החיפוש הניב 3192 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי היא שיחתי
ה' ינואר 17, 2019 4:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קריעת ים סוף - הסבר מחודש
תגובות: 13
צפיות: 2058

Re: קריעת ים סוף - הסבר מחודש

הא לחמא עניא כתב:
היא שיחתי כתב:קונטרס על קריעת ים סוף
http://www.ladaat.net/siteimages/fl_4f2ad868ad3dd.pdf

חסום לי בנתיב.
אשמח ואודה אם אחד מחו"ר הפורום יגלה לנו את הנסתר.
בתודה מראש.

דף לא פעיל
על ידי היא שיחתי
א' דצמבר 16, 2018 11:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לחזור על תיבות בתפלה לצורך כוונה
תגובות: 24
צפיות: 591

Re: לחזור על תיבות בתפלה לצורך כוונה

על הגרי"ז ידוע הסיפור על עשב שבקר"ש מהו הסיפור? תודה מראש. אינני זוכר מקור הסיפור, ואולי הוא אינו כ"כ ידוע.. מה שאני זוכר הוא שהוא ניסה לבטאות מספר פעמים את המילה עשב שבקרי"ש שיהיה מדוקדק כראוי, ולבסוף אמר את תיבת 'עשב' ביידיש אמנם אם כן אין מכאן ראיה למי שברצונו לומר את אותה הת...
על ידי היא שיחתי
ג' דצמבר 11, 2018 10:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לחזור על תיבות בתפלה לצורך כוונה
תגובות: 24
צפיות: 591

Re: לחזור על תיבות בתפלה לצורך כוונה

כמדומה נאמר על ר' חצ'קל לוינשטיין שחזר על תיבות
על הגרי"ז ידוע הסיפור על עשב שבקר"ש
על ידי היא שיחתי
ש' אוקטובר 06, 2018 8:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זכרונות פעסיל וונגרוב
תגובות: 9
צפיות: 777

Re: זכרונות פעסיל וונגרוב

אליסף כתב:נכתב בגרמנית, תורגם לאנגלית, ובטוחני שגם לעברית

כפה"נ הבטוחני אינו נכון
על ידי היא שיחתי
ה' ספטמבר 27, 2018 1:32 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינת עראי בנסיעות
תגובות: 29
צפיות: 821

Re: שינת עראי בנסיעות

לא ראיתי בפנים את הפסקים הנל אך בוודאי הם לא איירו אלא במי שנוסע לטיול למרחק שאינו גדול כל כך, ובא לאכול מחוץ לסוכה או לישון, אבל לא ברכב עצמו, אלא באחת התחנות, דלא חשיב הולך דרכים ואף שדבר זה עצמו אינו מובן לי כלל אבל כאן מדובר באדם שנרדם ברכב עצמו, שהוא דבר רגיל ושכיח בכל אדם ואף שיש לו בית, והוא ...
על ידי היא שיחתי
ה' ספטמבר 27, 2018 12:41 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינת עראי בנסיעות
תגובות: 29
צפיות: 821

Re: שינת עראי בנסיעות

נראה לפשוט דמותר
כדין הולכי דרכים
על ידי היא שיחתי
א' ספטמבר 23, 2018 11:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: כמה נסוכין נסך יעקב אבינו
תגובות: 1
צפיות: 200

Re: כמה נסוכין נסך יעקב אבינו

הניסוח גם דומה
אפשר ושאבו שניהם מאותו מקור?
או האחד מהשני?
מעניין מאוד!
על ידי היא שיחתי
ה' ספטמבר 20, 2018 2:02 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור
תגובות: 23
צפיות: 1692

Re: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור

מצו"ב מארחות רבינו שהחזו"א האריך קצת יותר מבכל השנה ביוה"כ
על ידי היא שיחתי
ה' ספטמבר 20, 2018 12:48 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור
תגובות: 23
צפיות: 1692

Re: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור

אני הבנתי כי הגרי"ש אלישיב לא היה מאריך
כמו כן נראה לי שבגור לא מאריכים

ובארחות רבינו כתב כמדומה על החזו"א שהאריך בימים נוראים רק מעט יותר מכל השנה
על ידי היא שיחתי
ד' ספטמבר 19, 2018 10:09 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור
תגובות: 23
צפיות: 1692

אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור

האם יש איזה מאמר בנושא?
להבנתי כמה מגדולי הדור לא היו מאריכים בתפילתם, ואף בימים הנוראים לא האריכו כ"כ מעבר להרגלם

היום הרבה מאוד מהציבור מאריך ביותר בשמונ"ע.

