עמוד 1 מתוך 1

הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ב' מאי 08, 2017 11:02 am
על ידי מתפעל
האם יש היכן שהוא קורות חייו?

האם נולד בארץ? היכן למד?

האם אכן היה רב צבאי תקופה מסויימת? מישהו כתב כך בפורום בעבר.

כל שידוע לי שהיה חתנו של הגרחי"ל אויערבך וגיסו של הגרש"ז. נלב"ע כ"ו אלול תשס"ד. היה תלמיד של החזון איש והסטייפלער זכר כל הצדיקים לברכה.

דבר חידוש ראיתי באורחות רבינו , מה שסיפר לו מורו ורבו, היינו הסטייפלער זצ"ל, שכאשר התפרסמה הצהרת בלפור, היתה שמחה גדולה ליהודים, הבריטים מסכימים לסייע לבנות מדינה בארץ ישראל ליהודים, ובאו לגאון מבריסק זצ"ל ושאלו אותו אם לומר הלל, וענה להם שהלל לא שייך לחדש לומר אבל אם כבר ניתן היה להסתפק שיש לומר ברכת שהחיינו.
מיד יצאו ופירסמו שהגאון מבריסק אומר שצריך לברך על הצהרת בלפור שהחיינו.

הפואנטה בסיפור היא שצריך להזהר מאד איך עונים כי הרבה פעמים השומעים מסלפים דברים. שלא אמר שצריך לברך אלא שיש להסתפק בדבר.

כעת נחזי אנן, הצהרת בלפור היתה בחשון תרע"ח, ובאותו הזמן הגאון מבריסק היה הגר"ח זצ"ל שנפטר בסוף אותה שנה בחודש אב.

זה חידוש שהגר"ח אמר שיש צד שצריך לברך שהחיינו על שמועה טובה זו.

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ב' מאי 08, 2017 12:33 pm
על ידי חלמישצור
ראה מוסף שב"ק מבית יתד נאמן, גיליון 7, במלאת שלושים לפטירתו

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ב' מאי 08, 2017 12:49 pm
על ידי ההוא גברא
נראה שגם הכותב כאן לא הבין את הפואנטה. הגר"ח אמר לשואל שהוא עם הארץ ואין קשר להגיד הלל על הצהרת בלפור, המקסימום שאפשר לשאול הוא אם זו בשורה טובה שמברכים עליה שהחיינו.
מיד הבין השואל לאיפה דעתו של הגר"ח נוטה, ועזב את הבית בלי לשאול אם זו בשורה טובה כדי שלא יקבל תשובה שלילית אלא יוכל לספר שהגר"ח מדבר על חיוב ברכת שהחיינו על הבשורה.

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ב' מאי 08, 2017 1:10 pm
על ידי חלמישצור
ההוא גברא כתב:נראה שגם הכותב כאן לא הבין את הפואנטה. הגר"ח אמר לשואל שהוא עם הארץ ואין קשר להגיד הלל על הצהרת בלפור, המקסימום שאפשר לשאול הוא אם זו בשורה טובה שמברכים עליה שהחיינו. מיד הבין השואל לאיפה דעתו של הגר"ח נוטה, ועזב את הבית בלי לשאול אם זו בשורה טובה כדי שלא יקבל תשובה שלילית אלא יוכל לספר שהגר"ח מדבר על חיוב ברכת שהחיינו על הבשורה.

כדבריך כתב ב"פניני רבינו הגרי"ז", עמ' פט, והובא גם בהערת שוליים ב"הרב מבריסק", ג', עמ' 262. אך לכא', כדרכם של מעשים ושמועות כגון דא, קשה לקבוע היסטורית מה באמת היה שם.

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ב' מאי 08, 2017 8:48 pm
על ידי הוה אמינא
היה בצבא כהרבה בתקופה ההיא שלא היו בגדר בחורי ישיבה ואולצו לכך.
בתש"ט היה מהפלוגה שנסעה לוינה וחפרה שם בקבר הרצל ע"מ להעלות את שרידיו להר הרצל.

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ב' מאי 08, 2017 9:38 pm
על ידי משוש דורים
הוה אמינא כתב:היה בצבא כהרבה בתקופה ההיא שלא היו בגדר בחורי ישיבה ואולצו לכך.
בתש"ט היה מהפלוגה שנסעה לוינה וחפרה שם בקבר הרצל ע"מ להעלות את שרידיו להר הרצל.


