מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 3359 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי היא שיחתי
א' יוני 21, 2020 3:42 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: ונהי בעיניהם כחגבים
תגובות: 16
צפיות: 980

Re: ונהי בעיניהם כחגבים

ההנחה המתבקשת היא שאכן חלק גדול מהציבור הוא מטומטם ונבער ודפח"ח
על ידי היא שיחתי
ה' יוני 04, 2020 9:31 am
פורום: אספקלריא
נושא: מאמר הגרד"ל
תגובות: 87
צפיות: 5415

Re: מאמר הגרד"ל

יש הרבה מה ללמוד מהראיון המקיף מהמאלף, ממה שנאמר (ובאמת נאמר הרבה באיכות ובכמות) וממה שלא נאמר (אין מילה על הרב שך...), אך גולת הכותרת, מבחינה היסטורית, היא שהוא מבטל כעפרא דארעא את השמועה בשם החזו"א כביכול הכוללים היו 'הוראת שעה'. מוסיף ומחדד ומבהיר בחריפות ובהבנה. הפלא ופלא. לתשומת לב רבים ר...
על ידי היא שיחתי
א' מאי 24, 2020 9:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פילוסופיה וקבלה
תגובות: 41
צפיות: 4349

Re: "חכמת הקבלה היא חכמת הפילוסופיה!"

שאלת עם הארץ: בפילוסופיה יש התייחסות להשתלשלות אורו של הקב"ה בעולם? יש שם מקבילה לעשר ספירות? יש שם ידיעה איך בחינות עליונות עובדות את הבורא? מאי משמע שחכמת הקבלה היא חכמת הפילוסופיה? שאלות ההשתלשלות הן שאלות פילוסופיות ביסודן, אין כאן סתירה בין הגמרא בבבא בתרא לגמרא בכתובות, יש כאן שאלה פילוס...
על ידי היא שיחתי
ד' אפריל 29, 2020 11:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות עד בדבר שבערווה
תגובות: 14
צפיות: 1019

Re: כשרות עד בדבר שבערווה

תתן דוגמא, אם הם עדים כשרים, אז מדוע שלא יתאפשר להזימם אם יעידו בעתיד כראוי? ואף אם הם טריפה, הרי שפיר אפשר להלקותם. ואולי תדון במקרה שבו הם עדי קיום, אבל אינם יודעים היכן הם נמצאים, ומהו הזמן, ואז לעולם אי אפשר להזימם על העדות, שהרי אין מקום ואין זמן. אבל מעולם לא שמענו שעד צריך לדעת מה התאריך והשע...
על ידי היא שיחתי
ד' אפריל 29, 2020 11:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מיגו דהוי דופן וכו', ולא לענין סוכה
תגובות: 19
צפיות: 2916

Re: מיגו דהוי דופן וכו', ולא לענין סוכה

שו"ת תשב"ץ חלק ג סימן לז ומ"ש ז"ל שכל כך עומד לפניו איסור נבלה כמו איסור שבת אינו כן שזה החולה לכל צרכיו מחללין שבת שאפילו מצינו נבלה צריכין אנו לחלל שבת לבשלה וכן כשהתירה התורה פקוח נפש בשבת לא לענין להאכילו בלבד התירה אלא לכל צרכיו כגון להברותו כדאיתא בפ' יה"כ (פ"ד ע...
על ידי היא שיחתי
ד' אפריל 29, 2020 8:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות עד בדבר שבערווה
תגובות: 14
צפיות: 1019

Re: כשרות עד בדבר שבערווה

ובענין אחר, האם יש דין "עדות שאתה יכול להזימה" בעידי קיום של דבר שבערווה? הסבר נא את שאלתך, הרי הם לא מעידים בפיהם כלום, ומה שייך לעשות להם כאשר עשו? ובלאו הכי בעדות בן גרושה מלקין, והכא נמי לו יצוייר שיש להענישם (ולא אדע על מה להענישם, ומה שקר יש בעשייתם) יקבלו מלקות, ואם כן אין לדון בעד...
על ידי היא שיחתי
ד' אפריל 29, 2020 4:22 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: איסור ריבית בקניית כרטיסי טיסה בימי הקורונה
תגובות: 16
צפיות: 913

