מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 3247 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי היא שיחתי
א' ספטמבר 15, 2019 6:57 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 658
צפיות: 42348

החזו"א לא הצביע. ומצוות ועשית ככל וכו' לא תסור וכו' מה תהא עליה???

כידוע החזו"א לא הצביע, אך הורה לאחרים להצביע. והנה, דעת החזו"א בקובץ אגרות ח"ב אגרת מא שדבר שהסכימו עליו חכמי ישראל הרי הוא כסנהדרין בלשכת הגזית, ולכאורה מכללא דאיכא עליה לא תסור וכדעת הדברי סופרים בסימן ב', ומן הסתם כן נקט החזו"א דהעובר על דברי התלמודים הרי הוא בלא תסור. אשר מעת...
על ידי היא שיחתי
ש' ספטמבר 14, 2019 11:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שימוש של ר' אלחנן בשערי יושר
תגובות: 3
צפיות: 185

שימוש של ר' אלחנן בשערי יושר

הגרש"ש הוציא את שערי יושר למעלה מעשור לפני עלייתו של הגרא"ו למרום על קידוש השם, בחיפוש בפרוייקט השו"ת נמצא כי רק פעם אחת הוא מוזכר בקובץ שיעורים. מאידך, ר' אלחנן מביא מידי פעם דברים ששמע באופן אישי מהגרש"ש. מה פשר דבר שאינו מצטט את השערי יושר? הרי בסה"כ יש דימיון רב בהרבה ענ...
על ידי היא שיחתי
ו' ספטמבר 13, 2019 1:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש איסור בצילום דפים בודדים מתוך ספר העומד למכירה?
תגובות: 19
צפיות: 423

Re: האם יש בזה איסור ?

דרומי כתב:אם כבר שילם - למה לא לקח הספר עמו?...

וזה למה לו?
על ידי היא שיחתי
ד' ספטמבר 04, 2019 3:15 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'אלול!' יסודו מחסידי אשכנז?
תגובות: 14
צפיות: 438

Re: 'אלול!' יסודו מחסידי אשכנז?

בספר המנהיג אני רואה כי חלוק בזה מנהג הצרפתים מהאשכנזים ספר המנהיג הלכות ראש השנה עמוד שכח-שכט מנהג צרפת להתחיל מר"ח אלול ואילך לתקוע בכל יום, ויש לי סמך לדבר בפרקי ר' אליעזר, בר"ח אלול אמ' הקדוש ברוך הוא למשה עלה אלי ההרה והעבירו שופר בכל המחנה שהרי משה עלה להר ואל יתעו עוד ישראל אחר ע&qu...
על ידי היא שיחתי
ד' ספטמבר 04, 2019 3:08 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'אלול!' יסודו מחסידי אשכנז?
תגובות: 14
צפיות: 438

Re: 'אלול!' יסודו מחסידי אשכנז?

מצאתי מקומו: הלכות רי"ץ גיאת הלכות תשובה עמוד נח ואמר רב כהן צדק מנהג בב' ישיבות לומר תחנונים בי' ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים. משכימים בכל יום לבית הכנסת לפני עמוד השחר ומבקשים רחמים. ומתחיל שליח צבור ואומר תהילה לדוד ועונין אחריו ועומד ואומר קדיש ומתחיל ש"ץ ואומר תחנונים. וכשמסיים וא...
על ידי היא שיחתי
ד' ספטמבר 04, 2019 3:05 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מאי אלול
תגובות: 3
צפיות: 968

Re: מאי אלול

עמד בענין זה הדעת זקנים דברים י,י ושהה שם ארבעים יום שנ' ואתנפל לפני ה' ארבעים יום כראשונה ושלמו בכ"ח באב אמר לו ית' פסל לך ועלה בכ"ט ואמר להם לישראל למחר ביום שלשים באב יהיה ר"ח אלול שיתחילו תקעו שופר כדי שלא תטעו בירידתו כמו שטעיתם בראשונ' וזכר לדבר אנו תוקעין ביום ר"ח אלול שהו...
על ידי היא שיחתי
ד' ספטמבר 04, 2019 3:04 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ארבעים יום שמר"ח אלול עד יו"כ, כיצד הגיעו ל40 יום?
תגובות: 12
צפיות: 273

Re: ארבעים יום שמר"ח אלול עד יו"כ, כיצד הגיעו ל40 יום?

