחי שהיה אבד"ק קנושין, וכעת דר בעיר ביאלסטאק, בניו של הרבני המופלג מו"ה יהושע קמחי, ומצד אימם היה דור עשירי להגאון רבינו בעל תוספות יום טוב על משניות, והג"מ נתן נטע קמחי הנ"ל [היה תלמיד של הגאון הגדול המפורסם מוה"ר ברוך מרדכי ליבשיץ אבד"ק נאווארהאדק] ובנו של הגאון הנ"ל הוא הרב ה"ג עדיו לגאון מו"ה אליהו קמחי אבד"ק קאבילניק פלך ווילנא, וכעת אבד"ק נאוושווינצאו
(ר"ע) הרב מו"ה נתן נטע באוארסקי הגאון המפורסם חו"ב סוע"ה אבד"ק סטראסעליא פלך מאהליוו חבר ספר "נטעי שעשועים" על כמה סוגיות עמוקות בש"ס, [עיין בחלק שני במערכת הספרים,] בן הגאון מוה"ר תנחום ראבד"ק סעמיאטיץ פלך הוראדנא בעל ספר "מנוחת אמת" על או"ח, ויו"ד, ושו"ת, נין ונכד להגאון הגדול האמיתי המפורסם בדורו מוהר"ר אליעזר אבד"ק ?....? הוראדנא והגליל חוטר מגזע רבינו הרמ"א ז"ל, ונין ונכד להגאון הגדול מוה"ר שלמה אבד"ק אניקסט מגזע של הגאון רבינו מרדכי יפה אבד"ק פוזנא בעל ספרים הלבושים ונין ונכד של הגאון הצדיק איש אלקי מוה"ר חיים וואלפער מזאלודעק מגזע הגאונים הט"ז והב"ח זי"ע,
(רע"א) הרב מו"ה נתן שלמה בצלאל בידערמאן הגאון המובהק והמופלא שהיה אבד"ק קאזניץ, ובק"ק טשערווינסק, ובק"ק ביזוין, ובק"ק ניישגראד, וכעת אבד"ק לוביטש פלך ווארשא, אחי הגאון מו"ה יחזקאל אבד"ק ווישעגראד, ואח"כ היה אבד"ק וועניגראדי, בניו של הגאון הצדיק המפורסם מו"ה יעקב דוד אבד"ק קאזניץ, ובק"ק ווישגראד, בן הרב הגדול הצדיק החסיד מו"ה ישראל איסר מעיר מעזריטש