Re: איסור ריבית בימי הקורונה

יהודה בן יעקב כתב:גם סברות טובות אין בהן כדי להתיר איסור המוזכר בגמ', אלא אם יש הוכחה לכך שההוזלה אינו מחמת אגר נטר
כן מורים כל הפוסקים

תשאל את אלעל האם יש באפשרותם להעלות את המחיר, והם יגידו לך שלא, כי הם לא יהיו תחרותיים, פשוט וברור שזה לא אגר נטר
על ידי היא שיחתי
ד' אפריל 29, 2020 10:33 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: איסור ריבית בקניית כרטיסי טיסה בימי הקורונה
תגובות: 16
צפיות: 913

Re: איסור ריבית בימי הקורונה

אין שום טעם לאסור מכירת כרטיס טיסה מראש.
מחירי הכרטיסים בעולם משתנים לפי הטווח בו מוזמן הכרטיס, בארץ פעילות הרבה חברות בינלאומיות, וכך מדיניות המחירים שלהם,
ממילא גם חברה בבעלות יהודית מוכרחת להתאים את מדיניות המחירים שלה, ואין כאן אגר נטר, אלא מדיניות מחירים נהוגה
על ידי היא שיחתי
ב' אפריל 27, 2020 11:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאה מלאכה גרועה?
תגובות: 15
צפיות: 767

Re: הוצאה מלאכה גרועה?

סי' שלא. אבל לא מדובר שם להתיר מלאכה דאו' ע"י ישראל, ובכלל זה מלאכת הוצאה. אלא על אמירה לנכרי לעשות מלאכה דאו', ובזה יש חילוק אם פשע וכו', אבל אין חילוק בזה בין הוצאה לשאר מלאכות. [לדידן הא לא קי"ל כר"א דמכשירי מילה שוחים את השבת]. לגוף השאלה השיב לי אחד החכמים בהודעה פרטית - דומני ש...
על ידי היא שיחתי
ב' אפריל 27, 2020 11:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פורום קורונה - האם לנעול?
תגובות: 61
צפיות: 3615

Re: פורום קורונה - האם לנעול?

מציע לפתוח בפורום קורונה תת פורום בשם 'אספקלריא'
על ידי היא שיחתי
ד' אפריל 22, 2020 10:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אמונת חכמים בענייני העולם - מצווה, או כפתי המאמין ?
תגובות: 6
צפיות: 523

אמונת חכמים בענייני העולם - מצווה, או כפתי המאמין ?

שאלתי היא לגבי ההגדרה הנפוצה בפי העם של 'אמונת חכמים', ואינני שואל לגבי טעמים וסיבות אחרות שבגינם יש להקשיב ולציית לחכמים, כגון לא תסור, או המושג 'דעת תורה', וכל טעם אחר, כאמור, אני שואל ספציפית על ההגדרה 'אמונת חכמים'. באבות פ"ו משנה נמנו מח דבר שהתורה נקנית בהם, ואחד מהם הוא אמונת חכמים: והתו...
על ידי היא שיחתי
ד' אפריל 15, 2020 11:30 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פתיחת 'זמן קיץ' בצל הקורונה
תגובות: 193
צפיות: 12794

Re: פתיחת 'זמן קיץ' בצל הקורונה

כך נראית ה"התארגנות" לקראת זמן קיץ הקרב ובא: הגרב"ד דיסקין התייחס לדיונים על דחיית פתיחת זמן קיץ עקב התמשכות התפשטות הנגיף וניפץ את ההערכות, ומביא תשובה ניצחת בעניין לרופאים והמדענים . "כל העסק הזה, הם לא יודעים שום דבר, איך זה עובר, הם מנחשים. כמו שהם לא יודעים איך זה התחיל, הם...
על ידי היא שיחתי
ב' מרץ 16, 2020 3:59 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: מכתבי הרבנים שליט"א בענין מגיפת הקורונה
תגובות: 424
צפיות: 37021

Re: מכתבי הרבנים שליט"א בעניין מגיפת הקורונה

לֵ֤ךְ עַמִּי֙ בֹּ֣א בַֽחֲדָרֶ֔יךָ,וּֽסְגֹ֥ר דְּלָֽתְךָ֖ בַּעֲדֶ֑ךָ חֲבִ֥י כִמְעַט־רֶ֖גַע עַד־יַעֲבׇור־זָֽעַם.
אפשר ללמוד בבתים ובחדרים נפרדים, לא ידוע לי על שום מקור קדום שאין לבטל תלמוד תורה בשעה כזו
על ידי היא שיחתי
ה' מרץ 12, 2020 9:43 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: חילול שבת למניעת קורונה - גדרי מיעוט המצוי בפיקו"נ
תגובות: 59
צפיות: 3204