עמד בענין זה הדעת זקנים דברים י,י ושהה שם ארבעים יום שנ' ואתנפל לפני ה' ארבעים יום כראשונה ושלמו בכ"ח באב אמר לו ית' פסל לך ועלה בכ"ט ואמר להם לישראל למחר ביום שלשים באב יהיה ר"ח אלול שיתחילו תקעו שופר כדי שלא תטעו בירידתו כמו שטעיתם בראשונ' וזכר לדבר אנו תוקעין ביום ר"ח אלול שהו...
על ידי היא שיחתי
ד' ספטמבר 04, 2019 3:01 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'אלול!' יסודו מחסידי אשכנז?
תגובות: 14
צפיות: 438

Re: 'אלול!' יסודו מחסידי אשכנז?

מאידך בשה"ל הוא 'בראש חודש אלול' ומשם הפרקי דר"א ספר שבלי הלקט סדר ראש השנה סימן רפא דין ראש חודש אלול למה נהגו לתקוע בשופר. יש מקומות שנוהגין לתקוע בשופר בלילי ראש חודש אלול ומצאתי לרבינו נסים ז"ל מה שנוהגין החכמים שתוקעין בשופר בראש חדש אלול מצאתי לו עיקר במדרש וכך כתוב במקצת הגדות ...
על ידי היא שיחתי
ד' ספטמבר 04, 2019 3:00 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'אלול!' יסודו מחסידי אשכנז?
תגובות: 14
צפיות: 438

Re: 'אלול!!!' יסודו מחסידי אשכנז?

ובטור סימן תקפא כתב תניא בפרקי ר"א בר"ח אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה עלה אלי ההרה שאז עלה לקבל לוחות אחרונות והעבירו שופר במחנה משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר ע"ג והקב"ה נתעלה א)באותו שופר שנאמר (תהלים מ"ז) עלה אלהים בתרועה וגו' ב)לכן התקינו חז"ל שיהו תוקעין בר"ח אל...
על ידי היא שיחתי
ד' ספטמבר 04, 2019 2:56 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'אלול!' יסודו מחסידי אשכנז?
תגובות: 14
צפיות: 438

Re: 'אלול!' יסודו מחסידי אשכנז?

האם יש בזה מקום לומר כי חסידי אשכנז יסדו וחידשו את יחודו של ה'אלול'? האם באחד מהגאונים או חכמי ספרד הקדומים מצינו איזכור לעניין האלול? הטור בסי' תקפ"א הביא שנהגו לומר תחנונים מר"ח אלול, וראה בב"ח שהוא מדברי רי"ץ גיאת מצאתי מקומו: הלכות רי"ץ גיאת הלכות תשובה עמוד נח ואמר רב ...
על ידי היא שיחתי
ד' ספטמבר 04, 2019 2:48 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'אלול!' יסודו מחסידי אשכנז?
תגובות: 14
צפיות: 438

Re: 'אלול!!!' יסודו מחסידי אשכנז?

ובטור סימן תקפא כתב תניא בפרקי ר"א בר"ח אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה עלה אלי ההרה שאז עלה לקבל לוחות אחרונות והעבירו שופר במחנה משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר ע"ג והקב"ה נתעלה א)באותו שופר שנאמר (תהלים מ"ז) עלה אלהים בתרועה וגו' ב)לכן התקינו חז"ל שיהו תוקעין בר"ח אל...
על ידי היא שיחתי
ד' ספטמבר 04, 2019 12:10 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'אלול!' יסודו מחסידי אשכנז?
תגובות: 14
צפיות: 438

Re: 'אלול!!!' יסודו מחסידי אשכנז?