ומפורסם בשמו שלא מצאו שם כלום.

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ב' מאי 08, 2017 9:57 pm
על ידי פרנצויז
הוה אמינא כתב:היה בצבא כהרבה בתקופה ההיא שלא היו בגדר בחורי ישיבה ואולצו לכך.
בתש"ט היה מהפלוגה שנסעה לוינה וחפרה שם בקבר הרצל ע"מ להעלות את שרידיו להר הרצל.

מפי השמועה: הוא לא היה חייל, אלא רב ראשי של חיל הים?

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ב' מאי 08, 2017 10:16 pm
על ידי הוה אמינא
משוש דורים כתב:
הוה אמינא כתב:היה בצבא כהרבה בתקופה ההיא שלא היו בגדר בחורי ישיבה ואולצו לכך.
בתש"ט היה מהפלוגה שנסעה לוינה וחפרה שם בקבר הרצל ע"מ להעלות את שרידיו להר הרצל.


ומפורסם בשמו שלא מצאו שם כלום.


וצדו חתולים כדי שיהיו עצמות בארון.

למיטב זכרוני לא היה רב ראשי בחיל הים.

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ב' מאי 08, 2017 10:19 pm
על ידי הוה אמינא
העיקר טרם כתבו עליו כאן:
חיבר את ספר "דבר הלכה" על הלכות יחוד.

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ה' מאי 11, 2017 12:45 am
על ידי פרנצויז
מתפעל כתב:האם יש היכן שהוא קורות חייו?
האם נולד בארץ? היכן למד?
האם אכן היה רב צבאי תקופה מסויימת? מישהו כתב כך בפורום בעבר.
כל שידוע לי שהיה חתנו של הגרחי"ל אויערבך וגיסו של הגרש"ז. נלב"ע כ"ו אלול תשס"ד. היה תלמיד של החזון איש והסטייפלער זכר כל הצדיקים לברכה.

ראה ירושתנו כרך ז' עמ' שמ"ד הערה 6.
סבו, אבי אביו, הג"ר יעקב הורביץ אב"ד דיסלדורף (גרמניה), היה מגליציה, תלמיד האדמו"ר הדברי יחזקאל משינווא.
ירושתנו כרך ז  עמוד שמד הערה 6.jpg
ירושתנו כרך ז עמוד שמד הערה 6.jpg (38.49 KiB) נצפה 9144 פעמים


פרנצויז כתב:
הוה אמינא כתב:היה בצבא כהרבה בתקופה ההיא שלא היו בגדר בחורי ישיבה ואולצו לכך.
בתש"ט היה מהפלוגה שנסעה לוינה וחפרה שם בקבר הרצל ע"מ להעלות את שרידיו להר הרצל.

מפי השמועה: הוא לא היה חייל, אלא רב ראשי של חיל הים?

הוה אמינא כתב: למיטב זכרוני לא היה רב ראשי בחיל הים.

יתכן שלא היה בחיל הים, אבל היה רב בצבא. ויש קצת רמזים על כך בכתביו.
ראה בספרו "ארחות רבינו" חלק ה' עמ' ק"מ, שכותב הג"ר אברהם הורביץ זצ"ל שהיתה פרנסתו ממשרת רבנות, [=ואינו מפרש איזה רבנות], ומרן החזון איש זצוק"ל לא היה מעוניין שימשיך ברבנות זו, ואמר לו להתפטר ממנה. עיי"ש.
וראה שם עמ' ס"ו-ע', שכותב שבמלחמת ששת הימים ובמלחמת יום כיפור פנו אליו מהרבנות הצבאית שיעזור בהתרת עגונות מהחיילים הנעדרים. [=ואינו מפרש מה הסיבה שפנו דוקא אליו].
אך שם בעמ' ע"א, יש רמז ברור לתפקידו בעבר ברבנות הצבאית.
הוא כותב: "ספרתי למו"ר שבזמני החתמתי על כתב הרשאה לשליחות את החיילים ... א"כ כותבים ונותנים גט בשליחותו".