Re: חילול שבת למניעת קורונה - גדרי מיעוט המצוי בפיקו"נ

מקורות בזה:
1 תוספות יומא פה.
רמב"ם פ"ב משבת ה"כ אחד מאלף
מהר"ם שיק יור"ד סימן רמד
'אחד מאלפי אלפים ורבי רבבות וכו' ואין הולכין אחר הרוב'
חזון איש אהלות סימן כב סקל"ב אם יש התראה ממחלה מדבקת מחללין

לא עיינתי בפנים כעת
על ידי היא שיחתי
ג' מרץ 10, 2020 10:37 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 908
צפיות: 106085

Re: בית מדרש הגר"א

קציר הוא מונח טבעי, זה לא בר השוואה להסתמכות על טקס מצרי כל שהוא.
מה שכן, ברמב"ם במורה כמדומה דן על קעקוע ועוד עבירות שהוא מפני שכן נהגו כומרי העבודה זרה,
ועדיין יש לחלק בין עבירה למצווה, מצוות עשה תמוה שתיקבע על פי טקסים מצריים
על ידי היא שיחתי
ג' מרץ 10, 2020 10:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלימוד הישיבתי - האם אנו לומדים גמרא או ראשונים?
תגובות: 23
צפיות: 2184

Re: הלימוד הישיבתי - האם אנו לומדים גמרא או ראשונים?

כשאני מעיין באשכול הסמוך, על תום תקופת הראשונים, ובפרט בהודעתי שם http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=8045#p71873 שהנפק"מ מתום תקופת הראשונים היא בכדי לחלוק עליהם, אזי יש משמעות לכך שאנחנו לומדים ראשונים, אבל לגישה שהובעה שם שמאז חתימת התלמוד ניתן לחלוק על כולם http://forum.otzar.org...
על ידי היא שיחתי
ג' מרץ 10, 2020 12:47 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 908
צפיות: 106085

Re: בית מדרש הגר"א

שומע את הטיעון, אבל יש כאן משהו שלא ברור לי. אני יכול להבין אחד מהשניים, או שהרעיון של המצווה גזירה היא מלפניו, ואין כאן עניין של תכשיט כזה או אחר, ואז הכל פשוט וחלק, אמנם, יהיה צריך ביאור מה טעמה של מצווה זו באופן הזה אם אין היא חוקה כפרה אדומה. או שאני יכול להבין שעניין המצווה הוא הקישוט, אבל קישו...
על ידי היא שיחתי
ב' מרץ 09, 2020 9:16 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 908
צפיות: 106085

Re: בית מדרש הגר"א

מוזר מאוד כל הקטע שתפילין זה קישוט מצרי, מאיפה הדבר הזה? זה באמת מפי הרב ענבל?
על ידי היא שיחתי
ב' מרץ 02, 2020 8:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הדפוס העברי קדם לגוטנברג!
תגובות: 13
צפיות: 1408

Re: הדפוס העברי קדם לגוטנברג!

ייתכן שבזה המדובר?
על ידי היא שיחתי
ד' פברואר 26, 2020 12:32 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 908
צפיות: 106085

Re: בית מדרש הגר"א

אם כשאתה קורא בדברי חז"ל, אתה מתקשה לסגל דמות בהירה של יהודי מאותה תקופה, ק"ו כשאתה מעיין ביוסיפון. ר' אייזיק היה אומר, גם פעם היו רשעים גדולים, אבל לא היו אנשים קטנים, ודוק. הגדרה מאוד ממצה. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו אינו ענין סגולי דייקא, זה מבנה בסיסי. אני חושב שיוסף בן מתתיהו דוו...
על ידי היא שיחתי
ד' פברואר 26, 2020 12:31 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 908
צפיות: 106085