ובטור סימן תקפא כתב תניא בפרקי ר"א בר"ח אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה עלה אלי ההרה שאז עלה לקבל לוחות אחרונות והעבירו שופר במחנה משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר ע"ג והקב"ה נתעלה א)באותו שופר שנאמר (תהלים מ"ז) עלה אלהים בתרועה וגו' ב)לכן התקינו חז"ל שיהו תוקעין בר"ח אלו...
על ידי היא שיחתי
ד' ספטמבר 04, 2019 12:03 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'אלול!' יסודו מחסידי אשכנז?
תגובות: 14
צפיות: 438

'אלול!' יסודו מחסידי אשכנז?

מקורות לתשובה ועבודה באלול בפרט, יש ברבינו יונה, בספר היראה ובשע"ת. לאחר מכן מצינו בטור ובמהר"ח אור זרוע, כמו כן יש מאוחר יותר במהרי"ל. ורבינו יונה הלא למד מתורתם של חסידי אשכנז, ובוודאי שהטור והמהר"ח המאוחרים יותר למדו הימנה, וכ"ש המהרי"ל. האם יש בזה מקום לומר כי חסידי...
על ידי היא שיחתי
א' ספטמבר 01, 2019 10:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3116
צפיות: 609308

Re: בשורת ספרים חדשים

זה לא ספר ישן?
על ידי היא שיחתי
ש' אוגוסט 31, 2019 11:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור
תגובות: 37
צפיות: 778

Re: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור

שמעתי בעבר סיפור על ראש ישיבה אחר בפוניבז' זצ"ל, שהלך באמצע קדושה (שכח שקדושה) לפתוח ספר, מוכר לכם?
על ידי היא שיחתי
ה' אוגוסט 29, 2019 11:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור
תגובות: 37
צפיות: 778

Re: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור

מסכים שהדברים מחודשים, בפרט מ"ש "גמרא מפורשת" וזה לא כ"כ שייך. אבל הרעיון ברור, עומדים קהל לקבל שבת מלכתא, מזמרים ומשבחים לקב"ה, ויחיד פורש מן הציבור, ויושב ללמוד תורה. זה זלזול בכל ה"קבלת שבת" של כל הציבור. המטרה היא לעבוד את ה', ולימוד תורה זו עבודת ה', וממילא ז...
על ידי היא שיחתי
ה' אוגוסט 29, 2019 10:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור
תגובות: 37
צפיות: 778

Re: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור

מזמורי קבלת שבת הם מנהג בעלמא, מנא ליה לרב משה סופר להעדיף האי מנהג ממצוות תלמוד תורה שמפורשת היא בקרא?
ועוד לקרוא לזה 'זלזול'! אתמהה
על ידי היא שיחתי
ה' אוגוסט 29, 2019 10:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3116
צפיות: 609308

Re: בשורת ספרים חדשים

לא יודע אם העירו, 'האתרוג של מוסד הרב קוק' אינו חדש, הוא לפחות בן שנה
על ידי היא שיחתי
ג' אוגוסט 20, 2019 11:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אגרות הרמב"ם, מהדורות וספרים
תגובות: 4
צפיות: 180

Re: אגרות הרמב"ם, מהדורות וספרים

יש תשובות פאר הדור של מכון ירושלים, בעריכת רבי דוד יוסף שליט"א, שם נכללות תשובות שונות, הוא ספר תשובות הרמב"ם שנדפסו לראשונה באמסטרדם שנת תקכ"ה. בשנים האחרונות הוציא לאור פרו' ר' יהושע בלאו שיחי' את תשובות הרמב"ם בד' כרכים / חלקים ראה כאן היש מי שכרך הכל בכריכה אחת? גם האיגרות, ...
על ידי היא שיחתי
ג' אוגוסט 20, 2019 10:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אגרות הרמב"ם, מהדורות וספרים
תגובות: 4
צפיות: 180