ארחות רבינו חלק  ה  עמוד קמ.jpg
ארחות רבינו חלק ה עמוד קמ.jpg (63.09 KiB) נצפה 9144 פעמים


ארחות רבינו חלק  ה  עמוד קמא.jpg
ארחות רבינו חלק ה עמוד קמא.jpg (144.97 KiB) נצפה 9144 פעמים


ארחות רבינו חלק  ה  עמוד עא.jpg
ארחות רבינו חלק ה עמוד עא.jpg (69.18 KiB) נצפה 9144 פעמים

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: א' מאי 14, 2017 10:11 pm
על ידי משמר
בשעה 4 אירופית
הצפה - ה' אלול תש''ג.JPG
הצפה - ה' אלול תש''ג.JPG (38.31 KiB) נצפה 9083 פעמים

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: א' נובמבר 05, 2017 11:32 pm
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ראיתי עכשיו בח"ה עמ׳ ר"ו שאמר הסטייפלר שלא כדאי לעיין בספר הנקרא ירושלמי כפשוטו שחברו שאול ב"ר משה ליברמן שיצא בשנת תרצ"ה כי המחבר משרת בקהלה רפורמית בארה"ב, בעת שחברו עוד לא שרת שם.

א. לא היה רב בקהלה רפורמית אלא מגיד שיעור בישיבה של הקונסרבטביים. והעיקר החסיר הלה מן הספר.......

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ב' נובמבר 06, 2017 12:23 am
על ידי לייטנר

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ב' נובמבר 06, 2017 12:35 am
על ידי איש היה
על הגראה"ה והנידונים דלעיל יעויין 'וילכו שניהם יחדיו' [לר"ד כהן] עמ' 315-316 ויש שם גם תמונות מאותה עת.

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ב' נובמבר 06, 2017 3:37 am
על ידי איש_ספר
מי יכול לתרץ את התמיהה הנוראה, איך ספר "משונה" (!!!) כמו ארחות רבינו ח"ה עבר בשתיקה? יש שם דברים שלא נראו בספרות תורנית מאז ומעולם.

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ב' נובמבר 06, 2017 4:27 am
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
הספר הזה, בכל דף כמעט יש משהו מוזר מאד. א"א להוציא את החלקים המוזרים אלא להעלות את הכל בב"א.

דברים שבזכרוני עכשיו, הוא מתרץ את עצמו על אימרא אחת של החזו"א, שאינו מבין ואין לנו אלא את דבריהם בלאה בלאה בלאה. וכ"כ למה? שאמר שבן גוריון יש לו תכונה של מנהיג, והוא יותר מיושב מממלא מקומו, והוא לא היה מעביר את חק גיוס בנות.

זה שהסטייפלר קיים מצות עונה עד זקנותו המופלגת.

האימרות והביטויים של החזו"א על שלמה גורן, של הסטייפלר על חכם עובדיה ועוד.

סתם לשה"ר על הסטייפלר שחתם נגד משהו טרם ידע שהרב משה פיינשטיין כבר חתם בעד.

ההבטחה מהסטייפלר שיחיה עוד כ"ג שנה, בשעה שחי עוד כ"ה שנה.

ותן לחכם ויחכם עוד

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ב' נובמבר 06, 2017 9:13 am
על ידי שש ושמח
ליטוואק, הבעיה שלך היא עם החזו"א והסטייפלער [ועם הגרח"ק שעבר על הספר], לא עם מחבר ארחות רבינו.
[ולפני שיפרשו אותי לא נכון אני מבהיר שגם אני לא חושב שהוא הדפיס רק מה שצריך להדפיס].

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ב' נובמבר 06, 2017 10:04 am
על ידי איש_ספר
שש ושמח כתב:ליטוואק, הבעיה שלך היא עם החזו"א והסטייפלער [ועם הגרח"ק שעבר על הספר], לא עם מחבר ארחות רבינו.
[ולפני שיפרשו אותי לא נכון אני מבהיר שגם אני לא חושב שהוא הדפיס רק מה שצריך להדפיס].

הספר הזה כ"כ בעייתי, הסגנון והנושאים בו הוא עוסק כ"כ משונים וזרים, שגילוי נאות של מבקריו, ממש מיותר.