Re: בית מדרש הגר"א

באתי לענות על הקושיא במה השתנה לרעה יהודי מתקופת הבית הראשון לעומת היהודי מתקופת בית שני, כלשון הרב אוריה: המהפך בבית שני ראשית, בבית ראשון לא הייתה היצמדות טוטאלית לכל חוקי התורה, העם נסחף פעמים רבות אחר האלילים, ותוכחות הנביאים לא הועילו, כפי שאומרים חז"ל 48 נביאים לא הועילו עד הסרת הטבעת [ג...
על ידי היא שיחתי
ד' פברואר 26, 2020 12:21 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 908
צפיות: 106085

Re: בית מדרש הגר"א

אשלים מעט את מחשבותיי בנוגע לחילוק שבין תקופת בית ראשון לתקופת בית שני, ע"פ דברים ששמעתי ממו"ר הגר"ש אויערבאך זצוק"ל בשם הגר"א. ענין יצרא דע"ז יסודו הוא מהרצון הפנימי של האנשים לא לבטל את המציאות שלהם שכוללת גם את הגוף ותאוותיו בפני הקב"ה, וזהו הביאור במה שאמרו לא...
על ידי היא שיחתי
ג' פברואר 25, 2020 5:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הדין של עומד מרובה על הפרוץ
תגובות: 4
צפיות: 469

Re: הדין של עומד מרובה על הפרוץ

תבדוק במתיבתא על עירובין, אני חושב שבנידון הפותח שלך יש גרי"ז וחזו"א
על ידי היא שיחתי
ג' פברואר 25, 2020 3:57 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 908
צפיות: 106085

Re: בית מדרש הגר"א

א. הרב אוריה הוא עילוי, זאת עובדה ברורה לכל מי שמתעסק איתו. ב. יכולותיו המיוחדות בסוגיות אלו הן 1) להגדיר בצורה מאד חדה וגם חלקה את הדברים [גם למי שמכיר את הסוגיות] 2) להתעמת עם הפוסמודרניזם, וכנגזרת להביא את הדברים לצעירים של היום. לגבי הנושא השני שלך 'התמודדות עם הפוסטמודרניזם', אני די מתפלא על ה...
על ידי היא שיחתי
ג' פברואר 25, 2020 3:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 908
צפיות: 106085

Re: בית מדרש הגר"א

לגבי הנושא השני שלך 'התמודדות עם הפוסטמודרניזם', אני די מתפלא על העניין, שמעתי כבר מיותר מאדם אחד את המילה פוסטמודרניזם בהקשר של ביהמ"ד הגר"א ועל ההתמודדות המופלאה מול גישה פילוסופית זו. לעומת זאת, מעולם לא שמעתי ולא ראיתי אברך או בחור שהפוסטמודרניזם הטריד אותו, וראו זה פלא, הפוסטמודרניזם...
על ידי היא שיחתי
ג' פברואר 25, 2020 8:34 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 908
צפיות: 106085

Re: בית מדרש הגר"א

א. הרב אוריה הוא עילוי, זאת עובדה ברורה לכל מי שמתעסק איתו. ב. יכולותיו המיוחדות בסוגיות אלו הן 1) להגדיר בצורה מאד חדה וגם חלקה את הדברים [גם למי שמכיר את הסוגיות] 2) להתעמת עם הפוסמודרניזם, וכנגזרת להביא את הדברים לצעירים של היום. לגבי הנושא השני שלך 'התמודדות עם הפוסטמודרניזם', אני די מתפלא על ה...
על ידי היא שיחתי
ב' פברואר 24, 2020 11:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 908
צפיות: 106085

Re: בית מדרש הגר"א

מצוין, נשמע שמצאתי את הכתובת הנכונה, אשמח לשמוע מה בפיך או בחוגי לומדי התנ"ך. בדבריך הקודמים רמזת דברים מעט עמומים (חוויה אנוישת של הנביא שתלויה בחווית מציאות מסוימת) אשמח שתרחיב אותם. רק בלי הפניות או מ"מ, אני יכול לחפש לבד. אם אינך מעונין להרחיב מעבר למה שכתבת נחתום בזה אין ביכולתי לבאר...
על ידי היא שיחתי
ב' פברואר 24, 2020 10:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 908
צפיות: 106085

Re: בית מדרש הגר"א

קראתי כעת די בעיון את המאמר של הרב אוריה על הגלות, מרתק בהחלט ומעורר מחשבות עמוקות. כמדומני, ואני אומר זאת בזהירות, שהוא מלא בתיאוריות ובגישה בלתי אמצעית לתנ"ך. הרי להבדלים שבין בית ראשון לבית שני יכולות להיות תשובות פשוטות יותר, למשל, ביטול יצרא דעבודה זרה, ומאידך הסתלקות הנבואה, כמבואר בדברי...
על ידי היא שיחתי
ב' פברואר 24, 2020 9:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 908
צפיות: 106085