אגרות הרמב"ם, מהדורות וספרים

אשמח אם מישהו יעשה לי סדר באגרות הרמב"ם: יש אגרות שהרמב"ם כתב, כאגרת השמד, תימן ועוד, כמו כן, יש תשובות הרמב"ם, לחכמי לוניל ועוד, מלבד זאת יש תשובות מהגניזה. אני מבין שיש אגרות הרמב"ם הוצאת שילת, שם נכללות האגרות, יש תשובות פאר הדור של מה"ק שם נכללות תשובות שונות, ויש תשובות...
על ידי היא שיחתי
ג' אוגוסט 20, 2019 11:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימה מסודרת של ההבדלים בנוסח המקרא
תגובות: 7
צפיות: 367

Re: רשימה מסודרת של ההבדלים בנוסח המקרא

יוסף פרץ, התורה בכתבי יד, בתיקוני סופרים ובספרי תורה אשכנזיים בתקופת ימי הביניים – נוסח, פרשיות פתוחות וסתומות וצורות השירות, עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר־אילן, תשס"ח. יש עוד וכלה כוחי מלציינם. בנוסף ישנם מחקרים על תפוצות אחרות ואציין שנים מהם: איטליה: אורלית קולודני, התורה במצחפים ובתיקוני סופ...
על ידי היא שיחתי
ג' אוגוסט 20, 2019 11:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימה מסודרת של ההבדלים בנוסח המקרא
תגובות: 7
צפיות: 367

Re: רשימה מסודרת של ההבדלים בנוסח המקרא

בבל: יוסף עופר, המסורה הבבלית לתורה: עקרונותיה ודרכיה, ירושלים, תשס"א, עמ' 586-589. תודה https://www.magnespress.co.il/book/%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%94%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94_%D7%95%D7%...
על ידי היא שיחתי
א' אוגוסט 18, 2019 3:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ניצול הציבור ע"י קומץ בריונים?
תגובות: 83
צפיות: 4809

Re: ניצול הציבור ע"י קומץ בריונים?

הבעיה היא לא רק שם, הבעיה היא מערכתית, ונוגעת למישור היסודי ביותר של חינוך, אין זה משנה היכן הבעיות צצות, אם בהתנהלות עסקני עריית בני ברק, עסקני משמרת כזו או אחרת, או התנהלות ועדת התקשורת, כל עוד לא נקפיד על חינוך בנינו למידות טובות באמת, ולכך שאסור לגנוב מהקופה הציבורית, נהיה בבעיה. והחכם עיניו ברא...
על ידי היא שיחתי
א' אוגוסט 18, 2019 12:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימה מסודרת של ההבדלים בנוסח המקרא
תגובות: 7
צפיות: 367

רשימה מסודרת של ההבדלים בנוסח המקרא

אני משער כי ישנן הרבה רשימות כאלו, המונות הבדלים בנוסח המקרא בין הבבלי, המסורה, נוסחאות אשכנז הקדומות ועוד, האם יוכל אי מי להפנותני לרשימות מפורטות בזה?
תודה
על ידי היא שיחתי
ג' אוגוסט 13, 2019 9:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 608
צפיות: 61939

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

הכינוס הוסרט?
על ידי היא שיחתי
ג' אוגוסט 13, 2019 1:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מורה נבוכים - תרגום מיכאל שוורץ
תגובות: 42
צפיות: 6017

Re: מורה נבוכים - תרגום מיכאל שוורץ

לאחרונה י"ל הכרך השני במהדורת מפעל משנה תורה, בתרגומו של הלל גרשוני
האם יש מי שהתנסה כבר בשני התרגומים? של שוורץ וגרשוני? האם באחד מהם נפל פגם? האם ישנה עדיפות לאי מי?
כמו כן, איך 'הביאור' של מפעל משנה תורה?
על ידי היא שיחתי
ש' אוגוסט 10, 2019 10:38 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: "בצע אמרתו" - בזע פורפירא
תגובות: 9
צפיות: 718