מישהו מכיר עוד ספר מימות חז"ל בו תלמיד מתעד את עובדת התחקותו אחר עונתו של רבו ועוד מתעד את הדברים?!
ובכל נראה שיש שם כל מיני משפטים שצורפו מפה לשם ולא קרב זל"ז, למשל, בנוגע לדברים שאמר חזו"א בשבחו של ב"ג, הוא רושם שהסטייפלער אמר לו שאין לפרסם הדברים מהטעם המובן, ואז מפטיר: ועתה ששני רבותי אינם בחיים, אני יכול לספר. יגעתי ולא הונח לי איך מותם של רבותינו, משפיע על ההוראה ועל הטעם.

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ב' נובמבר 06, 2017 11:17 am
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
שש ושמח כתב:ליטוואק, הבעיה שלך היא עם החזו"א והסטייפלער [ועם הגרח"ק שעבר על הספר], לא עם מחבר ארחות רבינו.
[ולפני שיפרשו אותי לא נכון אני מבהיר שגם אני לא חושב שהוא הדפיס רק מה שצריך להדפיס].


אתה לא מבין שהדברים שנאמרו בתוככי הבית על אנשים מסוימים לא נועדו עבור הציבור הרחב? מי שמפרסם אותם, איננו מסתמך על מי שאמר אותם.

זה שהגרח"ק עבר על הספר, אם זה נכון, אינו אומר יותר מזה שבדק שלא יהיו הדברים נגד ההלכה. לא נראה לי ששאלו אותו אם זה מוזר או לא.

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ב' נובמבר 06, 2017 2:18 pm
על ידי פרנקל תאומים
פרנצויז כתב:
הוה אמינא כתב:היה בצבא כהרבה בתקופה ההיא שלא היו בגדר בחורי ישיבה ואולצו לכך.
בתש"ט היה מהפלוגה שנסעה לוינה וחפרה שם בקבר הרצל ע"מ להעלות את שרידיו להר הרצל.

מפי השמועה: הוא לא היה חייל, אלא רב ראשי של חיל הים?


הוה אמינא כתב:למיטב זכרוני לא היה רב ראשי בחיל הים.


הגר"א הורביץ זצ"ל היה הרב הצבאי הראשי של חיל הים. כמובן שרב ראשי בצבא הוא חייל במדים לכל דבר.
כמבואר ב'אורחות רבינו' הוא עזב בשלב כל שהוא את משרתו שם ע"מ להקדיש את עצמו אך ללימוד לאור בקשתו-הוראתו של רבינו החזו"א נ"ע.

(הג"ר דב כהן זצ"ל [חמיו של הגר"י עדס ואביהם של הרה"ג הרב צבי והרב שמחה כהן שליט"א] היה הרב של חיל האויר. גם הרב אפרים צמל מישיבת 'אור שמח', מזכירה של מועצת גדוה"ת של 'דגל התורה', היה אף הוא הרב הראשי של חיל האויר, עשרים שנה אחרי הרב דב כהן.
הרב דב כהן זצ"ל מציין בספרו שבאותם שנים רבנות צבאית היתה נחשבת ככל משרת רבנות, ואיש לא נמנע מלעלות על כס רבנות כזו. הוא כותב שכשהוקמה הרבנות הצבאית התמודדו שישים איש מחשובי האברכים שהיו אז על משרות הרבנים הצבאיים [וכמה אברכים כבר בכלל היו אז בארץ?]
מאחר שבאותם שנים מי שרצה להישאר בלימוד היה עליו להיאבק בכדי לקבל איזו שהיא משרת רבנות ע"מ שיוכל להתקיים ולפרנס את משפחתו.

עוד הביא שם מש"כ הרה"ח ר' יצחק מאיר ז"ל [ראש עיריית בני ברק] שכשהחליט הרמטכ"ל דיין שעל החיילים להתערות בעם ולשהות מספר חדשים בקיבוצים שניהלו מטבחי טריפה, החליטו הרבנים הצבאיים [והוא בתוכם] לדרוש מהצבא לאפשר להם להקים מטבחים כשרים באותם הקיבוצים, ולאיים בהתפטרות ואף להתפטר בפועל באם בקשתם לא תיענה. לפני ביצוע ההחלטה הם נכנסו לחזו"א להימלך בדעתו. לפליאתם, החזו"א אסר עליהם להתפטר או אף לאיים בהתפטרות, בטענה שאסור להם להפקיר את צרכי הדת של החיילים. תחת זאת הוא יעץ להם כיצד להשפיע על ראשי הצבא בצורה מחוכמת לאפשר להם להקים מטבחים כשרים באותם קיבוצים).