שמאל

דליטא בהגאון החסיד מו"ה נתן יחזקאל מקאזניץ בן הגאון מו"ה שמחה ראבד"ק אוסטראווצי בהגאון הגדול בדורו מוה"ר נתן אבד"ק אבד"ק דאברמיל בעל ספר "שארית נתן" על שו"ת אחי הגאונים הג"מ ישכר בער אבד"ק פאדהווץ והג"מ אריה ליב אבד"ק האוניבר שהיו בניו של הגאון רשכבה"ג מוהר"ר יעקב יהושע אבד"ק פפד"מ ובק"ק לבוב בעל ספר "פני יהושע" על הש"ס ועוד ספרים בן הרב הגדול נגיד ומצוה מו"ה צבי הירש מעיר קראקא חתן בתו של הגאון רבינו יהושע אבד"ק קראקא בעל שו"ת "פני יהושע" וספר "מגיני שלמה" על מסכתות הש"ס, והג"מ נתן שלמה בצלאל הנ"ל היה חתן של הגאון מו"ה מאיר אבד"ק שידלאווצי,
(רע"ב) הרב מו"ה נתן נטע קלונימוס קאבאק הגאון המובהק סוע"ה החו"ב אבד"ק ווישוואו פלך סובאלק נפטר בשנת תרע"ב ח' תמוז חבר ספר "שלמי נדבה" על ספר "תורת חטאת" לרבנו הרמ"א ז"ל [עיין בחלק שני במערכת הספרים] בן הגאון מו"ה שלמה יצחק קאבאק אבד"ק קרעווא פלך ווילנא מגזע הגאון "מהר"ם פאדואה" ז"ל,
(רע"ג)
(רע"ד) הרב מו"ה נתן נטע גלאז הרב הגדול אבד"ק מעדלונסק פלך ראדום [עיין הרב הגדול מו"ה יצחק יעקב גלאז אבד"ק יעדלינסק,]
(רע"ה) הרב מו"ה נתן נטע דאנער הכהן הגאון החו"ב אבד"ק ראדשיץ פלך ראדום, וכעת אבד"ק קאלביעל פלך ווארשא, חבר ספר "דרך אמונה" ו"מעשה רב" וספר "יד נתן" על רבינו מהרש"א, ובעל המאור, ומלחמות, וש"ס, וספר "מגדנת נתן" והוא פירוש והגהות על ספר "מים רבים" להגאון האשל הגדול מוה"ר יחיאל מיכל אבד"ק זלאטשוב וגם הוציא לאור הספר "מנורת זהב" על התורה להגאון הקדוש מו"ה זושא מעיר אנאפאליא, והספר "רשפי אש השלם" להגאון הגדול הקדוש איש אלקי מוה"ר מרדכי אבד"ק נעסכיז [עיין בחלק שני במערכת הספרים,] והובא בספר "דברי מלכיאל" חלק ב' חלק יו"ד סימן קל"א, נכד של הגאון מו"ה נפתלי הירש אבד"ק פרשיטיק מגזע הגאון בעל ספר "פנים מאירות" זצ"ל, ותלמיד של הגאונים מו"ה יוסף אבד"ק דרזעוויצע, ומו"ה נחום אבד"ק סקערניוויץ, ומו"ה נתן נטע אבד"ק ריקא, ומו"ה יהודה ליבוש ליכט אבד"ק פרשעזבוורז ובנו הוא הרב המופלג מו"ה יעקב שלום דאנער, חתן הגאון המפורסם מו"ה יוסף לווינשטיין אבד"ק סראצקי וחתנו הוא

תוספת
הרב מוה"ר [רפאל] נתן צבי הירש פינקל הגאון הצדיק המובהק המופלא שהיה משגיח ומנהל הישיבה דק"ק סלאבאדקה אצל עיר קאוונא נפטר בירושלים ת"ו בשנת תרפ"ז ביום א' אדר א' בן ע"ח שנה שנודע בשם [ר' נטע הירש] הגאון הזה נולד בעיר ראססיין בשנת תר"ט, ובהיותו עוד בנערותו נתיתם מאביו ומאמו, ונתגדל בבית אחד קרוביו בעיר ווילנא, ובהיותו בן ט"ו שנה כבר היה ידוע ומפורסם שם בתור עלוי גדול בתורה, ואחרי שנים אחדות בחר בו הגאון החסיד מוהר"ר אליעזר אבד"ק קעלים לחתן נכדתו, שהיה תלמיד של הגאון מאוה"ג שר התורה מוה"ר ישראל סאלאנטער ז"ל ובנו הוא הגאון מוה"ר אברהם שמואל פינקל אבד"ק ועזנא, וחתנו הוא הגאון מוה"ר יצחק אייזיק שער

סוקולקה
הודעות: 325
הצטרף: ג' אוגוסט 14, 2012 9:50 pm

Re: נתן <544>

הודעהעל ידי סוקולקה » ג' פברואר 27, 2018 6:29 pm

תודה רבה !

ישראל איסר מעיר מעזריטש דליטא בהגאון החסיד מו"ה נתן יחזקאל מקאזניץ

נ"ל טעות והיה חתנו
נתן נטע קלונימוס קאבאק הגאון המובהק סוע"ה החו"ב אבד"ק ווישוואו

צ"ל ווישייאי


חזור אל “לתעלומה נקרא אור”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 8 אורחים