Re: "בצע אמרתו" - בזע פורפירא

היכן מצינו שטלית נקראה פורפירא? תכלת בוודאי נקראה כך. ואדרבה, הדברים הולמים היטב דברי האריז"ל דתכלת נגנזה בחורבן הבית, וכבר האריכו עליו האחרונים דהלא האמוראים לבשו. ולפי"ז מובן היטב העניין דחורבן הבית כרוך בתכלת, שהרי תכלת דומה לים וכו', אשר מעתה בחורבן הבית תו ליכא להשראת השכינה ולהך זיכר...
על ידי היא שיחתי
ש' אוגוסט 10, 2019 10:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון שמיני אב תשע"ט
תגובות: 11
צפיות: 1195

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון שמיני אב תשע"ט

חייב אני לציין [ודווקא בט' באב..] כי כל הביקורת שהטחתי בגיליון הקודם, סרה ונעלמה בגיליון זה, למרות שלא הספקתי לעיין ברוב המאמרים, הרי כבר נוכחתי לראות כי אין בהם נקודות החיסרון שציינתי בביקורת באותו אשכול שנמחק.
על ידי היא שיחתי
ו' יולי 05, 2019 1:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם הדיין יתיישב יותר שעות יהיה לו מסקנא שונה
תגובות: 5
צפיות: 555

Re: אם הדיין יתיישב יותר שעות יהיה לו מסקנא שונה

בשיעור המפורסם של ר' משה על החזו"א והח"ח, הוא אומר שכוחו של החזו"א היה במה שהגיע לקצה העיון, ותו לא הדר ביה, ובשונה מאדם רגיל שאם לומד עוד מסקנותיו משתנות.
והיא הבחנה מיוחדת במינה
על ידי היא שיחתי
ג' יוני 11, 2019 9:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחירי אוצר החכמה (נתונים - לא דיון)
תגובות: 23
צפיות: 3356

Re: מחירי אוצר החכמה (נתונים - לא דיון)

האם השנה יהיו מבצעים מיוחדים לשידרוגים?
על ידי היא שיחתי
ב' יוני 03, 2019 9:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין פוחתין את הנר - פירוש ריאלי ותעלומה ארכאולוגית.
תגובות: 54
צפיות: 3761

Re: אין פוחתין את הנר - פירוש ריאלי ותעלומה ארכאולוגית.

רק לציין, שצורת עשיית התנור היא צריפתו בחומר גלם שלו - כנראה חימר יחד עם טיט, ואחר כך טיחתו שוב בטיט תלמוד בבלי מסכת שבת דף עד עמוד ב אמר רבא: האי מאן דעבד חביתא - חייב משום שבע חטאות, תנורא - חייב משום שמונה חטאות רש"י מסכת שבת דף עד עמוד ב שבע חטאות - טוחן הרגבים ושוחקן הדק - הוי טוחן, ובורר ...
על ידי היא שיחתי
א' יוני 02, 2019 10:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין פוחתין את הנר - פירוש ריאלי ותעלומה ארכאולוגית.
תגובות: 54
צפיות: 3761

Re: אין פוחתין את הנר - פירוש ריאלי ותעלומה ארכאולוגית.

כתבה מ'מעריב' לפני חמישים שנה... http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_Heb/SharedView.Article.aspx?parm=%2FZBcyTM2efPLRDKhPPbd2opa0MO9Z52Etzh9Vmy4o%2FH58cv0nxIdQbP3qndUrAMHYw%3D%3D&mode=image&href=MAR%2F1969%2F04%2F30&page=13&rtl=true לגוף העניין, כמובן שאינני בקיא בנושא, ואני כותב בהשע...
על ידי היא שיחתי
א' יוני 02, 2019 9:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ - לגבי גזילה
תגובות: 94
צפיות: 3548