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ב' נובמבר 06, 2017 2:19 pm
על ידי קו ירוק
כמדומה שהוא לא הדפיס בחייו את ח"ה הנ"ל. ומ יאמר שדעתו היתה להדפיסו ולא לשמרו לעצמו. כך שאין עליו התלונה

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ב' נובמבר 06, 2017 2:28 pm
על ידי פרנקל תאומים
ליטוואק פון בודאפעסט כתב:לא היה רב בקהלה רפורמית אלא מגיד שיעור בישיבה של הקונסרבטביים. והעיקר החסיר הלה מן הספר.......

למה כוונתך? לעובדה שהם היו בני דודים? (וכי זה סוד?)

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ב' נובמבר 06, 2017 2:57 pm
על ידי מחולת המחנים
פרנקל תאומים כתב:
ליטוואק פון בודאפעסט כתב:לא היה רב בקהלה רפורמית אלא מגיד שיעור בישיבה של הקונסרבטביים. והעיקר החסיר הלה מן הספר.......

למה כוונתך? לעובדה שהם היו בני דודים? (וכי זה סוד?)

כנראה כוונתו להעיר שספרו של ליברמן לא היה ירושלמי כפשוטו אלא תוספתא כפשוטה.

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ב' נובמבר 06, 2017 4:30 pm
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
נכון שזה לא סוד, אבל ד"ז ידוע בעיקר לציבור הידענים כמו אלו שמסתובבים באתרא קדישא הדין, ולא כ"כ לציבור הרחב.
בשביל איזה סבה לא חקק את הדברים על ספר, והמגמה ברורה.

אגב, הרב פרופ׳ שאול ליעבערמאן היה שומר דת כל ימיו, ולחם נגד הרבה שינויים שעשו הקונסרבטביים. אשתו (בת הרב מאיר בר אילן) הלכה בכיסוי ראש מהודר כל ימיה ועל החיים הפרטיים שלו אין טענות. יש לי בן דוד שסיפר לי שהוא התפלל ביחד אתו כשהיה ילד, והם היו לומדים משניות ביחד אחר התפילה. אני לא אומר שהוא היה כשר, אלא שלא היה רפורמי כלל.

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ב' נובמבר 06, 2017 4:47 pm
על ידי ברמן
ליטוואק פון בודאפעסט כתב:נכון שזה לא סוד, אבל ד"ז ידוע בעיקר לציבור הידענים כמו אלו שמסתובבים באתרא קדישא הדין, ולא כ"כ לציבור הרחב.
בשביל איזה סבה לא חקק את הדברים על ספר, והמגמה ברורה.

אגב, הרב פרופ׳ שאול ליעבערמאן היה שומר דת כל ימיו, ולחם נגד הרבה שינויים שעשו הקונסרבטביים. אשתו (בת הרב מאיר בר אילן) הלכה בכיסוי ראש מהודר כל ימיה ועל החיים הפרטיים שלו אין טענות. יש לי בן דוד שסיפר לי שהוא התפלל ביחד אתו כשהיה ילד, והם היו לומדים משניות ביחד אחר התפילה. אני לא אומר שהוא היה כשר, אלא שלא היה רפורמי כלל.

דברי תוכ"פ מובאים רבות בספר "דרך אמונה" להגרח"ק, אך בלא ציון המקור (ראה למשל פירוש/גירסא בהלכות שביעת למושג "טפיחין")

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ב' נובמבר 06, 2017 4:56 pm
על ידי לייטנר
פרנקל תאומים כתב:
פרנצויז כתב:
הוה אמינא כתב:היה בצבא כהרבה בתקופה ההיא שלא היו בגדר בחורי ישיבה ואולצו לכך.
בתש"ט היה מהפלוגה שנסעה לוינה וחפרה שם בקבר הרצל ע"מ להעלות את שרידיו להר הרצל.

מפי השמועה: הוא לא היה חייל, אלא רב ראשי של חיל הים?


הוה אמינא כתב:למיטב זכרוני לא היה רב ראשי בחיל הים.


הגר"א הורביץ זצ"ל היה הרב הצבאי הראשי של חיל הים. כמובן שרב ראשי בצבא הוא חייל במדים לכל דבר.