האם באמת כולם מכוונים, או שחלק מהאריכות בשמונ"ע היא בגלל 'חלומות' של המתפללים?

מה דעתכם?
על ידי היא שיחתי
ד' ספטמבר 05, 2018 4:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בר חיובא
תגובות: 12
צפיות: 684

Re: ספק בר חיובא

זכורני שיש דברים מפורשים, אבל נעלמו ממני כעת. בהא דאמרי' ספק דאו' לחומרא, איך הדין כאשר הספק הוא - דלמא אינו בר חיובא כלל, כגון ספק יהודי ספק גוי, ספק קטן ספק גדול, ספק שוטה, ספק סומא (למ"ד), וכו', האם אמרי' בזה ספק דאו' לחומרא, והאם יש חילוק בין המקרים הנ"ל. כמדומה פרי חדש גבי ספק טומטום...
על ידי היא שיחתי
ש' אוגוסט 11, 2018 11:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת נוטה - תפילין בשבת
תגובות: 8
צפיות: 780

Re: דעת נוטה - תפילין בשבת

וראיתי עוד בחיפוש ברשת http://media.nermichoel.org.s3.amazonaws.com/1454670287_tfilin-bshabbos-and-tashlumin-for-kiddush-and-havdalah.pdf מתו אחיו מחמת מילה בספר תרומת הדשן (פסקים וכתבים סימן קח) העיר שלפי טעם הסמ"ג מכח שני עדים, מי שמתו אחיו מחמת מילה יניח תפילין בשבת, שאין לו אלא אות אחת. אבל...
על ידי היא שיחתי
ש' אוגוסט 11, 2018 11:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת נוטה - תפילין בשבת
תגובות: 8
צפיות: 780

Re: דעת נוטה - תפילין בשבת

מתוך פורום אחר איתא בגמ' עירובין צו. יכול יניח אדם תפילין בשבתות ויו"ט ת"ל והיה לך לאות על ידך, מי שצריכין אות, יצאו אלו (שבתות ויו"ט) שהן גופן אות. והק' הסמ"ג דהרי גם בחול יש אות דמילה. ותירץ דכתיב "על פי שנים עדים יקום דבר" ובעי ב' עדים ולכן בחול יש ב' עדים, מילה ותפי...
על ידי היא שיחתי
ד' אוגוסט 01, 2018 2:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור הריגת טריפה
תגובות: 11
צפיות: 1099

Re: איסור הריגת טריפה

תוספות רי"ד מסכת שבת דף קלו עמוד א מאי לאו בהא קמיפלגי דמ"ס חי הוא. פי' חשוב חיותו קצת ולפיכך שחיטתו מטהרתו והה"נ דחשיב חיותו שאסור לחבול בו בשבת דלא כמחתך בשר מת דמי. ומש"ה אין מלין אותו בשבת. דאע"ג דאמרי' חי הוא לאו שנחלל עליו את השבת דכיון דקים לן שאינו יכול לחיות לאו בר ...
על ידי היא שיחתי
א' יולי 29, 2018 12:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד עדי בדיקה האם חשיב ת"ת?
תגובות: 20
צפיות: 1335

Re: לימוד עדי בדיקה האם חשיב ת"ת?

ברוך00 כתב:ביום שישי השיב הגר"ח קניבסקי שזה נחשב לת"ת וצריך לברך לפני זה ברכת התורה ואסור ללמוד את זה בת"ב.

מי שאל אותו?
מה נוסח השאלה ומה נוסח התשובה
והאם יש הקלטה
אשמח לפירוט, תודה רבה!
על ידי היא שיחתי
ג' יולי 17, 2018 9:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: מיגו בטוען איני יודע
תגובות: 12
צפיות: 750

Re: מיגו בטוען איני יודע

כפי שהעירו כאן
הוא אכן קובץ שיעורים שהקשה דנאמין לשמא במיגו דיטען ברי
[ונפק"מ טפי בשמא גרוע היינו לגבי ברי עדיף בברי טוב ושמא גרוע, דיש חשש משקר, ונאמינו במיגו]
על ידי היא שיחתי
ד' מאי 23, 2018 5:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מתי המבצעים הכי טובים לשידרוג דיסק האוצר?
תגובות: 5
צפיות: 715

Re: מתי המבצעים הכי טובים לשידרוג דיסק האוצר?