Re: בית מדרש הגר"א

קראתי כעת די בעיון את המאמר של הרב אוריה על הגלות, מרתק בהחלט ומעורר מחשבות עמוקות. כמדומני, ואני אומר זאת בזהירות, שהוא מלא בתיאוריות ובגישה בלתי אמצעית לתנ"ך. הרי להבדלים שבין בית ראשון לבית שני יכולות להיות תשובות פשוטות יותר, למשל, ביטול יצרא דעבודה זרה, ומאידך הסתלקות הנבואה, כמבואר בדברי...
על ידי היא שיחתי
ב' פברואר 24, 2020 3:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3638
צפיות: 910464

Re: בשורת ספרים חדשים

ספרו של הרב שוחט היה הראשון כמדומה עם איורים, ולזה גם הלך לשאול את גדו"י, כאן מדובר בצעד נוסף
על ידי היא שיחתי
ו' פברואר 21, 2020 3:52 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 908
צפיות: 106085

Re: בית מדרש הגר"א

כתבת בטוטו"ד
על ידי היא שיחתי
ו' פברואר 21, 2020 1:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשיבות לחם לקביעות סעודה
תגובות: 5
צפיות: 506

Re: חשיבות לחם לקביעות סעודה

לא השתנה שום טבע בבשר ודגים, ברור שבהיסטוריה היו זמנים שאכלו בשר ודגים לעצמם, וברור שהגמרא ידעה מזה. וכלל לא ברור לי שבשר ודגים הם בכלל גדר 'סעיד'. צריך להבין שיש בזה הבדל יסודי בין חלבון לפחמימות, התכונה של סעיד לכאורה יכולה להיווצר רק מפחמימות, הפחמימות מתפרקות ושולחות סוכר לדם, חלבון לעומת זאת מש...
על ידי היא שיחתי
ה' פברואר 20, 2020 11:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השמטת מעליות שבת בספר "ארחות שבת" במהדורה החדשה
תגובות: 36
צפיות: 5396

Re: השמטת מעליות שבת בספר "ארחות שבת" במהדורה החדשה

לכאורה להכניס משא בזמן שהמעלית עומדת הוי גרמא טפי
על ידי היא שיחתי
ה' פברואר 20, 2020 11:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר
תגובות: 103
צפיות: 11745

Re: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר

שיטת הבני יששכר, דהזוהר נתחבר במתיבתא עליונה בזמן הגאונים פ' שמות כא, ב: ואמר ריב"ל... כד אתא רשב"י אתא שאילו קמי' האי מלה. [נ"ב]: הנה בגמ' כד עאל ריב"ל חי לג"ע שאל אותו רשב"י אם נראה הקשת בימיו, הנה נראה שרשב"י נפטר קודם הרבה לריב"ל. וגם ריב"ל הוא סמוך ל...
על ידי היא שיחתי
ה' פברואר 20, 2020 10:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש: אוצר מפרשי המגילה - אסתר
תגובות: 24
צפיות: 2502

Re: חדש: אוצר מפרשי המגילה - אסתר

ביפה נוף נראה לי 85
על ידי היא שיחתי
ה' פברואר 20, 2020 9:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשיבות לחם לקביעות סעודה
תגובות: 5
צפיות: 506

Re: חשיבות לחם לקביעות סעודה

בגמרא ריש כיצד מברכין נתבאר דיין לו יצוייר דיו קובעין עליו סעודה ברגילות האנשים היה דינו לברך ברכת המזון. הואיל וסעיד. ולפיז אם יתחדש מאכל דסעיד ורגילים לקבוע עליו סעודה יהיה דינו ברכת המזון
על ידי היא שיחתי
ה' פברואר 20, 2020 7:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש: אוצר מפרשי המגילה - אסתר
תגובות: 24
צפיות: 2502

Re: חדש: אוצר מפרשי המגילה - אסתר

בב"ב ישנו בחנות יפה נוף ליד ברטנורא, אכן ספר מרשים ביותר

עבור לחיפוש מתקדם