משעשע לכתוב 'הרב הצבאי הראשי של חיל הים', כשבאותה תקופה מספר הרבנים בצה"ל בכלל היה יכול להיספר על אצבעות הידיים בלבד.
גם היום התואר הזה מוגזם, ודי בתואר 'רב חיל הים'.
אכן, הרב הורביץ היה הרב של חיל הים.

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ב' נובמבר 06, 2017 6:42 pm
על ידי בברכה המשולשת
מחולת המחנים כתב:
פרנקל תאומים כתב:
ליטוואק פון בודאפעסט כתב:לא היה רב בקהלה רפורמית אלא מגיד שיעור בישיבה של הקונסרבטביים. והעיקר החסיר הלה מן הספר.......

למה כוונתך? לעובדה שהם היו בני דודים? (וכי זה סוד?)

כנראה כוונתו להעיר שספרו של ליברמן לא היה ירושלמי כפשוטו אלא תוספתא כפשוטה.


יש לו גם ירושלמי כפשוטו (שחיברו עוד בארץ)

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ב' נובמבר 06, 2017 7:37 pm
על ידי פרנקל תאומים
לייטנר כתב:
פרנקל תאומים כתב:הגר"א הורביץ זצ"ל היה הרב הצבאי הראשי של חיל הים.


משעשע לכתוב 'הרב הצבאי הראשי של חיל הים', כשבאותה תקופה מספר הרבנים בצה"ל בכלל היה יכול להיספר על אצבעות הידיים בלבד.
גם היום התואר הזה מוגזם, ודי בתואר 'רב חיל הים'.
אכן, הרב הורביץ היה הרב של חיל הים.

לא התכוונתי "לנפח" את התואר, כ"א רק לנקוט שיגרא דלישנא. קבל נא התנצלותי הכנה..
(אם הייתי רוצה לנפח הייתי כותב: "רב אב"ד ור"מ לכל מקהלות האשכנזים והספרדים של חיל הים והגלילות יצ"ו").

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ג' נובמבר 07, 2017 5:25 am
על ידי מהעבר
אחרי שיצא הספר הייתי בנסיעה ברכב עם ר' חיים שליט"א (אבי שיחי' היה הנהג)שאל אותו אבי שיחי' פשט בסיפור אחד ור' חיים ענה לו מקען נישט סומך זיין אויפן ספר שאל אותו אבי אבל כתוב שהרב עבר על כל הספר ר' חיים לא ענה ושתק עד שהיגענו לביתו אמר ייש"כ וזהו

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ג' נובמבר 07, 2017 8:33 am
על ידי מעט דבש

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ג' נובמבר 07, 2017 1:52 pm
על ידי בברכה המשולשת
גביר כתב: סיפר לי הרב משה רזיאל שליט"א [תלמיד חכם מופלג בזכות עצמו]- באחד מפגישותיו עם ר' שאול ליברמן הוא שאל אותו שאלה על ספרו 'יוונים ויוונות בארץ ישראל', ליברמן השיב לו 'תוספתא כפשוטה זה ספר, ירושלמי כפשוטו זה ספר, יוונים ויוונות זה 'ביכעל' [הרב רזיאל הסביר לי שביידיש ישנה הבחנה בין 'ספר', שמשמעותו ספר קודש, לבין 'ביכעל' שמשמעותו ספר חולין]..


ייש"כ גדול.
ג"א הקטן הבאתי את הסיפור הזה באחד האשכולות שציין אליהם הרב מעט דבש

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ג' נובמבר 07, 2017 8:11 pm
על ידי פלוריש
פרנקל תאומים כתב:עוד הביא שם מש"כ הרה"ח ר' יצחק מאיר ז"ל [ראש עיריית בני ברק] שכשהחליט הרמטכ"ל דיין שעל החיילים להתערות בעם ולשהות מספר חדשים בקיבוצים שניהלו מטבחי טריפה, החליטו הרבנים הצבאיים [והוא בתוכם] לדרוש מהצבא לאפשר להם להקים מטבחים כשרים באותם הקיבוצים, ולאיים בהתפטרות ואף להתפטר בפועל באם בקשתם לא תיענה. לפני ביצוע ההחלטה הם נכנסו לחזו"א להימלך בדעתו. לפליאתם, החזו"א אסר עליהם להתפטר או אף לאיים בהתפטרות, בטענה שאסור להם להפקיר את צרכי הדת של החיילים. תחת זאת הוא יעץ להם כיצד להשפיע על ראשי הצבא בצורה מחוכמת לאפשר להם להקים מטבחים כשרים באותם קיבוצים).