היא שיחתי כתב:יש פרסום בעיתונות על שבוע הספר באוצה"ח
האם זה גם על שידרוגים??
על ידי היא שיחתי
ב' מאי 21, 2018 12:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מתי המבצעים הכי טובים לשידרוג דיסק האוצר?
תגובות: 5
צפיות: 715

Re: מתי המבצעים הכי טובים לשידרוג דיסק האוצר?

יש פרסום בעיתונות על שבוע הספר באוצה"ח
האם זה גם על שידרוגים?
על ידי היא שיחתי
ד' מאי 09, 2018 9:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שבר חלון, האם יש בתי דין או דיינים הפוטרים?
תגובות: 2
צפיות: 384

Re: שבר חלון, האם יש בתי דין או דיינים הפוטרים?

לגבי דפיקת רכב שמעתי משם הגר"י סילמן דאם המכה עומדת לתיקון, חייב לשלם אבל אם באופן רגיל אין המכה עומדת לתיקון, ולא ירד ערך הרכב, אף שבעל הרכב יתקן את המכה משום שהוא 'פדנט', פטור המזיק וסברתי שטעמו הוא על דרך הגר"ח, דאף שהתיקון עולה כסף, מכל מקום אין כאן נזק בפועל, הואיל ומחיר הרכב אינו משת...
על ידי היא שיחתי
ג' אפריל 24, 2018 10:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה על הצד
תגובות: 17
צפיות: 1276

Re: חזקה על הצד

זה חזקה שלא נתבררה בשעתה
על ידי היא שיחתי
ו' אפריל 20, 2018 1:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך אומרים היסטוריה בלשון הקודש
תגובות: 16
צפיות: 1528

Re: איך אומרים היסטוריה בלשון הקודש

'היסטוריה בלע"ז'
על ידי היא שיחתי
ה' אפריל 05, 2018 1:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד
תגובות: 233
צפיות: 15076

Re: ספר חדש: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד

אכן הספר חורג להרבה נושאים שאינם קשורים לגוף הספר אך דווקא מטעם זה קניתי את הספר.. ספר על הנחת תפילין בחול המועד אינו מצדיק תפיסת סנטימטרים יקרים על מדף הספרים המצומצם שלי [כידוע מחירי הדירות בצפת עיה"ק עלו מאוד בשנים האחרונות ומחיר ס"מ מרובע בעירנו הוא כ 500 ש"ח] אבל ספר הכולל בתוכו ...
על ידי היא שיחתי
ב' מרץ 26, 2018 5:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מוריה - ניסן תשע"ח
תגובות: 18
צפיות: 2216

Re: מוריה - ניסן תשע"ח

האם זה מוריה העבה ביותר אי פעם?
על ידי היא שיחתי
ג' מרץ 20, 2018 12:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים
תגובות: 24
צפיות: 2373

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

מעין הנזכר לעיל יש מחיצה המתרת בשבת
על ידי היא שיחתי
ד' מרץ 14, 2018 9:21 am
פורום: על שולחן האוצר
נושא: מיזם חדש של אוצר החכמה
תגובות: 69
צפיות: 85708

Re: מיזם חדש של אוצר החכמה

רעיון יפה מאוד
על ידי היא שיחתי
ב' מרץ 05, 2018 10:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תבנית מנורת המקדש
תגובות: 64
צפיות: 57841

Re: תבנית מנורת המקדש

עלה לארכיון המדינה
תיעוד נוסף של קנה מנורה עגול
http://www.archives.gov.il/archives/#/A ... 068090238a
על ידי היא שיחתי
א' פברואר 18, 2018 10:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכתבי רבנים הנמצאים בארכיון המדינה
תגובות: 307
צפיות: 32015

Re: מכתבי רבנים הנמצאים בארכיון המדינה

הסמכות הרב אלישיב לבקשת הרב הרצוג
על ידי היא שיחתי
א' פברואר 18, 2018 10:12 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: פגישת בן גוריון עם מרן החזון איש זצ"ל
תגובות: 51
צפיות: 6246

Re: פגישת בן גוריון עם מרן החזון איש זצ"ל

פרוטוקול פגישת חזוא ובן גוריון
על ידי היא שיחתי
ש' ינואר 27, 2018 7:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טעויות דפוס בספר חידושי רבינו חיים הלוי
תגובות: 9
צפיות: 834