Re: חברה בע"מ - לגבי גזילה

מה נפשך, אם בדיני תורה יש משמעות לכזו ישות, היינו ששייך בעלות לא לאדם אלא לישות חדשה, ונימא דהוי כממון השבט, אם כן ממילא בוודאי יש לא תגזול, דמהי בעלות אם לא קיום דין לא תגזול. ואם בדיני תורה אין משמעות לכזו ישות, אלא הכל שייך לבעלים, וחשיבא רק כהגבלה בהתחייבות עד שיעור שווי החברה, אם כן כל שכן שיש ...
על ידי היא שיחתי
ה' מאי 23, 2019 6:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ידוע מהו ספר התורה העתיק הקיים בעולם?
תגובות: 292
צפיות: 113289

Re: האם ידוע מהו ספר התורה העתיק הקיים בעולם?

אני מבין שזהו ספר מתחילת תקופת הגאונים,
האם מבחינת הניסוח הספר נבדק? האם הוא דומה יותר לנוסחת הבבלי מהספרים שלנו?
על ידי היא שיחתי
ג' אפריל 30, 2019 2:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קבצים תורניים שיצאו לאור על ידי ישיבות סלבודקא - חברון
תגובות: 10
צפיות: 1176

Re: קבצים תורניים שיצאו לאור על ידי ישיבות סלבודקא - חברון

הגדה של פסח כנסת ישראל וכן ספר היסטורי על הישיבה
י"ל בכנסת הבוגרים לפני כעשור
על ידי היא שיחתי
ה' אפריל 18, 2019 12:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סיור עם תנ"ך ביד - גלבוע ותל יזרעאל - יום שני כ"ד ניסן
תגובות: 49
צפיות: 5737

Re: סיור עם תנ"ך ביד - גלבוע ותל יזרעאל - יום שני כ"ד ניסן

איש_ספר כתב:בדיוק. משנה ברורה הוא אכן מדריך לאפיית מצות כדין, תנ"ך הוא לא מדריך טיולים.

יש להניח שאם מקומות האירועים נתפרשו בפירוט כה רב בתנ"ך, בוודאי ישנה משמעות להבין ולראות מקומות אלו
על ידי היא שיחתי
ב' אפריל 15, 2019 12:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיכום: יין / מיץ ענבים / מתוק / יבש / מפוסטר / וכו'
תגובות: 21
צפיות: 1857

Re: סיכום: יין / מיץ ענבים / מתוק / יבש / מפוסטר / וכו'

יין נוצר מתסיסת הסוכר שבענבים על ידי החיידקים, תסיסה=תהליך חיידקי
בפיסטור מתים החיידקים, כך שלא תתאפשר עוד תסיסה, עובדה שהמיץ ענבים לא תוסס בבקבוקים
ייתכן ואפשרי להוסיף חיידקים בצורה מלאכותית, אבל לא נראה לי שהשארת בקבוק מיץ ענבים פתוח תיצור יין
על ידי היא שיחתי
ד' אפריל 10, 2019 11:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טומאה היא מציאות?
תגובות: 15
צפיות: 1571

Re: טומאה היא מציאות?

מלבד המובאה האחרונה כל ההתייחסויות הם ל'סיבת' הטומאה, שהוא עניין מציאותי
וישנה באמת אריכות בראשונים על טומאת הנידה כמה הוא עניין מציאותי שנדרשת בו ההרחקה
על ידי היא שיחתי
ו' מרץ 22, 2019 12:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תשובת הר"י בסאן או..?
תגובות: 6
צפיות: 789

Re: תשובת הר"י בסאן או..?

נבדקה האפשרות שזו חתימה בערבית?
על ידי היא שיחתי
ש' מרץ 16, 2019 10:52 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: היאך תלו את המן על עץ מקה"ק והלא היא מעילה
תגובות: 16
צפיות: 1799

Re: היאך תלו את המן על עץ מקה"ק והלא היא מעילה

השאלה אם המדרשים שהעץ מתיבת נוח או מקה"ק אינם חולקים

עבור לחיפוש מתקדם