(נשארתי במתח...)
החזו"א טען כנגדם שלא ימנו רב אחר אלא יסגרו את התקן ולא יהיה אף רב במקומם.
והציע החזו"א שיאמרו לבן גוריון שאין זה כבוד לצבא שנערים באים לצבא לגדנ"ע ואוכלים אוכל מהקיבוץ ולא מהצבא. בן גוריון הסכים שזה אכן 'פוגע בצבא', וכך אכלו הנערים ממטבחי הצבא.

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: א' אוגוסט 19, 2018 11:41 am
על ידי מתפעל
קראתי בשם חסיד ויזניץ , ר' משה ברוך ווייס הי"ו, שר' אברהם הורביץ סיפר לו כי החזון איש ציוה עליו לעשות תשובה על מה שסייע לטמון את הרצל. סדר התשובה היה שישן שנתיים על ספסל בבית מדרש ולא בבית וכך נהג.

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ב' אוגוסט 20, 2018 4:18 pm
על ידי מעט דבש

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ה' אוגוסט 23, 2018 12:25 pm
על ידי מבקש חכמה
אחרי ההמלצות פה עיינתי בחלק ה וראיתי שאינו חריג במיוחד. עצם תופעת החסידות של המחבר כבר נמצאת בחלקים קודמים וזו דרכו. לעצם הדברים הנאמרים יש בהם עניין מסויים והנושאים הרגישים אליהם נתפסו כאן הוא קמצוץ בספר.
ואגב יש בספר צילום כתובה ובה שני עדים המחבר והגר"ש דבליצקי זצ"ל.

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ה' אוגוסט 23, 2018 1:15 pm
על ידי חלמישצור
סגל הרבנות הצבאית והשירות הדתית, תשרי תש"י, תצלום מן הספר 'בעוז ותעצומות'. כמובן הר"ש גורן במרכז ומשמאל לו הרב שמעון כץ (עליו ערך ויקיפדי). דומני שהרב הורביץ יושב שני משמאל והרב יצחק מאיר יושב שלישי מימין.
סגל הרבנות הצבאית והשירות הדתי על גג בסיס הרבנות ביפו 1950 - בעוז ותעצומות.jpg
סגל הרבנות הצבאית והשירות הדתי על גג בסיס הרבנות ביפו 1950 - בעוז ותעצומות.jpg (3.39 MiB) נצפה 6339 פעמים

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ו' אוגוסט 31, 2018 12:15 pm
על ידי בתוך הגולה
בד"ה
בשעה זו לויית בנו הר"ר שמחה זצ"ל

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ו' אוגוסט 31, 2018 3:07 pm
על ידי לא ידען
חלמישצור כתב:סגל הרבנות הצבאית והשירות הדתית, תשרי תש"י, תצלום מן הספר 'בעוז ותעצומות'. כמובן הר"ש גורן במרכז ומשמאל לו הרב שמעון כץ (עליו ערך ויקיפדי). דומני שהרב הורביץ יושב שני משמאל והרב יצחק מאיר יושב שלישי מימין.
סגל הרבנות הצבאית והשירות הדתי על גג בסיס הרבנות ביפו 1950 - בעוז ותעצומות.jpg

השלישי מימין הוא הרב שאר ישוב הכהן. לא נראה לי שהרב יצחק מאיר בתמונה.

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ד' ספטמבר 05, 2018 8:31 pm
על ידי פרנקל תאומים
בתוך הגולה כתב:בד"ה
בשעה זו לויית בנו הר"ר שמחה זצ"ל

הרה"ג ר' שמחה בונם הורביץ זצ"ל, היה טוען רבני מפורסם (וגם ראש כולל).
בנו - יבל"ח הרה"ג ר' חיים הורביץ רב שכונת "צהלה" בת"א.

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

פורסם: ד' ספטמבר 05, 2018 10:09 pm
על ידי חלמישצור
1. תודה הרב הידען על התיקון.

2.
מעט דבש כתב:https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=416646#p416646

שתי תמונות של ר"א באירוע, מתוך שלל תמונות בווינה ובארץ, בכתבה זו (https://www.makorrishon.co.il/magazine/dyukan/62547/).