Re: טעויות דפוס בספר חידושי רבינו חיים הלוי

ואני הק' שמעתי מבריסקע'ר אדוק
כשלמדנו חידושי הגר"ח והייתה חסרה נקודה בסוף הקטע
שמקובלנו שאף הנקודות והפסיקים קיומן או היעדרן הכל בדקדוק מופלג..
על ידי היא שיחתי
ו' דצמבר 22, 2017 11:34 am
פורום: אספקלריא
נושא: אל תמנע טוב מבעליו. עריית בני ברק מחפשת רב שכונה
תגובות: 8
צפיות: 1229

Re: אל תמנע טוב מבעליו. עריית בני ברק מחפשת רב שכונה

המעיין כתב:מה אתה חושב? יש מועמד לרב אבל צריך מכרז אז מוציאים מכרז.מעניין לראות שלפי הדרישות זה רק 5 שנים ניסיון
כלומר תפרו את המכרז למידותיו של אדם צעיר מאוד, שרק 5 שנים עם ניסיון כרב או במוסד תורני

הדור הבא של העסקונה הבני ברקית מתחיל להפציע..
על ידי היא שיחתי
ש' נובמבר 25, 2017 9:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרעה בלשון איטליא סיפר
תגובות: 8
צפיות: 1230

Re: פרעה בלשון איטליא סיפר

לא מבין מה הבעיה במובאות שהביאו מעלי הרומאים הם שבט מסויים שהשתלט על איטליה כולה הלשון הלטינית היא קדומה [או משהו דומה ללטינית] והיא מהשבעים לשונות שהתפצלו בדור הפלגה פרעה דיבר בשבעים לשון וביניהם לטינית [או משהו הדומה ללטינית] בגמ' בע"ז הלשון אינה של הרומאים אלא לקחוה מאיזה שבטים לטיניים אחרים...
על ידי היא שיחתי
ב' נובמבר 20, 2017 2:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התייחסות הביאור הלכה למשנה ברורה בגוף שלישי
תגובות: 11
צפיות: 1128

Re: התייחסות הביאור הלכה למשנה ברורה בגוף שלישי

1 לכתוב עי' .. במה שכתבתי, הוא קצת סרך גאווה לדבק מאוד במצוות הענווה
2 לפי הידוע שחלק מהמשנ"ב כתב בנו של החפץ חיים, אזי יש סברא לכתוב לעולם בלשון נסתר
על ידי היא שיחתי
ה' נובמבר 09, 2017 7:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "הקב"ה מתגאה" וכו'
תגובות: 5
צפיות: 714

Re: "הקב"ה מתגאה" וכו'

אולי מכאן סמך לזה ילקוט שמעוני תהלים רמז תתמז כיון שנברא אדם קם על רגליו, והיה מתואר בדמות אלהים, והיה קומתו מן המזרח למערב, וראו אותו כל הבריות ונתיראו מלפניו, סבורים שהוא בוראם ובאו להשתחוות לו, אמר להם מה אתם באים להשתחוות לי?! בואו אני ואתם ונלביש גאות ועוז ונמליך עלינו למי שבראנו. באותה שעה פתח...
על ידי היא שיחתי
ב' אוקטובר 23, 2017 5:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על איזו הוצאה של ירושלמי הייתם ממליצים לנער בן 15?
תגובות: 18
צפיות: 1608

Re: על איזו הוצאה של ירושלמי הייתם ממליצים לנער בן 15?

חד ברנש כתב:אברך ופלגינן,
מישהו שאל אם ראוי לנער בן 15 ללמוד תלמוד ירושלמי? מדוע אתם נדרשים לעניין שהשואל לא ביקש?

עצה טובה קמ"ל...
על ידי היא שיחתי
ב' אוקטובר 23, 2017 4:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה ידוע על זמן כתיבת חידושי רבינו חננאל לש"ס?
תגובות: 1
צפיות: 308

מה ידוע על זמן כתיבת חידושי רבינו חננאל לש"ס?

מצאתי את זה [הקדמה לספר פירושי רבינו חננאל ובית מדרשו לב"ב]
על ידי היא שיחתי
ו' אוקטובר 20, 2017 1:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אגרות החזון איש לשר נכרי
תגובות: 4
צפיות: 628

Re: אגרות החזון איש לשר נכרי

יחיעם מלח הארץ כתב:בראון (עמ' 97) כותב כדבר ברור שהאיגרת נכתבה עבור משפט בייליס ולא נשלחה (אולי עלתה במחשבה להישלח אבל לא בא הדבר לידי מעשה ולכן לא נידונה אפשרות התרגום).

בזמן משפט בייליס (תרע"ג) היה החזו"א בן 35.

על מה הוא מסתמך?

עבור לחיפוש מתקדם